9-րդ դասարան

                                Սեպտեմբեր

Թեմա։ Առաջին համաշխարհային պատերազմ. պատճառներ, իրադարձություններ, հետևանքներ 

Առաջադրանքներ 

I Մակարդակ (հեշտ) 

 1. Թվարկել այն պատճառները, որոնք հանգեցրել են Առաջին համաշխարհային պատերազմին  — 2 միավոր; 

 2. Ո՞ր Եվրոպական երկրները չեն մասնակցել առաջին համաշխարհային պատերազմին — 2 միավոր;

3. Ինչպե՞ս արդարացավ Օսմանյան կայսրությունը ամբողջ աշխարհի առջև հայոց ցեղասպանությունից հետո —  3 միավոր:

II Մակարդակ(միջին) 

1. Թվարկել համաշխարհային պատերազմի 3 կարևոր իրադարձությունները։ Պատասխանը հիմնավորել  — 4 միավոր; 

2. Ընտրել Եվրոպական որևէ երկիր և ներկայացնել նրա դերը պատերազմի ժամանակ —  4 միավոր; 

3. Ներկայացնել Հայաստանի դերը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։  — 5 միավոր:

III Մակարդակ(բարդ) 

1. Թարգմանել առաջին համաշխարհային պատերազմի վերաբերյալ  նյութ, որը դեռ չունի հայալեզու տարբերակ — 5 միավոր; 

2.Թվարկել և հիմնավորել Անտանտի հաղթանակի պատճառները — 4 միավոր; 

3. Գրեք ձեր տեսակետը, թե ինչպես կարող էր առաջին համաշխարհային պատերազմի կոնֆլիկտը լուծվել խաղաղ ճանապարհով — 6 միավոր:

Պարզաբանում.  Նշված առաջադրանքներից պարտադիր է կատարել առնվազն երեքը, սակայն նույն մակարդակից կարելի է ընտրել առավելագույնը երկու առաջադրանք։ Ցանկության դեպքում սովորողը կարող է կատարել  երեքից ավել առաջադրանք։

Առաջադրանքները կազմեցին 9-2 դասարանի սովորողներ Հայ Ղազարյանը, Իռեն Կարապետյանը, Էլիզա Ղարիբյանը, Էդուարդ Սարգսյանը, Ալեն Կոշկարյանը

 

Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Ապացուցեք, որ 1914-1918 թվականներին տեղի ունեցած իրադարձությունների համակարգը կարող է անվանվել ԱՌԱՋԻՆ համաշխարհային պատերազմ;
 2. Հիմնավորեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ առաջին (պայմանական ասված) աշխարհամարտի ժամանակ դրսևորվել է պատերազմն իր ողջ էությամբ և բոլոր բաղկացուցիչներով;
 3. Կազմեք Հայոց Ցեղասպանության մեղավորների վարկանիշային աղյուսակը (առաջին և վերջին երեք տեղերի թեկնածուների ընտրությունը հիմնավորեք):

Պարզաբանում. 1. Բոլոր առաջադրանքների կատարումը պարտադիր է և նույնիսկ երկուսի լիարժեք պատասխանը ոչ մի միավոր չի բերի; 2. Առաջադրանքները կարելի է կատարել խմբային տարբերակով, բայց ոչ` աշխատանքի բաժանումով:

Առաջադրանքները կազմեց 9-2 դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

                                Հոկտեմբեր

Թեմա։ Ցեղասպանությունը որպես համաշխարհային երևույթ: Հայոց ցեղասպանություն

Առաջադրանքներ 

I Մակարդակ (հեշտ) Ովքե՞ր մասնակից եղան հրեաների էթնիկ զտմանը: Ի՞նչ հետևանքների այն հանգեցրեց — 2 միավոր; 

 2. Ինչո՞ւ Գերմանիան ցեղասպանության ենթարկեց Նամիբիային — 3 միավոր;

3. Ովքե՞ր են Հերերո և Նամակուա ցեղերի ցեղասպանության հեղինակները և ի՞նչ նշանակություն այն ունի մեր օրերում — 4 միավոր:

II Մակարդակ(միջին) 

1. Սահմանել “Ցեղասպանություն” հասկացությունը և բերել նրան առնչվող 3 հասկացություն – 4 միավոր; 

2. Ինչո՞ւ Օսմանյան կայսրությունը որոշեց ցեղասպանություն գործել Հայ ժողովրդի նկատմամբ – 3 միավոր;

3.  Ինչ ազդեցություն ունեցավ հայոց ցեղասպանությունը հայ ժողովրդի վրա: Ի՞նչ պատահեց նրանց, որոնց հաջողվեց ողջ մնալ — 4 միավոր:

III Մակարդակ(բարդ) 

1. Արդյո՞ք Օսմանյան կայսրույթունը ցեղասպանություն գործեց միայն հայերի հանդեպ, և եթե ոչ, ապա ինչո՞ւ ցեղասպանության ենթարկվեցին նաև այլ ազգեր — 5 միավոր; 

2. Կատարել հետազոտական աշխատանք 20րդ դարում տեղի ունեցած որևէ ցեղասպանության (բացի Հայոց ցեղասպանությունից) մասին: Ընտրությունը հիմնավորել — 7 միավոր; 

3. Կազմել ցուցակ, որում կլինեն հինգ ամենացնցող ցեղասպանությունները: Գրել հիմնավորում — 6 միավոր:

Պարզաբանում.  Նշված առաջադրանքներից պարտադիր է կատարել առնվազն երեքը, սակայն նույն մակարդակից կարելի է ընտրել առավելագույնը երկու առաջադրանք։ Ցանկության դեպքում սովորողը կարող է կատարել  երեքից ավել առաջադրանք։

Առաջադրանքները կազմեցին 9-2 դասարանի սովորողներ Հայ Ղազարյանը, Իռեն Կարապետյանը, Էլիզա Ղարիբյանը, Էդուարդ Սարգսյանը, Ալեն Կոշկարյանը

 Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Վերլուծեք Հայոց Ցեղասպանության ժամանակաշրջանի ինքնապաշտպանական կռիվների բնույթը, ընթացքը և հետևանքները;
 2. Թվարկեք XX-XXI դարերի ցեղասպանությունները և համեմատեք արմենոցիդի հետ;
 3. Կազմեք Հայոց Ցեղասպանության իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակը (առաջին և վերջին երեք տեղերի թեկնածուների ընտրությունը հիմնավորեք):

Պարզաբանում. 1. Բոլոր առաջադրանքների կատարումը պարտադիր է և նույնիսկ երկուսի լիարժեք պատասխանը ոչ մի միավոր չի բերի; 2. Առաջադրանքները կարելի է կատարել խմբային տարբերակով, բայց ոչ` աշխատանքի բաժանումով:

Առաջադրանքները կազմեց 9-2 դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

                                Նոյեմբեր

Թեմա։ Հայոց առաջին հանրապետությունը

Առաջադրանքներ 

I Մակարդակ (հեշտ) 

 1. Ե՞րբ է կազմվել Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը – 3 միավոր; 
 2. Ի՞նչ ազդեցություն թողեց Կարսի պայմանագրի կնքումը։ Պատասխանը հիմնավորել- 3 միավոր;
 3. Ի՞նչ կապ կա Կարսի պայմանագրի և Մոսկվայի պայմանագրի միջև — 2 միավոր:

II Մակարդակ(միջին) 

 1. Սահմանել «Հանրապետություն» հասկացությունը և նրան

առնչվող 3-5 հասկացություն – 5 միավոր; 

 • Ի՞նչ պայմանագրեր կան, որոնց մասին քիչ է խոսվում։ Ներկայացնել նրանց համառոտ բովանդակությունը – 4 միավոր;
 • Մանրամասն ներկայացնել Հայոց բանակի հիմքերի ստեղծումը — 5 միավոր:

III Մակարդակ(բարդ) 

1. Կատարել հետազոտական աշխատանք “Առաջին Հանրապետություն” թեմայով — 8 միավոր; 

2. Ներկայացնել երեք երկիր և գրել, թե՞ ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել Անդրկովկասյան Դեմոկրատական Դաշնային Հանրապետության փլուզումը նրանց վրա — 7 միավոր; 

3. 1920 թ կնքվեց պայմանագիր, որի արդյունքում Հայաստանի կազմի մեջ մտավ Կարսը և Արևմտյան Հայաստանի մի մասը։ Սակայն ինչո՞ւ այդ պայմանագրի կետերը չկատարվեցին — 7 միավոր:

Պարզաբանում.  Նշված առաջադրանքներից պարտադիր է կատարել առնվազն երեքը, սակայն նույն մակարդակից կարելի է ընտրել առավելագույնը երկու առաջադրանք։ Ցանկության դեպքում սովորողը կարող է կատարել  երեքից ավել առաջադրանք։

Առաջադրանքները կազմեցին 9-2 դասարանի սովորողներ Հայկ Ղազարյանը, Իռեն Կարապետյանը, Էլիզա Ղարիբյանը, Էդուարդ Սարգսյանը, Ալեն Կոշկարյանը, Տիգրան Մարջանյանը

 Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Վերլուծեք 1920 թվականի մայիսյան իրադարձությունները;
 2. Թվարկեք և համեմատեք Առաջին Հանրապետության կառավարությունների գործունեության հիմնական ուղղությունները;
 3. Կազմեք Առաջին Հանրապետության հերոսների վարկանիշային աղյուսակը (առաջին և վերջին երեք տեղերի թեկնածուների ընտրությունը հիմնավորեք):

Պարզաբանում. 1. Բոլոր առաջադրանքների կատարումը պարտադիր է և նույնիսկ երկուսի լիարժեք պատասխանը ոչ մի միավոր չի բերի; 2. Առաջադրանքները կարելի է կատարել խմբային տարբերակով, բայց ոչ` աշխատանքի բաժանումով:

Առաջադրանքները կազմեց 9-2 դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

                                Դեկտեմբեր

Թեմա։ Խորհրդային Հայաստանի պատմական փոփոխության փուլերը

Առաջադրանքներ 

I Մակարդակ (հեշտ) 

 1. Ե՞րբ է ստեղծվել Խորհրդային Հայաստանը – 2 միավոր; 
 2. Արդյո՞ք Հայաստանի Առաջին հանրապետությունն ուներ այլընտրանք ԽՍՀՄ կազմ մտնելու փոխարեն։ Ինչո՞ւ- 4 միավոր;
 3. Ովքե՞ր նպաստեցին ՀԽՍՀ ձևավորմանը — 3 միավոր:

II Մակարդակ (միջին) 

 1. Ի՞նչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել ՀԽՍՀ կազմավորման շրջանում։ — 4 միավոր;
 2. Հասարակության բոլոր խավերում առաջացած ծայրահեղ դժգոհության հետևանքով, ին՞չ է տեղի ունեցել 1921 թվականի փետրվարին. — 5 միավոր;
 3. Վերլուծել 1960-1980 թվականներին տեղի ունեցած արդյունաբերական կարևորագույն իրադարձությունները։ — 6 միավոր

III Մակարդակ(բարդ) 

 1. Կազմել ՀԽՍՀ հերոսների վարկանիշային աղյուսակը և հիմնավորել առաջին և վերջին երեք հորիզոնականների ընտրությունը – 8 միավոր
 2. Ներկայացնել hետպատերազմյան շրջանում (1945-1960) տեղի ունեցած դեպքերը — 7 միավոր; 
 3. Բնութագրել հետպատերազմյան շրջանում ՀԽՍՀ վիճակը – 6 միավոր:

Պարզաբանում.  Նշված առաջադրանքներից պարտադիր է կատարել առնվազն երեքը, սակայն նույն մակարդակից կարելի է ընտրել առավելագույնը երկու առաջադրանք։ Ցանկության դեպքում սովորողը կարող է կատարել  երեքից ավել առաջադրանք։

Առաջադրանքները կազմեցին 9-2 դասարանի սովորողներ Հայկ Ղազարյանը, Իռեն Կարապետյանը, Էլիզա Ղարիբյանը, Էդուարդ Սարգսյանը, Ալեն Կոշկարյանը

 Առաջադրանքներ առարկայական ծրագրի համահեղինակների 

                                     համար 

 1. Վերլուծեք 1921 թվականի հայաստանյան իրադարձությունները;
 2. Որոշարկեք Խորհրդային Հայաստանի պատմության փուլերը և վերլուծեք յուրաքանչյուր փուլում տեղի ունեցած իրադարձություններից մեկը;
 3. Կազմեք Խորհրդային Հայաստանի հակահերոսների վարկանիշային աղյուսակը (առաջին և վերջին երեք տեղերի թեկնածուների ընտրությունը հիմնավորեք):

Պարզաբանում. 1. Բոլոր առաջադրանքների կատարումը պարտադիր է և նույնիսկ երկուսի լիարժեք պատասխանը ոչ մի միավոր չի բերի; 2. Առաջադրանքները կարելի է կատարել խմբային տարբերակով, բայց ոչ` աշխատանքի բաժանումով:

Առաջադրանքները կազմեց 9-2 դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը