Կրկին նախագծային գործունեության մասին կամ երկու փոփոխություն և մեկ հավելում

Ես վերընթեցեցի իմ հեղինակած մոտեցումը` http://dpir.mskh.am/hy/node/1015  և արձանագրեցի, որ կարելի է կատարել երկու փոփոխություն`

  1. Նախագծային գործունեությունն ազգի, պետության, հասարակության կամ սոցիալական որևէ խմբի համար կենսական, կամ գիտության համար կարևոր հիմնախնդրի/հիմնախնդիրների վարկածային քննումը և/կամ լուծումների առաջարկումն է, ինչպես նաև անցյալի ու ներկայի դասերի յուրացումը, որը նպաստում է սովորողի/սովորողների հետազոտական, ստեղծական և սոցիալական կարողությունների զարգացմանն ու համապատասխան հմտությունների ձևավորմանը:
  2. Նախագծային գործունեության ընթացքում սովորողի գնահատումը գերադասելի է եռբալանոց` չի կարողանում կամ ցանկանում շարունակել նախագծային գործունեությունը և կոնկրետ արդյունքները բացակայում են (թվանշանային գնահատմամբ մինչև 6, միայն դասարանական աշխատանքների կատարման դեպքում, մինչև 8, նաև տնային այլ աշխատանքների կատարման դեպքում); շարունակում է նախագծային գործունեությունը (թվանշանային գնահատմամբ մինչև 9, դասարանական աշխատանքների լիարժեք կատարման դեպքում); սովորողի նախագծային գործունեությունն արժանանում է արտակրթահամալիրային մասնագետների հրապարակային խրախուսանքին (թվանշանային գնահատմամբ 10):

և մեկ հավելում`

Նախագծային գործունեությունը հաջողությամբ իրականացնող սովորողները կարող են չկատարել համապատասխան առարկայի/առարկաների մյուս տնային առաջադրանքները (այդ իրողությունը չի ազդում սովորողի թվանշանային գնահատման վրա):

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s