2016 – 2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`01-09.09

 1. Սահմանել ,,Ավատատիրություն,, հասկացությունը;
 2. Բացատրել միջնադարի ժամանակագրական պարբերացումը:
 3. Ներկայացնել Բագրատունյաց Հայաստանի տնտեսության ճյուղերից որևէ մեկը:

 Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 3-4, 102-104

Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 45-46

Ավատատիրական կարգերի հաստատումը Հայաստանում

Ավատատիրական համակարգն արևմտյան Եվրոպայում

ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-16.09

 1. Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հաջողությունները և անհաջողությունները;
 2. Համեմատել Բագրատունի արքայատոհմի երկու արքաների /Ձեր ընտրությամբ/ ներքին քաղաքականությունը:
 3. Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի նշանավոր մշակութային գործիչներին;
 4. Ներկայացնել Բագրատունյաց Հայաստանի որևէ մշակութային գործչի կյանքն ու գործը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 146-158

Աշոտ Ա Բագրատունի

Հովհաննես – Սմբատ թուլակամ, անփառունակ գահակալը

Հայոց Բագրատունիների թագավորություն

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-24.09

 1. Սահմանել ,,Հայկական վերածնունդ,, հասկացությունը;
 2. Բացատրել հայկական վերածննդի պատճառները:

Աղբյուրներ` Վերածնունդ

Հայկական վերածնունդ

Մեր մեծերը. Գրիգոր Նարեկացի

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26-30.09

 1. Թվարկել ավատատիրական Արևելքի առանձնահատկությունները;
 2. Ներկայացնել և համեմատել ավատատիրության ժամանակագրությունը Արևելքում և Արևմուտքում:

Աղբյուրներ`

Ֆեոդալիզմ

Ավատատիրություն

ԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03 – 07.10

 1. Թվարկել Բագրատունիների պետության ստեղծման և կործանման նվազագույնը երեքական պատճառ;
 2. Բագրատունիների օրինակով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր է խաղում պատմության մեջ;
 3. Համեմատել 5-րդ և 10-րդ դարերի հայկական մշակույթը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 84 — 89, 98, 100 –102

Բագրատունյաց Հայաստան

Աշոտ Բ Երկաթ. երկաթյա կամքով հայրենիքի նվիրյալը

Բագրատունյաց թագավորությունը Հայաստանում

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10 – 14.10

 1. Թվարկել քոչվորական արշավանքները Հայաստան 11-13-րդ դարերում;
 2. Ապացուցել, որ հնարավոր էր ետ մղել քոչվորական ասպատակությունները;
 3. Համեմատել սելջուկյան և մոնղոլական տիրապետությունները Հայաստանում:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 107 – 110, 116 –119

Սելջուկ-թուրքերի արշավանքները

Սելջուկ թուրքերի արշավանքները Հայաստան

Մոնղոլական նվաճումները և Հայաստանը

Մոնղոլների տիրապետությունը Հայաստանում

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17 – 21.10

 1. Թվարկել Կիլիկիայում հայկական պետության առաջացման գործոնները;
 2. Համեմատել Բագրատունյաց Հայաստանի և Կիլիկիայի հայկական պետության տնտեսությունները;
 3. Սահմանել Կիլիկիայի հայկական պետության պատմությանն առնչվող յոթ հասկացություն;
 4. Նկարագրել Կիլիկիայի հայկական պետության մշակույթի մակարդակը;
 5. Կազմել Կիլիկիայի հայկական պետության ժամանակագրությունը;
 6. Թվարկել Կիլիկիայի հայկական պետության արտաքին քաղաքականության ձեռքբերումները և ձախողումները;
 7. Բնութագրել Մլեհին և նրա քաղաքականությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 121 – 145

Հայոց հնագույն Կիլիկիան

Կիլիկիայի հայկական պետության առաջացումը

Հայոց Կիլիկյան Թագավորություն

Կիլիկյան Հայաստանը և խաչակրաց արշավանքները

Կիլիկիայի հայոց թագավորության անհայտ էջերից

Մլեհ Ռուբինյան

Սովորենք պատմությունից` Մլեհ Ռուբինյան

Կիլիկիայի մանրանկարչության դպրոց

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 31.10-04.11

 1. Թվարկել խաչակրաց արշավանքների իրական և քարոզչական պատճառները;
 2. Բնութագրել խաչակիր ասպետներին;
 3. Կազմել խաչակրաց արշավանքների ժամանակագրությունը;
 4. Համեմատել խաչակրաց արշավանքներից ցանկացած երեքը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 51-56

Խաչակիրներ, խաչակրաց արշավանքներ. տեղեկատվական նյութ

Ինչպես խաչակիրները գրավեցին Երուսաղեմը

Հայերը և խաչակիրները

Գ/Ֆ «Երկնային թագավորություն»

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.11

 1. Սահմանել 14-17-րդ դարերի հայոց պատմության ութ հիմնական հասկացությունները;
 2. Բնութագրել 14-17-րդ դարերի մշակութային գործիչներից երեքին;
 3. Կազմել 14-17-րդ դարերի հայոց պատմության ժամանակագրությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 162-182

Մեր մեծերը. Գրիգոր Տաթևացի

  Քարոզ` մեղքերի մասին (Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի)

 Սիմեոն Լեհացի

Առաքել Դավրիժեցի

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.11

 1. Թվարկել Հարյուրամյա պատերազմի պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ Հարյուրամյա պատերազմն անխուսափելի էր;
 3. Սահմանել Հարյուրամյա պատերազմին առնչվող հինգ հասկացություն;
 4. Բնութագրել Հարյուրամյա պատերազմի ժասմանակաշրջանի որևէ գործչի:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 83-89

Հարյուրամյա պատերազմի առանձնահատկությունները

Հարյուրամյա պատերազմ

Ժաննա դ’Արկի հակասական պատմությունը

Սև արքայազնը սպիտակ ձիու վրա

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.11

 1. Թվարկել Արևելահռոմեական կայսրության կործանման պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ Բյուզանդական կայսրության կործանումն անխուսափելի էր;
 3. Սահմանել 15-րդ դարի եվրոպական պատմության կարևորագույն հասկացությունները;
 4. Կազմել Եվրոպայի 14-15-րդ դարերի պատմության ժամանակագրությունը, ընդգծելով 5 կարևորագույն իրադարձությունները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 88-92

Բյուզանդական կայսրության պատմություն (քարտեզ)

Կոնստանդնուպոլսի և Բյուզանդական կայսրության անկումը

Բյուզանդիայի անկումը

Կայսրության կործանումը: Բյուզանդական դաս

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 28.11-02.12

 1. Կազմել ռուսական պետության ժամանակագրությունը մինչև 17-րդ դար;
 2. Բնութագրել ուսումնասիրված ժամանակաշրջանի որևէ ռուս գործչի;
 3. Ռուսական պատմության օրինակներով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր ունի մարդկության երթի ճանապարհին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 93-99

Ռուսաստանի պատմություն

Ռուսաստանի պատմությունը երեխաների համար

Իվան Ահեղ. դիմանկար առանց մշակման

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05- 09.12

 1. Թվարկել աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունները;
 2. Բնութագրել աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանի որևէ գործչի;
 3. Ապացուցել, որ աշխարհագրական Մեծ հայտնագործություններն անխուսափելի էին;
 4. Համեմատել տարբեր ճանապարհորդությունների ընթացքը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ124-130

Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններ

Աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունների դարաշրջանը

Հերոսներ և հակահերոսներ. Քրիստափոր Կոլումբոսը, Ամերիգո Վեսպուչչին և Ամերիկայի հայտնագործումը

Աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունները. նախադրյալներ և հետևանքներ

Ֆերնան Մագելան. ճանապարհորդություն աշխարհի շուրջը

Վասկո դա Գամայի առեղծվածային առաքելությունը

Գ/Ֆ «Կոնկիստադորներ»

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12- 16.12

 1. Թվարկել եվրոպական վերածննդի պատճառները;
 2. Բնութագրել Վերածննդի տարբեր ոլորտների մեկական գործչի;
 3. Կազմել եվրոպական վերածննդի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ Լեոնարդո դա Վինչին եվրոպական վերածննդի խորհրդանիշն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ131-135

Վերածնունդ կամ Ռենեսանս. ընդհանուր բնութագիր

Վերածննդի դարաշրջանը

Վերածննդի դարաշրջանի մշակույթը

Սերիալ «Դա Վինչիի հրեշները»

Վ/Ֆ «Միքելանջելոյի գաղտնիքները»

Լույս և ստվեր: Կարավաջոյի առեղծվածը

Գրիգոր Մագիստրոս

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19- 23.12

 1. Թվարկել Ռեֆորմացիայի պատճառները և հետևանքները;
 2. Բնութագրել Ռեֆորմացիայի և Հակառեֆորմացիայի մեկական գործչի;
 3. Կազմել Ռեֆորմացիայի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ Ռեֆորմացիան հայկական արմատներ ունի:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ136-140

Պավլիկյաններ. քարկոծված դեմոկրատիա և ազատություն

Թոնդրակեցիներ

Վահագն Դավթյան. «Թոնդրակեցիներ» (հատվածներ պոեմից)

Ռեֆորմացիա

Հակառեֆորմացիա

Վ/Ֆ «Փնտրեք և կգտնեք». սուրբ Իգնատիոս Լոյոլա

Ճիզվիտներ

Ռեֆորմացիայի ժառանգները

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.01- 03.02.2017

 1. Համեմատել տեխնիկայի ներդրման տեմպերը տնտեսության տարբեր ճյուղերում;
 2. Թվարկել արդյունաբերական զարգացման արդյունքները;
 3. Պատմել Նիդերլանդական հեղափոխության մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 7-17

Նիդերլանդական հեղափոխություն

Գ/Ֆ «Հողմաղաց և խաչ»

Արդյունաբերական հեղաշրջում

Տեխնիկայի զարգացումը XVII-XVIII դարերում

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.02.2017

 1. Համեմատել անգլիական հեղափոխության ժամանակաշրջանի գործիչներին;
 2. Ապացուցել, որ անգլիական հեղափոխությունն անավարտ հեղափոխություն է;
 3. Պատմել անգլիական հեղափոխության ընթացքի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 25-30

Պատմության 10 ամենադաժան բռնապետերը

Մարդկության պատմության 10 ամենաարյունռուշտ բռնապետերը

Անգլիական հեղափոխություն

Փ/Ֆ «Անգլիական հեղափոխության պատճառները և սկիզբը»

Փ/Ֆ «Անգլիական հեղափոխություն: Կրոմվել»

Գ/Ֆ «Կրոմվել»

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.02.2017

 1. Համեմատել ամերիկյան հեղափոխության գործիչներին;
 2. Ապացուցել, որ հյուսիսամերիկյան նահանգների անկախության պատերազմը նաև հեղափոխություն էր;
 3. Պատմել ամերիկյան հեղափոխության ընթացքի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 31-35

ԱՄՆ-ի Սահմանադրության մշակումն ու ընդունումը

ԱՄՆ Սահմանադրությունը

ԱՄՆ-ը 18-րդ դարում

Թոմաս Ջեֆերսոն. կենսագրություն

ԱՄՆ անկախության հռչակագիրը

ԱՄՆ Սահմանադրությունը

Փ/Ֆ «ԱՄՆ. կայսրության ծննդի պատմությունը»

Գ/Ֆ «Ջեֆերսոն»

Փ/Ֆ «Պատմության գաղտնիքները. Ջորջ Վաշինգտոն»

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.02.2017

 1. Համեմատել ուսումնասիրված հեղափոխությունների պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ ֆրանսիական հեղափոխությունն իսկապես մեծ էր;
 3. Պատմել 18-րդ դարի Ֆրանսիական հեղափոխության ընթացքի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 36-43

Ֆրանսիական հեղափոխություն

Կանայք 18-րդ դարի ֆրանսիական մեծ հեղափոխության ընթացքում

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունն ու ժամանակակից հայերը

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության արձագանքները «Ազդարարում»

Ա. Լևանդովսկի. «Ռոբեսպիեր» (փաստագրական վեպ)

Փ/Ֆ «Բարքերի պատմություն: Ֆրանսիական մեծ հեղափոխություն»

Գ/Ֆ «Ֆրանսիական հեղափոխություն. սարսափի տարիներ»

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.02-03.03.2017

 1. Պատմել Իսրայել Օրու գործունեության կամ Արցախում XVIII դարի առաջին կեսին մղված ազատագրական պայքարի մասին;
 2. Կազմել XVIII դարի առաջին կեսի հայ ազատագրական պայքարի ժամանակագրությունը;
 3. Ապացուցել, որ Իսրայել Օրու ծրագրերը դատապարտված էին ձախողման:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 7-16

Արցախի ազատագրական պայքար (1724-1731)

Ազատագրական պայքարը 18-րդ դարու 20-30-ական թուականներուն

Հասան Ջալալյաններ

Իսրայել Օրին և հայ ազատագրական շարժումը

Փ/Ֆ «Իսրայել Օրի»

Հայորդիներ. Իսրայել Օրի

Փ/Ֆ «Եսայի Հասան-Ջալալյան»

Ձայն Արարատի – 65 Հայաստանը 16-18-րդ դարերում

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.03.2017

 1. Պատմել Դավիթ Բեկի և Մխիթար սպարապետի ղեկավարած ազատագրական պայքարի մասին;
 2. Պատմել Հովսեփ Էմինի գործունեության մասին;
 3. Ապացուցել, որ մադրասահայ խմբակի գործունեությունն արդյունավետ էր;
 4. Ապացուցել, որ 18-րդ հայ ազատագրական շարժման ծրագրերն իրատեսական էին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 17-28

Դավիթ Բեկ

Գ/Ֆ «Հուսո աստղ»

Գ/Ֆ «Դավիթ Բեկ»

Սովորենք պատմությունից` Դավիթ Բեկ

Վերընթերցելով պատմության դասագիրքը. Դավիթ Բեկի իշխանությունը որպես պետության կայացման մոդել

Մխիթար Սպարապետ

Րաֆֆի. «Խամսայի մելիքությունները»

Հայորդիներ. Հովսեփ Էմին

Հայոց հարց. Շահամիր Շահամիրյան

Շահամիր Շահամիրյան. «Որոգայթ փառաց»

Հայաստանի ազատագրության Հյուսիսային ծրագիրը

Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղության

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.03.2017

 1. Համեմատել Նապոլեոն Բոնապարտին Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխության գործիչների հետ;
 2. Պատմել նապոլեոնյան պատերազմների մասին;
 3. Ապացուցել, որ ֆրանսիական կայսրությունը ժամանակավրեպ էր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 44-50

Նապոլեոն Բոնապարտ

10 փաստ Նապոլեոն Բոնապարտի մասին

Նապոլեոն Բոնապարտ (հետաքրքրաշարժ փաստեր)

Մեծն և անհաղթ Նապոլեոն Բոնապարտի 25 հանճարեղ ցիտատները

Փ/Ֆ «Նապոլեոն Բոնապարտ»

Նապոլեոն Բոնապարտ

Նապոլեոն Բոնապարտ: Արշավանքներ և նվաճումներ

Վ/Ֆ «Նապոլեոն Բոնապարտ»

Վ/Ֆ «Ֆրանսիական կայսրության պատմություն: Նապոլեոն»

Գ/Ֆ «Նապոլեոն» (1-4 սերիա)

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.03.2017

 1. Համեմատել XIX դարի ֆրանսիական հեղափոխությունները;
 2. Բնութագրել XIX դարի որևէ հեղափոխական կամ հակահեղափոխական գործչի;
 3. Պատմել Փարիզի Կոմունայի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմւթյուն, 8-րդ դասարան, էջ 51-54, 58-59, 119-120

Ֆրանսիական հեղափոխություն (1830, 1848-49 թվականներ)

Փարիզի Կոմունա (1871 թվական)

19-րդ դարի ֆրանսիական հեղափոխությունները

Ֆրանսիան 19-րդ դարում

1830 թվականի հուլիսյան հեղափոխությունը Ֆրանսիայում

Փ/Ֆ «1848 թվականի հեղափոխությունը Ֆրանսիայում»

Փ/Ֆ «1871 թվականի Փարիզի Կոմունան»

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Համեմատել Գերմանիայի և Իտալիայի միավորման գործընթացները;
 2. Պատմել բալկանյան ժողովուրդների անկախության գործընթացի մասին;
 3. Բնութագրել Օտտո ֆոն Բիսմարկին և Ջուզեպպե Գարիբալդուն:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 124-133

Գերմանիայի վերամիավորում

Այսպես խոսեց Բիսմարկը

Իտալիայի վերամիավորում

Գարիբալդի Ջուզեպպե

Օտտո ֆոն Բիսմարկ.մարդկային դեմքով երկաթյա կանցլերը

Գարիբալդի, Ջուզեպպե

Վ/Ֆ (2 մասանոց). «Բիսմարկ.կանցլեր և դև»

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.04.2017

 1. Պատմել ԱՄՆ քաղաքացիական պատերազմի մասին;
 2. Բնութագրել Աբրահամ Լինքոլնին;
 3. Թվարկել ստրկության վերացման հետևանքները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 116-118

Ամերիկայի քաղաքացիական պատերազմ

Աբրահամ Լինքոլն

Աբրահամ Լինքոլնի նամակը` ուղղված իր տղայի ուսուցչին

Քաղաքացիական պատերազմն ԱՄՆ-ում

Ամերիկյան լեգենդ: 7 գլխավոր առասպելներ ԱՄՆ-ի քաղաքացիական պատերազմի մասին

Աբրահամ Լինքոլնի ասույթներից

Վ/Ֆ «Քաղաքացիական պատերազմն ԱՄՆ-ում»

Փ/Ֆ «Պատմության գաղտնիքները. Աբրահամ Լինքոլն»

Վ/Ֆ «Աբրահամ Լինքոլն.առասպելներ և իրականություն»

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.04.2017

 1. Պատմել նոր ժամանակների կրթության և գիտության մասին;
 2. Վերլուծել նոր ժամանակների որևէ գրական ստեղծագործություն;
 3. Թվարկել նոր ժամանակների մշակույթի ձեռքբերումները;
 4. Պատմել նոր ժամանակների գրականության և արվեստի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 82-93, 162-167

Նոր ժամանակաշրջանը Եվրոպայում

17-րդ դարի գեղարվեստական ուղղությունները Եվրոպայում

Ռուս գրականություն

Ֆրանսիական գրականությունը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին

Լուսավորության դարաշրջանը

Դպրոցը և մանկավարժությունն Արևմտյան Եվրոպայում XVII-XIX դարերում

Գիտության պատմությունը

XIX դարի տեխնիկան, գիտությունը, փիլիսոփայությունը, գրականությունը և արվեստը

Նոր ժամանակի արվեստը

Օպերան XVII դարում

Նոր ժամանակի մշակույթը

17-րդ դարի գրականության առանձնահատկությունները

18-րդ  դարի գրականությունը (ուսումնական տեսաֆիլմ)

Ու/Ֆ (2 մասանոց). «Գիտության և տեխնիկայի զարգացման պատմությունը»

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25-28.04.2017

 1. Պատմել XIX դարի առաջին կեսի ռուս-պարսկական և ռուս-թուրքական պատերազմների և նրանց հետևանքների մասին;
 2. Համեմատել հայ ժողովրդի երեք հատվածների վիճակը 19-րդ դարի առաջին կեսին;
 3. Բնութագրել Ներսես Աշտարակեցուն:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 29-42

Ռուս-պարսկական պատերազմներ

1826-28 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմը: Շուշու պաշտպանությունը

Թուրքմենչայի պայմանագիրը` օրիգինալ տեքստ

Ռուս-թուրքական 13 պատերազմները և նրանց վիճակագրրությունը

Ռուս-թուրքական պատերազմ (1806-1812)

Ռուս-թուրքական պատերազմ (1828-1829)

Ադրիանապոլսի պայմանագիրը

Ներսես Ե Աշտարակեցի

Ներսես Ե Աշտարակեցի

Ներսես Աշտարակեցի` պաշտպան հայրենյաց

Ներսես Ե Աշտարակեցի կաթողիկոս և Կարապետ արքեպիսկոպոս Բագրատունի. կենսագրական զուգահեռներ

Հայորդիներ. Ներսես Աշտարակեցի

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.05.2017

 1. Համեմատել հայ ժողովրդի վիճակը Օսմանյան և Ռուսական կայսրություններում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին;
 2. Պատմել հայկական միջավայրում ձևավորված հասարակական-քաղաքական հոսանքների մասին;
 3. Վերլուծել արևմտահայերի ազգային սահմանադրության բովանդակությունը;
 4. Թվարկել Զեյթունի 1862 թվականի ապստամբության պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 55-72

Դարձյալ արևմտահայերի ազգային սահմանադրության մասին

Հայ հասարակական հոսանքները XIX դարի 50-70-ական թվականներին

Զեյթունի 1862 թվականի ապստամբությունը (ապստամբության 100-ամյակի առթիվ)

Զեյթունի 1862 թվականի ապստամբությունը

Տեսաֆիլմ «Ալեքսանդր Մանթաշյանց»

Գ/Ֆ «Գիշերվա մեջ առկայծող կրակը (Միքայել Նալբանդյան)»

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-12.05.2017

 1. Թվարկել հայկական հարցի միջազգայնացման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմել 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի մասին;
 3. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ հայ ազատագրական կազմակերպությունները և խմբակները կուսակցությունների ստեղծման հիմքում էին;
 4. Համեմատել հայկական ազգային կուսակցությունները;

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 73-87

Հայկական հարց

Հայկական հարց

Հայկական հարց

Հայկական հարցի միջազգայնացման խնդիրը հասարակական մտքի և պատմագիտության մեջ

Հայկական հարցի միջազգայնացումը 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմից հետո

Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները

Հայ ազգային կուսակցությունների ստեղծումը

Հայ ազգային կուսակցությունները

Հայ ազգային կուսակցությունների կազմավորումը

Արմենական կուսակցություն

Փ/Ֆ «Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը 128 տարեկան է»

Փ/Ֆ «ՀՅԴ պատմությունը»

Փ/Ֆ «Հայկական հարցը և հայ ազգային կուսակցությունները»

 

 

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-20.05.2017

 1. Պատմել հայդուկային շարժման մասին;
 2. Համեմատել նշանավոր հայդուկապետերին;
 3. Թվարկել համիդյան կոտորածների պատճառները և հետևանքները;
 4. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ Առաքելոց վանքի կռիվը էական իրադարձություն է հայ ազատագրական պայքարի պատմության մեջ;
 5. Վերլուծել XX դարասկզբի հայկական հակացարական պայքարը;
 6. Պատմել հայ-թաթարական ընդհարումների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 88-105

Հայ ֆիդայական շարժում

Հայ հայդուկային շարժում

Ֆիդայական շարժումները 1880-1907 թթ.

Ֆիդայական շարժում (թեստ)

Հայկական կոտորածներ (1894-96)

Հայերի բռնի իսլամացումը 1894-96 թթ. կոտորածների տարիներին

Անդրանիկ. «Առաքելոց վանքին կռիւը»

Առաքելոց վանքի կռիվը

Եկեղեցական գույքի բռնագրավման օրենք (1903)

Հայ-թաթարական ընդհարումներ

Ազգամիջյան հակամարտությունը որպես էթնիկ ինքնության ձևավորման գործոն (1905-1906թթ. ընդհարումների օրինակով)

Ձայն Արարատի-51 Հայ ֆիդայական-ազատագրական 1860-1910 թթ.

Վ/Ֆ «Գևորգ Չաուշ»

Վ/Ֆ «Հրայր Դժոխք»

Վ/Ֆ «Զորավար Անդրանիկ. Առաքելոց վանքի կռիվը»

Այս օրը 06.02 «Հայ-թաթարական ընդհարումներ»

 

 

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-26.05.2017

Անհատական և խմբային բանավոր ու գրավոր ամփոփում

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s