9-րդ դասարանում «Պատմություն» առարկայից սովորողի կրթական հմտությունների ամփոփիչ ստուգում

2021-2022 ուսումնական տարում 9-2 դասարանում «Պատմություն» առարկան դասավանդվել է սովորողների խմբի համահեղինակությամբ ստեղծված այլընտրանքային ծրագրով: Սակայն նպատակահարմար ենք համարել սովորողներին հնարավորություն տալ ընտրել ամփոփիչ ստուգման բովանդակությունը:

      Ա. 9-2 դասարանի սովորողների բլոգներ

 1. Աղազարյան Դավիթ
 2. Աղգաշյան Եվա
 3. Անտոնյան Տարոն
 4. Բաբայան Աբել
 5. Բաբաջանյան Արեն
 6. Բաբաջանյան Ռուզաննա
 7. Գրիգորյան Արամ
 8. Գրիգորյան Արտյոմ
 9. Գրիգորյան Նարեկ
 10. Ենգիբարյան Սեդա
 11. Կարապետյան Իռեն
 12. Կոշկարյան Ալեն
 13. Հակոբյան Հրանտ
 14. Հայրապետյան Դավիթ
 15. Հովհաննիսյան Արսեն
 16. Հովհաննիսյան Սեդա
 17. Ղազարյան Հայկ
 18. Ղարիբյան Էլիզա
 19. Մարջանյան Տիգրան
 20. Միրզոյան Հակոբ
 21. Սահրադյան Եվա
 22. Սարգսյան Էդուարդ
 23. Սերոբյան Նարե
 24. Սիմոնյան Անժելինա
 25. Սուքոյան Աշոտ

Բ. «Պատմություն» առարկայի այլընտրանքային հեղինակային ծրագիր

Գ. Ուսումնական տարվա ընթացքում հանձնարարված առաջադրանքների փաթեթ

Դ. 9-րդ դասարանում «Հայոց պատմություն» առարկայից սովորողների կրթական հմտությունների ամփոփիչ ստուգում. համահեղինակային մշակում

Ե.  Ամփոփիչ բանավոր ստուգման թերթիկներ (հին տարբերակ)

                                                                      Թերթիկ 1.

1. Հայկական լեռնաշխարհը

2. Ավատատիրության հաստատումը և Քրիստոնեության ընդունումը

3.  Հայ ազատագրական պայքարի վերելքը: Իսրայել Օրի

4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                                     Թերթիկ  2.

1. Պետական կառավարման համակարգը հայ Արշակունիների թագավորության շրջանում

2. Զինված պայքարը Արցախում և Սյունիքում
3
ՀՀ հռչակումը: Բաթումի պայմանագիրը

4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                                   Թերթիկ  3.


1. Հայկազուն Երվանդականների թագավորությունը Ք. ա. 7-6-րդ դարերում. Պարույր Նահապետը՝ հայոց թագավոր:  Երվանդ 1-ին Սակավակյաց: Տիգրան 1-ին Երվանդյան

2. Հայկական մշակույթը 5-9-րդ դարերում. Մ. Մաշտոցը և Հայոց գրերի գյուտը: Ոսկեդարյան գրականություն
3.
 Խորհրդային Հայաստանի տարածքային հիմնախնդիրները: Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը:
4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                                  Թերթիկ  4.


1. Մեծ Հայքի Արտաշեսյան թագավորությունը՝ Արտաշես 1-ին

2. Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը 5-րդ դարում՝: Վարդանանց պատերազմը

3. 1828-29թթ. ռուսթուրքական պատերազմը: Ադրիանապոլսի պայմանագիրը

4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                                  Թերթիկ  5.


1. Հայաստանը՝ Աշխարհակալ տերություն: Տիգրան 2-րդ Մեծ

2.  Հայկական հարցը Բեռլինի վեհաժողովում
3
Հայ ժողովուրդը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին

4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                                 Թերթիկ  6.

1. Տիգրան Մեծի տերությունը
2
. Հայաստանի Բագրատունյաց թագավորությունըՀայաստանի անկախության վերականգնումը: Աշոտ 1-ին

3. Հայաստանի 3-րդ հանրապետության կազմավորումը և ամրապնդումը
4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                               Թերթիկ  7.


1. Տիգրան Մեծի տերության անկումըՀռոմեահայկական պատերազմը: Արտաշատի պայմանագիրը

2. Հայկական մշակույթը 10-14-րդ դարերում. Կրթական համակարգը: Պատմագրությունը

3.  Հայաստանի երրորդ հանրապետության  հասարակականքաղաքական կյանքը
4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                       Թերթիկ  8.


1. Մեծ Հայքի թագավորությունն Արտավազդ 2-րդի օրոք.Կրասոսի արշավանքը:  Անտոնիոսի արշավանքը

2. Բագրատունյաց Հայաստանի վերելքը 10-րդ դարի երկրորդ կեսին և 11-րդ դարի սկզբին: Անին՝ մայրաքաղաք

3. Հայոց մեծ եղեռնը

4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                     Թերթիկ  9.


1. Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորությունը. Տրդատ 3-րդի գահակալությունը

2.  Հայոց թագավորության հռչակումը Կիլիկիայում: Լևոն 1-ին Մեծագործ

3. Մայիսյան հերոսամարտերը

4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                    Թերթիկ  10.


1. Հին Հայաստանի մշակույթը. Հայկական առասպելներն ու վիպերգերը: Հայոց նախաքրիստոնեական հավատքը: Գրավոր մշակույթը

2. Պայքար թագավորական իշխանության պահպանման համար. Արշակ 2-րդ: Պապ թագավոր

3. Արցախյան հիմնախնդիրը և դրա լուծման հեռանկարները
4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                       Թերթիկ  11.

1. Վանի Աշխարհակալ տերությունը. Արգիշտի 1-ին: Սարդուրի 2-րդ
2. Հայաստանի Բագրատունյաց թագավորությունըՀայաստանի անկախության վերականգնումը: Աշոտ 1-ին
3. Հայդուկային
շարժումը
4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                        Թերթիկ 12.

1. Հայկական լեռնաշխարհը
2.
1-ին աշխարհամարտը և Կովկասյան ճակատը
3
 ԼՂՀն անկախության և պատերազմի տարիներին
4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                       Թերթիկ  13.

 1. Հայկազուն Երվանդականների թագավորությունը Ք. ա. 7-6-րդ դարերում. Պարույր Նահապետը՝ հայոց թագավոր:  Երվանդ 1-ին Սակավակյաց: Տիգրան 1-ին Երվանդյան
2. Բագրատունյաց
Հայաստանի վերելքը 10-րդ դարի երկրորդ կեսին և 11-րդ դարի սկզբին: Անին՝ մայրաքաղաք
3. Հայաստանի երրորդ հանրապետության միջազգային
դրությունը
4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                     Թերթիկ  14.

1. Մեծ Հայքի Արտաշեսյան թագավորությունը՝ Արտաշես 1-ին
2.  
Հայոց թագավորության հռչակումը Կիլիկիայում: Լևոն 1-ին Մեծագործ
3. Հայաստանի 3-րդ հանրապետության կազմավորումը և ամրապնդումը
4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:


                                                    Թերթիկ  15.

1. Հայաստանը՝ Աշխարհակալ տերություն: Տիգրան 2-րդ Մեծ
2.
Հայկական մշակույթը 10-14-րդ դարերում. Կրթական համակարգը: Պատմագրությունը
3
Հայաստանի երրորդ հանրապետության անկախության գործընթացը
4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                     Թերթիկ 16.

1. Պայքար թագավորական իշխանության պահպանման համար. Արշակ 2-րդ: Պապ թագավոր
2.
Հայ ազատագրական պայքարի վերելքը: Իսրայել Օրի
3.
ՀՀ հռչակումը: Բաթումի պայմանագիրը
4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                      Թերթիկ  17.


1. Պայքար պետականության պահպանման համար. Սմբատ 1-ին: Աշոտ 2-րդ Երկաթ
2. 1826-28
թթ. ռուսպարսկական պատերազմը: Թուրքմենչայի պայմանագիրը
3.
Հայաստանի երրորդ հանրապետության միջազգային դրությունը
4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                                  Թերթիկ 18.

1.
Բագրատունյաց Հայաստանի վերելքը 10-րդ դարի երկրորդ կեսին և 11-րդ դարի սկզբին: Անին՝ մայրաքաղաք.
2.
Հայկական հարցը Բեռլինի վեհաժողովում
3.
Հայաստանի 3-րդ հանրապետության կազմավորումը և ամրապնդումը
4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                               Թերթիկ 19.

1. Հայկական մշակույթը 10-14-րդ դարերում. Կրթական համակարգը: Պատմագրությունը
2.
Զինված պայքարը Արցախում և Սյունիքում
3.
Հայ ժողովուրդը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին
4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը:

                                             Թերթիկ  20.

1. Հայոց
թագավորության հռչակումը Կիլիկիայում: Լևոն 1-ին Մեծագործ.
2. 1828-29
թթ. ռուսթուրքական պատերազմը: Ադրիանապոլսի պայմանագիրը
3.
Հայաստանի երրորդ հանրապետության  անկախության գործընթացը
4. Ներկայացնե՛լ ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը և բաժնի ամենահաջողված նյութը։

Զ. Ամփոփիչ բանավոր ստուգման թերթիկներ (այլընտրանքային տարբերակ)

                                                 Թերթիկ 1

 1. Թվարկե՛ք Մեծ Հայքի աշխարհները։
 2.  Ներկայացրե՛ք Ավատատիրական Հայաստանի գործակալությունները և նրանց գործառույթները։
 3.  Ո՞րն էր 1826-1828 թթ. Ռուսպարսկական պատերազմի գլխավոր պատճառը: Պատասխանը հիմնավորե՛լ։
 4.  Հերքե´ք կամ հիմնավորե´ք այն տեսակետը, որ մենք ապրում ենք հայոց երրորդ հանրապետությունում։
  ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                                   Թերթիկ 2

 1. Ներկայացրե՛ք Հայ-հռոմեական պատերազմների ժամանակագրությունը
 2. Նկարագրե՛ք Անի մայրաքաղաքը։
 3. Թվարկե´ք առաջին աշխարհամարտի գլխավոր և երկրորդական պատճառներն ու անմիջական ու երկարաժամկետ հետևանքները։
 4. Վերլուծե´ք ՀՀ քաղաքականությունը ԼՂՀ-ի հետ հարաբերություններում և դրա արդի հետևանքները։

ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                                          Թերթիկ 3

 1. Թվարկե՛ք Արտաշեսյան արքաներին՝ նշելով նրանց կառավարման տարեթվերը։
 2. Պատմե՛ք նախաքրիստոնեական Հայաստանում քրիստոնյաների գործունեության մասին։
 3. Ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ Հայկական հարցի միջազգայնացումը։
 4. Ներկայացրե´ք քաղաքական ուժերի դերը հայոց երրորդ հանրապետությունում։
  ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                                          Թերթիկ 4

 1. Թվարկե՛ք Արշակունի արքաներին՝ նշելով նրանց կառավարման տարեթվերը։
 2. Ներկայացրե՛ք պատմության ուսումնասիրության բնագավառում հայկական պատմագրության ձեռքբերումները V-XIV դարերում։
 3. Շարադրե´ք  հայդուկային շարժման ձախողման պատճառները։
 4. Շարադրե´ք Ձեր տեսակետը 1918-1921 և 1991-2022 թվականերին գերտերությունների հետ հարաբերություններում ՀՀ քաղաքականության մասին։
  ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։
       

                                          Թերթիկ 5

 1. Ներկայացրե՛ք Ուրատուի ժամանակագրությունը։
 2. Նկարագրե՛ք IX դարում հայկական պետության վերականգնման ընթացքը։
 3. Թվարկե´ք Հայոց ցեղասպանության պատճառները և հետևանքները։
 4. Ո՞րն է Արցախյան հիմնախնդրի լուծման ճանապարհային քարտեզը։

ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                         Թերթիկ 6

 1. Նկարագրե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի դիրքն ու սահմանները, բուսական և կենդանական աշխարհը, բնական ռեսուրսները։
 2. Վերլուծե՛ք ավատատիրական Հայաստանի դասերի փոխհարաբերությունները և դրանց հետևանքները հայոց պետության համար։
 3. Հիմնավորե´ք կամ հերքե՛ք այն տեսակետը, որ Հայոց ցեղասպանությունն անխուսափելի էր։
 4. Ներկայացրե´ք հայոց առաջին հանրապետության ժամանակագրությունը։

ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                         Թերթիկ 7

 1. Նկարագրե՛ք Տիգրան Մեծի արշավանքները։
 2. Թվարկե՛ք Հայաստանում քրիստոնեության պետական կրոն հռչակման պատճառները և հետևանքները։
 3. Ի՞նչ արդյունք ունեցավ Իսրայել Օրու գործունեությունը։
 4. Ներկայացրե´ք Արցախյան հիմնախնդրի լուծման փորձերի ժամանակագրությունը։

ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                        Թերթիկ 8

 1. Շարադրե՛ք «Հայկ և Բել» դիցավեպի բովանդակությունը։
 2. Թվարկե՛ք Ռուբինյան իշխանությանը սպառնացող ներքին և արտաքին վտանգներն ու դրանց չեզոքացմանն ուղղված ռազմաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական քայլերը։
 3. Համեմատե´ք 19-րդ դարում Հայաստանին և հայ ժողովրդին առնչվող պայմանագրերը։
 4. Թվարկե´ք երկրորդ աշխարհամարտի գլխավոր ճակատամարտերը։

ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                         Թերթիկ 9

 1. Շարադրե՛ք հայկական հնագույն մշակույթի մասին նյութական և հոգևոր վկայությունները։
 2.  Որո՞նք են հայկական Ոսկեդարի և Վերածննդի պատճառներն ու դրանց կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հետևանքները։
 3. Արդյո՞ք հայ ժողովուրդը հաղթեց 1918 թվականի մայիսին: Պատասխանը հիմնավորե՛լ։
 4. Ներկայացրե´ք հայոց երրորդ հանրապետության  ժամանակագրությունը։

ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                         Թերթիկ 10

 1. Ներկայացրե՛ք Հայկազուն Երվանդականների գործունեությունը։
 2. Վերլուծե՛ք միջնադարյան Հայաստանի կրթական համակարգի դրական և բացասական կողմերի պատճառներն ու հետևանքները։
 3. Ներկայացրե´ք Ձեր կարծիքը 1828-29թթ. Ռուս-թուրքական պատերազմում հայերի մասնակցության դերի և հետևանքների մասին։
 4. Թվարկե´ք  ՀՀ  քաղաքական համակարգի գլխավոր դերակատարներին 1991, 2003 և 2022 թվականներին։
  ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                         Թերթիկ 11

 1. Շարադրե՛ք Արտաշես Առաջինի բարեփոխումների հետևանքները։
 2. Ինչպիսի՞ քայլեր ձեռնարկեց Պապ թագավորը պետությունը հզորացնելու համար: Արդյո՞ք դրանք արդյունավետ էին։
 3. Ներկայացրե´ք 18-րդ դարում Արցախում և Սյունիքում մղված ազատագրական պայքարի ժամանակագրությունը։
 4. Կատարե´ք Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի բովանդակային համեմատության շարադրանք։
  ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                  Թերթիկ 12

 1. Շարադրե՛ք Արտաշատի պայմանագրի հիմնական դրույթները և դրանց հետևանքները։
 2. Ինչու՞ Արշակ 2-րդը կառուցեց Արշակավան քաղաքը և ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ։
 3. Թվարկե´ք առաջին աշխարհամարտի գլխավոր ճակատամարտերը։
 4. Նկարագրե´ք հայ ժողովրդի և ՀԽՍՀ-ի մասնակցությունը երկրորդ աշխարհամարտին։
  ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                        Թերթիկ 13

 1. Թվարկե՛ք հայկական աշխարհակալության ստեղծման և կործանման պատճառներն ու հետևանքները։
 2. Հաստատե՛ք կամ հերքե՛ք այն տեսակետը, որ մեր նախնիները մինչև Մաշտոցը այբբենական գիր են ունեցել։
 3. Ներկայացրե´ք հայդուկային շարժման հիմնական գործողությունները։
 4. Ներկայացրե´ք Սևրի պայմանագրի Հայաստանին վերաբերվող հոդվածները։
  ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                   Թերթիկ 14

 1. Որո՞նք են հայոց դիցարանների փոփոխությունների պատճառները և հետևանքները։
 2. Որո՞նք են Կիլիկիայի հայկական պետության առանձնահատկությունները։
 3. Թվարկե´ք Հայոց ցեղասպանության հիմնական փուլերը։
 4. Նկարագրե´ք ազգային զարթոնքի դրսևորումները 1988-1992 թվականներին։
  ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                   Թերթիկ 15

 1. Թվարկե՛ք Արտաշեսյան Հայաստանի կործանման ներքին և արտաքին պատճառները: Պատասխանը հիմնավորե՛ք։
 2. Ինչու՞ է հենց 5-րդ դարը համարվում Ոսկեդար։
 3. Թվարկե´ք 19-րդ դարի 2-րդ կեսի և 20-րդ դարի սկզբի հայկական մշակույթի առանցքային ձեռքբերումները։
 4. Պատմե´ք Փարիզի վեհաժողովի ընթացքի և արդյունքների մասին։
  ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                    Թերթիկ 16

 1. Համաձա՞յն եք, որ Սարդուրի II-ի օրոք Ուրատուն ունեցավ ամենամեծ տարածքային աճը: Պատասխանը հիմնավորե՛ք։
 2. Ներկայացրե՛ք Վարդանանց և Վահանանց պատերազմների ժամանակագրությունները։
 3. Նկարագրե´ք 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերի ընթացքը։
 4. Թվարկե´ք Խորհրդային Հայաստանի տարածքային հիմնախնդիրների պատճառները և հետևանքները: Թվարկումը հիմնավորե´ք։
  ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                    Թերթիկ 17

 1. Համաձա՞յն եք, որ Տիգրան Մեծը հայրենապաշտ էր իր կառավարման միայն վերջին տասնամյակում: Պատասխանը հիմնավորե՛ք։
 2. Ներկայացրե՛ք Բագրատունյաց թագավորության ժամանակագրությունը։
 3. Ներկայացրե´ք  19-րդ դարի 2-րդ կեսի և 20-րդ դարի սկզբի հայ գրականության նշանավոր ստեղծագործություններից երկուսի համառոտ բովանդակությունը։
 4. Որո՞նք են ՀՀ ստեղծման աշխարհաքաղաքական, ներպետական և գաղափարական պատճառները։
  ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                         Թերթիկ 18

 1. Արդյո՞ք Անտոնիոսն իր արշավանքի ժամանակ արդյունավետ քայլեր ձեռնարկեց: Պատասխանը հիմնավորե՛ք։
 2. Ներկայացրե՛ք հայկական Կիլիկիայի ժամանակագրությունը։
 3. Ներկայացրե´ք Իսրայել Օրու գործունեությունը։
 4. Ինչո՞ւ Մայիսյան հաղթանակից հետո ստորագրվեց Բաթումի պայմանագիրը և ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ։
  ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                         Թերթիկ 19

 1. Ապացուցե՛ք կամ հերքե՛ք այն տեսակետը, որ Ուրարտուի կործանումը սոսկ հայկական պետությունների միավորման պատմական իրողություն է։
 2. Ներկայացրե՛ք Մեսրոպ Մաշտոցի և նրա աշակերտների գործունեության ժամանակագրությունը։
 3. Շարադրե´ք Թուրքմենչայի և Ադրիանապոլսի պայմանագրերի բովանդակությունը։
 4. Ի՞նչ դեր խաղացին հայազգի անհատները երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին։
  ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

                                        Թերթիկ 20

 1. Ի՞նչ դեր է խաղացել հեթանոսական կրոնը հայկական պետություններում։
 2. Թվարկե՛ք V-XIV դարերի մշակութային գործիչներին։
 3. Նկարագրե´ք առաջին աշխարհամարտի ռազմական գործողությունների ընթացքը Կովկասյան ռազմաճակատում։
 4. Թվարկե´ք Անկախության հռչակագրի բովանդակության պատճառները և հետևանքները։
  ՊարզաբանումԱմփոփիչ ստուգման թերթիկի հարցերին պատասխանելիս սովորողը ներկայացնում է  ուսումնական բլոգի «Պատմություն» բաժինը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s