11-րդ դասարան

Սեպտեմբեր

I մակարդակ
1. Ի՞նչ է հեղափոխությունը: (13 միավոր)
2. Նշեք պատմության մեջ ամենանշանավոր հեղափոխությունները (13 միավոր)
3. Բերեք չհաջողված հեղափոխության օրինակներ (13 միավոր)

II մակարդակ
1. Ի՞նչ է հարկավոր հաջողված հեղափոխության համար (15 միավոր)
2. Ո՞ր դեպքում է հեղափոխությունը համարվում հաջողված (15 միավոր)
3. Բերեք երեք օրինակ, երբ հեղափոխությունը առաջանում է տնտեսական խնդիրներից կամ առաջացնում է տնտեսական խնդիրներ (15 միավոր)

III մակարդակ
1. Որո՞նք են արդյունաբերական հեղափոխության մոդելի հիմնական բնութագրիչները (21 միավոր)
2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հեղափոխությունն անխուսափելի է։ (21 միավոր)
3. Թվարկել XX դարի կարևորագույն քաղաքական և արդյունաբերական հեղափոխությունները։ (21 միավոր)

Առաջադրանքները կազմեցին 11-րդ դասարանի սովորողներ Մարկ Միկաիլը, Հայկ Մկրտչյանը և Յուրի Հարությունյանը

Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Համեմատեք հեղափոխության տեսակները;
 2. Վերլուծեք անհատի դերը հեղափոխության սաղմնավորումից մինչև հաղթական ավարտ կամ արյունոտ ձախողում;
 3. Կատարեք սոցիոլոգիական հարցում «Քանի հեղափոխություն է տեղի ունեցել հայոց պատմության ողջ ընթացքում» թեմայով:  

Առաջադրանքները կազմեց 11-րդ դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

Հոկտեմբեր

I մակարդակ
1. Ներկայացնել ազգային ազատագրական շարժման հիմնական պատճառները (1 միավոր);
2. Նշել, թե որոնք են այն հիմնական բնութագրիչները, որոնք մատնանշում էին հայկական պետության գոյությունը (2 միավոր);
3. Ո՞վ կամ ովքե՞ր են եղել ֆիդայական շարժման հիմնական մասնակիցները և ո՞ւմ աջակցությունն է ստացել շարժումն առաջին հերթին (1 միավոր):

II մակարդակ
1. Նշել ֆիդայական շարժման առաջին փուլի մանրամասները` վայր, ժամանակագրություն, հրամանատարներ (1 միավոր);
2. Նշել, թե որ պետության ժամանակ ինչ կարևոր գյուտեր են արել հայ մեծերը (2 միավոր);
3. Նշել հայոց պատմության ամենահզոր պետություններից որևէ մեկը: Հիմնավորել պատասխանը (2 միավոր):

III մակարդակ
1. Նշել, թե որ ժամանակահատվածում է ձևավորվել հայ ժողովուրդը և ինչն էր դրան խթանում (2 միավոր);
2. Նշել առաջին հայկական պետությունը և թվարկել ամենակարևոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել այդ պետության իշխանության ժամանակահատվածում (2 միավոր);
3. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ հայոց ազատագրական պայքարը պատմության ցանկացած կամ հատուկ մի փուլում անխուսափելի է (2 միավոր):

Փոփոխություն

 Շփոթվելուց խուսափելու համար օգտագործվել են բնական թվեր: 2 միավոր են դարձել տվյալ մակարդակի դժվար համարվող հարցերը: Երեք մակարդակի մաքսիմալ գնահատականները համապատասխանորեն մնում են 4, 5, 6: Տարբեր մակարդակներից հարցեր ընտրելու դեպքում տրվում է ցածր մակարդակի մաքսիմալ գնահատականը:

Առաջադրանքները կազմեցին 11-րդ դասարանի սովորողներ Մարկ Միկաիլը, Հայկ Մկրտչյանը և Յուրի Հարությունյանը

Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Փուլավորեք և համեմատեք XVII-XXI դարերի հայկական ազգային ազատագրական շարժումները;
 2. Վերլուծեք անհատի դերն ազգային ազատագրական շարժումներում մինչև հաղթական ավարտ կամ արյունոտ ձախողում;
 3. Համառոտ բնութագրեք XVII-XXI դարերի հայկական պետությունները և այդ բնութագրերի հիման վրա հերքեք կամ հիմնավորեք այն տեսակետը, որ էթնիկական ինքնության զարգացման գագաթնակետն է: 

Առաջադրանքները կազմեց 11-րդ դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

Նոյեմբեր

I մակարդակ
1. Նշել անհատի դերը պետության վերականգնման, կործանման կամ զարգացման գործում (2 միավոր);
2. Թվարկել 3 օրինակ, որտեղ գերտերությունը քանդվել է կամ կորցրել իր ազդեցությունը: Պատասխանը հիմնավորել (1 միավոր);
3. Նշել երեքական ոլորտ, որտեղ անհատը կարող է կարևոր դեր խաղալ և հակառակը (1 միավոր):

II մակարդակ
1. Ի՞նչ ազդեցություն ունի անձը և գերտերությունը ժամանակաշրջանի տնտեսության վրա: Բերել օրինակներ (1 միավոր);
2. Արդյո՞ք գերտերությունները ունեին կամ ունեն ազդեցություն համաժողովրդական որոշումների վրա: Հիմնավորել պատասխանը (2 միավոր);
3. Ինչպիսի՞ն է գերտերությունների դերը համաշխարհային պատերազմների ժամանակ: Հիմնավորել պատասխանը (2 միավոր):

III մակարդակ
1. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ անհատն անկարող է գործել գերտերությանուղղության դեմ (2 միավոր);
2. Նշել գերտերությունների և անհատների ընդհանուր, հիմնական նպատակներն ու գործողությունները, դրանց նմանություններն ու տարբերությունները (2 միավոր);
3. Նկարագրել ու համեմատել, թե ինչպես է փոխվել գերտերության սահմանումն ու ստեղծման միջոցները պատմության մեջ (2 միավոր):

Առաջադրանքները կազմեցին 11-րդ դասարանի սովորողներ Մարկ Միկաիլը, Հայկ Մկրտչյանը և Յուրի Հարությունյանը

Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Կազմեք մարդկության պատմության գերտերությունների վարկանիշային աղյուսակը, շարադրելով ընտրության չափորոշիչները;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ երկբևեռ աշխարհն ամենակայուն միջազգային համակարգն է;
 3. Սահմանեք «Հանճար» հասկացությունը և համեմատեք մարդկային գործունեության նվազագույնը երեք ոլորտների հանճարներին: 

Առաջադրանքները կազմեց 11-րդ դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

Դեկտեմբեր

I մակարդակ
1. Ներկայացնել հայաբնակ տարածքների տնտեսական վիճակի վայրիվերումները 17-19-րդ դարերում (2 միավոր);
2. Նկարագրել սոցիալական վիճակի փոփոխությունները Հայաստանում 1915թ.-ից հետո (2 միավոր):

II մակարդակ
1. Ներկայացնել հայ ժողովրդի հայաստանյան և սփյուռքյան հատվածների սոցիալական վիճակը 19-րդ դարում (1 միավոր);
2. Նշել այն գերխնդիրները, որոնք լուծվեցին կամ չլուծվեցին Հայաստանի խորհրդայնացումից հետոխ Պատասխանը հիմնավորել (2 միավոր);
3. Նշել 17-21-րդ դարերում գերիշխող տնտեսության ճյուղերը և հիմնավորել պատասխանը (2 միավոր):

III մակարդակ

 1. Բնութագրել 17-21-րդ դարերի տնտեսության զարգացումը, տվյալ ժամանակահատվածի ազդեցիկությունը (3 միավոր);
 2.  Նշել ներկայիս տնտեսության առաջընթացին նպաստող և արգելակող գործոնները, վերլուծել դրանց շրջանցումը կամ օգտագործումը (3 միավոր):

Առաջադրանքները կազմեցին 11-րդ դասարանի սովորողներ Մարկ Միկաիլը, Հայկ Մկրտչյանը և Յուրի Հարությունյանը

Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Համեմատեք հայ գյուղացու սոցիալ-տնտեսական վիճակը XVII, XIX և XXI դարերում;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հայ արհեստավորի ամենաբարձր սոցիալական կարգավիճակը 19-րդ դարի վերջին քառորդ-20-րդ դարի առաջին քառորդ ժամանակահատվածն է;
 3. Սահմանեք «Աշխատավոր» հասկացությունը և վերլուծեք հայ ժողովրդի նշված հատվածի դերը վերջին հարյուրամյակում: 

Առաջադրանքները կազմեց 11-րդ դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

2022. փետրվար

I մակարդակ
1. Բացատրել «Հայկական հարց» հասկացությունը (2 միավոր);
2. Ինչո՞ւմն է կայանում Հայկական հարցի միջազգայնացումը (2 միավոր):

II մակարդակ
1. Ի՞նչ առավելություններ կստանար Հայաստանը, ըստ Սան-Ստեֆանոյի 16-րդ հոդվածի (2 միավոր);
2. Հայկական պատվիրակները մեկնեցին Բեռլին` վեհաժողովին մասնակցելու նպատակով, սակայն նրանք չեն մասնակցել ոչ մի նիստի: Հայտնել տեսակետներ, թե ինչու հայ պատվիրակները չմասնակցեցին նիստերին (3 միավոր):

III մակարդակ

 1. Կետերով նշել Հայկական հարցի լիարժեք լուծման հարկավոր պայմանները: Համեմատել ներկայիս և XX դարի պայմանները (3 միավոր);
 2.  Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ Հայկական հարցի ձևավորումը ցանկացած ժամանակահատվածում անխուսափելի էր (3 միավոր):

Առաջադրանքները կազմեցին 11-րդ դասարանի սովորողներ Մարկ Միկաիլը, Հայկ Մկրտչյանը և Յուրի Հարությունյանը

Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Տրված է հետևյալ բանաձևը` X+Y+Z-A= Հայկական հարց: Գտեք տառերին համապատասխան հասկացությունները;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Հայկական հարցն անլուծելի է;
 3. Գրեք էսսե «Ես և Հայկական հարցը»թեմայով: 

Առաջադրանքները կազմեց 11-րդ դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

Պարզաբանում. Առաջադրանքները կարող են լինել միտումնավոր սխալ կամ ունենալ բազմատարբերակ պատասխան: Առաջադրանքի սխալ լինելը պետք է հիմնավորել, իսկ բազմատարբերակ պատասխանի դեպքում նշել նվազագույնը երկու տարբերակ:

2022. մարտ

I մակարդակ
1. Ո՞րն է եղել հայկական առաջին կուսակցությունը (1 միավոր);
2. Ինչի՞ պատճառով է վախճանվել ՀՅԴ հիմնադիրներից Քրիստափոր Միքայելյանը (1 միավոր);

3. Բերել բանակցությունները տապալելու հետևանքով սկսված ռազմական գործողությունների օրինակներ (2 միավոր):

II մակարդակ
1. Ո՞րն է եղել Անդրանիկ Օզանյանի ամենամեծ հաղթանակը Արևմտյան Հայաստանում (2 միավոր);
2. XIX դարում ո՞ր երկրում է փոքրամասնություն կազմող էթնոսը պետության անունը փոխելու պատճառ դարձել (2 միավոր);

3. Նշել կուսակցություն ստեղծելու ճանապարհային քարտեզը (2 միավոր):

III մակարդակ

 1. Պատճառաբանել, թե ինչո՞ւ է ՀՅԴ-ն ամրացրել հարաբերությունները երիտթուրքերի հետ (3 միավոր);
 2.  Նշել հայ ժողովրդի 19-րդ դարի ամենամեծ ձախողումները և առաջարկել այլ լուծումներ (3 միավոր);
 3.  Նշել այն գաղափարախոսությունները, որոնք արդի են ՀՀ-ի այս օրերին, հիմնավորելով թվարկումը և վերջինիս հերթագայությունը (3 միավոր):

Առաջադրանքները կազմեցին 11-րդ դասարանի սովորողներ Մարկ Միկաիլը, Հայկ Մկրտչյանը և Արեն Մինասյանը

Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Տրված է հետևյալ բանաձևը` X+Y+Z-A-B-C= Հայկական Իրականություն: Գտեք տառերին համապատասխան հասկացությունները;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ կուսակցություններն հայկական իրականությունում հիմնականում բացասական դեր են խաղացել;
 3. Նախապատրաստել բանավեճ միջին դպրոցում «Գաղափարախոսություններ» թեմայով: 

Առաջադրանքները կազմեց 11-րդ դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

Պարզաբանում. Առաջադրանքները կարող են լինել միտումնավոր սխալ կամ ունենալ բազմատարբերակ պատասխան: Առաջադրանքի սխալ լինելը պետք է հիմնավորել, իսկ բազմատարբերակ պատասխանի դեպքում նշել նվազագույնը երկու տարբերակ:

                       2022. ապրիլ

Քննարկում. «Ցեղասպանություն. պատճառներ, ընթացքը, հետևանքներ, առանձնահատկություններ»

       Նախապատրաստական հարցադրումներ

 1. Սահմանել «Ցեղասպանություն» հասկացությունը և նրան համադրվող հասկացությունները;
 2. Կիսո՞ւմ եք այն տեսակետը, որ ցեղասպանությունը մարդկության պատմության ուղեկիցն է: Պատասխանը հիմնավորել;
 3. Ինչո՞ւ են ձախողվում ցեղասպանությունները կանխելու փորձերը;
 4. Ինչո՞ւ չեն դաշնակցում ցեղասպանության զոհ էթնոսները և դաշնակցում են ցեղասպանները;
 5. Արմենոցիդ. հանցագործներ և զոհեր: Թվարկումը հիմնավորել;
 6. Շարադրեք արմենոցիդի հետևանքների վերացման ճանապարհային քարտեզը:

Պարզաբանում. Նախապատրաստական փուլի ժամկետները` ապրիլի 3-17, քննարկման փուլի ժամկետները` ապրիլի 18-26: Ցանկալի է քննարկման արդյունքների հրապարակումը:

2022. մայիս

Քննարկում. «Համաշխարհային պատերազմներ. պատճառներ, բնույթ, ընթացք, հետևանքներ»

       Նախապատրաստական հարցադրումներ

 1. Սահմանեք «Համաշխարհային պատերազմ» հասկացությունը և նրան համադրվող հասկացությունները;
 2. Կիսո՞ւմ եք այն տեսակետը, որ համաշխարհային պատերազմներն ամխուսափելի են: Պատասխանը հիմնավորեք;
 3. Մեկնաբանեք համաշխարհային պատերազմների բնույթների տարատեսակությունը;
 4. Համեմատեք համաշխարհային և այլ բնույթի պատերազմները;
 5. Արդյո՞ք միշտ են համաշխարհային պատերազմների հետևանքները համաշխարհային:

Պարզաբանում. Նախապատրաստական փուլի ժամկետները` մայիսի 2-15, քննարկման փուլի ժամկետները` մայիսի 16-24: Ցանկալի է քննարկման արդյունքների հրապարակումը: