Անհատական աշխատանքային պլանի հուլիսյան հաշվետվություն (առ 21.07.2020)

 1. Ինքնակրթությունս իրականացվում է համապատասխան նախագծով: Ինքնակրթության հուլիսյան օրագիրը կհրապարակվի օգոստոսի 1-ին: Հավելում. աջակցում եմ նաև գործընկերներիս և աշակերտներիս ինքնակրթությանը;
 2. «Պատմության վերակառուցում» նախագծի իրականացում` «Պատմության վերակառուցում» նախագծի շրջանակներում հերթական քննարկումը Սոնա Փափազյանի և 5-1 դասարանի սովորողների մի խմբի հետ; «Պատմության վերակառուցում» նախագծի շրջանակներում աշխատանքը Սոնա Փափազյանի և 5-1 դասարանի սովորողների մի խմբի հետ շարունակվում է; «Պատմության վերակառուցում» նախագծի իրականացման առաջին փուլի նախավերջին հանդիպումը;
 3. Քաղաքագիտական ակումբի գործունեության շարունակում առցանց տարածքում` Քաղաքագիտական ակումբի քննարկում «Մարքսիզմ» թեմայով (վարող` կրթահամալիրի շրջանավարտ Շանթ Խլղաթյան); Արիստոտելի «Պոլիտիկա» երկի երկրորդ գրքի քննարկում քաղաքագիտական ակումբում;
 4. Մանկավարժական հոդվածների հեղինակում` «Հավելումներ հանուն կատարելագործման», «Երբ պակասում է հետևողականությունը»;
 5. Առարկայական ծրագրերի լրամշակումը և հեղինակումը բովանդակային փոփոխություն է կրել, որի շուրջ սկզբունքային համաձայնություն կկայացվի մինչև հուլիսի 28-ը;
 6. Ակտիվորեն մասնակցել եմ գրական ակումբի քննարկումներին;
 7. «Հետազոտական արշավային ճամբար» նախագծի դաշտային փուլը կսկսվի օգոստոսի 17-ին;
 8. Առցանց հանդիպումներ ավագ դպրոցի «Մուտք» ճամբարի սովորողների հետ` Առցանց հանդիպում ավագ դպրոցի մուտքի ճամբարի սովորողների հետ; Հասարակագետի հերթական հանդիպումը «Մուտք» ճամբարի սովորողների հետ;
 9. Մասնակցել եմ մանկավարժական առցանց բոլոր հանդիպումներին, բացի հուլիսի 20-ի հանդիպումից, որովհետև մասնակցում էի առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի նախագծերի քննարկումներին:

 

21.07.2020                     ©                   Աշոտ Տիգրանյան

Երբ պակասում է հետևողականությունը («Հասարակագիտություն» առարկայի ապագայի շուրջ)

Իրականությունն ուղղակիորեն պարտադրում է, որ հզոր պետություն արարելուն միտված և ունակ անհատներից ու նրանց ձևավորած ինստիտուցիոնալ կառույցներից բաղկացած լինի մեր հանրապետության կյանքն իր բոլոր դրսևորումներում: Նաև` հայոց համամոլորակային ցանցը:

Այս կենսական հիմնախնդրի լուծման գործոններից մեկը կրթությունն է, հատկապես` հասարակագիտական կրթությունը:

Փոփոխությունների անհրաժեշտությունն անժխտելի է և հենց այդ պատճառով «Հասարակագիտություն» առարկայի դասավանդմանը վերաբերող նոր մոտեցումների համակարգում ցանկացած վրիպում ու խոցելի ձևակերպում, առավել ևս` հայտարարված սկզբունքների անհետևողական կիրառում, զենք են մտակաղապարային դրոշների ներքո հավաքված անհատների ու խմբերի համար:

Շարունակել կարդալ

Հավելումներ հանուն կատարելագործման

Հանրակրթական «Ես և իմ հայրենիքը» և «Ես, իմ հայրենիքն ու աշխարհը» դասընթացների ուսումնառության հայեցակարգ, առարկայական ծրագրեր

 1. Հավելել դասընթացների խնդիրները (օր.` համոզվի, որ պատմական իրականության ճանաչումը գործնական կարևորություն ունի յուրաքանչյուր անհատի համար), քանզի առանց նպատակին տանող քայլերի որոշակիացման հնարավոր չէ հասնել վերջնարդյունքներին, որոնք ըստ էության ենթանպատակներ են;
 2. «Դասընթացի արդիականությունը» ենթաբաժինը շարադրել հետևյալ կերպ` «Ես և իմ հայրենիքը» և «Ես, իմ հայրենիքն ու աշխարհը» դասընթացները նպաստում են իր ինքնությունը և քաղաքակրթությունների արժեհամակարգերը ճանաչող անհատի ձևավորմանը, որն էլ միտված կլինի հետևողականորեն պատրաստ լինելու իր գործունեությամբ նպաստելու է հայ և համաշխարհային հասարակության զարգացմանն ու վերափոխմանը, սկսելով այն իրենից և իր սոցիալական ու բնական միջավայրերից»;
 3. «Ծրագրի առանձնահատկությունները» ենթաբաժնի երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ կերպ` ««Ես և իմ հայրենիքը» և «Ես, իմ հայրենիքն ու աշխարհը» դասընթացների առանձնահատկությունը նրանում է, որ արժեքային, կարողունակ և գիտելիքային հիմք է ստեղծում սովորողին մղելով ակտիվ հասարակական գործունեության, որի ընթացքում՝ ձևավորվում է պատասխանատու և ակտիվ անհատ:»;
 4. Առաջարկում եմ «Անհատ» հասկացությունը ներառել հիմնական հասկացությունների ցանկում, քանզի հայեցակարգի էական առանձնահատկություններից մեկն անհատի կարևորումն է;
 5. «Դասավանդման մոտեցումներ» ենթաբաժնում «Հասկացություն» հասկացության սահմանումը ոչ միայն հակասում է գիտության մեջ ընդունված սահմանումներին, այլ նաև ընտրված հասկացությունների և ենթահասկացությունների ծավալներին: Նշված ենթաբաժնի վերջին հատվածը շարադրել հետևյալ կերպ` «Ստուգումն ու գնահատումը նախատեսվում է իրականացնել տարբեր բնույթի և տիպի առաջադրանքներով, հատկապես կարևորելով պատմության վերակառուցման մեթոդաբանությամբ ստեղծվածները: Առարկայի ուսումնառության համար կարևորում ենք` 1. Գիտելիքի; 2. Հետազոտական մոտեցումների; 3. Հաղորդակցական հմտությունների; 4. Մտածողության ձևերի գնահատումը: Կրթական հաստատությունը կարող է կիրառել գնահատման ցանկացած համակարգ, որը չի հակասում սովորողի առաջընթացի գնահատման սկզբունքին և ուսումնական տարվա ավարտին բերվում է գնահատման թվանշանային 10 բալանոց համակարգի»;
 6. «Ես և իմ հայրենիքը» դասընթացի առաջին թեմայում համապատասխանեցնել նպատակը, վերջնարդյունքները, թեմայի բովանդակությունը և առաջարկվող գործունեության ձևերը, նպատակում ընդգծելով ինքնության ճանաչման տոհմածառային փուլը; թեմայի բովանդակությունում ավելացնելով «Իմ գերդաստանի պատմություն» հատվածը, իսկ առաջարկվող գործունեության ձևերում նախատեսելով տոհմածառի կազմումը մեկնաբանություններով;
 7. «Ես և իմ հայրենիքը» դասընթացի երկրորդ թեմայում կամ վերնագրի հանել «Հայերի ծագումնաբանություն» հասկացությունը, կամ նպատակում ավելացնել «Սովորողը ծանոթանում է հայ ժողովրդի առաջացման վարկածների հետ» ձևակերպումը, դրանից բխող փոփոխություններով հետազոտության հարցերում, վերջնարդյունքներում և թեմայի բովանդակությունում;
 8. «Սասնա ծռեր» էպոսի ուսումնասիրման ժամանակ դիտարկել այն նաև որպես հայկական պետության կառուցման և հզորության ապահովման ուղեցույց;
 9. «Ես և իմ հայրենիքը» դասընթացի չորրորդ թեմայի հետազոտության հարցերում ավելացնել տարբեր էթնոսների էպիկական պատումների համեմատությունը, իսկ թեմայի բովանդակությունում` Արևելքի էպիկական պատումները (և ընդհանրապես խուսափել եվրոպակենտրոնությունից);
 10. «Ես և իմ հայրենիքը» դասընթացի հինգերորդ թեմայի ուսումնասիրման ժամանակ կարևորել քրիստոնեական արժեհամակարգի դրսևորումները տարբեր հարանվանություններում և պատմական ժամանակաշրջաններում, ինչպես նաև հայոց մեջ նախաքրիստոնեական և քրիստոնեական արժեհամակարգերի հարաբերակցության հիմնախնդիրը;
 11. «Ես, իմ հայրենիքն ու աշխարհը» դասընթացի առաջին թեմայի նպատակի ձևակերպումը փոխել և շարադրել հետևյալ կերպ` «Սովորողը պատկերացում կազմի բանական մարդու առաջացման վարկածների և հաղթարշավի, մարդկության պատմության առաջին` նեոլիթյան, հեղափոխության մասին»: Թեմայի բովանդակությունից հանել և երկրորդ թեմա տեղափոխել հետևյալ երկու կետերը` Հնագույն հնդկական և իրանա-հայկական դիցաբանությունների և կրոնափիլիսոփայական համակարգերի համեմատություն և Իրան-Թուրան՝ մշակույթ և բնություն (“Կուլտուրա և Նատուրա”);
 12. «Ես, իմ հայրենիքն ու աշխարհը» դասընթացի երկրորդ թեմայի բովանդակությունում ավելացնել նաև արիական և սեմական քաղաքակրթությունների առանձնահատկությունների ու փոխհարաբերությունների ուսումնասիրումը;
 13. Ծրագրում «Ուրարտացիներ» հասկացության օգտագործումը հակասության մեջ է մտնում «Հայկական լեռնաշխարհի վաղ պետական կազմավորումներ» հասկացության հետ, կամ այն տեսակետն է հրամցնում, որ այդ կազմավորումները հայկական չէին: Առաջարկում եմ հետազոտության հարցերից հանել «Արդյոք ուրարտացիները հայերի նախնիներն են» հարցադրումը, որովհետև եթե նույնիսկ եղել է ուրարտացիներ էթնոս, ապա այն հայերին նախինի չէր կարող լինել, որովհետև հայ ժողովրդի ձևավորումն սկսվել է Վանի թագավորության ստեղծումից դարեր առաջ;
 14. «Ես, իմ հայրենիքն ու աշխարհը» դասընթացի չորրորդ թեմայի նպատակը ձևակերպել այսպես` «Սովորողն ըմբռնի կրոնի առաջացման անխուսափելիությունը և նրա դերն ու դրսևորման ձևերը մարդկության պատմության տարբեր շրջափուլերում»: Հանել «Կրոնական հավատալիք» հասկացության «Խոշոր» ածականը, քանի որ այն փաստորեն տեսակավորում է տարբեր կրոնների ներկայացուցիչներին և չի նպաստում այլոց մշակույթի նկատմամբ հարգանքի ձևավորմանը;
 15. «Ես, իմ հայրենիքն ու աշխարհը» դասընթացի հինգերորդ թեմայի բովանդակությունում միախառնվել են նորամուծությունները և քաղաքակրթական բախումները: Գաղափարների և նրանց դրսևորում նորամուծությունների ուսումնասիրումը իսկապես կարևոր է, սակայն այս թեմայում հույն – պարսկական հակամարտության ներառումը նպատակահարմար չէ նաև այն պատճառով, որ պետական համակարգերի այս բախումը կապ չունի նորամուծությունների հետ:

 

18.07.2020               ©                          Աշոտ Տիգրանյան

Անհատական աշխատանքային պլան (Հինգերորդ ուսումնական շրջան.01.07-21.08.2020)

 1. Ինքնակրթություն համապատասխաննախագծով;
 2. «Պատմության վերակառուցում» նախագծի իրականացում Արևմտյան դպրոց-պատեզի 5-1 դասարանի սովորողների հետ;
 3. Քաղաքագիտական ակումբի գործունեության շարունակում առցանց և ֆիզիկական տարածքներում;
 4. Մանկավարժական հոդվածների հեղինակում;
 5. 9-րդ և 10-րդ դասարանների «Պատմություն» դասընթացի ծրագրերի լրամշակում, 11-րդ դասարանի «Պատմություն» և «Քաղաքագիտություն» դասընթացների ծրագրերի հեղինակում;
 6. Մասնակցություն Գրական ակումբի քննարկումներին;
 7. Ամառային նախագծերի`«Հետազոտական արշավային ճամբար», «Հանրապետական պատանեկան ճամբար», նախապատրաստական փուլի ավարտ և դաշտային աշխատանքների առաջին փուլի իրականացում;
 8. Մասնակցություն ավագ դպրոցի մուտքի ճամբարին «Նախագծային գործունեություն» թեմայով;
 9. Մասնակցություն կրթահամալիրի մանկավարժական խորհրդի բոլոր առցանց հանդիպումներին:

 

30.06.2020                  ©                    Աշոտ  Տիգրանյան

Հունիսյան օրագիր

01.06

 1. Հոդված. «Ընտանեկան դպրոցների ուղերձը յուրաքանչյուրին և բոլորին»
 2. Секретная история, № 11, 2019, Анатомия облика. Боевой слон (стр. 2), Собаки с пулемётом (стр. 3), Кровавая ленинская революция (стр. 4-11, также – Размышления о революции), Звери и люди (стр. 12-23), Нефертити: царица, убившая богов (стр. 24-29, также – Любимая женщина фюрера), Искусство осады (стр. 30-31), Ватерлоо: Крушение Наполеона (стр. 32-39, также – Крушение империи Наполеона: могли ли французы победить?, Последняя битва Наполеона: Ватерлоо и его герои), Плохой король Иоанн (стр. 40-45, также – Правила жизни: плохой король Джон), На Каталаунских полях (стр. 46-49, также – Битва народов), Испанская инквизиция (стр. 50-51, также – Малоизвестные факты об испанской инквизиции)
 3. «1939 – 1945 թվականների դիվանագիտությունը» (առաջին դասախոսություն)
 4. «2020-2021 ուստարի. ընդառաջ». մանկավարժական առցանց հանդիպում — 1
 5. Իրատես, թիվ 22, 2020, Հիբրիդային պատերազմ` անտեսանելիի դեմ, Կառավարությունը` երկու դեմքով, Որն է այս նախագծի իրական նպատակը, «Այն դժգոհության ալիքը, որ կա Հայաստանում, Արցախում նկատելի չէ», Պարետի սահմանած սահմանափակումները գյուղացիներին դժվար կացության մեջ են դրել, Ասում են…, 132 պատգամավոր իրար գլխի եք հավաքվել որ ի՞նչ, Քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի հարցազրույցը, Կորոնավիրուսը կենսաբանական պատերա՞զմ է, Հայկական առաջին համալսարանական առցանց կրթական հարթակ, «Արհմիություն – գործատու համագործակցությունից կշահեն թե´ աշխատողը, թե´ գործատուն ու իր բիզնեսը», Լրջությունն ի սկզբանե էր պետք, Խոհանոցով զարմացած կանայք ու նարդի խաղացող տղամարդիկ, Ալֆան և օմեգան, «Անմա՞հ է այն գործը, որի համար ես մեռա», Քո ամբողջ ուժով սիրի´ր Արարչիդ և նրա սպասավորներին մի´ անտեսիր, Աղանդները անօրեն ու անբարո նկարագիր ունեն, Բաց երկինքը ճաք տվեց, Պատասխանատուները կրակի հետ են խաղում, «Աղքատության մեջ մեկը որ ժպտում է, արվեստի գործ է», Դեմքն ուրիշ բան է, դիմակը` ուրիշ
 6. Հորիզոն (Շանթ, 20.00)
 7. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 8. Հարցազրույց ՄԻԵԴ-ում ՀՀ ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ
 9. Սերիալ. «Սև կատու»(իններորդ սերիա, տասներորդ սերիա)

Շարունակել կարդալ