2018 – 2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 

 1. Կազմել պատմական սկզբնաղբյուրների վարկանիշային աղյուսակ: Պատասխանը հիմնավորել:
 2. Սահմանել «Հայկական լեռնաշխարհ» հասկացությունը և նրա հետ սերտորեն կապված 10 հասկացություններ:
 3. Համեմատել մարդու առաջացման վարկածները:
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հնագիտությունը որպես անցյալի իմացության միջոց», «Գրավոր աղբյուրներ. հավատա՞լ, թե՞ ոչ», «Ազգագրական գիտելիքները բացում են անցյալի վարագույրները», «Հայկական լեռնաշխարհ», «Մարդու առաջացման հիմնախնդիրը. անպատասխան մնացած հարցեր», «Երեխաները նախնադարյան հասարակությունում», «Homo sapiens-ից առաջ. Հիպերբորեա, Լեմուրիա, Ատլանտիդա…»

 

Աղբյուրները`

Պատմական աղբյուրներ

Աղբյուրագիտություն

Ժայռապատկեր

Գեղամա լեռների ժայռապատկերները

Ուղտասարի ժայռապատկերները

Հնագիտություն

Ազգագրություն

Աղբյուրագիտություն

Հայկական լեռնաշխարհ: Տարածքը և սահմանները

Մարդու ծագման առեղծվածը

Մարդու ծագման առեղծվածքը

Վ/Ֆ «Հայկական լեռնաշխարհ»

ՁայնԱրարատի – 35. Հայկական լեռնաշխարհ

Ու/Ֆ «Մարդու առաջացման տեսությունները»

Պատմական աղբյուրներ

Մարդու, հասարակության և մշակույթի առաջացումը. տեսություններ և վարկածներ

«Որտեղի՞ց է հայտնվել մարդը, երբ մարդիկ դեռ չկային»

Վ/Ֆ «Դարերի խորքում պատմական հուշարձաններ»

Վ/Ֆ «Մարդու առաջացման պատմությունը»

Վ/Ֆ «Որտեղից և ինչպես հայտնվեց մարդը Երկրի վրա. 5 վարկած»

Գ/Ֆ «Միլիոն տարի մեր թվարկությունցից առաջ»

Գ/Ֆ «Բանական մարդ»

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Համեմատել նախնադարի երեք փուլերը;
 2. Բացատրել նախնադարի կործանման պատճառները;
 3. Կազմել Եգիպտոսի, Շումերի և Աքքադի գաղտնիքների վարկանիշային աղյուսակ: Պատասխանը հիմնավորել;
 4. Համեմատել Եգիպտոսը, Շումերը և հայկական հնագույն պետությունները;
 5. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Ինչպե՞ս էր ավարտվում նախնադարը», «Հայ ժողովրդի ձևավորումը», «Պետության առաջացումը Հայկական լեռնաշխարհում և մնացած աշխարհում. օրինաչափություններ և առանձնահատկություններ», «Արատտայի պատմության էջերից», «Հիքսոսներ», «Հայասա», «Եգիպտական բուրգեր. առեղծվածների բացահայտման ճանապարհով», «Հին Եգիպտոսի կրոնը», «Շումերական մշակույթը»:

 

Աղբյուրները`

Նախնադարյան հասարակություն

Նախնադարյան տնտեսություն

Փ/Ֆ «Նեանդերթալցիներ: Դարաշրջանի ավարտը»

Հայ ժողովրդի ծագումը

Հայկական առաջին պետական կազմավորումը.Արատտա

Հայոց նախնիները` հիքսոսներ

Փ/Ֆ «Հայերը. հիքսոսներ»

Հայաստանը Ք. ա. 3-րդ հազարամյակում

Շումերերեն լեզվի հայկական գաղտնիքներ

Փ/Ֆ «Հայերը. ծագում»

Ձայն Արարատի – 9 Արատտա`Հայոց հնագույն պետականություն

Ձայն Արարատի – 10 Հայասա

Հին Եգիպտոս

Շումերներ. համաշխարհային պատմության ամենահանելուկային ժողովուրդը

Փ/Ֆ «Շումեր. պահապանների երկիր»

Աքքադական տերությունը և Ուրի III արքայատոհմը

Փ/Ֆ «Եգիպտական բուրգերի գաղտնիքը»

Արարչական Համակարգի մյուս Բնածին Աստվածները. Եգիպտական Աստվածներ

Հին Եգիպտոսի յուրօրինակ կրոնի և հզորագույն աստվածների մասին

Փ/Ֆ «Հին Եգիպտոսի կրոնը»

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Համեմատել Արարատյան թագավորության 3 արքաների գործունեությունները և կառավարման ժամանակաշրջանները (արքաների ընտրությունը Ձերն է);
 2. Բացատրել Չինական և Հնդկական կայսրությունների ստեղծման ու կործանման պատճառները;
 3. Կազմել Ճապոնիայի և Կորեայի գաղտնիքների վարկանիշային աղյուսակ (պատասխանը հիմնավորել);
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Արիական քաղաքակրթություն», «Աշոկա. քու՞րմ, թե՞ արքա», «Ցին կայսրության հաջողությունները և ձախողումները», «Ճապոնական քաղաքակրթության գաղտնիքները», «Կորեական քաղաքակրթության առանձնահատկությունները», «Նախամաշտոցյան գիր», «Մուսասիր», «Արարատյան թագավորության քաղաքները», «Արարատյան թագավորության դիցարանը և արվեստը», «Արարատյան թագավորության տնտեսությունը»:

 

Աղբյուրները`

Հին քաղաքակրթությունների պատմություն: Արիացիներ

Վ/Ֆ «Արիական քաղաքակրթության գաղտնիքները»

Աշոկա արքան

Գ/Ֆ «Կայսր Աշոկա»

Հին Չինաստան. մեծ կայսրության պատմությունը

Վ/Ֆ «Ցին Շիհուանդի: Չինաստանի առաջին կայսրը»

Ճապոնիայի պատմություն

Վ/Ֆ «Ինչ գիտեին հին Ճապոնիայում»

Կորեական քաղաքակրթություն

Հին Կորեա

Կորեացիների ազգային բնավորության մասին

Վ/Ֆ «Կորեական ազգի պատմություն»

Նախամաշտոցյան գրային համակարգերը

Վանի թագավորություն

Պատմական համառոտ ակնարկ: Ուրարտու

Վանի թագավորության պետական կրոնը

Մուսասիրի որոնումները

Ձայն Արարատի 11 Վանի Հայկական Թագավորություն

Ուրարտուն հայկական թագավորություն է

Վ/Ֆ «Արարատ-Ուրարտու թագավորությունը»

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Համեմատել Հին Արևելքի 3 տիրակալների կառավարման ժամանակաշրջանները (տիրակալների ընտրությունը Ձերն է);
 2. Սահմանել Հին Արևելքի պատմությանը վերաբերող 5 առանցքային հասկացություն;
 3. Կազմել Հին Արևելքի կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրությունը (պատասխանը հիմնավորել);
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հեթանոսական կրոններ», «Ասորեստանի պատմության էջերից», «Բաբելոն. վերելք և անկում», «Աքեմենյան Իրանը կայսրության դասական օրինակ», «Գրի առաջացումն ու զարգացունը Հին Արևելքում», «Հին Արևելքի արվեստը», «Հին Արևելքի գիտությունը», «Հայկական և հինարևելյան պետությունների հարաբերությունները», «Համմուրապիի օրենքները»:

 

Աղբյուրները`

Ասորեստան

Ասորեստան. անվան ծագումը և պատմության հիմնական դրվագները

Բաբելոն

Բաբելոն. Աստծո դարպաս

Բաբելոն և Ասորեստան

Ուսումնական մուլտֆիլմ. «Բաբելոն»

Համմուրապիի օրենքները

Բաբելոնի արքա Համմուրապիի օրենքները

Հեթանոսական կրոն

Գիրը Հին Արևելքի երկրներում

Հին Արևելքի գիրը

Հին Արևելքի արվեստը

Հին Արևելքի մշակույթը և գիտությունը

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Ասորեստանցիներ. սարսափի և պատերազմի վարպետներ»

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Բաբելոն»

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Պարսկաստան»

 

ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Համեմատել Աթենքը և Սպարտան (տնտեսություն, պետական կառավարում, մշակույթ, ռազմական գործ, հասարակության կառուցվածքը);
 2. Կազմել մ. թ. ա. VII – II դարերի Հայաստանի կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը, հիմնավորելով իրադարձությունների ընտությունը;
 3. Կազմել կրետե-միկենյան քաղաքակրթության կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրությունը (պատասխանը հիմնավորել);
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Կրետեի ծովապետությունը», «Լաբիրինթոսը տարբեր քաղաքակրթություններում», «Հերակլես. հերոս և աստված», «Հոմերոս. կյանքը և գործը», «Իլիական.առասպել և իրականություն», «Ոդիսևսի կերպարը կինոյում», «Ժողովրդավարության հայրենիքի որոնումներում», «Սպարտա», «Անտիկ ժամանակաշրջանի Աթենքը», «Հույն – պարսկական պատերազմները», «Վահագնի ապստամբությունը», «Տիգրան Երվանդյան»:

 

Աղբյուրները`

Միկենյան քաղաքակրթություն

Կրետեի ծովապետություն

Լաբիրինթոս

Հոմերոս

Տիգրան և Աժդահակ

Տիգրան Երվանդյան

Վահագն Երվանդյան

Գ/Ֆ «Ոդիսևս»

Կրետե-միկենյան դարաշրջան. մշակույթ

Կրետեի ծովապետությունը և նրա անկումը

Հույն – պարսկական պատերազմները

Ու/Ֆ «Կրետե-միկենյան քաղաքակրթություն»

Մուլտֆիլմ «Լաբիրինթոս: Թեսևսի սխրանքները»

Գ/Ֆ «Հերակլես. լեգենդի սկիզբը»

Գ/Ֆ «Ոդիսևս»

Գ/Ֆ «Ոդիսևսի արկածները»

Սերիալ «Ոդիսևսի արկածները»

Ու/Ֆ «Հին Աթենքը»

Փ/Ֆ «Սպարտայի ծաղկումը և անկումը»

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Շարադրել Արտաշես Ա-ի, Տիգրան Բ-ի և Ալեքսանդր Մակեդոնացու համեմատական բնութագրերը;
 2. Սահմանել «Հելլենականություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություն;
 3. Կազմել մ. թ. ա. II-I դարերի Հայաստանի կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրությունը (պատասխանը հիմնավորել);
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հելլենականություն», «Ալեքսանդր Մակեդոնացու կերպարը կինոյում», «Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը», «Գավգամելայի ճակատամարտը», «Ալեքսանդրի վեպը», «Ալեքսանդր Մակեդոնացու կյանքը և գործը», «Արտաշես Ա. Հանճարեղ արքա», «Հայկական աշխարհակալություն», «Տիգրան Մեծ. կայսրապաշտությունից հայրենապաշտություն», «Տիգրան Մեծի կերպարն արվեստում», «Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը»:

 

Աղբյուրները`

Հելլենականության դարաշրջան

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը

Հետաքրքիր փաստեր Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին

Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները, Աքեմենյան Պարսկաստանի անկումը, Մեծ Հայքի և Փոքր Հայքի թագավորությունների ձևավորումը

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Ալեքսանդր III Մակեդոնացի

Փ/Ֆ «Ալեքսանդր Մակեդոնացի. կենսագրություն»

Փ/Ֆ «Գավգամելայի ճակատամարտը»

Փ/Ֆ «Ալեքսանդր Մակեդոնացու հանելուկային մահը»

Արտաշես Ա

Արտաշես Առաջին. երևելի ու փառապանծ գործիչ

Արտաշեսյան արքայատոհմի հաստատումը: Արտաշես Ա

Հայաստանի հզորացումը Արտաշեսյանների օրոք

Ձայն Արարատի – 25. Ովքեր էին Արտաշեսյանները

Մեր մեծերը. Արտաշես Ա

Տիգրան Բ Մեծ

Տիգրան Մեծ

Արքայից արքա Տիգրան Մեծ. նորահայտ մի ստի մասին

Տիգրան Մեծ արքա

Փ/Ֆ «Տիգրան Մեծ»

Ձայն Արարատի – 26. Տիգրան Մեծ

Մեր մեծերը. Տիգրան Մեծ

Հայկ Խաչատրյան. «Տիգրան Մեծ» (պատմավեպ)

Հայաստանի կայսր Տիգրան Մեծ

Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Շարադրել Արտավազդ II-ի, Արտաշես II-ի և Էրատոյի համեմատական բնութագրերը;
 2. Սահմանել «Հանրապետություն» և «Կայսրություն» հասկացություննները և նրան առնչվող 10 հասկացություն;
 3. Կազմել Հին Հռոմի կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրությունը (իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորել);
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Արտավազդ II. հայրենանվեր արքան», «Արտաշես II. վրեժխնդիր արքան», «Էրատո. կինը հայոց գահին», «Հռոմի հիմնադրումը. առասպել և իրականություն», «Պատրիկների և պլեբեյների պայքարի էջերից», «Հռոմեական ստրկատիրական հանրապետությունը», «Եռապետություն», «Հին աշխարհի կայսրությունները», «Հռոմեական կայսրեր. հանճարեղ և հիվանդ», «Սպարտակի ապստամբությունը», «Անհատի դերը հին աշխարհում»:

 

Աղբյուրները`

Արտավազդ Բ. հմուտ դիվանագետն ու տաղանդավոր մտածողը

Ու/Ֆ «Արտավազդ Բ. պատիվը` կյանքից վեր»

Մեր մեծերը. Արտավազդ Բ

Ձայն Արարատի-52 Արտաշեսյան հարստություն, Արտավազդ Բ-ն և նրա հաջորդները

Արտաշես Բ-ի գահակալությունը

Արտաշես Բ. Արտաշեսյան թագավորական հարստության վերջին հզոր գահակալը

Տիգրան Դ և Էրատո

Հայոց հարց. Էրատո թագուհի

Հռոմի հիմնադրումը

Ու/Ֆ «Հռոմի հիմնադրման պատմությունը»

Ու/Ֆ «Ինչ մենք չգիտենք հին հռոմեացիների մասին»

Սերվիոս Տուլիոսի բարենորոգումները

Պատրիկների և պլեբեյների պայքարը

Գրակքոս եղբայրներ

Ստրուկները Հին Հռոմում

Եռապետություն

Գայոս Հուլիոս Կեսար. մեծ զորավար և քաղաքական գործիչ

Գնեոս Պոմպեոս Մեծ

Փ/Ֆ «Սպարտակ. լեգենդի դիմակի տակ»

Գայոս Սվետոնիոս Տրանքվիլլոս. «Տասներկու կեսարների կյանքը»

Սերիալ. «Կայսրություն»

Ու/Ֆ «Մարկոս Ավրելիոս.կայսրի վերջին հաղթահանդեսը»

Գ/ֆ «Հռոմեական կայսրության անկումը»

 

ՀԻՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մայիս

 1. Թվարկել I-IV դարերի հայոց պատմության կարևորագույն իրադարձությունները: Վերջիններիս ընտրությունը հիմնավորել;
 2. Սահմանել «Քրիստոնեություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություն;
 3. Վերլուծել անհատի դերը պատմության մեջ որևէ պետական կամ մշակութային գործչի օրինակով;
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Կրոնը Հին աշխարհում», «Քրիստոնեության ակունքները և առաքյալները», «Հին Հռոմի ճարտարապետությունը և շինարարական տեխնոլոգիաները», «Վերգիլիոսը և նրա «Էնեական» պոեմը», «Քվինտոս Հորացիոս Փլակոս. հռոմեական գրականության գագաթներից մեկը», «Ճարտասանական արվեստն անտիկ աշխարհում», «Պլինիոս Ավագ. հանրագիտակ գիտնականը», «Պարթև Արշակունիները հայոց գահին», «III դարի հայ – պարսկական պատերազմները», «Տրդատ և Գրիգոր. առասպել և իրականություն»:

 

Աղբյուրները`

Հին աշխարհի կրոնները

Հին աշխարհի դիցաբանությունը և կրոնը

Քրիստոնեություն

Քրիստոնեության առաջացումը

Քրիստոնեություն

Քրիստոնեություն (պորտալ)

Փ/Ֆ «Քրիստոնեությո՞ւն մինչև Քրիստոսը»

Փ/Ֆ «Քրիստոսի ուղին»

Գ/Ֆ «Հիսուս Քրիստոսի կյանքն ըստ Ղուկասի ավետարանի»

Փ/Ֆ «Հին Հռոմի տեխնոլոգիաները»

Վերգիլիոս. «Էնեական»

Պլինիոս. «Բնական պատմություն»

Արշակունիներ

Ձայն Արարատի – 29 Արշակունիներ

Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան. Առասպե՞լ, թե՞ իրականություն

Մեծ Հայքի թագավորության վերելքը Տրդատ Մեծի օրոք

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s