Վերապատրաստողի ենթաբաժին

Աշխատանքային պլան՝

Օգոստոսի 23՝ ընդհանուր հավաք․
15:00՝ ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման մեկնարկ. «Սեբաստիա» համերգասրահ

Օգոստոսի 24՝ պարապմունք 1․
15:00-17։00՝ 
ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստում. առկա՝ Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ
Պարապմունք 1․ Հանրակրթական բնագավառի օրենսդրություն․
ա/ ՀՀ Սահմանադրություն
բ/ Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենք

Օգոստոսի 26՝ պարապմունք 2․
17։00-23։00՝ 
ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստում. /Համակցված՝ հեռավար/
Պարապմունք 2․ Հանրակրթական բնագավառի օրենսդրություն․
ա/ Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք

Օգոստոսի 31՝ պարապմունք 3․
18:00-22։00՝ 
ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստում. /Համակցված՝ հեռավար/
Պարապմունք 3․ Հանրակրթական բնագավառի օրենսդրություն․
ա/ Հանրակրթության պետական չափորոշիչ /գործող/
բ/ ՀՀ կառավարության որոշում /նոր չափորոշիչ/

Սեպտեմբերի 2՝ պարապմունք 4․
14։30-16:00՝ ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստում. /Համակցված՝ առկա/
18։00-23։00՝ հեռավար
Պարապմունք 4․ Հանրակրթական բնագավառի օրենսդրություն․
ա/ Հանրակրթական ուսումնական հաստատության կանոնադրությունը

Սեպտեմբերի 3՝ պարապմունք 4․
12։30-15։00՝ ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստում. /Համակցված՝ առկա/
Պարապմունք 4․ Հանրակրթական բնագավառի օրենսդրություն․
ա/ Հանրակրթական ուսումնական հաստատության կանոնադրությունը