2015 – 2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

1. Համեմատել մարդու առաջացման վարկածների փաստարկված և վիճելի կողմերը;
2. Բեմադրել նախնադարյան հասակակցի մեկ օրը;
3. Բացատրել հնագիտական հնագույն շերտերում մետաղից պատրաստված գործիքների առկայությունը;
4. Ապացուցել, որ նախնադարի դպրոցը և նրա ուսուցիչները չափազանց կարևոր դեր էին խաղում տոհմի կյանքում;
5. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Ժայռապատկերներ», «Քարահունջ», «Առասպելական ոսկեդարի իրական հիմքերը»թեմաներից որևէ մեկով;
6. Գրել պատմվածք կամ հեքիաթ ,,Տոհմից վտարվածը,, վերնագրով:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Գրել պատմվածք ,, Արիացու օրագրի պատառիկներ,, վերնագրով;
 2. Համեմատել Արատտան և հայոց ժամանակակից պետությունը;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Արատտա,, թեմայով;
 4. Թվարկել արիա – սեմական հակամարտության դասերը /պատասխանը հիմնավորել/;
 5. Բեմադրել սեմական քաղաքակրթության որևէ ենթաքաղաքակրթության մեկ օրը:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ–ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Թվարկել եգիպտական քաղաքակրթության անկման պատճառները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Նկարագրել հայ – եգիպտական հարաբերությունները հին աշխարհում;
 3. Ապացուցել, որ շումերական քաղաքակրթությունն արիականի բաղկացուցիչն է;
 4. Բեմադրել մի հատված շումերական էպոսից;
 5. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայ – չինական հարաբերությունները հնագույն ժամանակներից մինչև 5-րդ դար,, թեմայով;
 6. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայկյան Հայաստան,, թեմայով;
 7. Գրել պատմվածք ,,Ես Հայկ Նահապետի զինվորն եմ,, վերնագրով:

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Ապացուցել, որ Արարատյան թագավորությունը հայկական պետություն էր;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայկական գիրը» թեմայով;
 3. Կրետե – միկենյան քաղաքակրթության օրինակով ցույց տալ զարգացած քաղաքակրթությունների խոցելիությունը և պատմական փոփոխությունների ոչ ուղղագիծ բնույթը;
 4. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Մեր թանգարաններն Արարատյան թագավորության մասին» թեմայով;
 5. Համեմատել «300 սպարտացիներ» ֆիլմերը:

Առցանց ուսուցում

Յոթերորդ դասարան

 1. Կազմել քառամակարդակ` հեշտ, միջին, դժվար, դժվարագույն, առաջադրանքներ (քանակը չի սահմանափակվում) «Հին Հունաստանի մշակույթը» թեմայից և տեղադրել բլոգում;
 2. Մյուս յոթերորդ դասարանցիների բլոգներից ընտրել մեկական առաջադրանք յուրաքանչյուր մակարդակից, կատարել և կատարած աշխատանքն ուղարկել ուսուցչին մինչև հունվարի 24-ը, ժամը 18:00;
 3. Աղբյուրներ`

https://www.dasaran.am/apps/wiki/view/id/5867, https://www.youtube.com/watch?v=QxFSJTN-CKw,

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kultura-drevney-grecii.html, https://www.youtube.com/watch?v=yftSVCfHS_A, https://www.youtube.com/watch?v=v5OwR1ao6g4, այլ աղբյուրներ սովորողի ընտրությամբ:

 

Ծանոթություն. սույն առաջադրանքի կատարումը էական (նվազագույնը` 50%) նշանակություն ունի 2016 թվականի հունվարը գնահատելիս:

Առցանց ուսուցում. պարտադիր առաջադրանք – 2

Կատարման ժամկետը` 25-27.01.2016

 1. Թվարկել Արիստոտելի գրվածքները;
 2. Բնութագրել Ալեքսանդր Մակեդոնացուն;
 3. Նկարագրել Ալեքսանդր Մակեդոնացուվարած որևէ ճակատամարտ;
 4. Ապացուցել, որ Արիստոտելը լավ ուսուցիչ էր:

Աղբյուրներ`

http://blognews.am/arm/news/28690/aristotel-mets-usucchi-dasery.html, https://www.youtube.com/watch?v=oGWnuNAKGuk,

Ալեքսանդր Մեծն ու մոծակը (Զորայր Խալափյան),

http://www.hayary.org/wph/?p=2596

 

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ-ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Մանրամասն նկարագրել պունիկյան և հայ – հռոմեական պատերազմները;
 2. Շարադրել Հաննիբալի և Սպարտակի գործնեության համեմատական վերրլուծությունը;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Գեղարվեստական ֆիլմերը որպես անցյալի ուսումնասիրման աղբյուր» թեմայով;
 4. Մանրամասն բնութագրել Տիգրան Մեծին:

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Համեմատել Հին աշխարհի հինգ նշանավոր գործիչների;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Քրիստոնեությունը և Հայաստանը առաջինից չորրորդ դարերում» թեմայով;
 3. Ապացուցել, որ հայկական մշակույթը հեթանոսության վերջին փուլում չէր զիջում հռոմեական մշակույթին:

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ-ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Անհատի դերը վաղ միջնադարում» թեմայով;
 2. Սահմանել վաղ միջնադարի 10 հիմնական հասկացությունները;
 3. Ապացուցել, որ վաղ միջնադարում իսլամական քաղաքակրթությունը հասել էր բարձր մակարդակի:

 

ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ-ՅՈԹԱՆԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մայիս

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայ-արաբական հարաբերությունները միջնադարում» թեմայով;
 2. Սահմանել Վերածննդի հետ առնչվող 10 կարևոր հասկացություններ;
 3. Ապացուցել, որ աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններն անխուսափելի էին:

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s