2018 – 2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 

 1. Կազմել պատմական սկզբնաղբյուրների վարկանիշային աղյուսակ: Պատասխանը հիմնավորել:
 2. Սահմանել «Հայկական լեռնաշխարհ» հասկացությունը և նրա հետ սերտորեն կապված 10 հասկացություններ:
 3. Համեմատել մարդու առաջացման վարկածները:
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հնագիտությունը որպես անցյալի իմացության միջոց», «Գրավոր աղբյուրներ. հավատա՞լ, թե՞ ոչ», «Ազգագրական գիտելիքները բացում են անցյալի վարագույրները», «Հայկական լեռնաշխարհ», «Մարդու առաջացման հիմնախնդիրը. անպատասխան մնացած հարցեր», «Երեխաները նախնադարյան հասարակությունում», «Homo sapiens-ից առաջ. Հիպերբորեա, Լեմուրիա, Ատլանտիդա…»

 

Աղբյուրները`

Պատմական աղբյուրներ

Աղբյուրագիտություն

Ժայռապատկեր

Գեղամա լեռների ժայռապատկերները

Ուղտասարի ժայռապատկերները

Հնագիտություն

Ազգագրություն

Աղբյուրագիտություն

Հայկական լեռնաշխարհ: Տարածքը և սահմանները

Մարդու ծագման առեղծվածը

Մարդու ծագման առեղծվածքը

Վ/Ֆ «Հայկական լեռնաշխարհ»

ՁայնԱրարատի – 35. Հայկական լեռնաշխարհ

Ու/Ֆ «Մարդու առաջացման տեսությունները»

Պատմական աղբյուրներ

Մարդու, հասարակության և մշակույթի առաջացումը. տեսություններ և վարկածներ

«Որտեղի՞ց է հայտնվել մարդը, երբ մարդիկ դեռ չկային»

Վ/Ֆ «Դարերի խորքում պատմական հուշարձաններ»

Վ/Ֆ «Մարդու առաջացման պատմությունը»

Վ/Ֆ «Որտեղից և ինչպես հայտնվեց մարդը Երկրի վրա. 5 վարկած»

Գ/Ֆ «Միլիոն տարի մեր թվարկությունցից առաջ»

Գ/Ֆ «Բանական մարդ»

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Համեմատել նախնադարի երեք փուլերը;
 2. Բացատրել նախնադարի կործանման պատճառները;
 3. Կազմել Եգիպտոսի, Շումերի և Աքքադի գաղտնիքների վարկանիշային աղյուսակ: Պատասխանը հիմնավորել;
 4. Համեմատել Եգիպտոսը, Շումերը և հայկական հնագույն պետությունները;
 5. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Ինչպե՞ս էր ավարտվում նախնադարը», «Հայ ժողովրդի ձևավորումը», «Պետության առաջացումը Հայկական լեռնաշխարհում և մնացած աշխարհում. օրինաչափություններ և առանձնահատկություններ», «Արատտայի պատմության էջերից», «Հիքսոսներ», «Հայասա», «Եգիպտական բուրգեր. առեղծվածների բացահայտման ճանապարհով», «Հին Եգիպտոսի կրոնը», «Շումերական մշակույթը»:

 

Աղբյուրները`

Նախնադարյան հասարակություն

Նախնադարյան տնտեսություն

Փ/Ֆ «Նեանդերթալցիներ: Դարաշրջանի ավարտը»

Հայ ժողովրդի ծագումը

Հայկական առաջին պետական կազմավորումը.Արատտա

Հայոց նախնիները` հիքսոսներ

Փ/Ֆ «Հայերը. հիքսոսներ»

Հայաստանը Ք. ա. 3-րդ հազարամյակում

Շումերերեն լեզվի հայկական գաղտնիքներ

Փ/Ֆ «Հայերը. ծագում»

Ձայն Արարատի – 9 Արատտա`Հայոց հնագույն պետականություն

Ձայն Արարատի – 10 Հայասա

Հին Եգիպտոս

Շումերներ. համաշխարհային պատմության ամենահանելուկային ժողովուրդը

Փ/Ֆ «Շումեր. պահապանների երկիր»

Աքքադական տերությունը և Ուրի III արքայատոհմը

Փ/Ֆ «Եգիպտական բուրգերի գաղտնիքը»

Արարչական Համակարգի մյուս Բնածին Աստվածները. Եգիպտական Աստվածներ

Հին Եգիպտոսի յուրօրինակ կրոնի և հզորագույն աստվածների մասին

Փ/Ֆ «Հին Եգիպտոսի կրոնը»

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Համեմատել Արարատյան թագավորության 3 արքաների գործունեությունները և կառավարման ժամանակաշրջանները (արքաների ընտրությունը Ձերն է);
 2. Բացատրել Չինական և Հնդկական կայսրությունների ստեղծման ու կործանման պատճառները;
 3. Կազմել Ճապոնիայի և Կորեայի գաղտնիքների վարկանիշային աղյուսակ (պատասխանը հիմնավորել);
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Արիական քաղաքակրթություն», «Աշոկա. քու՞րմ, թե՞ արքա», «Ցին կայսրության հաջողությունները և ձախողումները», «Ճապոնական քաղաքակրթության գաղտնիքները», «Կորեական քաղաքակրթության առանձնահատկությունները», «Նախամաշտոցյան գիր», «Մուսասիր», «Արարատյան թագավորության քաղաքները», «Արարատյան թագավորության դիցարանը և արվեստը», «Արարատյան թագավորության տնտեսությունը»:

 

Աղբյուրները`

Հին քաղաքակրթությունների պատմություն: Արիացիներ

Վ/Ֆ «Արիական քաղաքակրթության գաղտնիքները»

Աշոկա արքան

Գ/Ֆ «Կայսր Աշոկա»

Հին Չինաստան. մեծ կայսրության պատմությունը

Վ/Ֆ «Ցին Շիհուանդի: Չինաստանի առաջին կայսրը»

Ճապոնիայի պատմություն

Վ/Ֆ «Ինչ գիտեին հին Ճապոնիայում»

Կորեական քաղաքակրթություն

Հին Կորեա

Կորեացիների ազգային բնավորության մասին

Վ/Ֆ «Կորեական ազգի պատմություն»

Նախամաշտոցյան գրային համակարգերը

Վանի թագավորություն

Պատմական համառոտ ակնարկ: Ուրարտու

Վանի թագավորության պետական կրոնը

Մուսասիրի որոնումները

Ձայն Արարատի 11 Վանի Հայկական Թագավորություն

Ուրարտուն հայկական թագավորություն է

Վ/Ֆ «Արարատ-Ուրարտու թագավորությունը»

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Համեմատել Հին Արևելքի 3 տիրակալների կառավարման ժամանակաշրջանները (տիրակալների ընտրությունը Ձերն է);
 2. Սահմանել Հին Արևելքի պատմությանը վերաբերող 5 առանցքային հասկացություն;
 3. Կազմել Հին Արևելքի կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրությունը (պատասխանը հիմնավորել);
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հեթանոսական կրոններ», «Ասորեստանի պատմության էջերից», «Բաբելոն. վերելք և անկում», «Աքեմենյան Իրանը կայսրության դասական օրինակ», «Գրի առաջացումն ու զարգացունը Հին Արևելքում», «Հին Արևելքի արվեստը», «Հին Արևելքի գիտությունը», «Հայկական և հինարևելյան պետությունների հարաբերությունները», «Համմուրապիի օրենքները»:

 

Աղբյուրները`

Ասորեստան

Ասորեստան. անվան ծագումը և պատմության հիմնական դրվագները

Բաբելոն

Բաբելոն. Աստծո դարպաս

Բաբելոն և Ասորեստան

Ուսումնական մուլտֆիլմ. «Բաբելոն»

Համմուրապիի օրենքները

Բաբելոնի արքա Համմուրապիի օրենքները

Հեթանոսական կրոն

Գիրը Հին Արևելքի երկրներում

Հին Արևելքի գիրը

Հին Արևելքի արվեստը

Հին Արևելքի մշակույթը և գիտությունը

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Ասորեստանցիներ. սարսափի և պատերազմի վարպետներ»

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Բաբելոն»

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Պարսկաստան»

 

ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Համեմատել Աթենքը և Սպարտան (տնտեսություն, պետական կառավարում, մշակույթ, ռազմական գործ, հասարակության կառուցվածքը);
 2. Կազմել մ. թ. ա. VII – II դարերի Հայաստանի կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը, հիմնավորելով իրադարձությունների ընտությունը;
 3. Կազմել կրետե-միկենյան քաղաքակրթության կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրությունը (պատասխանը հիմնավորել);
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Կրետեի ծովապետությունը», «Լաբիրինթոսը տարբեր քաղաքակրթություններում», «Հերակլես. հերոս և աստված», «Հոմերոս. կյանքը և գործը», «Իլիական.առասպել և իրականություն», «Ոդիսևսի կերպարը կինոյում», «Ժողովրդավարության հայրենիքի որոնումներում», «Սպարտա», «Անտիկ ժամանակաշրջանի Աթենքը», «Հույն – պարսկական պատերազմները», «Վահագնի ապստամբությունը», «Տիգրան Երվանդյան»:

 

Աղբյուրները`

Միկենյան քաղաքակրթություն

Կրետեի ծովապետություն

Լաբիրինթոս

Հոմերոս

Տիգրան և Աժդահակ

Տիգրան Երվանդյան

Վահագն Երվանդյան

Գ/Ֆ «Ոդիսևս»

Կրետե-միկենյան դարաշրջան. մշակույթ

Կրետեի ծովապետությունը և նրա անկումը

Հույն – պարսկական պատերազմները

Ու/Ֆ «Կրետե-միկենյան քաղաքակրթություն»

Մուլտֆիլմ «Լաբիրինթոս: Թեսևսի սխրանքները»

Գ/Ֆ «Հերակլես. լեգենդի սկիզբը»

Գ/Ֆ «Ոդիսևս»

Գ/Ֆ «Ոդիսևսի արկածները»

Սերիալ «Ոդիսևսի արկածները»

Ու/Ֆ «Հին Աթենքը»

Փ/Ֆ «Սպարտայի ծաղկումը և անկումը»

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Շարադրել Արտաշես Ա-ի, Տիգրան Բ-ի և Ալեքսանդր Մակեդոնացու համեմատական բնութագրերը;
 2. Սահմանել «Հելլենականություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություն;
 3. Կազմել մ. թ. ա. II-I դարերի Հայաստանի կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրությունը (պատասխանը հիմնավորել);
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հելլենականություն», «Ալեքսանդր Մակեդոնացու կերպարը կինոյում», «Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը», «Գավգամելայի ճակատամարտը», «Ալեքսանդրի վեպը», «Ալեքսանդր Մակեդոնացու կյանքը և գործը», «Արտաշես Ա. Հանճարեղ արքա», «Հայկական աշխարհակալություն», «Տիգրան Մեծ. կայսրապաշտությունից հայրենապաշտություն», «Տիգրան Մեծի կերպարն արվեստում», «Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը»:

 

Աղբյուրները`

Հելլենականության դարաշրջան

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը

Հետաքրքիր փաստեր Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին

Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները, Աքեմենյան Պարսկաստանի անկումը, Մեծ Հայքի և Փոքր Հայքի թագավորությունների ձևավորումը

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Ալեքսանդր III Մակեդոնացի

Փ/Ֆ «Ալեքսանդր Մակեդոնացի. կենսագրություն»

Փ/Ֆ «Գավգամելայի ճակատամարտը»

Փ/Ֆ «Ալեքսանդր Մակեդոնացու հանելուկային մահը»

Արտաշես Ա

Արտաշես Առաջին. երևելի ու փառապանծ գործիչ

Արտաշեսյան արքայատոհմի հաստատումը: Արտաշես Ա

Հայաստանի հզորացումը Արտաշեսյանների օրոք

Ձայն Արարատի – 25. Ովքեր էին Արտաշեսյանները

Մեր մեծերը. Արտաշես Ա

Տիգրան Բ Մեծ

Տիգրան Մեծ

Արքայից արքա Տիգրան Մեծ. նորահայտ մի ստի մասին

Տիգրան Մեծ արքա

Փ/Ֆ «Տիգրան Մեծ»

Ձայն Արարատի – 26. Տիգրան Մեծ

Մեր մեծերը. Տիգրան Մեծ

Հայկ Խաչատրյան. «Տիգրան Մեծ» (պատմավեպ)

Հայաստանի կայսր Տիգրան Մեծ

Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Շարադրել Արտավազդ II-ի, Արտաշես II-ի և Էրատոյի համեմատական բնութագրերը;
 2. Սահմանել «Հանրապետություն» և «Կայսրություն» հասկացություննները և նրան առնչվող 10 հասկացություն;
 3. Կազմել Հին Հռոմի կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրությունը (իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորել);
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Արտավազդ II. հայրենանվեր արքան», «Արտաշես II. վրեժխնդիր արքան», «Էրատո. կինը հայոց գահին», «Հռոմի հիմնադրումը. առասպել և իրականություն», «Պատրիկների և պլեբեյների պայքարի էջերից», «Հռոմեական ստրկատիրական հանրապետությունը», «Եռապետություն», «Հին աշխարհի կայսրությունները», «Հռոմեական կայսրեր. հանճարեղ և հիվանդ», «Սպարտակի ապստամբությունը», «Անհատի դերը հին աշխարհում»:

 

Աղբյուրները`

Արտավազդ Բ. հմուտ դիվանագետն ու տաղանդավոր մտածողը

Ու/Ֆ «Արտավազդ Բ. պատիվը` կյանքից վեր»

Մեր մեծերը. Արտավազդ Բ

Ձայն Արարատի-52 Արտաշեսյան հարստություն, Արտավազդ Բ-ն և նրա հաջորդները

Արտաշես Բ-ի գահակալությունը

Արտաշես Բ. Արտաշեսյան թագավորական հարստության վերջին հզոր գահակալը

Տիգրան Դ և Էրատո

Հայոց հարց. Էրատո թագուհի

Հռոմի հիմնադրումը

Ու/Ֆ «Հռոմի հիմնադրման պատմությունը»

Ու/Ֆ «Ինչ մենք չգիտենք հին հռոմեացիների մասին»

Սերվիոս Տուլիոսի բարենորոգումները

Պատրիկների և պլեբեյների պայքարը

Գրակքոս եղբայրներ

Ստրուկները Հին Հռոմում

Եռապետություն

Գայոս Հուլիոս Կեսար. մեծ զորավար և քաղաքական գործիչ

Գնեոս Պոմպեոս Մեծ

Փ/Ֆ «Սպարտակ. լեգենդի դիմակի տակ»

Գայոս Սվետոնիոս Տրանքվիլլոս. «Տասներկու կեսարների կյանքը»

Սերիալ. «Կայսրություն»

Ու/Ֆ «Մարկոս Ավրելիոս.կայսրի վերջին հաղթահանդեսը»

Գ/ֆ «Հռոմեական կայսրության անկումը»

 

ՀԻՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մայիս

 1. Թվարկել I-IV դարերի հայոց պատմության կարևորագույն իրադարձությունները: Վերջիններիս ընտրությունը հիմնավորել;
 2. Սահմանել «Քրիստոնեություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություն;
 3. Վերլուծել անհատի դերը պատմության մեջ որևէ պետական կամ մշակութային գործչի օրինակով;
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Կրոնը Հին աշխարհում», «Քրիստոնեության ակունքները և առաքյալները», «Հին Հռոմի ճարտարապետությունը և շինարարական տեխնոլոգիաները», «Վերգիլիոսը և նրա «Էնեական» պոեմը», «Քվինտոս Հորացիոս Փլակոս. հռոմեական գրականության գագաթներից մեկը», «Ճարտասանական արվեստն անտիկ աշխարհում», «Պլինիոս Ավագ. հանրագիտակ գիտնականը», «Պարթև Արշակունիները հայոց գահին», «III դարի հայ – պարսկական պատերազմները», «Տրդատ և Գրիգոր. առասպել և իրականություն»:

 

Աղբյուրները`

Հին աշխարհի կրոնները

Հին աշխարհի դիցաբանությունը և կրոնը

Քրիստոնեություն

Քրիստոնեության առաջացումը

Քրիստոնեություն

Քրիստոնեություն (պորտալ)

Փ/Ֆ «Քրիստոնեությո՞ւն մինչև Քրիստոսը»

Փ/Ֆ «Քրիստոսի ուղին»

Գ/Ֆ «Հիսուս Քրիստոսի կյանքն ըստ Ղուկասի ավետարանի»

Փ/Ֆ «Հին Հռոմի տեխնոլոգիաները»

Վերգիլիոս. «Էնեական»

Պլինիոս. «Բնական պատմություն»

Արշակունիներ

Ձայն Արարատի – 29 Արշակունիներ

Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան. Առասպե՞լ, թե՞ իրականություն

Մեծ Հայքի թագավորության վերելքը Տրդատ Մեծի օրոք

2018 – 2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

03-07.09.2018

Նախագծային շաբաթ

 1. նախագծերի քննարկում
 2. Նախագծերի աշխատանքային խմբերի համալրում

 

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ      

 1. Թվարկեք պատմական սկզբնաղբյուրները;
 2. Պատմեք հնագիտության մասին;
 3. Համաձա՞յն եք այն տեսակետին, թե գրավոր սկզբնաղբյուրներն առավել կարևոր են (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ ազգագրագետի և նախնադարյան ցեղի մարդկանց հանդիպման երկրորդ օրվա մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 3-4

Հնագիտություն

Պատմական սկզբնաղբյուրներ

 

           ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի հիմնական աշխարհագրական օբյեկտները;
 2. Պատմեք Հայկական լեռնաշխարհի օգտակար հանածոների մասին;
 3. Համաձա՞յն եք «Հայրենիք» հասկացության դասագրքային սահմանման հետ (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Մասիս սարը բարձրանալու նախօրյակի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 6-16

Գարեգին Նժդեհը` Հայրենիքի մասին

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 24-28.09

 1. Թվարկեք մարդու առաջացման վարկածները;
 2. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի նախնադարյան հուշարձանները;
 3. Պատմեք Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում նախնադարյան հասարակության զարգացման մասին;
 4. Նկարագրեք Ձեր հասակակցի կյանքը նախնադարում;
 5. Համաձա՞յն եք, որ անցումն արտադրող տնտեսության կարևոր նվաճում է:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 17-24

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 5-13

Ուսումնական մուլտֆիլմ «Նախնադարյան մարդը»

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01-05.10

 1. Թվարկեք պետության հիմնական գործառույթները;
 2. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզեդարյան բնակչության ձեռքբերումները;
 3. Պատմեք պետության առաջացման մասին;
 4. Համաձա՞յն եք, որ մետաղամշակության զարգացումն ունեցավ նաև բացասական հետևանքներ (պատասխանը հիմնավորեք):

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 25-28

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 14-17

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08-12.10

 1. Թվարկեք հայերի մասին պատմող գրավոր աղբյուրները և ավանդազրույցները;
 2. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի վաղ պետական կազմավորումները, նշելով նրանց գոյության դարերը;
 3. Պատմեք հայերի ծագման մասին;
 4. Համաձա՞յն եք, որ Արատտան Հայասայից հզոր էր (պատասխանը հիմնավորեք):

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 29-37

Հայերը` քաղաքակրթւթյան ակունքներում

Հայերը (ֆիլմաշար). Արատտա

Ձայն Արարատի (հաղորդաշար). Հայասա` հայոց հնագույն պետություն

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-19.10

 1. Թվարկեք Եգիպտոսում, Շումերում և Աքքադում պետությունների առաջացման պատճառների;
 2. Պատմեք Հին եգիպտոսի մասին;
 3. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Շումերի Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 21-26

Ուսումնական մուլտֆիլմ. «Հին Եգիպտոս»

Փ/Ֆ. «Շումերներ. անունակների ժառանգությունը»

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-26.10

 1. Թվարկեք փյունիկացիների ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք Խեթական տերության մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ եգիպտա – խեթական «Հավերժական բարեկամության» պայմանագիրն իրավահավասար է (պատասխանը հիմնավորեք):

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 33-36

Փ/Ֆ «Փյունիկիա» (մաս առաջին, մաս երկրորդ)

 

                 ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.11

 1. Թվարկեք Մաուրյան պետության և Ցին կայսրության ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք արիացիների մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ վարնաների գոյությունն անարդար էր (պատասխանը հիմնավորեք):

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 37-40

Տեսակետներ արիացիների մասին

 

                 ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-16.11

 1. Թվարկեք ճապոնական և կորեական քաղաքակրթությունների ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք վաղ Ճապոնիայի կամ Հին Կորեայի հիմնական իրադարձությունների մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ VI դասարանում պետք չէ սովորողներին ծանրաբեռնել վաղ Ճապոնիայի և Հին Կորեայի մասին տեղեկություններով (պատասխանը հիմնավորեք):

 

Աղբյուրներ`

Ճապոնիայի պատմություն

Ճապոնիայի հին պատմությունը (իրադարձություններ)

Կորեայի պատմությունը մինչև մեր թվարկությունը

Հին Կորեայի ձևավորումը և նրա մայրաքաղաքը

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.11

 1. Թվարկեք Վանի թագավորության հզորացման պատճառները;
 2. Պատմեք Վանի թագավորության հիմնադրման մասին;
 3. Համեմատեք Սարդուրի I, Իշպուինի և Մենուա արքաների գործունեությունները:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 42-49

Ուսումնական ֆիլմ. «Վանի թագավորությունը»

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26-30.11

 1. Թվարկեք Վանի աշխարհակալ տերության ստեղծման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք չորս ծովերի տերության մասին;
 3. Համեմատեք Արգիշտի I, Սարդուրի II և Ռուսա II արքաներ գործունեությունները:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 50-53, 127-130, 131

Սարդուրի II: Չորս ծովերի տերությունը

Ռուսա II

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.12

 1. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ մ. թ. ա. III դարում Պերսեպոլիսում ապրած Ձեր հասակակցի մասին;
 2. Պատմեք Աքեմենյան Իրանի մասին;
 3. Համեմատեք Բաբելոն, Ասորեստան և Աքեմենյան Իրան պետությունները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 26-27, 29-31, 41-43

Աքեմենյան Պարսկաստան

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.12

 1. Թվարկեք գրի առաջացման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք Հին Արևելքի գրի և գրականության մասին;
 3. Համեմատեք աշխարհաստեղծման առասպելները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-50

Գաղափարագրեր կամ նշանագրեր

 

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.12

 1. Թվարկեք գիտության առաջացման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք Հին Արևելքի արվեստի մասին;
 3. Համեմատեք նախնադարում և Հին Արևելքում մարդկանց գիտելիքների բովանդակությունները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 50-57

Հին Արևելքի արվեստը

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.01.2019

 1. Թվարկեք հունական գաղութացման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք պոլիսային կարգի մասին;
 3. Սահմանեք «օլիգարխիա», «տիրանիա» և «դեմոկրատիա» հասկացությունները;
 4. Համեմատեք կրետե-միկենյան և հոմերոսյան դարաշրջանները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 61-70

Ուսումնական մուլտֆիլմ. «Հին Հունաստան»

 

ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.01-01.02.2019

 1. Թվարկեք Սոլոնի բարեփոխումները;
 2. Պատմեք Լիկուրգոսի և Սոլոնի մասին;
 3. Սահմանեք «Աշխարհաժողով», «Օստրակիզմ» և «Սպարտիատ» հասկացությունները;
 4. Համեմատեք Սպարտայի և Աթենքի պետական կառավարումը:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 72-76

Լիկուրգոսյան օրենսդրություն

«Դու ճիշտ էիր, Սոլոն»

 

ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04-08.02.2019

 1. Բնութագրեք Պերիկլեսին;
 2. Պատմեք հույն – պարսկական և Պելոպոնեսյան պատերազմների մասին;
 3. Վերլուծեք Թեմիստոկլեսի տեսակետը, որը շարադրված է ներքոհիշյալ ուսումնական ձեռնարկի էջ 83-ում:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 78-83

Հույն – պարսկական պատերազմներ

Պելոպոնեսյան պատերազմ

 

ԵՐԵՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-15.02.2019

 1. Թվարկեք օլիմպիական խաղերի առաջացման պատճառները;
 2. Պատմեք դասական դարաշրջանի հունական մշակույթի մասին;
 3. Համեմատեք Հին Եգիպտոսի և Հին Հունաստանի կրոնները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 84-88

Անտիկ օլիմպիական խաղեր

Հին Հունաստանի աստվածները

 

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18-22.02.2019

 1. Բնութագրեք Տիգրան Երվանդյանին;
 2. Պատմեք մ. թ. ա. VII-IV դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 3. Վերլուծեք Բեհիսթունյան արձանագրությունը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 60-67

Տիգրան և Աժդահակ

Դարեհ I-ի Բեհիսթունյան արձանագրությունը

 

ԵՐԵՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25.02-01.03.2019

 1. Համեմատեք «Գիլգամեշ» էպոսը և Ալեքսանդրի վեպը;
 2. Պատմեք մ. թ. ա. IV-II դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 3. Թվարկեք Ալեքսանդր Մակեդոնացու Հայաստան չարշավելու պատճառները:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 68-75

Մեր պատմության դասերը. Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04-07.03.2019

 1. Թվարկեք Ալեքսանդր Մակեդոնացու կայսրության ստեղծման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք հելլենիստական աշխարհի մասին;
 3. Բնութագրեք Ալեքսանդր Մակեդոնացուն:

 

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 91-101

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-15.03.2019

 1. Թվարկեք Արտաշեսյան Հայքի հզորացման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք Արտաշես Ա-ի գործունեության մասին;
 3. Համեմատեք Ալեքսանդր Մակեդոնացուն և Արտաշես Աշխարհակալին:

 

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 76-84

Արտաշես Ա Բարին որպես հզոր պետականություն կերտող

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 

Կատարման ժամկետը` 18-22.03.2019

 1. Թվարկեք հայ – պոնտական դաշինքի պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք Տիգրան II-ի գահակալման մասին;
 3. Համեմատեք Ալեքսանդր Մակեդոնացու և Տիգրան Մեծի աշխարհակալությունները:

 

Աղբյուրը` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 85-97

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01-05.04.2019

 1. Թվարկեք Արտաշեսյանների Հայաստանի կործանման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք հայ – հռոմեական պատերազմների մասին;
 3. Բնութագրեք Արտավազդ II-ին:

 

Աղբյուրը` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 98-108

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08-12.04.2019

 1. Սահմանեք հռոմեական թագավորության 3 և հռոմեական հանրապետության 5 կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Պատմեք հռոմեական հանրապետության կառուցվածքի կամ բանակի մասին;
 3. Համեմատեք Սերվիոս Տուլիոսին և Տարքվինիոսին:

 

Աղբյուրը` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-114

 

ՀԻՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-19.04.2019

 1. Թվարկեք մ. թ. ա. III-II դարերում Հռոմի ռազմական հաջողությունների պատճառները;
 2. Պատմեք Պունիկյան պատերազմների կամ Սպարտակի ապստամբության մասին;
 3. Համեմատեք Կոռնելիոս Սուլլային և Գայոս Գրակքոսին:

 

Աղբյուրը` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 115-124

 

ՀԻՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-26.04.2019

 1. Թվարկեք Հռոմեական կայսրության ստեղծման և կործանման պատճառները;
 2. Պատմեք եռապետությունների ժամանակաշրջանի հիմնական իրադարձությունների կամ նշանավոր կայսրերի գործունեության մասին;
 3. Համեմատեք Հուլիոս Կեսարին և Օկտավիանոսին:

 

Աղբյուրը` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 125-134

 

ՀԻՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.04-03.05.2019

 1. Թվարկեք հեթանոսության պարտության և քրիստոնեության հաղթարշավի պատճառները;
 2. Պատմեք հռոմեական մշակույթի մասին;
 3. Համեմատեք հունական և հռոմեական դիցարանները:

 

Աղբյուրը` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 135-142

 

ՀԻՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 0610.05.2019

 1. Թվարկեք հայոց անկախության վերականգնման պատճառները;
 2. Պատմեք հայոց թագավորության անցումային շրջանի հիմնական իրադարձությունների մասին;
 3. Համեմատեք Արտաշատի և Հռանդեայի պայմանագրերը:

 

Աղբյուրը` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 109-117

 

ՀԻՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-24.05.2019

 1. Թվարկեք քրիստոնեության` Հայաստանում պետական կրոն դառնալու պատճառները;
 2. Պատմեք Արշակունիների ժառանգական իշխանության հաստատման մասին;
 3. Համեմատեք Տրդատ III-ին և Տիգրան II-ին:

 

Աղբյուրը` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 119-126

 

2017 – 2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

04-08.09.2017

Նախագծային շաբաթ

 1. նախագծերի քննարկում
 2. Նախագծերի աշխատանքային խմբերի համալրում

 

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

       Կատարման ժամկետը` 11-15.09

 1. Թվարկեք պատմական սկզբնաղբյուրները;
 2. Պատմեք հնագիտության մասին;
 3. Համաձա՞յն եք այն տեսակետին, թե գրավոր սկզբնաղբյուրներն առավել կարևոր են (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ ազգագրագետի և նախնադարյան ցեղի մարդկանց հանդիպման երկրորդ օրվա մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 3-4

Հնագիտություն

Պատմական սկզբնաղբյուրներ

 

           ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

       Կատարման ժամկետը` 19-20, 22-23.09

 1. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի հիմնական աշխարհագրական օբյեկտները;
 2. Պատմեք Հայկական լեռնաշխարհի օգտակար հանածոների մասին;
 3. Համաձա՞յն եք «Հայրենիք» հասկացության դասագրքային սահմանման հետ (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Մասիս սարը բարձրանալու նախօրյակի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 6-16

Գարեգին Նժդեհը` Հայրենիքի մասին

 

            ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

         Կատարման ժամկետը` 25-29.09

 1. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի նախնադարյան հուշարձանները;
 2. Պատմեք Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում նախնադարյան հասարակության զարգացման մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ նոր քարի դարում տեղի է ունեցել հեղափոխություն (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ նախնադարյան գյուտարարի դժվար օրերի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 17-24

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 5-13

Ուսումնական մուլտֆիլմ «Նախնադարյան մարդը»

 

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.10

 1. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզեդարյան բնակչության ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք պետության առաջացման մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ մետաղամշակության զարգացումն ունեցավ նաև բացասական հետևանքներ (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ առաջին դարբնի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 25-28

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 14-17

Վ/Ֆ «Մեծամոր»

 

      ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.10

 1. Թվարկեք հայերի մասին պատմող գրավոր աղբյուրները և ավանդազրույցները;
 2. Պատմեք հայերի ծագման մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ դրախտը գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհում (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Անմահության Երկրի Ձեր հասակակցի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 29-33

Հայերը` քաղաքակրթության ակունքներւմ

Հայերենը` առաջին գիտության լեզու

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.10

 1. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի վաղ պետական կազմավորումները, նշելով նրանց գոյության դարերը;
 2. Պատմեք Արատտայի մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ Արատտան Հայասայից հզոր էր (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Արատտայի Ձեր հասակակցի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 34-37

Ու/Ֆ «Արատտա»

Ձայն Արարատի 10 Հայասա` հայոց հնագույն պետություն

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.10

 1. Թվարկեք Եգիպտոսում, Շումերում և Աքքադում պետությունների առաջացման պատճառները;
 2. Պատմեք Շումերական պետությունների մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ փարավոնի իշխանությունն անսահմանափակ էր (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Հին Եգիպտոսի Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 21-26

Ուսումնական մուլտֆիլմ «Հին Եգիպտոս»

Վ/Ֆ «Հին կայսրությունների գաղտնիքները. առաջին քաղաքակրթությունները»

 

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.11

 1. Թվարկեք փյունիկացիների ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք Խեթական տերության մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ եգիպտա-խեթական «Հավերժական բարեկամության» պայմանագիրն իրավահավասար է (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ տյուրոսցի Ձեր հասակակցի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 33-36

Խեթական պետություն

Վ/Ֆ «Փյունիկիա» (մաս I, մաս II)

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.11

 1. Թվարկեք հնդկական և չինական քաղաքակրթությունների ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք արիացիների մասին;
 3. Համեմատեք Աշոկայի և Ցին Շի Հուանդիի գործունեությունները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ արիացի Ձեր հասակակցի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 37-40

Երբ հայ պատմաբանները պատմաանբաններ են, հայերը կարող են եկվոր էլ լինել ու …

Գ/Ֆ «Կայսրը և մարդասպանը»

 

 ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.11

 1. Թվարկեք ճապոնական և կորեական քաղաքակրթությունների ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք Վաղ Ճապոնիայի կամ հին Կորեայի հիմնական իրադարձությունների մասին;
 3. Կազմել Ճապոնիայի հին պատմության ժամանակագրությունը կամ թվարկել կորեական առասպելաբանության 3 գլխավոր կերպարներին;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ ճապոնացի կամ կորեացի Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ`

Ճապոնիայի պատմություն

Կորեա

Ճապոնիայի հին պատմությունը (իրադարձություններ)

Կորեական առասպելաբանություն

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.11-01.12

 1. Թվարկեք Վանի թագավորության հզորացման պատճառները;
 2. Պատմեք Վանի թագավորության հիմնադրման մասին;
 3. Համեմատեք Իշպուինի, Մենուա և Արգիշտի I արքաների գործունեությունները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Տուշպա (Վան) քաղաքի հիմնադրման մասին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 42-51

Ուսումնական ֆիլմ. «Վանի թագավորությունը. Բիայնիլի, Ուրարտու, Արարատ»

Իշպուինի

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 04-08.12

 1. Թվարկեք Վանի թագավորության անկման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք չորս ծովերի տերության մասին;
 3. Համեմատեք Արգիշտի I, Սարդուրի II և Ռուսա II արքաների գործունեությունները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Էրեբունիում ապրող հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 51-59

Սարդուրի 2-րդ: Չորս ծովերի տերությունը

Ռուսա 2-րդ

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-15.12

 1. Թվարկեք Արարատյան թագավորության և Ասորեստանի հարաբերությունների դրական և բացասական կողմերը;
 2. Պատմեք Աքեմենյան Իրանի մասին;
 3. Համեմատեք Բաբելոն, Ասորեստան և Աքեմենյան Իրան պետությունները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ մ.թ.ա. III դարում Պերսեպոլիսում ապրած Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 26-32, 41-44

Աքեմենյան Պարսկաստան

Ուսումնական ֆիլմ. «Բաբելոնի աշտարակ»

 

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18-25.12

 1. Թվարկեք գիտության առաջացման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք Հին Արևելքի գրի և գրականության մասին;
 3. Համեմատեք աշխարհաստեղծման առասպելները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Հին Արևելքի դպրոցականի մասին:

 

Աղբյուրները` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-57

Հին Արևելքի գիրը

Դաստիարակությունը և ուսուցումը Հին Արևելքի քաղաքակրթություններում

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.01-02.02.2018

 1. Թվարկեք Տրոյական պատերազմի հերոսներին;
 2. Պատմեք արխաիկ դարաշրջանի Հունաստանի մասին;
 3. Համեմատեք կրետե-միկենյան, հոմերոսյան և արխաիկ դարաշրջանները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ հոմերոսյան դարաշրջանի Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 61-71

Եվրոպական առաջին քաղաքակրթության ներկայացուցիչները Հայկական լեռնաշխարհից էին

Մուլտֆիլմ «Տրոյայի կործանումը և Ոդիսևսի արկածները»

 

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.02

 1. Թվարկեք հին Սպարտայում և հին Աթենքում կիրառված պետական կառավարման ձևերը;
 2. Պատմեք հին Սպարտայի և հին Աթենքի մասին
 3. Համեմատեք Լիկուրգոսին և Սոլոնին ու նրանց բարեփոխումները;
 4. Գրեք հեքիաթ կամ ֆենտեզի` վերնագրված «Իմ զրույցը սպարտացի հասակակցի հետ»:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 72-77

Լիկուրգոս

Սոլոն

 

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-16.02

 1. Պատմեք հույն-պարսկական պատերազմների մասին;
 2. Բնութագրեք Պերիկլեսին;
 3. Վերլուծեք Թեմիստոկլեսի տեսակետը, որը շարադրված է 6-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» դասագրքի էջ 83-ում;
 4. Համեմատեք ժողովրդավարությունը և ամբոխավարությունը:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 78-83

Ի՞նչ է ամբոխավարությունը

Հույն-պարսկական պատերազմները

 

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.02

 1. Պատմեք դասական դարաշրջանի հունական մշակույթի մասին;
 2. Համեմատեք հին Հունաստանի և հին Արևելքի կրթության բովանդակությունները;
 3. Թվարկեք օլիմպիական խաղերի առաջացման պատճառները;
 4. Գրեք ֆենտեզի «Ես և օլիմպիական աստվածները» թեմայով:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 84-88

Անտիկ օլիմպիական խաղեր

Հին Հունաստանի աստվածները

 

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26.02-02.03

 1. Պատմեք մ. թ. ա. VII-IV դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 2. Բնութագրեք Տիգրան Երվանդյանին;
 3. Թվարկեք համահայկական երկրորդ թագավորության ձևավորման պատճառները;
 4. Վերլուծեք Բեհիսթունյան արձանագրությունը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 60-67

Տիգրան և Աժդահակ

Դարեհ I-ի Բեհիսթունյան արձանագրությունը

 

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 05-07.03

 1. Պատմեք մ. թ. ա. IV-II դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 2. Սահմանեք մ. թ. ա. VII-II դարերի Հայաստանին առնչվող կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք;
 3. Թվարկեք Ալեքսանդր Մակեդոնացու Հայաստան չարշավելու պատճառները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ ֆենտեզի մ. թ. ա. IV դարում Մեծ Հայքում ապրած Ձեր հասակակցի մեկ օրվա մասին:

 

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 68-75

Մեր պատմության դասերը. Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը

Ձայն Արարատի-41 Մակեդոնացու արշավանքները և Հայաստանը

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-17.03

 1. Պատմեք Ալեքսանդր Մակեդոնացու գործունեության և հելլենիստական աշխարհի մասին;
 2. Բնութագրեք Ալեքսանդր Մակեդոնացուն;
 3. Թվարկեք Ալեքսանդրի աշխարհակալության տրոհման պատճառները;
 4. Համեմատեք Ալեքսանդրի աշխարհակալության տրոհման արդյունքում ստեղծված պետությունները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 91-102

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Հելլենիստական դարաշրջան

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.03

 1. Պատմեք Արտաշես Ա-ի գործունեության մասին;
 2. Բնութագրեք Արտաշես Մեծին;
 3. Թվարկեք Արտաշեսյան Հայքի հզորացման պատճառները;
 4. Համեմատեք Ալեքսանդր Մակեդոնացուն և Արտաշես Աշխարհակալին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 76-84

Արտաշեսյան արքայատոհմի հաստատումը: Արտաշես Ա

Արտաշես Ա-ի բարենորոգումները

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04

 1. Պատմեք Տիգրան II-ի գործունեության մինչհռոմեական շրջանի մասին;
 2. Կազմեք Տիգրան Մեծի նվաճումների ժամանակագրությունը;
 3. Թվարկեք Տիգրան Մեծի կայսրության ստեղծման պատճառները;
 4. Համեմատեք Ալեքսանդր Մակեդոնացուն և Տիգրան Մեծին ու նրանց նվաճումների ընթացքը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 85-97

Տիգրան Մեծ արքա

Ու/Ֆ «Տիգրան Մեծ»

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.04

 1. Պատմեք Տիգրան II-ի հզորագույն և հայրենապաշտական ժամանակաշրջանների մասին;
 2. Բնութագրեք Տիգրան Մեծին;
 3. Թվարկեք Տիգրան Մեծի աշխարհակալության կործանման պատճառները;
 4. Համեմատեք Արտաշես Բարեպաշտին և Տիգրան Մեծին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 98-104

Հայ-հռոմեական պատերազմը

Տիգրան II Մեծ

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.04

 1. Պատմեք Արտաշեսյան Հայաստանի վերջին գահակալների մասին;
 2. Շարադրեք Արտավազդ Բ-ի և Արտաշես Բ-ի համեմատական բնութագրերը;
 3. Թվարկեք Մեծ Հայքում Արտաշեսյան թագավորության կործանման պատճառները;
 4. Սահմանեք Արտաշեսյան Հայաստանի պատմության 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-112

Հայաստանի պայքարն ընդդեմ Հռոմի ծավալապաշտական քաղաքականության: Արտավազդ Բ 

Նաիրի Զարյան. «Արտավազդ և Կլեոպատրա»

 

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.04

 1. Պատմեք Հին Հռոմի թագավորական և հանրապետական ժամանակաշրջանների մասին (մինչև հանրապետական կարգերի ճգնաժամը);
 2. Թվարկեք Հին Հռոմի հզորացման պատճառները;
 3. Համեմատեք պունիկյան և հայ-հռոմեական պատերազմները;
 4. Սահմանեք Հին Հռոմի հանրապետական ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-119

 «Հռոմի համառոտ պատմությունը. վաղ հանրապետություն» (տեսանյութ)

Գ/Ֆ «Հաննիբալ»

 

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-05.05

 1. Պատմեք Հին Հռոմում հանրապետական կարգի ճգնաժամի և կայսրության ժամանակաշրջանի մասին;
 2. Թվարկեք Հռոմեական կայսրության անկման պատճառները;
 3. Համեմատեք Հին աշխարհի կայսրությունները;
 4. Սահմանեք Հին Հռոմի կայսերական ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբոյւրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ120-134

Հուլիոս Կեսար

Գայոս Հուլիոս Կեսար Օկտավիանոս Օգոստոս. Հայրենիքի Հայր

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.05

 1. Պատմեք հռոմեական մշակույթի մասին;
 2. Թվարկեք քրիստոնեության առաջացման և տարածման պատճառներն ու անմիջական հետևանքները;
 3. Համեմատեք Հին աշխարհի կրոնները;
 4. Սահմանեք հռոմեական մշակույթին առնչվող կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 135 -145

Քրիստոնեություն

Հին Հռոմի մշակույթը

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.05

 1. Պատմեք հայոց թագավորության անցումային շրջանի և Տրդատ Առաջինի գահակալման մասին;
 2. Թվարկեք հայկական պետության վերականգնման նախադրյալները;
 3. Համեմատեք առաջին դարի հայ-պարթևական և հայ-հռոմեական հարաբերությունները;
 4. Բնութագրեք Աբգար V-ին:

 

Աղբյուրներ՝Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 113-122

Տրդատ Ա Արշակունի. նա Հռոմ մտավ հաղթահանդեսով

Աբգար Ե

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 21-25.05

 1. Պատմեք I-III դարերի հայկական իրականության մասին;
 2. Թվարկեք «Ժամանակ անիշխանության» պատճառները և հետևանքները;
 3. Շարադրեք Տրդատ Ա և Տրդատ Գ արքաների համեմատական բնութագիրը;
 4. Սահմանեք I-III դարերի հայոց պատմության հիմնական հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ123-130

Տրդատ Գ

Գրիգոր Լուսավորիչ

6-2 դասարան. Ուսումնական նյութեր

01-15.09.2017

Հիպերբորեա

Ատլանտիդա

Ատլանտիդա

Վ/Ֆ «Ատլանտիդա»

Հիպերբորեայի մասին (ինտերնետ-պորտալ)

Նախնիների ժառանգությունը: Հիպերբորեա կամ Արկտիդա

Եգիպտոս և Հիպերբորեա: Բուրգեր

Երկիրը ջրհեղեղից առաջ. անհետացած մայրցամաքներ և քաղաքակրթություններ

Հին քաղաքակրթություններ: Լեմուրցիներ

Ատլանտիդան լեգենդ չէ

Վ/Ֆ «Լեգենդար Հիպերբորեա»

Վ/Ֆ «Ատլանտիդա: Գաղտնիքի հետքերով»

Վ/Ֆ «Ատլանտիդա, Լեմուրիա և Հիպերբորեա»

Գ/Ֆ «Ատլանտիդայի առաջնորդները»

 

          16 – 30.09.2017

Պատմական երկրաբանություն

Երկրի պատմություն

Բրածո բույսեր և կենդանիներ

Քարանձավային լռության գաղտնիքները

Երկրագնդի մայրցամաքները և դրանց առաջացումը

Երկրի երկրաբանական պատմությունը

Երկիր մոլորակի երկրաբանական պատմությունը

Փ/Ֆ «Երկրի երկրաբանական պատմությունը 5 րոպեում»

Փ/Ֆ «Երկրի երկրաբանական պատմությունը 6 րոպեում»

Հայկական լեռնաշխարհ

Հայկական լեռնաշխարհ: Տարածքը և սահմանները

Հայկական լեռնաշխարհը

Ձայն Արարատի 35 Հայկական լեռնաշխարհ` արարչագործության կենտրոն

Վ/Ֆ «Հայկական լեռնաշխարհ»

Վ/Ֆ «Թերթելով մեր անցյալի էջերը» (2) Հայկական լեռնաշխարհ

Վ/Ֆ «Հայկական լեռնաշխարհը 12000 տարի առաջ»

 

 

 01 – 15.10.2017

Նախնադար

Նախնադար (Վիքիպեդիայից)

Նախապատմական կյանք

Նախնադարյան մարդիկ ժամանակակից մարդկանց չափ էին քնում

Նախնադարյան մարդիկ հանածո քարե գնդերն օգտագործել են որսի համար

Նախնադարյան արվեստ

Կրոն

Քարի դարը Հայկական լեռնաշխարհում

Նախնադարյան մարդու բնակավայր Ղարաբաղում

Ժայռապատկերները որպես պատմության սկզբնաղբյուր

Նախնադար` 21-րդ դարում

Հայաստանի ժայռապատկերները նախնադարյան արվեստի համատեքստում

Նոր քարի դարը Հայկական լեռնաշխարհում

Պղնձաքարի դարաշրջան

Նախնադարյան հասարակությունը Հայկական լեռնաշխարհում

Նախնադարյան Հայաստանի մշակույթը

Նախնադարյան կարգերի քայքայումը

Ուսումնական մուլտֆիլմ. «Նախնադարյան մարդը»

Մարդկության քարի դարը

Բրոնզի դար

Ուսումնական մուլտֆիլմ. «Քարի դար»

Վ/Ֆ «Քարի դարի պատմություն» (մաս առաջին, մաս երկրորդ, մաս երրորդ)

Գ/Ֆ «Վերջին նեանդերթալցին»

Գ/Ֆ «Քարանձավային մարդը»

 

16-31.10.2017

Շումերական դյուցազնավեպերն ու Արատտան

Հայաստանը աշխարհի վեց հնագույն երկրների շարքում

Արևապաշտությունը Հայկական լեռնաշխարհում

Շումերական էպոսի Արատտա երկրի տեղադրության հարցի շուրջ

Հայերը. Երկիր Արարման. մաս 1, մաս 2, մաս 3, մաս 4

Վ/Ֆ «Արարիչ ՀԱՅ(ա)»

Հետաքրքիր փաստեր Հին Եգիպտոսի մասին

Ուսումնական մուլտֆիլմ. «Հին Եգիպտոս»

Բացահայտում. «Եգիպտական բուրգեր»

Առեղծվածներ. «Եգիպտական բուրգերի առեղծվածը»

Շումերներ

Շումերական քաղաքակրթության գաղտնիքները

Վ/Ֆ «Շումերների գրի գաղտնիքը»

Հին Եգիպտոս

Եգիպտոսի հին քաղաքակրթությունը

Վ/Ֆ «Եգիպտոս: Հին քաղաքակրթության գաղտնիքները»

Վ/Ֆ «Հին Եգիպտոս.կեղծված պատմություն»

Վ/Ֆ «Եգիպտական բուրգերի սարսափելի արտեֆակտերը»

Վ/Ս «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Հին Եգիպտոս»

Գ/Ֆ «Փարավոն»

Գ/Ֆ «Նեֆերտիտի»

 

 

 

 

2017 – 2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 

 1. Կազմել պատմական սկզբնաղբյուրների վարկանիշային աղյուսակ: Պատասխանը հիմնավորել:
 2. Սահմանել «Հայկական լեռնաշխարհ» հասկացությունը և նրա հետ սերտորեն կապված 10 հասկացություններ:
 3. Համեմատել մարդու առաջացման վարկածները:
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հնագիտությունը որպես անցյալի իմացության միջոց», «Գրավոր աղբյուրներ. հավատա՞լ, թե՞ ոչ», «Ազգագրական գիտելիքները բացում են անցյալի վարագույրները», «Հայկական լեռնաշխարհ», «Մարդու առաջացման հիմնախնդիրը. անպատասխան մնացած հարցեր», «Երեխաները նախնադարյան հասարակությունում», «Homo sapiens-ից առաջ. Հիպերբորեա, Լեմուրիա, Ատլանտիդա…»

 

Աղբյուրները`

Պատմական աղբյուրներ

Աղբյուրագիտություն

Ժայռապատկեր

Գեղամա լեռների ժայռապատկերները

Ուղտասարի ժայռապատկերները

Հնագիտություն

Ազգագրություն

Աղբյուրագիտություն

Հայկական լեռնաշխարհ: Տարածքը և սահմանները

Մարդու ծագման առեղծվածը

Մարդու ծագման առեղծվածքը

Վ/Ֆ «Հայկական լեռնաշխարհ»

ՁայնԱրարատի – 35. Հայկական լեռնաշխարհ

Ու/Ֆ «Մարդու առաջացման տեսությունները»

Պատմական աղբյուրներ

Մարդու, հասարակության և մշակույթի առաջացումը. տեսություններ և վարկածներ

«Որտեղի՞ց է հայտնվել մարդը, երբ մարդիկ դեռ չկային»

Վ/Ֆ «Դարերի խորքում պատմական հուշարձաններ»

Վ/Ֆ «Մարդու առաջացման պատմությունը»

Վ/Ֆ «Որտեղից և ինչպես հայտնվեց մարդը Երկրի վրա. 5 վարկած»

Գ/Ֆ «Միլիոն տարի մեր թվարկությունցից առաջ»

Գ/Ֆ «Բանական մարդ»

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

                       Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Համեմատել նախնադարյան իրականության երեք փուլերը:
 2. Կազմել Եգիպտոսի, Շումերի և Աքքադի գաղտնիքների վարկանիշային աղյուսակ: Պատասխանը հիմնավորել:
 3. Սահմանել «Արատտա» հասկացությունը և նրա հետ սերտորեն կապված 10 հասկացություններ:
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Նախնադարի ավարտը», «Հայ ժողովրդի ձևավորումը», «Արատտա», «Կուտիական աշխարհակալություն», «Հիքսոսներ», «Արմենիա-Շուպրիա», «Եգիպտական բուրգեր», «Եգիպտական գիրը և գրավոր աղբյուրները»,  «Շումերական մշակույթը», «Աքքադի ռազմական պատմությունը»:

 

Աղբյուրները`

Քարի դարը Հայկական լեռնաշխարհում

Հայ Ժողովրդի ծագումը

Հայկական առաջին պետական կազմավորումը. Արատտա

Հայոց նախնիները` հիքսոսներ

Հայաստանը Ք.ա. 3-րդ հազարամյակում

Հին Եգիպտոս

Շումերերենի հայկական գաղտնիքները

Աքքադ

Վ/Ֆ «Հայերը. ծագում»

Ձայն Արարատի – 9 Արատտա

Ձայն Արարատի — 10 Հայասա

Վ/Ֆ «Հայերը. հիքսոսներ»

Հին Եգիպտոս

Շումերներ. համաշխարհային պատմության ամենահանելուկային ժողովուրդը

Շումեր

Աքքադական տերությունը և Ուրի III արքայատոհմը

Վ/Ֆ «Հին Եգիպտոս. կյանք»

Վ/Ֆ «Հին Եգիպտոս. մահ»

Վ/Ֆ «Շումեր. պահապանների երկիր»

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

     Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Կազմել Հին Արևելքի պետությունների հզորության վարկանիշային աղյուսակ (պատասխանը հիմնավորել);
 2. Սահմանել «Հին Արևելք» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 3. Համեմատել դասագրքի և այլ աղբյուրների տվյալներն արիացիների մասին;
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Խեթական տերության արտաքին քաղաքականությունը», «Փյունիկյան քաղաքակրթություն», «Առևտուրն Առաջավոր Ասիայի ժողովուրդների կյանքում», «Արիական քաղաքակրթություն», «Աշոկա. զարմանալի արքա», «Ցին կայսրության հաջողությունները և ձախողումները», «Ճապոնական քաղաքակրթության գաղտնիքները», «Կորեական քաղաքակրթության առանձնահատկությունները»:

 

Աղբյուրները`

Խեթական պետությունը և Հայկական լեռնաշխարհի երկրները մ. թ. ա. XV դարում

Հայերը. Խեթեր (մաս 1, մաս 2)

Ձայն Արարատի – 16 Խեթեր, Խեթական թագավորություն

Ո՞վ էին արիացիներն իրականում

Արարիչը Արարատում արարել է առաջին երկրային Արիին

Ամեն ինչ Հնդկաստանի մասին

Ցին կայսեր հետմահու պահակազորը

Հետաքրքիր փաստեր Չինաստանի մասին

Ճապոնիան և նրա մշակույթը

Հետաքրքրաշարժ և քիչ հայտնի փաստեր Ճապոնիայի մասին

Վաղորդյան զովության երկիրը. Կորեա

Խեթեր, Խեթական թագավորություն

Վ/Ֆ «Խեթական քաղաքակրթության հզոր կայսրության պատմությունը»

Վ/Ֆ «Փյունիկացիների որոնումներում»

Առևտրի պատմությունը հնագույն ժամանակներից

Հին քաղաքակրթությունների պատմություն: Արիացիներ

Վ/Ֆ «Արիական քաղաքակրթության գաղտնիքները»

Աշոկա արքան

Գ/Ֆ «Կայսր Աշոկա»

Հին Չինաստանի քաղաքակրթությունը

Վ/Ֆ «Ցին Շիհուանդի: Չինաստանի առաջին կայսրը»

Վ/Ֆ «Ինչ գիտեին հները. Ճապոնիա»

Վ/Ֆ «Պատմության արգելված թեմաները: Բացեր Ճապոնիայի հին պատմությունում»

Կորեական քաղաքակրթություն

Հին Կորեա

Կորեացիների ազգային բնավորության մասին

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Կազմել Հին Արևելքի կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրությունը: Պատասխանը հիմնավորել;
 2. Համեմատել Հին Արևելքի 5 տիրակալների գործունեություները: Տիրակալների ընտրությունը պետք հիմնավորել;
 3. Սահմանել Վանի թագավորության պատմությանը վերաբերող 10 հասկացություն;
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Արարատյան թագավորության արքաները», «Նախամաշտոցյան գիր», «Մուսասիր», «Արարատյան թագավորության քաղաքները», «Արարատյան թագավորության արվեստը», «Արարատյան թագավորության դիցարանը», «Արարատյան թագավորության տնտեսությունը», «Հեթանոսական կրոններ», «Ասորեստանի պատմության էջերից», «Բաբելոն. վերելք և անկում», «Աքեմենյան Իրանը որպես կայսրության տիպիկ օրինակ», «Գրի առաջացումն ու զարգացումը Հին Արևելքում», «Հին Արևելքի արվեստը», «Հին Արևելքի գիտությունը»:

 

Աղբյուրները`

Վանի թագավորություն

Պատմական համառոտ ակնարկ: Ուրարտու

Նախամաշտոցյան գրային համակարգեր

Վանի թագավորության պետական կրոնը

Ձայն Արարատի 11 Վանի հայկական թագավորություն

Վ/Ֆ «Վանի բերդ, Խորխոր քարանձավ»

Վ/Ֆ «Արարատ-Ուրարտու թագավորությունը»

Բաբելոն և Ասորեստան

Գիրը Հին Արևելքի երկրներում

Հին Արևելքի գիրը

Հին Արևելքի արվեստը

Հին Արևելքի մշակույթը և գիտությունը

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Ասորեստանցիներ. սարսափի և պատերազմի վարպետներ»

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Բաբելոն»

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Պարսկաստան»

 

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Կազմել Կրետե-միկենյան քաղաքակրթության կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը: Իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորել;
 2. Համեմատել Հին Հունաստանի արխաիկ, հոմերոսյան և քաղաք-պետությունների դարաշրջանները;
 3. Սահմանել հոմերոսյան Հունաստանի 10 կարևոր հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորել;
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հունական քաղաքակրթության առաջացման բնակիմայական պայմանները», «Կրետեի ծովապետությունը», «Լաբիրինթոսը տարբեր քաղաքակրթություններում», «Հին Հունաստանի արխաիկ դարաշրջանի տնտեսությունը», «Հերակլես. հերոս և աստված», «Հոմերոս. կյանքը և գործը», «Իլիական. առասպել և իրականություն», «Ոդիսևսի կերպարը կինոյում», «Օլիգարխիան հին Հունաստանում և նոր Հայաստանում», «Ժողովրդավարության հայրենիքի որոնումներում», «Սպարտա», «Անտիկ ժամանակաշրջանի Աթենքը», «Հույյն-պարսկական պատերազմները»:

 

Աղբյուրները`

Եգեյան մշակույթ

Միկենյան քաղաքակրթւթյուն

Կիկլադյան քաղաքակրթություն

Կրետեի ծովապետություն

Լաբիրինթոս

Հոմերոս

Գ/Ֆ «Ոդիսևս»

Կրետե-միկենյան դարաշրջան. մշակույթ

Կրետեի ծովապետությունը և նրա կործանումը

Օլիգարխիա

Հույն-պարսկական պատերազմները

ՈՒ/Ֆ «Կրետե-միկենյան քաղաքակրթություն»

Մուլտֆիլմ «Լաբիրինթոս: Թեսևսի սխրանքները»

Գ/Ֆ «Հերակլես. լեգենդի սկիզբը»

Գ/Ֆ «Հերակլեսի սխրանքները»

Գ/Ֆ «Ոդիսևս»

Մուլտֆիլմ «Ոդիսևս»

Գ/Ֆ «Ոդիսևսի արկածները»

Սերիալ «Ոդիսևսի արկածները»

ՈՒ/Ֆ «Հին Աթենքը»

Փ/Ֆ «Սպարտայի ծաղկումը և անկումը»

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ մարտ

 1. Կազմել մ. թ. ա. VII-II դարերի Հայաստանի կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը: Իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորել:
 2. Բնութագրել Արտաշես Ա-ին և վերլուծել նրա գործունեությունը;
 3. Սահմանել «Հելլենականություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություն;
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները՝ «Վահագնի ապստամբությունը», «Տիգրան Երվանդյան», «Հելլենականություն», «Ալեքսանդր Մակեդոնացու կյանքը և գործը», «Հայոց թագավորությունները մ. թ. ա. 3-րդ դարում», «Ալեքսանդր Մակեդոնացու կերպարը կինոյում», «Գավգամելայի ճակատամարտը», «Արտաշես Ա. Հանճարեղ արքա», «Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը»

 

Աղբյուրները՝

Տիգրան և Աժդահակ

Տիգրան Երվանդյան

Հայ հանճարներ. Տիգրան Երվանդյան

Վահագն Երվանդյան

Հելլենականության դարաշրջան

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը

Հետաքրքիր փաստեր Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Ալեքսանդր III Մակեդոնացի

Փ/Ֆ «Ալեքսանդր Մակեդոնացի. կենսագրություն»

Փ/Ֆ «Ալեքսանդր Մակեդոնացի. Գավգամելայի ճակատամարտը»

Գ/Ֆ «Ալեքսանդր Մեծ»

Արտաշես առաջին

Արտաշես Առաջին. երևելի ու փառապանծ գործիչ

Մեծ Հայքը Արտաշես Ա-ի գահակալության շրջանում

Հայաստանի հզորացումը Արտաշեսյանների օրոք

Ձայն Արարատի 25. Ովքեր էին Արտաշեսյանները

Մեր մեծերը. Արտաշես Ա

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Թվարկել Արտաշեսյան արքայատոհմի կառավարման ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն իրադարձությունները: Իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորել;
 2. Սահմանել Արտաշեսյան Հայաստանի պատմության 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորել;
 3. Վերլուծել Սերվիոս Տուլիոսի բարենորոգումները;
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայկական աշխարհակալություն», «Տիգրան Մեծ. կայսրապաշտությունից հայրենապաշտություն», «Արտաշեսյանների ռազմական գործունեությունը», «Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը», «Արտավազդ II. հայրենանվեր արքան», «Արտաշես II. վրեժխնդիր արքան», «Էրատո. կինը հայոց գահին», «Հռոմի հիմնադրումը. առասպել և իրականություն», «Թագավորական Հռոմ», «Պատրիկների և պլեբեյների պայքարի էջերից», «Հռոմեական ստրկատիրական հանրապետությունը»

 

Աղբյուրները`

Հայ ռազմական արվեստի պատմություն (գլուխ 4, 5)

Տիգրան Բ Մեծ

Տիգրան Մեծ

Մեր մեծերը. Տիգրան Մեծ

Հայկ Խաչատրյան. «Տիգրան Մեծ» (պատմավեպ)

Հայաստանի կայսր Տիգրան Մեծ

Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը

Արտավազդ Բ. հմուտ դիվանագետն ու տաղանդավոր մտածողը

Ու/Ֆ «Արտավազդ Բ. պատիվը` կյանքից վեր»

Մեր մեծերը. Արտավազդ Բ

Հայկ Խաչատրյան. «Արտավազդ» (պատմավեպ)

Արտաշես Բ. Արտաշեսյան թագավորական հարստության վերջին հզոր գահակալը

Տիգրան Դ և Էրատո

Տիգրան Պետրոսյանց. «Էրատո» (պատմավեպ)

Հռոմի հիմնադրումը

Հին Հռոմի համառոտ պատմությունը

Ու/Ֆ «Հռոմի հիմնադրման պատմությունը»

Արքաների ժամանակաշրջանի Հին Հռոմը

Սերվիոս Տուլիոս

Սերվիոս Տուլիոսի բարենորոգումները

Սերվիոս Տուլիոս. կյանքը և գործունությունը

Պատրիկների և պլեբեյների պայքարը

Ստրուկները Հին Հռոմում

Ու/Ֆ «Ի՞նչ մենք չգիտենք հին հռոմեացիների մասին»

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ մայիս

 1. Թվարկել I-III դարերի հայոց պատմության կարևորագույն իրադարձությունները: Իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորել;
 2. Համեմատել մ. թ. ա. II-I և մ. թ. I-III դարերի հայկական իրականությունները;
 3. Վերլուծել անհատի դերը պատմության մեջ որևէ պետական կամ մշակութային գործչի օրինակով;
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները՝ «Հռոմեական պատմության առանձնահատկություն՝ եռապետություններ», «Հին աշխարհի կայսրությունները», «Հռոմեական կայսրեր. հանճարեղ և հիվանդ», «Ստրուկների պայքարի գագաթնակետը. Սպարտակի ապստամբությունը», «Կրոնը Հին աշխարհում», «Քրիստոնեության ակունքները և առաքյալները», «Հին Հռոմի ճարտարապետությունը և շինարարական տեխնոլոգիաները», «Վերգիլիոսը և նրա «Էնեական» պոեմը», «Քվինտոս Հորացիոս Փլակոս. Հռոմեական գրականության գագաթներից մեկը», «Ճարտասանական արվեստն անտիկ աշխարհում», «Պլինիոս Ավագ. Հանրագիտակ գիտնականը», «Պարթև Արշակունիները հայոց գահին», «III դարի հայ-պարսկական պատերազմները», «Տրդատ և Գրիգոր. առասպել և իրականություն»

 

Աղբյուրները՝

Եռապետություն

Գայոս Հուլիոս Կեսար: Եռապետություն

Գ/Ֆ «Հուլիոս Կեսար»

Օկտավիանոս Օգոստոս. Ամենահետաքրքիր փաստերը կայսեր մասին

Գ/Ֆ «Հռոմեական կայսրություն. Օգոստոս»

Ֆիլմեր Սպարտակի մասին

Գայոս Տրանքվիլլոս Սվետոնիոս. «12 կեսարների կյանքը»

Գ/Ֆ «Հռոմեական կայսրության անկումը»

Հին աշխարհի կրոնները

Հին աշխարհի դիցաբանությունը և կրոնը

Հին աշխարհի կրոնները

Քրիստոնեություն

Քրիստոնեության առաջացումը

Փ/Ֆ «Քրիստոնեության առաջացումը»

Ֆիլմեր Հիսուս Քրիստոսի մասին

Փ/Ֆ «Հին Հռոմի տեխնոլոգիաները»

Պուբլիոս Վերգիլիոս. «Էնեական»

Փ/Ֆ «Հորացիոս»

Մարկոս Տուլիոս Ցիցերոն

Փ/Ֆ «Սպանություն Հռոմում»

Պլինիոս Ավագ. «Բնական պատմություն»

Արշակունիներ

Ձայն Արարատի-29 Արշակունիներ

Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան. Առասպե՞լ, թե՞ իրականություն

Մեծ Հայքի թագավորության վերելքը Տրդատ 3-րդ Մեծի օրոք

Դասարանական առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01-09.09

 1. Հիմնավորել անցյալն իմանալու անհրաժեշտությունը;
 2. Թվարկել անցյալի ուսումնասիրման աղբյուրները;
 3. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի հիմնական օբյեկտները;
 4. Թվարկել Մեծ Հայքի աշխարհները;
 5. Հաշվել, թե ինչքան ժամանակ է անցել հայոց պատմության երեք կարևորագույն իրադարձություններից:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 7-17

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 3

Պատմական աղբյուրներ

Պատմության աղբյուրների համառոտ բնութագիրը

ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-16.09

 1. Բացատրել մարդու ծագման վարկածները;
 2. Թվարկել մարդու հնագույն բնակատեղիները Հայկական լեռնաշխարհում;
 3. Թվարկել նախնադարյան մարդկանց զբաղմունքները և գործիքները
 4. Բացատրել մեծ սառցապատման հետևանքները;
 5. Ապացուցել, որ ժայռապատկերներն անցյալի իմացության կարևորագույն աղբյուր են;
 6. Թվարկել «նեոլիթյան հեղափոխության» պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 18-25

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 5-11

 Հայկական ժայռապատկերներ  

Ուղտասարի ժայռապատկերները

  Մեծ սառցապատում

Նեոլիթյան հեղափոխություն

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-24.09

 1. Նկարագրել բրոնզի դարի իրականությունը;
 2. Պատմել Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզեդարյան հուշարձանների մասին;
 3. Թվարկել նախնադարյան հասարակության շերտավորման պատճառները;
 4. Համեմատել քարի դարի և բրոնզի դարի հասակակցիդ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 26-30

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 11-17

 Բրոնզի դարը Հայկական լեռնաշխարհում

Նախնադարի երեխաները

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26-30.09

 1. Պատմել հայերի ծագման մասին ավանդազրույցները;
 2. Ապացուցել, որ հայերը հնագույն ժողովուրդ են;
 3. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի վաղ պետական կազմավորումները;
 4. Համեմատել Արատտան և Հայասան:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 31-40

 Հայեր

Հայերը — Արատտա

Հայաստանը Ք.Ա. 3-րդ հազարամյակի առաջին կեսին

Հայասա` հայոց հնագույն պետություն

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.10

 1. Թվարկել Եգիպտոսի, Շումերի և Աքքադի նշանավոր մարդկանց;
 2. Կազմել Եգիպտոսի, Շումերի և Աքքադի ժամանակագրությունը;
 3. Պատմել շումերական էպոսի բովանդակությունը;
 4. Համեմատել եգիպտական և շումերական պետությունները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 21-26

Հին Եգիպտոս

Հետաքրքիր փաստեր Հին Եգիպտոսի մասին

Շումերական քաղաքակրթություն. գրավոր վկայություններ

«Գիլգամեշ» դյուցազնավեպը

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.10

 1. Պատմել հայ-խեթական հարաբերությունների մասին;
 2. Համեմատել խեթական և փյունիկյան պետությունները;
 3. Ապացուցել, որ հայկական պետությունները կարևոր դեր էին խաղում Հին Արևելքում:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 33-36

Հայասայի պայքարը խեթական պետության դեմ

 Խեթական թագավորության կապը Հայկական լեռնաշխարհի հետ

Փյունիկիա

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.10

 1. Թվարկել Հին Հնդկաստանի և Հին Չինաստանի նշանավոր մարդկանց;
 2. Կազմել Հին Հնդկաստանի և Հին Չինաստանի ժամանակագրություները;
 3. Համեմատել հին հնդկական և հին չինական պետությունները;
 4. Պատմել հնդկական էպոսների բովանդակությունը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 37-40

 Հին Չինաստան. մեծ կայսրության պատմությունը

Ռամայանա

Հին Հնդկաստանի քաղաքակրթությունը

Արիացիներ (արիներ)

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 31.10-04.11

 1. Թվարկել Արարատյան թագավորության հզորացման պատճառները;
 2. Համեմատել Վանի արքաներից երկուսին;
 3. Պատմել Իշպուինիի և Մենուայի բարեփոխումների մասին;
 4. Ապացուցել, որ Արարատյան թագավորությունն աշխարհակալ տերություն էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-57

Արարատյան թագավորություն

Վանի թագավորություն

Վանի թագավորություն (ռուսերեն)

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.11

 1. Թվարկել Արարատյան թագավորության անկման պատճառները;
 2. Համեմատել Վանի թագավորության ռազմաքաղաքական իրավիճակը 8-րդ և 6-րդ դարերում;
 3. Պատմել արտաքին թշնամու դեմ մղված պայքարի մասին;
 4. Ապացուցել, որ Վանի թագավորությունը կարևոր նշանակություն ունի հայոց և Մերձավոր Արևելքի պատմության համար:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 58-64

Վանի թագավորության վերելքն ու անկումը

 Վանի թագավորությունը վերջին գահակալների օրոք

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.11

 1. Թվարկել գյուղատնտեսության և արհեստագործության ճյուղերը;
 2. Համեմատել բնակչության հիմնական խավերին;
 3. Պատմել համահայկական թագավորությունների պետական կառուցվածքի մասին;
 4. Ապացուցել, որ Վանի թագավորությունը ստրկատիրական պետություն էր:

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 139-144, 147-153

Վանի թագավորության տնտեսության հիմնական գծերը

Վանի թագավորության հասարակարգը և տնտեսությունը

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.11

 1. Թվարկել Ասորեստանի կործանման պատճառները;
 2. Համեմատել Ասորեստանը, Եգիպտոսը և Աքեմենյան Իրանը;
 3. Պատմել Համմուրապիի օրենսգրքի մասին;
 4. Ապացուցել, որ Աքեմենյան Իրանն աշխարհակալություն էր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 26-32, 41-44

Մուլտֆիլմ. «Բաբելոն»

Ասորեստանյան աշխարհակալություն

Պարսկական կայսրություն

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 28.11-02.12

 1. Թվարկել բազմաստվածության առաջացման պատճառները;
 2. Համեմատել գրի տեսակները;
 3. Պատմել նվազագույնը երեք առասպել աշխարհի և մարդու արարման մասին;
 4. Ապացուցել, որ գիրը քաղաքակրթության անկյունաքարն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-49

Աննունակներ. առեղծվածներ և գաղտնիքներ

Հին ժողովուրդների առասպելներն ու լեգենդները

Գրի պատմությունը

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.12

 1. Թվարկել գիտության առաջացման պատճառները;
 2. Համեմատել հին աշխարհի պետություններն ըստ գիտության մակարդակի;
 3. Պատմել Հին Արևելքի ճարտարապետության ու քանդակագործության մասին;
 4. Ապացուցել, որ գիտության առաջացումն ու զարգացումն անխուսափելի էին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 50-57

Հին Արևելքի պատմություն

Հին Արևելքի մշակույթը և գիտությունը

Մաթեմատիկայի պատմությունը

Հին Արևելքի արվեստը

Բուրգեր. Հին քաղաքակրթությունների ժառանգությունը

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-16.12

 1. Թվարկել հոմերոսյան պոեմներում նկարագրված հիմնական իրադարձությունները;
 2. Համեմատել օլիգարխիան, տիրանիան և դեմոկրատիան;
 3. Պատմել հունական մեծ գաղութացման մասին;
 4. Ապացուցել, որ պարտային ստրկությունը ստրկության ամենաանբարոյական ձևն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 61-71

Հոմերոս

Մուլտֆիլմ «Հին Հունաստան»

Հունական մեծ գաղութացումը

Հին Հունաստանի անհատները

Տիրանիա

Օլիգարխիա

Պարտային ստրկություն

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.12

 1. Թվարկել Աթենքում կատարված բարեփոխումները;
 2. Համեմատել Սպարտայի և Աթենքի պետական կառավարումը;
 3. Պատմել օստրակիզմի և նրա հետևանքների մասին;
 4. Ապացուցել, որ ժողովրդավարությունը լի է վտանգներով, բայց անխուսափելի է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 72-77

Հին Սպարտա

Օստրակիզմ կամ խեցիների դատարան

Օստրակիզմ

Հին Սպարտա. զանգվածային մշակույթի առասպելները և պատմական իրականությունը

Ինչո՞վ է տարբերվում Աթենքը Սպարտայից

Փ/Ֆ «Արգելված պատմություն Սպարտայի մասին»

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.01- 03.02.2017

 1. Թվարկել դասական դարաշրջանի հունական մշակույթի նշանավոր գործիչներին հիշատակելով նրանց գործունեության ոլորտները;
 2. Համեմատել հին հայկական և հին հունական դիցարանները;
 3. Պատմել օլիմպիական խաղերի մասին;
 4. Ապացուցել, որ կրթությունը նպաստում էր հունական մշակույթի զարգացմանը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 84-88

Արիստոտել. Մեծ ուսուցչի դասերը

Էսքիլես. քաղվածքներ

Եվրիպիդես

Հին Հունաստան: Թատրոն: Ողբերգություն

Հին Հունաստանի թատրոնը: Կատակերգություն

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.02.2017

 1. Համեմատել Երվանդունի արքաների գործունեությունը;
 2. Պատմել մ.թ.ա. V դարում Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին;
 3. Ապացուցել, որ Բեհիսթունյան արձանագրությունը շատ կարևոր աղբյուր է հայոց պատմության համար:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 60-67

Երվանդունիների հայկական թագավորությունը

Ձայն Արարատի-23 Երվանդունի Հայկազունիների հայկական թագավորություն

Երվանդունիներ

Բեհիսթունյան արձանագրություն. հաղորդագրություն անցյալից

Տիգրան Երվանդյան

Բեհիսթունյան արձանագրության տեքստը

Քսենոփոն. «Անաբասիս»

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.02.2017

 1. Թվարկել անկախության վերականգնման ներքին և արտաքին պատճառները;
 2. Պատմել մ.թ.ա. III դարի հայոց թագավորությունների մասին;
 3. Ապացուցել, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին չի նվաճել Հայաստանը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 68-75

Ալեքսանդրի վեպը

Մակեդոնացու կտակը` հին հայերենով

«Ալեքսանդրի վարք»

Այսպես խոսեց… Ալեքսանդր Մակեդոնացին

Հայկական զենքն ընդդեմ մակեդոնական փաղանգի

Ստրաբոն. «Աշխարհագրություն». հատվածներ Հայաստանի մասին

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.02.2017

 1. Թվարկել Արտաշես Ա արքայի իրականացրած բարեփոխումները;
 2. Պատմել Արտաշես Ա արքայի միավորիչ գործունեության և բարեփոխումների բովանդակության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Արտաշես Ա-ն հանճարեղ արքա էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 76-84

Արտաշես Առաջին. երևելի ու փառապանծ գործիչ

Արտաշես Ա-ի բարենորոգումները

Հայոց պատմական դրոշները

Արտաշես Ա Բարի

Ձայն Արարատի – 25. Ովքեր էին Արտաշեսյանները

Արտաշես I. Մեծ Հայքի արքան

Աշխարհի մեծ զորավարները. Արտաշես I

Փ/Ֆ «Արտաշես I Նվաճող»

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.02-03.03.2017

 1. Թվարկել Տիգրան Մեծի կայսրության ստեղծման պատճառները;
 2. Պատմել հայկական երկրորդ աշխարհակալության ստեղծման մասին;
 3. Համեմատել հայկական առաջին և երկրորդ աշխարհակալությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 85-97

Արտակ Մովսիսյան. «Տիգրան Մեծ. թագավորներից մեծագույնը»

Առաջին աշխարհակալությունը

Հայկ Խաչատրյան. «Տիգրան Մեծ» (պատմավեպ)

Փ/Ֆ «Տիգրան Մեծ»

Հայաստանի կայսր Տիգրան Մեծ

Տեսախաղ. «Տիգրան Մեծն ընդդեմ Սելևկյանների»

Անտոնիո Վիվալդի. «Տիգրան» (օպերա)

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.03.2017

 1. Թվարկել Տիգրան Մեծի կայսրության կործանման պատճառները;
 2. Պատմել հռոմեա-հայկական պատերազմների մասին;
 3. Ապացուցել, որ Տիգրան Մեծը հայրենապաշտ արքա էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 98-104

Հայ-հռոմեական պատերազմը

Տիգրան Մեծը ջախջախում է հռոմեացիների բանակը

Տիգրան Բ Մեծի «Արքայից արքա» տիտղոսի մասին

Արտաշատի պայմանագիրը

Ձայն Արարատի-26 Տիգրան Մեծ

Հայաստանն ընդդեմ Հռոմի

Մեծ Հայքի մեծ արքայի մասին

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.03.2017

 1. Թվարկել Արտաշեսյան Հայաստանի անկման պատճառները;
 2. Պատմել Արտավազդ II-ի և Արտաշես II-ի գործունեության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Հայաստանի անկախության կորուստը I դարում հնարավոր էր կանխել:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-112

Արտավազդ Բ. հմուտ դիվանագետն ու տաղանդավոր մտածողը

Արտավազդ Երկրորդ

Արտավազդ Բ-ի գահակալությունը

Արտաշես Բ. Արտաշեսյան թագավորական հարստության վերջին հզոր գահակալը

Մեր մեծերը. Արտավազդ Բ

Ձայն Արարատի – 25, Ովքեր էին Արտաշեսյանները

Ձայն Արարատի – 52 Արտաշեսյան հարստություն, Արտավազդ Բ

Մեծ Հայքի Արտաշիսյան թագավորության թուլացումն ու անկումը

Արտավազդ երկրորդ

Առաջին հայ դրամատուրգը

Արտաշես II

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.03.2017

 1. Թվարկել արքայական Հռոմի առաջացման և կործանման պատճառները;
 2. Պատմել թագավորական դարաշրջանի Հռոմի մասին;
 3. Ապացուցել, որ Հռոմում հանրապետության հաստատումն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-109

Էտրուսկների հայկական ծագումը

Սերվիոս Տուլլիոս

«Սենատ և հռոմեական ժողովուրդ»

Հռոմի առաջացումը: Սերվիոս Տուլլիոսի բարեփոխումները

Արքաների դարաշրջանի Հին Հռոմը

Սենատ

Կ/Հ «Ճշմարտության ժամ» (Հին Հռոմ: Սենատ և սենատորներ)

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Թվարկել պատրիկների և պլեբեյների պայքարի պատճառներն ու հետևանքները;
 2. Համեմատել Հին Հռոմի և Հին Հունաստանի բանակները;
 3. Պատմել Հին Հռոմի արտաքին քաղաքականության մասին;
 4. Բնութագրել Հաննիբալին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 110-119

Պատրիկների և պլեբեյների պայքարը Հին Հռոմում

Հռոմեական բանակ

Պունիկյան պատերազմներ

Հաննիբալ

Պատրիկների ու պլեբեյների պայքարը

Հին Հռոմի բանակը

Հռոմի արտաքին քաղաքականությունը մ.թ.ա. 800-390 թթ.

Պունիկյան պատերազմներ

Վ/Ֆ «Պատրիկների և պլեբեյների պայքարը»

Վ/Ֆ «Հին Հռոմ: Հանրապետության ծնունդը»

Վ/Ֆ «Հին Հռոմի լեգիոներները»

Վ/Ֆ «Հռոմեական բանակի կառուցվածքը»

Վ/Ֆ «Կարթագենի պատմությունը»

Վ/Ֆ «Հաննիբալ: Հռոմի թշնամին»

Վ/Ֆ «Հաննիբալ. լեգենդար զորավար»

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.04.2017

 1. Պատմել Սպարտակի և նրա ղեկավարած ապստամբության մասին;
 2. Վերլուծել Գրաքոս եղբայրների պայքարը;
 3. Թվարկել հանրապետական կարգի ճգնաժամի պատճառները և հետևանքները;
 4. Բնութագրել Սպարտակին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 120-124

Լուցիոս Կոռնելիուս Սուլլա

Սպարտակ

Սպարտակ

Անհատը պատմության մեջ. Սպարտակ

Սպարտակ: Կենսագրություն

Գրաքոս եղբայրներ

Վ/Ֆ «Գրաքոս եղբայրներ»

Վ/Ֆ «Հռոմ: Մարիուսը և Սուլլան»

Վ/Ֆ «Սպարտակի ապստամբությունը»

Վ/Ֆ «Սպարտակ. լեգենդի դիմակի տակ»

Գ/Ֆ «Սպարտակի ապստամբությունը»

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.04.2017

 1. Պատմել Հռոմեական կայսրության ծաղկման և անկման մասին;
 2. Համեմատել Օկտավիանոս և Դիոկղետիանոս կայսրերին;
 3. Բնութագրել Կոնստանդինոս Մեծին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 125-134

Հռոմեական կայսրություն

Օգոստոս Օկտավիանոս

Օկտավիանոս Օգոստոս

Դիոկղետիանոս

Կոնստանտինոս Ա Մեծ

Հռոմի կայսրերի ցանկ

Հռոմեական կայսրություն

Հին Հռոմ

Գայոս Հուլիոս Կեսար Օկտավիանոս Օգոստոս. Հայրենիքի Հայր

Դիոկղետիանոս. Եկեղեցու հալածիչը, կայսրության փրկիչը

Կոնստանտինոս I Մեծ

Սուրբ կայսր Կոնստանտինոս Մեծ

Վերջին Օգոստոսիկը: Ինչպես էր «փակվում» Հռոմեական կայսրությունը

Վ/Ֆ «Հռոմեական կայսրություն. մեծ Կայսրության ստեղծման պատմությունը» (մաս առաջին, մաս երկրորդ)

Վ/Ֆ «Օկտավիանոս Օգոստոս. հին հռոմեական քաղաքական գործիչ, Հռոմեական կայսրության հիմնադիր»

Վ/Ֆ «Դիոկղետիանոս»

Վ/Ֆ «Կոնստանտինոս I Մեծ»

Գ/Ֆ «Կոնստանտինոս Մեծ»

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25-28.04.2017

 1. Պատմել քրիստոնեության առաջացման և տարածման մասին;
 2. Թվարկել Հին Հռոմի մշակութային գործիչներին և նրանց ստեղծագործությունները;
 3. Համեմատել հունական և հռոմեական կրոնները;
 4. Նկարագրել Հին Հռոմի ճարտարապետական գլուխգործոցները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 135-143

Քրիստոնեություն

Քրիստոնեությունը Հռոմում. առաքելական շրջան

Հին Հունաստանի և Հռոմի դիցարանները

Հորացիոս. ասույթներ

Վերգիլիոս

Կիկերոն

Պլինիոս Ավագ

Կոլիզեում

Պանթեոն անտիկ տաճարը

Քրիստոնեության առաջացումը

Քրիստոնեության զարգացումը և տարածումը

Հին Հռոմի կրոնը

Հորացիոս

Մարկոս Տուլլիոս Կիկերոն. «Հռետոր»

Պլինիոս Ավագ

Վ/Ֆ «Հռոմեական կայսրությունը և քրիստոնեությունը»

Վ/Ֆ «Հորացիոս»

Վ/Ֆ «Վերգիլիոս»

Վ/Ֆ «Մարկոս Տուլլիոս Կիկերոն»

Վ/Ֆ «Կոլիզեյ»

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.05.2017

 1. Պատմել Տրդատ I գործունեության մասին;
 2. Թվարկել «Ժամանակ անիշխանության» պատճառները և հետևանքները;
 3. Համեմատել Տրդատ III և Արտաշես I արքաների ներքին ու արտաքին քաղաքականությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն,6-րդ դասարան, էջ 118-130

Տրդատ Ա Արշակունի. նա Հռոմ մտավ հաղթահանդեսով

Արշակունիների արքայատոհմի հաստատումը Հայաստանում

Տրդատ Գ Մեծ

Ձայն Արարատի – 29. Արշակունիներ

Ձայն Արարատի – 31. Հայոց Արշակունի արքաներ

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-12.05.2017

 1. Պատմել Հին Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի մասին;
 2. Թվարկել տնտեսության զարգացման պատճառները և հետևանքները;
 3. Համեմատել հայկական պետությունների բանակները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն,6-րդ դասարան, էջ 131-146

Թագավորը և պետական կառավարման համակարգը

Գահնամակ

Պետական կարգը և տնտեսության զարգացումը Արշակունիների օրոք

Հայաստանը հին շրջանում. գյուղատնտեսության, արհեստագործություն, առևտուր, բնակավայրեր

Զորանամակ

Հայկական պետականության «Զորանամակը»

Արշակունյաց Հայաստանի ռազմական ուժերը` ըստ Զորանամակի

Տեսաֆիլմ «Արտագերս և Պապ Արշակունի»

Ձայն Արարատի-60 «Հայաստանը 5-րդ դարում»

 

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-20.05.2017

 1. Պատմել հայկական լեռնաշխարհի ժայռապատկերների մասին;
 2. Համեմատել հայկական դիցարանները;
 3. Պատմել նախաքրիստոնեական գրավոր մշակույթի մասին;
 4. Թվարկել Հին Հայաստանում գիտության ու արվեստի զարգացման պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 147, 154-168

Ժայռապատկերները որպես պատմության սկզբնաղբյուր

Ուղտասար

Համլետ Մարտիրոյան. «Հայկական ժայռապատկերների և հին աշխարհի գրային համակարգերի ծագումնաբանական առնչությունները»

Սարգիս Հարությունյան. «Հայ հին վիպաշխարհը», երկրորդ մաս` «Աստվածներ և հերոսներ»

Թե ինչպես վերացվեցին նախամաշտոցյան հայոց գրերը

Արտակ Մովսիսյան. «Մինչև Մաշտոցը Հայկական լեռնաշխարհւմ 4 տեղական և 7 ներմուծված գրային համակարգ ենք ունեցել»

Հին շրջանի հայկական մշակույթի զարգացումը

Փ/Ֆ «Ժայռապատկերներ»

Փ/Ֆ «Սյունիքի ժայռապատկերներ»

Ձայն Արարատի-12 Հայոց հնագույն դիցարաններ, հին հավատք

Ձայն Արարատի – 24 Հայոց տիեզերական այբուբեն

Արսեն Համբարյան. Տիր

 

 

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-26.05.2017

Անհատական և խմբային բանավոր ու գրավոր ամփոփում

Տնային առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Սեպտեմբեր

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայոց աշխարհի իմ անկյունը», «Ժայռապատկերներ», «Իմ հասակակցի կյանքը նախնադարում», «Արատտա», «Երևանի տարածքում գտնվող նախնադարյան հուշարձանները»;
 2. Համեմատել մարդու ծագման վարկածները;
 3. Ապացուցել, որ մարդու ծագման հիմնախնդիրը լուծված չէ;
 4. Բեմադրել նախնադարյան հասակակցի կյանքի մեկ օրը;
 5. Ապացուցել, որ պետության առաջացումն անխուսափելի էր;
 6. Համեմատել Արատտան և մեր այսօրվա պետությունը:

Հոկտեմբեր

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Բուրգերի գաղտնիքները», «Շումերական էպոսը», «Իմ հասակակցի կյանքը Հին Արևելքում», «Հնդկական էպոսները», «Չինական մշակույթը»;
 2. Համեմատել Հին Արևելքի պետություններից առնվազն երեքը;
 3. Ապացուցել, որ բնությունը կարևոր դեր ունի պետության առաջացման և զարգացման գործընթացում;
 4. Բեմադրել Հին Արևելքի հասակակցի կյանքի մեկ օրը;
 5. Բնութագրել Հին Արևելքի նշանավոր մարդկանցից առնվազն երկուսին;
 6. Ապացուցել, որ Հին Արևելքում ստրկությունն անխուսափելի էր;
 7. Թվարկել Հին Արևելքի հինգ կարևորագույն իրադարձությունները (պատասխանը հիմնավորել);
 8. Բացատրել տարբեր տեսակետները եգիպտական բուրգերի մասին;
 9. Ապացուցել, որ փարավոնի իշխանությունն անսահմանափակ էր:

Նոյեմբեր

 1. Նկարագրել հայաստանյան թանգարանների` Վանի թագավորությանը վերաբերող նյութերը;
 2. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Վանի թագավորության ռազմաքաղաքական պատմության էջերից», «Վանի թագավորության տնտեսությունը», «Բաբելոնի գաղտնիքները», «Պերսեպոլիսը Աքեմենյան աշխարհակալության խորհրդանիշ», «Գրի պատմության էջերից»;
 3. Համեմատել Հին Արևելի ժողովուրդների կրոնները;
 4. Բնութագրել Վանի թագավորության, Բաբելոնի, Ասորեստանի և Աքեմենյան Իրանի նշանավոր մարկանցից երեքին;
 5. Բացատրել Համմուրապիի օրենքները;
 6. Ապացուցել, որ արևելյան քաղաքակրթություններն են մարդկային քաղաքակրթւթյան հիմքը:

Դեկտեմբեր

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հին Արևելքի արվեստը», «Գիտությունը Հին Արևելքում», «Հին Հունաստանի նշանավոր մարդիկ», «Հոմերոսը և նրա ստեղծագործությունները», «Սպարտայի և Աթենքի երեխաները»;
 2. Ապացուցել, ուսումնական ձեռնարկի § 14-ում առկա են սխալներ;
 3. Կատարել Հին Հունաստանի իրադարձությունների և անհատների մասին պատմող նվազագույնը երկու գեղարվեստական և մեկ փաստագրական ֆիլմերի համեմատական վերլուծություն:

Փետրվար

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Դասական դարաշրջանի հունական դիցարանը», «Դասական դարաշրջանի հունական արվեստը», «Օլիմպիական խաղեր», «Ալեքսանդր Մակեդոնացին որպես պատմություն կերտող անհատ», «Հելլենիստական աշխարհ. միասնական էություն և առանձնահատկություններ», «Հայոց պատմության 500 տարվա` մ.թ.ա.VII-II դարեր, նշանավոր անհատները», «Հայաստանն ըստ Քսենոփոնի», «Մակեդոնական աշխարհակալությունը և չնվաճված Հայաստանը»;
 2. Վերլուծել Հայկ Խաչատրյանի «Երվանդ Սակավակյաց» պատմավեպը;
 3. Մ.թ.ա. VII-II դարերի իրադարձությունների օրինակով ապացուցել, որ անկախության վերականգնման գործում ամենակարևորը հայրենասեր անհատի կամ անհատների կողմից ղեկավարվող ժողովրդի հետևողական պայքարն է:

Մարտ

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Աշխարհակալ Տիգրան», «Տիգրան Մեծի կերպարը պատմավեպերում և օպերաներում», «Արտաշեսյան Հայաստանի անկման ճանապարհը», «Էրատո. երիցս գահին», «Հին Հռոմ. արքայական ժամանակաշրջան», «Հին Հռոմ. հանրապետության վերելքն ու վայրէջքը», «Եռապետերի կյանքն ու գործը»;
 2. Ապացուցել, որ հայկական երկրորդ աշխարհակալության կործանումն անխուսափելի էր;
 3. Համեմատել եռապետերի քաղաքական գործունեությունները;
 4. Վերլուծել Արտավազդ Բ-ի և Արտաշես Բ-ի ձախողումների պատճառները:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ «Երեխաների համաշխարհային պատմություն» ծրագրով

 1. Համառոտ շարադրել հին բաբելոնական և ասորական աղբյուրների նյութերը երեխաների դաստիարակության, կրթության ու իրավունքի մասին;
 2. Կազմել և լուծել Հին Միջագետքի երեխաներին հանձնարարվող որևէ թվաբանական խնդիր
 3. Համեմատել Հին Եգիպտոսի և Հին Միջագետքի երեխաների առօրյան;
 4. Թվարկել պեղումների ժամանակ հայտնաբերված, երեխաներին վերաբերող նյութերը;
 5. Ապացուցել, որ Հին Միջագետքի դպրոցական ծրագրում կար «Մաթեմատիկա» առարկա:

 

Ապրիլ

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հաննիբալ. օլիգարխներից պարտված զորավարը», «Հռոմեական ժողովրդի ձևավորումը», «Սպարտակի կերպարը ֆիլմերում», «Ֆիլմեր Հռոմեական կայսրության մասին», «Կիկերոնի հռետորական արվեստը», «Քրիստոնեության առաջին երեք դարերը», «Հռոմեական դպրոցը», «Պլինիոս Ավագ», «Հռոմեական ճարտարապետությունը»;
 2. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետն ըստ որի հռոմեական կայսրության անկումը կախված չէր կայսրերի անհատականություններից;
 3. Համեմատել հռոմեական կայսրերին (նվազագույնը երեքին);
 4. Վերլուծել հռոմեական գրականության որևէ ստեղծագործություն:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ «Երեխաների համաշխարհային պատմություն» ծրագրով-2

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաներ` «Ստրուկ երեխաներ», «Սպորտը հույն երեխաների կյաքում», «Ընտանիքը հայ երեխայի առաջին դպրոց», «Երեխաների մասնակցությունը ծեսերին և տոներին», «Երեխաների դաստիարակությունը Հին Հռոմում»;
 2. Պատրաստել տեսանյութ «Հին Հայաստանի երեխաների խաղերը» թեմայով
 3. Համեմատել Հին Հնդկաստանի և Հին Հունաստանի երեխաների առօրյան;
 4. Թվարկել Հին Չինաստանում երեխաների պաշտամունքի պատճառները և հետևանքները;
 5. Վերլուծել «Ռազմական դաստիարակությունը Սպարտայում» տեսանյութը:

 

Մայիս

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայոց թագավորությունն անցումային շրջանում», «Արշակունիների և Սասանյանների հակամարտությունը», «Հայկական իրականությունը և քրիստոնեությունը. Աբգար V-ից մինչև Տրդատ III», «Անիշխանության ժամանակաշրջանի դասերը», «ՀԻն Հայաստանի բանակը», «Հին Հայաստանի սոցիալական կառուցվածքի փոփոխությունները մ.թ.ա. II դարից մինչև մ.թ. IV դարն ընկած ժամանակահատվածում», «Հայկական դիցարանները», «Հին Հայաստանի ձեռքբերումներն արվեստի ոլորտում»;
 2. Բնութագրել Արշակունի արքաներից երկուսին;
 3. Արշակունի արքաների օրինակով ապացուցել կամ հերքել պատմության մեջ անհատի էական դերի մասին վարկածը:

Տնային առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

https://haykazmargaryan.wordpress.com/2013/08/22/276/

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

 1. Սահմանել դասարանական աշխատանքի հիմնական հասկացությունները;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Հայոց աշխարհի իմ անկյունը,, թեմայով:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել քրիստոնեական, բուդդայական և իսլամական տոմարները;
 2. Թվարկել ժողովուրդների տոմարների միասնականացման կարևոր և երկրորդական պատճառները:

ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել մարդու ծագման վարկածները;
 2. Ապացուցել, որ մարդու ծագման հիմնախնդիրը լուծված չէ;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք նվիրված Հայկական լեռնաշխարհի որևէ նախնադարյան հուշարձանի:

 

ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Ժայռապատկերներ,, կամ ,,Իմ հասակակցի կյանքը նախնադարում,, թեմայով:

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Բուրգերի առեղծվածները,, թեմայով:

 

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Բեմադրել եգիպտացի երեխայի կյանքի մեկ օրը:

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Բացատրել Համմուրապիի օրենքները;
 2. Ապացուցել, որ Հին Միջագետքում ստրկությունն անխուսափելի էր:

 

ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համառոտ շարադրել հին բաբելոնական և ասորական աղբյուրների նյութերը երեխաների դաստիարակության, կրթության ու իրավունքի մասին;
 2.  Լուծել Հին Միջագետքի երեխաներին հանձնարարվող որևէ թվաբանական խնդիր:

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել Հին Չինաստանի և Հին Հնդկաստանի մշակույթները;
 2. Բացատրել Բուդդայի ուսմունքը:

 

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Բեմադրել Հին Չինաստանի կամ Հին Հնդկաստանի երեխայի մեկ սովորական օրը:

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հին Արևելքի ժողովուրդների առանձնահատկությունները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Շարադրել Հին Արևելքի ժողովուրդներից որևէ մեկ էպոսի համառոտ բովանդակությունը:

 

ՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները,, թեմայով:

ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 08.12.2014 — 24.01.2015

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հին աշխարհի երեխաների խաղերը,, թեմայով:

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 02-06.02

 1. Համեմատել հայ ժողովրդի ձևավորման ավանդազրույցները:

ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 09-13.02

1. Պատմել Արմենիա-Շուպրիայի մասին:

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16.02-09.03

 1. Համեմատել հայկական աշխարհակալությունները;
 2. Նկարագրել հայաստանյան թանգարանների` Վանի թագավորությանը վերաբերող նյութերը:

ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 10.03-05.04

 1. Նկարագրել հայաստանյան թանգարանների` Արտաշեսյան ժամանակաշրջանին վերաբերող նյութերը:

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06.04-31.05

 1. Նկարագրել հայաստանյան թանգարանների` Արշակունյաց ժամանակաշրջանին վերաբերող նյութերը;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Արշակունյաց Հայաստանի մշակույթը» թեմայով:

Դասարանական առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

https://haykazmargaryan.wordpress.com/2013/08/22/276/

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

 1. Հիմնավորել անցյալն իմանալու անհրաժեշտությունը;
 2. Թվարկել անցյալի ուսումնասիրման աղբյուրները;
 3. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի հիմնական օբյեկտները;
 4. Թվարկել Մեծ Հայքի աշխարհները:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Հաշվել, թե ինչքան ժամանակ է անցել հայոց պատմության

երեք կարևորագույն իրադարձություններից;

 1. Սահմանել ,, Տոմար,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել օգտագործվող բոլոր տոմարները:

ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Բացատրել մարդու ծագման վարկածները;
 2. Թվարկել մարդու հնագույն բնակատեղիները Հայկական լեռնաշխարհում:

 

ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել նախնադարյան մարդկանց զբաղմունքները և գործիքները;
 2. Բացատրել մեծ սառցապատման հետևանքները;
 3. Ապացուցել, որ ժայռապատկերները անցյալի իմացության կարևորագույն աղբյուր են:

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հին Եգիպտոսի հինգ կարևորագույն իրադարձությունները;
 2. Բացատրել տարբեր տեսակետները եգիպտական բուրգերի մասին;
 3. Ապացուցել, որ փարավոնի իշխանությունն անսահմանափակ էր:

 

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել եգիպտացի երեխայի կյանքը նախնադարում և Հին ու Նոր թագավորությունների ժամանակ;
 2. Թվարկել եգիպտացի երեխայի պարտականությունները և իրավունքները;
 3. Ապացուցել, որ Հին Եգիպտոսում կային դպրոցներ:

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Կազմել Հին Միջագետքի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել Հին Միջագետքի հինգ կարևորագույն իրադարձությունները;
 3. Համեմատել Հին Միջագետքի պետությունները:

 

ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել Հին Եգիպտոսի և Հին Միջագետքի երեխաների առօրյան;
 2. Թվարկել պեղումների ժամանակ հայտնաբերված, երեխաներին վերաբերող նյութերը;
 3. Ապացուցել, որ Հին Միջագետքի դպրոցական ծրագրում կար ,,Մաթեմատիկա,, առարկա:

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հին Չինաստանի հզորացման պատճառները;
 2. Կազմել Հին Չինաստանի և Հին Հնդկաստանի ժամանակագրությունը;
 3. Ապացուցել, որ կաստայական կարգերի հաստատումն անխուսափելի էր:

 

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել Հին Չինաստանի և Հին Հնդկաստանի երեխաների առօրյան;
 2. Ապացուցել, որ Հին Չինաստանում երեխաներին պաշտում էին:

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հին Արևելքի ձեռքբերումները;
 2. Համեմատել Հին Արևելքի և նախնադարի երեխաների կյանքը;
 3. Կազմել Հին Արևելքի ժամանակագրությունը:

 

ՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Սահմանել ,,Դեմոկրատիա,, և ,,Օլիմպիական խաղեր,, հասկացությունները;
 2. Պատմել հունական դիցաբանության մասին;
 3. Շարադրել ,,Իլիական,, և ,,Ոդիսական,, պոեմների բովանդակությունը;
 4. Թվարկել հունական մշակույթի նվաճումները;
 5. Բնութագրել Ալեքսանդր Մակեդոնացուն:

 

ՏԱՍՆՉՈՐԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ դեկտեմբերի 8-15

 1. Թվարկել Հին Հունաստանի երեխաների խաղերը;
 2. Համեմատել Աթենքի և Սպարտայի երեխաների կրթությունը;
 3. Ապացուցել, որ Հին Հունաստանում կար բարձրագույն կրթություն:

 

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ դեկտեմբերի 15-30

 1. Սահմանել ,,Հանրապետություն,, և ,,Կայսրություն,, հասկացությունները
 2. Պատմել հռոմեական դիցաբանության մասին;
 3. Շարադրել ,,Էնեական,, պոեմի բովանդակությունը;
 4. Թվարկել հռոմեական մշակույթի նվաճումները;
 5. Բնութագրել Հուլիոս Կեսարին:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 2015թ.-ի հունվարի 12-16

,,Ես կարողանում եմ,, ստուգատես

ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 26.01-01.02

Ստուգատեսային շաբաթ

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 02-06.02

 1. Պատմել հայ ժողովրդի ծագման ավանդազրույցները;
 2. Կազմել հայ ժողովրդի ձևավորման ժամանակագրությունը;

    3. Թվարկել լեզվով հնդեվրոպական և քաղաքակրթությամբ արիական ժողովուրդներին:

 

ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 09-13.02

 1. Թվարկել հայկական արիադավան պետությունները;
 2. Համեմատել Արատտան և Հայասան;
 3. Պատմել կուտիների և հիքսոսների արշավանքների մասին:

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ՝ 36-38

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%AB%D6%84%D5%BD%D5%B8%D5%BD%D5%B6%D5%A5%D6%80

https://www.youtube.com/watch?v=UypJ5QtQyBU

http://www.hayagitaran.info/2013/05/2020/

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16.02-06.03

 1. Թվարկել Վանի թագավորության ստեղծման պատճառները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Կազմել Վանի թագավորության ժամանակագրությունը;
 3. Համեմատել Վանի թագավորության արքաներից ցանկացած երեքին;
 4. Նկարագրել Վանի թագավորության քաղաքներից կամ ամրոցներից որևէ մեկը;
 5. Ապացուցել, որ հնագիտական պեղումների արդյունքները վկայում են Վանի

թագավորության հզորության մասին;

 1. Սահմանել Վանի թագավորությանն առնչվող հինգ հիմնական

հասկացությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-64

https://www.youtube.com/watch?v=5VR3XmHxuRI

ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը; 09.03-03.04

 1. Թվարկել Արտաշես արքայի բարենորոգումները;
 2. Նկարագրել Արտաշատ մայրաքաղաքը:
 3. Համեմատել Արտաշեսյան երեք արքաների գործունեությունը:
 4. Ապացուցել, որ Տիգրան Մեծի արտաքին քաղաքականությունն անսխալական էր;
 5. Կազմել Արտաշեսյան Հայաստանի ժամանակագրությունը;
 6. Սահմանել Արտաշեսյան Հայաստանին առնչվող յոթ կարևոր հասկացություն:

Աղբյուրներ`Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 82-119

https://uniarm.wordpress.com/%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B7%D5%A5%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%A1/

https://www.youtube.com/watch?v=Duin_jrsqAM

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-17.04

 1. Կազմել Հայաստանի առաջինից երրորդ դարերի ժամանակագրությունը;
 2. Բնութագրել Տրդատ Ա-ին;
 3. Նկարագրել Հռանդեայի ճակատամարտը;
 4. Սահմանել և բացատրել «Ժամանակ անիշխանության» հասկացությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 120-135

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-30.04

 1. Սահմանել «Արքունիք», «Գործակալություն», «Հազարապետություն», «Սպարապետություն», «Աշխարհաժողով», «Քուրմ», «Բանակ», «Զորանամակ», «Աշխարհազոր» հասկացությունները;
 2. Նկարագրել արքունիքի կառուցվաքն ու գործառույթները:
 3. Ապացուցել, որ այրուձին է բանակի գլխավոր հարվածային ուժը:
 4. Համեմատել համահայկական պետությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 139-146 http://www.haykino.ru/am/movies/%D5%8F%D5%AB%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%B6+%D5%84%D5%A5%D5%AE+-+%D5%80%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF+%D5%BF%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%A8/?movie=487

http://armyansky.narod.ru/index/0-67

https://www.youtube.com/watch?v=Qn_P2kOeZ90

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը` 04-08.05

 1. Պատասխանել դասագրքի էջ 150-ի և 153-ի հարցերին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 147-154

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-22.05

 1.  Համեմատել հայկական ավանդազրույցների հերոսներին;
 2. Մանրամասն պատմել «Տիգրան և Աժդահակ» վիպասքը:
 3. Բնութագրել հայոց հին հավատքի երկու ամենաբնորոշ կողմերը;
 4. Ապացուցել, որ եղել է նախամաշտոցյան գիր;
 5. Ներկայացնել հայկական արեգակնային օրացույցը;
 6. Թվարկել թատրոնի տեսակները հին Հայաստանում:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 155-177

   http://blognews.am/arm/news/35387/asq-tigrani-ev-azhdahaki-masin.html

   https://hayaryakanch.wordpress.com/2013/08/04/%D5%B4%D5%A5%D5%BD%D6%80%D5%B8%D5%BA-%D5%B4%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D6%81%D5%B6-%D5%B8%D6%82-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D6%81%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B5-%D5%A3/

 

                                           ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը` 25-29.05

ԱՄՓՈՓԻՉ ԴԱՍ