Մասնախո՞ւմբ, թե՞ խառնաժողով (մենախոսություն բյուրոկրատական փակուղում)

                                    Իրավական

2017-2018 ուսումնական տարում կրթահամալիրի կառավարման, ֆինանսական կազմակերպման, կառուցվածքի և հաստիքային աշխատողների ցուցակի փոփոխությունների ճանապարհային քարտեզի ստեղծման աշխատանքային խումբ-կառույցը հրապարակված ոչ մի իրավական ակտում արձանագրված չէ, հետևաբար նրա առաջարկին անդրադառնալը սոսկ բարի կամքի դրսևորում է և չի կարող իրավական հետևանքներ ունենալ:

 

Գեղարվեստական

Կա մի ծայրամասային այգի, որի ծառերի վրա գրված է թուփ, թփերի վրա` խոտ, իսկ քարերն արագորեն տեղաշարժվում են, որովհետև նախապատրաստվում են հերթական օլիմպիադայի մարաթոնյան վազքին:

 

Լեզվական

Մասնախումբ նշանակում է մասնագետների խումբ: Նախագծերի հիման վրա միավորվելը ես առաջարկել եմ դեռ նախորդ հնգամյակում: Բայց դա էլ հնարավոր չէ, քանի դեռ չկա միասնական կարծիք «Նախագիծ» հասկացության բովանդակության մասին:

 

Վերջաբան

Եկավ իր անցյալից, որը սարսափելի նման է ապագային, Անանուն Իմաստասերն ու ոտքի վրա բարբառեց. «Աշնանը ծաղկած ձնծաղիկները գարուն չտեսան և դու դեռ կաղնին պատվաստում ես վայրի վարդին»:

 

15.09.2017           ©                       Աշոտ Տիգրանյան

2017 – 2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

04-08.09.2017

Նախագծային շաբաթ

 1. նախագծերի քննարկում
 2. Նախագծերի աշխատանքային խմբերի համալրում

 

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

       Կատարման ժամկետը` 11-15.09

 1. Թվարկեք պատմական սկզբնաղբյուրները;
 2. Պատմեք հնագիտության մասին;
 3. Համաձա՞յն եք այն տեսակետին, թե գրավոր սկզբնաղբյուրներն առավել կարևոր են (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ ազգագրագետի և նախնադարյան ցեղի մարդկանց հանդիպման երկրորդ օրվա մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 3-4

Հնագիտություն

Պատմական սկզբնաղբյուրներ

 

           ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

       Կատարման ժամկետը` 19-20, 22-23.09

 1. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի հիմնական աշխարհագրական օբյեկտները;
 2. Պատմեք Հայկական լեռնաշխարհի օգտակար հանածոների մասին;
 3. Համաձա՞յն եք «Հայրենիք» հասկացության դասագրքային սահմանման հետ (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Մասիս սարը բարձրանալու նախօրյակի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 6-16

Գարեգին Նժդեհը` Հայրենիքի մասին

 

            ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

         Կատարման ժամկետը` 25-29.09

 1. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի նախնադարյան հուշարձանները;
 2. Պատմեք Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում նախնադարյան հասարակության զարգացման մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ նոր քարի դարում տեղի է ունեցել հեղափոխություն (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ նախնադարյան գյուտարարի դժվար օրերի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 17-24

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 5-13

Ուսումնական մուլտֆիլմ «Նախնադարյան մարդը»

 

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.10

 1. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզեդարյան բնակչության ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք պետության առաջացման մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ մետաղամշակության զարգացումն ունեցավ նաև բացասական հետևանքներ (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ առաջին դարբնի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 25-28

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 14-17

Վ/Ֆ «Մեծամոր»

 

      ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.10

 1. Թվարկեք հայերի մասին պատմող գրավոր աղբյուրները և ավանդազրույցները;
 2. Պատմեք հայերի ծագման մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ դրախտը գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհում (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Անմահության Երկրի Ձեր հասակակցի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 29-33

Հայերը` քաղաքակրթության ակունքներւմ

Հայերենը` առաջին գիտության լեզու

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.10

 1. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի վաղ պետական կազմավորումները, նշելով նրանց գոյության դարերը;
 2. Պատմեք Արատտայի մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ Արատտան Հայասայից հզոր էր (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Արատտայի Ձեր հասակակցի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 34-37

Ու/Ֆ «Արատտա»

Ձայն Արարատի 10 Հայասա` հայոց հնագույն պետություն

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.10

 1. Թվարկեք Եգիպտոսում, Շումերում և Աքքադում պետությունների առաջացման պատճառները;
 2. Պատմեք Շումերական պետությունների մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ փարավոնի իշխանությունն անսահմանափակ էր (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Հին Եգիպտոսի Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 21-26

Ուսումնական մուլտֆիլմ «Հին Եգիպտոս»

Վ/Ֆ «Հին կայսրությունների գաղտնիքները. առաջին քաղաքակրթությունները»

 

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.11

 1. Թվարկեք փյունիկացիների ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք Խեթական տերության մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ եգիպտա-խեթական «Հավերժական բարեկամության» պայմանագիրն իրավահավասար է (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ տյուրոսցի Ձեր հասակակցի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 33-36

Խեթական պետություն

Վ/Ֆ «Փյունիկիա» (մաս I, մաս II)

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.11

 1. Թվարկեք հնդկական և չինական քաղաքակրթությունների ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք արիացիների մասին;
 3. Համեմատեք Աշոկայի և Ցին Շի Հուանդիի գործունեությունները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ արիացի Ձեր հասակակցի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 37-40

Երբ հայ պատմաբանները պատմաանբաններ են, հայերը կարող են եկվոր էլ լինել ու …

Գ/Ֆ «Կայսրը և մարդասպանը»

 

 ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.11

 1. Թվարկեք ճապոնական և կորեական քաղաքակրթությունների ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք Վաղ Ճապոնիայի կամ հին Կորեայի հիմնական իրադարձությունների մասին;
 3. Կազմել Ճապոնիայի հին պատմության ժամանակագրությունը կամ թվարկել կորեական առասպելաբանության 3 գլխավոր կերպարներին;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ ճապոնացի կամ կորեացի Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ`

Ճապոնիայի պատմություն

Կորեա

Ճապոնիայի հին պատմությունը (իրադարձություններ)

Կորեական առասպելաբանություն

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.11-01.12

 1. Թվարկեք Վանի թագավորության հզորացման պատճառները;
 2. Պատմեք Վանի թագավորության հիմնադրման մասին;
 3. Համեմատեք Իշպուինի, Մենուա և Արգիշտի I արքաների գործունեությունները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Տուշպա (Վան) քաղաքի հիմնադրման մասին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 42-51

Ուսումնական ֆիլմ. «Վանի թագավորությունը. Բիայնիլի, Ուրարտու, Արարատ»

Իշպուինի

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 04-08.12

 1. Թվարկեք Վանի թագավորության անկման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք չորս ծովերի տերության մասին;
 3. Համեմատեք Արգիշտի I, Սարդուրի II և Ռուսա II արքաների գործունեությունները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Էրեբունիում ապրող հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 51-59

Սարդուրի 2-րդ: Չորս ծովերի տերությունը

Ռուսա 2-րդ

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-15.12

 1. Թվարկեք Արարատյան թագավորության և Ասորեստանի հարաբերությունների դրական և բացասական կողմերը;
 2. Պատմեք Աքեմենյան Իրանի մասին;
 3. Համեմատեք Բաբելոն, Ասորեստան և Աքեմենյան Իրան պետությունները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ մ.թ.ա. III դարում Պերսեպոլիսում ապրած Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 26-32, 41-44

Աքեմենյան Պարսկաստան

Ուսումնական ֆիլմ. «Բաբելոնի աշտարակ»

 

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18-25.12

 1. Թվարկեք գիտության առաջացման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք Հին Արևելքի գրի և գրականության մասին;
 3. Համեմատեք աշխարհաստեղծման առասպելները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Հին Արևելքի դպրոցականի մասին:

 

Աղբյուրները` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-57

Հին Արևելքի գիրը

Դաստիարակությունը և ուսուցումը Հին Արևելքի քաղաքակրթություններում

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.01-02.02.2018

 1. Թվարկեք Տրոյական պատերազմի հերոսներին;
 2. Պատմեք արխաիկ դարաշրջանի Հունաստանի մասին;
 3. Համեմատեք կրետե-միկենյան, հոմերոսյան և արխաիկ դարաշրջանները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ հոմերոսյան դարաշրջանի Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 61-71

Եվրոպական առաջին քաղաքակրթության ներկայացուցիչները Հայկական լեռնաշխարհից էին

Մուլտֆիլմ «Տրոյայի կործանումը և Ոդիսևսի արկածները»

 

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.02

 1. Թվարկեք հին Սպարտայում և հին Աթենքում կիրառված պետական կառավարման ձևերը;
 2. Պատմեք հին Սպարտայի և հին Աթենքի մասին
 3. Համեմատեք Լիկուրգոսին և Սոլոնին ու նրանց բարեփոխումները;
 4. Գրեք հեքիաթ կամ ֆենտեզի` վերնագրված «Իմ զրույցը սպարտացի հասակակցի հետ»:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 72-77

Լիկուրգոս

Սոլոն

 

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-16.02

 1. Պատմեք հույն-պարսկական պատերազմների մասին;
 2. Բնութագրեք Պերիկլեսին;
 3. Վերլուծեք Թեմիստոկլեսի տեսակետը, որը շարադրված է 6-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» դասագրքի էջ 83-ում;
 4. Համեմատեք ժողովրդավարությունը և ամբոխավարությունը:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 78-83

Ի՞նչ է ամբոխավարությունը

Հույն-պարսկական պատերազմները

 

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.02

 1. Պատմեք դասական դարաշրջանի հունական մշակույթի մասին;
 2. Համեմատեք հին Հունաստանի և հին Արևելքի կրթության բովանդակությունները;
 3. Թվարկեք օլիմպիական խաղերի առաջացման պատճառները;
 4. Գրեք ֆենտեզի «Ես և օլիմպիական աստվածները» թեմայով:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 84-88

Անտիկ օլիմպիական խաղեր

Հին Հունաստանի աստվածները

 

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26.02-02.03

 1. Պատմեք մ. թ. ա. VII-IV դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 2. Բնութագրեք Տիգրան Երվանդյանին;
 3. Թվարկեք համահայկական երկրորդ թագավորության ձևավորման պատճառները;
 4. Վերլուծեք Բեհիսթունյան արձանագրությունը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 60-67

Տիգրան և Աժդահակ

Դարեհ I-ի Բեհիսթունյան արձանագրությունը

 

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 05-07.03

 1. Պատմեք մ. թ. ա. IV-II դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 2. Սահմանեք մ. թ. ա. VII-II դարերի Հայաստանին առնչվող կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք;
 3. Թվարկեք Ալեքսանդր Մակեդոնացու Հայաստան չարշավելու պատճառները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ ֆենտեզի մ. թ. ա. IV դարում Մեծ Հայքում ապրած Ձեր հասակակցի մեկ օրվա մասին:

 

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 68-75

Մեր պատմության դասերը. Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը

Ձայն Արարատի-41 Մակեդոնացու արշավանքները և Հայաստանը

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-17.03

 1. Պատմեք Ալեքսանդր Մակեդոնացու գործունեության և հելլենիստական աշխարհի մասին;
 2. Բնութագրեք Ալեքսանդր Մակեդոնացուն;
 3. Թվարկեք Ալեքսանդրի աշխարհակալության տրոհման պատճառները;
 4. Համեմատեք Ալեքսանդրի աշխարհակալության տրոհման արդյունքում ստեղծված պետությունները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 91-102

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Հելլենիստական դարաշրջան

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.03

 1. Պատմեք Արտաշես Ա-ի գործունեության մասին;
 2. Բնութագրեք Արտաշես Մեծին;
 3. Թվարկեք Արտաշեսյան Հայքի հզորացման պատճառները;
 4. Համեմատեք Ալեքսանդր Մակեդոնացուն և Արտաշես Աշխարհակալին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 76-84

Արտաշեսյան արքայատոհմի հաստատումը: Արտաշես Ա

Արտաշես Ա-ի բարենորոգումները

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04

 1. Պատմեք Տիգրան II-ի գործունեության մինչհռոմեական շրջանի մասին;
 2. Կազմեք Տիգրան Մեծի նվաճումների ժամանակագրությունը;
 3. Թվարկեք Տիգրան Մեծի կայսրության ստեղծման պատճառները;
 4. Համեմատեք Ալեքսանդր Մակեդոնացուն և Տիգրան Մեծին ու նրանց նվաճումների ընթացքը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 85-97

Տիգրան Մեծ արքա

Ու/Ֆ «Տիգրան Մեծ»

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.04

 1. Պատմեք Տիգրան II-ի հզորագույն և հայրենապաշտական ժամանակաշրջանների մասին;
 2. Բնութագրեք Տիգրան Մեծին;
 3. Թվարկեք Տիգրան Մեծի աշխարհակալության կործանման պատճառները;
 4. Համեմատեք Արտաշես Բարեպաշտին և Տիգրան Մեծին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 98-104

Հայ-հռոմեական պատերազմը

Տիգրան II Մեծ

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.04

 1. Պատմեք Արտաշեսյան Հայաստանի վերջին գահակալների մասին;
 2. Շարադրեք Արտավազդ Բ-ի և Արտաշես Բ-ի համեմատական բնութագրերը;
 3. Թվարկեք Մեծ Հայքում Արտաշեսյան թագավորության կործանման պատճառները;
 4. Սահմանեք Արտաշեսյան Հայաստանի պատմության 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-112

Հայաստանի պայքարն ընդդեմ Հռոմի ծավալապաշտական քաղաքականության: Արտավազդ Բ 

Նաիրի Զարյան. «Արտավազդ և Կլեոպատրա»

 

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.04

 1. Պատմեք Հին Հռոմի թագավորական և հանրապետական ժամանակաշրջանների մասին (մինչև հանրապետական կարգերի ճգնաժամը);
 2. Թվարկեք Հին Հռոմի հզորացման պատճառները;
 3. Համեմատեք պունիկյան և հայ-հռոմեական պատերազմները;
 4. Սահմանեք Հին Հռոմի հանրապետական ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-119

 «Հռոմի համառոտ պատմությունը. վաղ հանրապետություն» (տեսանյութ)

Գ/Ֆ «Հաննիբալ»

 

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-05.05

 1. Պատմեք Հին Հռոմում հանրապետական կարգի ճգնաժամի և կայսրության ժամանակաշրջանի մասին;
 2. Թվարկեք Հռոմեական կայսրության անկման պատճառները;
 3. Համեմատեք Հին աշխարհի կայսրությունները;
 4. Սահմանեք Հին Հռոմի կայսերական ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբոյւրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ120-134

Հուլիոս Կեսար

Գայոս Հուլիոս Կեսար Օկտավիանոս Օգոստոս. Հայրենիքի Հայր

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.05

 1. Պատմեք հռոմեական մշակույթի մասին;
 2. Թվարկեք քրիստոնեության առաջացման և տարածման պատճառներն ու անմիջական հետևանքները;
 3. Համեմատեք Հին աշխարհի կրոնները;
 4. Սահմանեք հռոմեական մշակույթին առնչվող կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 135 -145

Քրիստոնեություն

Հին Հռոմի մշակույթը

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.05

 1. Պատմեք հայոց թագավորության անցումային շրջանի և Տրդատ Առաջինի գահակալման մասին;
 2. Թվարկեք հայկական պետության վերականգնման նախադրյալները;
 3. Համեմատեք առաջին դարի հայ-պարթևական և հայ-հռոմեական հարաբերությունները;
 4. Բնութագրեք Աբգար V-ին:

 

Աղբյուրներ՝Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 113-122

Տրդատ Ա Արշակունի. նա Հռոմ մտավ հաղթահանդեսով

Աբգար Ե

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 21-25.05

 1. Պատմեք I-III դարերի հայկական իրականության մասին;
 2. Թվարկեք «Ժամանակ անիշխանության» պատճառները և հետևանքները;
 3. Շարադրեք Տրդատ Ա և Տրդատ Գ արքաների համեմատական բնութագիրը;
 4. Սահմանեք I-III դարերի հայոց պատմության հիմնական հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ123-130

Տրդատ Գ

Գրիգոր Լուսավորիչ

2017 – 2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

04-08.09.2017

Նախագծային շաբաթ

 1. նախագծերի քննարկում
 2. Նախագծերի աշխատանքային խմբերի համալրում

 

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

            Կատարման ժամկետը` 11-15.09

 1. Նկարագրել Հայաստանի անկախության վերականգնման ընթացքը Բագրատունիների ղեկավարությամբ;
 2. Պատմել անկախության պահպանման և ամրապնդման համար Սմբատ I-ի և Աշոտ Երկաթի մղած պայքարի մասին;
 3. Համեմատել Աշոտ Ողորմած և Գագիկ I արքաներին ու նրանց գործունեությունը;
 4. Բացատրել Բագրատունյաց Հայաստանի անկայունության պատճառները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 78-91

Մեր մեծերը. Աշոտ Երկաթ

Աշոտ Գ Ողորմած

 

ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-20, 22-23.09

 1. Նկարագրել Անիի թագավորության կործանման ընթացքը;
 2. Պատմել Բագրատունյաց թագավորության տնտեսության մասին;
 3. Համեմատել Արշակունյաց և Բագրատունյաց թագավորությունների պետական կարգը;
 4. Բացատրել Գագիկ Բ-ի պարտության պատճառները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 92-101

Գագիկ Բ

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25-29.09

 1. Նկարագրել Կիլիկիայում հայկական պետության ստեղծման և ամրապնդման ընթացքը;
 2. Պատմել թյուրք-սելջուկների դեմ մղված պայքարի մասին,
 3. Համեմատել Մեծ Հայքում և Կիլիկիայում մղված ազատագրական պայքարները;
 4. Բացատրել Զաքարյանների իշխանապետության առաձնահատկությունները:

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 102-109, 114-123

Թուրքի բնութագիրը

Ձայն Արարատի – 42 Սելջուկ-թուրքերի արշավանքները Հայաստան

 

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

       Կատարման ժամկետը` 02-06.10

 1. Թվարկեք X-XIV դարերի հայկական մշակույթի նվաճումները (պատասխանը հիմնավորեք);
 2. Բացատրեք հայկական միջնադարյան պատմագրության զարգացման ընթացքը;
 3. Պատմեք միջնադարյան Հայաստանի կրթական համակարգի մասին;
 4. Նկարագրեք X-XIV դարերի հայկական արվեստը:

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 133-143

Զարգացած միջնադարի հայկական ճարտարապետություն

 

   ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ 

Կատարման ժամկետը` 09-13.10

 1. Պատմեք XV դարի Հայաստանի մասին;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ ուշ միջնադարի հայկական իշխանությունները պետականության բեկորներ էին;
 3. Բացատրեք Հայաստանի ազատագրության համար պայքարի առանձնահատկությունները ուշ միջնադարում;
 4. Նկարագրեք հայերի շահաբասյան բռնագաղթը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 146-157

Հայաստանը ուշ միջնադարում

Հայոց մեծ գաղթի գլխավոր մեղավորը…

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

  Կատարման ժամկետը` 16-20.10

 1. Պատմեք ուշ միջնադարի հայկական մշակույթի մասին;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ անհատը կարևորագույն դեր է խաղում մշակույթի առաջընթացի գործում;
 3. Բացատրեք հայոց ուշ միջնադարի գիտության առանձնահատկությունները
 4. Վերլուծեք հայկական ուշ միջնադարի որևէ մշակութային գործչի գործունեությունը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 158-163

Մեր մեծերը. Առաքել Դավրիժեցի

Մեր մեծերը. Հակոբ Մեղապարտ

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.10

 1. Սահմանեք «Արդյունաբերական հասարակություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հեղափոխությունն առաջընթացի ուղի է;
 3. Համեմատեք արդյունաբերական հասարակության երկու շրջափուլերը;
 4. Թվարկեք հասարակության առաջընթացի չափանիշները (պատասխանը հիմնավորեք):

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 3-4

Արդյունաբերական հասարակություն

Նոր ժամանակը պատմության մեջ

 

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.11

 1. Սահմանեք արդյունաբերական հասարակության 3 կարևորագույն հասկացությունները (հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք):
 2. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում տնտեսության մեջ կատարված արմատական տեղաշարժերի մասին:
 3. Համեմատեք Հայաստանի և եվրոպական երկրների տնտեսությունները արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում:
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Անգլիան արդյունաբերական հեղաշրջման ավարտին դարձել էր աշխարհի ամենազարգացած երկիրը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 6-10

Արդյունաբերական հեղափոխություն

Անգլիան իր արդյունաբերական գերիշխանության տարիներին

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.11

 1. Սահմանեք արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլի հիմնական հասկացությունները;
 2. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում հասարակական կյանքում կատարված փոփոխությունների մասին;
 3. Համեմատեք միջնադարյան և նոր ժամանակների քաղաքները;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում մտավորականության դերը բարձրացավ:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 11-15

Նոր ժամանակների քաղաքները Եվրոպայում

Աշխատանքի էությունը և դերը հասարակության մեջ

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

            Կատարաման ժամկետը` 20-24.11

 1. Սահմանեք լուսավորության դարաշրջանի կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Պատմեք լուսավորական շարժման գաղափարախոսության մասին;
 3. Համեմատեք լուսավորական շարժման գործիչների և լուսավորյալ արքաների նպատակները;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ լուսավորական շարժումը համամարդկային երևույթ չէ:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 16-19

Լուսավորության դարաշրջանի հիմնական գաղափարները

Լուսավորության դարաշրջան

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.11-01.12

 1. Սահմանեք հեղափոխությունների դարաշրջանի 3 կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Պատմեք Նիդեռլանդական հեղափոխության պատճառների, ընթացքի և հետևանքների մասին;
 3. Համեմատեք Նիդեռլանդական հեղափոխության ժամանակաշրջանի պետական և քաղաքական գործիչներին;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Նիդեռլանդական հեղափոխությունը բուրժուական հեղափոխություն է:

Աղբյուրներ`

Հեղափոխություն

«Հեղափոխություն» հասկացության 15 սահմանումներ

Ուսումնական ֆիլմ. «Նիդեռլանդական հեղափոխություն»

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04-08.12

 1. Թվարկեք անգլիական հեղափոխության պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք անգլիական հեղափոխության ընթացքի մասին;
 3. Համեմատեք Չարլզ I-ին և Օլիվեր Կրոմվելին;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ անգլիական հեղափոխությունն անավարտ հեղափոխություն է:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 20-22

Հեղափոխություն երևույթը պատմության հղացքում

Անգլիական հեղափոխություն

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-15.12

 1. Թվարկեք ամերիկյան հեղափոխությունների պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք ԱՄՆ-ի Սահմանադրության մասին;
 3. Համեմատեք Ջորջ Վաշինգտոնին և Աբրահամ Լինքոլնին;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ ամերիկյան երկրորդ հեղափոխությունն առաջին հեղափոխության անմիջական շարունակությունն է:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 23-25, 96-97

ԱՄՆ-ի Սահմանադրությունը

Վ/Ս «ԱՄՆ-ի պատմությունը»

 

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18-22.12

 1. Թվարկեք ֆրանսիական Մեծ հեղափոխության պատճառները, փուլերը և հետևանքները;
 2. Պատմեք ֆրանսիական Մեծ հեղափոխության ընթացքի մասին;
 3. Համեմատեք ֆրանսիական Մեծ հեղափոխության գործիչներին;
 4. Վերլուծեք «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագիրը»:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 26-31

«Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագիր»-ը

Գ/Ֆ «Դանտոն»

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.01.02.02.2018

 1. Կազմեք XVIII դարի առաջին կեսի հայկական ազատագրական շարժման ժամանակագրությունը;
 2. Պատմեք XVIII դարի առաջին կեսին Սյունիքում և Արցախում մղված ազատագրական զինված պայքարի հիմնական իրադարձությունների մասին;
 3. Համեմատեք Դավիթ Բեկին և Մխիթար Սպարապետին ու նրանց ռազմաքաղաքական քայլերը;
 4. Վերլուծեք ռուսական քաղաքականությունը Անդրկովկասում XVIII դարի առաջին կեսին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 12-20

Հայորդիներ. Դավիթ Բեկ

Եսայի Հասան-Ջալալյան

 

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.02

 1. Կազմեք հայոց պատմության XIX դարի I կեսի հիմնական իրադարձությունների ժամանակագրությունը:
 2. Պատմեք արևելյան Հայաստանի` Ռուսաստանին միացման ընթացքի և հետևանքների մասին;
 3. Համեմատեք Հայաստանի արևելյան և արևմտյան հատվածների բնակչության վիճակը XIX դարի I կեսին;
 4. Վերլուծեք Ռուսական կայսրության հայկական քաղաքականությունը XIX դարի I կեսին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 29-42

1836 թվականի եկեղեցական կանոնադրությունը («Պոլոժենիե»)

Արևմտյան Հայաստանը XIX դարի I կեսին

 

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-16.02

 1. Կազմեք նապոլեոնյան դարաշրջանի ժամանակագրությունը;
 2. Պատմեք նապոլեոնյան դարաշրջանի հիմնական իրադարձությունների մասին;
 3. Համեմատեք Նապոլեոն Բոնապարտին և Ալեքսանդր Մակեդոնացուն;
 4. Վերլուծեք Նապոլեոն Բոնապարտի ձախողման պատճառները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 32-37

Այսպես խոսեց… Նապոլեոնը

Նապոլեոն Բոնապարտ

 

 

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.02

 1. Կազմեք XIX դարի Եվրոպայի ժամանակագրությունը;
 2. Պատմեք XIX դարի Եվրոպայի վայրիվերումների մասին;
 3. Համեմատեք նապոլեոնյան և հետնապոլեոնյան դարաշրջանները;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ բարենորոգումները զարգացման նախընտրելի ուղի են:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 38-47

Հեղափոխություն երևույթը պատմության հղացքում

Փ/Ֆ «XIX դար. ազգային պետականություն»

 

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26.02-02.03

 1. Սահմանեք «Ավանդական հասարակություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություններ;
 2. Կազմեք Օսմանյան Թուրքիայի և շահական Իրանի նոր ժամանակների ժամանակագրությունը;
 3. Պատմեք նոր ժամանակներում ավանդական հասարակության վիճակի մասին Օսմանյան Թուրքիայի և շահական Իրանի օրինակով;
 4. Համեմատեք նոր ժամանակների Օսմանյան Թուրքիան և շահական Իրանը:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 48-53

Նադիր շահ

Օսմանյան կայսրության ժամանակագրությունը

 

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ –ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 05-07.03

 1. Թվարկեք ավանդական հասարակության դրական և բացասական կողմերը;
 2. Կազմեք Հնդկաստանի և Չինաստանի նոր ժամանակների ժամանակագրությունը;
 3. Պատմեք նոր ժամանակներում ավանդական հասարակության վիճակի մասին Հնդկաստանի և Չինաստանի օրինակով;
 4. Համեմատեք նոր ժամանակների Հնդկաստանը և Չինաստանը:

 

Աղբյուրներ՝ Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 54-59

Չինաստանը և հայերը

Անկախության առաջին պատերազմը Հնդկաստանում

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-17.03

 1. Պատմեք XIX դարի II կեսին Ռուսական և Օսմանյան կայսրություններում ապրող հայերի վիճակի մասին;
 2. Համեմատեք Ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների ազգային քաղաքականությունները;
 3. Թվարկեք XIX դարի II կեսին հայերի կյանքում տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները և դրանց հետևանքները;
 4. Սահմանեք XIX դարի II կեսի հայկական իրականության երեք կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 55-64

Արևմտյան Հայաստանի նահանգները

Արևելյան Հայաստանը Ռուսական կայսրության կազմում

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.03

 1. Պատմեք հայ ազգային-հասարակական շարժումների մասին;
 2. Համեմատեք հասարակական-քաղաքական հոսանքների գաղափարները;
 3. Վերլուծեք արևմտահայերի ազգային սահմանադրության բովանդակությունը;
 4. Շարադրեք Ձեր կարծիքը հասարակական-քաղաքական հոսանքների և Զեյթունի 1862 թ.-ի իրադարձությունների մասին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 65-72

Մեր մեծերը. Ծերենց

Րաֆֆի

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04

 1. Պատմեք 1877-78թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի և հայկական հարցի միջազգայնացման մասին;
 2. Սահմանեք «Հայկական հարց» և նրանից ածանցյալ 5 հասկացություն;
 3. Շարադրեք հայկական հարցի լուծման Ձեր տեսակետը;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հայկական հարցի միջազգայնացումն անխուսափելի էր:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 73-79

Հայկական հարցի պատմությունը և ներկա փուլում նրա վերակենդանացման հնարավորությունները

Հայկական հարցը մեկ լուծում ունի (տեսանյութ)

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.04

 1. Պատմեք XIX դարի 70-90-ական թվականների հայ ժողովրդի մղած ազգային-ազատագրական պայքարի մասին;
 2. Համեմատեք հայկական կուսակցությունների և ֆիդայական շարժման առաջացման պատճառները;
 3. Տվեք Ձեր ընտրած կուսակցական գործչի և հայդուկի համեմատական բնութագրերը;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հայ ազգային կուսակցություններն արհեստածին էին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 80-96

Քաղաքական կուակցություններ

Հայ ազգային կուսակցությունները

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.04

 1. Պատմեք XX դարասկզբի հայկական ազատագրական շարժման մասին;
 2. Համեմատեք XIX դարավերջի և XX դարասկզբի` հայերին առնչվող միջազգային փաստաթղթերը;
 3. Թվարկեք 1905-1906թթ.-ի հայ-թաթարական կոտորածների դասերը: Պատասխանը հիմնավորեք;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ XX դարասկզբին ֆիդայական շարժումն իրեն սպառել էր:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 97-111

Հայ-թաթարական ընդհարումներ

Հայ-թաթարական կոտորածը 1905-1906 թվականներին

 

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.04

 1. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլի սոցիալ-տնտեսական և գաղափարա-քաղաքական փոփոխությունների մասին;
 2. Համեմատեք արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլում տարածված գաղափարախոսությունները;
 3. Թվարկեք արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլի հիմնական իրադարձությունները: Իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորեք;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ XXI դարում ժողովրդավարությունն իրեն սպառել է:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 81-104

Ժողովրդավարական գաղափարները Նոր ժամանակներում. «ժողովրդավարության» երկակիությունը

Հռոմեական ակումբի հոբելյանական զեկույցը

 

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-05.05

 1. Պատմեք Եվրոպայում ազգային պետությունների առաջացման և բազմազգ տերություններում ազգային հիմնախնդրի մասին;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ կայսրությունների փլուզումն անխուսափելի է;
 3. Համեմատեք ազգային պետությունների ձևավորման գործընթացները Գերմանիայում, Իտալիայում և Բալկաններում;
 4. Սահմանեք Եվրոպայում ազգային զարթոնքին առնչվող 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 105-121

Գերմանիայի միավորումը (1848-1871թթ.)

Ռիսորջիմենտո

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.05

 1. Պատմեք արևելյան հասարակությունների արդիականացման փորձերի մասին;
 2. Վերլուծեք Ճապոնիայի արդիականացման առաձնահատկությունները;
 3. Համեմատեք Թուրքիայի և Իրանի արդիականացման գործընթացները;
 4. Շարադրեք Մուցուխիտոյի և Սուն Յաթ Սենի համեմատական բնութագրերը:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 122—133

Մեյձի հեղափոխությունը

Սուն Յաթ Սեն. չին ազգի Հայրը

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.05

 1. Պատմեք Նոր ժամանակների համաշխարհային մշակույթի մասին;
 2. Թվարկեք Նոր ժամանակների կրթական ձեռքբերումները;
 3. Վերլուծեք Նոր ժամանակների գիտության առանձնահատկությունները ;
 4. Սահմանեք Նոր ժամանակների մշակույթի 10 հիմնական հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 67-75, 155-163

Նոր ժամանակների մշակույթը

Գիտության զարգացումը Նոր ժամանակներում

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.05

 1. Պատմեք Նոր ժամանակների հայկական մշակույթի մասին;
 2. Թվարկեք Նոր ժամանակներում հայկական մշակույթի առանցքային գործիչներին: Գործիչների ընտրությունը հիմնավորեք;
 3. Բնութագրեք Խաչատուր Աբովյանին;
 4. Վերլուծեք Նոր ժամանակների հայ գրականության որևէ երկ:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 43-50, 153-168

Նոր շրջանի հայկական դպրոց

Բացահայտում. Խաչատուր Աբովյան

2017 – 2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

04-08.09.2017

Նախագծային շաբաթ

 1. նախագծերի քննարկում
 2. Նախագծերի աշխատանքային խմբերի համալրում

 

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

           Կատարման ժամկետը` 11-15.09

 1. Պատմեք ժողովուրդների մեծ գաղթի մասին;
 2. Համեմատեք Հռոմեական կայսրության և Ալեքսանդրի Մակեդոնացու կայսրության կործանման պատճառները;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Հայոց Աշխարհաժողովն անցյալի մնացուկ էր;
 4. Թվարկեք միջնադարյան հասարակության դասերը, աստիճանակարգությունը և պետական կառավարման մարմինները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 6-9

Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 5-9

Վ/Ֆ «Ժողովուրդների մեծ գաղթը»

Վ/Ֆ «Հին Հռոմ. կայսրության ծաղկումը և անկումը»

 

ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

       Կատարման ժամկետը` 19-20, 22-23.09

 1. Պատմեք Պուատիեի ճակատամարտի մասին;
 2. Համեմատեք Հուստինիանոս և Կարլոս Մեծ կայսրերին;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Կարոլինգների օրոք տեղի ունեցավ վերածնունդ;
 4. Թվարկեք Բյուզանդական կայսրության ուժեղ և թույլ կողմերը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 15-18, 24-28

Պուատիեի ճակատամարտը

Հուստինիանոս Մեծ

Վ/Ֆ «Առասպելներ և ճշմարտություն Կարլոս Մեծի մասին»

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

              Կատարման ժամկետը` 25-29.09

 1. Պատմեք Հայաստանում քրիստոնեության պետական կրոն դառնալու ընթացքի մասին;
 2. Համեմատեք «Հավատո հանգանակը» և Քրիստոսի լեռան քարոզը;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ քրիստոնեական եկեղեցին ավատատիրական կարգերի նեցուկ էր;
 4. Թվարկեք քրիստոնեական եկեղեցու աստիճանակարգությունը Արևմուտքում և Արևելքում:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 10-12

Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 10-14

Հավատո հանգանակ

Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան

 

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.10

 1. Պատմեք Արշակավանի մասին;
 2. Վերլուծեք Աշտիշատի ժողովի որոշումները և կանոնները;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ պարսկա-հռոմեական հաշտությունը (363 թվականի) «ամոթալի» է;
 4. Թվարկեք Արշակունյաց Հայաստանի հզորացման և անկման պատճառները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 13-21

Արշակավան

Աշտիշատի եկեղեցական ժողովներ

 

 ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.10

 1. Պատմեք Ձիրավի ճակատամարտի մասին;
 2. Վերլուծեք Պապ թագավորի գործունեությունը;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ անհատը կարևորագույն դեր է խաղում պատմության մեջ;
 4. Թվարկեք հայոց Արշակունի արքաներին, նշելով նրանց կառավարման տարեթվերը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 21-28

Ձիրավի ճակատամարտը

Մեր մեծերը. Պապ թագավոր

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.10

 1. Պատմեք Վարդանանց զինված պայքարի ընթացքի մասին;
 2. Վերլուծեք Վասակ Սյունու գործունեությունը;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Վարդանանց պատերազմը կրոնական պատերազմ է;
 4. Թվարկեք Վարդանանց պատերազմի պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 29-37

Ձայն Արարատի – 64 Վարդանանց պատերազմ

Պատմաբանները Վասակ Սյունու դատաստանի առաջ

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.10

 1. Պատմեք Վահանանց զինված պայքարի ընթացքի մասին;
 2. Վերլուծեք Նվարսակի պայմանագրի բովանդակությունը;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Վահանանց պատերազմը անկախության վերականգնման համար մղվող պատերազմ էր;
 4. Թվարկեք Վահանանց պատերազմի պատճառները և հետևանքները:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 38-41

Վահանանց պատերազմի մարտավարությունը

Վահանանց պատերազմը

 

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.11

 1. Պատմեք VI դարում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 2. Վերլուծեք Հուստինիանոս Ա-ի քաղաքականությունը Հայաստանի և հայերի նկատմամբ;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ VI դարում Արևելյան Հայաստանի վիճակն ավելի ծանր էր, քան Արևմտյան Հայաստանի;
 4. Թվարկեք օտար տիրապետողների քաղաքականության հիմնական ուղղությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 42-46

Հուստինիանոս Ա

Հայ ժողովրդի ազատագրական ճակատամարտերը և ռազմական գործողությունները VI դարում և VII դարի սկզբներին

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.11

 1. Պատմեք VII դարում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 2. Վերլուծեք 652 թվականի հայ-արաբական պայմանագիրը;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ անհատը կարևոր դեր է խաղում պատմության մեջ (VII դարի հայ ռազմա-քաղաքական գործիչների օրինակով);
 4. Թվարկեք արաբների ռազմական հաջողությունների պատճառները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 47-51

Վարազ-Տիրոց Բ Բագրատունի

Թեոդորոս Ռշտունու գործունեությունը

 

 ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.11

 1. Պատմեք VIII դարում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 2. Վերլուծեք արաբների հականախարարական քաղաքականությունը;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ պավլիկյան շարժումը սոցիալական շարժում է;
 4. Թվարկեք Հերթի աշխարհագրի պատճառները և հետևանքները:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 52-58

Պավլիկյաններ

Պավլիկյան շարժում

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.11-01.12

 1. Պատմեք IX դարում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 2. Սահմանեք հայոց պատմության VI – IX դարերի իրականությունը բնութագրող 7 հասկացություններ;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հակաարաբական պայքարն արտացոլվել է «Սասնա ծռեր» էպոսում;
 4. Թվարկեք Հայաստանի ինքնավարության վերականգնման պատճառները: Պատասխանը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 58-62

Արմինիայի ապստամբություն (850-855)

Ձայն Արարատի-3 Սասնա ծռերի թաքնագիտությունը

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04-08.12

 1. Պատմեք Մեսրոպ Մաշտոցի և նրա աշակերտների կյանքի քիչ հայտնի դրվագների մասին;
 2. Սահմանեք V-IX դարերի հայկական մշակույթին վերաբերող 5 կարևորագույն հասկացությունները;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Մեսրոպ Մաշտոցը հանճար է;
 4. Համեմատեք V-IX դարերի հայ պատմիչների թողած ժառանգության բովանդակությունը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 63-69

Պարույր Սևակ. «Եվ այր մի` Մաշտոց անուն» (պոեմ)

Մովսես Խորենացի. «Ողբ»

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-15.12

 1. Պատմեք V-IX դարերի հայկական արվեստի մասին;
 2. Սահմանեք V-IX դարերի հայկական իրականության կարևորագույն հասկացությունները: Հիմնավորեք հասկացությունների ընտրությունը;
 3. Համեմատեք Անանիա Շիրակացու և Հովհան Գ Օձնեցու կյանքն ու գործը;
 4. Վերլուծեք «Խաչքար» երևույթը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 69-74

Անանիա Շիրակացի

Մեր մեծերը. Հովհաննես Օձնեցի

 

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18-22.12

 1. Պատմեք իսլամի առաջացման մասին;
 2. Սահմանեք իսլամի կարևորագույն հասկացությունները: Հիմնավորեք հասկացությունների ընտրությունը;
 3. Համեմատեք Արաբական խալիֆայությունը և Բյուզանդական կայսրությունը;
 4. Թվարկեք արաբական մշակույթի ձեռքբերումները և դրանց պատճառները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 101-105

Իսլամ. պատմությունը և բնույթը

Վ/Ֆ «Գիտությունը և իսլամը» (մաս I, մաս II)

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.01-02.02.2018

 1. Պատմեք Հայաստանի անկախության վերականգնման ու ամրապնդման ընթացքի մասին;
 2. Սահմանեք IX-X դարերի հայոց պատմության 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հիմնավորեք հասկացությունների ընտրությունը;
 3. Համեմատեք Աշոտ I և Աշոտ II արքաներին ու նրանց ռազմաքաղաքական քայլերը;
 4. Թվարկեք Բագրատունյաց Հայաստանի ստեղծման պատճառները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 78-87

Բագրատունիներ

Մեր մեծերը. Աշոտ Երկաթ

 

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.02

 1. Պատմեք Բագրատունյաց թագավորության տնտեսության և պետական կառավարման համակարգի մասին;
 2. Բնութագրեք Գագիկ I շահնշահին;
 3. Համեմատեք Հովհաննես Դրասխանակերտցի և Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսներին;
 4. Վերլուծեք Անիի թագավորության կործանման պատճառները:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 88-101

Գագիկ Ա. Բագրատունյաց ամենազորեղ տիրակալը

Պետրոս Գետադարձ

 

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետ` 12-16.02

 1. Պատմեք քոչվորների դեմ հայ ժողովրդի մղած պայքարի մասին;
 2. Թվարկեք հայկական պետության վերականգնման փորձերի ձախողման պատճառները;
 3. Համեմատեք Բագրատունյաց Հայաստանը և Զաքարյանների իշխանապետությունը;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հայկական կիսաանկախ իշխանությունները ժողովրդի գոյատևման խնդիր էին լուծում:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 102-113

Ձայն Արարատի – 47. Զաքարյանների իշխանապետություն: Մոնղոլների տիրապետությունը Հայաստանում

Մեր մեծերը. Զաքարյաններ

 

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.02

 1. Պատմեք քոչվորական կայսրությունների մասին;
 2. Թվարկեք քոչվորական կայսրությունների ստեղծման պատճառները;
 3. Համեմատեք Մոնղոլական և Օսմանյան կայսրությունները;
 4. Վերլուծեք անհատի դերը քոչվորական կայսրությունների պատմության մեջ:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 106-108

Փ/Ֆ «Մոնղոլական կայսրություն»

Փ/Ֆ «Օսմանյան կայսրություն»

 

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26.02-02.03

 1. Պատմեք միջնադարյան Հնդկաստանի, Չինաստանի և Ճապոնիայի մասին;
 2. Թվարկեք միջնադարյան Հնդկաստամի, Չինաստանի և Ճապոնիայի մշակութային ձեռքբերումները;
 3. Համեմատեք միջնադարյան Հնդկաստանը, Չինաստանը և Ճապոնիան;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ միջնադարյան Ճապոնիայի Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 109-119

Դաստիարակությունը և ուսուցումը Ճապոնիայում

Չինաստանի մշակույթը և արվեստը

 

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 05-07.03

 1. Պատմեք XI-XIII դարերի հայկական Կիլիկիայի մասին;
 2. Թվարկեք Կիլիկիայում հայկական պետության ստեղծման պատճառները;
 3. Գրեք պատմվածք կամ ֆենտեզի XIII դարում Կիլիկիայի հայկական թագավորությունում ապրող Ձեր հասակակցի մեկ օրվա մասին;
 4. Վերլուծեք Լևոն Մեծագործի գործունեությունը:

 

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 114-122

Կիլիկիայի հայկական պետության առաջացումը

Լևոն Բ Մեծագործ

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-17.03

 1. Պատմեք XIII-XIV դարերի հայկական Կիլիկիայի մասին;
 2. Թվարկեք Կիլիկիայում հայկական պետության կործանման պատճառները;
 3. Վերլուծեք հայ-մոնղոլական հարաբերությունները;
 4. Կազմեք Կիլիկիայի հայկական պետության ժամանակագրությունը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 124-132

Հեթում Ա

Ունիթորություն

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.03

 1. Պատմեք խաչակրաց արշավանքների մասին
 2. Համեմատեք Սալահ ադ Դինին և խաչակրաց արշավանքների առաջնորդներին;
 3. Կազմեք խաչակրաց արշավանքների ժամանակագրությունը;
 4. Վերլուծեք «Երեխաների խաչակրաց արշավանք» երևույթը:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 51-60

Մանուկների խաչակրաց արշավանքը

Փ/Ֆ «Ռիչարդ և Սալադին»

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04

 1. Պատմեք միջնադարի մայրամուտի դարաշրջանում հասարակության կերպարանափոխման և ազգային պետությունների առաջացման մասին;
 2. Համեմատեք Ժակերիան և Ուոտ Թայլերի ապստամբությունը;
 3. Սահմանեք ազգային պետությունների առաջացման ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք;
 4. Թվարկեք ազգային պետությունների առաջացման պատճառները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 72-81

«Ժակերիա» ապստամբությունը

Ուոտ Թայլերի ապստամբությունը

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ

Կատարման ժամկետը` 09-13.04

 1. Պատմեք Հարյուրամյա պատերազմի, Բյուզանդիայի անկման և ռուսական կենտրոնացված պետության ստեղծման մասին;
 2. Թվարկեք Օսմանյան կայսրության ստեղծման պատճառները;
 3. Բնութագրեք Իվան IV-ին;
 4. Սահմանեք միջնադարի վայրէջքի ժամանակաշրջանի 10 հիմնական հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան. Էջ 82-98

Փ/Ֆ «Օսմանյան կայսրություն»

90 հետաքրքիր փաստ Իվան Ահեղի մասին

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.04

 1. Պատմեք X-XIV դարերի հայկական մշակույթի մասին;
 2. Թվարկեք X-XIV դարերի հայկական մշակույթի ամենանշանավոր գործիչներին: Գործիչների ընտրությունը հիմնավորեք;
 3. Բնութագրեք Գրիգոր Մագիստրոսին;
 4. Համեմատեք V և X-XIV դարերի պատմիչներին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 133-143

Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի

Վահագն Դավթյան. «Թոնդրակեցիներ» (հատվածներ պոեմից)

 

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ –ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.04

 1. Պատմեք եվրոպացիների աշխարհագրական հայտնագործությունների մասին;
 2. Թվարկեք եվրոպացիների աշխարհագրական հայտնագործություների պատճառները և հետևանքները (պատասխանը հիմնավորեք);
 3. Համեմատեք Քրիստափոր Կոլումբոսին, Ֆերնան Կորտեսին և Պաչակուտի Յուպանկիին իրենց գործունեության ընթացքի ու արդյունքների տեսանկյունից;
 4. Սահմանեք եվրոպացիների աշխարհագրական հայտնագործությունների ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 124-130

Գ/Ֆ «Քրիստափոր Կոլումբոս: Հայտնագործությունների պատմություն»

Փ/Ֆ «Կոնկիստադորներ: Էռնանդո Կորտես»

 

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-05.05

 1. Պատմեք Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի մասին;
 2. Թվարկեք Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի նախադրյալներն ու հետևանքները;
 3. Համեմատեք հայկական և եվրոպական Վերածնունդները;
 4. Սահմանեք Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի հետ առնչվող կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 131-140

Ուսումնական ֆիլմ «Վերածննդի դարաշրջանը»

Ուսումնական ֆիլմ «Ընդհանուր պատկերացում բողոքական Ռեֆորմացիայի մասին: Հակառեֆորմացիա»

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.05

 1. Պատմեք Նիդերլանդական և Առաջին գիտական հեղափոխությունների մասին;
 2. Թվարկեք Երեսնամյա պատերազմի պատճառները և հետևանքները;
 3. Համեմատեք գիտության մակարդակը հին աշխարհում և միջնադարում;
 4. Սահմանեք Առաջին գիտական հեղափոխությանն առնչվող կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 141—149

XVI դարի նիդերլանդական հեղափոխությունը

Ի՞նչ է «գիտական հեղափոխությունը»

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.05

 1. Պատմեք XV-XVII դարի առաջին կեսի հայոց պատմության հիմնական իրադարձությունների մասին;
 2. Թվարկեք Հայաստանի ազատագրության համար պայքարի աշխուժացման պատճառները;
 3. Համեմատեք Ամասիայի ևԿասրե-Շիրինի հաշտության պայմանագրերը;
 4. Սահմանեք XV-XVII դարի առաջին կեսի հայոց պատմության հիմնական հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ՝Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 146-157

 Հայաստանի երրորդ բաժանում

Հայաստանի չորրորդ բաժանում

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.05

 1. Պատմեք XV-XVII դարի առաջին կեսի հայկական մշակույթի մասին;
 2. Թվարկեք XV-XVII դարի առաջին կեսի մշակութային նշանավոր գործիչներին: Գործիչների ընտրությունը հիմնավորեք;
 3. Համեմատեք Գլաձորի և Տաթևի համալսարանները;
 4. Սահմանեք XV-XVII դարի առաջին կեսի հայկական մշակույթին առնչվող հիմնական հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 158-163

Գլաձորի համալսարան. հայ միջնադարյան մտքի կենտրոն

Տաթևի համալսարանը, Հովհան Որոտնեցին և Գրիգոր Տաթևացին

Օգոստոսյան օրագիր

Օգոստոսի 1

 1. Լեոնարդո դա Վիչիի գաղտնիքները
 2. Մայքլ Փենս. «Ռուսաստանը շարունակում է պաշտպանել Իրան և Հյուսիսային Կորեա ահաբեկչական պետությունները»
 3. Որտե՞ղ կապրի Սահակաշվիլին
 4. Նորից ռուսաստանյան բանկային համակարգում տիրող հարաբերությունների մասին
 5. Տարօրինակ ծովային արարած
 6. Իրատես, թիվ 52, 2017, Երրորդ պատերազմը, Թրամպուտի՞ն, G 20, թե՞ G 2, Անհամ, անհոտ, անգույն խորհրդարան, ԵԱՏՄ-ն որոնում է իր սահմանները, Համաձայնելով Աֆղանստանում իր խաղաղապահների թիվը ավելացնելուն, Հայաստանը պատրա՞ստ է իրեն հանցակից համարելու այն բանում, ինչում ԱՄՆ-ին մեղադրում է Համիդ Քարզայը, Պիտի կարողանաս ստիպել հաշվի նստել քեզ հետ, Չի´ կարելի հայրենիքը փոխանակել մի կտոր հացի հետ, Չէ, չեմ պատասխանի, Արդյունաբերությունը սկսվում է շուկայից, «Եվ ով որ մարդու Որդու դեմ խոսք ասի, նրան պիտի ներվի, բայց ով ասի Սուրբ Հոգու դեմ, նրան չպիտի ներվի ո´չ այս աշխարհում և ո´չ էլ հանդերձյալում», «Հրաժարվել սեփական մշակույթի պահպանումից, պարզապես անմտություն է, եթե ոչ` դավաճանություն», 14-րդ անգամ բացվեց «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնը, «Օպերային արվեստում այսօր պահանջները շատ ավելի են, քան միայն գեղեցիկ ձայնը», «Ինձ հետաքրքրում է հայը Ամերիկայում»

 

Օգոստոսի 2

 1. Դիմորդների նկատմամբ կիրառվող ռասայական խտրականությունը և Դոնալդ Թրամփի հակազդող ծրագրերը
 2. Ռուսաստանցիները վերադարձը արխաիկ տնտեսություն
 3. ԱՄՆ-ի իրական «ռուսական պլանը»
 4. Ռոզուել. նոր անուղղակի ապացույցներ
 5. Բուժող մերսում
 6. Նարեկ Արշակյան. «Յուրահատուկ հուլիս»
 7. ԵԽԽՎ-ի բյուջեի ռուսական մինուսը
 8. Իրատես, թիվ 53, 2017, Լարսի այլընտրա՞նք, թե՞ ամռան պատրանք, Վիեննան, որ դարձավ Բրյուսել, Խոսք` ուղղված պարոն Դադայանին, Ազգային արժեքների վաճառքը աղքատության վերջին ցուցիչն է, «Աշխարհը պետք է զսպաշապիկ հագցնի Ադրբեջանին», Կանխատեսելի ընտրությունների պարագայում ընդդիմությանը մնում է շոուն, «Որ հետո ասեն` «չորս Սևակ» կամ երեք հատ «Մարտիրոս Սարյա՞ն», Մի՞թե Երևանն ուզում է «ուժերի փորձարկում» անցնել հակաիրանական պատրաստություններում, Մայրաքաղաքը քավարանում, «Ամբողջ ժողովուրդներ կխելագարվեին, եթե իմանային, թե ինչպիսի ոչնչություններ կամ ովքեր են կառավարել իրենց», Դեմ եմ ընդամենը այլասերվածության քարոզչությանը, հակամշակութային դրսևորումներին, «Մարդը, չարաճճի երեխայի պես, խաղում է արարչական ծրագրերի հետ», «Որ օրը շատ գոհ լինենք մեզնից, այդ օրը կարելի է «Ոսկե ծիրանը» փակել», Պատմագիրք, որը վերարթնացնում է արծաթեցի-ալաստանցու հիշողությունը, «Նկարչին այսօր մնում է մեկ բան` նկարել, ստեղծագործել», Քանդակ. հանրապետական ցուցահանդես, «Կեղծ ազատականությունը արժեքային ներկան վերածում է աղբանոցի», Ես ոչ թե դեմ եմ Ատոմ Էգոյանին, այլ կողմ եմ Քրիստոսին, Ռուսաստանում «Եհովայի վկաների» վարչական ղեկավարությունը մտադիր է տեղափոխվելու Հայաստան, «Ողջո˜ւյն քաջին»

 

Օգոստոսի 3

 1. Թախծոտ օդանավակայան
 2. 2100 թվականի Հարավային Ասիան մարդու բնակության համար անբարենպաստ կդառնա
 3. Հայ թագավորների աճյունների գաղտնիքը
 4. Հայտնի անձանց ծիծաղելի մականուններ
 5. Ինչո՞վ զբաղվեն ապագա ֆիզիկոսները
 6. Վ/Ֆ «Գլադիատորների անհետացած քաղաքը»
 7. Հանրագիտարան. Անտուան Լորան Լավուազիե
 8. Կրետե-միկենյան քաղաքակրթության գենետիկական արմատները
 9. Крот, № 7, 2017, 1. Те, кто любит настоятельно что-то рекомендовать, зачастую делают это только для того, чтобы все заметиликакие они умные; 2. Удача – это кратковременная форма успеха. Которая, если продолжить двигаться дальше, может стать хорошим началом на пути к достижению цели; 3. Любые серьёзные устремления требуют тяжёлого и порой монотонного труда; 4. Не осуждайте чужие странности. Не факт, что вы сможете объяснить свои; 5. Поражение – это когда ты с ним смирился. А если не смирился, то это временная неудача; 6. Есть три вещи, которых боится большинство людей: доверять, говорить правду и быть собой; 7. В Питере потому столько музеев, чтобы жители и гости города могли в них коротать время в непогоду; 8. Женщина можетзащитить мужчину изнутри, от самого себя. Мужчина окутывает женщину защитой от внешнего мира; 9. Есть три ловушки, ворующие счастье: сожаление о прошлом, тревога о будущем и неблагодарность за настоящее; 10. Вещи наполняются смыслом, только когда всё происходит чуть медленнее. Мы всё делаем очень быстро, но невозможно ничего понять на бегу; 11. Поскольку люди в будущем будут жить дольше, им придётся научиться подольше оставаться детьми; 12. Существует пять основных элементов благополучия человека: положительные эмоции, человеческое участие, хорошие отношения, собственная значимость и достижения; 13. Иногда что-то кажется красивым просто потому, что немногоотличается от окружающих предметов; 14. Три вещи никогда не возвращаются обратно: время, слово, возможность. Поэтому не теряй времени, выбирай слова и не упускай возможность; 15. Люды и народы начинаэт вести себя мудро только тогда, когда устают от других альтернатив; 16. Интеллектуал не может угодить обществу, потому что у него иные, чем у обывателей, ценности; 17. Когда вам говорят, что никто, кроме вас, этого сделать не сможет, это означает, что других таких идиотов нет; 18. С помощью пространства Вселенная охватываети поглощает человека как некую точку; с помощью мысли человек может охватить всю Вселенную; 19. Если у человека плохой характер, то он не выносит людей с плохим характером; 20. Не завидуйте людям, имеющим у себя в голове законченную картину мира, по той простой причине, что они, очевидно, ошибаются; 21. Там, где кончается асфальт, начинается ненормативная лексика; 22. Чтобы людям было легче просыпаться, придумали будильник. А чтобы ещё труднее было засыпать, придумали интернет.
 10. Ամենահետաքրքիր հոդվածների համառոտ վերապատմում
 11. Ուկրաինան պաշտոնապես հայտարարեց միջուկային զենքի վերադարձի մասին

 

Օգոստոսի 4

 1. Թրամփը ՌԴ-ի հետ վատ հարաբերությունների համար մեղադրեց Կոնգրեսին
 2. Հերթապահություն
 3. Չին-ամերիկյան առևտրային պատերազմն ուշացա՞ծ է
 4. Ռուսաստանցիները հանգիստ ընդունեցին նոր պատժամիջոցները (սոցհարցում)
 5. Շաբաթվա 15 գլխավոր լուսանկարները
 6. Ռուս ֆիզիկոսը փորձեց բացել «դժոխքի դարպասները»
 7. Զոմբիների մասին 7 լավագույն գրքերը
 8. Նշանավոր գրողներ դարձած 5 հանցագործներ
 9. Շաբաթվա իրադարձությունները լուսանկարներում
 10. Քրեական պատմություններ. Անորսալիների ավազակախումբը
 11. Ճանաչենք մեր Հայրենիքը. Մի ներողություն
 12. Հայ զինվոր, թիվ 30, 2017, Կոլեգիայի հերթական նիստը, Սահմանամերձ համայնքներում համակարգման ենթակա հարցերի քննարկում, ՀՀ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ներկա է եղել «Միջազգային բանակային խաղեր 2017»-ի բացման հանդիսավոր արարողությանը, Վիգեն Սարգսյանն ընդունել է Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի պատվիրակությանը, Անվտանգ ծառայությունը` առաջնահերթություն, Բարձր արդյունքներ, Ազատամարտը վավերագրող Բենոն, Սիրտս թողել եմ սահմանին, Դիրքը, որ պահել եմ, իմն է հավիտյան, Հայ հերոսուհի կանայք, Թեհրանը խորացնում է կապերը Երևանի հետ, Ադրբեջանի վարձած ամերիկյան լոբբիստական ընկերության «տպավորիչ նվաճումների» ցանկը, Թուրք-ուկրաինական նոր տանդեմը…, Պատերազմի արվեստը, Ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունել է սերժանտ Գևորգ Դադասյանին
 13. Համառոտագրված լուրեր
 14. Նեպտունի վրա հայտնվել է երկրաչափ փոթորիկ
 15. Էկզոմոլորակի լուսարձակող ջուրը
 16. Ամերիկացի փորձագետի կարծիքով ԱՄՆ կարող է հաղթել ՌԴ-ի և ՉԺՀ-ի դեմ մղվելիք միաժամանակյա պատերազմում
 17. Փորձագետները պատժամիջոցների ապագայի մասին
 18. Անքնության դեմ պայքարի լավագույն միջոցը
 19. Բացահայտվե՞լ է ացտեկյան քաղաքակրթության անհետացման գաղտնիքը
 20. Աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունը
 21. Գիտնականները բացահայտել են, թե ինչու թոքախտը չի ոչնչացրել ողջ մարդկությանը
 22. Սանդարմոխի դահիճները

 

Օգոստոսի 5

 1. Փակ վարագույր. Շեքսպիրական
 2. Մերոնք. Գաբրիել Ջեմբերջյան
 3. Հայաստանի ճամփեքով. բացահայտիր Հայաստանը (Դիլիջան); դեպի Արցախ (Մեծ Թաղեր գյուղ)
 4. Հայ զինվոր, թիվ 21, 2017, Նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձը Հանրապետության տոնի առթիվ, Ամրապնդեցին «սարսափելի թուրքի» կերպարը, Ազնավուրը, Հայ հերոսուհի կանայք, Բռնի իսլամացած հայ կանանց պատմությունը, Խաչը, որ բազում հաղթանակներ պարգևեց հայոց զորքին, Հզոր ու րադար երկրի երազանքով, Մեր օրերի լեգենդը, Նշանակալի հոբելյան, Հանդիպում ՀՀ ՊՆ վարչական համալիրում, ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստում, Հայաստանում է ՌԴ ՊՆ փորձագետների աշխատանքային խումբը, Մեկնարկել է ՀՀ ՊՆ-ում հավատարմագրված լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների դասընթացը, Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը Կիպրոսի Հանրապետություն
 5. Էմոցիոնալ ինտելեկտ
 6. Մոսկովյան բուհերի ընդունելության քննության արդյունքները
 7. Խորհրդային պետբանկի թալանը Երևանում 1977 թվականին
 8. Հայ զինվոր, թիվ 22, 2017, Ադրբեջանին տրվել է ուժեղ հակահարված, Մենք դիրքում ենք, որ գյուղի լույսերը վառ մնան, «Ֆիդայիներ» կազմակերպության ծնունդը, Հոգեբանության դերը ազգային բանակում, Զորակոչված եմ, Մայիսի 31-ը` ծխելու դեմ պայքարի համաշխարհային օր, Ծխելու մեղքի մասին, Անդրանիկի երգը, Հայ հերոսուհի կանայք, Ադրբեջանցի միլիարդատերը Էրդողանին «նվիրում է» 25 մլն դոլարանոց նավթատար նավ
 9. Վ/Ֆ «ՉԹՕ: Եկվորնե՞ր, թե՞ հարևաններ»
 10. Մաթեմատիկան որպես ուսում և հանգիստ
 11. Ճապոնիան մտադիր է ձեռք բերել հարձակողական զենք
 12. Ամերիկացի վերլուծաբանը պուտինյան Ռուսաստանի մասին
 13. Հայ զինվոր, թիվ 23, 2017, Քննարկվել են թռիչքների անվտանգության ապահովման խնդիրներ, Սիրիա է առաքվել մարդասիրական օգնության հերթական խմբաքանակը, Պատրաստ ենք լայնածավալ գործողությունների, Կյանք արժեցող խաղաղություն, Հայ-չինական համագործակցության նոր հեռանկարներ, Կապավորը կամ ում էլ ափդ պարզես, քոնը կդառնա, Երջանկություն անունով երկիրը, Սահմանամերձ գյուղի պահապանները, Անդրանիկի երգը, Հայ հերոսուհի կանայք, Հոգեբանական հաղթանակի մասին, Բնության առեղծվածներ. Կայլաս, Թուրքիայի վարչապետի ընտանիքը 140 միլիոն դոլարի հարստություն ունի արտերկրում
 14. Հայ զինվոր, թիվ 24, 2017, ՀՀ պաշտպանության նախարարը մասնակցել է ՀԱՊԿ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին, Շարունակվում են հանրային քննարկումները «Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի շուրջ, Անպարտները, Ադրբեջանը` քաղաքացիական պատերազմի եզրին…, Սիրելով ենք հաղթելու, Հպարտությամբ եմ կրում համազգեստս, Վշտից ու երջանկությունից անդին, Պատերազմը ժամանակից շուտ է հասունացնում, Հայ հերոսուհի կանայք, Թուրքիան նորանոր ամերիկյան լոբբիստական ընկերություններ է վարձում, քանի որ նրա հեղինակությունը է´լ ավելի է արատավորվել, Գերմանական ավտոմեքենաները լավագույնն են, Նոբելյան մրցանակակիրը Հայաստանում ռազմագերի

 

Օգոստոսի 6

 1. Իրատես, թիվ 54, 2017, Վերջ, գնացեք արձակուրդ, Ճոճանակին երկուսն են, «Ընդդիմությունը չպետք է հիստերիկ պահվածք դրսևորի», Ինչու են այսքան անպատասխանատու պետական կառույցները, Ալեքսանդր Արզումանյանին դեսպան նշանակելու կապակցությամբ, ՀՀՇ-ից, ՀԱԿ-ից պոկվածների, մասնատվածների, բեկվածների, Սասունի, Նիկոլի, Արզումանյան Ալիկի և մյուսների մասին, Մնայուն արժեքների ընթացիկությո՞ւն, թե՞ ընթացիկ արժեքների մնայունություն, Պուտինն օգնել է Թրամփին նկատելու Ուկրաինայի միջամտությունը ամերիկյան ընտրությունների՞ն, Վտանգավոր քայլեր Սևանա լճի և ՀՀ ազգային անվտանգության դեմ, Նպատակն է մարդկությանը իր հետևից տանել դեպի կորուստ, Լույսը քթոցի տակ չպահենք, «Ի սկզբանե լռությունն էր»
 2. Թուրքերը և մենք. Հրանտ Դինք
 3. Մեր մեծերը (ԱՐ). Սայաթ-Նովա
 4. Ալեքսանդր Ցոյի հարցազրույցը
 5. Քաղցկեղի բուժումը վաղուց է գտնված
 6. Ռուս-ուկրաինական պատերազմն անխուսափելի՞ է
 7. Թրամփը շնորհակալություն հայտնեց ՌԴ-ին և ՉԺՀ-ին հակահյուսիսկորեական պատժամիջոցներին միանալու համար
 8. Թուրքիայում գտնվել է Բարրաբայի ավետարանը
 9. Բռնադատվածներին նվիրված նոր հուշարձան Մոսկվայում
 10. Պատժամիջոցների փոխանակում
 11. Կայսրությունը կարող է ստանալ անսպասելի արդյունք

 

Օգոստոսի 7

 1. «Բևեռային արքայադստեր» 900-ամյա մումիան
 2. Սիրիայից և Իրաքից Ֆրանսիա են վերադարձել ավելի քան 270 ահաբեկիչներ
 3. Պուտինի այցը Մեծ Նովգորոդ
 4. Ատոմային ռեյխ
 5. Էդուարդո դե Ֆիլիպո. «Գողը դրախտում» (Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի ներկայացումը)
 6. Բիտկոինը շարունակվում է արժևորվել
 7. Մասնագետները բացատրել են «տղամարդկային գրիպի» գոյությունը
 8. Եկվորների «ներխուժման» ուղիղ հեռարձակում
 9. Իրատես, թիվ 55, 2017, «Այսօր կրթությունն ու գործարար միջավայրը կտրված են իրարից», Օտարներին գրավելով` չմոռանանք հայրենակիցների հանգստի մասին, Սիսիանը` ազնվամորու տարածաշրջան, «Բանաստեղծն անպայման պետք է նոր լինի», Կործանման ժամանակների իսկական հայերը, «Հենց հեռացնեն Ամուլսարի ոսկու հանքը ծածկող շերտերը, այն կդառնա թթու արտադրող հսկայական գեներատոր, որն արդեն դժվար կլինի կանգնեցնել», Մարդու աչքերը բացահայտում են նրա հոգին, «Մեղք չկա, այլ չափազանցությունն է ծնում անօրեն արարքներ, որ դառնում են մեղք», Ջո˜ւր ջան…, Կանգնիր ու լսիր, «ԱՄՆ-ի գլխավորած «միջազգային կոալիցիան» դավադիր համաձայնության մեջ է ԻՊ-ի ահաբեկիչների հետ», «Արցախցին կարող է կանգնել ֆիզիկական բնաջնջման առջև, եթե Ալիևը վստահ լինի, որ պատերազմում հաղթելու է», «Ցանկացած խնդրի դեպքում առաջնայինը վիճակի կայունացումն է», «Սպիտակցիների աշխատանքի վերջին հույսը խլում-տանում են», Ասում են…, «Ուշագրավ էր հատկապես թանգարանային նյութը ներկայացնելու մշակույթը», «ԹՈՒՄՈ» — ցիները առաջատարների թվում, Եթե լինի, ամենաաղմկալից գործարքը կլինի, Այս մրցաշրջանն էլ «հորով-մորով» արին, Ռոբերտ Քոչարյանի ուրվականը վերադարձավ, Եթե վերադառնար Հուլիոս Կեսարը

 

Օգոստոսի 8

 1. Ամենահետաքրքիր հոդվածների համառոտ շարադրանք
 2. ԱՄՆ ընդդեմ Ռուսաստանի և աշխարհի
 3. Тайны XX века, № 30, 2017, Дети разных народов (стр. 4-5), Шаровая молния… для пушки, Наш паровоз, вперёд лети!, Серые кардиналы, Последний поход Чёрного барона, Боги Уральских гор, Почему инопланетяне к нам не летят? (стр. 16), Странное лето 2017-го (стр. 16), Потухший вулкан оказался пирамидой, Крысы-шизофреники, Земля трещит по швам, Найден клад нацистов в Аргентине, Уфологи заложили капсулу времени, Сталин. Поручение чекистам, Грядет всемирный потоп (стр. 20-21), Извара Николая Рериха (стр. 22-23), Артур Артузов – гений разведки, Блеск и нищета великих поэтов, Колючий оберег, Пиаса: американский дракон, Мумия инопланетянина в Перу (стр. 36-37), Светящаяся акула (стр. 38-39)
 4. Հրեշտակն ու ժամանակը (առակ)
 5. Բնավորության 12 դրսևորում, որոնք վանում են մարդկանց
 6. Միջազգային խաղ երեքով
 7. Պուտինը խոստացավ երաշխավորել Աբխազիայի անվտանգությունը և անկախությունը

 

Օգոստոսի 9

 1. Ինչպիսի՞ ռազմիկ եք դուք (թեստ, պատ.` սպարտացի)
 2. Վերադարձ արձակուրդից. Պայմանավորվածություններ գործընկերների և սովորողների հետ
 3. Ռուսաստանցիների սոցիալական ինքնազգացողությունը (սոցհարցում)
 4. Ահաբեկչություն Փարիզում
 5. Ռուսական մոլախոտն Ամերիկայում
 6. «Օրենքով գողերի» արտահանում Ուկրաինա
 7. Մահացող մեղուներն արագորեն մոտեցնում են աշխարհի վերջը
 8. Ուկրաինա. ազգայնամոլների և կանոնավոր բանակի կոնֆլիկտը
 9. Պուտինի դոկտրինայի առաջին արյունը
 10. Հավ դարձած արծիվը (առակ)
 11. Կամքը մարզելու 5 միջոց
 12. 7 փաստ 1937 թվականի ստալինյան բռնությունների մասին

 

Օգոստոսի 10

 1. Լուսնի խավարման ուֆոլոգիական հետևանքները
 2. Հրապարակեցի և հասցեագրեցի «Հուլիսյան ինքնակրթություն»կարճաժամկետ նախագծի հաշվետվությունը
 3. Քննարկումներ 8-րդ դասարանի սովորող Արամ Բարսեղյանի և մասնախմբի ղեկավար Վահրամ Թոքմաջյանի հետ
 4. Կիրիենկոյի և Գորբաչովի ընդհանրությունները
 5. Պատժամիջոցները և բիտկոինը
 6. «Բաց երկինքը» և ամերիկյան արձագանքը սոցցանցերում
 7. Тайны XX века, № 31, 2017, Фаэтон: астероид-убийца, Борьба за власть, Фонограф и шпионаж, Нетаджи: тайна жизни и смерти, Владельцы заводов, газет, пароходов, Раскол – Божья гроза, Подземный город Кубер-Педи, Таня в космосе, Кровавый букинист, Украсть у себя, Волшебный единорог, Живой экспонат, Сферы из ЮАР, Молнии Кататумбо, От человека – к сверхчеловеку, Висячие гробы на отвесных скалах, Боевые дельфины пленных не берут, Один шаг до осени, Безмолвные близнецы, Умягчение злых сердец (стр. 32-33), Атака огненной смерти, Колибри бьёт рекорды

 

Օգոստոսի 11

 1. Գրպանից «ընկած» դրամապանակը և դուբայցիների արձագանքը
 2. Փորձագետները կազմեցին վնասակար և օգտակար մուլտֆիլմերը ցուցակները
 3. Թաթարստանի իշխանություններն ընդդեմ Մոսկվայի
 4. Շաբաթվա 15 գլխավոր լուսանկարները
 5. Գաղտնի նյութեր. Կայսերական ամիսը, 91-ի օգոստոսին
 6. Քրեական պատմություններ. Պարոն թունավորողը
 7. Հսկայական «մեռյալ գոտի» Մեքսիկական ծոցում
 8. Ճանաչենք մեր Հայրենիքը. Մեր հին նախագծերը
 9. Շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները
 10. Ավստրալիայում հանելուկային էակ է հայտնվել
 11. ԱՄՆ-ի միջազգային մեկուսացումը
 12. Мир криминала, № 5, 2017, Суицид красного олигарха (стр. 2-3), Одиссея капитана Блая (стр. 4-5), Буржуй грабит банки (стр. 6-7), Легенда о «21-ликом монстре» (стр. 8-9), Жоржик Чёрненький (стр. 10-11), Хакер против ФБР (стр. 12-13, также – 10 знаменитых хакерских атак), Призраки каменных лабиринтов (стр. 14-15), «Рука» Счастливого голландца (стр. 16-17), Зодиак (стр. 18-19), Неуловимые маньяки (стр. 20-21), Пожиратели вечности (стр. 22-23), Правосудие «бунташного века» (стр. 24-25, также – 5 восстаний бунташного века, Соборное Уложение 1649 года), Разбойники с золотыми шпорами (стр. 26-27, также – Честь превыше всего), «Я московский озорной гуляка…» (стр. 28-29), Акира Куросава, Криминальные курьёзы (стр. 33), Арне Стиль: «Цыплята по-деревенски» (рассказ), Мафия любит шедевры! (стр. 36, также – Шедевры на вынос. Дерзкие похищения картин Ван Гога из музеев Голландии)

 

Օգոստոսի 12

 1. Փակ վարագույր. Կլասիցիզմի շրջան
 2. Մերոնք. Ադամ Բարո
 3. Հայաստանի ճամփեքով. Երվանդ Մանարյան
 4. ԻՊ-ը ջախջախված է Աս-Սուխնայի կաթսայում
 5. Պուտինի ուղերձը մարզիկներին
 6. Հնագույն ժամանակների ֆանտաստիկ տեխնոլոգիաները
 7. Էներգետիկորեն ուժեղ մարդկանց 7 հատկանիշ
 8. Լիտվուհին լիտվացիների հանցագործությունների մասին
 9. Արիստոտելի մտքերից
 10. Քշեսինսկայայի նվերները
 11. Հայ զինվոր, թիվ 31, 2017, Երբ դիրքերն ամուր են…, Կանխել հանցանք ծնող պատճառները, Խոժոռաբերդ. բացահայտվող պատմություն, Եվս մեկ խաչքարավայր, Մարիամ Աստվածածնի վերափոխման տոնը. խաղողօրհնեք, Արցախյան օրեր, Զգուշացեք օձերից, Ինչպես են Ադրբեջանի կողմից վարձատրվող գործակալները չարաշահում ամերիկյան լրատվամիջոցները, Լրացավ Արծվաշենի անկման 25 տարին
 12. Գ/Ֆ «Ազգի ծնունդը» (1915 թ.)
 13. Մաքրության 7 արևելյան կանոնները
 14. Ալբինոս կենդանիների 10 լուսանկար
 15. 90-ականների Ռուսաստան (լուսանկարներ)
 16. Ընթերցանությունը սեքս է ուղեղի համար
 17. ԱԹՍ-ի վայրէջքը բրիտանական խոշորագույն ավիակրի վրա
 18. Լուծիր և… հանճար ես
 19. 5 կարևոր հին գրքեր
 20. Գրաքննությունը խորհրդային կատակերգություններում
 21. Ընդհարումներ Շարլոտսվիլլում

 

Օգոստոսի 13

 1. Բիտկոինը շարունակում է արժևորվել
 2. Կհրաժարվի՞ ՌԴ-ն դոլարից
 3. Հնդկական ճարտարապետության գլուխգործոցներ
 4. Երեսպաշտությունը որպես գոյատևման միջոց
 5. Հանճարներ և չարագործներ. Թուր Հեյերդալ
 6. Գերմանական լրատվամիջոցը ռուս-իրանական ռազմական համագործակցության մասին
 7. Իրավիճակը հյուսիսային Կորեայի շուրջ լարվում է
 8. Երեք պատմություն գրողների և ալկոհոլի մասին
 9. Եղիսաբեթ II թագուհին կհրաժարվի՞ գահից
 10. Ինչպես պատրաստել իսկական պլոմբիր
 11. Ամերիկյան փորձագետները մեծ պատերազմի հավանականության մասին
 12. Новое время, 27.07.2017, По факту последнего обстрела Чинари возбуждено пять уголовных дел, Ереван, Баку и Москва тратят на оборону больше США, Армяно-абхазские отношения: растёт конфликтный потенциал, Москва готова содействовать экстрадиции Лапшина, Денис Дворников: В России есть армянские лоббисты, но не армянское лобби, Российские военные повара приготовят армянский бозбаш, «Тихая песня» Гюмри, Армяне – один из факторов неприступности Дейр эз-Зора, Трибуну турецкого парламента накрыли траурным покрывалом, «Триумфы» приводят в полную контрактную готовность, Эрдоган – последний, кто может читать Израилю мораль, Армения и Израиль обсуждают варианты сотрудничества, МГУ предлагает не поступившим в Москве абитуриентам перебраться в Ереван, Новые евразийские правила ударили по жителям Баграташена, Мэр французского города съел крысу из-за поражения ПСЖ от «Барселоны», Счастье привалило в виде «Маленького электрического стула», Об индийской любви на армянский лад, или почему иностранцы редко снимают у нас кино, Сто шестьдесят Хэмингуэев, Генрих Мхитарян открыт для любого предложения Моуринью, Секретные краски бессмертия, Датский стилист обвинила Ким Кардашян в плагиате, Шнитке и Нарекаци аплодировали в Зальцбурге, К 150-летию Ов. Туманяна переиздаётся 10-томник писателя, «После этой выставки нельзя не поехать в Армению», Курьёзы, Армянская мозаика, «Необходимо аккуратненько взять поле, начать его вспахивать, сажать семечки – и всё вырастет», Армения и Иран обсудили развитие сотрудничества в сфере промышленности и торговли, Евразийский банк развития предложил создать денежную единицу для ЕАЭС, Бакинский наймит взял неверную ноту, «Елк» призвал Заруи Постанджян прекратить «охоту на ведьм», Вашингтон поможет нам с обустройством сирийских беженцев, «Бывшие советские граждане ассоцируют Дональда Трампа с героем «Санта-Барбары», Европейский суд начал рассмотрение исков по апрельской войне, Добираться на работу пешком, на осле или «Жигулях»?, Жидкая ртуть на «Наирите» обезврежена, Премьер купил умный кошелёк, Самоубийцы выбирают Киевский мост, Абрикоса вывезли в рекордных объёмах, Акции «ЭСА» будут заложены?, Число абитуриентов сокращается – преподавателей растёт, Санаин, Ванечка, лесник Гагик и грядущие кары от ЮНЕСКО, «Игдыр… Ты был и ты есть, и не важно, какая собака дрыхнет сегодня на твоей земле»
 13. Загадки истории, № 9, 2017, Братва под красным флагом (стр. 3), Заклинатель кораллового замка (стр. 4-5), Колумбы из Кремля, Король печального образа (стр. 8-9), Хронограф (стр. 10-11), Страна снежных гор (стр. 12-13), Вкус растворимых зерен (стр. 14-15), Владыка Рязанской губернии (стр. 16-17), Много золота и дочь конунга (стр. 18-19), Создатели магии, «Гусиный отец» (стр. 23, также – Гении и злодеи. Конрад Лпренц. Гусиный отец), Байки из прошлого (стр. 24), Исторические загадки (стр. 25), Зачистить Романовых (стр. 26-27), Хроника революции (стр. 28), Живопись на паутине (стр. 29, также — Живопись на паутине), Падение принцессы (стр. 30-31), По законам шариата (стр. 32-33), Спасти голубую пуйю!, Хранилище свитков Мёртвого моря, Польский след Янтарной комнаты, Родственник Стоунхенджа из Бразилии, Посланница иной эпохи (стр. 38-39), Большая тиара Девонширов

 

Օգոստոսի 14

 1. Հարությունի հետ «Բռնադատվածներ» նախագծի բլոգի ստեղծում
 2. Ամենահետաքրքիր հոդվածների համառոտ շարադրանք
 3. Կյանքում բոլորին հնարավո՞ր է փոխարինել
 4. Լուսնի «թռչող տունը»
 5. Կարճամետրաժ ֆիլմ միջուկային պատերազմի հետևանքների մասին
 6. Ռուսերենի ինքնուսույցները ռուսների մասին
 7. Գաղտնի նյութեր. Գիշատիչների դավադրությունը; Կարմիր խելացնորություն
 8. Տարավարժվե՞լ ենք կարդալ
 9. Ինչպես է հայհոյանքն օգնում կյանքում
 10. Սիրիական բանակի դեսանտային գործողությունը
 11. Ձեթի վնասակարությունը
 12. Ինչպես հանգստացնել լացող երեխային
 13. «Գարնան 17 ակնթարթը» գերմանացիների աչքերով
 14. Հետաքրքրաշարժ մաթեմատիկա
 15. Իրատես, թիվ 56, 2017, Եվ գնաց Ալիևը Սոչի, Ապոկալիպտիկ ամառ, «Ի՞նչ է նշանակում` թույլ չտալ Հայաստանի ԵՄ ասոցացումը», «Պարոն Կարապետյան, մենք ցույց ենք տալիս, պարզապես նայող չկա», «ԱՄՆ-ի գլխավորած «միջազգային կոալիցիան» դավադիր համաձայնության մեջ է ԻՊ-ի ահաբեկիչների հետ», Վիպասան Րաֆֆու օրինակով` մինչև ե՞րբ, Հայ ֆերմերը լեռների մեջ գտնվող անապատն այգեստան է սարքել, «Ամբողջ ժողովուրդներ կխելագարվեին, եթե իմանային, թե ինչպիսի ոչնչություններ կամ ովքեր են կառավարել իրենց», Մորուք Կարո և Մարթա, «Հայաստանը համայն ազգերի շտեմարանն է», «Մեղավորությունն իմն է, կտավինն ու վրձնինը չէ»

 

Օգոստոսի 15

 1. «Բռնադատվածներ» նախագծի հայտի հրապարակում և հասցեագրում
 2. Ամենահետաքրքիր հոդվածների համառոտագրված տարբերակը
 3. Գաղտնի նյութեր. Հնարավորի եզրագծից այն կողմ
 4. 8 մեջբերում Վիկտոր Ցոյից
 5. Լատվիա-Ռուսաստան. հարաբերությունների նոր շրջադարձ
 6. ՄԻ-6-ի նախկին ղեկավարի սենսացիոն հարցազրույցը
 7. Միջուկային զենքի հարցում «կարմիր գիծը» տեղաշարժվում է
 8. Аргументы и факты, № 30, 2017, Недетские вопросы президенту, «Мы видим несовершенство системы», А вы готовы платить больше налогов ради врачей и учителей?, Куда заведёт Хрещатик?, Понты на фоне нищеты, Кто профинансирует космос и авиацию?, Полный улёт, Без дедовщины и «уклонистов», Насколько опасно лазерное оружие?, Рак мозга – не повод для отставки?, Почему так важно попасть в список объектов ЮНЕСКО?, Что происходит с Волгой?, «Россию любим не меньше вас!», Зачем школе детское телевидение?, Как стимулировать врача?, «Аэрофлот» снова в элите мировой авиации, Отпустить тормоза, Жизнь и смерть отца кооперации, Почему на роль Виктора Цоя не нашли актёра?, Чем опасны спиннеры?, Крем дороже золота, Грязелечение, «Грибной» сезон, Чего боится Эдита Пьеха, Умники, Качай, садись и читай, Юра, Света и медведь, Куда смотрят мужчины и что это значит?, Летом 1944-го, Диагноз — русофобия, «Ненавижу толерантность», Почему в бане надо кричать?, Адмирал русской живописи, Какие чемпионаты мира по футболу выигрывала Россия?, Почему пожилым людямполезно разгадывать кроссворды?

 

Օգոստոսի 16

 1. «Բռնադատվածներ» նախագծի ներկայացում վերապատրաստվող դասավանդողներին
 2. ԱՄՆ-ի պետական պարտքը
 3. Պայթյուն լոնդոնյան Սաութենդ օդանավակայանում
 4. Ռեպե՞ր, թե՞ պաշտոնյա (թեստ)
 5. Նոմոֆոբիա
 6. Խորհրդային լավագույն մուլտֆիլմը
 7. Ամերիկան կվճարի, որպեսզի Ասադը հեռանա
 8. Փաստագիտական թեստ
 9. Գաղտնի նյութեր. Թունավորված գահ; Հերոնիմուս Բոսխի հրեշտակները և դևերը
 10. Ինչն է անբարոյական հայերի կարծիքով
 11. Новое время, 29.07.2017, Путин объединил российские Вооружённые силы с армянскими, «В Армении решили взяться за роскошные дома олигархов», Тель-Авив продаёт оружие всем, кто об этом просит, Вашингтон готов помочь сирийским армянам, Армянские организации Канады протестуют против возможных поставок канадской бронетехники Азербайджану, Русские военные «крылья» испытают в горах Армении, Евродепутат не станет ехать в Баку, где его арестуют, Правительство, Хронограф, «Кто-то из критиков сказал, что мой фильм – это памятник Еревану…», Армянская мозаика, «Я ни с кем так в жизни не смеялся, как с Тарантино», Американский генерал: наше взамодействие будет продолжительным, «Ташир капитал» за акции «ЭСА» получит 160 млн долларов, Чиновники будут жить на одну зарплату?, Санта-Клаусы проводят конференцию в Копенгагене, Британские эксперты изучают возможность реформы столичного транспорта, VIP-персоны, Мишель Обама рассказала о своих обидчиках, Летний дом Рокфеллера выставлен на продажу за 19 млн долларов, Фильм Гедикяна будет представлен на Венецианском кинофестивале, История любви Ким Кардашян – в Лондонской опере, «Святая троица»: Шишкин, Репин, Айвазовский, Мастер и Вардуи, Джеймс Кэмерон снимет ещё один «Титаник», Заруи Постанджян завалит мэрию судебными исками, Армянка завоевала в Италии титул «Мисс Бикини», «Двин» возрождается как «Давид Бек», И чтоб никаких носков с картинками!, Анкаре навсегда отказали во вступлении в Евросоюз, Лапшин хочет экстрадиции в Израиль, Москва поняла, что без курдов она проиграет Ближний Восток, Иран ввёл в строй новый космодром и сразу запустил ракету в космос, Шииты запустили ракету на Мекку, Тётя Соня из Тифлиса

 

Օգոստոսի 17

 1. Ղրիմի պատասխանը թաթարական սպառնալիքին
 2. Այլմոլորակային տիեզերանավը Լյուտեցիա աստերոիդի վրա
 3. Ինչպես պատրաստել պինդ պանիր տնային պայմաններում
 4. Հայ գրականություն (թեստ)
 5. Ռուսաստանցիների համար ամենաէժան երկրները
 6. Գաղտնի նյութեր. Թագավորական սկանդալների նորաձև միտումները
 7. Российская газета, 23.05.2017, НАТО на подходе, Айболит в бюджете, Деньги из космоса, Связаны одним морем, Полёт хромой утки, Можно? Модно? Выгодно!, Выплыть из сети, Из России с сим-картой, Банкир, будь человеком!, Взяли курс с наличным, Низкий доллар в высокий сезон, Гуд бай, Америка, МИГ-35 встаёт на крыло, Порошенко мстит ветеранам, Трамп готовит сделку, Ковчег Никиты Струве, Убийство простили?, Ни с евро единым, Вирус по вызову, Загляни на «Огонёк», Обратная сторона бережливости, В лагерь – только с дипломом, Случайные люди, Научный десант к Марсу, Мы меняемся ролями?, Юпитеры и суперсвинки, Чтобы не было мучительно больно, Нам обещают итальянское лето, Безгрешная Анна

 

Օգոստոսի 18

 1. Հանրագիտարան. Թոմաս Կուկ
 2. Ահաբեկչական գործողություններ Կատալոնիայի մայրաքաղաք Բարսելոնի կենտրոնում
 3. Новое время, 17.08.2017, В центре внимания – борьба с огненной стихией, Армяно-иранские отношения выходят на новый уровень, Израильские операторы дронов отказались убивать армян, «Израильтяне свои дроны на карабахские окопы не направляли», Георгий Франгулян; «Страх толкает нас на самые подлые поступки», Армянская мозаика, Миротворцы готовят встречу президентов, «Алло!» уже 140 лет, Белый дом разъяснил позицию Трампа по беспорядкам в Шарлотсвилле, В Анкаре недовольны созданием армяно-российской войсковой группировки, Баку пытается вовлечь Израиль в карабахский конфликт, В будущей войне противник делает ставку на Нахичевань, Связь Армении с внешним миром вновь на волоске, Как мулла собственноручно вешал «похабных обезьян», «Армяне расскажут в деталях, почему туркам нельзя доверять», Увидеть Ереван и … приехать вновь: чем притягивает Армения, Баку: армяне как эталон всего, Столичная мэрия готовится к учебному году, Пять горячих дней Хосрова, Ованес Туманян приглашает, Иран реставрирует армянские памятники, Аронян и Каспаров встретились за шахматной доской, «К 200-летию великого мастера все старались на совесть», Татул Манасерян: Рынок труда ЕАЭС нуждается в урегулировании, Почему на инаугурацию президента Ирана прилетел Серж Саргсян и не прилетел Алиев, Трамп подставил себя, заявив об ответственности всех сторон в Шарлотсвилле, Почему резко подорожали авиабилеты?, Самую дорогую детскую машину в мире оценили 100 тысяч долларов, «Розы. Ленты. Шоколад. А на самом верху — Гуси!», Капуста, фасоль и горох пришли в Зангезур с молоканами, В Германии мотоциклиста накажут 20 часами принудительного чтения, В Сан-Франциско появилось кафе, где посетители могут поесть и постирать одежду
 4. Երևան – Ծաղկաձոր
 5. На зоне, № 5, 2017, Дело священника Грозовского: насильник или жертва церковных разборок (стр. 8-9, также – Священник Глеб Грозовский мог стать жертвой церковного заговора), Грузинские зэки теперь будут сидеть по-новому (стр. 11), Над колониями устаноят бесполётную зону (стр. 11), Алексей «Лёша-солдат» Шерстобитов: «Нынешнее общество потребления было заложено в 90-е» (стр. 12-13, также – Лёша Солдат: главный киллер 90-х), Голландия: где бы зэков взять? (стр. 14-15, также – Тюремный кризис в Нидерландах: где взять заключённых?), «Заказанные» с воли (стр. 16-17), Кражи за решёткой: как на зоне травят «крыс» (стр. 18-19), «Мурки» вымерли, или Авторитетши – главные «дятли» неволи! (стр. 20-21, также – Женская тюрьма и «воровки в законе»), «Алькатрас» — остров проклятых (стр. 22-23, также – Тюрьма Алькатрас), Портачка: церковные купола (стр. 25, также – Значения наколок), Лев Троцкий: «ленинская дубина» отсидела в Петропавловке и в «Крестах» (стр. 26-27, также – Две жизни во имя революции), Пытки святой инквизиции, часть II:из «колыбели» в «кресло допроса»… (стр. 28-29, также – 20 самых страшных пыток Европы), Поколение «Пепси» за решёткой: зачем «детки» вырываются из «клетки» (стр. 30-31), «Перековка» зэков на бумаге в 1930-е годы: как это было в реальности (стр. 32-33, также – Беломорско-Балтийский канал имени Сталина), «Холодное лето пятьдесят третьего…»: «политические» против уголовников и на воле (стр. 34-35, также – Холодное лето 53-го…)
 6. Արամ Պետրոսյան. «Նեյմարը ՊՍԺ-ի ֆուտբոլիստ է»

 

Օգոստոսի 19

 1. Тайны XX века, № 32, 2017, Небоскреб на астероиде, Пластиковый остров (стр. 4-5), Люди гибнут за пустяк, «Русский немец» в Африке, Ядовитое племя Борджиа, Тайна гробницы Нефертити, Весёлая императрица Елизавета, Секрет древнеримских архитекторов, Тело пришельца в холодильнике, Саморазмножающийся принтер, Квантовый телепорт, Шумерская электронная библиотека, Пирамида из черепов, Призрак на четвереньках, Зыбучие пески, Угроза человечеству из воды, Гильотина: смертельный гуманизм, Загадка чёрного силуэта, Топаз – хранитель мудрости, Вне времени и пространства, Две жизни Мэри Рофф, Крылатый корабль из Эфирии, Кто тебя так назвал?
 2. Мир криминала, № 6, 2017, Папу отравил агент ЦРУ?, Налётчик «с тысячей лиц» (стр. 4-5), Империя каннибалов (стр. 6-7), Сквозь ГУЛАГ – к звёздам (стр. 10-11), Капкан для Железной Беллы (стр. 14-15), Охота на королеву (стр. 16-17, также – Семь покушений на королеву Викторию), Крестоносцы: герои или мародёры? (стр. 18-21), Внук знаменосца (стр. 22-23), Муза поэтов – шпион охранки? (стр. 24-25, также – Собаньская, Каролина), Самая лучшая афера (стр. 26-27, также – Барри Минков и «Дженерал Моторс» чистки ковров), Джентльмен удачи (стр. 28-29, также – Савелий Крамаров. Джентльмен удачи), Стивен Сигал, Эд Гонек. «Цветочки не желаете?» (рассказ, стр. 34-35), Кража под мухой (стр. 36, также – 10 самых дорогих краж в истории человечества)
 3. Կցկտուր գրառումներ հեռացող ամառվա լուսանցքում

 

Օգոստոսի 20

 1. Ծաղկաձոր – Երևան
 2. Լավատես Թրամփը
 3. Ռուսաստանին պատերազմ է պարտադրվում
 4. Մեր մեծերը (ԱՐ). Էդուարդ Իսաբեկյան

 

Օգոստոսի 21

 1. Պարապմունք «Մուտք» ճամբարում
 2. Քննարկումներ մասնախմբի ղեկավարի հետ
 3. Խորհրդատվություն կրթահամալիր ընդունվելու դիմած մասնագետ Ռուբեն Ալեքսանյանին
 4. Քննարկում-պարզաբանումներ այլ դպրոցներից միջին դպրոց տեղափոխվող սովորողների ծնողների հետ
 5. Գ. Փայլանը ստորացրել է Անկարայի քաղաքապետին` հայերին վիրավորելու համար
 6. Մայրական կաթն ընդդեմ բակտերիաների
 7. ՆԱՍԱ-ն պաշտոնապես հայտարարեց, որ սեպտեմբերի 23-ին ոչինչ տեղի չի ունենա
 8. Իրավիճակը սիրիական ռազմաճակատներում և իրանական հրթիռային գործարանը
 9. Կկարողանա՞ք ապրել ԱՄՆ-ում (թեստ, պատ.` այո)
 10. Ահաբեկիչները հրթիռակոծել են Դամասկոսի միջազգային ցուցահանդեսը
 11. Միկրոօրգանիզմները թթվածին կարտադրեն Մարսում
 12. Մեծ Բրիտանիայում հայտնաբերվել է VI դարի ոսկյա կախազարդ
 13. Մեքենայությունների 8 հնարքներ
 14. Ռուսաստանը մարեց ԽՍՀՄ վերջին արտաքին պարտքը
 15. Տնային պաղպաղակի 5 բաղադրատոմս

 

Օգոստոսի 22

 1. Մասնագիտական խորհրդատվություն-քննարկում
 2. Միքելանջելոյի առակներից
 3. Ինչպես պատրաստել համեղ կոտլետ
 4. ԱՄՆ-ը փորձում է տարածաշրջանային կոնֆլիկտ հրահրել Եվրոպայում
 5. Новое время, 19.08.2017, Карабахский вопрос – в центре внимания Москвы, Грузинские пограничники вернули российского депутата в Ереван, «Россия всегда придёт на помощь Армении», Азербайджан 18 раз занизил свои потери во время апрельской войны, «В Армении можно было бы разместить вторую базу…», Турецкий революционер-армянин погиб в Сирии, Россия поставит Турции современные вертолёты, В защиту «ёхарного бабая», Азербайджан «уверенно идёт по пути Северной Кореи», Из Нахичевани азербайджанцы ударить не посмеют – ответ России будет жёстким, Израилю не нужно ухудшение отношений с Арменией, Неудавшийся путч, Президент провёл совещание по вопросу создания Всеармянского совета, Армения и Иран подписали меморандум по сотрудничеству в сфере свободных экономических зон, Армения и Болгария углубляютсотрудничество в сфере обороны, Ил-76 ещё полетает над Хосровом, Большинству граждан Армении отказано в пересмотре запрета на въезд в Россию, В аэропортах РФ измеряют температуру прибывшим из Турции, Битва за общак, В Лондоне покажут фильм об армянском книгопечатании, В Вене состоялось премьера фильма «Обещание», Зурна и дудук от Михаила Садоева, Шнуров вызвал Познера на рэп-баттл, Пять «Подсолнухов» Ван Гога впервые оказались вместе, Не путайте шляпу со слоном!, С Китаем полное взаимопонимание по «мирному» атому, Основой развития спорта должна быть массовость, Премьер обещал основать гранатовые сады в приграничье, Андрей Климов: Ни одна страна, кроме России, не защитит Армению от выпадов извне, Потрясённая Испания, «Нас ждёт серьёзная рабочая осень в парламенте», «Повестка выхода Армении из ЕАЭС искусственная», Правительство, В Саксонии откроют армянский тонир, Стоит ли так спешить с памятником Араму Манукяну?, Армяне стали пить меньше водки, И вновь фальшивый диплом, 100 тысяч евро от Гагика Адибекяна, «Пусть олигархи вернут городу леса», Ереванские картинки от Гоар Рштуни, Армянин борется за кириллицу в Болгарии, Армянская мозаика
 6. Վ/Ֆ «Մաթեմատիկայի մեծագույն գաղտնիքը»

 

Օգոստոսի 23

 1. Ռուսաստանի նոր դեսպանը ԱՄՆ-ում
 2. Մասնախմբի նիստ
 3. Աֆղանստա՞նն է ամերիկյան կայսրության գերեզմանափորը
 4. Новое время, 22.08.2017, Имя «армянина» запомнят в веках, а имя мэра-фашиста станет позорным, Баку прикроется от «Искандеров» российскими С-500?, В Гюмри почтили память павших в русско-турецких войнах, Грузия в огне, Исламист пошёл на Ататюрка с молотком, Не пора ли готовиться к денонсации Московского и Карсского договоров?, Анкара злоупотребляет Интерполом, Эрдоган открыто вмешивается в немецкие выборы, Большое американское затмение, Российские туристы в Турции в беде, Елизавета II не собирается отрекаться от престола, Король Марокко помиловал более 400 осуждённых за терроризм, День железнодорожника отметили в Ереване, Ереван «решительно настроен» на подписание ассоциативного соглашения с ЕС, Турция хочет вступить в союз с Арменией?, Армянские пиротехники удивили москвичей, Винограда соберём меньше на треть, Пресс-секретарь президента РА выступил с комментарием по делу Грачья Арутюняна, Армения в пятёрке «аварийных» стран, Биг-Бен замолчит на 4 года, Джон Малкович выступит на открытии фестиваля имени Хачатуряна, Путин в восторге от армянских джазменов, Компания Дишдишяна снимет фильм об Араме Хачатуряне, Три золотых Яблока, волшебный Кот, Акробат и прочая пластика, Памяти Перча Зейтунцяна, «Вдохновение приходит не по часам…», Мхитарян – в составе символической европейской сборной, Договор о пенсионном обеспечении граждан государств-членов ЕАЭС ждут миллионы людей, В Иране обсуждается вопрос признания армянских дипломов, Предложение о переименовании улиц Еревана – заказ извне?, Есть ли в блоке «Елк» разногласия по поводу выхода из ЕАЭС?, Европа. Террор, Лекарства могут освободить от НДС, Омбудсмену не нравится решение правительства, Азиатская бережливость и американский менталитет, Девушки из армянского села блеснули в Сан-Франциско, Армяне любят экстрим, но с крутым зиплайном пока повременят, За паспортом в столицу ездит не придётся, Последний романтик контрразведки, «Кто же не хочет вернутся домой?», Армянская мозаика, Учёные создали «электронный нос», Hi-Tech

 

Օգոստոսի 24

 1. Մասնախմբի նիստ. գնահատում
 2. 2017 թվականին ամենաբարձր վճարվող կինոդերասանները
 3. ԱՄՆ-ը վերակառուցում է «ռազմավարական մկանները»
 4. 5 առասպել մեր մանկության մասին
 5. Ռուսաստանի օֆշորային կապիտալը
 6. Ազգ, թիվ 30,2017, Ադրբեջան-Իսրայել ռազմական համագործակցությունը ուշադրության կիզակետում, Ո՞վ մարեց հրդեհը, Հանգստի հայկական ու ոչ հայկական տարբերակները, Մեր տառերը, Ֆաթիհ Ակինի նոր ֆիլմը, Հայոց պետականութեան հարիւրամեակը պէտք է նշուի համահակական եւ համերաշխական ոգիով, Հրդեհ, Երևի Ստալինն է մեղավոր, Իրան-Հայաստան էներգետիկ համագործակցության հեռանկարների և իրանական գազի մասին, «Սարսափից դեպի հույս» գիրքը` մրցանակակիր, Հալեպում վերաբացվել է հայկական սրճարանը, Ուշագրավ ներդրում եգիպտահայոց պատմությանը, Պրոֆ. Անրի Թերիոն ցեղասպանագետների միջազգային ասոցիացիայի նորընտիր նախագահ, Հրաչյա Պողոսյան` հայրենասիրության, աշխատասիրության և պարտաճանարության փայլուն օրինակ, Թե ինչպես կազակները Նոր Ջուղան փրկեցին ոչնչացումից, Վաշինգտոնի ռազմավարական դադարն Անդրկովկասում, Իրաքյան Քրդստանը տարածաշրջանային «մանրադրա՞մ», Իննուիտների արվեստիցուցադրություն Բոստոնում, Հիշարժան տարեթվեր, Հայաստանի տնտեսական իրավիճակում առկա միտումները 2017 թ. առաջին կիսամյակի ցուցանիշների հիման վրա, Համերգ` ընդդեմ անհայտության, Կենսագրական վեպ ամերիկահայ նշանավոր գեղանկարիչ Արշիլ Գորկու մասին, Սարիկը

 

Օգոստոսի 25

 1. «Բռնադատվածներ» նախագծի կազմակերպչական աշխատանք
 2. Ազգ, թիվ 9, 2017, «Սկիզբ», Մարտին Պետրոսյան, «Էդուարդ Իսաբեկյան» ցուցասրահի գարնանային մուտքը, Սոցիալական ուղղվածության ֆիլմերի փառատոն Նյու Յորքում, «Անի» սիմֆոնիկ ստեղծագործությունը մարտի 12-ին` Քլիվլենդում, Տիգրան Չուխաջյանի կորած ձեռագրերի հայտնաբերումը, Վերարտադրվում են բոլորը, իսկ նպատա՞կը…, Ո՞վ կթրամփի Հայաստանում, Թուրքիան ու Գերմանիան` ոնց որ մատ ու եղունգ, Բացայայտումներ ու անմիտ հարցումներ, Լիստի նորահայտ գործի համաշխարհային պրեմիերան կկատարի սոպրանո Անուշ Հովհաննիսյանը, «Թվային աշխարհի միջնադարն» ու Հայաստանը ըստ Եվգենի Կասպերսկու, ԵՄ-Հայաստան համաձայնագիր. եվրոպական «արժեհամակարգի» գիշատիչները կարող են ցնծալ, Խավիարային դիվանագիտությունը արդարացնո՞ւմ է իրեն, Անրի Կյունին պատվավոր նախագահ Չոպանյան ինստիտուտի, Մարդկանց խաբելու համար, Եվ վերադարձնելով ձեր դիմանկարը Ռասիմ Աղաևին, Խոջալու: Նորից ճշմարտությունը երևան է հանվում, Նոր կայքը բացահայտում է մի նոր Բալաքյանի գործունեությունը, Ղրիմն Ուկրաինային վերադարձնելու պահանջը ամերիկյան երեսպաշտության օրինակ է, Ո՞ւմ դեմ և ինչպե՞ս կկռվի Թրամփը Մերձավոր Արևելքում, «Զարմանազան», Անքարան «թրքական Հալէ՞պ» պիտի հիմնէ, Վիվասել-ՄՏՍ. 2005-2017 թթ. ավելի քան 28 միլիարդ դրամի սոցիալական ներդրում` ի նպաստ Հայաստանի զարգացման
 3. Բազմաձև ՉԹՕ-ներ
 4. Ամենա, ամենա… երեխաները
 5. Գերմանական հասարակաց տների որակի նշանը
 6. Քրեական պատմություններ. «Կարմիր քիթ» ավազակախումբը
 7. Ամենահետաքրքիր հոդվածների համառոտ վերապատմում
 8. Շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները (տեսանյութ)
 9. Պուտինի փոխարինո՞ղը
 10. Տեղեկատվական պատերազմ
 11. Մարդու դեմքի փոփոխությունները էվոլյուցիայի ընթացքում (տեսանյութ)
 12. Ճանաչենք մեր Հայրենիքը. Մեծ Հայքի աղբյուրները (Մաս Բ)
 13. Ամենաթանկարժեք ինժեներական սխալները
 14. ՆԱՍԱ-ի արբանյակը «տեսա՞վ» հանելուկային Ռախու մոլորակը
 15. Новое время, 24.08.2017, Отношения Москвы и Еревана серьёзно укрепились, Иранский газ: возьмём, если цена устроит, Армяне Курдистана до сих пор не определились, «Самое главное – любите свою страну», «Армяне и азербайджанцы вместе рискуют жизнями в Боржоми», Путин популярнее Трампа, Если не можешь изменить мир, вызови хотя бы лифт, Перч Зейтунцян корнями из Зейтуна…, Армянская мозаика, Нансен – спаситель армян, Коммисия ЕАЭС не получала от Турции официального заявления, В маршрутках больше не будет музыки?, Moody’s: прогноз по Армении стабильный, Тарифный перекрой, Страны и нравы, Как Мартирос Сарьян Церетели разглядел, Крепость Солак – ещё один урартский памятник, Лучшей комедией всех времён признан фильм «В джазе только девушки», В Араратской области и Байке не охотиться!, Экс-министр экологии против действующего, Первая выручка кошельков «Wolterman» — 1 млн 80 тысяч долларов, То неснесённые яйца, то неиспеченный лаваш…, Армения представила в Москве новые беспилотники, Нетаньяху – Путину: Иран является угрозой всему миру, Асад сравнил Эрдогана с политическим нищим, Путейцы не сдаются, Говоря о сближении с ЕАЭС, Анкара имеет в виду Армению, Эрдоган ведёт дело к полному уничтожению инакомыслия, Эрбиль настроен решительно: референдуму быть!, Перед этой женщиной у Эрдогана шансов нет?, Саакашвили рассказал о готовности европейских стран предоставить ему гражданство

 

Օգոստոսի 26

 1. Կյանքի ճանապարհ (առակ)
 2. Փակ վարագույր. Ռոմանտիզմի շրջան
 3. Հայաստանի ճամփեքով. Պերճ Զեյթունցյան
 4. Հանգած մոմ (առակ)
 5. Լուսնի վրա հայտնաբերվել է այլմոլորակայինների նոր բազա
 6. Հյուսիսային Կորեան արձակել է փոքր հեռահարության հրթիռներ
 7. Պատմական անհարմար մանրամասնություններ
 8. Ինչպես էր Ստալինը պատերազմից հետո հաշմանդամներին գնդակահարում
 9. Մահվան տարիք (թեստ)
 10. Ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիայի փորձագետները հավատն աստծու նկատմամբ համարում են հոգեկան հիվանդություն
 11. Ֆանտաստիկ գրականության 25 գլուխգործոցներ
 12. Գրողների մասին ֆիլմերի թոփ-10
 13. Գրականության հիմնական ուղղությունները
 14. Ազգ, թիվ 31, 2017, Մեր հարաբերությունները Իսրայելի հետ, Դրսի ու ներսի «դաբրոները», Մինչև ե՞րբ ենք հանդուրժելու մեր շրջափակումը, Դատաստան, Երևանի փողոցների վերանվանում կամ հայաստանյան «դեկոմունիզացիա», Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը 20 տարեկան է, Ի՞նչ է նշանակում Իսրայելի բազմավեկտոր արշավը Կովկաս, Ստրկատիրության հետքերը` անկախության մշուշում, Պուտինը, Թրամփը և մի փոքրիկ ճզմվող լիմոն, Լավատեսական կանխատեսումներ 2017 թ. առաջին կիսամյակի տնտեսական ցուցանիշների հիման վրա, Երբ զվարճացնում են «Ղարաբաղն» ու «Արարատը», Ազգային հերոսի մահուան 90-ամեակին առթիւ, Իրան-Հայաստան էներգետիկ համագործակցության հեռանկարների և իրանական գազի մասին (մաս 2-րդ), ՉԺՀ-ի և ՌԴ-ի գաղտնի զենքը կարող է ջախջախել ԱՄՆ-ը, Այնուամենայնիվ հնարավոր չէ չշոշափել հրեական թեման, Հրապուրիչ Երուսաղեմը, Թուրքիան կարող է դառնալ նոր Հարավսլավիա, Կյանքը Սփյուռք-Հայաստան ճանապարհի վրա, «Բրաունբրուք» հանդեսը հայ կինոգետի մասին, Նժդեհի վրա կրակում են, Պերճ Զեյթունցյան, Օրենքի բարոյականություն պատգամող գրողը, Երուանդ Տէր-Խաչատուրեանի հետ, «Սասունցի Դավիթ» օպերան` առաջին անգամ ամբողջությամբ, «Ընդհանրացումների մասին»
 15. Գլխավոր քարտուղարի ընտանեկան ողբերգությունները
 16. Շաբաթվա 15 լավագույն լուսանկարները
 17. Հայ զինվոր, թիվ 32, 2017, Խոցող և անխոցելի, ՀՀ ԶՈՒ ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության առանձնահատկությունները և զարգացման հեռանկարները, Կանխել հանցանք ծնող պառճառները, Մահապարտների անմահությունը, Սիրելի´ս, սպասիր, կգամ ու քո զինվորը կդառնամ, Հայ հերոսուհի կանայք, Արցախյան վկայություններ, Գլենդելի հայերը պետք է դաս տան «Ամերիկանա» առևտրի կենտրոնի ղեկավարությանը, Իսրայելում քննում են հայկական դիրքին հարվածելիս իսրայելցիների մասնակցության խնդիրը
 18. Վ/Ֆ «Անհավանական արտեֆակտեր»
 19. Բաներ, որոնց մասին միշտ պետք է հիշել
 20. Նոր ահաբեկչական խմբավորում Սիրիայում
 21. Խիզախ մարդիկ
 22. ԱՄՆ-ը կենսաբանական զենք է փորձարկում Ուկրաինայում
 23. Հայ զինվոր, թիվ 33, 2017, Կանխել հանցանք ծնող պատճառները, Մախաթը պարկում չես թաքցնի, Զինվորի նման, Թուրք գործիչը խոստովանում է…, Հինգ պատերազմների վկան, Հին Հռոմի կին գլադիատորները

 

Օգոստոսի 27

 1. Պուտին-Նեթանյահու «շտապ» հանդիպման պատճառները
 2. Ադրբեջանական զինապահեստի պայթյուն
 3. 1937 թվականի նկարի սմարթֆոնով հնդկացին
 4. Ռուս-ամերիկյան լարվածության ևս մեկ փուլ
 5. Սիրիայում ջախջախվել է «Իսլամական պետության» ամենամարտունակ ջոկատը
 6. Անհեթեթ թվացող 9 փաստ
 7. Գ/Ֆ «Վհուկների ժամանակը»
 8. Тайны XX века, № 33, 2017, Колонизация Марса отменяется, «Кротовые норы» Вселенной, Волго-Донской канал – стройка коммунизма, Было ли у Гитлера ядерное оружие?, Остров людоедов архипелага ГУЛАГ, Обед для мумии, Археологический детектив, Музыкальная Антарктида, Милосердие неандертальцев (стр. 16), Загадочный Мередитский камень, Двухлетный фермер, Помпеева колонна в Александрии, Язык мой – враг мой (стр. 17), Эффект кобры, Господин сочинитель Максим Горький, Человек программирует животных, Исчезновение «Айрон Маунтин», Григорий Котовский: налётчик и революционер, «Никто, как Сергий…», Уфологические тайны Петрозаводска, Полтергейст в Болдуне, Вход в царство мёртвых, Почему он козодой?
 9. 3 բանի ոսկե կանոնը
 10. Երեխաների մասին 7 գիրք որպես հոգու դեղ
 11. Կունենա՞ Ուկրաինան միջուկային զենք
 12. Ե՞րբ են հայտնվել ուկրաինացիները
 13. ՉԹՕ. վերջին շաբաթվա ամենահետաքրքիր տեսանյութերը
 14. Իսրայելը կարող է դադարեցնել ՄԱԿ-ի ֆինանսավորումը
 15. Թեստ Դալայ Լամայից
 16. Մակարոն պանրե կերակրահյութով
 17. Аргументы и факты, № 31, 2017, Чёртова дюжина Матильд, ВДВ – Войска Дяди Васи, Зачем опошляют классику?, Почему для Америки деньги у нас есть, для России – нет?, Кто живёт у Христа за пазухой?, Нажимают на наш газ, «То, что творят США, это клиника», Отнимут ли Штаты наши деньги?, Как отличаются наказания за преступления в разных странах мира. Инфографика, Будет ли 9 мая в Израиле выходным?, Сколько украинцев работает в России?, Чем лечить укус комара?, Где помнят Гагарина?, Финансировал ли Порошенко российскую армию?, Имеет ли смысл переходить летом на летнее время?, Какие животные могут заменить врача?, Выпускники взялись за ум, Уроки летом, Льготы мимо бедных, 7 прогнозов от Германа Грефа, Что изменится в диспансеризации?, Корвалол – наркотик?, Можно ли сделать шашлык без канцерогенов?, Как избавиться от зубного камня?, Чипы вместо глаз, Эдвард Радзинский: «Миром движут власть и деньги», Герой или сепаратист?, «Наутилус» вспыл спустя 20 лет, Кто из звёзд самый богатый?, Диснейленд со смертной казнью, Воспоминания разведчика Валентина Гульста, Как купить счастье?, Что можно сделать из фантиков?, Часовые в валенках стоят, Лес рубим – деньги летят, «Мама, долетел хорошо…», Женщина без страха, Как лечить разбитые коленки?
 18. Ռուսաստանցիներն անվանեցին ամենաբարեկամական երկրները

 

Օգոստոսի 28

 1. Մասնախմբի նիստ. «Հայրենագիտություն» առարկայի շրագրի քննարկում
 2. Կաբինետի նախապատրաստում ուսումնական տարվան
 3. Վերաքննության ընդունում 7-րդ դասարանցի Սրապ Նալբանդյանից
 4. Новое время, 26.08.2017, Бако Саакян дал распоряжения по магистрали Варденис — Мартакерт, Странные люди, «Булат был очень приветлив, с удовольствием отвечал на вопросы», Армянская мозаика, День рождения Гиннесса, Армянский офицер – образец нравственности и патриотизма, Сотрудничество между Арменией и Туркменией расширяется, Вашингтон меняет сопредседателя Минской группы, «По израильско-армянским отношениям ударил беспилотник», Саргсян и Алиев не верят друг другу, но вместе доверяют Путину, Роста цен нет, а кое-где наблюдается даже удешевление, Мэрия подсела на дорогой коньяк, Свет и тени Кечариса, Экс-премьер избавляется от имущества, В новом учебном году объединят 14 школ, Учителям в возрасте предложат работу на периферии, Школьная форма – это правильно?, «Единственная команда, которая могла конкурировать со «Спартаком» в моём личном рейтинге, это ереванский «Арарат», «Почти в каждой стране Центральной Америки есть своя Армения», Генерал Деникин: «Союз России с Арменией очень пугал соседей», Турецкую бабушку допросили на предмет армянских корней, Москва склонна вооружить Турцию новыми ракетами, Алиев уничтожил последнее независимое СМИ на Апшероне, Развитие отношений ЕАЭС-Турция зависит от Еревана, «Баку в исламском мире не уважают, этим может воспользоваться Армения», А что, когда Трамп под наркозом?, «Союз с Россией делает Армению менее уязвимой», Берлин-Эрдогану: не хочешь в ЕС – скажи об этом сам, Аяз Муталибов: президент Мехрибан Алиева обеспечит стабильность, Азербайджанских солдат травят консервами, а офицеров заставляют служить с геями, «Ташир Капитал» займётся капитально и высоковольтными электросетями, «Ереванские барабаны» — на «Спасской Башне», Керамика армянского мастера стала символом Иерусалима, В Одзуне завершается реставрация базилики, «Я считал часы когда доберусь до Еревана», «Я француз и армянин. Отделить одно от другого не возможно», Ибрагимович: «Дума-, этот сезон будет сезоном Мхитаряна», Скончался Ален Берберян, «Если кого-то надо уговаривать, то я сразу ухожу. В этом смысле я гордый армянин»
 5. Կստեղծվի՞ Կատալոնիա հանրապետությունը
 6. Վ/Ս «Ուսուցիչ եմ փնտրում» (մաս I. Աշխարհ փոխողները)
 7. 7-րդ և 8-րդ դասարանցիների սեպտեմբերյան տնային առաջադրանքների կազմում ու հրապարակում

 

Օգոստոսի 29

 1. Ծառաջրում Գոհար Եղոյանի հետ
 2. 6-րդ դասարանցիների սեպտեմբերյան տնային առաջադրանքների և 6-2 դասարանի ուսումնական նյութերի ցանկի կազմում ու հրապարակում
 3. Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատներն առաջարկում են թույլ տալ տեղափոխել ուսումնական տարվա սկիզբը
 4. Ինչպես են Մեքսիկայում նախապատրաստվում ուսումնական տարվան
 5. Երեք տարի հետո Երկրին սպասվում է կլիմայական Ապոկալիպսիս
 6. Ռուսաստանի ամենահարուստ կանանց թոփ-10-ը
 7. Մերկելն անվանեց հակառուսաստանյան պատժամիջոցները հանելու պայմանը
 8. Запретная история, № 18, 2017, «Шведская семья» Ярослава Мудрого (стр. 4-8), Поэт-кокаинист Вертинский урезонил американского мужлана Чаплина, Немцы на русском престоле (стр. 9-10), Русский телеграф (стр. 11, также – Павел Шиллинг – изобретатель электромагнитного телеграфа, Якоби, Борис Семёнович), Восставшие рабы империи (стр. 12-15), Охота на большевиков. Как белые отстреливали красных (стр. 16-19, также – Взрыв партклуба в Ленинграде), Санкт-Петербург — «город на костях»? (стр. 23, также – Миф шестой: Санкт-Петербург – построен на костях), Бунт против Брежнева. Капитан Саблин – герой или псих? (стр. 24-26, также – Мятеж корабельного замполита), У истоков «кровавой гэбни». Граф Бенкендорф и его жандармы (стр. 27-29), Бойня в «Святой Неделе» (стр. 30-31, также- Теракт в соборе Святой Недели), Выстрел в больнице (стр. 32-33, также – Биографии знаменитых физиков. Н. Д. Пильчиков)
 9. Իսրայելի ՊՆ-ն արգելափակել է Orbitier ԱԹՍ-ի մատակարարումն Ադրբեջանին
 10. Բիտկոինն ընդդե՞մ դոլարի
 11. Ուկրաինան և չարի առանցքը-2
 12. «Թալիբովի ցուցակը»
 13. Իրանը, Թուրքիան և քրդական հանրաքվեն
 14. Վ/Ս «Ուսուցիչ եմ փնտրում» (մաս II. Անորոշության դարաշրջանի դպրոցը)

 

Օգոստոսի 30

 1. Առարկայական նոր ծրագրի ներկայացում և ուսուցման կազմակերպման նոր ձևի քննարկում 6-2 դասարանի սովորողների խմբի հետ
 2. Նախագծային խորհրդատվություն-քննարկում Գոհար Հովհաննիսյանի (11-րդ դասարան) և Հարություն Ասատրյանի (չ-րդ դասարան) հետ
 3. Կասպից ծովը գոլորշիանում է
 4. Վ/Ս «Ուսուցիչ եմ փնտրում» (մաս III. Մենք ուրիշ ենք)
 5. Կփրկի՞ Թրամփն աշխարհը երրորդ աշխարհամարտից
 6. Ջոն Տեֆտ. «Պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ բութ գործիք են»
 7. Պուբլիլիոս Սիրոս. «Խրատանի» (մեջբերումներ)
 8. Աշխատանքի իմաստի կորուստը դարի հիմնախնդիր

 

Օգոստոսի 31

 1. Տիար Բլեյանին ներկայացրեցի 2017-2018 ուստարում իմ կրթական գործունեության երեք հնարավոր տարբերակները
 2. Պայքար հնդկական երկնքի համար
 3. Ամենասուր հիմնախնդիրներն ըստ ռուսաստանցիների
 4. Ռուսաստանը վերադառնում է Աֆղանստան
 5. Նյու-Յորքում գլխատել են Կոլումբոսի հուշարձանը
 6. Փորձագետները ԱՄՆ-ի մայրամուտի մասին
 7. Աշխարհի հզորագույն բանակների թոփ-10-ը
 8. Ո՞ւր է կորել Երկրի երկվորյակ Գլորիան
 9. Վերջին հարյուրամյակի ամենաազդեցիկ ռուսաստանցիների առաջին տասնյակը
 10. Ինկերի 500 տարեկան մումիաները
 11. Կհանգեցնի՞ Թրամփի պաշտոնազրկումը քաղաքացիական պատերազմի
 12. Ատամի չոփիկների այլընտրանքային օգտագործում
 13. 20 տարի առաջ զոհվեց արքայադուստր Դիանան
 14. Ինչո՞ւ են հարուստներն ավելի քիչ կարեկցում մարդկանց
 15. Նախորդ կյանքերի մասին վկայող 6 նշան
 16. Վ/Ս «Ուսուցիչ եմ փնտրում» (մաս IV. Ուսուցչության շքեղությունն ու աղքատությունը)
 17. Լեոնարդո դի Կապրիոն կխաղա Լեոնարդո դա Վինչիի դերը