9-րդ դասարանի «Պատմություն» առարկայի

                     Այլընտրանքային, հեղինակային ծրագիր

Իրավիճակի նկարագրություն

 Մեր ժամանակներում՝ թվային տեխնոլոգիաների բարձր մակարդակի տարածվածության ներքո, մեր հասակակիցներից քչերին է հետաքրքրում հայոց պատմությունը։ Երեխաները հիմնականում կենտրոնանում են այլ բաների վրա, ինչպիսին են խաղերը, ժամանցի այլ միջոցները։ Համարում ենք, որ այս հանգամանքը կարելի է օգտագործել մեր օգտին՝ ստեղծելով պատմական խաղեր։ Նման գաղափարը կարող է սովորողներին ավելի հետաքրքրացնել և պատմությունը դարձնել ավելի պարզ և հասկանալի։

Նպատակներ

 1. Սովորողների մոտ առաջացնել և մեծացնել պատմության հանդեպ սեր, հետաքրքրասիրություն;
 2.  Եռամիասնական ճանաչման՝ ինքնաճանաչման,ազգի ճանաչման և համախարհային իրականության ճանաչման, իրականացում։

Խնդիրներ

 1.  Սովորողների համար ստեղծել մոտիվացնող միջոցներ՝ պատմական խաղեր, ինչպես նաև ապահովել նրանց մասնակցությունը այդ խաղերի ստեղծմանը;
 2. Օգտագործելով սովորողների հետաքրքրությունները՝ սպորտ, արվեստ, խաղեր և այլն, ստեղծել ընդհանուր կապ պատմության և սովորողի հետաքրքրության մեջ՝ մոտեցնելով նրան պատմությանը;
 3.  Զարգացնել սովորողների մտային և կամային կարողությունները;
 4.  Կազմակերպել առկա, ինչու ոչ նաև առցանց հանդիպումներ մասնագետների հետ, ովքեր որոշ թեմաներում ավելի տեղեկացված և մասնագիտացված են; 5. Իրականության փոփոխության նախապայմանների ստեղծում։

Դասի կազմակերպման տարբերակներ

 1. Համագործակցություն այլ առարկաների մասնագետների հետ;
 2.  Դաս-դասախոսությունների կազմակերպում, նաև` արտակրթահամալիրային մասնագետների մասնակցությամբ;
 3. Դասեր պատմամշակութային վայրերում;
 4.  Պատմական որևէ իրադարձության մասնակցած անձանց հետ քննարկում, հարցազրույց;
 5.  Բանավեճ;
 6.  Գիտելիքի փոխանակում։

Բովանդակություն

 1. Առաջին համաշխարհային պատերազմ; պատճառներ; իրադարձություններ; հետևանքներ  — 3 դասաժամ
 2. Հայոց ցեղասպանություն; պատճառներ; իրադարձություններ; հետևանքներ; պայքար հետևանքների վերացման համար – 4 դասաժամ
 3. Ցեղասպանությունը որպես համաշխարհային երևույթ – 3 դասաժամ
 4. Առաջին հանրապետություն — 2 դասաժամ
 5. Խորհրդային Հայաստանի պատմական փոփոխության փուլերը – 4 դասաժամ
 6. 1914-2022 ժամանակաշրջանում հայ ժողովրդին և հայկական պետությանը վերաբերող միջազգային փաստաթղթեր – 6 դասաժամ
 7. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ; համեմատություն առաջին աշխարհամարտի հետ — 4 դասաժամ
 8. Ռազմական գործողությունները երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մինչև այսօր – 5 դասաժամ
 9. ԽՍՀՄ փլուզում (բանավեճ) – 2 դասաժամ
 10. Արցախյան ազատագրական պատերազմ — 3 դասաժամ
 11. Ցեղասպանության հարյուրամյակ; հայկական պահանջատիրություն — 2 դասաժամ
 12. Ապրիլյան քառօրյա պատերազմ — 3 դասաժամ
 13. Թավշյա հեղափոխություն? — 4 դասաժամ
 14. Արցախյան պատերազմ – 5 դասաժամ
 15. Սեվրի պայմանագրի հարյուրամյակ — 3 դասաժամ
 16. Կարսի պայմանագրի հարյուրամյակ — 3 դասաժամ
 17. 2021 սեպտեմբեր- 2022 հունիս; ապագայաբանական կանխատեսումներ – 7 դասաժամ
 18. Նախաքննական կրկնություն – 9 դասաժամ

  Բովանդակություն

 (նոր տարբերակ)

 1. Առաջին համաշխարհային պատերազմ. պատճառներ, իրադարձություններ, հետևանքներ – 4 դասաժամ
 2. Ցեղասպանությունը որպես համաշխարհային երևույթ – 2 դասաժամ
 3. Հայոց ցեղասպանություն. պատճառներ, իրադարձություններ, հետևանքներ, պայքար հետևանքների վերացման համար – 6 դասաժամ
 4. Առաջին Հանրապետություն – 4 դասաժամ
 5. Խորհրդային Հայաստանի պատմական փոփոխության փուլերը – 6 դասաժամ
 6. 1914-2022 թվականներին ընդունված` հայ ժողովրդին և հայկական պետությանը վերաբերող միջազգային փաստաթղթեր – 8 դասաժամ
 7. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ. համեմատություն առաջին աշխարհամարտի հետ – 4 դասաժամ
 8. Ռազմական գործողություններն աշխարհում 1946-2022 թթ.-ին – 4 դասաժամ
 9. ԽՍՀՄ փլուզում (բանավեճ) — 2 դասաժամ
 10. Արցախյան ազատագրական պատերազմ – 8 դասաժամ
 11. Թավշյա՞ հեղափոխությո՞ւն – 4 դասաժամ
 12. Ապագայաբանական կանխատեսումներ – 6 դասաժամ
 13. Նախաքննական կրկնություն – 6 դասաժամ

07.02.2022                        ©                    ծրագրի համահեղինակներ

Պարզաբանում. Իրականացվում է նախաքննական կրկնություն անհատական և խմբային աշխատանքների տեսքով ողջ ուսումնական տարվա ընթացքում։ 

Գնահատման համակարգ

Գրավոր հարցում – 1-3 միավոր
Բանավոր հարցում – 2-4 միավոր
Հետազոտական աշխատանք – 2 միավոր
Նախագծային աշխատանք – 2 միավոր

Պարզաբանում. Սովորողի գնահատականն ինքնագնահատականի, ուսուցչի, դասընկերների գնահատականների, իսկ նեղ մասնագետի հետ աշխատանքի դեպքում` նաև նրա գնահատականի գումարի միջինն է։ Եթե ամսական գնահատականը հատում է 10 միավորի շեմը, ապա սովորողին տրվում է հնարավորություն լրացուցիչ միավորները հատկացնել որևէ ամսի, ըստ ցանկության։

01.06.2021 © 8-րդ դասարանի սովորողներ՝ Հայկ Ղազարյան, Էդուարդ Սարգսյան, Էլիզա Ղարիբյան, Իռեն Կարապետյան, Ալեն Կոշկարյան
Դասավանդող՝ Աշոտ Տիգրանյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s