2015 – 2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`01-07.09

 1. Սահմանել ,,Ավատատիրություն,, հասկացությունը;
 2. Բացատրել միջնադարի ժամանակագրական պարբերացումը:
 3. Ներկայացնել Բագրատունյաց Հայաստանի տնտեսության ճյուղերից որևէ մեկը:

 Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 3-4, 102-104

Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 45-46

Ավատատիրական կարգերի հաստատումը Հայաստանում

http://interneturok.ru/ru/school/istoriya/6-klass/feodalnaya-sistema-zapadnoy-evropy/feodalnoe-obschestvo

ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08-14.09

 1. Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հաջողությունները և անհաջողությունները;
 2. Համեմատել Բագրատունի արքայատոհմի երկու արքաների /Ձեր ընտրությամբ/ ներքին քաղաքականությունը:
 3. Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի նշանավոր մշակութային գործիչներին;
 4. Ներկայացնել Բագրատունյաց Հայաստանի որևէ մշակութային գործչի կյանքն ու գործը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 146-158

http://hay-geni-haxtanak.blogspot.com/2013/10/blog-post_15.html

http://www.ankakh.com/article/889/hvovhannyes—smbat—g-thulakam—anparrunak-gahakale

https://www.youtube.com/watch?v=GdXyMLQrf4I

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-21.09

 1. Սահմանել ,,Հայկական վերածնունդ,, հասկացությունը;
 2. Բացատրել հայկական վերածննդի պատճառները:

Աղբյուրներ` http://encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1427

Армянское Возрождение

https://www.youtube.com/watch?v=VVpELeBNExM

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-28.09

 1. Թվարկել ավատատիրական Արևելքի առանձնահատկությունները;
 2. Ներկայացնել և համեմատել ավատատիրության ժամանակագրությունը Արևելքում և Արևմուտքում:

Աղբյուրներ`

Ֆեոդալիզմ

http://yunc.org/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC

ԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30 – 05.10

 1. Թվարկել Բագրատունիների պետության ստեղծման և կործանման նվազագույնը երեքական պատճառ;
 2. Բագրատունիների օրինակով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր է խաղում պատմության մեջ;
 3. Համեմատել 5-րդ և 10-րդ դարերի հայկական մշակույթը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 84 — 89, 98, 100 –102

http://armyansky.narod.ru/index/0-75

https://www.youtube.com/watch?v=S4Jql4rNDFg

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06 – 12.10

 1. Թվարկել քոչվորական արշավանքները Հայաստան 11-13-րդ դարերում;
 2. Ապացուցել, որ հնարավոր էր ետ մղել քոչվորական ասպատակությունները;
 3. Համեմատել սելջուկյան և մոնղոլական տիրապետությունները Հայաստանում:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 107 – 110, 116 –119

http://www.findarmenia.com/arm/history/20/263/265

https://www.youtube.com/watch?v=rIQatVfw3Yc

http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1407

https://www.youtube.com/watch?v=p28NaveORuI

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13 – 18.10

 1. Թվարկել Կիլիկիայում հայկական պետության առաջացման գործոնները;
 2. Համեմատել Բագրատունյաց Հայաստանի և Կիլիկիայի հայկական պետության տնտեսությունները;
 3. Սահմանել Կիլիկիայի հայկական պետության պատմությանն առնչվող յոթ հասկացություն;
 4. Նկարագրել Կիլիկիայի հայկական պետության մշակույթի մակարդակը;
 5. Կազմել Կիլիկիայի հայկական պետության ժամանակագրությունը;
 6. Թվարկել Կիլիկիայի հայկական պետության արտաքին քաղաքականության ձեռքբերումները և ձախողումները;
 7. Բնութագրել Մլեհին և նրա քաղաքականությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 121 – 145

https://www.youtube.com/watch?v=_Bh7uuvJkRs

http://patm.arma-vir.com/nyut.php?id=3

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`  26-30.10 

Ստուգողական աշխատանք` առաջինից տասնչորսերորդ դասերի թեմաներով:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.11

 1. Թվարկել խաչակրաց արշավանքների իրական և քարոզչական պատճառները;
 2. Բնութագրել խաչակիր ասպետներին;
 3. Կազմել խաչակրաց արշավանքների ժամանակագրությունը;
 4. Համեմատել խաչակրաց արշավանքներից ցանկացած երեքը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 51-56

http://forum.armedu.am/showthread.php/999-Խաչակիրներ-խաչակրաց-արշավանքներ.-տեղեկատվական-նյութ

http://www.aif.ru/society/history/kak_krestonoscy_vzyali_ierusalim

https://www.youtube.com/watch?v=NWRUKgpy6hQ

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.11

 1. Սահմանել ,,Միջնադարը ծաղկման ժամանակաշրջանում,, թեմային առնչվող 11 հասկացություն;
 2. Համեմատել միջնադարի ծաղկման ժամանակաշրջանի երեքական պետական և մշակութային գործիչների;
 3. Թվարկել միջնադարի ծաղկման ժամանակաշրջանի գլխավոր ձեռքբերումները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 45-50, 57-70

https://www.youtube.com/watch?v=EkIRIlADuxQ

Ֆրանցիսկ Ասսիզեցի

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.11

 1. Սահմանել 14-17-րդ դարերի հայոց պատմության ութ հիմնական հասկացությունները;
 2. Բնութագրել 14-17-րդ դարերի մշակութային գործիչներից երեքին;
 3. Կազմել 14-17-րդ դարերի հայոց պատմության ժամանակագրությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 162-182

https://www.youtube.com/watch?v=1BVNL5euG-I

https://www.youtube.com/watch?v=z5QggewObks

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.11

 1. Թվարկել Հարյուրամյա պատերազմի պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ Հարյուրամյա պատերազմն անխուսափելի էր;
 3. Սահմանել Հարյուրամյա պատերազմին առնչվող հինգ հասկացություն;
 4. Բնութագրել Հարյուրամյա պատերազմի ժասմանակաշրջանի որևէ գործչի:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 83-89

http://siranush.jimdo.com/2015/01/16/

https://www.youtube.com/watch?v=NHiScC8GU40

https://www.youtube.com/watch?v=GuMN2TYbE3A

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.11- 04.12

 1. Թվարկել Արևելահռոմեական կայսրության կործանման պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ Բյուզանդական կայսրության կործանումն անխուսափելի էր;
 3. Սահմանել 15-րդ դարի եվրոպական պատմության կարևորագույն հասկացությունները;
 4. Կազմել Եվրոպայի 14-15-րդ դարերի պատմության ժամանակագրությունը, ընդգծելով 5 կարևորագույն իրադարձությունները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 88-92

Հայերը բյուզանդական գահին

http://topwar.ru/14835-padenie-konstantinopolya-i-vizantiyskoy-imperii.html

https://www.youtube.com/watch?v=y7fDrKIJN9o

https://www.youtube.com/watch?v=d_dTcFFJHtI

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07- 11.12

 1. Կազմել ռուսական պետության ժամանակագրությունը մինչև 17-րդ դար;
 2. Բնութագրել ուսումնասիրված ժամանակաշրջանի որևէ ռուս գործչի;
 3. Ռուսական պատմության օրինակներով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր ունի մարդկության երթի ճանապարհին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 93-99

Ռուսաստանի պատմություն

http://lit.lib.ru/m/mihajlowa_j_a/text_0010.shtml https://www.youtube.com/watch?v=chMNJUsvCXw

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14- 18.12

 1. Թվարկել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունները;
 2. Բնութագրել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանի որևէ գործչի;
 3. Ապացուցել, որ աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններն անխուսափելի էին;
 4. Համեմատել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների և խաչակրաց արշավանքների քաղաքակրթական հետևանքները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ124-130

Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններ

https://www.youtube.com/watch?v=Qua5KuSCnkE

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21- 25.12

 1. Թվարկել եվրոպական վերածննդի պատճառները;
 2. Բնութագրել Վերածննդի տարբեր ոլորտների մեկական գործչի;
 3. Կազմել եվրոպական վերածննդի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ Լեոնարդո դա Վինչին եվրոպական վերածննդի խորհրդանիշն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ131-135

http://arvestipatmutyun.blogspot.am/2014/07/blog-post_3664.html

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/EPOHA_VOZROZHDENIYA.html

https://www.youtube.com/watch?v=reeXHkLwwYA

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01 – 05.02.2016

 1. Սահմանել «Անգլիական հեղափոխություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել անգլիական հեղափոխության պատճառները և փուլերը;
 3. Ապացուցել, որ անգլիական հեղափոխությունն անավարտ հեղափոխություն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 25-30

Անգլիական բուրժուական հեղափոխություն

http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1261

http://vsemirnaya-istoriya.ru/index.php?catid=51&id=418:angliyskaya-revolutsiya&Itemid=24&option=com_content&view=article

https://www.youtube.com/watch?v=CO3dcQKtWvc

https://www.youtube.com/watch?v=3mcLKOftn3E

https://www.youtube.com/watch?v=CYulg1ACP8s

 

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08 – 12.02

 1. Սահմանել «Ամերիկյան հեղափոխություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել ամերիկյան հեղափոխության պատճառները և փուլերը;
 3. Ապացուցել, որ ԱՄՆ-ի «Անկախության հռչակագիրը» և Սահմանադրությունն ունեն էական հակասություններ:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 31 — 35

http://qvarkus.com/ind_dec.html

http://www.tert.am/am/news/2014/07/05/us-presidents/1133572

Թոմաս Ջեֆերսոն

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm

http://usa-info.com.ua/symbol/declaration.html

https://www.youtube.com/watch?v=edvLiSqWUaw

https://www.youtube.com/watch?v=pa-ytofvVXg

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15 – 19.02

 1. Սահմանել «Ֆրանսիական հեղափոխություն» հասկացությունը և   նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել ֆրանսիական հեղափոխության պատճառները և փուլերը;
 3. Ապացուցել, որ ֆրանսիական հեղափոխությունն ավարտվել է 1799 թվականին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ

36 — 42

http://levonmiqo2.blogspot.am/2015/06/liberte-egalite-fraternite-   18.html

http://www.arteria.am/hy/1360996710

https://www.youtube.com/watch?v=ktT2IYonVvI

https://www.youtube.com/watch?v=6XeMA_BKppQ

https://www.youtube.com/watch?v=UPgk9gs3X1k

https://www.youtube.com/watch?v=GJ-Zw0y30A0

https://www.youtube.com/watch?v=KXBdI6B4oS4

Великая французская революция и культура

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22 – 26.02

 1. Սահմանել «Հայկական ազատագրական շարժում» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել հայկական ազատագրական շարժման նոր փուլի նվիրյալներին և համառոտ բնութագրել նրանց;
 3. Ապացուցել, որ օտարին ազատագրության հիմնական գործոն համարելը վնասաբեր մոտեցում է:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 7-17

https://www.youtube.com/watch?v=e-ZXlAPXTKo

https://www.youtube.com/watch?v=n9cqGh5AWLg

http://www.historyofarmenia.am/am/Encyclopedia_of_armenian_history_Angexakoti_joxov@

http://armenianhouse.org/hakobyan-t/yerevan/ch-2.html

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.02-04.03

 1. Սահմանել «Սյունիք» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել Դավիթ Բեկի ղեկավարած ապստամբության և նրա ձախողման պատճառները;
 3. Պատմել Դավիթ Բեկի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 17-20

Դավիթ Բեկ

Թռիչք դեպի Սյունիք

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-12.03

 1. Սահմանել «Պատերազմ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել Նապոլեոն Բոնապարտի վերելքի և անկման գլխավոր ու երկրորդական պատճառները;
 3. Պատմել Թալեյրանի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 44-49

10 փաստ Նապոլեոն Բոնապարտի մասին

Նապոլեոն Բոնապարտ

Նապոլեոն Բոնապարտ` խելացի մտքեր

Նապոլեոն Բոնապարտ. նշանավոր մարդկանց կյանքը

Թալեյրան` դիվանագիտության հանճար

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.03

 1. Սահմանել «Հեղափոխություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել ֆրանսիական հեղափոխությունների շարքի պատճառները և հետևանքները;
 3. Պատմել Լամարտինի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 57- 58

1848 թվականի հեղափոխությունը Ֆրանսիայում

Ժողովուրդների գարունը 1848-1849 թվականներին

Փարիզյան կոմունա

Ալֆոնս դե Լամարտին

 

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-26.03

 1. Սահմանել «Պետություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել ազգային պետությունների առաջացման գլխավոր և երկրորդական պատճառները;
 3. Պատմել Գարիբալդիի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 121-126, 129-130

Օտտո Բիսմարկ. երկաթյա կանցլեր

Իտալիայի ազգային հեղափոխության ղեկավարներ

Ջուզեպպե Գարիբալդի    

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.03-02.04

 1. Կազմել ԱՄՆ-ի քաղաքացիական պատերազմի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել ԱՄՆ-ի քաղաքացիական պատերազմի պատճառները և հետևանքները;
 3. Պատմել Աբրահամ Լինքոլնի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 113-115

Այսպես խոսեց…Աբրահամ Լինքոլնը

Աբրահամ Լինքոլնի նամակը` ուղղված որդու ուսուցչին

Պատմության գաղտնիքները. Աբրահամ Լինքոլն

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04.04-08.04

 1. Կազմել նոր ժամանակների մշակութային գործիչների վարկանիշային աղյուսակը;
 2. Թվարկել նոր ժամանակների մշակույթի առանձնահատկություները;
 3. Պատմել նոր ժամանակների որևէ մշակութային գործչի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 78-89, 161-166

Նոր ժամանակների փիլիսոփայությունը

19-րդ դարի լավագույն գրքերը

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11.04-15.04

 1. Կազմել 19-րդ դարի առաջին կեսի հայոց պատմության ժամանակագրության վարկանիշային աղյուսակը
 2. Թվարկել ռուսական տիրապետության առանձնահատկությունները;
 3. Պատմել Ներսես Աշտարակեցու մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 30-43

19-րդ դարի Արևելյան և Արևմտյան Հայաստանների սոցիալ-տնտեսական վիճակը

Հայորդիներ. Ներսես Աշտարակեցի

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 18.04-22.04

 1. Կազմել 1862 թվականի Զեյթունի ապստամբության ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել հայկական հարցի միջազգայնացման պատճառները և հետևանքները;
 3. Պատմել Խրիմյան Հայրիկի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 69-79

Առաջին այրեր. Խրիմյան Հայրիկ

Հովհաննես Թումանյան. «Հայկական հարցն ու իր լուծումը»

Հայ ազգային-ազատագրական շարժման նոր փուլը

 

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 25.04-29.04

 1. Կազմել 19-րդ դարի երկրորդ կեսի հայոց պատմության ժամանակագրության վարկանիշային աղյուսակը;
 2. Թվարկել հայկական կուսակցություների առաջացման պատճառները և հետևանքները;
 3. Պատմել 19-րդ դարի հայ որևէ կուսակցական գործչի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 80-89

Հայ ազգային կուսակցությունների ստեղծումը

 

ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 02.05-06.05

 1. Կազմել ռուսական և օսմանյան կայսրությունների 19-րդ դարի երկրորդ կեսից մինչև կործանումը ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել ռուսական առաջին հեղափոխության պարտության և երիտթուրքերի հաղթանակի պատճառները;
 3. Պատմել սաբատեականների մասին

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 137-139

Առաջին ռուսական հեղափոխություն. ձախողում, թե՞ նախաբան

Երիտթուրքերի պարագլուխների ակունքները

 

ՎԱԹՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 10.05-13.05

 1. Կազմել Արևմտյան Հայաստանում և Օսմանյան կայսրության հայաբնակ մյուս տարածքներում 1878-1914 թվականներին ծավալված իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել ազատագրական պայքարի նպատակները;
 3. Պատմել ազատագրական պայքարի հերոսներից որևէ մեկի մասին (ընտրությունը հիմնավորել):

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 94-105, 110-114

Հրայր Դժոխք

Հայորդիներ. Աղբյուր Սերոբ

 

ՎԱԹՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16.05-20.05

 1. Կազմել Արևելյան Հայաստանում և Ռուսական կայսրության հայաբնակ մյուս տարածքներում 1878-1914 թվականներին ծավալված իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել հայ — թաթարական ընդհարումների պատճառները և հետևանքները;
 3. Պատմել ազատագրական պայքարի հերոսներից որևէ մեկի մասին (ընտրությունը հիմնավորել):

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 106-109

Առաջին այրեր. Նիկոլ Դուման

Խրիմյան Հայրիկ

 

ՎԱԹՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՅՈԹԱՆԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23.05-27.05

Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների անհատականացված ստուգում:

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s