Դասարանական առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01-09.09

 1. Հիմնավորել անցյալն իմանալու անհրաժեշտությունը;
 2. Թվարկել անցյալի ուսումնասիրման աղբյուրները;
 3. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի հիմնական օբյեկտները;
 4. Թվարկել Մեծ Հայքի աշխարհները;
 5. Հաշվել, թե ինչքան ժամանակ է անցել հայոց պատմության երեք կարևորագույն իրադարձություններից:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 7-17

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 3

Պատմական աղբյուրներ

Պատմության աղբյուրների համառոտ բնութագիրը

ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-16.09

 1. Բացատրել մարդու ծագման վարկածները;
 2. Թվարկել մարդու հնագույն բնակատեղիները Հայկական լեռնաշխարհում;
 3. Թվարկել նախնադարյան մարդկանց զբաղմունքները և գործիքները
 4. Բացատրել մեծ սառցապատման հետևանքները;
 5. Ապացուցել, որ ժայռապատկերներն անցյալի իմացության կարևորագույն աղբյուր են;
 6. Թվարկել «նեոլիթյան հեղափոխության» պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 18-25

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 5-11

 Հայկական ժայռապատկերներ  

Ուղտասարի ժայռապատկերները

  Մեծ սառցապատում

Նեոլիթյան հեղափոխություն

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-24.09

 1. Նկարագրել բրոնզի դարի իրականությունը;
 2. Պատմել Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզեդարյան հուշարձանների մասին;
 3. Թվարկել նախնադարյան հասարակության շերտավորման պատճառները;
 4. Համեմատել քարի դարի և բրոնզի դարի հասակակցիդ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 26-30

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 11-17

 Բրոնզի դարը Հայկական լեռնաշխարհում

Նախնադարի երեխաները

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26-30.09

 1. Պատմել հայերի ծագման մասին ավանդազրույցները;
 2. Ապացուցել, որ հայերը հնագույն ժողովուրդ են;
 3. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի վաղ պետական կազմավորումները;
 4. Համեմատել Արատտան և Հայասան:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 31-40

 Հայեր

Հայերը — Արատտա

Հայաստանը Ք.Ա. 3-րդ հազարամյակի առաջին կեսին

Հայասա` հայոց հնագույն պետություն

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.10

 1. Թվարկել Եգիպտոսի, Շումերի և Աքքադի նշանավոր մարդկանց;
 2. Կազմել Եգիպտոսի, Շումերի և Աքքադի ժամանակագրությունը;
 3. Պատմել շումերական էպոսի բովանդակությունը;
 4. Համեմատել եգիպտական և շումերական պետությունները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 21-26

Հին Եգիպտոս

Հետաքրքիր փաստեր Հին Եգիպտոսի մասին

Շումերական քաղաքակրթություն. գրավոր վկայություններ

«Գիլգամեշ» դյուցազնավեպը

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.10

 1. Պատմել հայ-խեթական հարաբերությունների մասին;
 2. Համեմատել խեթական և փյունիկյան պետությունները;
 3. Ապացուցել, որ հայկական պետությունները կարևոր դեր էին խաղում Հին Արևելքում:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 33-36

Հայասայի պայքարը խեթական պետության դեմ

 Խեթական թագավորության կապը Հայկական լեռնաշխարհի հետ

Փյունիկիա

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.10

 1. Թվարկել Հին Հնդկաստանի և Հին Չինաստանի նշանավոր մարդկանց;
 2. Կազմել Հին Հնդկաստանի և Հին Չինաստանի ժամանակագրություները;
 3. Համեմատել հին հնդկական և հին չինական պետությունները;
 4. Պատմել հնդկական էպոսների բովանդակությունը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 37-40

 Հին Չինաստան. մեծ կայսրության պատմությունը

Ռամայանա

Հին Հնդկաստանի քաղաքակրթությունը

Արիացիներ (արիներ)

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 31.10-04.11

 1. Թվարկել Արարատյան թագավորության հզորացման պատճառները;
 2. Համեմատել Վանի արքաներից երկուսին;
 3. Պատմել Իշպուինիի և Մենուայի բարեփոխումների մասին;
 4. Ապացուցել, որ Արարատյան թագավորությունն աշխարհակալ տերություն էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-57

Արարատյան թագավորություն

Վանի թագավորություն

Վանի թագավորություն (ռուսերեն)

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.11

 1. Թվարկել Արարատյան թագավորության անկման պատճառները;
 2. Համեմատել Վանի թագավորության ռազմաքաղաքական իրավիճակը 8-րդ և 6-րդ դարերում;
 3. Պատմել արտաքին թշնամու դեմ մղված պայքարի մասին;
 4. Ապացուցել, որ Վանի թագավորությունը կարևոր նշանակություն ունի հայոց և Մերձավոր Արևելքի պատմության համար:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 58-64

Վանի թագավորության վերելքն ու անկումը

 Վանի թագավորությունը վերջին գահակալների օրոք

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.11

 1. Թվարկել գյուղատնտեսության և արհեստագործության ճյուղերը;
 2. Համեմատել բնակչության հիմնական խավերին;
 3. Պատմել համահայկական թագավորությունների պետական կառուցվածքի մասին;
 4. Ապացուցել, որ Վանի թագավորությունը ստրկատիրական պետություն էր:

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 139-144, 147-153

Վանի թագավորության տնտեսության հիմնական գծերը

Վանի թագավորության հասարակարգը և տնտեսությունը

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.11

 1. Թվարկել Ասորեստանի կործանման պատճառները;
 2. Համեմատել Ասորեստանը, Եգիպտոսը և Աքեմենյան Իրանը;
 3. Պատմել Համմուրապիի օրենսգրքի մասին;
 4. Ապացուցել, որ Աքեմենյան Իրանն աշխարհակալություն էր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 26-32, 41-44

Մուլտֆիլմ. «Բաբելոն»

Ասորեստանյան աշխարհակալություն

Պարսկական կայսրություն

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 28.11-02.12

 1. Թվարկել բազմաստվածության առաջացման պատճառները;
 2. Համեմատել գրի տեսակները;
 3. Պատմել նվազագույնը երեք առասպել աշխարհի և մարդու արարման մասին;
 4. Ապացուցել, որ գիրը քաղաքակրթության անկյունաքարն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-49

Աննունակներ. առեղծվածներ և գաղտնիքներ

Հին ժողովուրդների առասպելներն ու լեգենդները

Գրի պատմությունը

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.12

 1. Թվարկել գիտության առաջացման պատճառները;
 2. Համեմատել հին աշխարհի պետություններն ըստ գիտության մակարդակի;
 3. Պատմել Հին Արևելքի ճարտարապետության ու քանդակագործության մասին;
 4. Ապացուցել, որ գիտության առաջացումն ու զարգացումն անխուսափելի էին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 50-57

Հին Արևելքի պատմություն

Հին Արևելքի մշակույթը և գիտությունը

Մաթեմատիկայի պատմությունը

Հին Արևելքի արվեստը

Բուրգեր. Հին քաղաքակրթությունների ժառանգությունը

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-16.12

 1. Թվարկել հոմերոսյան պոեմներում նկարագրված հիմնական իրադարձությունները;
 2. Համեմատել օլիգարխիան, տիրանիան և դեմոկրատիան;
 3. Պատմել հունական մեծ գաղութացման մասին;
 4. Ապացուցել, որ պարտային ստրկությունը ստրկության ամենաանբարոյական ձևն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 61-71

Հոմերոս

Մուլտֆիլմ «Հին Հունաստան»

Հունական մեծ գաղութացումը

Հին Հունաստանի անհատները

Տիրանիա

Օլիգարխիա

Պարտային ստրկություն

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.12

 1. Թվարկել Աթենքում կատարված բարեփոխումները;
 2. Համեմատել Սպարտայի և Աթենքի պետական կառավարումը;
 3. Պատմել օստրակիզմի և նրա հետևանքների մասին;
 4. Ապացուցել, որ ժողովրդավարությունը լի է վտանգներով, բայց անխուսափելի է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 72-77

Հին Սպարտա

Օստրակիզմ կամ խեցիների դատարան

Օստրակիզմ

Հին Սպարտա. զանգվածային մշակույթի առասպելները և պատմական իրականությունը

Ինչո՞վ է տարբերվում Աթենքը Սպարտայից

Փ/Ֆ «Արգելված պատմություն Սպարտայի մասին»

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.01- 03.02.2017

 1. Թվարկել դասական դարաշրջանի հունական մշակույթի նշանավոր գործիչներին հիշատակելով նրանց գործունեության ոլորտները;
 2. Համեմատել հին հայկական և հին հունական դիցարանները;
 3. Պատմել օլիմպիական խաղերի մասին;
 4. Ապացուցել, որ կրթությունը նպաստում էր հունական մշակույթի զարգացմանը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 84-88

Արիստոտել. Մեծ ուսուցչի դասերը

Էսքիլես. քաղվածքներ

Եվրիպիդես

Հին Հունաստան: Թատրոն: Ողբերգություն

Հին Հունաստանի թատրոնը: Կատակերգություն

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.02.2017

 1. Համեմատել Երվանդունի արքաների գործունեությունը;
 2. Պատմել մ.թ.ա. V դարում Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին;
 3. Ապացուցել, որ Բեհիսթունյան արձանագրությունը շատ կարևոր աղբյուր է հայոց պատմության համար:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 60-67

Երվանդունիների հայկական թագավորությունը

Ձայն Արարատի-23 Երվանդունի Հայկազունիների հայկական թագավորություն

Երվանդունիներ

Բեհիսթունյան արձանագրություն. հաղորդագրություն անցյալից

Տիգրան Երվանդյան

Բեհիսթունյան արձանագրության տեքստը

Քսենոփոն. «Անաբասիս»

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.02.2017

 1. Թվարկել անկախության վերականգնման ներքին և արտաքին պատճառները;
 2. Պատմել մ.թ.ա. III դարի հայոց թագավորությունների մասին;
 3. Ապացուցել, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին չի նվաճել Հայաստանը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 68-75

Ալեքսանդրի վեպը

Մակեդոնացու կտակը` հին հայերենով

«Ալեքսանդրի վարք»

Այսպես խոսեց… Ալեքսանդր Մակեդոնացին

Հայկական զենքն ընդդեմ մակեդոնական փաղանգի

Ստրաբոն. «Աշխարհագրություն». հատվածներ Հայաստանի մասին

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.02.2017

 1. Թվարկել Արտաշես Ա արքայի իրականացրած բարեփոխումները;
 2. Պատմել Արտաշես Ա արքայի միավորիչ գործունեության և բարեփոխումների բովանդակության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Արտաշես Ա-ն հանճարեղ արքա էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 76-84

Արտաշես Առաջին. երևելի ու փառապանծ գործիչ

Արտաշես Ա-ի բարենորոգումները

Հայոց պատմական դրոշները

Արտաշես Ա Բարի

Ձայն Արարատի – 25. Ովքեր էին Արտաշեսյանները

Արտաշես I. Մեծ Հայքի արքան

Աշխարհի մեծ զորավարները. Արտաշես I

Փ/Ֆ «Արտաշես I Նվաճող»

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.02-03.03.2017

 1. Թվարկել Տիգրան Մեծի կայսրության ստեղծման պատճառները;
 2. Պատմել հայկական երկրորդ աշխարհակալության ստեղծման մասին;
 3. Համեմատել հայկական առաջին և երկրորդ աշխարհակալությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 85-97

Արտակ Մովսիսյան. «Տիգրան Մեծ. թագավորներից մեծագույնը»

Առաջին աշխարհակալությունը

Հայկ Խաչատրյան. «Տիգրան Մեծ» (պատմավեպ)

Փ/Ֆ «Տիգրան Մեծ»

Հայաստանի կայսր Տիգրան Մեծ

Տեսախաղ. «Տիգրան Մեծն ընդդեմ Սելևկյանների»

Անտոնիո Վիվալդի. «Տիգրան» (օպերա)

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.03.2017

 1. Թվարկել Տիգրան Մեծի կայսրության կործանման պատճառները;
 2. Պատմել հռոմեա-հայկական պատերազմների մասին;
 3. Ապացուցել, որ Տիգրան Մեծը հայրենապաշտ արքա էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 98-104

Հայ-հռոմեական պատերազմը

Տիգրան Մեծը ջախջախում է հռոմեացիների բանակը

Տիգրան Բ Մեծի «Արքայից արքա» տիտղոսի մասին

Արտաշատի պայմանագիրը

Ձայն Արարատի-26 Տիգրան Մեծ

Հայաստանն ընդդեմ Հռոմի

Մեծ Հայքի մեծ արքայի մասին

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.03.2017

 1. Թվարկել Արտաշեսյան Հայաստանի անկման պատճառները;
 2. Պատմել Արտավազդ II-ի և Արտաշես II-ի գործունեության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Հայաստանի անկախության կորուստը I դարում հնարավոր էր կանխել:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-112

Արտավազդ Բ. հմուտ դիվանագետն ու տաղանդավոր մտածողը

Արտավազդ Երկրորդ

Արտավազդ Բ-ի գահակալությունը

Արտաշես Բ. Արտաշեսյան թագավորական հարստության վերջին հզոր գահակալը

Մեր մեծերը. Արտավազդ Բ

Ձայն Արարատի – 25, Ովքեր էին Արտաշեսյանները

Ձայն Արարատի – 52 Արտաշեսյան հարստություն, Արտավազդ Բ

Մեծ Հայքի Արտաշիսյան թագավորության թուլացումն ու անկումը

Արտավազդ երկրորդ

Առաջին հայ դրամատուրգը

Արտաշես II

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.03.2017

 1. Թվարկել արքայական Հռոմի առաջացման և կործանման պատճառները;
 2. Պատմել թագավորական դարաշրջանի Հռոմի մասին;
 3. Ապացուցել, որ Հռոմում հանրապետության հաստատումն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-109

Էտրուսկների հայկական ծագումը

Սերվիոս Տուլլիոս

«Սենատ և հռոմեական ժողովուրդ»

Հռոմի առաջացումը: Սերվիոս Տուլլիոսի բարեփոխումները

Արքաների դարաշրջանի Հին Հռոմը

Սենատ

Կ/Հ «Ճշմարտության ժամ» (Հին Հռոմ: Սենատ և սենատորներ)

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Թվարկել պատրիկների և պլեբեյների պայքարի պատճառներն ու հետևանքները;
 2. Համեմատել Հին Հռոմի և Հին Հունաստանի բանակները;
 3. Պատմել Հին Հռոմի արտաքին քաղաքականության մասին;
 4. Բնութագրել Հաննիբալին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 110-119

Պատրիկների և պլեբեյների պայքարը Հին Հռոմում

Հռոմեական բանակ

Պունիկյան պատերազմներ

Հաննիբալ

Պատրիկների ու պլեբեյների պայքարը

Հին Հռոմի բանակը

Հռոմի արտաքին քաղաքականությունը մ.թ.ա. 800-390 թթ.

Պունիկյան պատերազմներ

Վ/Ֆ «Պատրիկների և պլեբեյների պայքարը»

Վ/Ֆ «Հին Հռոմ: Հանրապետության ծնունդը»

Վ/Ֆ «Հին Հռոմի լեգիոներները»

Վ/Ֆ «Հռոմեական բանակի կառուցվածքը»

Վ/Ֆ «Կարթագենի պատմությունը»

Վ/Ֆ «Հաննիբալ: Հռոմի թշնամին»

Վ/Ֆ «Հաննիբալ. լեգենդար զորավար»

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.04.2017

 1. Պատմել Սպարտակի և նրա ղեկավարած ապստամբության մասին;
 2. Վերլուծել Գրաքոս եղբայրների պայքարը;
 3. Թվարկել հանրապետական կարգի ճգնաժամի պատճառները և հետևանքները;
 4. Բնութագրել Սպարտակին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 120-124

Լուցիոս Կոռնելիուս Սուլլա

Սպարտակ

Սպարտակ

Անհատը պատմության մեջ. Սպարտակ

Սպարտակ: Կենսագրություն

Գրաքոս եղբայրներ

Վ/Ֆ «Գրաքոս եղբայրներ»

Վ/Ֆ «Հռոմ: Մարիուսը և Սուլլան»

Վ/Ֆ «Սպարտակի ապստամբությունը»

Վ/Ֆ «Սպարտակ. լեգենդի դիմակի տակ»

Գ/Ֆ «Սպարտակի ապստամբությունը»

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.04.2017

 1. Պատմել Հռոմեական կայսրության ծաղկման և անկման մասին;
 2. Համեմատել Օկտավիանոս և Դիոկղետիանոս կայսրերին;
 3. Բնութագրել Կոնստանդինոս Մեծին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 125-134

Հռոմեական կայսրություն

Օգոստոս Օկտավիանոս

Օկտավիանոս Օգոստոս

Դիոկղետիանոս

Կոնստանտինոս Ա Մեծ

Հռոմի կայսրերի ցանկ

Հռոմեական կայսրություն

Հին Հռոմ

Գայոս Հուլիոս Կեսար Օկտավիանոս Օգոստոս. Հայրենիքի Հայր

Դիոկղետիանոս. Եկեղեցու հալածիչը, կայսրության փրկիչը

Կոնստանտինոս I Մեծ

Սուրբ կայսր Կոնստանտինոս Մեծ

Վերջին Օգոստոսիկը: Ինչպես էր «փակվում» Հռոմեական կայսրությունը

Վ/Ֆ «Հռոմեական կայսրություն. մեծ Կայսրության ստեղծման պատմությունը» (մաս առաջին, մաս երկրորդ)

Վ/Ֆ «Օկտավիանոս Օգոստոս. հին հռոմեական քաղաքական գործիչ, Հռոմեական կայսրության հիմնադիր»

Վ/Ֆ «Դիոկղետիանոս»

Վ/Ֆ «Կոնստանտինոս I Մեծ»

Գ/Ֆ «Կոնստանտինոս Մեծ»

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25-28.04.2017

 1. Պատմել քրիստոնեության առաջացման և տարածման մասին;
 2. Թվարկել Հին Հռոմի մշակութային գործիչներին և նրանց ստեղծագործությունները;
 3. Համեմատել հունական և հռոմեական կրոնները;
 4. Նկարագրել Հին Հռոմի ճարտարապետական գլուխգործոցները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 135-143

Քրիստոնեություն

Քրիստոնեությունը Հռոմում. առաքելական շրջան

Հին Հունաստանի և Հռոմի դիցարանները

Հորացիոս. ասույթներ

Վերգիլիոս

Կիկերոն

Պլինիոս Ավագ

Կոլիզեում

Պանթեոն անտիկ տաճարը

Քրիստոնեության առաջացումը

Քրիստոնեության զարգացումը և տարածումը

Հին Հռոմի կրոնը

Հորացիոս

Մարկոս Տուլլիոս Կիկերոն. «Հռետոր»

Պլինիոս Ավագ

Վ/Ֆ «Հռոմեական կայսրությունը և քրիստոնեությունը»

Վ/Ֆ «Հորացիոս»

Վ/Ֆ «Վերգիլիոս»

Վ/Ֆ «Մարկոս Տուլլիոս Կիկերոն»

Վ/Ֆ «Կոլիզեյ»

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.05.2017

 1. Պատմել Տրդատ I գործունեության մասին;
 2. Թվարկել «Ժամանակ անիշխանության» պատճառները և հետևանքները;
 3. Համեմատել Տրդատ III և Արտաշես I արքաների ներքին ու արտաքին քաղաքականությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն,6-րդ դասարան, էջ 118-130

Տրդատ Ա Արշակունի. նա Հռոմ մտավ հաղթահանդեսով

Արշակունիների արքայատոհմի հաստատումը Հայաստանում

Տրդատ Գ Մեծ

Ձայն Արարատի – 29. Արշակունիներ

Ձայն Արարատի – 31. Հայոց Արշակունի արքաներ

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-12.05.2017

 1. Պատմել Հին Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի մասին;
 2. Թվարկել տնտեսության զարգացման պատճառները և հետևանքները;
 3. Համեմատել հայկական պետությունների բանակները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն,6-րդ դասարան, էջ 131-146

Թագավորը և պետական կառավարման համակարգը

Գահնամակ

Պետական կարգը և տնտեսության զարգացումը Արշակունիների օրոք

Հայաստանը հին շրջանում. գյուղատնտեսության, արհեստագործություն, առևտուր, բնակավայրեր

Զորանամակ

Հայկական պետականության «Զորանամակը»

Արշակունյաց Հայաստանի ռազմական ուժերը` ըստ Զորանամակի

Տեսաֆիլմ «Արտագերս և Պապ Արշակունի»

Ձայն Արարատի-60 «Հայաստանը 5-րդ դարում»

 

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-20.05.2017

 1. Պատմել հայկական լեռնաշխարհի ժայռապատկերների մասին;
 2. Համեմատել հայկական դիցարանները;
 3. Պատմել նախաքրիստոնեական գրավոր մշակույթի մասին;
 4. Թվարկել Հին Հայաստանում գիտության ու արվեստի զարգացման պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 147, 154-168

Ժայռապատկերները որպես պատմության սկզբնաղբյուր

Ուղտասար

Համլետ Մարտիրոյան. «Հայկական ժայռապատկերների և հին աշխարհի գրային համակարգերի ծագումնաբանական առնչությունները»

Սարգիս Հարությունյան. «Հայ հին վիպաշխարհը», երկրորդ մաս` «Աստվածներ և հերոսներ»

Թե ինչպես վերացվեցին նախամաշտոցյան հայոց գրերը

Արտակ Մովսիսյան. «Մինչև Մաշտոցը Հայկական լեռնաշխարհւմ 4 տեղական և 7 ներմուծված գրային համակարգ ենք ունեցել»

Հին շրջանի հայկական մշակույթի զարգացումը

Փ/Ֆ «Ժայռապատկերներ»

Փ/Ֆ «Սյունիքի ժայռապատկերներ»

Ձայն Արարատի-12 Հայոց հնագույն դիցարաններ, հին հավատք

Ձայն Արարատի – 24 Հայոց տիեզերական այբուբեն

Արսեն Համբարյան. Տիր

 

 

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-26.05.2017

Անհատական և խմբային բանավոր ու գրավոր ամփոփում

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s