Հայկական լեռնաշխարհ և աշխարհ (Նախապատմական ժամանակներից մինչև մ.թ.ա. 4-րդ դար). 6-րդ դասարան

 1. Նպատակը` անցյալի նկատմամբ քննական վերաբերմունքի ձևավորում:
 2. Հիմնական խնդիր` սովորողների կարողությունների վերածում հմտությունների:
 3. Օգտագործվող հիմնական մեթոդները` զրույց-քննարկում, դերային խաղ, պատմության վերակառուցում, հետազոտում:
 4. Թեմայի կամ հիմնախնդրի ուսուցման քայլերի հերթագայությունը`
  • Նախապես հրապարակված նյութերի ընթերցում և դիտում
  • Անհասկանալի հասկացությունների և ձևակերպումների պարզաբանում
  • Կարծիքների բախում և եզրահանգում (այլընտրանքային տեսակետի մնալու իրավունքով)
  • Ներսուզում անցյալում դերային խաղի կամ պատմության վերակառուցման միջոցով
  • Արդյունքների հրապարակում հոդվածի կամ տեսաֆիլմի ձևաչափով (անհատական հետազոտական աշխատանքները չեն բացառվում):
 5. Բովանդակություն`
  • Hono sapiens-ին նախորդող քաղաքակրթություններ – 4 ժամ
  • Երկրի մոլորակի երկրաբանա-աշխարհագրական պատկերը նախապատմական ժամանակներում և պատմական ժամանակների սկզբին – 2 ժամ
  • Հայկական լեռնաշխարհ – 2 ժամ
  • Հայկական լեռնաշխարհի նախապետական ժամանակաշրջանը – 4 ժամ
  • Երկիր մոլորակի նախնադարը – 2 ժամ
  • Արատտա և շումերներ – 2 ժամ
  • Հին Եգիպտոս – 2 ժամ
  • Հայկյանները և նրանց աշխարհը – 4 ժամ
  • Հնդկաստանի նախաարիական շրջանը – 2 ժամ
  • Արիական քաղաքակրթության ձևավորումը և տարածումը – 4 ժամ
  • Կուտիական աշխարհակալություն – 2 ժամ
  • Հիքսոսներ – 2 ժամ
  • Ձմեռային ճամբար
  • Կրետե-միկենյան քաղաքակրթություն – 2 ժամ
  • Հայասա և խեթեր – 2 ժամ
  • Չինական քաղաքակրթություն – 2 ժամ
  • Ճապոնական քաղաքակրթություն – 2 ժամ
  • Կորեական քաղաքակրթություն – 2 ժամ
  • Հայերը և արևելյան քաղաքակրթությունները – 4 ժամ
  • Նաիրի և Ասորեստան – 2 ժամ
  • Հայկական աշխարհակալություն – 2 ժամ
  • Վանի թագավորություն – 4 ժամ
  • Հոմերոսյան Հունաստան – 2 ժամ
  • Հունական քաղաքակրթության ծաղկման շրջանը – 2 ժամ
  • Հռոմը թագավորության շրջանում – 2 ժամ
  • Հռոմեական հանրապետությունը մինչև մ.թ.ա. IV դար – 4 ժամ
  • Երվանդական Հայաստան և Աքեմենյան Իրան – 2 ժամ
  • Հայաստանը և աշխարհը գլոբալացման ալեքսանդրյան փորձի նախաշեմին – 4 ժամ
  • Ամառային ճամբար
 6. Գնահատում`
  • Մասնակցություն ուսուցման երկրորդ քայլին – 1-2 միավոր
  • Մասնակցություն ուսուցման երրորդ քայլին – 1-3 միավոր
  • Մասնակցություն ուսուցման չորրորդ քայլին – 1-2 միավոր
  • Մասնակցություն ուսուցման հինգերոդ քայլին – 1-3 միավոր

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s