10-րդ դասարան

Բ. «Սասնա ծռեր» էպոսը հայկական պետության էության, կառուցման սկզբունքների և կառավարման համակարգի մասին (6 ժամ)

Առաջին մակարդակ(1հարց-10 միավոր)

1. Գրել էպոսի այն հատվածները, որտեղ երևում է հայկական պետության կառավարման համակարգը;

 2. Նկարագրել կռապաշտությունը, որը գործում էր էպոսում;

 3. Ըստ էպոսի ինչպիսի՞ն պետք է լինի հայկական պետությունը:

Երկրորդ մակարդակ(1հարց-20 միավոր)

1. Համաձայն ե՞ք այն մտքի հետ, որ «Սասնա ծռեր» էպոսը մեր պետության արժեհամակարգային կարևոր հիմքն է (Հիմնավորել տեսակետը);

 2. Ապացուցել, կամ հերքել այն տեսակետը, որ էպոսում ներկայացված հայկական պետությունը ժողովրդավարական էր;

 3. Թվարկել ըստ «Սասնա ծռեր» էպոսի հայկական պետության ստեղծման նախադրյալները:

Երրորդ մակարդակ (1հարց-30 միավոր)

1. Համեմատել էպոսի մեջ ներկայացված հայկական պետության ստեղծման և զարգացման ընթացքը, ձեր ընտրությամբ այլ քաղաքակրթության տերության ստեղծման և զարգացման ընթացքի հետ;

 2. Ինչպե՞ս է ազդում կրոնը հայկական պետության կառավարման համակարգի և կառուցման սկզբունքների վրա;

 3. Համեմատել «Սասնա ծռեր» էպոսի կառավարման համակարգի մեջ գործածվող դիվանագիտական հմտությունները, մերօրյա դիվանագիտական հմտությունների և դրանց գործածման հետ:

Առաջադրանքները կազմեցին 10-րդ դասարանի սովորողներ Կարինե Գոմցյանը և Շուշան Փաշինյանը

Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

  1. Թվարկեք «Սասնա ծռեր» էպոսի ստեղծման և տարածման շրջաններն ու վերլուծեք այդ իրողության պատճառները;
  2. Համեմատեք «Սասնա ծռեր» էպոսը հարևան որևէ ժողովրդի էպոսի հետ;
  3. Կատարեք սոցիոլոգիական հարցում «Էպոսի և մեր իրականության կապը» թեմայով:  

Առաջադրանքները կազմեց 10-րդ դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը