Ինքնակրթության ևս մեկ շաբաթ

Անցնող շաբաթը պարզապես հնարավորություն տվեց ավելի շատ ժամանակ հատկացնել ինքնակրթությանը (չնայած, եթե խորանանք, դասացուցակային դասն էլ ուսուցչի համար ինքնակրթության հարթակ է) և նախագծային-հետազոտական գործունեությանը, որոնք սերտորեն փոխներթափանցված են:

Կարևորում եմ նաև այն իրողությունը, որ մասնակցեցի բակային տարածքի բարելավման աշխատանքներին և սովորողների օգնությամբ բարձրացրեցի ինձ վստահված ուսումնական տարածքի հիգիենիկ մակարդակը:

Հայաստանի ազգային գրադարանում սկսեցի ուսումնասիրել («Բռնադատվածներ» նախագծի շրջանակներում մեզ հետ համագործակցող պատմաբան, ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի առաջարկությամբ) Վահան Նավասարդյանի «Բոլշեւիզմը եւ դաշնակցութիւնը», (1949թ., Գահիրե) աշխատությունը, որից հարկ եմ համարում բերել երեք մեջբերում`

  1. Բոլշեւիզմը մեր դէմ մղած իր պայքարին մէջ մեզ պարտութեան մատնելու միայն երկու ճամբայ ունէր.-

Ան կա´մ պէտք է ապացուցանէր սնանկութիւնը մեր գաղափարներու և կենսունակութիւնը իր դաւանած վարդապետութեան.

Եւ կամ, մեզ անկարող հռչակելով մեր արդար գաղափարներու իրացումին մէջ, մեզմէ առնելով, զանոնք ինք պետք է գործադրէր: (էջ 15)

  1. Երկրի մէջ իշխող տրամադրութեան մասին յստակ գաղափար կուտար այն խմբագրականը, որ «ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ՎՏԱՆԳԸ» խորագրին տակ իր 1920 Յունիս 26ի թիւով (№100) լոյս կընծայէր կովկասահայ ռամկավարներու` Հայ Ժողովրդական Կուսակցութեան օրգանը` «Ժողովուրդ».

Պաշտօնաթերթը կը յայտարարէր.

«Հիւսիսային վտանգը շարունակում է կախուած մնալ մեր Հանրապետութեան գլխին:…»

«Եւ այսօր, թող զարմանալի չթուի, հիւսիսային վտանգը այնչափ խոշոր է, որ նրա առաջ նսեմանում են մերձ ի մահ Թուրքիայի սպառնալիքները:…(էջ 170-171)

  1. Մեծերու կողմէ ընծայած աջակցութիւնը այսօր` չի նախաճշդեր Թուրքիոյ բռնելիք դիրքը վաղը: (էջ 533)

Միաժամանակ ընթերցում եմ մեզ հետ համագործակցելու պատրաստակամ, հայ-թուրքական հարաբերությունների և Արցախյան հակամարտության հարցերով փորձագետ, «Հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ հիմնադրամի» համակարգող Թաթուլ Հակոբյանի «Արցախյան օրագիր. կանաչ և սև» փաստառատ գիրքը (ի դեպ, նվեր եմ ստացել աշակերտիցս իմ ծննդյան օրվա առթիվ):

Նաև ընթերցեցի և ավարտեցի պատմական գիտությունների դոկտոր Վ. Ի. Ռուտենբուրգի ռուսալեզու աշխատությունը (Титаны Возрождения) Վերածննդի ժամանակաշրջանի մասին: Դիտեցի նույն թեմային վերաբերող հետևյալ ֆիլմերը`

Да Винчи. Утерянное сокровище.

Леонардо да Винчи и тайна иллюминатов

Леонардо Да Винчи. Теневая Сторона Выдающегося Человека.

Леонардо да Винчи (Биография и творчество)

BBC. Леонардо Да Винчи. Я хочу сделать чудо (2 of 2) Rus

Леонардо да Винчи человек загадка

Совершенно секретно. Наше время. Тайны Леонардо 

Как Создавались Империи. Мир Да Винчи 

Լրացուցիչ կրթության շրջանակներում աշխատել եմ 7-րդ դասարանի սովորող Հարություն Ասատրյանի հետ: Ահա արդյունքը`

Արատտան և Հայոց ժամանակակից պետության համեմատում

Արիացու օրագրի պատառիկները

Շարունակել ենք «Այլընտրանքային պատմություն» նախագիծը` «Այլընտրանքային պատմություն» նախագիծ. Հնագետները շարունակում են վիճել

Հրապարակեցի երկու փոքրածավալ, բայց արդիական հոդված`

Կրկին նախագծային գործունեության մասին կամ երկու փոփոխություն և մեկ հավելում

Հերթական առաջարկություն

Հարստացրեցի իմ բլոգի «Ուսումնական ֆիլմեր» էջը`

Եվ քանի որ երազում եմ հռետորական արվեստի դասավանդման մասին, գիտելիքներս թարմացնելու, հարստացնելու և հմտություններս բազմապատկելու նպատակով ուսումնասիրեցի Ուինստոն Չերչիլի, Լլոյդ Ջորջի, Ջոն Քենեդու, Հո Շի Մինի, Իոսիֆ Ստալինի, Ադոլֆ Հիտլերի, Վլադիմիր Լենինի հռետորական առանձնահատկությունները`

Речь Гитлера на съезде НСДАП 1934

 Величайший оратор всех времен и народов в Нюрнберге

Анализ выступления Гитлера

Становление Гитлера как оратора. Отрывки с фильма “Восхождение Дьявола”

Выступление Иосифа Сталина 5 декабря 1936 года

Смерть Ленина и взрывная речь Сталина о Ленине

Речь Сталина 1937 г.

Величайшие ораторы 20-го столетия — 04. Хо Ши Мин

Величайшие ораторы 20-го столетия — 02. Дэвид Ллойд Джордж

Величайшие ораторы 20-го столетия — 05. Джон Фицджеральд Кеннеди

Величайшие ораторы 20-го столетия — 03. Адольф Гитлер

Величайшие ораторы 20-го столетия — 01. Уинстон Черчилль

24.10.2015                   ©                   Աշոտ Տիգրանյան

Հերթական առաջարկություն

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ԵՄ

2016 թվականի հունվարից սահմանել մանկավարժական աշխատողի 33 ժամյա աշխատանքի պարտադիր բաղկացուցիչների հետևյալ համամասնությունները`

  1. Պարտադիր հանրակրթություն — 50%
  2. Նախագծային գործունեություն — 20% (աշխատանքային պայմանագի հավելվածում արձանագրվում է արդյունքների հրապարակման ժամանակացույցը և ամսական ֆինանսավորման չափը)
  3. Հետազոտական աշխատանք — 15% (գերադասելի է աշակերտների հետ միասին, աշխատանքային պայմանագի հավելվածում արձանագրվում է արդյունքների հրապարակման ժամանակացույցը և լրավճարի չափը)
  4. Ինքնակրթություն — 10% (յուրաքանչյուր ամսվա վերջին օրը ներկայացվում է տեղեկատվական տեղեկանք)
  5. Շրջակա միջավայրի խնամք և բարելավում — 5%

Ծանոթություն. մասնագիտական սեմինարը և մեդիա…..ն

ներառվում են ինքնակրթության մեջ:

Կրկին նախագծային գործունեության մասին կամ երկու փոփոխություն և մեկ հավելում

Ես վերընթեցեցի իմ հեղինակած մոտեցումը` http://dpir.mskh.am/hy/node/1015  և արձանագրեցի, որ կարելի է կատարել երկու փոփոխություն`

  1. Նախագծային գործունեությունն ազգի, պետության, հասարակության կամ սոցիալական որևէ խմբի համար կենսական, կամ գիտության համար կարևոր հիմնախնդրի/հիմնախնդիրների վարկածային քննումը և/կամ լուծումների առաջարկումն է, ինչպես նաև անցյալի ու ներկայի դասերի յուրացումը, որը նպաստում է սովորողի/սովորողների հետազոտական, ստեղծական և սոցիալական կարողությունների զարգացմանն ու համապատասխան հմտությունների ձևավորմանը:
  2. Նախագծային գործունեության ընթացքում սովորողի գնահատումը գերադասելի է եռբալանոց` չի կարողանում կամ ցանկանում շարունակել նախագծային գործունեությունը և կոնկրետ արդյունքները բացակայում են (թվանշանային գնահատմամբ մինչև 6, միայն դասարանական աշխատանքների կատարման դեպքում, մինչև 8, նաև տնային այլ աշխատանքների կատարման դեպքում); շարունակում է նախագծային գործունեությունը (թվանշանային գնահատմամբ մինչև 9, դասարանական աշխատանքների լիարժեք կատարման դեպքում); սովորողի նախագծային գործունեությունն արժանանում է արտակրթահամալիրային մասնագետների հրապարակային խրախուսանքին (թվանշանային գնահատմամբ 10):

և մեկ հավելում`

Նախագծային գործունեությունը հաջողությամբ իրականացնող սովորողները կարող են չկատարել համապատասխան առարկայի/առարկաների մյուս տնային առաջադրանքները (այդ իրողությունը չի ազդում սովորողի թվանշանային գնահատման վրա):