Ավատատիրություն. աշխարհ և Հայաստան (7-2 դասարանի առարկայական ծրագիր)

Իրավիճակի նկարագրություն՝

 Ներառական սովորողներ Տիգրան Բրուտյանը և Գագիկ Ոսկանյանը (լսողական խնդիրներ ունեն) վեցերորդ դասարանում ապահովել են առարկայական ծրագրի յուրացումը (Տիգրանը 5 գնահատանիշով, Գագիկը՝ 7): Նոր ուսումնական տարում ևս նրանք կկարողանան միջին մակարդակով յուրացնել առարկայական ծրագիրը:

Մնացած սովորողները բաժանվում են երկու խմբի:

Հետազոտական-ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերած սովորողները կազմում են առաջին խումբը, չնայած էականորեն տարբերվում են արդյունքի հասնելու նրանց ուղիները: Այդ խմբում են Առուստամյան Արշակը (աշխատամոլություն), Բրուտյան Հրաչյան (բնածին շնորհ), Հովակիմյան Վիգենը (միջինից բարձր ուսումնական ներուժ և աշխատասիրություն), Մանուչարյան Վահանը (միջինից բարձր ուսումնական ներուժ և աշխատասիրություն), Սաֆարյան Գայանեն (աշխատասիրություն): Երկրորդ խմբում են այն սովորողները՝ Ալոյան Դավիթ, Արշակյան Հայկ, Բաբայան Վռամ, Բոյաջյան Սիմոն, Գրիգորյան Գրիգոր Գրիգորյան Նարեկ, Թաթոյան Վաչե Կարապետյան Էլեն, Համբարձումյան Գայանե, Հովհաննիսյան Գևորգ, Հովսեփյան Անահիտ, Ղալամքարյան Լևոն, Ղալամքարյան Հրաչ, Մովսիսյան Ռուբեն, Նահապետյան Էրիկա, Պապիկյան Մուշեղ, Պողոսյան Ջանո, ովքեր բավարարվել են դրական գնահատանիշի միջինից ցածր շեմով:

 

Նպատակներ`

 1. Անցյալին անդրադառնալը դարձնել ներկան բացատրելու միջոց;
 2. Առաջին խմբի նախագծային կամ հետազոտական գործունեությունը դարձնել ամենօրյա;
 3. Հասնել երկրորդ խմբի սովորողների մի մասի ներառմանն առաջին խմբի գործունեության ոլորտ:

Խնդիրներ`

 1. Առաջին խմբի սովորողների հետազոտական և ստեղծագործական գործունեության դրդապատճառների բազմազանեցում;
 2. Առաջին խմբի սովորողների հետազոտական և ստեղծագործական կարողությունների զարգացում;
 3. Երկրորդ խմբի սովորողների ուսումնական կարողությունների՝ տեքստի վերարտադրություն, նկարագրություն, համեմատություն, սահմանում, թվարկում, փաստարկում, ձևավորում;
 4. Սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքի ներդաշնակ զարգացման համար պայմանների ապահովում;
 5. Բովանդակության և մոտեցման այլընտրանքի մշտական ապահովում;
 6. Գնահատման արդարացիություն` «սովորողի առաջընթացի գնահատում» մեթոդի հիման վրա;
 7. Ինքնակրթության կարևորում;
 8. Փոխուսուցման կարողությունների ձևավորում;
 9. Խմբային ստեղծագործական աշխատանք իրականացնելու կարողությունների զարգացում:

 

Առարկայի բովանդակությունը`

 1. Ավատատիրության ձևավորումը և հաստատումն աշխարհում և Հայաստանում – 4 ժամ
 2. Ավատատիրությունը և քրիստոնեական եկեղեցին աշխարհում և Հայաստանում– 4 ժամ
 3. Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորության քրիստոնեական շրջանը. ավատատիրությունը և պայքարըն անկախության պահպանման համար – 4 ժամ
 4. Վարդանանց և Վահանանց պատերազմներ. համեմատական բնութագիր և արդյունքներ– 4 ժամ
 5. Եվրոպայի վաղ միջնադարը. Բյուզանդական կայսրությունը և նրա հարևանները – 4 ժամ
 6. Հայաստանը կայսրությունների դեմ պայքարում – 4 ժամ
 7. Հայկական մշակույթի Ոսկեդարը և դրա հետևանքները – 4 ժամ
 8. Բագրատունյաց Հայաստանի գոյամարտը. ավատատիրությունն ընդդեմ պետության – 4 ժամ
 9. Ձմեռային ճամբար
 10. Եվրոպայի զարգացած միջնադարը. քաղաքակրթությունների բախում և քրիստենեկան եկեղեցու պառակտում – 4 ժամ
 11. Քոչվորները և հայկական քաղաքակրթությունը. հազարամյա անկման առաջին փուլը – 4 ժամ
 12. Կիլիկյան Հայաստան. հայկական խաչմերուկի հերթական վերելքն ու անկումը – 4 ժամ
 13. Հայկական մշակույթը X-XIV դարերում. նետահարված թռիչք – 4 ժամ
 14. Եվրոպական միջնադարի մայրամուտը. կայսրությունից դեպի կայսրություն – 4 ժամ
 15. Արևելքի երկրները միջնադարում. Ավատատիրական օրինաչափություններ և առանձնահատկություններ – 4 ժամ
 16. Նոր Եվրոպան և հնացող Հայաստանը. եվրոպական դրամատիրության սաղմնավորումը և հայկական քաղաքակրթության շարունակվող անկման երկրորդ փուլը– 4 ժամ
 17. Ամփոփիչ քննարկումներ – 4 ժամ
 18. Ամառային ճամբար

 

Գնահատում (10 բալանոց համակարգով)

 1. Պարտադիր դասարանական աշխատանք – գրավոր (1-4 բալ), բանավոր (2-8 բալ)
 2. Կամավոր տնային աշխատանք – գրավոր (1-3 բալ), բանավոր (3-9 բալ)
 3. Նախագծային աշխատանք – 3-7 բալ
 4. Հետազոտական աշխատանք – 4-8 բալ
 5. Պատմության վերակառուցում – 6-8 բալ

Ամսվա վերջում բոլոր բալերի գումարը բաժանվում է 4-ի: Արդյունքը նշանակվում է որպես ամսական գնահատական: Եթե արդյունքը գերազանցում է 10 գնահատանիշը, սովորողն իրավունք ունի հավելյալ բալերն օգտագործել այլ ամսվա գնահատանիշը փոխելու նպատակով կամ առաջարկել ուսումնական ճամփորդության նախագիծ (մեկ ամսվա ընթացքում 13-ից ավելի բալ հավաքելու դեպքում):

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s