Նախագծային գործունեության փուլային ամփոփում

Կլոր սեղան

 1. Քննարկման բացում (նախագծային գործունեություն. հասկացություն, մասնակիցներ, օժանդակողներ, շահառուներ);
 2. Իրականացվող նախագծերի` «Պատմության վերակառուցում», «Այլընտրանքային պատմություն», «Բռնադատվածներ», ներկայացում (նպատակներ և փուլային արդյունքներ);
 3. Քննարկում (հարցադրումներ, առաջարկություններ, բանավեճ);
 4. Ամփոփում – եզրակացություն (թերությունների և ուժեղ կողմերի հաշվառում, գործունեության նոր ուղղությունների նախանշում):

 

Կլոր սեղանը մայիսի 6-ին ժամը 11:00-ից վարելու են Սամվել Բալախչյանը և Մերի Շահբազյանը (7-րդ դասարան)

Պարտադիր հանրակրթություն. երկու տեսանկյուն

 

Դասարանային դասի երկդասյա կառուցվածքը (առաջին դասին թեմայի բացատրություն,սովորողների առաջադրած հարցերի պարզաբանում և դասարանական առաջադրանքների կատարման մեկնարկ, երկրորդ դասին` դասարանական առաջադրանքների կատարման ավարտ և թվանշանային գնահատում 6 բալանոց համակարգով), տնային առաջադրանքների կատարման մեկամսյա ժամկետը, նախագծային և հետազոտական գործունեության կարևորումը գնահատման համակարգում այսօր սովորողների համար դարձել են սովորական և շատերին թվում է, թե միշտ այդպես է եղել:

Այս նախաբանն ընթերցողը կենթադրի, թե շարունակությունը պարտադիր հանրակրթությանը նոր մոտեցման ներդրման ոդիսականի նկարագրությունը կլինի: Սակայն ինչպես ասել է Անանուն Իմաստասերը. «Երբ հաղթահարում ես ապառաժները, կարևորը ոչ թե նրանց, այլ կամքիդ ու ոտքերիդ ամրությունն է»: Այսօր մենք կարևորում ենք կիրառվող համակարգի դրական և բացասական կողմերի վերհանումն ուսումնական գործընթացի երկու կողմերի` ուսուցչի և աշակերտի, տեսանկյունից:

 

Ուսուցչի տեսանկյուն

                             Դրական կողմեր

 1. Սովորողի մոտ ուսումնական պայմանական ռեֆլեքսի ձևավորումը շաբաթվա նույն օրը, նույն ժամին նոր թեմայի հաղորդման և առաջադրանքների կատարման ճանապարհով;
 2. Դասարանական և տնային առաջադրանքների հստակ մակարդակային տարաբաժանումը;
 3. Դասարանական առաջադրանքների կատարման գործընթացում դասարանի ողջ համակազմի մասնակցությունը;
 4. Գնահատման համակարգի պարզությունը, «բավարար»-ի ցածր, հեշտ հաղթահարելի և «գերազանց»-ի բարձր, դժվար հաղթահարելի շեմերը;
 5. Սովորողի` նյութի ծավալի և մակարդակի ընտրության իրավունքի գործնական կիրառման հնարավորությունը;
 6. Ստեղծական-հետազոտական ներուժի բացահայտման հնարավորությունը:

 

Բացասական կողմեր

 1. Բանավոր և գրավոր խոսքի օգտագործման համամասնության խախտում;
 2. Խմբային աշխատանքի ժամանակ կեղծիքի հնարավորություն;
 3. Բացակա և ներկա սովորողների հնարավորությունների տարբերություն;
 4. Նոր թեմայի բացատրության մակարդակի խոցելիություն սովորողների մտային կարողությունների տարբեր մակարդակների պատճառով:

Աշակերտի տեսանկյուն (Արեգ Գալոյան – 9-րդ դասարան)

                          Դրական կողմեր

 1. Սովորողները, որոնք չեն կարողանում կամ չեն ցանկանում շատ խորացված սովորել տվյալ առարկան, ստանում են գիտելիքի գոնե մինիմալը;
 2. Սովորողները սովորում են կատարել ճիշտ խմբային և անհատական աշխատանք;
 3. Սովորողները սկսում են ճիշտ կիրառել համացանցը;
 4. Սովորողները սովորում են արագ գտնել պետքական ինֆորմացիան:

 

Բացասական կողմ

 1. Ենթագիտակցորեն սովորողի մոտ դասարանական աշխատանքը տպավորվում է որպես ավելի հեշտ տարբերակ, ինչը կարող է հանգեցնել տնային աշխատանքները կատարելուն:

 

Աշակերտի տեսանկյուն (Հուրի Իսկանյան – 9-րդ դասարան)

 

                      Դրական կողմեր

 1. Բացատրությանն անմիջապես հաջորդող դասարանական աշխատանքը;
 2. Տնային աշխատանքների կատարման ժամետը;
 3. Տնային աշխատանքների տարբերակների ընտրության հնարավորությունը:

 

Բացասական կողմ

 1. Բարդ թեմաների բացատրության մեկ դասաժամ տևողությունը, որը զգալիորեն նվազենում է դասարանական առաջադրանքներին լիարժեք պատախանելու հնարավորությունը:

 

Աշակերտի տեսանկյուն (Ալբերտ Ղազարյան – 8-րդ դասարան)

 

Դրական կողմեր  

 1. Ամսվա վերջում տնային առաջադրանքների գնահատումը, որը հնարավորություն է տալիս ամսվա ընթացքում ուղղել թույլ տրված սխալները;
 2. Դասի բացատրությանը զգալի ժամանակ դրամադրելը:

 

Բացասական կողմեր

 1. Դասարանակն առաջադրանքների կատարման համար երբեմն չի հերիքում ժամանակը;
 2. Դասի ընթացքում պատմական ֆիլմեր կամ այլ ուսումնական նյութեր չեն ցուցադրվում:

Աշակերտի տեսանկյուն (Հարություն Ղազարյան – 8-րդ դասարան)

                       Դրական կողմեր

 1. Թույլ սովորող աշակերտները մի քանի անգամ ավելի լավ են հասկանում շարադրվող նյութը, քանի որ 45 րոպեն բավարարում է դասին մոտենալ ըստ խորացվածության և բարդության տարբեր մակարդակների;
 2. Հանարավորչություն կա առանձին-առանձին` անհատապես, պատասխանելու աշակերտների բոլոր հարցերին;
 3. Աշակերտներին հնարավորություն է ընձեռվում տանը մշակելու, համառոտագրելու և սովորելու այն դասը, որը նրանք պետք է պատմեն հաջորդ դասին:

 

Բացասական կողմ

 1. Եթե աշակերտը բացակայում է առաջին դասին, ապա նա բաց է թողնում թեմայի բացատրությունը` ուսուցչի կողմից (նույն թերությունը կար նաև դասավանդման նախորդ տարբերակում):

Աշակերտի տեսանկյուն (Սամվել Բալախչյան – 7-րդ դասարան)

                         Դրական կողմեր

 1. Սովորում ենք ինքներս գտնել տեղեկություն;
 2. Առաջին դասի ընթացքում թույլտվություն ունենք գրելու դասարանական աշխատանքը;
 3. Կարող ենք բոլոր հարցերին պատասխանել բանավոր;
 4. Ուսուցչի բացատրությունները հետաքրքիր են;
 5. Իրավունք ունենք երաժշտություն լսել:

Բացասական կողմեր

 1. Իրավունք չունենք աշխատել զույգերով;
 2. Տեղեկության համար պետք է համացանց:

 

Եզրակացություն

Դասի կազմակերպման քննարկված տարբերակը, բացասական կողմերի վերացմանը միտված քայլերի դեպքում, հնարավոր է կիրառել հասարակագիտալկան առարկաների դասավանդման ժամանակ բոլոր, հատկապես` 7-8-րդ, 10-11-րդ դասարաններում:

 

18-22.04.2016       ©                Աշոտ Տիգրանյան և ընկերներ

«Կրտսեր ընկերներ» նախագիծ

Նպատակը` հինգերորդ դասարանցիների ներառում միջին դպրոցի նախագծային գործունեությունում;

Խնդիրներ` 1. Հինգերորդ դասարանցիների դասարանական և անհատական առանձնահատկությունների իմացություն; 2. Իրականացվող նախագծերի ադապտացում հինգերորդցիների համար; 3. Նոր նախագծերի ձևակերպում;

Քայլերի հերթականություն` 1. Ծանոթություն (1.1. Ներկայություն դասերին; 1.2. Մասնակցություն դասերին); 2. Հինգերորդցիների խմբավորում ըստ նախագծերի; 3. Հինգերորդցիների ներառում նախագծային գործունեությունում;

Ժամկետ` Առաջին փուլ (18.04-19.06.2016);

Շահառուներ` Հինգերորդ դասարանցիներ, նրանց ծնողներ, կրթահամալիր;

Իրականացնողներ` Հասարակագիտական նախագծերի աշխատանքային խումբ, մայիսի 16-ից նաև հինգերորդցիներ;

Իրականացման անհրաժեշտ պայման` Նախագիծն իրականացնողների նոր և հրամանագրված անհատական աշխատանքային պլաններ:

 

13.04.2016           ©                          Աշոտ Տիգրանյան