11-րդ դասարան. քաղաքագիտություն

Հետազոտական աշխատանքների թեմաներ

  1. Քաղաքական ուսմունքների էվոլյուցիան հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը;
  2. Քաղաքագիտության առաջացումը և բովանդակային փոփոխությունների հարացույցը;
  3. Քաղաքագիտության մեթոդների կիրառումը հայկական իրականությունում;
  4. Քաղաքական իշխանության ծավալի ու բովանդակության փոփոխությունները վերջին հարյուրամյակում;
  5. Պետություն. նախնադարյան սաղմերից մինչև համայնավարական երազանք;
  6. Ժամանակակից պետության չափորոշիչները և հայկական էպոսի դասերը;
  7. Գաղափարախոսությունները ծնունդից մահ տանող ճանապարհին;
  8. Կուսակցություններն արդի աշխարհում և Հայաստանում;
  9. Պետություն – հասարակություն – անհատ եռանկյունու աններդաշնակ ներդաշնակությունը;
  10. ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը 1990-2020 թթ.-ին:

Պարզաբանում. 1. Հետազոտական աշխատանքը կարող է կատարվել ինչպես անհատապես, այնպես էլ փոքր խմբերով (2-4 հոգանոց); 2. Սովորողն իրավունք ունի առաջարկել հետազոտական աշխատանքի այլ թեմա դասընթացի բովանդակության սահմաններում; 3. Հետազոտական աշխատանքների հրապարակային նախնական պաշտպանությունը տեղի կունենա նոյեմբերի երկրորդ կեսին: 

01.09.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s