Պատերազմը` կրթության գործիք

                (երկարաժամկետ նախագիծ)

Իրավիճակի նկարագրություն

Մարդկությունը, նրա բաղկացուցիչ հայ ժողովուրդը և յուրաքանչյուր մարդ գտնվում է պերմանենտ (անընդհատական) պատերազմի (այս հասկացության համապարփակ բովանդակության հաշվառմամբ) մարտադաշտում: Հարկ է սովորողներին տալ համապատասխան գիտելիքներ և օգնել ձևավորելու համարժեք հմտություններ վերոհիշյալ իրողության ցանկացած ուղղությունով արդյունավետ գործելու համար:

Նպատակ

Նպաստել 21-րդ դարի մարտահրավերներին դիմակայելու և հաղթահարելու պատրաստ հայկական պետության քաղաքացու ձևավորմանը:

Խնդիրներ

  1. «Պատերազմ» հասկացության բովանդակության լիարժեք յուրացման ապահովում;
  2. Նախագծի մասնակիցների վերլուծական և համագործակցային կարողությունների զարգացում մինչև հմտությունների մակարդակ;
  3. Արժեհամակարգորեն և հոգեբանորեմն ներդաշնակ տարատարիք խմբերի ձևավորում որպես լրացուցիչ սոցիալական հենարան:

Բովանդակություն

Կշարադրվի նախագծի գաղափարն ընդունողների աշխատանքային խմբի կողմից:

Շահառուներ

Սովորողներ, ծնողներ, դասավանդողներ, երկարատև աշխատանքի պատրաստ այլ անձինք և հասարակական կառույցներ:

22.11.2020                ©                    Արմինե Աբրահամյան

                                                         Աշոտ Տիգրանյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s