«Պատմություն» առարկայի ծրագիր (8-3 դասարան)

Իրավիճակի նկարագրություն՝

Ավարտված ուսումնական տարվա արդյունքներով առկա է հետևյալ առարկայական իրականությունը՝ դասարանի սովորողները, բացի՝ Աբրոյան Էրիկից (ներառական սովորող), բաժանվում են երկու խմբի: Առաջինը՝ Գրիգորյան Վահե, Խաչատրյան Արշիլ, Հարությունյան Դավիթ, Միկաիլ Մարկ, Մկրտչյան Հայկ, Վարդումյան Նանե, Ղարիբյան Դավիթ, Մկրտչյան Էլեն, Նուրջանյան Մանե, Շահնազարյան Դավիթ, Մալյանց Արմեն, գտնվում է հմտությունների ձևավորման ճանապարհին, իսկ երկրորդը՝ Ավագյան Աստղիկ, Երիմյան Լիլիկ, Թադևոսյան Ռուբեն, Հովհաննիսյան Վահե, Մանուկյան Ռոբերտ, Նալպանտեան Վիթալի, Սահակյան Լևոն, Պողոսյան Դավիթ, Հաջյան Արմեն, կարողությունների ամրակայման: Բնականաբար, երկրորդ խմբում սովորողների քանակի կրճատումը նոր ուսումնական տարվա իմ նպատակներից մեկն է: Էրիկի ծնողի հետ համագործակցության մակարդակի շնորհիվ սովորողը կաշխատի իր անհատական առաջադրանքային փաթեթով:

Դասավանդման նպատակներ՝           

 1. Պատմական երևույթների և իրադարձությունների պատճառահետևանքային կապերի բացահայտում (սովորողների առաջին խմբի համար հասնել հմտության մակարդակի, իսկ ՝երկրորդ խմբի համար՝ կարողության մակարդակի);
 2. Սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում (սովորողների առաջին խմբի համար հասնել հմտության մակարդակի, իսկ ՝երկրորդ խմբի համար՝ կարողության մակարդակի);
 3. Հասկացությունների սահմանում (սովորողների առաջին խմբի համար հասնել հմտության մակարդակի, իսկ ՝երկրորդ խմբի համար՝ կարողության մակարդակի);
 4. Պատմական օրինաչափությունների, նրանց դրսևորման առանձնահատկությունների իմացություն:

Դասավանդման խնդիրներ՝

 1. Հարց ձևակերպելու, հարցին կոնկրետ պատասխանելու, տեսակետ հայտնելու և պաշտպանելու, իրականության բաղկացուցիչների փոխազդեցության ընթացքը հետազոտելու կարողությունների զարգացում ու հմտությունների ձևավորում;
 2. Գիտելիքների յուրացման, կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ու զարգացման գործընթացի անընդհատության ապահովմանը միտված կամքի կայունացում;
 3. Մտային գործունեության ոլորտում սովորողի համագործակցային կարողությունների և հմտությունների ամրակայում;
 4. Արգելված և այլընտրանքային պատմության իմացություն;
 5. Անցյալի գիտական և գեղարվեստական վերակառուցման իրականացում;
 6. Սովորողի նախաձեռնողականության խթանում;
 7. Սովորողների օժտվածության բացահայտում, զարգացում և հանրայնացում:

 

Մանկավարժական մոտեցումներ`
1. Ուսումնական բովանդակության միակողմանիության բացառում;
2. Սովորողի անհատականությունը կրթական գործընթացի գործոն;
3. Նախագծային ուսուցում;
4. Թվային միջոցներն աշխատանքային գործիք;
5. Հումորը և ոչ ստանդարտ առաջադրանքները սովորողի կարողությունների զարգացման և հմտությունների ձևավորման ամենօրյա խթան;

 1. Սադրանքի մեթոդի ակտիվ կիրառում:

Ուսումնական միջավայր`
1. Ֆիզիկական միջավայր (դասասենյակ, լաբորատորիա,բակ, զբոսայգի, թանգարան, արխիվ, աշխարհագրական և պատմական օբյեկտներ, կրթական և գիտական հաստատություններ);
2. Վիրտուալ միջավայր (կայքեր, բլոգեր, սոցցանցեր և էլեկտրոնային հաղորդակցության այլ տարածքներ):

Ուսուցման կազմակերպումը`

 1. Ուսումնական նյութի մեկնաբանություն;
 2. Բանավոր և գրավոր դասարանական աշխատանք
 3. Դաս-քննարկում;
 4. Համատեղ դաս այլ մասնագետի հետ;
 5. Ինտերակտիվ դաս;
 6. Տարատարիք սովորողների համատեղ դաս;
 7. Սովորողը որպես լիարժեք դասավանդող;
 8. Դասի նախապատրաստություն սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ;
 9. Դասի վերլուծություն սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ;
 10. Համատեղ դաս այլ կրթական հաստատության սովորողների հետ;
 11. Արտակրթահամալիրային մասնագետի դաս;
 12. Պատմական վերակառուցման դաս;
 13. Դաս-շնորհանդես;
 14. Արշավային դաս:

Կապն այլ դասընթացների հետ
Մշակույթի (լայն իմաստով) պատմությունը դասավանդվելու է մյուս առարկաների ու դասընթացների մասնագետների հետ համատեղ:

Առարկայի բովանդակությունը`

 1. Անցյալի իրականության առանցքային երևույթներից հեղափոխության և ազատագրական պայքարի նախադրյալները և դրանց դրսևորման առանձնահատկությունները – 4 ժամ
 2. Եվրոպական հեղափոխություններ. համեմատական բնութագիր – 4 ժամ
 3. Հայոց ազատագրական պայքարի դրսևորումները XVIII դարում — 4 ժամ
 4. Անհատի դերը պատմության մեջ XVII-XIX դարերի քաղաքական և ազգային գործիչների օրինակով – 4 ժամ
 5. Ավանդական հասարակություն. օրինաչափություններ և առանձնահատկություններ – 4 ժամ
 6. XIX դարի առաջին կես. Հայաստան և աշխարհ – 4 ժամ
 7. XVII դարից մինչև XIX դարի կեսերի մշակութային (նեղ իմաստով) իրականությունը. Հայաստան և աշխարհ – 4 ժամ
 8. Հայերի սոցիալ-տնտեսական վիճակը XIX դարի երկրորդ կեսին – 4 ժամ
 9. Ձմեռային ճամբար
 10. Արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլի մեկնարկը – 4 ժամ
 11. Հայկական հարցը. անցյալ, ներկա, ապագա – 4 ժամ
 12. Ազգային հիմնախնդրի լուծման համաշխարհային փորձը – 4 ժամ
 13. Հայոց ազատագրական պայքարը XIX դարի կեսին և XX դարի սկզբին. իրականություն և դասեր – 4 ժամ
 14. Գաղափարախոսություններ և կուսակցություններ. աշխարհ և Հայաստան – 4 ժամ
 15. XIX դարի երկրորդ կեսի և XX դարի սկզբի մշակութային (նեղ իմաստով) իրականությունը. Հայաստան և աշխարհ – 4 ժամ
 16. Հայկական գաղթավայրերը նոր շրջանում – 4 ժամ
 17. Տարեվերջյան ամփոփումներ և ամառային նախագծերի ձևակերպումներ – 4 ժամ
 18. Ամառային ճամբար

 ՈՒսումնահետազոտական աշխատանքների թեմաներ՝

 1. Հայոց ազատագրական պայքարը XVII դարի II կեսից մինչև XX դարի սկիզբը (համառոտ ակնարկ);
 2. Հայկական պետության վերականգնումը XVIII դարում;
 3. Հայկական իրականության լուսավորիչներ;
 4. Ֆիդայական պայքար. նպատակներ, արդյունքներ և դասեր;
 5. XIX դարում և XX դարի սկզբին հայերի հարաբերությունները հարևան էթնոսների հետ;
 6. Հեղափոխություն. տեսություն և գործնական իրականացում;
 7. Եվրոպական հեղափոխությունների համեմատական բնութագիրը;
 8. Ասիական հեղափոխությունների համեմատական բնութագիրը;
 9. Կուսակցությունները գաղափարակիցների կազմակերպման բարձրագույն աստիճան. նախադրյալներ, գաղափարախոսություններ, իրականություն;
 10. Հայկական կուսակցություններ. առանձնահատկություններ և գործունեության դասեր;
 11. Դրամատիրական համակարգի ձևավորումը և զարգացումը;
 12. Համաշխարհային մշակույթը նոր ժամանակներում;
 13. Միջպետական հարաբերությունները նոր ժամանակներում;
 14. Անհատի դերը պատմության մեջ;
 15. Դեպի աշխարհամարտ տանող ճանապարհը:

 

Ենթաթեմայի ձևակերպումը և այդ ուղղությամբ հետազոտական աշխատանք իրականացնելը սովորողի իրավունքն է:

 

 

Գնահատում

Գնահատումն իրականացվում է 10 բալանոց համակարգով ամիսը մեկ անգամ, հետևյալ բանաձևով` ԴՄ + Տ + ՀԱ + Թ = ամսական գնահատական, որտեղ ԴՄ-ն ամսվա դասարանական աշխատանքների (գնահատվում են յուրաքանչյուր շաբաթվա երկրորդ դասի ավարտին 6 բալանոց համակարգով) միջին գնահատականն է; Տ-ն` տնային առաջադրանքների գնահատականը (դրվում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին 3 բալանոց համակարգով); ՀԱ-ն` հետազոտական աշխատանքների գնահատումը (5 բալանոց համակարգով); Թ-ն` թարգմանությունների գնահատումը (եվրոպական լեզուներից թարգմանության մեկ էջը 1 բալ, այլ լեզուներից թարգմանության մեկ էջը 3 բալ): Եթե ամսվա վերջին սովորողի հավաքած բալերը գերազանցում են 10-ը, ապա նա իրավունք ունի համադասարանցուն փոխանցել 1-2 բալ (նրա հետ անհատական խորհրդատվություն անցկացնելու պայմանով), 1-3 բալ գումարել իր այլ ամիսների բալերի քանակին, 2-4 բալի դիմաց պարգևատրվել անցյալի և ներկայի իրականությունն արտացոլող ամսագրերի նվազագույնը 5 օրինակով, 5-7 բալն օգտագործել իր առաջարկած բովանդակությամբ և երթուղով, գիշերակացով ուսումնական ճամփորդություն կազմակերպելու համար:

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s