«Պատմության վերակառուցում» նախագիծ.

Հիմնավորում

Արդի ժամանակաշրջանում անցյալի իրականության հետազոտման գործնական եղանակներից  է պատմական վերակառուցումը` այս կամ այն պատմական փուլում որևէ տարածաշրջանի նյութական և հոգևոր մշակույթի, ինչպես նաև գործընթացների, իրադարձությունների, տեխնոլոգիաների վերաստեղծումը գրավոր, հնագիտական, ազգագրական և այլ աղբյուրների օգտագործմամբ:

Պատմական վերակառուցումն իր առջև դնում է գիտական նպատակներ և օգտագործում է դերային խաղի մեթոդն ու գիտական փորձարարությունը ուսումնասիրվող հարցի ավելի խորը շերտերը ներթափանցելու համար:

Պատմական վերակառուցման իրականացումը հետաքրքիր կլինի դեռահասներին և պատանիներին, կնպաստի նրանց պատմական մտածողության զարգացմանը և հայրենիքի անցյալի ու ներկայի գործնական իմացությանը, ինչպես նաև պատմության ուսուցման գործնականացմանը, գիտական փորձարարության մեթոդի ներառմանը հասարակական գիտությունների դասավանդման համակարգում, մասնակիցների հետազոտական և ստեղծագործական ներուժի ծավալմանը, համագործակցային կարողությունների զարգացմանը:

 

Մասնակիցներ

Կրթահամալիրի և համագործակցող կրթական հաստատությունների դասավանդողներ և 6-11 դասարանների սովորողներ:

Աշխատանքի ձևերը

  1. Վերակառուցվելիք իրադարձությանը վերաբերվող տպագիր և էլեկտրոնային աղբյուրների, գրական և արվեստի ստեղծագործությունների ուսումնասիրում
  2. Համապատասխան տեղանքի մանրակրկիտ հետազոտում
  3. Գործընկերների հետ միասին վերակառուց վելիք իրադարձությանը նվիրված քննարկում (սկզբում` առցանց, իսկ որպես ամփոփում` ֆիզիկական միջավայրում)
  4. Վերակառուցվելիք իրադարձության սցենարի մասնագիտական փորձաքննություն

Ակնկալվող արդյունքը

  1. Պատմական վերակառուցման սցենարի ստեղծում
  2. Ուսումնական ֆիլմի նկարահանում

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s