9-րդ դասարան

                                Սեպտեմբեր

Թեմա։ Առաջին համաշխարհային պատերազմ. պատճառներ, իրադարձություններ, հետևանքներ 

Առաջադրանքներ 

I Մակարդակ (հեշտ) 

 1. Թվարկել այն պատճառները, որոնք հանգեցրել են Առաջին համաշխարհային պատերազմին  — 2 միավոր; 

 2. Ո՞ր Եվրոպական երկրները չեն մասնակցել առաջին համաշխարհային պատերազմին — 2 միավոր;

3. Ինչպե՞ս արդարացավ Օսմանյան կայսրությունը ամբողջ աշխարհի առջև հայոց ցեղասպանությունից հետո —  3 միավոր:

II Մակարդակ(միջին) 

1. Թվարկել համաշխարհային պատերազմի 3 կարևոր իրադարձությունները։ Պատասխանը հիմնավորել  — 4 միավոր; 

2. Ընտրել Եվրոպական որևէ երկիր և ներկայացնել նրա դերը պատերազմի ժամանակ —  4 միավոր; 

3. Ներկայացնել Հայաստանի դերը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։  — 5 միավոր:

III Մակարդակ(բարդ) 

1. Թարգմանել առաջին համաշխարհային պատերազմի վերաբերյալ  նյութ, որը դեռ չունի հայալեզու տարբերակ — 5 միավոր; 

2.Թվարկել և հիմնավորել Անտանտի հաղթանակի պատճառները — 4 միավոր; 

3. Գրեք ձեր տեսակետը, թե ինչպես կարող էր առաջին համաշխարհային պատերազմի կոնֆլիկտը լուծվել խաղաղ ճանապարհով — 6 միավոր:

Պարզաբանում.  Նշված առաջադրանքներից պարտադիր է կատարել առնվազն երեքը, սակայն նույն մակարդակից կարելի է ընտրել առավելագույնը երկու առաջադրանք։ Ցանկության դեպքում սովորողը կարող է կատարել  երեքից ավել առաջադրանք։

Առաջադրանքները կազմեցին 9-2 դասարանի սովորողներ Հայ Ղազարյանը, Իռեն Կարապետյանը, Էլիզա Ղարիբյանը, Էդուարդ Սարգսյանը, Ալեն Կոշկարյանը

 

Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Ապացուցեք, որ 1914-1918 թվականներին տեղի ունեցած իրադարձությունների համակարգը կարող է անվանվել ԱՌԱՋԻՆ համաշխարհային պատերազմ;
 2. Հիմնավորեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ առաջին (պայմանական ասված) աշխարհամարտի ժամանակ դրսևորվել է պատերազմն իր ողջ էությամբ և բոլոր բաղկացուցիչներով;
 3. Կազմեք Հայոց Ցեղասպանության մեղավորների վարկանիշային աղյուսակը (առաջին և վերջին երեք տեղերի թեկնածուների ընտրությունը հիմնավորեք):

Պարզաբանում. 1. Բոլոր առաջադրանքների կատարումը պարտադիր է և նույնիսկ երկուսի լիարժեք պատասխանը ոչ մի միավոր չի բերի; 2. Առաջադրանքները կարելի է կատարել խմբային տարբերակով, բայց ոչ` աշխատանքի բաժանումով:

Առաջադրանքները կազմեց 9-2 դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

                                Հոկտեմբեր

Թեմա։ Ցեղասպանությունը որպես համաշխարհային երևույթ: Հայոց ցեղասպանություն

Առաջադրանքներ 

I Մակարդակ (հեշտ) Ովքե՞ր մասնակից եղան հրեաների էթնիկ զտմանը: Ի՞նչ հետևանքների այն հանգեցրեց — 2 միավոր; 

 2. Ինչո՞ւ Գերմանիան ցեղասպանության ենթարկեց Նամիբիային — 3 միավոր;

3. Ովքե՞ր են Հերերո և Նամակուա ցեղերի ցեղասպանության հեղինակները և ի՞նչ նշանակություն այն ունի մեր օրերում — 4 միավոր:

II Մակարդակ(միջին) 

1. Սահմանել “Ցեղասպանություն” հասկացությունը և բերել նրան առնչվող 3 հասկացություն – 4 միավոր; 

2. Ինչո՞ւ Օսմանյան կայսրությունը որոշեց ցեղասպանություն գործել Հայ ժողովրդի նկատմամբ – 3 միավոր;

3.  Ինչ ազդեցություն ունեցավ հայոց ցեղասպանությունը հայ ժողովրդի վրա: Ի՞նչ պատահեց նրանց, որոնց հաջողվեց ողջ մնալ — 4 միավոր:

III Մակարդակ(բարդ) 

1. Արդյո՞ք Օսմանյան կայսրույթունը ցեղասպանություն գործեց միայն հայերի հանդեպ, և եթե ոչ, ապա ինչո՞ւ ցեղասպանության ենթարկվեցին նաև այլ ազգեր — 5 միավոր; 

2. Կատարել հետազոտական աշխատանք 20րդ դարում տեղի ունեցած որևէ ցեղասպանության (բացի Հայոց ցեղասպանությունից) մասին: Ընտրությունը հիմնավորել — 7 միավոր; 

3. Կազմել ցուցակ, որում կլինեն հինգ ամենացնցող ցեղասպանությունները: Գրել հիմնավորում — 6 միավոր:

Պարզաբանում.  Նշված առաջադրանքներից պարտադիր է կատարել առնվազն երեքը, սակայն նույն մակարդակից կարելի է ընտրել առավելագույնը երկու առաջադրանք։ Ցանկության դեպքում սովորողը կարող է կատարել  երեքից ավել առաջադրանք։

Առաջադրանքները կազմեցին 9-2 դասարանի սովորողներ Հայ Ղազարյանը, Իռեն Կարապետյանը, Էլիզա Ղարիբյանը, Էդուարդ Սարգսյանը, Ալեն Կոշկարյանը

 Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Վերլուծեք Հայոց Ցեղասպանության ժամանակաշրջանի ինքնապաշտպանական կռիվների բնույթը, ընթացքը և հետևանքները;
 2. Թվարկեք XX-XXI դարերի ցեղասպանությունները և համեմատեք արմենոցիդի հետ;
 3. Կազմեք Հայոց Ցեղասպանության իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակը (առաջին և վերջին երեք տեղերի թեկնածուների ընտրությունը հիմնավորեք):

Պարզաբանում. 1. Բոլոր առաջադրանքների կատարումը պարտադիր է և նույնիսկ երկուսի լիարժեք պատասխանը ոչ մի միավոր չի բերի; 2. Առաջադրանքները կարելի է կատարել խմբային տարբերակով, բայց ոչ` աշխատանքի բաժանումով:

Առաջադրանքները կազմեց 9-2 դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

                                Նոյեմբեր

Թեմա։ Հայոց առաջին հանրապետությունը

Առաջադրանքներ 

I Մակարդակ (հեշտ) 

 1. Ե՞րբ է կազմվել Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը – 3 միավոր; 
 2. Ի՞նչ ազդեցություն թողեց Կարսի պայմանագրի կնքումը։ Պատասխանը հիմնավորել- 3 միավոր;
 3. Ի՞նչ կապ կա Կարսի պայմանագրի և Մոսկվայի պայմանագրի միջև — 2 միավոր:

II Մակարդակ(միջին) 

 1. Սահմանել «Հանրապետություն» հասկացությունը և նրան

առնչվող 3-5 հասկացություն – 5 միավոր; 

 • Ի՞նչ պայմանագրեր կան, որոնց մասին քիչ է խոսվում։ Ներկայացնել նրանց համառոտ բովանդակությունը – 4 միավոր;
 • Մանրամասն ներկայացնել Հայոց բանակի հիմքերի ստեղծումը — 5 միավոր:

III Մակարդակ(բարդ) 

1. Կատարել հետազոտական աշխատանք “Առաջին Հանրապետություն” թեմայով — 8 միավոր; 

2. Ներկայացնել երեք երկիր և գրել, թե՞ ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել Անդրկովկասյան Դեմոկրատական Դաշնային Հանրապետության փլուզումը նրանց վրա — 7 միավոր; 

3. 1920 թ կնքվեց պայմանագիր, որի արդյունքում Հայաստանի կազմի մեջ մտավ Կարսը և Արևմտյան Հայաստանի մի մասը։ Սակայն ինչո՞ւ այդ պայմանագրի կետերը չկատարվեցին — 7 միավոր:

Պարզաբանում.  Նշված առաջադրանքներից պարտադիր է կատարել առնվազն երեքը, սակայն նույն մակարդակից կարելի է ընտրել առավելագույնը երկու առաջադրանք։ Ցանկության դեպքում սովորողը կարող է կատարել  երեքից ավել առաջադրանք։

Առաջադրանքները կազմեցին 9-2 դասարանի սովորողներ Հայկ Ղազարյանը, Իռեն Կարապետյանը, Էլիզա Ղարիբյանը, Էդուարդ Սարգսյանը, Ալեն Կոշկարյանը, Տիգրան Մարջանյանը

 Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Վերլուծեք 1920 թվականի մայիսյան իրադարձությունները;
 2. Թվարկեք և համեմատեք Առաջին Հանրապետության կառավարությունների գործունեության հիմնական ուղղությունները;
 3. Կազմեք Առաջին Հանրապետության հերոսների վարկանիշային աղյուսակը (առաջին և վերջին երեք տեղերի թեկնածուների ընտրությունը հիմնավորեք):

Պարզաբանում. 1. Բոլոր առաջադրանքների կատարումը պարտադիր է և նույնիսկ երկուսի լիարժեք պատասխանը ոչ մի միավոր չի բերի; 2. Առաջադրանքները կարելի է կատարել խմբային տարբերակով, բայց ոչ` աշխատանքի բաժանումով:

Առաջադրանքները կազմեց 9-2 դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

                                Դեկտեմբեր

Թեմա։ Խորհրդային Հայաստանի պատմական փոփոխության փուլերը

Առաջադրանքներ 

I Մակարդակ (հեշտ) 

 1. Ե՞րբ է ստեղծվել Խորհրդային Հայաստանը – 2 միավոր; 
 2. Արդյո՞ք Հայաստանի Առաջին հանրապետությունն ուներ այլընտրանք ԽՍՀՄ կազմ մտնելու փոխարեն։ Ինչո՞ւ- 4 միավոր;
 3. Ովքե՞ր նպաստեցին ՀԽՍՀ ձևավորմանը — 3 միավոր:

II Մակարդակ (միջին) 

 1. Ի՞նչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել ՀԽՍՀ կազմավորման շրջանում։ — 4 միավոր;
 2. Հասարակության բոլոր խավերում առաջացած ծայրահեղ դժգոհության հետևանքով, ին՞չ է տեղի ունեցել 1921 թվականի փետրվարին. — 5 միավոր;
 3. Վերլուծել 1960-1980 թվականներին տեղի ունեցած արդյունաբերական կարևորագույն իրադարձությունները։ — 6 միավոր

III Մակարդակ(բարդ) 

 1. Կազմել ՀԽՍՀ հերոսների վարկանիշային աղյուսակը և հիմնավորել առաջին և վերջին երեք հորիզոնականների ընտրությունը – 8 միավոր
 2. Ներկայացնել hետպատերազմյան շրջանում (1945-1960) տեղի ունեցած դեպքերը — 7 միավոր; 
 3. Բնութագրել հետպատերազմյան շրջանում ՀԽՍՀ վիճակը – 6 միավոր:

Պարզաբանում.  Նշված առաջադրանքներից պարտադիր է կատարել առնվազն երեքը, սակայն նույն մակարդակից կարելի է ընտրել առավելագույնը երկու առաջադրանք։ Ցանկության դեպքում սովորողը կարող է կատարել  երեքից ավել առաջադրանք։

Առաջադրանքները կազմեցին 9-2 դասարանի սովորողներ Հայկ Ղազարյանը, Իռեն Կարապետյանը, Էլիզա Ղարիբյանը, Էդուարդ Սարգսյանը, Ալեն Կոշկարյանը

 Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Վերլուծեք 1921 թվականի հայաստանյան իրադարձությունները;
 2. Որոշարկեք Խորհրդային Հայաստանի պատմության փուլերը և վերլուծեք յուրաքանչյուր փուլում տեղի ունեցած իրադարձություններից մեկը;
 3. Կազմեք Խորհրդային Հայաստանի հակահերոսների վարկանիշային աղյուսակը (առաջին և վերջին երեք տեղերի թեկնածուների ընտրությունը հիմնավորեք):

Պարզաբանում. 1. Բոլոր առաջադրանքների կատարումը պարտադիր է և նույնիսկ երկուսի լիարժեք պատասխանը ոչ մի միավոր չի բերի; 2. Առաջադրանքները կարելի է կատարել խմբային տարբերակով, բայց ոչ` աշխատանքի բաժանումով:

Առաջադրանքները կազմեց 9-2 դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

                          Փետրվար. 2022 թվական

Թեմա։ 1914-2022 թվականներին ընդունված` հայ ժողովրդին և հայկական պետությանը վերաբերող միջազգային փաստաթղթեր

Առաջադրանքներ 

I Մակարդակ (հեշտ) 

 1. Գրել Հայաստանի հետ կապված երկու պայմանագրի համառոտ բովանդակությունը – 4 միավոր; 
 2. Արդյո՞ք քառօրյա պատերազմի արդյունքում տեղի է ունեցել պայմանագրի կնքում։ Ներկայացնել մանրամասներ — 4 միավոր;
 3. Ներկայացնել Բաթումիի պայմանագիրը — 4 միավոր:

II Մակարդակ (միջին) 

 1. Ինչպե՞ս ազդեց Սևրի պայմանագրի կնքումը հայկական հարցի վրա: Պատասխանը հիմնավորել — 6 միավոր;
 2. Ինչպիսի՞ հետևանքներ ունեցավ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի կնքումը Հայաստանի վրա — 5 միավոր;
 3. Ինչպիսի՞ դեր ուներ Հայաստանը Կարսի պայմանագրի կնքման ժամանակ — 6 միավոր:

III Մակարդակ(բարդ) 

 1. Գրել անկողմնակալ կարծիք 44-օրյա պատերազմին հաջորդած հայտարարությունների խախտված կետերի մասին – 8 միավոր;
 2. Թվարկել Կարսի պայմանագրի դրույթները — 7 միավոր;
 3. Կազմել հայկական հարցի հետ առնչվող պայմանագրերի վարկանիշային աղյուսակ: Հորիզոնականների ընտրությունը հիմնավորել – 8 միավոր:

Պարզաբանումներ. 1. Նշված առաջադրանքներից պարտադիր է կատարել առնվազն երեքը, սակայն նույն մակարդակից կարելի է ընտրել առավելագույնը երկու առաջադրանք։ Ցանկության դեպքում սովորողը կարող է կատարել  երեքից ավել առաջադրանք; 2. Առաջադրանքները կարող են լինել միտումնավոր սխալ կամ ունենալ բազմատարբերակ պատասխան: Առաջադրանքի սխալ լինելը պետք է հիմնավորել, իսկ բազմատարբերակ պատասխանի դեպքում նշել նվազագույնը երկու տարբերակ:

Առաջադրանքները կազմեցին 9-2 դասարանի սովորողներ Հայկ Ղազարյանը, Իռեն Կարապետյանը, Էլիզա Ղարիբյանը, Էդուարդ Սարգսյանը, Ալեն Կոշկարյանը, Արեն Բաբաջանյանը

 Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Կարս+Սևր+Թիֆլիս-x+y=a, գտեք տառերով արտահայտված հասկացությունները;
 2.  Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ 1914-2022 թվականներին հայկական դիվանագիտությունն ապաշնորհ էր, որի հետևանքով իրականություն դարձան մեր ազգային ու պետական շահերին հակասող միջազգային փաստաթղթերը;
 3.  Որո՞նք են Վիլսոնի իրավարար վճռի մարտահրավերները:

Պարզաբանում. 1. Բոլոր առաջադրանքների կատարումը պարտադիր է և նույնիսկ երկուսի լիարժեք պատասխանը ոչ մի միավոր չի բերի; 2. Առաջադրանքները կարելի է կատարել խմբային տարբերակով, բայց ոչ` աշխատանքի բաժանումով:

Առաջադրանքները կազմեց 9-2 դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

                                   Մարտ. 2022 թվական

Թեմա։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ

Առաջադրանքներ 

I Մակարդակ (հեշտ) 

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի հակամարտության կողմերը և նրանց կազմերը – 3 միավոր; 
 2. Ո՞ր իրադարձությունները հանգեցրին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մեկնարկին — 4 միավոր;
 3. Ինչպե՞ս վարվեցին Հիտլերի համախոհների հետ Գերմանիայի կապիտուլյացիայից հետո – 3 միավոր:

II Մակարդակ (միջին) 

 1. Կազմել վարկանիշային աղյուսակ ըստ պատերազմած երկրների կորուստների — 5 միավոր;
 2. Ի՞նչ այլ վերջաբան կարող էր ունենալ երկրորդ աշխարհամարտը — 6 միավոր;
 3. Ներկայացնել հայ ժողովրդի մասնակցությունը երկրորդ աշխարհամարտում — 6 միավոր:

III Մակարդակ(բարդ) 

 1. Թվարկել երկրորդ համաշխարհային պատերազմին ներգրավված երկրներն ըստ ակտիվության – 7 միավոր;
 2. Գրեք Ձեր կարծիքը նացիստական Գերմանիայի առաջնորդի գործունեության վերաբերյալ — 8 միավոր;
 3. Ի՞նչ հետևանքներ թողեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը հետագա տնտեսական և աշխարհաքաղաքական զարգացման վրա – 8 միավոր:

Պարզաբանումներ. 1. Նշված առաջադրանքներից պարտադիր է կատարել առնվազն երեքը, սակայն նույն մակարդակից կարելի է ընտրել առավելագույնը երկու առաջադրանք։ Ցանկության դեպքում սովորողը կարող է կատարել  երեքից ավել առաջադրանք; 2. Առաջադրանքները կարող են լինել միտումնավոր սխալ կամ ունենալ բազմատարբերակ պատասխան: Առաջադրանքի սխալ լինելը պետք է հիմնավորել, իսկ բազմատարբերակ պատասխանի դեպքում նշել նվազագույնը երկու տարբերակ:

Առաջադրանքները կազմեցին 9-2 դասարանի սովորողներ Հայկ Ղազարյանը, Իռեն Կարապետյանը, Էլիզա Ղարիբյանը, Էդուարդ Սարգսյանը, Ալեն Կոշկարյանը, Արեն Բաբաջանյանը

 Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Հիտլեր+Մուսոլինի+X-b= Ստալին-a +y, գտեք տառերով արտահայտված հասկացությունները;
 2.  Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հայերն ակտիվորեն են մասնակցել երկրորդ աշխարհամարտին;
 3.  Որո՞նք են երկրորդ աշխարհամարտի մեր օրերում առկա հետևանքները:

Պարզաբանում. 1. Բոլոր առաջադրանքների կատարումը պարտադիր է և նույնիսկ երկուսի լիարժեք պատասխանը ոչ մի միավոր չի բերի; 2. Առաջադրանքները կարելի է կատարել խմբային տարբերակով, բայց ոչ` աշխատանքի բաժանումով:

Առաջադրանքները կազմեց 9-2 դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

  «Հայոց պատմություն» առարկայից նախաքննական հարցեր

              Կատարման ժամկետը մարտի 30 — ապրիլի 4

 1. Ներկայացրեք Պարույր Հայկազունու կատարած աշխատանքների ժամանակագրությունը;

2. Նկարագրեք Հայկական Լեռնաշխարհի դիրքն ու սահմանները, բուսական և կենդանական աշխարհը, բնական ռեսուրսները;

3. Համաձա՞յն եք, որ Սարդուրի II-ի օրոք Վանի տերությունը ունեցավ տարածքային ամենամեծ աճը։ Պատասխանը հիմնավորեք;

4. Շարադրեք Արտաշես I-ի բարեփոխումների հետևանքները։

Պարզաբանում. 1. Բանավոր պատասխանն ավելի բարձր է գնահատվում և պետք է տրվի ապրիլի 4-ին և 5-ին դասացուցակային դասի ժամանակ; 2. Գրավոր պատասխանն ուղարկվում է ծրագրի համահեղինակներին մինչև ապրիլի 4-ի ժամը 09:00:

  «Հայոց պատմություն» առարկայից նախաքննական հարցեր

              Կատարման ժամկետը ապրիլի 5-10

 1. Ներկայացրեք հայ – հռոմեական պատերազմների ժամանակագրությունը;

2. Նկարագրեք Տիգրան Մեծի արշավանքները;

3. Համաձա՞յն եք, որ Տիգրան Մեծը հայրենապաշտ էր իր կառավարման միայն վերջին տասնամյակում: Պատասխանը հիմնավորեք;

4. Շարադրեք Արտաշատի պայմանագրի հիմնական դրույթները և դրանց հետևանքները։

Պարզաբանում. 1. Բանավոր պատասխանն ավելի բարձր է գնահատվում և պետք է տրվի ապրիլի 11-ին և 12-ին դասացուցակային դասի ժամանակ; 2. Գրավոր պատասխանն ուղարկվում է ծրագրի համահեղինակներին մինչև ապրիլի 10-ի ժամը 23:59:

  «Հայոց պատմություն» առարկայից նախաքննական հարցեր

              Կատարման ժամկետը ապրիլի 12-19

 1. Ներկայացրեք Տրդատ III-ի ժամանակագրությունը;

2. Շարադրեք «Հայկ և Բել» դիցավեպի համառոտ բովանդակությունը;

3. Արդյո՞ք Անտոնիոսը իր արշավանքի ժամանակ արդյունավետ քայլեր ձեռնարկեց: Պատասխանը հիմնավորեք;

4. Շարադրեք հնագույն Հայկական մշակույթի մասին նյութական և հոգևոր վկայությունները։

Պարզաբանում. 1. Բանավոր պատասխանն ավելի բարձր է գնահատվում և պետք է տրվի ապրիլի 18-ին և 19-ին դասացուցակային դասի ժամանակ; 2. Գրավոր պատասխանն ուղարկվում է ծրագրի համահեղինակներին մինչև ապրիլի 18-ի ժամը 09:20:

«Հայոց պատմություն» առարկայից նախաքննական հարցեր

              Կատարման ժամկետը ապրիլի 19-26

1. Ներկայացրեք Վարդանանց պատերազմի ժամանակագրությունը;

2. Ներկայացրեք գործակալությունները և նրանց գործառույթները;

3. Ինչպիսի՞ քայլեր ձեռնարկեց Պապ թագավորը երկիրը հզորացնելու համար: Արդյո՞ք դրանք արդյունավետ էին;

4. Մանրամասն շարադրեք ավատատիրական Հայաստանի դասերի փոխհարաբերությունները և դրանց հետևանքները հայոց պետության ու հայաստանյան հասարակության համար։

Պարզաբանում. 1. Բանավոր պատասխանն ավելի բարձր է գնահատվում և պետք է տրվի ապրիլի 25-ին և 26-ին դասացուցակային դասի ժամանակ; 2. Գրավոր պատասխանն ուղարկվում է ծրագրի համահեղինակներին մինչև ապրիլի 25-ի ժամը 09:20:

  «Հայոց պատմություն» առարկայից նախաքննական հարցեր

              Կատարման ժամկետը ապրիլի 26-մայիսի 3

1. Ներկայացրեք Բագրատունյաց թագավորության ժամանակագրությունը;

2. Նկարագրեք Անի մայրաքաղաքը;

3. Արդյունավե՞տ էին, արդյոք, Սմբատ I-ի և Աշոտ II Երկաթի ջանքերը հանուն պետականության պահպանման: Պատասխանը հիմնավորեք;

4. Շարադրեք պատմության ուսումնասիրության բնագավառում V դարում եղած ձեռքբերումները։

Պարզաբանում. 1. Բանավոր պատասխանն ավելի բարձր է գնահատվում և պետք է տրվի մայիսի 2-ին և 3-ին դասացուցակային դասի ժամանակ; 2. Գրավոր պատասխանն ուղարկվում է ծրագրի համահեղինակներին մինչև մայիսի 2-ի ժամը 10:00:

  «Հայոց պատմություն» առարկայից նախաքննական հարցեր

              Կատարման ժամկետը մայիսի 3-10

1. Ներկայացրե´ք Բագրատունյաց Հայաստանի վերելքի ժամանակագրությունը;

2. Նկարագրե´ք, թե ինչպիսինէին պայմանները հայկական մշակույթի զարգացման համար X-XIV դարերում;

3. Ըստ Ձեզ, ինչպիսի՞ն էր Աբաս թագավորի վարած քաղաքականությունը: Պատասխանը հիմնավորե´լ;

4. Թվարկե´ք Ռուբինյան իշխանությանը սպառնացող ներքին և արտաքին վտանգներն ու դրանց չեզոքացմանն ուղղված ռազմաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական քայլերը։

Պարզաբանում. 1. Բանավոր պատասխանն ավելի բարձր է գնահատվում և պետք է տրվի մայիսի 10-ի դասացուցակային դասի ժամանակ; 2. Գրավոր պատասխանն ուղարկվում է ծրագրի համահեղինակներին մինչև մայիսի 10-ի ժամը 10:00:

  «Հայոց պատմություն» առարկայից նախաքննական հարցեր

              Կատարման ժամկետը մայիսի 10-17

1. Շարադրե´ք 1724 թ. հունիսի 12-ի Կոնստանդնուպոլսի պայմանագրի բովանդակությունը;

2. Ի՞նչ արդյունք ունեցավ Իսրայել Օրու գործունեությունը;

3. Ո՞րն էր 1826-1828 թթ. ռուս – պարսկական պատերազմի գլխավոր պատճառը: Պատասխանը հիմնավորե´լ;

4. Ներկայացրե´ք հայերի դերը 1877-1878 թթ. ռուս – թուրքական պատերազմում։

Պարզաբանում. 1. Բանավոր պատասխանն ավելի բարձր է գնահատվում և պետք է տրվի մայիսի 16-ի և 17-ի դասացուցակային դասերի ժամանակ; 2. Գրավոր պատասխանն ուղարկվում է ծրագրի համահեղինակներին մինչև մայիսի 16-ի ժամը 10:03:

  «Հայոց պատմություն» առարկայից նախաքննական հարցեր

              Կատարման ժամկետը մայիսի 20-25

1. Շարադրե´ք Կարսի պայմանագրի բովանդակությունը;

2. Ի՞նչ արդյունք ունեցավ Աղասի Խանջյանի գործունեությունը;

3. Ո՞րն էր 1988թ.-ի ազգային հեղափոխության գլխավոր պատճառը: Պատասխանը հիմնավորե´ք;

4. Ներկայացրե´ք քաղաքական ուժերի դերը հայոց երրորդ հանրապետությունում։

Պարզաբանում. 1. Բանավոր պատասխանն ավելի բարձր է գնահատվում և պետք է տրվի մայիսի 23-ի և 24-ի դասացուցակային դասերի ժամանակ; 2. Գրավոր պատասխանն ուղարկվում է ծրագրի համահեղինակներին մինչև մայիսի 25-ի ժամը 22:00:

                                   Ապրիլ. 2022 թվական

Թեմա։ Արցախյան ազատագրական պատերազմ

 1. Փուլաբաժանեք արցախյան ազատագրական պայքարի պատմությունը և հիմնավորեք Ձեր տեսակետը;
 2. Վերլուծեք արցախյան հիմնախնդրի լուծման ընթացքն աշխարհում ծավալվող հակամարտությունների համատեքստում:

Առաջադրանքները կազմեց 9-2 դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

                                   Մայիս. 2022 թվական

Թեմաներ։ Թավշյա՞ հեղափոխությո՞ւն: Ապագայաբանական կանխատեսումներ

 1. Հաստատեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ 2018 թվականի ապրիլին ՀՀ-ում սկսվել է հեղափոխություն;
 2. Վերլուծեք 2018-2022 թվականներին ՀՀ-ում տեղի ունեցածի վրա ներքին և արտաքին գործոնների ազդեցությունը;
 3. Ներկայացրեք հայակական իրականության 2030 և 2050 թվականների Ձեր տեսլականները:

Առաջադրանքները կազմեց 9-2 դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը