2018 – 2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

03-07.09.2018

Նախագծային շաբաթ

 1. նախագծերի քննարկում
 2. Նախագծերի աշխատանքային խմբերի համալրում

 

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ      

 1. Թվարկեք պատմական սկզբնաղբյուրները;
 2. Պատմեք հնագիտության մասին;
 3. Համաձա՞յն եք այն տեսակետին, թե գրավոր սկզբնաղբյուրներն առավել կարևոր են (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ ազգագրագետի և նախնադարյան ցեղի մարդկանց հանդիպման երկրորդ օրվա մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 3-4

Հնագիտություն

Պատմական սկզբնաղբյուրներ

 

           ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի հիմնական աշխարհագրական օբյեկտները;
 2. Պատմեք Հայկական լեռնաշխարհի օգտակար հանածոների մասին;
 3. Համաձա՞յն եք «Հայրենիք» հասկացության դասագրքային սահմանման հետ (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Մասիս սարը բարձրանալու նախօրյակի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 6-16

Գարեգին Նժդեհը` Հայրենիքի մասին

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 24-28.09

 1. Թվարկեք մարդու առաջացման վարկածները;
 2. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի նախնադարյան հուշարձանները;
 3. Պատմեք Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում նախնադարյան հասարակության զարգացման մասին;
 4. Նկարագրեք Ձեր հասակակցի կյանքը նախնադարում;
 5. Համաձա՞յն եք, որ անցումն արտադրող տնտեսության կարևոր նվաճում է:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 17-24

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 5-13

Ուսումնական մուլտֆիլմ «Նախնադարյան մարդը»

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01-05.10

 1. Թվարկեք պետության հիմնական գործառույթները;
 2. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզեդարյան բնակչության ձեռքբերումները;
 3. Պատմեք պետության առաջացման մասին;
 4. Համաձա՞յն եք, որ մետաղամշակության զարգացումն ունեցավ նաև բացասական հետևանքներ (պատասխանը հիմնավորեք):

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 25-28

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 14-17

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08-12.10

 1. Թվարկեք հայերի մասին պատմող գրավոր աղբյուրները և ավանդազրույցները;
 2. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի վաղ պետական կազմավորումները, նշելով նրանց գոյության դարերը;
 3. Պատմեք հայերի ծագման մասին;
 4. Համաձա՞յն եք, որ Արատտան Հայասայից հզոր էր (պատասխանը հիմնավորեք):

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 29-37

Հայերը` քաղաքակրթւթյան ակունքներում

Հայերը (ֆիլմաշար). Արատտա

Ձայն Արարատի (հաղորդաշար). Հայասա` հայոց հնագույն պետություն

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-19.10

 1. Թվարկեք Եգիպտոսում, Շումերում և Աքքադում պետությունների առաջացման պատճառների;
 2. Պատմեք Հին եգիպտոսի մասին;
 3. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Շումերի Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 21-26

Ուսումնական մուլտֆիլմ. «Հին Եգիպտոս»

Փ/Ֆ. «Շումերներ. անունակների ժառանգությունը»

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-26.10

 1. Թվարկեք փյունիկացիների ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք Խեթական տերության մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ եգիպտա – խեթական «Հավերժական բարեկամության» պայմանագիրն իրավահավասար է (պատասխանը հիմնավորեք):

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 33-36

Փ/Ֆ «Փյունիկիա» (մաս առաջին, մաս երկրորդ)

 

                 ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.11

 1. Թվարկեք Մաուրյան պետության և Ցին կայսրության ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք արիացիների մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ վարնաների գոյությունն անարդար էր (պատասխանը հիմնավորեք):

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 37-40

Տեսակետներ արիացիների մասին

 

                 ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-16.11

 1. Թվարկեք ճապոնական և կորեական քաղաքակրթությունների ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք վաղ Ճապոնիայի կամ Հին Կորեայի հիմնական իրադարձությունների մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ VI դասարանում պետք չէ սովորողներին ծանրաբեռնել վաղ Ճապոնիայի և Հին Կորեայի մասին տեղեկություններով (պատասխանը հիմնավորեք):

 

Աղբյուրներ`

Ճապոնիայի պատմություն

Ճապոնիայի հին պատմությունը (իրադարձություններ)

Կորեայի պատմությունը մինչև մեր թվարկությունը

Հին Կորեայի ձևավորումը և նրա մայրաքաղաքը

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.11

 1. Թվարկեք Վանի թագավորության հզորացման պատճառները;
 2. Պատմեք Վանի թագավորության հիմնադրման մասին;
 3. Համեմատեք Սարդուրի I, Իշպուինի և Մենուա արքաների գործունեությունները:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 42-49

Ուսումնական ֆիլմ. «Վանի թագավորությունը»

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26-30.11

 1. Թվարկեք Վանի աշխարհակալ տերության ստեղծման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք չորս ծովերի տերության մասին;
 3. Համեմատեք Արգիշտի I, Սարդուրի II և Ռուսա II արքաներ գործունեությունները:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 50-53, 127-130, 131

Սարդուրի II: Չորս ծովերի տերությունը

Ռուսա II

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.12

 1. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ մ. թ. ա. III դարում Պերսեպոլիսում ապրած Ձեր հասակակցի մասին;
 2. Պատմեք Աքեմենյան Իրանի մասին;
 3. Համեմատեք Բաբելոն, Ասորեստան և Աքեմենյան Իրան պետությունները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 26-27, 29-31, 41-43

Աքեմենյան Պարսկաստան

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.12

 1. Թվարկեք գրի առաջացման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք Հին Արևելքի գրի և գրականության մասին;
 3. Համեմատեք աշխարհաստեղծման առասպելները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-50

Գաղափարագրեր կամ նշանագրեր

 

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.12

 1. Թվարկեք գիտության առաջացման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք Հին Արևելքի արվեստի մասին;
 3. Համեմատեք նախնադարում և Հին Արևելքում մարդկանց գիտելիքների բովանդակությունները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 50-57

Հին Արևելքի արվեստը

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.01.2019

 1. Թվարկեք հունական գաղութացման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք պոլիսային կարգի մասին;
 3. Սահմանեք «օլիգարխիա», «տիրանիա» և «դեմոկրատիա» հասկացությունները;
 4. Համեմատեք կրետե-միկենյան և հոմերոսյան դարաշրջանները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 61-70

Ուսումնական մուլտֆիլմ. «Հին Հունաստան»

 

ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.01-01.02.2019

 1. Թվարկեք Սոլոնի բարեփոխումները;
 2. Պատմեք Լիկուրգոսի և Սոլոնի մասին;
 3. Սահմանեք «Աշխարհաժողով», «Օստրակիզմ» և «Սպարտիատ» հասկացությունները;
 4. Համեմատեք Սպարտայի և Աթենքի պետական կառավարումը:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 72-76

Լիկուրգոսյան օրենսդրություն

«Դու ճիշտ էիր, Սոլոն»

 

ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04-08.02.2019

 1. Բնութագրեք Պերիկլեսին;
 2. Պատմեք հույն – պարսկական և Պելոպոնեսյան պատերազմների մասին;
 3. Վերլուծեք Թեմիստոկլեսի տեսակետը, որը շարադրված է ներքոհիշյալ ուսումնական ձեռնարկի էջ 83-ում:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 78-83

Հույն – պարսկական պատերազմներ

Պելոպոնեսյան պատերազմ

 

ԵՐԵՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-15.02.2019

 1. Թվարկեք օլիմպիական խաղերի առաջացման պատճառները;
 2. Պատմեք դասական դարաշրջանի հունական մշակույթի մասին;
 3. Համեմատեք Հին Եգիպտոսի և Հին Հունաստանի կրոնները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 84-88

Անտիկ օլիմպիական խաղեր

Հին Հունաստանի աստվածները

 

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18-22.02.2019

 1. Բնութագրեք Տիգրան Երվանդյանին;
 2. Պատմեք մ. թ. ա. VII-IV դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 3. Վերլուծեք Բեհիսթունյան արձանագրությունը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 60-67

Տիգրան և Աժդահակ

Դարեհ I-ի Բեհիսթունյան արձանագրությունը

 

ԵՐԵՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25.02-01.03.2019

 1. Համեմատեք «Գիլգամեշ» էպոսը և Ալեքսանդրի վեպը;
 2. Պատմեք մ. թ. ա. IV-II դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 3. Թվարկեք Ալեքսանդր Մակեդոնացու Հայաստան չարշավելու պատճառները:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 68-75

Մեր պատմության դասերը. Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04-07.03.2019

 1. Թվարկեք Ալեքսանդր Մակեդոնացու կայսրության ստեղծման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք հելլենիստական աշխարհի մասին;
 3. Բնութագրեք Ալեքսանդր Մակեդոնացուն:

 

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 91-101

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-15.03.2019

 1. Թվարկեք Արտաշեսյան Հայքի հզորացման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք Արտաշես Ա-ի գործունեության մասին;
 3. Համեմատեք Ալեքսանդր Մակեդոնացուն և Արտաշես Աշխարհակալին:

 

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 76-84

Արտաշես Ա Բարին որպես հզոր պետականություն կերտող

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 

Կատարման ժամկետը` 18-22.03.2019

 1. Թվարկեք հայ – պոնտական դաշինքի պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք Տիգրան II-ի գահակալման մասին;
 3. Համեմատեք Ալեքսանդր Մակեդոնացու և Տիգրան Մեծի աշխարհակալությունները:

 

Աղբյուրը` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 85-97

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01-05.04.2019

 1. Թվարկեք Արտաշեսյանների Հայաստանի կործանման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք հայ – հռոմեական պատերազմների մասին;
 3. Բնութագրեք Արտավազդ II-ին:

 

Աղբյուրը` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 98-108

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08-12.04.2019

 1. Սահմանեք հռոմեական թագավորության 3 և հռոմեական հանրապետության 5 կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Պատմեք հռոմեական հանրապետության կառուցվածքի կամ բանակի մասին;
 3. Համեմատեք Սերվիոս Տուլիոսին և Տարքվինիոսին:

 

Աղբյուրը` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-114

 

ՀԻՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-19.04.2019

 1. Թվարկեք մ. թ. ա. III-II դարերում Հռոմի ռազմական հաջողությունների պատճառները;
 2. Պատմեք Պունիկյան պատերազմների կամ Սպարտակի ապստամբության մասին;
 3. Համեմատեք Կոռնելիոս Սուլլային և Գայոս Գրակքոսին:

 

Աղբյուրը` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 115-124

 

ՀԻՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-26.04.2019

 1. Թվարկեք Հռոմեական կայսրության ստեղծման և կործանման պատճառները;
 2. Պատմեք եռապետությունների ժամանակաշրջանի հիմնական իրադարձությունների կամ նշանավոր կայսրերի գործունեության մասին;
 3. Համեմատեք Հուլիոս Կեսարին և Օկտավիանոսին:

 

Աղբյուրը` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 125-134

 

ՀԻՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.04-03.05.2019

 1. Թվարկեք հեթանոսության պարտության և քրիստոնեության հաղթարշավի պատճառները;
 2. Պատմեք հռոմեական մշակույթի մասին;
 3. Համեմատեք հունական և հռոմեական դիցարանները:

 

Աղբյուրը` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 135-142

 

ՀԻՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 0610.05.2019

 1. Թվարկեք հայոց անկախության վերականգնման պատճառները;
 2. Պատմեք հայոց թագավորության անցումային շրջանի հիմնական իրադարձությունների մասին;
 3. Համեմատեք Արտաշատի և Հռանդեայի պայմանագրերը:

 

Աղբյուրը` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 109-117

 

ՀԻՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-24.05.2019

 1. Թվարկեք քրիստոնեության` Հայաստանում պետական կրոն դառնալու պատճառները;
 2. Պատմեք Արշակունիների ժառանգական իշխանության հաստատման մասին;
 3. Համեմատեք Տրդատ III-ին և Տիգրան II-ին:

 

Աղբյուրը` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 119-126

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s