“Համաշխարհային պատերազմ” նախագիծ

Քայլերի հերթականությունը՝
1. Սահմանել <<Պատերազմ>> և <<Համաշխարհային պատերազմ>> հասկացությունները;
2. Թվարկել այն պատերազմները, որոնք համարում եք համաշխարհային, և հիմնավորել նրանց համաշխարհային լինելը;
3. Շարադրել համաշխարհային պատերազմների պատճառները, ընթացքը և հետևանքները, մանրամասն անդրադառնալով հայերի դերին այդ պատերազմներում;
4. Նկարագրել և հիմնավորել աշխատանքային խմբի ու նրա առանձին անդամների գործունեությունը համաշխարհային պատերազմի ընթացքում:

Նախագծային գործունեություն. գործոնային համակարգ

xustup_040509

Իմ սովորողների հետ միասին և համագործակցելով գործընկերներիս հետ իրականացնում եմ «Պատմություն» առարկայի այլընտրանքային ծրագրով նախատեսված «Այլընտրանքային ժամանակագրություն», «Արխիվ»,«Տոհմածառ»,«Ես անհատականություն եմ»,«Գիտություն» նախագծերը, պատմական վերակառուցման «Անգեղակոթի ժողով» նախագիծը: Շարունակել կարդալ

Պատմություն 8-9-րդ դասարանների համար

. Նպատակը. անցյալի իմացության գործնականության ըմբռնում, իսկ միջինից բարձր ներուժ ունեցող սովորողների կողմից դրա կիրառում:
2. Խնդիրներ`
1.1     Պատմական ժամանակագրության իմացություն
1.2     Կարևորագույն հասկացությունների սահմանում
1.3    Պատմական օրինաչափությունների յուրացում

Շարունակել կարդալ

Մեթոդական առաջարկություններ

Պատմության դասի բովանդակային և կառուցվածքային    փոփոխությունների հարացույցը միջին դպրոցում

( մեթոդական առաջարկություններ)

Շարունակել կարդալ

Պատմության դասի բովանդակային և կառուցվածքային փոփոխությունների հարացույցը միջին դպրոցում

Խոսքը բերնիդ մեջ էփի, նոր ասա (հայկական ասացվածք)։

Պատմության, իմա` անցյալի իրականության, իմացության անհրաժեշտության աշակերտական համոզվածության ձևավորումը և պատմության դասերի տեսա – գործնական կիրառման բնածին կարողությունների զարգացումը դպրոցական կրթության առանցքային նպատակներից են:

Շարունակել կարդալ

Ներկայացվում են գրավոր առաջադրանքների նմուշներ

  1.  Սահմանել «Ազատագրական պայքար», «Դավիթ Բեկ», «Նապոլեոնյան պատերազմներ», «Նոր ժամանակներ», «Հայկական մշակույթ» հասկացությունները:
  2. Համեմատել հայկական և ռուսական իրականությունները 19-րդ դարի 10-ական թվականներին:
  3. Ապացուցել, որ օտարի լուծն առաջադիմական երևույթ չէ:

________________________________________________________________________________

Շարունակել կարդալ

Ուսուցման ինտերակտիվ տեխնոլոգիաները

Трошкина Татьяна Николаевнаучитель физики

Երեխան կարող է և չլինել նշանավոր գիտնական, բայց դառնալ ինքնուրույն մարդ, ով ընդունակ է վերլուծել իր արարքները, վարքը, ինքնակատարելագործվել, իրացնել իրեն շրջակա աշխարհում, նրան անհրաժեշտ է սովորել»:

Շարունակել կարդալ

1+40 արևելյան ասույթ կամ ես գալիս եմ Արևելքից

  1. Գայլին ոչխարի տեղ մի´ դիր, բայց և առյուծի հետ մի´ շփոթիր: (Ա. Տիգրանյան)
  2. Քաղցր է նույնիսկ ծուխն հայրենի օջախի:
  3. Դժվար չէ ոսկորափորագրի համար, բայց չի կարելի ցանկացած ոսկորից թագուհի փորագրել:

Շարունակել կարդալ

1+20 ասույթ դեկտեմբերի 10-ի մոտիվներով-12

  1. Արարչագործության պսակը մարդու խիղճն է գոտեպնդված կամքով: (Ա. Տիգրանյան)
  2. Բոլոր հայեցողական դատողությունները իրավունքի, ազատության, անհատի մասին անկախ մարդուց, նրանից դուրս և նույնիսկ` վեր, դատողություններ են առանց միասնության, անհրաժեշտության, էության, հիմքի, իրականության: Մարդն ազատության, անձնավորության, իրավունքի գոյն է……(Լ. Ֆոյերբախ)
  3. Անհատի անօտարելի իրավունքների յուրաքանչյուր հռչակագիր կարող է դառնալ հետագա քաղաքական զարգացման արգելակ, եթե նրա բովանդակությունը համարվի մեկընդմիշտ հաստատված: (Մ. Կովալևսկի)

Շարունակել կարդալ