«Պատմություն» առարկայի ծրագիր (7-րդ դասարան)

Դասավանդման նպատակներ՝           

 1. Սովորողների կողմից իրականության միասնականության և պատմական ժամանակաշրջանների ոչ գծային հերթագայության գաղափարների յուրացում;
 2. Պատմական օրինաչափությունների, նրանց դրսևորման առանձնահատկությունների իմացություն:

Դասավանդման խնդիրներ՝

 1. Հարց ձևակերպելու, հարցին կոնկրետ պատասխանելու, հասկացություններ սահմանելու, տեսակետ հայտնելու և պաշտպանելու, իրականության բաղկացուցիչների փոխազդեցության ընթացքը հետազոտելու կարողությունների զարգացում ու հմտությունների ձևավորում;
 2. Գիտելիքների յուրացման, կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ու զարգացման գործընթացի անընդհատության ապահովմանը միտված կամքի կայունացում;
 3. Մտային գործունեության ոլորտում սովորողի համագործակցային կարողությունների և հմտությունների ամրակայում;
 4. Արգելված և այլընտրանքային պատմության իմացություն;
 5. Անցյալի գիտական և գեղարվեստական վերակառուցման իրականացում;
 6. Սովորողի նախաձեռնողականության խթանում;
 7. Սովորողների օժտվածության բացահայտում, զարգացում և հանրայնացում:

 

Մանկավարժական մոտեցումներ`
1. Ուսումնական բովանդակության միակողմանիության բացառում;
2. Սովորողի անհատականությունը կրթական գործընթացի գործոն;
3. Նախագծային ուսուցում;
4. Թվային միջոցներն աշխատանքային գործիք;
5. Հումորը և ոչ ստանդարտ առաջադրանքները սովորողի կարողությունների զարգացման և հմտությունների ձևավորման ամենօրյա խթան:

Միջավայր`
1. Ֆիզիկական միջավայր /դասասենյակ, լաբորատորիա,բակ, զբոսայգի, թանգարան, արխիվ, աշխարհագրական և պատմական օբյեկտներ, կրթական և գիտական հաստատություններ; նեթբուք, նոթբուք, պլանշետ և այլ գաջետներ/;
2. Վիրտուալ միջավայր /կայքեր, բլոգեր, սոցցանցեր և էլեկտրոնային հաղորդակցության այլ միջոցներ/:

Ուսուցման կազմակերպումը`

 1. Ուսումնական նյութի մեկնաբանություն;
 2. Բանավոր և գրավոր դասարանական աշխատանք
 3. Դաս-քննարկում;
 4. Համատեղ դաս այլ մասնագետի հետ;
 5. Ինտերակտիվ դաս;
 6. Տարատարիք սովորողների համատեղ դաս;
 7. Դասի նախապատրաստություն սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ;
 8. Դասի վերլուծություն սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ;
 9. Համատեղ դաս այլ կրթական հաստատության սովորողների հետ;
 10. Արտակրթահամալիրային մասնագետի դաս;
 11. Պատմական վերակառուցման դաս;
 12. Դաս-շնորհանդես;
 13. Արշավային դաս:

Կապն այլ դասընթացների հետ
Գիտության պատմությունը «Պատմություն» առարկայի բաղկացուցիչն է և դասավանդվելու է մյուս առարկաների ու դասընթացների մասնագետների հետ միասին:

Առարկայի բովանդակությունը`

 1. Ավատատիրություն– 8 ժամ
 • Ավատատիրության ձևավորումը և դրսևորման առանձնահատկությունները – 2 ժամ
 • Եվրոպայի վաղ միջնադարը – 4 ժամ
 • Քրիստոնեությունն ավատատիրության նեցուկ – 2 ժամ
 1. Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորությունը – 6 ժամ
 • Արշակունյաց Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը– 4 ժամ
 • Անհատի դերը պատմության մեջ Արշակունի արքաների օրինակով— 2 ժամ
 1. Վարդանանց և Վահանանց պատերազմները– 4 ժամ
 2. Հայաստանը VI – IX դարերում– 8 ժամ
 • Հայաստանը մինչև արաբական արշավանքները – 2 ժամ
 • Հայաստանն արաբական տիրապետության ժամանակաշրջանում – 4 ժամ
 • Հայկական պետության վերականգնման նախադրյալները– 2 ժամ
 1. Հայկական մշակույթը V – IX դարերում – 4 ժամ
 2. Իսլամի առաջացումը և տարածումը: Արաբական խալիֆայություն — 2 ժամ
 3. Ձմեռային ճամբար
 4. Հայաստանի Բագրատունյաց թագավորությունը– 4 ժամ
 5. Հայաստանը և քոչվորները – 2 ժամ
 6. Քոչվորական կայսրություններ – 2 ժամ
 7. Հեռավոր Արևելքի միջնադարը – 2 ժամ
 8. Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը – 4 ժամ
 9. Խաչակրաց արշավանքները – 2 ժամ
 10. Եվրոպական միջնադարի մայրամուտը – 2 ժամ
 11. Հայկական մշակույթը X – XIV դարերում – 4 ժամ
 12. Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններ – 2 ժամ
 13. Եվրոպական վերածնունդ – 2 ժամ
 14. Ռեֆորմացիա – 2 ժամ
 15. Եվրոպան նոր ժամանակների շեմին – 2 ժամ
 16. Հայաստանը ուշ միջնադարում – 4 ժամ
 17. Ամառային ճամբար

 

Գնահատում

Գնահատումն իրականացվում է 10 բալանոց համակարգով ամիսը մեկ անգամ, հետևյալ բանաձևով` (ԴՄ + Տ + ՀԱ + Թ): 4 = ամսական գնահատական, որտեղ ԴՄ-ն ամսվա դասարանական աշխատանքների (գնահատվում են յուրաքանչյուր շաբաթվա երկրորդ դասի ավարտին) միջին գնահատականն է; Տ-ն` տնային առաջադրանքների գնահատականը (դրվում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին); ՀԱ-ն` հետազոտական աշխատանքների գնահատումը; Թ-ն` թարգմանությունների գնահատումը:

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s