Հեղինակային կրթական ծրագրով աշխատող, «Պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաները դասավանդողի ատեստավորումը հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջներին համապատասխան

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում գործող հասարակագիտական, քաղաքացիական նախաձեռնությունների լաբորատորիան, ուսումնասիրելով վերջերս Հայաստանում իրականացված ուսուցչի կամավոր ատեստավորման կարգը, պատմության ուսուցչի զուտ գիտելիքը ստուգող, շտեմարանների հիման վրա կազմված թեստերը, ատեստավորման գործընթացը, սկզբունքորեն հայտնում է իր անհամաձայնությունը և գտնում, որ դրանք չեն համապատասխանում հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջներին և հեղինակային մանկավարժություն իրականացնող ուսուցչի գործունեությանը:

Ուստի լաբորատորիան հանդես է գալիս իր մշակած առաջարկով, ըստ որի հեղինակային կրթական ծրագրով աշխատող, «Պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաները դասավանդողի ատեստավորումը պետք է կազմակերպվի և իրականացվի հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջներին համապատասխան։

Կրթահամալիրի Միջին և Ավագ դպրոցներում, ինչպես նաև Քոլեջում  «Պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաները դասավանդողին  ներկայացվող հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջներն են՝

 • պատմության և հասարակագիտության դասավանդումը իրականացվում է ՏՀՏ միջոցների օգտագործմամբ
 • Դասավանդողը պետք է կարողանա իրականացնել բլոգային և նախագծային ուսուցում
 • Դասավանդողը պետք է կարողանա կազմել և իրականացնել տարբեր տեսակի ուսումնական նախագծեր՝
  Նախագծեր ըստ ժամկետների՝
  -կարճաժամկետ նախագիծ
  -միջնաժամկետ նախագիծ
  -երկարաժամկետ նախագիծ
  Նախագծեր ըստ կազմակերպման ձևի`
  -անհատական
  -հասակակիցների խմբով
  -տարատարիք
  -համագործակցային՝ այլ կրթական հաստատությունների հետ
  -սովորող-սովորեցնող նախագիծ
  -ընտանեկան նախագիծ
  Նախագծեր ըստ բովանդակության`
  -պատմական իրականության հետազոտում
  -պատմության վերակառուցում
  -արդի հիմնախնդիրների ուսումնասիրում
  -քաղաքացիական նախաձեռնությունների իրականացում
 • Դասավանդողը պետք է կարողանա ստեղծել  ուսումնական նյութեր ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ և հրապարակել դրանք բլոգում
 • դասավանդողը պետք է կարողանա կազմակերպել և իրականացնել ուսումնահայրենագիտական, կրթական փոխանակումներով ճամփորդություններ
 • դասավանդողը պետք է կարողանա կազմակերպել, իրականացնել և համակարգել հրավիրյալ մասնագետների հետ հանդիպում-քննարկումներ, պատմական-հասարակագիտական թեմաներով կլոր սեղաններ

Հեղինակային կրթական ծրագրով աշխատող, «Պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաները դասավանդողի ատեստավորման բովանդակությունը /առարկայական հմտությունների ստուգման փուլ/.

1. Հասկացությունների սահմանում
2. Մարդկության պատմության օրինաչափությունների ձևակերպում
3. Հայոց պատմության օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների շարադրում ու զուգահեռում մարդկության պատմության օրինաչափությունների և այլ ժողովուրդների, հատկապես` հարևան, առանձնահատկությունների հետ
4. Պատմական և հասարակական երևույթների էության սահմանում ու բաղկացուցիչների նկարագրում, նաև` էության և բաղկացուցիչների փոխազդեցության բացահայտում
5. Պատմական և հասարակական իրադարձությունների պատճառահետևանքային ընթացքի վերհանում
6. Անցյալի դասերի իմացություն և կարևորում դասավանդման գործընթացում
7. Պատմության մեջ «խորասուզման» մեթոդաբանության գործնական կիրառում
8. Առարկայական ծրագրերի հեղինակում
9. Քաղաքական և սոցիալական տեխնոլոգիաների իմացություն ու ներառում անցյալ-ներկա-ապագա շղթայի ընթացքի տարբերակները քննարկելիս
10. Ժամանակագրության գերկարևորման կամ երրորդացման մանկավարժական վտանգների հստակ պատկերացում և դրանցից խուսափելու ուղիների նկարագրություն
11. Սահմանային և բնական գիտությունների կիրառելի տեղեկույթի իմացություն ու մեթոդաբանության տեղայնացում:

Մշակումը՝ Վարդան Կարապետյանի, Աշոտ Տիգրանյանի

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s