« Բռնադատվածներ » նախագիծ

«Բռնադատված հոգեւորականներ» ենթանախագիծ

Ենթանախագծի խորհրդատուներ` Վահե սարկավագ ՀովհաննիսյանԱշոտ ՏիգրանյանՎահե Ղարիբյան (12-րդ դասարան)

Ենթանախագծի պատասխանատու`
Լեւոն Տոնոյան (9-րդ դասարան)

Նպատակ` Խորհրդային բռնապետության տարիներին իշխանությունների կողմից հաստատված բազում հակաեկեղեցական սկզբնադրույթների, օրենսդրական գործույթների, հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների գործունեությունը սահմանափակելու եւ նրանց կյանքի հերոսական ու ողբերգական էջերի բացահայտում:

Խնդիրներ`
1.Սովորողների սոցիալականացում;
2.Արխիվային փաստաթղթերի հետ աշխատելու հմտությունների ձեւավորում;
3.Համագործակցությունշահագրգիռ մասնագետներիհետ;
4.Դաշտային նյութի հավաքում (հանդիպում-հարցազրույցներ բռնադատվածների ժառանգների հետ, գիտարշավներ բռնադատվածների գործունեության վայրերով):

Քայլեր`
1.Նոր աշխատանքային խմբի ձեւավորում,
2.Փորձի հաղորդում;
3.Ամիսը մեկ անգամ կատարած աշխատանքի արդյունքների քննարկում;
4.Երեք ամիսը մեկ անգամ հոդվածի հրապարակում:

Շահառուներ` մասնագիտական համայնք, քաղաքացիական հասարակություն:

Մեթոդական հոդված

Էմպաթիան և նախնադարյան դպրոցը
Մինչ համառոտ անդրադարձը էմպաթիային և նրա կրթական կարողականությանը տողերիս հեղինակը հարկ է համարում հրապարակել մի քանի հիմնադրույթներ, որոնք հավանաբար կհանդիպեն տեսական հակադարձման:
Եվ այսպես: Homo sapiensi-ի մեգաքաղաքակրթության պարույրաձև զարգացումը թևակոխել է իր երրորդ՝ երեք իրականությունների (բնություն, երկրորդ բնություն՝ մարդածին ֆիզիկական, վիրտուալ)հակադրամիասնության, փուլը: Գիտեռլիքի գերակայությունը պատմական, մշակութաբանական և կրթական անախրոնիզմ է: Այլընտրանքն հետևյալն է՝ կամ անընդհատ բազմացող և բարձագույն աստիճանի հմտության հասնող կարողություններով էթնոսոցիալական էակ, կամ լուսացքային արարած:
Ի՞նչ է էմպաթիան: Հույն իմաստասեր, դիալեկտիկայի հայր Սոկրատես. «Հասկանալ, որ ուրիշը՝ դա դու ես»: Ավստրիացի նշանավոր հոգեբա Ալֆրեդ Ադլեր. «Էմպաթիան առաջանում է մարդկային մի էակի՝ մյուսի հետ խոսակցության ժամանակ: Անհնար է հասկանալ զրուցակցին՝ առանց նրա հետ նույնանալու: Երբ մենք փորձում ենք պարզել, թե որտեղից է առաջանում բոլորովին այլ մարդու նման գործելու և զգալու ունակությունը, հայտնաբերում ենք, որ նման հատկությունը բացատրվում է ընդհանրության բնածին զգացմունքի առկայությամբ: Հասկանալի է, որ դա տիեզերական զգացողություն է, մեր կապի արտացոլումըողջ աշխարհակառուցվածքի հետ, դա մարդկային ցեղի պատկանելության անքակտելիությունն է»: Հուզական ինտելեկտի տեսության հիմնադիր Դէնիել Գոուլման. «Մարդկան հետ շփվելիս հաջողության հասնելու համար Ձեր էմպաթիայի օգտակար գործողության գործակիցը՝ EQ-ն, պակաս կարևոր չէ, քան Ձեր ինտելեկտի օգտակար գործողության գործակիցը՝ IQ-ն»: Ընդ որում կարևոր է էմպաթիան տարբերել կարեկցանքից և բարյացակամությունից: Ես համոզված եմ, որ էմպաթիան ապրումակցում է ոչ միայն անհատի հետ հարաբերություններում, այլև իրականության բոլոր գործող բաղադրիչների՝ սոցիալական խմբի, էթնիկական միավորի, մարդկության, այլ արարածների հետ առկա և հեռակա առնչակցություններում:
Հետևաբար էմպաթիայի մեթոդի (բնականաբար՝ էմպաթիան նաև կարողություն է) կիրառումը նպաստում է սովորողի մի խումբ կարողությունների՝ իրականության երեք ժամանակային փուլերը՝ անցյալ, ներկա, ապագա, և նրանց ոչ վեկտորալ կապը հասկանալու, հաղորդակցվելու և համագործակցելու, այդ թվում՝ միջքաղաքակրթական և միջմշակութային ոլորտներում, երևակայությամբ իրականության մութ ծալքերը լուսավորելու, իրականության իր անկյունը փոխելու, ձևավորմանը և հմտացմանը:
Հասկանալի է, որ էմպաթիան որպես դասավանդման մեթոդ առաջին հերթին կարող է կիրառվել հասարակագիտական առարկաների և գրականության ուսումնական պարապմունքների ժամանակ:
Այսպես օրինակ, էմպաթիան կարևորագույն բաղադրիչն է պատմական վերակառուցման՝ այս կամ այն պատմական փուլում որևէ տարածաշրջանի նյութական և հոգևոր մշակույթի, ինչպես նաև գործընթացների, իրադարձությունների, տեխնոլոգիաների վերաստեղծման գրավոր, հնագիտական, ազգագրական և այլ աղբյուրների օգտագործմամբ:
Իսկ ի՞նչ կապ ունի նասխնադարյան դպրոցը: Անմիջական: Վեցերորդ դասարանում սովորողների սցենարով և բեմադրմամբ իրականացված մանրապատումը նրանց համար հասկանալի դարձրեց հեռավոր ժամանակների իր հասակակցին ու նրան շրջապատող իրականությունը: Իսկ առանց էմպաթիայի այդ հաջողությունն անհնար կլիներ:

2014 թվական, սեպտեմբեր © Աշոտ Տիգրանյան