«Այլընտրանքային պատմության» անայլընտրանք պատմությունը

Մարդ+Եղածը+Շարունակվողը+Տիեզերական հաստատուն  = Պատմություն

                                         (Անհայտ մաթեմատիկոս)

Ինքնամեջբերում. «Այլընտրանքային պատմությունն անցյալի իրականության վարկածային պատկերն է, որը ձևավորվում է «Բոլոր փաստերը պետք է ուսումնասիրվեն, բոլոր տեսակետները պետք է քննարկվեն» սկզբունքի համաձայն, և ունի սահմանային գիտության կարգավիճակ:

Այլընտրանքային պատմությունն ունի երկու մակարդակ՝

Ա մակարդակ` դասագրքերում ներկայացվող պատմական իրականության մեկնաբանման այլ տեսանկյուն, նաև՝ կանխամտածված կերպով չներկայացվող փաստերի հավելումով,
Բ մակարդակ` անցյալի իրականության այն էջերի ներկայացում և վերլուծություն, որոնք մերժվում կամ անտեսվում են ակադեմիական գիտության ներկայացուցիչների կողմից:» («Դպիր» էլեկտրոնային ամսագիր, համար 5, 2017 թվական)

 «Այլընտրանքային պատմություն» նախագիծը ձևակերպվել և հրապարակվել է 2016 թվականի օգոստոսի 23-ին, սակայն այդ ուղղվածության առաջին տեքստը` «Հիպերբորեա. այլընտրանքային պատմության էջերից», կրթահամալիի կայքում հրապարակվել է 2015 թվականի հունիսի 20-ին: Իսկ մինչև նախագծի հրապարակումն այլընտրանքային պատմության տարբեր մակարդակներին և ոլորտներին վերաբերող ավելի քան 90 թարգմանություններ ու հեղինակային նյութեր են մատուցվել հանրությանը:

«Այլընտրանքային պատմություն» նախագծի իրականացման ընթացքում կրթահամալիրի կայքում, միջին դպրոցի ենթակայքում և սովորողների բլոգներում հրապարկվել է VI-XI դասարանցի187 հեղինակի 256 աշխատանք (չհաշված այն աշխատանքները, որոնք անվերադարձ կորել են): Բոլոր աշխատանքներն այժմ հավաքված են «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի համապատասխան բաժնում: Կարևորում եմ, որ հրապարակված տեքստերի մոտ 2/3-ը հեղինակային նյութեր են: Պակաս կարևոր չէ նաև այն իրողությունը, որ նախագծային նյութերի հետ ծանոթացողների միջին թիվն այս պահին գերազանցում է 800-ը:

Հարկ եմ համարում ընգծել, որ «Այլընտրանքային պատմություն»-ն ըստ էության մեգանախագիծ է, քանի որ նրա արգանդից են ծնվել «Բռնադատվածներ», «Հետազոտական արշավային ճամբար» և «Քաղաքագիտական ակումբ» նախագծերը: Վերջինս «ապերախտ զավակի» նման ստվերել է իր ծնողին:

Համոզված եմ, որ երեք հնարավոր քայլեր կբազմապատկեն «Այլընտրանքային պատմություն»նախագծի մասնակիցների թիվը:

Քայլ առաջին` գնահատման իմ առաջարկած տարբերակը շահառուների քննարկմամբ կատարելագործել և տեղափոխել պիլոտային փորձարկման փուլ:

Քայլ երկրորդ` օգոստոսի 23-ը կրթահամալիրում հայտարարել Այլընտրանքային Պատմության Օր:

Քայլ երրորդ` «Այլընտրանքային պատմություն»նախագծի մասնակիցներին տալ ակումբային կարգավիճակ և հայտարարել ակումբի ղեկավարի մրցույթ, որին տողերիս հեղինակը չի մասնակցի, քանզի բավ են իրեն բռնադատվածները և քաղաքագետները:

Այս դեպքում «Քայլ» հասկացության շուրջը բորբոքվող կրքերն ինձ չեն հուզում:

 

23.05.2020                        ©                   Աշոտ Տիգրանյան

Անհատական աշխատանքային պլան (Չորրորդ ուսումնական շրջան. 25.05-30.06.2020)

 1. Ինքնակրթություն համապատասխան նախագծով;
 2. «Այլընտրանքային պատմություն» նախագծի իրականացման փուլային հաշվետվություն;
 3. «Սասնա ծռեր. բովանդակային ենթաշերտեր» նախագծի համագործակցային իրականացում;
 4. Մանկավարժական հոդվածների հեղինակում;
 5. Դասավանդողների աշխատանքային հայտերի գնահատման աշխատանքային խմբի անդամի պարտականությունների կատարում;
 6. Մասնակցություն Գրական ակումբի քննարկումներին;
 7. Ամառային նախագծերի` «Հետազոտական արշավային ճամբար», «Հանրապետական պատանեկան ճամբար», նախապատրաստական փուլի շարունակում;
 8. Մասնակցություն ավագ դպրոցի մուտքի ճամբարին «Նախագծային գործունեություն» թեմայով;
 9. Մասնակցություն կրթահամալիրի մանկավարժական խորհրդի բոլոր առցանց հանդիպումներին:

 

21.05.2020                  ©                    Աշոտ  Տիգրանյան

Գնահատման տարբերակ

Մանկավարժական աքսիոմ. Գնահատումը կրթական համակարգի անփոխարինելի բաղկացուցիչն է: Ժամանակի ընթացքում փոխվում են նրա դրսևորման ձևերը, բայց ոչ էությունը:

Կրթահամալիրում ուսումնական գործունեությունը ծավալվում է երկու ուղղություններով` հանրակրթական առարկաների յուրացում և նախագծային գործունեություն:

Առաջարկում եմ գնահատման չորս մակարդակ, որը կարող է կիրառվել երկու ուղղություններում էլ:

Առաջին մակարդակ` գիտելիքի յուրացում և/կամ կարողության ձեռքբերում: Երկրորդ մակարդակ, որը միաժամանակ ինքնակրթության առաջին մակարդակն է, գիտելիքի հավելում և/կամ հմտության ձևավորում: Երրորդ մակարդակ (ինքնակրթության երկրորդ մակարդակ)` գիտելիքի ստեղծում և/կամ նոր կարողության կայացում: Չորրորդ մակարդակ` գիտելիքի հանրայնացում և/կամ կարողության փոխանցում («Կրթական ինքնավարություն» նախագիծ):

Վերոնշյալ մակարդակները կարելի է թվայնացնել, քանի դեռ լիարժեք չենք հրաժարվել սովորողի գործունեության թվային գնահատումից:

Առաջին մակարդակ (մեկ ուղղության և մեկ բաղկացուցչի` գիտելիք կամ կարողություն, դեպքում) – 4

Առաջին մակարդակ (մեկ ուղղության և երկու բաղկացուցչի դեպքում) – 5

Առաջին մակարդակ (երկու ուղղություն և մեկական բաղկացուցիչ) – 6

Առաջին մակարդակ (երկու ուղղություն և երկու բաղկացուցիչ)- 7

Երկրորդ մակարդակ (մեկ ուղղություն և մեկ բաղկացուցիչ) – 5

Երկրորդ մակարդակ (մեկ ուղղություն և երկու բաղկացուցիչ) – 6

Երկրորդ մակարդակ (երկու ուղղություն և մեկական բաղկացուցիչ) – 7

Երկրորդ մակարդակ (երկու ուղղություն և երկու բաղկացուցիչ) – 8

Երրորդ մակարդակ (մեկ ուղղություն և մեկ բաղկացուցիչ) – 6

Երրորդ մակարդակ (մեկ ուղղություն և երկու բաղկացուցիչ) – 7

Երրորդ մակարդակ (երկու ուղղություն և մեկական բաղկացուցիչ) – 8

Երրորդ մակարդակ (երկու ուղղություն և երկու բաղկացուցիչ) – 9

Չորրորդ մակարդակ (մեկ ուղղություն և մեկ բաղկացուցիչ) – 7

Չորրորդ մակարդակ (մեկ ուղղություն և երկու բաղկացուցիչ) – 8

Չորրորդ մակարդակ (երկու ուղղություն և մեկական բաղկացուցիչ) – 9

Չորրորդ մակարդակ (երկու ուղղություն և երկու բաղկացուցիչ) – 10

Ծանոթություն. Եթե սովորողի թվանշանը երկրորդ մակարդակում 5 է, իսկ առաջին մակարդակում` 7, ամփոփիչ թվանշանը դրվում է 7: Նշվածը հուշում է մյուս բոլոր նմանաբնույթ իրողությունների դեպքում դասավանդողի անելիքը:

 

10.05.2020                     ©                          Աշոտ Տիգրանյան

Հազարամյակի հանդիպում (հաշվետվության փոխարեն)

Արևածագը հիասքանչ է, նույնիսկ` չնաշխարհիկ, նույնիսկ` մայրամուտը, բայց անտանելի գիտնականներն ասում են, որ արևի վրա բծեր կան: Ո՞վ է ճիշտ: Իհարկե` ՏԵՍԱՆԿՅՈԻՆԸ:

Իրավացիորեն նոմինալիզմով1 է ներծծված հեղինակային մանկավարժության հեղինակների ստեղծագործական առցանց հավաքի բովանդակությունը:

Պայծառ երեխաներ: Ուսուցիչ ծնողներ: Սովորող տատիկներ: Սա իրականություն է` կրթահամալիրի բազմատոնը:

Սակայն նաև…

Եթե գյուղական կյանքը նախագիծ չէ, այսինքն` նախագիծն առօրյայից դուրս է, իսկ Օրացույցը մեր առօրյան է, ուրեմն`այնտեղ նախագծեր չկան: Նախագծային գործունեությունը օրացույցից դուրս է:

Եթե որևէ հեղինակ իր նյութի մեկնաբանությւնները չի կարդում, ուրեմն` կարևորություն չի տալիս կամ իր նյութին, կամ այլոց կարծիքին, իսկ եթե կարդում է, բայց չի արձագանքում, ուրեմն`… (կարդա ընդգծվածը)

Եթե մարդուն պարտադրում են կարծիք հայտնել որևէ բանի մասին, ուրեմն` կարևորում են կամ նրա կարծիքը, կամ իրենց իշխանությունը, կամ էլ երկուսը միասին:

Երբ վարպետության դաս վարողը լավ չի նախապատրաստվում հաճախակի դիմում է մասնակիցներին, թե ինչ հարցեր ունեն: Այսինքն` հարցասիրությունն անպատասխանատվության փրկիչն է, քննարկվող հիմնախնդրին մակերեսային, ոչ համակարգային մոտեցման խթանը:

Երևույթների և իրադարձությունների էության ու բազմաշերտության ընկալումն ու տարիքը ուղիղ համեմատական չեն: «Ձեր տարիքի համար չէ», այսինքն` հասկացողը աննորմալ է (նորմայից դուրս է), արդյունքում` ինքնասիրահարված «պինգվին», կամ բարդութավորված «կարիճ»:

Եթե 31 մարդ հավանում է երաժշտությունը, բայց այն մինչև ավարտ լսում 16-ը, ուրեմն` կամ թվային տեխնոլոգիաներն են խելագարվել, կամ նվաստս այլ իրականությունում է:

Սակայն նաև…

Ստեղծագործող երեխաներ: Համագործակցող ծնողներ: Դարափոխ տատիկներ: Սա իրականություն է` կրթահամալրի ներկա ապագան:

 

Աղբյուրներ`

Մայիսյան հավաքի կլոր սեղաններ

Հասարակագիտական- էկոլոգիական նախագծեր

Մեդիագրագիտություն և քննադատական մտածողություն (վարպետության դասը վարում է ծնող Սառա Խոջոյան)

Ինչպես ստեղծագործել (վարպետության դասը վարում է ծնող Ջեննի Բալյանը)

Խոսքի վարպետության դաս (վարում է ծնող Մերի Մակարյանը)

Էլեկտրոնային կենդանի իմպրովիզ

 

08-09.05.2020                      ©               Աշոտ Տիգրանյան

 

 1. Նոմինալիզմ – միջնադարյան փիլիսոփայական ուղղություն, ըստ որի` ընդհանուր հասկացությունները առանձնակի առարկաներից դուրս գոյություն չունեն և միայն վերջիններիս անվանումներն են: Բնութագրական մեջբերում. «… Գաղափարը առարկայի նշանն է. իսկ պատկերը` գաղափարի նշանը, ասել է թե` նշանի նշանը: Բայց ըստ պատկերի` ես կարող եմ վերականգնել եթե ոչ մարմինը, ապա այն գաղափարը, որ մյուսներն ունեն դրա մասին: … իսկական իմացությունը չպետք է բավարարվի գաղափարներով,  որոնք նշաններ են ուղղակի, այլ պետք է բացահայտի առարկաները` իրենց եզակի իսկությամբ: …» (Ումբերտո Էկո. «Վարդի անունը», էջ 456)

 

Հետգրություններ

 1. Ընտանեկան դպրոցների հոդվածագրոհին մուսաս, գուցե՞ դեռ կանդրադառնա:
 2. Վերոշարադրյալ տեքստի լեզվական և տրամաբանական սխալները միտումնավոր են: