2018 – 2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 7-2 ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետըսեպտեմբեր

  1. Համեմատել Հայաստանում և Եվրոպայում քրիստոնեության տարածման ընթացքը;
  2. Նկարագրել ավատատիրության ձևավորմանը նպաստող կարևորագույն իրադարձությունները;
  3. Վերլուծել ավատատիրության ժամանակաշրջանի կամ ավատատիրության ժամանակաշրջանի մասին պատմող որևէ գրական ստեղծագործություն;
  4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Ավատատիրության պարբերացումը և պատմության աղբյուրները», «Ավատատիրության դրսևորման առանձնահատկությունները», «Եվրոպայի վաղ միջնադարը», «Քրիստոնեությունն ավատատիրության նեցուկ», «Քրիստոնեությունը Հայաստանում I-IV դարերում»:

 

Աղբյուրներ`

Ֆեոդալիզմ

Ավատատիրական հասարակության դասեր

Միջնադար

«Միջին դարեր» հասկացության բովանդակությունը

Ավատատիրություն

Ավատատիրական տնտեսության հիմնական գծերը

Արևելքի երկրների ավատատիրության առանձնահատուկ գծերը

Քրիստոնեական եկեղեցին վաղ միջնադարում

Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան և պատմությունը

Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան. Առասպե՞լ, թե՞ իրականություն

Ավատատիրության պարբերացումը և պատմության աղբյուրները(տեսադասախոսություն)

Միջնադարյան քաղաքակրթության ակունքները (տեսադասախոսություն)

Ժողովուրդների մեծ գաղթը (տեսադասախոսություն)

Ավատատիրության ձևավորումը (տեսադասախոսություն)

Եկեղեցու դերը վաղ միջնադարում (տեսադասախոսություն)

Վ/Ֆ «Միջնադարյան երեխաներ»

Գ/Ֆ «Կարլոս Մեծ» (I սերիաII սերիաIII սերիա)

Գ/Ֆ «Զավթիչ Աթիլլան»

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s