Ինքնակրթություն (անժամկետ նախագիծ)

Նպատակներ`

 1. «Սովորել» հմտական համակարգի անընդհատ կատարելագործում;
 2. Իրականության բոլոր ոլորտների գիտելիքների ամենօրյա յուրացում;
 3. Մասնագիտական գործունեության արդյունավետության բարձրացում;
 4. Անձնական օրինակի օգտագործում որպես սովորողի կրթական գործունեության գործոն:

 

Խնդիրներ`

 1. Ինքնակրթության աղբյուրների, այդ թվում` գիտական և գեղարվեստական գրականության ու տարբեր ոլորտների մասնագետների հետ շփումների, շարունակական բազմակողմանիացում;
 2. Օտար լեզուների ինքնուսուցում և ամենօրյա կիրառում;
 3. Ինքնակրթության հստակ պլանավորում;
 4. Ընտրված նյութերի պահպանում էլեկտրոնային ամենամսյա օրագրերում:

 

Բովանդակություն`

 1. Տպագիր և համացանցային տեքստերի ընթերցում;
 2. Ռադիո — հեռուստատեսային ընտրված հաղորդումների ու ֆիլմերի ունկնդրում և անկնդրում;
 3. Համացանցային ձայնա- և տեսանյութերի դիտում;
 4. Անձնական շփման որակական ընդլայնում:

 

Շահառուներ` ինքնակրթվողը և նրա կենսագործունեության ոլորտում գտնվողները:

 

Ակնկալվող էական արդյունքը` շահառուների համագործակցության մակարդակի ու արդյունավետության բարձրացումը:

 

24.01,2019                 ©                         Աշոտ Տիգրանյան