Հեռավար դպրոց

7-րդ դասարան

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետըմարտ

 1. Վերլուծել Կիլիկիայի հայ արքաների գործունեության պատճառները և հետևանքները;
 2. Թվարկել X-XIV դարերի հայկական մշակույթի 5 կարևորագույն ստեղծագործությունները (ընտրությունը հարկ է հիմնավորել);
 3. Համեմատել Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու ստեղծագործությունները:

Աղբյուրներ`

Փ/Ֆ «Կիլիկյան Հայաստանի ֆենոմենը» (մաս առաջինմաս երկրորդ)

Գրիգոր Նարեկացին և «Հայկական Վերածնության» հարցը

Գրիգոր Նարեկացի

Մեր մեծերը. Գրիգոր Նարեկացի

Մեր մեծերը. Գրիգոր Տաթևացի

Մեր մեծերը. Գրիգոր Մագիստրոս

Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասեր

Մարդու և բնության փոխհարաբերության հարցը Հովհաննես Սարկավագի «Բան իմաստութեան» քերթվածում

Մխիթար Գոշի դատաստանագիրք

Մեր մեծերը. Մխիթար Գոշ

Վարդան Այգեկցի

Մխիթար Հերացի

Մեր մեծերը. Ներսես Շնորհալի

Մեր մեծերը. Թորոս Ռոսլին

Մեր մեծերը. Սարգիս Պիծակ

Մերմեծերը. Ֆրիկ

Մեր մեծերը. Ասողիկ Ստեփանոս Տարոնեցի

Մեր մեծերը. Կիրակոս Գանձակեցի

Փ/Ֆ «Համալսարաններ»

8-րդ դասարան

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետըմարտ

1. Բնութագրեք XIX դարում ազգային հիմնախնդրի լուծմանը լծված անհատականություններին;

2. Վերլուծեք ազգային հիմնախնդրի լուծման համաշխարհային փորձը;

3. Թվարկեք XIX դարի II կեսի և XX դարի սկզբի հայոց ազատագրական պայքարի  դասերը:

Աղբյուրները`

Երկաթյա կանցլերի մտքերն ու ասույթները

Այսպես խոսեց … Բիսմարկը

Գերմանիան 1871-1896 թվականներին

Օտտո ֆոն Բիսմարկ

Օտտո ֆոն Բիսմարկ. ասույթներ

Փ/Ֆ «Օտտո ֆոն Բիսմարկ. Գերմանական կայսրություն

արարողը»

Իտալիայի ազգային հեղափոխության ղեկավարներ

Սարդինայի թագավորությունն ու Իտալիայի միավորումը

Իտալիայի ազգային-ազատագրական պայքարի

առաջնորդները հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ

Ջուզեպպե Գարիբալդի

Ազգայնականությունը և ազատական արժեքները

Ինչպես Ջուզեպպե Գարիբալդին միավորեց Իտալիան

Գարիբալդի: Իտալական հեղափոխության առաջնորդը

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

 Հայ հայդուկային շարժում

Ֆիդայիներ

Ձայն Արարատի – 51. Հայ ֆիդայական-ազատագրական

պայքարը 1860-1910 թթ.

Մեր մեծերը. Արաբո

Մեր մեծերը. Մախլուտո

Մեր մեծերը. Հրայր Դժոխք

9-րդ դասարան

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետըմարտ

 1. Ներկայացրեք մարդկային քաղաքակրթությունների հիմնախնդիրների լուծման Ձեր տեսլականները և ճանապարհային քարտեզը;
 2. Ներկայացրեք Հայկական հեղափոխության զարգացման Ձեր տեսլականները և ճանապարհային քարտեզը:

Աղբյուրներ`

Համամոլորակային հիմնախնդիրներ

Քաղաքակրթության տեսությունը աշխարհաքաղաքական հայեցակարգերում

Նոր հազարամյակի հումանիստական պարադիգմայի հարցի շուրջ

Մարդկության հիմնախնդիրները XXI դարում

XXI դարի սպառնալիքները

Տեղեկատվական հասարակություն

Ստեփան Գրիգորյան. «Հայկական թավշյա հեղափոխություն»

«Թավշյա հեղափոխության» ծագումնաբանությունը

Մի քանի տարրական փաստեր «հեղափոխությունների» մասին

«Գունավոր հեղափոխություններ»

Գունավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգիաները և դրանց դրսևորումները հետխորհրդային տարածաշրջանում

Ինչու և ինչպես թավշյա հեղափոխություն

Թավշյա հեղափոխություն

Սովետը, ջինսի սերունդը և թավշյա հեղափոխությունը

Գունավոր հեղափոխությունները հոգեբանական ահաբեկչության տեսակ են

Հայաստանյան «թավշյա» հեղափոխության միֆերը

Թավշյա հեղափոխություն

Հայկական հեղափոխության առանձնահատկությունները

Թավշյա հեղափոխության արձագանքներն Իրանում

Հայկական հեղափոխության դասերի մասին

30 քայլ դեպի թավշյա հեղափոխություն

Փ/Ֆ «Թավշյա հեղափոխության» խրոնիկան»

Փ/Ֆ «Թավշյա հեղափոխության» հայկական մոդելը

Հայկական թավշյա հեղափոխության հաջողության բանալիներից մեկը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն էին

Առաջին տաղավար (Հ1). Թավշյա հեղափոխություն

Թավշյա հեղափոխություն

Ինչ է թավշյա հեղափոխությունը

Հայկական «թավշյա հեղափոխություն». նպատակներ, ուժեր և հնարավոր հետևանքներ

Փ/Ֆ «Հայկական «թավշյա հեղափոխությո՞ւն»

10-րդ դասարան

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Վերլուծել Վաչագան Բարեպաշտի Սահմանադրությունը;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Անհատի դերը վաղ միջնադարում» թեմայով;
 3. Ապացուցեք, որ ուսումնական ձեռնարկներում առկա են բովանդակային թերություններ:

 

Աղբյուրներ`

Ժողովուրդների մեծ գաղթ

Կառլոս Մեծ

Ավատատիրություն

Ավատատիրություն. սահմանումներ տարբեր գաղափարախոսական տեսանկյուններից

Արևմտյան Եվրոպայի ավատատիրության ընդհանուր բնութագիրը և առանձնահատկությունները

Ժողովուրդների մեծ գաղթը. պատմության մեծագույն առեղծված

Փ/Ֆ «Ժողովուրդների մեծ գաղթը»

Փ/Ֆ «Ֆրանսիայի արքաները: Կառլոս Մեծ»

Գ/Ֆ «Կառլոս Մեծ»

Մամիկոնյաններ (կենսագրական ակնարկ)

Սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանի հորդորն իր զորագնդին` Ավարայրի ճակատամարտ մեկնելու առաջ

Վարդանանց պատմությունը Եղիշեի և Փարպեցու հակընդդեմ մեկնությամբ

Արշակ Բանուչյան. «Եղիշեի «Վարդանանց պատերազմի» հնագույն պատառիկի նոր վերծանությունը»

Եղիշե. «Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին»

Ղազար Փարպեցի. «Հայոց պատմություն»

Թովմա Արծրունի. «Պատմություն Տանն Արծրունյաց»

Վահանանց պատերազմի մարտավարությունը

Վահանանց պատերազմը

Ձայն Արարատի 62 Մարզպանական Հայաստանը. Վասակ Սյունի, Վարդան Մամիկոնյան

Ձայն Արարատի – 64 Վարդանանց պատերազմ

Վաչագան Բարեպաշտի Սահմանադրությունը

Հուստինիանոս Ա

Արցախահայության հակաարաբական ապստամբությունները

Թեոդորոս Ռշտունի

Սովորենք պատմությունից` Թեոդորոս Ռշտունի

Արմինիա կուսակալություն

Արմինիայի ապստամբություն (850-855)

2019 – 2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 8-1 ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ  ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.09.2019

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ XVII դարի երկրորդ կեսի հայկական իրականությունը կարելի է բնութագրել «Ազատագրական պայքարի վերելք» հասկացությամբ;
 2. Թվարկեք հայոց ազատագրական պայքարի վերելքի նախադրյալները: Պատասխանը հիմնավորեք;
 3. Սահմանեք արդյունաբերական հասարակության պատմության 10 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

Երկրորդ խումբ

 1. Թվարկեք հայոց ազատագրական պայքարի վերելքի նախադրյալները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 10-րդ և 15-րդ էջերում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք արդյունաբերական զարգացման արդյունքների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 6-10, Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 3-15

 

    ԵՐՐՈՐԴ  ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ լուսավորական շարժումը հեղափոխությունների կարևոր նախադրյալներից մեկն է;
 2. Համեմատեք լուսավորական շարժման գործիչների գաղափարները;
 3. Սահմանեք «Հեղափոխություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք լուսավորական շարժման հիմնական գաղափարները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 21-րդ էջում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում մարդկանց կենսապայմանների բարելավման մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 16-20

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 23-27.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխություններն անխուսափելի էին;
 2. Համեմատեք անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխությունների առանցքային իրադարձություններն ու բովանդակությունները;
 3. Վերլուծեք «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագիրը»:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք անգլիական հեղափոխության գլխավոր և երկրորդական առանձնահատկությունները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 25 և 31 էջերում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք ֆրանսիական մեծ հեղափոխության հանրապետական շրջափուլի մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 20-23, 26-31

ՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 30.09-04.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ 19-րդ դարի հեղափոխությունները բազմաբնույթ էին;
 2. Համեմատեք 18-րդ և 19-րդ դարերի հեղափոխությունները;
 3. Վերլուծեք «Փարիզի կոմունա» երևույթը:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք Փարիզի կոմունայի առաջացման պատճառները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 47 էջում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք եվրոպական ազգային հեղափոխությունների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 43-47, 97-98

ԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 07-11.10

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք 18-րդ առաջին երեսնամյակի հայոց ազատագրական պայքարի առաջնորդների համեմատական բնութագրերը;
 2. Համեմատեք Արցախի և Սյունիքի զինված պայքարները;
 3. Վերլուծեք 18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի հայոց զինված պայքարի արդյունքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք 18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի հայոց ազատագրական պայքարի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք 18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի հայոց զինված պայքարի բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Դավիթ Բեկի գործունեության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 11-19

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 14-18.10

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարի առաջնորդների համեմատական բնութագրերը;
 2. Համեմատեք ազատագրական պայքարի գաղութահայ կենտրոնների ծրագրերը;
 3. Վերլուծեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարի արդյունքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարը բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Հայաստանի ազատագրության ծրագրերի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 20-27

 

  ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 21-25.10

Առաջին խումբ

 1. Բնութագրեք Նապոլեոն Բոնապարտին;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Նապոլեոն Բոնապարտի կյանքն ու գործը պատմության մեջ անհատի դերի դասական օրինակ է;
 3. Վերլուծեք Նապոլեոն Բոնապարտի հաջողությունների ու վերջնական ձախողման պատճառները և հետևանքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք Նապոլեոն Բոնապարտի գործունեության ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք Նապոլեոն Բոնապարտի գործունեությունը բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Նապոլեոն Բոնապարտի գործունեության մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 32-37

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 04-08.11

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք Ջուզեպպե Գարիբալդու և Օտտո ֆոն Բիսմարկի համեմատական բնութագրերը;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Օտտո ֆոն Բիսմարկի կյանքն ու գործը պատմության մեջ անհատի դերի դասական օրինակ է;
 3. Վերլուծեք Ջուզեպպե Գարիբալդու հաջողությունների ու վերջնական ձախողման պատճառները և հետևանքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք Գերմանիայի և Իտալիայի վերամիավորման գործընթացները;
 2. Սահմանեք Օտտո ֆոն Բիսմարկի գործունեությունը բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Ջուզեպպե Գարիբալդու գործունեության մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 102-106

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 11-15.11

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք ավանդական հասարակության բարենորոգիչների համեմատական բնութագրերը;
 2. Թվարկեք ավանդական հասարակությունների ձևավորման օրինաչափությունները և գործոնները;
 3. Վերլուծեք ավանդական հասարակության դրսևորման առանձնահատկությունները Թուրքիայում, Իրանում, Չինաստանում և Հնդկաստանում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք Թուրքիայի և Իրանի XVII-XIX դարերի կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք «Ավանդական հասարակություն» հասկացությունը և նրանից բխող 8 հասկացություններ;
 3. Պատմեք Արևելքի երկրներում XIX դարում իրականացված բարենորոգումների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 48-59

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 18—22.11

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք «Պանիսլամիզմ» և «Պանթյուրքիզմ» հասկացությունները: Շարադրեք այդ գաղափարախոսությունների կենսագործման հետևանքները XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին ու պատմական հեռանկարում;
 2. Թվարկեք ավանդական հասարակությունների արդիականացման օրինաչափությունները և գործոնները;
 3. Վերլուծեք ավանդական հասարակության արդիականացման դրսևորման առանձնահատկությունները Թուրքիայում, Իրանում, Չինաստանում և Ճապոնիայում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք 1908 թվականի երիտթուրքական հեղաշրջումը և 1905-1911 թվականների իրանական հեղափոխությունը;
 2. Սահմանեք XX դարի նախաաշխարհամարտյան Արևելքի պատմության 5 կարևորագույն հասկացությունները;
 3. Պատմեք Ճապոնիայի թռիչքաձև զարգացման և Չինաստանի արդիականացման դժվարությունների պատճառների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 119-130

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 25-29.11

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք և բնութագրեք հայոց ազատագրական շարժման արևելահայկական բաղկացուցչի դրսևորումները;
 2. Թվարկեք 1836 թվականի եկեղեցական կանոնադրության դրական և բացասական կողմերը: Պատասխանը հիմնավորեք;
 3. Վերլուծեք Ռուսական կայսրության քաղաքականությունը Արևելյան Հայատանում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք արևելահայերի դրությունը 1801 և 1850 թթ.-ին;
 2. Սահմանեք XIX դարի I կեսի հայոց պատմության 5 կարևորագույն հասկացություններ;
 3. Պատմեք ռուս – պարսկական պատերազմների մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 28-38

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 02-06.12

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք և վերլուծեք Ադրիանապոլսի պայմանագրի բովանդակությունը;
 2. Սահմանեք XIX դարի I կեսին արևմտահայ իրականության առանցքային հասկացությունները, հիմնավորելով այդ հասկացությունների ընտրությունը;
 3. Համեմատեք Ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ XIX դարի I կեսին:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք արևմտահայերի դրությունը 1801 և 1850 թթ.-ին;
 2. Թվարկեք Օսմանյան կայսրության այն վարչական միավորները, որոնք ստեղծվել էին հայկական տարածքների վրա;
 3. Պատմեք XIX դարի I կեսի ռուս – թուրքական պատերազմների մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 39-42

 

         ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.12

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք գիտությունների և մարդկանց ապրելակերպի փոխադարձ կապը;
 2. Համեմատեք մշակույթի դրսևորումները XII – XIV և XVII – XIX դարերում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Սահմանեք XVII – XIX դարի I կեսում գիտության զարգացմանն առնչվող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Թվարկեք XVII – XIX դարի I կեսի հանճարներին;
 3. Պատմեք XVII — XIX դարի I կեսի գրականության կամ մարդկանց ապրելակերպի մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 65-72

 

         ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.12

Առաջին խումբ

 1. Ներկայացրեք XVII – XIX դարերի երեք հայ գիտնականների կյանքն ու գործը;
 2. Համեմատեք հայկական մշակույթի դրսևորումները V – VIII և XVII – XIX դարերում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք V-XIX դարերում հայկական մշակութային իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկեք հայկական մշակութային կյանքի պայմանները XIX դարի I կեսին;
 3. Պատմեք Մխիթար Սեբաստացու և Մխիթարյան միաբանության գործունեության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 43-50

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 03-07.02.2020

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք XIX դարի երկրորդ կեսի հայկական իրականության հինգ առանցքային հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք տնտեսության վիճակը Ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների հայաբնակ շրջաններում XIX դարի II կեսին;
 3. Համեմատեք հայերի նկատմամբ իշխանությունների քաղաքականությունը Ռուսական և Օսմանյան կայսրություններում XIX դարի II կեսին:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք հայկական դպրոցների փակման պատճառները;
 2. Թվարկեք արևելյան և արևմտյան Հայաստանների վարչական բաժանումների միավորները;
 3. Պատմեք XIX դարի II կեսի հայաբնակ քաղաքներում բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 55-64

 

      ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 10-14.02

Առաջին խումբ

 1. Թվարկեք տարբեր մայրցամաքների և երկրների անհավասարաչափ զարգացման պատճառները;
 2. Վերլուծեք տնտեսական զարգացման հիմնական միտումները;
 3. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության II շրջափուլի ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած սոցիալական տեղաշարժերի մասին:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք արդյունաբերական հասարակության II շրջափուլի նվաճումները;
 2. Սահմանեք «Մենաշնորհ», «Մենատիրություն», «Միջին խավ» և «Արտադրողական ուժ» հասկացությունները;
 3. Պատմեք աշխարհի անհամաչափ զարգացման մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 78-87

 

       ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 17-21.02

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Հայկական հարց» պատմական երևույթը;
 2. Համեմատեք XIX դարի ռուս – թուրքական պատերազմները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք 1877-78 թվականների ռուս – թուրքական պատերազմի պատճառները և հետևանքները;
 2. Սահմանեք «Հայկական հարց» հասկացությունը և նրա հետ կապված 5 հասկացություն;
 3. Պատմեք հայկական հարցի միջազգայնացման մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 73-79

 

ԵՐԵՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 24-28.02

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք «Հայկական հարց»-ի լուծման Ձեր ճանապարհային քարտեզը;
 2. Վերլուծեք դասընկերների կազմած ճանապարհային քարտեզները:

Երկրորդ խումբ                         

 1. Թվարկեք «Հայկական հարց»-ի լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները;
 2. Գրեք շարադրություն «Ես և հայկական հարցը» թեմայով:

Այս առաջադրանքների կատարման աղբյուրի/աղբյուրների ընտրությունը թողնված է Ձեր հայեցողությանը:

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.03.2020

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Ազգային պետություն» պատմական երևույթը;
 2. Բնութագրեք XIX դարի եվրոպական ազգայնական գործիչներին:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք Եվրոպայում ազգային պետությունների առաջացման պատճառները;
 2. Պատմեք Գերմանիայում կամ Իտալիայում միավորված պետության ստեղծման մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 102-106

 

      ԵՐԵՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.03

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Համեմատեք «Բազմազգ պետություն» և «Կայսրություն» պատմական իրականությունները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք Ավստրո-Հունգարական և Ռուսաստանյան կայսրությունները;
 2. Պատմեք Օսմանյան կայսրությունում արդիականացման փորձերի ձախողման մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 113-124

 

 ՔԱՌԱՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 23-27.03

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Վերլուծեք «Հայդուկային շարժում» պատմական երևույթը:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք հայոց ազատագրական խմբակները և կազմակերպությունները;
 2. Պատմեք հայդուկային շարժման մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 80-82, 88-96

2019 – 2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 8-1 ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ  ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Սահմանեք «Ազատագրական պայքար» ու «Հեղափոխություն» հասկացությունները և նրանցից ածանցյալ 5 կարևոր հասկացություն: Հասկացությունների կարևորությունը հիմնավորեք;
 2. Փաստարկված փուլաբաժանեք հայոց ազատագրական պայքարի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև 18-րդ դարի առաջին քառորդ: Համեմատեք Ձեր որոշարկած փուլերի նախադրյալները;
 3. Շարադրեք բուրժուական հեղափոխությունների համեմատական բնութագրերը;
 4. Հերքեք կամ հաստատեք այն տեսակետը, որ 2018 թվականի ապրիլին Հայաստանում սկսվել է հեղափոխություն:

 

Աղբյուրները՝

 

Հայկական «հեղափոխությունը» և «քաղաքականի» վերադարձը

«Հեղափոխություն» հասկացության 15 սահմանում

«Հեղափոխություն» հասկացությունն ըստ իմաստասիրական հանրագիտարանի

Հեղափոխություն երևույթը պատմության հղացքում

Որոնք են եղել պատմության խոշորագույն հեղափոխությունները

Ազգային-ազատագրական շարժում

Բուրժուական հեղափոխություններ

Բուրժուական հեղափոխությունները Եվրոպայում. քաղաքական, տնտեսական և մշակութաբանական հետևանքները

Անգլիական հեղափոխություն

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը

Ու/Ֆ «Հեղափոխությունը Նիդերլանդներում»

Ու/Ֆ «Նիդերլանդական հեղափոխություն»

Ու/Ֆ «Առաջին հինգ բուրժուական հեղափոխությունները»

Փաստի իշխանությունը (հաղորդաշար). «Բուրժուական հեղափոխություններ»

Պատմության վերակառուցում. «Ֆրանսիական հեղափոխություն: Լույսի տարիներ»

Պատմության վերակառուցում. «Ֆրանսիական հեղափոխություն: Սարսափի տարիներ»

ՅՈԹԵՐՈՐԴՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Կազմեք 18-րդ դարում հայոց ազատագրական պայքարի դրսևորումների վարկանիշային աղյուսակը: Իրադարձությունների վարկանիշային տեղաբաշխումը հիմնավորեք;
 2. Շարադրեք անհատի դերը պատմության մեջ 17-18-րդ դարերի պետական և ազգային գործիչներից երեքի օրինակով;
 3. Մանրամասն բնութագրեք Դավիթ Բեկին:

Աղբյուրները`

Դավիթ Բեկ

Դավիթ Բեկ

Սովորենք պատմությունից. Դավիթ Բեկ

Մեր մեծերը. Դավիթ Բեկ

Հայորդիներ. Դավիթ Բեկ

Մխիթար սպարապետ

Սովորենք պատմությոնից. Մխիթար սպարապետ

Մեր մեծերը. Մխիթար սպարապետ

17-18-րդ դարերի Արցախը` հայկական պետականության վերակերտման ճանապարհին

Ազատագրական կռիվներն Արցախում: Հայկական անկախ իշխանության ստեղծումը

Ազատագրական պայքարը 18-րդ դարու 20-30-ական թուականներուն

Կաթողիկոս Եսայի Հասան-Ջալալյանի քաղաքական գործունեությունն ու պատմագրական ժառանգությունը

Եսայի Հասան-Ջալալյան

Մեր մեծերը. Եսայի Հասան Ջալալյան

Մեր մեծերը. Հովսեփ Էմին

Հայորդիներ. Հովսեփ Էմին

Փ/Ֆ «Նշանավոր մարդկանց կյանքը. Նապոլեոն Բոնապարտ»

Փ/Ֆ «Նշանավոր անհատներ. Նապոլեոն Բոնապարտ»

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Կազմեք XIX դարի առաջին կեսի հայոց պատմության հիմնական իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակը (իրադարձությունների նվազագույն թիվը` 5, առավելագույնը` 10);
 2. Վերլուծեք ավանդական հասարակություններում կատարվող փոփոխությունները նոր ժամանակների բոլոր փուլերում;
 3. Շարադրեք անհատի դերը պատմության մեջ 19-րդ դարի պետական և ազգային գործիչներից երեքի օրինակով:

Աղբյուրները`

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

Գ/Ֆ «Մեծ հազարյակ»

Փ/Ֆ «Բիսմարկը և Գերմանական կայսրությունը»

Գ/Ֆ «Օտտո ֆոն Բիսմարկ»

Ռուս – պարսկական պատերազմներ

Ռուս – պարսկական բոլոր պատերազմները

Ռուսաստանի և Թուրքիայի 12 պատերազմները

Հայաստանը 19-րդ դարու առաջին կիսուն

Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին

Արման Կիրակոսյան. «Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը» (գլուխ առաջին)

Ավանդական հասարակության բնութագիրը

Օսմանյան կայսրություն

Վ/Ֆ «Օսմանյան կայսրություն»

Պարսկաստանը նոր ժամանակներում

Չինական պետության զարգացումը նոր ժամանակներում

Վ/Ֆ «Չինական կայսրություն: 4000-ամյա պետություն»

Ճապոնիան նոր ժամանակներում

ՈԻ/Ֆ «Նոր ժամանակների պատմություն. 1500-1800, սերիա 4, Ճապոնիա» 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 

 1. Բնութագրեք նոր շրջանի առաջին փուլի հայկական մշակույթը;
 2. Վերլուծեք Նոր ժամանակների առաջին փուլի որևէ գիտական աշխատություն, գրական ստեղծագործություն կամ արվեստի գործ;
 3. Համեմատեք Ձեր ուսումնասիրած պատմական դարաշրջանների կրթական համակարգերը:

 

Աղբյուրները`

Նոր շրջանի հայկական դպրոց

Հայկական դպրոցը 1800-1870 թթ.

Փարիզի համալսարան կամ պարզապես Սորբոն

Հայկական հետք. Օքսֆորդի համալսարան

Մխիթար Սեբաստացի

Մեր մեծերը. Մխիթար Սեբաստացի

Մխիթարյան միաբանություն

Փ/Ֆ «Մխիթարյան միաբանություն»

Մեր մեծերը. Ոսկան Երևանցի

Ոսկան Երևանցու դասերը

Հովհաննես Ղուկասյան. «Ոսկան Երևանցի» (պատմավեպ)

Հարություն Շմավոնյան

«Ազդարար». հայոց առաջին պարբերական մամուլը

Մեր մեծերը. Միքայել Չամչյան

Մեր մեծերը. Հովնաթանյաններ

Համբարձում Լիմոնճյան

Բացահայտում. Խաչատուր Աբովյան

Կարեն Սիմոնյանի հաղորդաշարը. Խաչատուր Աբովյան

Ռընե Դեկարտ

17-րդ դարի մի քանի հայտնագործությունների պատմությունից

18-րդ դարի գիտական հայտնագործություններն ըստ Լիոն Ֆեյխթվանգերի

19-րդ դարի գիտական հայտնագործությունները

Արվեստը և գիտությունը 19-րդ դարում

Ադամ Սմիթ. «Հետազոտություն ժողովուրդների հարստության բնույթի և պատճառների վերաբերյալ» (համառոտ)

Բայրոնը և Հայաստանը

Ֆրանսիսկո Գոյա

Դպրոցը և մանկավարժությունը նոր ժամանակներում

Դպրոցի և մանկավարժական մտքի զարգացումը նոր ժամանակներում

Իսահակ Նյուտոն«Հին թագավորությունների ուղղված ժամանակագրությունը»

Փ/Ֆ «Անհայտ Սըր Իսահակ Նյուտոնը»

Փ/Ֆ «Մոցարտի վերջին արարումը»

Գ/Ֆ «Գոյա, կամ իմացության դժվարին ուղին»

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Բնութագրեք հայերի սոցիալ-տնտեսական վիճակը XIX դարի II կեսին;
 2. Վերլուծեք արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլի առանձնահատկությունները;
 3. Համեմատեք հայկական հարցի լուծման հնարավորություններն անցյալում, ներկայում և ապագայում:

Աղբյուրները`

Կարինի նահանգը XIX դարի II կեսին

Արևմտեան Հայաստանի նահանգներ

Արևմտահայության տեղաշարժի հարցը XIX դ. երկրորդ կեսի և XX դարասկզբի արևելյան Հայաստանում ցարիզմի վարած գաղութային քաղաքականության համատեքստում (Ալեքսանդրապոլի գավառի օրինակով)

Երևան

Հայաստանը և հայերը 19-րդ դարի անգլիացի ճանապարհորդների աչքերով

Արդյունաբերական հասարակություն

Եվրոպայում արդյունաբերական հասարակության զարգացման հիմնական փուլերը և նրա առանձնահատկությունները Ռուսաստանում

Արդյունաբերական հասարակության թերությունները և առավելությունները

Արդյունաբերական հասարակության ձևավորումը: Արդյունաբերական հասարակությունը Ռուսաստանում. ընդհանուրը և առանձնահատուկը

Մարդն արդյունաբերական հասարակությունում

«Ինդուստրիալ մարդ»

Հայկական հարց (ըստ ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի)

Հայկական հարց (ըստ Հայկական Հանրագիտարանի)

Հայկական հարցը և հայերի ցեղասպանությունը

Արա Պապյան. «Հայկական հարցը մեկ լուծում ունի»

Արա Պապյան. «Պետք է դատի տալ Թուրքիային, ոչ թե լացել»

Հայկական հարցի լուծման վերաբերյալ անընդունելի առաջարկների մասին

Հարութ Սասունյան. «5 բան, որ չգիտեք հայկական հարցի մասին»

«Հայկական հարց» հաղորդաշար (հայկական ռադիո)

Փ/Ֆ «Հայկական հարցը և հայ ազգային կուսակցությունները»

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

1. Բնութագրեք XIX դարում ազգային հիմնախնդրի լուծմանը լծված անհատականություններին;

2. Վերլուծեք ազգային հիմնախնդրի լուծման համաշխարհային փորձը;

3. Թվարկեք XIX դարի II կեսի և XX դարի սկզբի հայոց ազատագրական պայքարի  դասերը:

Աղբյուրները`

Երկաթյա կանցլերի մտքերն ու ասույթները

Այսպես խոսեց … Բիսմարկը

Գերմանիան 1871-1896 թվականներին

Օտտո ֆոն Բիսմարկ

Օտտո ֆոն Բիսմարկ. ասույթներ

Փ/Ֆ «Օտտո ֆոն Բիսմարկ. Գերմանական կայսրություն

արարողը»

Իտալիայի ազգային հեղափոխության ղեկավարներ

Սարդինայի թագավորությունն ու Իտալիայի միավորումը

Իտալիայի ազգային-ազատագրական պայքարի

առաջնորդները հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ

Ջուզեպպե Գարիբալդի

Ազգայնականությունը և ազատական արժեքները

Ինչպես Ջուզեպպե Գարիբալդին միավորեց Իտալիան

Գարիբալդի: Իտալական հեղափոխության առաջնորդը

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

 Հայ հայդուկային շարժում

Ֆիդայիներ

Ձայն Արարատի – 51. Հայ ֆիդայական-ազատագրական

պայքարը 1860-1910 թթ.

Մեր մեծերը. Արաբո

Մեր մեծերը. Մախլուտո

Մեր մեծերը. Հրայր Դժոխք

 

 

2018 – 2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 8-3 ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ  ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Սահմանեք «Ազատագրական պայքար» ու «Հեղափոխություն» հասկացությունները և նրանցից ածանցյալ 5 կարևոր հասկացություն: Հասկացությունների կարևորությունը հիմնավորեք;
 2. Փաստարկված փուլաբաժանեք հայոց ազատագրական պայքարի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև 18-րդ դարի առաջին քառորդ: Համեմատեք Ձեր որոշարկած փուլերի նախադրյալները;
 3. Շարադրեք բուրժուական հեղափոխությունների համեմատական բնութագրերը:

 

Աղբյուրները՝

 

Հայկական «հեղափոխությունը» և «քաղաքականի» վերադարձը

«Հեղափոխություն» հասկացության 15 սահմանում

«Հեղափոխություն» հասկացությունն ըստ իմաստասիրական հանրագիտարանի

Հեղափոխություն երևույթը պատմության հղացքում

Որոնք են եղել պատմության խոշորագույն հեղափոխությունները

Ազգային-ազատագրական շարժում

Բուրժուական հեղափոխություններ

Բուրժուական հեղափոխությունները Եվրոպայում. քաղաքական, տնտեսական և մշակութաբանական հետևանքները

Անգլիական հեղափոխություն

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը

Ու/Ֆ «Հեղափոխությունը Նիդերլանդներում»

Ու/Ֆ «Նիդերլանդական հեղափոխություն»

Ու/Ֆ «Առաջին հինգ բուրժուական հեղափոխությունները»

Փաստի իշխանությունը (հաղորդաշար). «Բուրժուական հեղափոխություններ»

Պատմության վերակառուցում. «Ֆրանսիական հեղափոխություն: Լույսի տարիներ»

Պատմության վերակառուցում. «Ֆրանսիական հեղափոխություն: Սարսափի տարիներ»

Ու/ֆ «Ամերիկյան հեղափոխություն»

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Կազմեք 18-րդ դարում հայոց ազատագրական պայքարի դրսևորումների վարկանիշային աղյուսակը: Իրադարձությունների վարկանիշային տեղաբաշխումը հիմնավորեք;
 2. Շարադրեք անհատի դերը պատմության մեջ 17-18-րդ դարերի պետական և ազգային գործիչներից երեքի օրինակով;
 3. Մանրամասն բնութագրեք Դավիթ Բեկին:

Աղբյուրները`

Դավիթ Բեկ

Դավիթ Բեկ

Սովորենք պատմությունից. Դավիթ Բեկ

Մեր մեծերը. Դավիթ Բեկ

Հայորդիներ. Դավիթ Բեկ

Մխիթար սպարապետ

Սովորենք պատմությոնից. Մխիթար սպարապետ

Մեր մեծերը. Մխիթար սպարապետ

17-18-րդ դարերի Արցախը` հայկական պետականության վերակերտման ճանապարհին

Ազատագրական կռիվներն Արցախում: Հայկական անկախ իշխանության ստեղծումը

Ազատագրական պայքարը 18-րդ դարու 20-30-ական թուականներուն

Կաթողիկոս Եսայի Հասան-Ջալալյանի քաղաքական գործունեությունն ու պատմագրական ժառանգությունը

Եսայի Հասան-Ջալալյան

Մեր մեծերը. Եսայի Հասան Ջալալյան

Մեր մեծերը. Հովսեփ Էմին

Հայորդիներ. Հովսեփ Էմին

Գ/Ֆ «Կրոմվել»

Փ/Ֆ «Մեծ ճակատագրեր. Օլիվեր Կրոմվել»

Փ/Ֆ «Նշանավոր մարդկանց կյանքը. Նապոլեոն Բոնապարտ»

Փ/Ֆ «Նշանավոր անհատներ. Նապոլեոն Բոնապարտ»

Փ/Ֆ «Ալեքսանդր II-ի յոթ մահերը»

Փ/Ֆ «Ռուսական ցարեր. Ալեքսանդր II Նիկոլաևիչ»

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

Գ/Ֆ «Մեծ հազարյակ»

Փ/Ֆ «Բիսմարկը և Գերմանական կայսրությունը»

Գ/Ֆ «Օտտո ֆոն Բիսմարկ»

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Կազմեք XIX դարի առաջին կեսի հայոց պատմության հիմնական իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակը (իրադարձությունների նվազագույն թիվը` 5, առավելագույնը` 10);
 2. Վերլուծեք ավանդական հասարակություններում կատարվող փոփոխությունները նոր ժամանակների բոլոր փուլերում;
 3. Շարադրեք XIX դարի առաջին կեսի համաշխարհային մակարդակի երեք (Ձեր ընտրությամբ) համեմատական բնութագիրը:

 

Աղբյուրները`

Ռուս – պարսկական պատերազմներ

Ռուս – պարսկական բոլոր պատերազմները

Ռուսաստանի և Թուրքիայի 12 պատերազմները

Հայաստանը 19-րդ դարու առաջին կիսուն

Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին

Արման Կիրակոսյան. «Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը» (գլուխ առաջին)

Ավանդական հասարակության բնութագիրը

Օսմանյան կայսրություն

Վ/Ֆ «Օսմանյան կայսրություն»

Պարսկաստանը նոր ժամանակներում

Չինական պետության զարգացումը նոր ժամանակներում

Վ/Ֆ «Չինական կայսրություն: 4000-ամյա պետություն»

Ճապոնիան նոր ժամանակներում

ՈԻ/Ֆ «Նոր ժամանակների պատմություն. 1500-1800, սերիա 4, Ճապոնիա»

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 

 1. Բնութագրեք նոր շրջանի առաջին փուլի հայկական մշակույթը;
 2. Վերլուծեք Նոր ժամանակների առաջին փուլի որևէ գրական ստեղծագործություն կամ արվեստի գործ;
 3. Համեմատեք Ձեր ուսումնասիրած պատմական դարաշրջանների կրթական համակարգերը:

 

Աղբյուրները`

Նոր շրջանի հայկական դպրոց

Հայկական դպրոցը 1800-1870 թթ.

Փարիզի համալսարան կամ պարզապես Սորբոն

Հայկական հետք. Օքսֆորդի համալսարան

Մխիթար Սեբաստացի

Մեր մեծերը. Մխիթար Սեբաստացի

Մխիթարյան միաբանություն

Փ/Ֆ «Մխիթարյան միաբանություն»

Մեր մեծերը. Ոսկան Երևանցի

Ոսկան Երևանցու դասերը

Հովհաննես Ղուկասյան. «Ոսկան Երևանցի» (պատմավեպ)

Հարություն Շմավոնյան

«Ազդարար». հայոց առաջին պարբերական մամուլը

Մեր մեծերը. Միքայել Չամչյան

Մեր մեծերը. Հովնաթանյաններ

Համբարձում Լիմոնճյան

Բացահայտում. Խաչատուր Աբովյան

Կարեն Սիմոնյանի հաղորդաշարը. Խաչատուր Աբովյան

Ռընե Դեկարտ

Ադամ Սմիթ. «Հետազոտություն ժողովուրդների հարստության բնույթի և պատճառների վերաբերյալ» (համառոտ)

Բայրոնը և Հայաստանը

Ֆրանսիսկո Գոյա

Դպրոցը և մանկավարժությունը նոր ժամանակներում

Դպրոցի և մանկավարժական մտքի զարգացումը նոր ժամանակներում

Իսահակ Նյուտոն. «Հին թագավորությունների ուղղվա ժամանակագրությոնը»

Փ/Ֆ «Անհայտ Սըր Իսահակ Նյուտոնը»

Փ/Ֆ «Մոցարտի վերջին արարումը»

Գ/Ֆ «Գոյա, կամ իմացության դժվարին ուղին»

 

ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 

 1. Բնութագրեք հայերի սոցիալ-տնտեսական վիճակը XIX դարի II կեսին;
 2. Վերլուծեք արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլի առանձնահատկությունները;
 3. Սահմանեք «Հայկական հարց» հասկացությունը: Համեմատեք հայկական հարցի լուծման հնարավորություններն անցյալում, ներկայում և ապագայում:

 

Աղբյուրները`

Կարինի նահանգը XIX դարի II կեսին

Արևմտեան Հայաստանի նահանգներ

Արևմտահայության տեղաշարժի հարցը XIX դ. երկրորդ կեսի և XX դարասկզբի արևելյան Հայաստանում ցարիզմի վարած գաղութային քաղաքականության համատեքստում (Ալեքսանդրապոլի գավառի օրինակով)

Երևան

Հայաստանը և հայերը 19-րդ դարի անգլիացի ճանապարհորդների աչքերով

Արդյունաբերական հասարակություն

Եվրոպայում արդյունաբերական հասարակության զարգացման հիմնական փուլերը և նրա առանձնահատկությունները Ռուսաստանում

Արդյունաբերական հասարակության թերությունները և առավելությունները

Արդյունաբերական հասարակության ձևավորումը: Արդյունաբերական հասարակությունը Ռուսաստանում. ընդհանուրը և առանձնահատուկը

Մարդն արդյունաբերական հասարակությունում

«Ինդուստրիալ մարդ»

Հայկական հարց (ըստ ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի)

Հայկական հարց (ըստ Հայկական Հանրագիտարանի)

Արա Պապյան. «Հայկական հարցը մեկ լուծում ունի»

Արա Պապյան. «Պետք է դատի տալ Թուրքիային, ոչ թե լացել»

Հարութ Սասունյան. «5 բան, որ չգիտեք հայկական հարցի մասին»

«Հայկական հարց» հաղորդաշար (հայկական ռադիո)

Փ/Ֆ «Հայկական հարցը և հայ ազգային կուսակցությունները»

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 

 1. Բնութագրեք XIX դարում ազգային հիմնախնդրի լուծմանը լծված անհատականություններին;
 2. Վերլուծեք ազգային հիմնախնդրի լուծման համաշխարհային փորձը;
 3. Թվարկեք XIX դարի II կեսի և XX դարի սկզբի հայոց ազատագրական պայքարի դասերը:

 

Աղբյուրները`

Երկաթյա կանցլերի մտքերն ու ասույթները

Այսպես խոսեց … Բիսմարկը

Գերմանիան 1871-1896 թվականներին

Օտտո ֆոն Բիսմարկ

Օտտո ֆոն Բիսմարկ. ասույթներ

Փ/Ֆ «Օտտո ֆոն Բիսմարկ. Գերմանական կայսրություն

արարողը»

Իտալիայի ազգային հեղափոխության ղեկավարներ

Սարդինայի թագավորությունն ու Իտալիայի միավորումը

Իտալիայի ազգային-ազատագրական պայքարի

առաջնորդները հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ

Ջուզեպպե Գարիբալդի

Ազգայնականությունը և ազատական արժեքները

Ինչպես Ջուզեպպե Գարիբալդին միավորեց Իտալիան

Գարիբալդի: Իտալական հեղափոխության առաջնորդը

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

 Հայ հայդուկային շարժում

Ֆիդայիներ

Ձայն Արարատի – 51. Հայ ֆիդայական-ազատագրական

պայքարը 1860-1910 թթ.

Մեր մեծերը. Արաբո

Մեր մեծերը. Մախլուտո

Մեր մեծերը. Հրայր Դժոխք

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 

 1. Համեմատեք հայ ազգային կուսակցությունների ծրագրերը;
 2. Վերլուծեք նոր ժամանակներում ձևավորված գաղափարախոսությունների հիմնադրույթները:

 

Աղբյուրները`

Արմենական կուսակցություն. ծրագիրը և կառուցվածքը

  Սոցիալ դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցություն

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն

Դաշնակցությունը, մասոնականությունը և

երիտթուրքականությունը

Պահպանողականություն

Լիբերալիզմի քաղաքական գաղափարների կայացումը

 Ազգայնականություն

Սոցիալիզմ

Կոմունիզմ

Քաղաքական կուսակցություններ

Կուսակցությունների ձևավորումը Արևմուտքում

 

ՀԻՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մայիս

 

 1. Համեմատեք միջնադարի և նոր ժամանակների ձեռքբերումները;
 2. Սահմանեք նոր ժամանակների իրականության 10 կարևորագույն հասկացությունները: Վերջիններիս ընտրությունը հիմնավորեք;
 3. Վերլուծեք անհատի դերի փոփոխությունները նոր ժամանակների տարբեր փուլերում:

 

Աղբյուրները`

    Միջնադարի 10 մեծագույն հայտնագործությունները

Միջնադարի ձեռքբերումները

Միջնադարյան գիտության և տեխնիկայի նվաճումները

Միջին դարերի ժամանակաշրջանի նվաճումները

Միջնադարյան դարաշրջանի տեխնիկական հայտնագործությունները և գիտական ձեռքբերումները

Նոր ժամանակների հայտնագործությունները

Արդյունաբերական հեղափոխության 10 հայտնագործությունները

Նոր ժամանակների գիտությունը

Նոր ժամանակների մշակույթի հիմնական գծերը և նվաճումները

Տեսաֆիլմ «Արդյունաբերական հեղաշրջման տեխնիկական հայտնագործությունները»

Տեսաֆիլմ «Արդյունաբերական հեղափոխություններ. նվաճումներ և հիմնախնդիրներ»

Վերածննդի դարաշրջանի մարդը

Անհատի դերը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում

Պատմության մեջ անհատի դերի մասին

Նոր ժամանակների մարդը

Նոր ժամանակները բանականության պաշտամունքի դարաշրջան

Անհատի երեք սահմանումները

Սուբյեկտը և պատմության շարժիչ ուժերը

 

2018 – 2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 8-3 ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

03-07.09.2018

Նախագծային շաբաթ

 1. «Հետազոտական արշավային ճամբար»նախագծի քննարկում;
 2. Նախագծի դաշտային փուլի ժամանակացույցի կազմում:

 

ԵՐՐՈՐԴՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 10-14.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ XVII դարի երկրորդ կեսի հայկական իրականությունը կարելի է բնութագրել «Ազատագրական պայքարի վերելք» հասկացությամբ;
 2. Թվարկեք հայոց ազատագրական պայքարի վերելքի նախադրյալները: Պատասխանը հիմնավորեք;
 3. Սահմանեք արդյունաբերական հասարակության պատմության 10 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

Երկրորդ խումբ

 1. Թվարկեք հայոց ազատագրական պայքարի վերելքի նախադրյալները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 10-րդ և 15-րդ էջերում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք արդյունաբերական զարգացման արդյունքների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 7-11, Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 3-15

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 17-20.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ լուսավորական շարժումը հեղափոխությունների կարևոր նախադրյալներից մեկն է;
 2. Համեմատեք լուսավորական շարժման գործիչների գաղափարները;
 3. Սահմանեք «Հեղափոխություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք լուսավորական շարժման հիմնական գաղափարները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 21-րդ էջում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում մարդկանց կենսապայմանների բարելավման մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 16-20

ՅՈԹԵՐՈՐԴՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 24-28.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխություններն անխուսափելի էին;
 2. Համեմատեք անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխությունների առանցքային իրադարձություններն ու բովանդակությունները;
 3. Վերլուծեք «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագիրը»:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք անգլիական հեղափոխության գլխավոր և երկրորդական առանձնահատկությունները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 25 և 31 էջերում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք ֆրանսիական մեծ հեղափոխության հանրապետական շրջափուլի մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 20-23, 26-31

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 01-05.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ 19-րդ դարի հեղափոխությունները բազմաբնույթ էին;
 2. Համեմատեք 18-րդ և 19-րդ դարերի հեղափոխությունները;
 3. Վերլուծեք «Փարիզի կոմունա» երևույթը:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք Փարիզի կոմունայի առաջացման պատճառները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 47 էջում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք եվրոպական ազգային հեղափոխությունների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 43-47, 97-98

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 08-12.10

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք 18-րդ առաջին երեսնամյակի հայոց ազատագրական պայքարի առաջնորդների համեմատական բնութագրերը;
 2. Համեմատեք Արցախի և Սյունիքի զինված պայքարները;
 3. Վերլուծեք 18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի հայոց զինված պայքարի արդյունքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք 18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի հայոց ազատագրական պայքարի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք 18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի հայոց զինված պայքարի բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Դավիթ Բեկի գործունեության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 12-20

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 15-19.10

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարի առաջնորդների համեմատական բնութագրերը;
 2. Համեմատեք ազատագրական պայքարի գաղութահայ կենտրոնների ծրագրերը;
 3. Վերլուծեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարի արդյունքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարը բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Հայաստանի ազատագրության ծրագրերի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 21-28

 

  ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 22-26.10

Առաջին խումբ

 1. Բնութագրեք Նապոլեոն Բոնապարտին;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Նապոլեոն Բոնապարտի կյանքն ու գործը պատմության մեջ անհատի դերի դասական օրինակ է;
 3. Վերլուծեք Նապոլեոն Բոնապարտի հաջողությունների ու վերջնական ձախողման պատճառները և հետևանքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք Նապոլեոն Բոնապարտի գործունեության ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք Նապոլեոն Բոնապարտի գործունեությունը բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Նապոլեոն Բոնապարտի գործունեության մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 32-37

 

         ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 05-09.11

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք Ջուզեպպե Գարիբալդու և Օտտո ֆոն Բիսմարկի համեմատական բնութագրերը;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Օտտո ֆոն Բիսմարկի կյանքն ու գործը պատմության մեջ անհատի դերի դասական օրինակ է;
 3. Վերլուծեք Ջուզեպպե Գարիբալդու հաջողությունների ու վերջնական ձախողման պատճառները և հետևանքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք Գերմանիայի և Իտալիայի վերամիավորման գործընթացները;
 2. Սահմանեք Օտտո ֆոն Բիսմարկի գործունեությունը բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Ջուզեպպե Գարիբալդու գործունեության մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 102-106

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 12-16.11

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք ավանդական հասարակության բարենորոգիչների համեմատական բնութագրերը;
 2. Թվարկեք ավանդական հասարակությունների ձևավորման օրինաչափությունները և գործոնները;
 3. Վերլուծեք ավանդական հասարակության դրսևորման առանձնահատկությունները Թուրքիայում, Իրանում, Չինաստանում և Հնդկաստանում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք Թուրքիայի և Իրանի XVII-XIX դարերի կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք «Ավանդական հասարակություն» հասկացությունը և նրանից բխող 8 հասկացություններ;
 3. Պատմեք Արևելքի երկրներում XIX դարում իրականացված բարենորոգումների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 48-59

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 19-23.11

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք «Պանիսլամիզմ» և «Պանթյուրքիզմ» հասկացությունները: Շարադրեք այդ գաղափարախոսությունների կենսագործման հետևանքները XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին ու պատմական հեռանկարում;
 2. Թվարկեք ավանդական հասարակությունների արդիականացման օրինաչափությունները և գործոնները;
 3. Վերլուծեք ավանդական հասարակության արդիականացման դրսևորման առանձնահատկությունները Թուրքիայում, Իրանում, Չինաստանում և Ճապոնիայում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք 1908 թվականի երիտթուրքական հեղաշրջումը և 1905-1911 թվականների իրանական հեղափոխությունը;
 2. Սահմանեք XX դարի նախաաշխարհամարտյան Արևելքի պատմության 5 կարևորագույն հասկացությունները;
 3. Պատմեք Ճապոնիայի թռիչքաձև զարգացման և Չինաստանի արդիականացման դժվարությունների պատճառների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 119-130

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 26-30.11

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք և բնութագրեք հայոց ազատագրական շարժման արևելահայկական բաղկացուցչի դրսևորումները;
 2. Թվարկեք 1836 թվականի եկեղեցական կանոնադրության դրական և բացասական կողմերը: Պատասխանը հիմնավորեք;
 3. Վերլուծեք Ռուսական կայսրության քաղաքականությունը Արևելյան Հայատանում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք արևելահայերի դրությունը 1801 և 1850 թթ.-ին;
 2. Սահմանեք XIX դարի I կեսի հայոց պատմության 5 կարևորագույն հասկացություններ;
 3. Պատմեք ռուս – պարսկական պատերազմների մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 28-38

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 03-07.12

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք և վերլուծեք Ադրիանապոլսի պայմանագրի բովանդակությունը;
 2. Սահմանեք XIX դարի I կեսին արևմտահայ իրականության առանցքային հասկացությունները, հիմնավորելով այդ հասկացությունների ընտրությունը;
 3. Համեմատեք Ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ XIX դարի I կեսին:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք արևմտահայերի դրությունը 1801 և 1850 թթ.-ին;
 2. Թվարկեք Օսմանյան կայսրության այն վարչական միավորները, որոնք ստեղծվել էին հայկական տարածքների վրա;
 3. Պատմեք XIX դարի I կեսի ռուս – թուրքական պատերազմների մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 39-42

 

         ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 10-14.12

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք գիտությունների և մարդկանց ապրելակերպի փոխադարձ կապը;
 2. Համեմատեք մշակույթի դրսևորումները XII – XIV և XVII – XIX դարերում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Սահմանեք XVII – XIX դարի I կեսում գիտության զարգացմանն առնչվող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Թվարկեք XVII – XIX դարի I կեսի հանճարներին;
 3. Պատմեք XVII — XIX դարի I կեսի գրականության կամ մարդկանց ապրելակերպի մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 65-72

 

         ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 17-21.12

Առաջին խումբ

 1. Ներկայացրեք XVII – XIX դարերի երեք հայ գիտնականների կյանքն ու գործը;
 2. Համեմատեք հայկական մշակույթի դրսևորումները V – VIII և XVII – XIX դարերում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք V-XIX դարերում հայկական մշակութային իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկեք հայկական մշակութային կյանքի պայմանները XIX դարի I կեսին;
 3. Պատմեք Մխիթար Սեբաստացու և Մխիթարյան միաբանության գործունեության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 43-50

 

ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 21-25.01.2019

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք XIX դարի երկրորդ կեսի հայկական իրականության հինգ առանցքային հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք տնտեսության վիճակը Ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների հայաբնակ շրջաններում XIX դարի II կեսին;
 3. Համեմատեք հայերի նկատմամբ իշխանությունների քաղաքականությունը Ռուսական և Օսմանյան կայսրություններում XIX դարի II կեսին:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք հայկական դպրոցների փակման պատճառները;
 2. Թվարկեք արևելյան և արևմտյան Հայաստանների վարչական բաժանումների միավորները;
 3. Պատմեք XIX դարի II կեսի հայաբնակ քաղաքներում բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 54-63

 

ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 29.01-01.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք XIX դարի երկրորդ կեսի հայկական հասարակական իրականության հինգ առանցքային հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք XIX դարի II կեսի արևմտահայ իրականության նշանավոր շրջադարձերը, հիմնավորելով վերջինններիս ընտրությունը;
 3. Համեմատեք XIX դարի II կեսի հայկական հասարակական-քաղաքական հոսանքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք XIX դարի II կեսում հայկական հասարակական-քաղաքական հոսանքներ ձևավորման պատճառները;
 2. Սահմանեք «Սահմանադրություն», «Պահպանողականություն», «Ազատականություն» և «Ազգայնականություն» հասկացությունները;
 3. Պատմեք XIX դարի II կեսի հայկական ազգայնականության և արևմտահայ Սահմանադրական շարժման մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 64-71

 

ԵՐԵՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 04-08.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Թվարկեք տարբեր մայրցամաքների և երկրների անհավասարաչափ զարգացման պատճառները;
 2. Վերլուծեք տնտեսական զարգացման հիմնական միտումները;
 3. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության II շրջափուլի ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած սոցիալական տեղաշարժերի մասին:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք արդյունաբերական հասարակության II շրջափուլի նվաճումները;
 2. Սահմանեք «Մենաշնորհ», «Մենատիրություն», «Միջին խավ» և «Արտադրողական ուժ» հասկացությունները;
 3. Պատմեք աշխարհի անհամաչափ զարգացման մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 78-87

 

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 11-15.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Թվարկեք կուսակցությունների առաջացման պատճառները;
 2. Վերլուծեք դասակարգային պայքարի ձևերը վերջնական նպատակի տեսանկյունից;
 3. Համեմատեք ուտոպիստների և մարքսիստների գաղափարները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք ընտրական իրավունքի ընդլայնման պատճառները;
 2. Սահմանեք «Քաղաքացիական հասարակություն», «Կուսակցություն», «Սոցիալիզմ» և «Կոմունիզմ» հասկացությունները;
 3. Պատմեք բանվորական շարժումների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 88-95

 

ԵՐԵՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 18-22.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Հայկական հարց» պատմական երևույթը;
 2. Համեմատեք XIX դարի ռուս – թուրքական պատերազմները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք 1877-78 թվականների ռուս – թուրքական պատերազմի պատճառները և հետևանքները;
 2. Սահմանեք «Հայկական հարց» հասկացությունը և նրա հետ կապված 5 հասկացություն;
 3. Պատմեք հայկական հարցի միջազգայնացման մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 73-79

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 25.02-01.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք «Հայկական հարց»-ի լուծման Ձեր ճանապարհային քարտեզը;
 2. Վերլուծեք դասընկերների կազմած ճանապարհային քարտեզները:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք «Հայկական հարց»-ի լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները;
 2. Գրեք շարադրություն «Ես և հայկական հարցը» թեմայով:

 

Այս առաջադրանքների կատարման աղբյուրի/աղբյուրների ընտրությունը թողնված է Ձեր հայեցողությանը:

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 04-07.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Ազգային պետություն» պատմական երևույթը;
 2. Բնութագրեք XIX դարի եվրոպական ազգայնական գործիչներին:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք Եվրոպայում ազգային պետությունների առաջացման պատճառները;
 2. Պատմեք Գերմանիայում կամ Իտալիայում միավորված պետության ստեղծման մասին:

 

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 102-106

 

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 11-15.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Համեմատեք «Բազմազգ պետություն» և «Կայսրություն» պատմական իրականությունները:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք Ավստրո-Հունգարական և Ռուսաստանյան կայսրությունները;
 2. Պատմեք Օսմանյան կայսրությունում արդիականացման փորձերի ձախողման մասին:

 

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 113-124

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 18-22.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Վերլուծեք «Հայդուկային շարժում» պատմական երևույթը:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք հայոց ազատագրական խմբակները և կազմակերպությունները;
 2. Պատմեք հայդուկային շարժման մասին:

 

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 80-82, 88-96

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴՀԻՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 01-05.04.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Վերլուծեք հայդուկային շարժման անկման պատճառները և հետևանքները:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք Օսմանյան և Ռուսական կայսրությունների քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ XX դարի սկզբին;
 2. Պատմեք հայ-թաթարական բախումների մասին:

 

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 97-105

 

ՀԻՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴՀԻՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 08-12.04.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և հակասական հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Սահմանեք «Գաղափարախոսություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ, մարդկության պատմության մեջ կարևոր դեր ունեցող հասկացությունները:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք պահպանողական և ազատական գաղափարախոսությունները;
 2. Պատմեք բանվորական շարժման գաղափարախոսների մասին:

 

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 88-90, 93-95

 

ՀԻՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՀԻՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 15-19.04.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և հակասական հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Համեմատեք ամերիկյան և ռուսական հեղափոխությունները:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք ամերիկյան հեղափոխության պատճառները և ռուսական հեղափոխության հետևանքները;
 2. Պատմեք հայ ավանդական կուսակցությունների ստեղծման և նրանց առաջին քայլերի մասին:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ  96-101; Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 83-87

 

ՀԻՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՀԻՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 22-26.04.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և հակասական հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Կազմեք XIX դարի երկրորդ կեսում և XX դարի սկզբում գործունեություն ծավալած գիտնականների վարկանիշային աղյուսակը, հիմնավորելով առաջին եռյակի ընտրությունը:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք XX դարասկզբի գիտական նվաճումները;
 2. Պատմեք XIX դարի երկրորդ կեսի և XX դարի սկզբի համաշխարհային գրականության և արվեստի մասին:

 

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ  150-157

 

ՀԻՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴՀԻՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 29.04-03.05.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և հակասական հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Կազմեք XIX դարի երկրորդ կեսում և XX դարի սկզբում գործունեություն ծավալած հայ գիտնականների վարկանիշային աղյուսակը, հիմնավորելով առաջին եռյակի ընտրությունը;
 3. Վերլուծեք վերոհիշյալ ժամանակաշրջանի հայ գրականության` Ձեր կարծիքով ամենահիշարժան ստեղծագործությունը:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք հայկական մշակույթի զարգացման նախադրյալները XIX դարի II կեսին և XX դարի սկզբին;
 2. Պատմեք XIX դարի երկրորդ կեսի և XX դարի սկզբի հայկական կրթական համակարգի մասին;
 3. Շարադրեք Ձեր կարծիքը XIX դարի երկրորդ կեսի և XX դարի սկզբի հայ գրականության տաղանդավոր ներկայացուցիչների մեկի մասին:

 

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 153-163

 

ՀԻՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴՎԱԹՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 06-10.05.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և հակասական հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Վերլուծեք XIX դարի երկրորդ կեսի և XX դարասկզբի հայկական արվեստի` Ձեր կարծիքով ամենահիշարժան ստեղծագործությունը:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք հայկական արվեստի զարգացմանը նպաստող գործոնները XIX դարի II կեսին և XX դարի սկզբին;
 2. Պատմեք վերոհիշյալ ժամանակաշրջանի ճարտարապետությունում և քաղաքաշինության մեջ հայերի խաղացած դերի մասին;
 3. Շարադրեք Ձեր կարծիքը XIX դարի երկրորդ կեսի և XX դարի սկզբի հայկական արվեստի տաղանդավոր ներկայացուցիչների մեկի մասին:

 

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 164-168

 

ՎԱԹՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴՎԱԹՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 13-17.05.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և հակասական հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Շարադրեք հայապահպանության Ձեր ծրագիրը:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք Սփյուռքի հիմնախնդիրները;
 2. Պատմեք հայկական գաղութների առաջացման մասին;
 3. Համեմատեք համահայկական երկու կառույց Ձեր ընտրությամբ:

 

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 170-178

 

ՎԱԹՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

     Կատարման ժամկետը` 20-24.05.2019

Տարեվերջյան ամփոփումներ և ամառային նախագծերի ձևակերպումներ

 

2017 – 2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

04-08.09.2017

Նախագծային շաբաթ

 1. նախագծերի քննարկում
 2. Նախագծերի աշխատանքային խմբերի համալրում

 

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

            Կատարման ժամկետը` 11-15.09

 1. Նկարագրել Հայաստանի անկախության վերականգնման ընթացքը Բագրատունիների ղեկավարությամբ;
 2. Պատմել անկախության պահպանման և ամրապնդման համար Սմբատ I-ի և Աշոտ Երկաթի մղած պայքարի մասին;
 3. Համեմատել Աշոտ Ողորմած և Գագիկ I արքաներին ու նրանց գործունեությունը;
 4. Բացատրել Բագրատունյաց Հայաստանի անկայունության պատճառները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 78-91

Մեր մեծերը. Աշոտ Երկաթ

Աշոտ Գ Ողորմած

 

ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-20, 22-23.09

 1. Նկարագրել Անիի թագավորության կործանման ընթացքը;
 2. Պատմել Բագրատունյաց թագավորության տնտեսության մասին;
 3. Համեմատել Արշակունյաց և Բագրատունյաց թագավորությունների պետական կարգը;
 4. Բացատրել Գագիկ Բ-ի պարտության պատճառները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 92-101

Գագիկ Բ

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25-29.09

 1. Նկարագրել Կիլիկիայում հայկական պետության ստեղծման և ամրապնդման ընթացքը;
 2. Պատմել թյուրք-սելջուկների դեմ մղված պայքարի մասին,
 3. Համեմատել Մեծ Հայքում և Կիլիկիայում մղված ազատագրական պայքարները;
 4. Բացատրել Զաքարյանների իշխանապետության առաձնահատկությունները:

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 102-109, 114-123

Թուրքի բնութագիրը

Ձայն Արարատի – 42 Սելջուկ-թուրքերի արշավանքները Հայաստան

 

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

       Կատարման ժամկետը` 02-06.10

 1. Թվարկեք X-XIV դարերի հայկական մշակույթի նվաճումները (պատասխանը հիմնավորեք);
 2. Բացատրեք հայկական միջնադարյան պատմագրության զարգացման ընթացքը;
 3. Պատմեք միջնադարյան Հայաստանի կրթական համակարգի մասին;
 4. Նկարագրեք X-XIV դարերի հայկական արվեստը:

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 133-143

Զարգացած միջնադարի հայկական ճարտարապետություն

 

   ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ 

Կատարման ժամկետը` 09-13.10

 1. Պատմեք XV դարի Հայաստանի մասին;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ ուշ միջնադարի հայկական իշխանությունները պետականության բեկորներ էին;
 3. Բացատրեք Հայաստանի ազատագրության համար պայքարի առանձնահատկությունները ուշ միջնադարում;
 4. Նկարագրեք հայերի շահաբասյան բռնագաղթը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 146-157

Հայաստանը ուշ միջնադարում

Հայոց մեծ գաղթի գլխավոր մեղավորը…

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

  Կատարման ժամկետը` 16-20.10

 1. Պատմեք ուշ միջնադարի հայկական մշակույթի մասին;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ անհատը կարևորագույն դեր է խաղում մշակույթի առաջընթացի գործում;
 3. Բացատրեք հայոց ուշ միջնադարի գիտության առանձնահատկությունները
 4. Վերլուծեք հայկական ուշ միջնադարի որևէ մշակութային գործչի գործունեությունը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 158-163

Մեր մեծերը. Առաքել Դավրիժեցի

Մեր մեծերը. Հակոբ Մեղապարտ

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.10

 1. Սահմանեք «Արդյունաբերական հասարակություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հեղափոխությունն առաջընթացի ուղի է;
 3. Համեմատեք արդյունաբերական հասարակության երկու շրջափուլերը;
 4. Թվարկեք հասարակության առաջընթացի չափանիշները (պատասխանը հիմնավորեք):

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 3-4

Արդյունաբերական հասարակություն

Նոր ժամանակը պատմության մեջ

 

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.11

 1. Սահմանեք արդյունաբերական հասարակության 3 կարևորագույն հասկացությունները (հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք):
 2. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում տնտեսության մեջ կատարված արմատական տեղաշարժերի մասին:
 3. Համեմատեք Հայաստանի և եվրոպական երկրների տնտեսությունները արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում:
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Անգլիան արդյունաբերական հեղաշրջման ավարտին դարձել էր աշխարհի ամենազարգացած երկիրը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 6-10

Արդյունաբերական հեղափոխություն

Անգլիան իր արդյունաբերական գերիշխանության տարիներին

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.11

 1. Սահմանեք արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլի հիմնական հասկացությունները;
 2. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում հասարակական կյանքում կատարված փոփոխությունների մասին;
 3. Համեմատեք միջնադարյան և նոր ժամանակների քաղաքները;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում մտավորականության դերը բարձրացավ:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 11-15

Նոր ժամանակների քաղաքները Եվրոպայում

Աշխատանքի էությունը և դերը հասարակության մեջ

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

            Կատարաման ժամկետը` 20-24.11

 1. Սահմանեք լուսավորության դարաշրջանի կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Պատմեք լուսավորական շարժման գաղափարախոսության մասին;
 3. Համեմատեք լուսավորական շարժման գործիչների և լուսավորյալ արքաների նպատակները;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ լուսավորական շարժումը համամարդկային երևույթ չէ:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 16-19

Լուսավորության դարաշրջանի հիմնական գաղափարները

Լուսավորության դարաշրջան

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.11-01.12

 1. Սահմանեք հեղափոխությունների դարաշրջանի 3 կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Պատմեք Նիդեռլանդական հեղափոխության պատճառների, ընթացքի և հետևանքների մասին;
 3. Համեմատեք Նիդեռլանդական հեղափոխության ժամանակաշրջանի պետական և քաղաքական գործիչներին;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Նիդեռլանդական հեղափոխությունը բուրժուական հեղափոխություն է:

Աղբյուրներ`

Հեղափոխություն

«Հեղափոխություն» հասկացության 15 սահմանումներ

Ուսումնական ֆիլմ. «Նիդեռլանդական հեղափոխություն»

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04-08.12

 1. Թվարկեք անգլիական հեղափոխության պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք անգլիական հեղափոխության ընթացքի մասին;
 3. Համեմատեք Չարլզ I-ին և Օլիվեր Կրոմվելին;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ անգլիական հեղափոխությունն անավարտ հեղափոխություն է:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 20-22

Հեղափոխություն երևույթը պատմության հղացքում

Անգլիական հեղափոխություն

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-15.12

 1. Թվարկեք ամերիկյան հեղափոխությունների պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք ԱՄՆ-ի Սահմանադրության մասին;
 3. Համեմատեք Ջորջ Վաշինգտոնին և Աբրահամ Լինքոլնին;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ ամերիկյան երկրորդ հեղափոխությունն առաջին հեղափոխության անմիջական շարունակությունն է:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 23-25, 96-97

ԱՄՆ-ի Սահմանադրությունը

Վ/Ս «ԱՄՆ-ի պատմությունը»

 

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18-22.12

 1. Թվարկեք ֆրանսիական Մեծ հեղափոխության պատճառները, փուլերը և հետևանքները;
 2. Պատմեք ֆրանսիական Մեծ հեղափոխության ընթացքի մասին;
 3. Համեմատեք ֆրանսիական Մեծ հեղափոխության գործիչներին;
 4. Վերլուծեք «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագիրը»:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 26-31

«Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագիր»-ը

Գ/Ֆ «Դանտոն»

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.01.02.02.2018

 1. Կազմեք XVIII դարի առաջին կեսի հայկական ազատագրական շարժման ժամանակագրությունը;
 2. Պատմեք XVIII դարի առաջին կեսին Սյունիքում և Արցախում մղված ազատագրական զինված պայքարի հիմնական իրադարձությունների մասին;
 3. Համեմատեք Դավիթ Բեկին և Մխիթար Սպարապետին ու նրանց ռազմաքաղաքական քայլերը;
 4. Վերլուծեք ռուսական քաղաքականությունը Անդրկովկասում XVIII դարի առաջին կեսին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 12-20

Հայորդիներ. Դավիթ Բեկ

Եսայի Հասան-Ջալալյան

 

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.02

 1. Կազմեք հայոց պատմության XIX դարի I կեսի հիմնական իրադարձությունների ժամանակագրությունը:
 2. Պատմեք արևելյան Հայաստանի` Ռուսաստանին միացման ընթացքի և հետևանքների մասին;
 3. Համեմատեք Հայաստանի արևելյան և արևմտյան հատվածների բնակչության վիճակը XIX դարի I կեսին;
 4. Վերլուծեք Ռուսական կայսրության հայկական քաղաքականությունը XIX դարի I կեսին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 29-42

1836 թվականի եկեղեցական կանոնադրությունը («Պոլոժենիե»)

Արևմտյան Հայաստանը XIX դարի I կեսին

 

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-16.02

 1. Կազմեք նապոլեոնյան դարաշրջանի ժամանակագրությունը;
 2. Պատմեք նապոլեոնյան դարաշրջանի հիմնական իրադարձությունների մասին;
 3. Համեմատեք Նապոլեոն Բոնապարտին և Ալեքսանդր Մակեդոնացուն;
 4. Վերլուծեք Նապոլեոն Բոնապարտի ձախողման պատճառները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 32-37

Այսպես խոսեց… Նապոլեոնը

Նապոլեոն Բոնապարտ

 

 

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.02

 1. Կազմեք XIX դարի Եվրոպայի ժամանակագրությունը;
 2. Պատմեք XIX դարի Եվրոպայի վայրիվերումների մասին;
 3. Համեմատեք նապոլեոնյան և հետնապոլեոնյան դարաշրջանները;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ բարենորոգումները զարգացման նախընտրելի ուղի են:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 38-47

Հեղափոխություն երևույթը պատմության հղացքում

Փ/Ֆ «XIX դար. ազգային պետականություն»

 

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26.02-02.03

 1. Սահմանեք «Ավանդական հասարակություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություններ;
 2. Կազմեք Օսմանյան Թուրքիայի և շահական Իրանի նոր ժամանակների ժամանակագրությունը;
 3. Պատմեք նոր ժամանակներում ավանդական հասարակության վիճակի մասին Օսմանյան Թուրքիայի և շահական Իրանի օրինակով;
 4. Համեմատեք նոր ժամանակների Օսմանյան Թուրքիան և շահական Իրանը:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 48-53

Նադիր շահ

Օսմանյան կայսրության ժամանակագրությունը

 

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ –ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 05-07.03

 1. Թվարկեք ավանդական հասարակության դրական և բացասական կողմերը;
 2. Կազմեք Հնդկաստանի և Չինաստանի նոր ժամանակների ժամանակագրությունը;
 3. Պատմեք նոր ժամանակներում ավանդական հասարակության վիճակի մասին Հնդկաստանի և Չինաստանի օրինակով;
 4. Համեմատեք նոր ժամանակների Հնդկաստանը և Չինաստանը:

 

Աղբյուրներ՝ Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 54-59

Չինաստանը և հայերը

Անկախության առաջին պատերազմը Հնդկաստանում

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-17.03

 1. Պատմեք XIX դարի II կեսին Ռուսական և Օսմանյան կայսրություններում ապրող հայերի վիճակի մասին;
 2. Համեմատեք Ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների ազգային քաղաքականությունները;
 3. Թվարկեք XIX դարի II կեսին հայերի կյանքում տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները և դրանց հետևանքները;
 4. Սահմանեք XIX դարի II կեսի հայկական իրականության երեք կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 55-64

Արևմտյան Հայաստանի նահանգները

Արևելյան Հայաստանը Ռուսական կայսրության կազմում

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.03

 1. Պատմեք հայ ազգային-հասարակական շարժումների մասին;
 2. Համեմատեք հասարակական-քաղաքական հոսանքների գաղափարները;
 3. Վերլուծեք արևմտահայերի ազգային սահմանադրության բովանդակությունը;
 4. Շարադրեք Ձեր կարծիքը հասարակական-քաղաքական հոսանքների և Զեյթունի 1862 թ.-ի իրադարձությունների մասին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 65-72

Մեր մեծերը. Ծերենց

Րաֆֆի

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04

 1. Պատմեք 1877-78թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի և հայկական հարցի միջազգայնացման մասին;
 2. Սահմանեք «Հայկական հարց» և նրանից ածանցյալ 5 հասկացություն;
 3. Շարադրեք հայկական հարցի լուծման Ձեր տեսակետը;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հայկական հարցի միջազգայնացումն անխուսափելի էր:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 73-79

Հայկական հարցի պատմությունը և ներկա փուլում նրա վերակենդանացման հնարավորությունները

Հայկական հարցը մեկ լուծում ունի (տեսանյութ)

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.04

 1. Պատմեք XIX դարի 70-90-ական թվականների հայ ժողովրդի մղած ազգային-ազատագրական պայքարի մասին;
 2. Համեմատեք հայկական կուսակցությունների և ֆիդայական շարժման առաջացման պատճառները;
 3. Տվեք Ձեր ընտրած կուսակցական գործչի և հայդուկի համեմատական բնութագրերը;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հայ ազգային կուսակցություններն արհեստածին էին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 80-96

Քաղաքական կուակցություններ

Հայ ազգային կուսակցությունները

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.04

 1. Պատմեք XX դարասկզբի հայկական ազատագրական շարժման մասին;
 2. Համեմատեք XIX դարավերջի և XX դարասկզբի` հայերին առնչվող միջազգային փաստաթղթերը;
 3. Թվարկեք 1905-1906թթ.-ի հայ-թաթարական կոտորածների դասերը: Պատասխանը հիմնավորեք;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ XX դարասկզբին ֆիդայական շարժումն իրեն սպառել էր:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 97-111

Հայ-թաթարական ընդհարումներ

Հայ-թաթարական կոտորածը 1905-1906 թվականներին

 

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.04

 1. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլի սոցիալ-տնտեսական և գաղափարա-քաղաքական փոփոխությունների մասին;
 2. Համեմատեք արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլում տարածված գաղափարախոսությունները;
 3. Թվարկեք արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլի հիմնական իրադարձությունները: Իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորեք;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ XXI դարում ժողովրդավարությունն իրեն սպառել է:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 81-104

Ժողովրդավարական գաղափարները Նոր ժամանակներում. «ժողովրդավարության» երկակիությունը

Հռոմեական ակումբի հոբելյանական զեկույցը

 

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-05.05

 1. Պատմեք Եվրոպայում ազգային պետությունների առաջացման և բազմազգ տերություններում ազգային հիմնախնդրի մասին;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ կայսրությունների փլուզումն անխուսափելի է;
 3. Համեմատեք ազգային պետությունների ձևավորման գործընթացները Գերմանիայում, Իտալիայում և Բալկաններում;
 4. Սահմանեք Եվրոպայում ազգային զարթոնքին առնչվող 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 105-121

Գերմանիայի միավորումը (1848-1871թթ.)

Ռիսորջիմենտո

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.05

 1. Պատմեք արևելյան հասարակությունների արդիականացման փորձերի մասին;
 2. Վերլուծեք Ճապոնիայի արդիականացման առաձնահատկությունները;
 3. Համեմատեք Թուրքիայի և Իրանի արդիականացման գործընթացները;
 4. Շարադրեք Մուցուխիտոյի և Սուն Յաթ Սենի համեմատական բնութագրերը:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 122—133

Մեյձի հեղափոխությունը

Սուն Յաթ Սեն. չին ազգի Հայրը

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.05

 1. Պատմեք Նոր ժամանակների համաշխարհային մշակույթի մասին;
 2. Թվարկեք Նոր ժամանակների կրթական ձեռքբերումները;
 3. Վերլուծեք Նոր ժամանակների գիտության առանձնահատկությունները ;
 4. Սահմանեք Նոր ժամանակների մշակույթի 10 հիմնական հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 67-75, 155-163

Նոր ժամանակների մշակույթը

Գիտության զարգացումը Նոր ժամանակներում

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.05

 1. Պատմեք Նոր ժամանակների հայկական մշակույթի մասին;
 2. Թվարկեք Նոր ժամանակներում հայկական մշակույթի առանցքային գործիչներին: Գործիչների ընտրությունը հիմնավորեք;
 3. Բնութագրեք Խաչատուր Աբովյանին;
 4. Վերլուծեք Նոր ժամանակների հայ գրականության որևէ երկ:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 43-50, 153-168

Նոր շրջանի հայկական դպրոց

Բացահայտում. Խաչատուր Աբովյան

2017 – 2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Համեմատել Բագրատունյաց Հայաստանը և Կիլիկիայի հայկական պետությունը մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտներով;
 2. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ Կիլիկիայի հայկական պետությունը բացառիկ երևույթ է մարդկության պատմության մեջ;
 3. Վերլուծել Բագրատունյաց Հայաստանի կամ Կիլիկիայի հայոց թագավորության մասին պատմող որևէ գրական ստեղծագործություն;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Անհատի դերը պատմության մեջ Բագրատունի տիրակալների օրինակով», «Բագրատունյաց Հայաստանի տնտեսությունը», «Հայկական ռազմական ուժերի պայքարը օտար նվաճողների դեմ XI – XIV դարերում», «Կիլիկյան Հայաստանի առանձնահատկությունները», «Կիլիկիա. հայեր և խաչակիրներ», «Զաքարյանների իշխանապետությունը», «Կիլիկիայի հայոց պետության պատմական դասերը»:

 

Աղբյուրներ`

Բագրատունիներ

Բագրատունիների թագավորության սկզբնավորումը

Բագրատունյաց թագավորության սկզբնավորման թվագրության շուրջ

Աշոտ Բ Երկաթ. երկաթյա կամքով հայրենիքի նվիրյալը

Բագրատունյաց թագավորության հզորացումը Գագիկ Ա-ի օրոք

Բագրատունյաց Հայաստանի պետական կարգը և բանակը

Բագրատունյաց թագավորւթյան թուլացումը

Ձայն Արարատի – 38. Հայոց Բագրատունիների թագավորություն

Մեր մեծերը. Զաքարյաններ

  «Բագրատունյաց թագավորությունը Հայաստանում»(I մաս)

«Բագրատունյաց թագավորությունը Հայաստանում»(II մաս)

Ձայն Արարատի – 47. Զաքարյանների իշխանապետություն

«Կիլիկյան Հայաստանի ֆենոմենը»(I մաս)

«Կիլիկյան Հայաստանի ֆենոմենը»(II մաս)

Թեմա (Շողակաթ ՀԸ). Կիլիկիան և խաչակիրները

Թեմա (Շողակաթ ՀԸ). Կիլիկիայի հայոց թագավորության անհայտ էջերից

 

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ        — ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

            Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Սահմանեք «Հայկական Վերածնունդ» հասկացությունը և նրա հետ սերտորեն կապված 10 հասկացություն;
 2. Համեմատեք միջնադարյան Հայաստանի կրթական հաստատությունները;
 3. Վերլուծեք Գրիգոր Մագիստրոսի գործունեությունը;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Տիեզերական վարդապետ Գրիգոր Նարեկացին», «Գրիգոր Տաթևացի», «IX – XIV դարերի հայոց պատմագրությունը», «Մխիթար Գոշ», «Մխիթար Հերացի», «Հայկական ճարտարապետությունը X – XIV դարերում», «Հայկական խազեր», «Հայկական մանրանկարչություն», «Ռազմա-քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում XV դարում», «Թուրք-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը»:

 

Աղբյուրներ`

Հայկական վերածնունդ

Հայկական վերածնունդ

Գլաձորի համալսարան. հայ միջնադարյան մտքի կենտրոն

Գլաձորի համալսարան

Տաթևի համալսարան

Տաթևի համալսարանը, Հովհան Որոտնեցին և Գրիգոր Տաթևացին

Հայոց միջնադարյան համալսարանը

Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի

Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի (Բջնեցի)

Մեր մեծերը. Գրիգոր Մագիստրոս

Գրիգոր Նարեկացի

Մեր մեծերը. Գրիգոր Նարեկացի

Գրիգոր Տաթևացի

Գրիգոր Տաթևացի. «Ոսկեփորիկ»

Մեր մեծերը. Գրիգոր Տաթևացի

Հայ միջնադարյան պատմագիտություն

Մխիթար Գոշի գիտական ժառանգությունը. պատմություն և արդիականություն

Մեր մեծերը. Մխիթար Գոշ

Մխիթար Հերացի

Վ/Ֆ «Մատենադարան. Ձեռագրերի գաղտնիքները/Ջերմանց մխիթարություն/»

Հայկական մանրանկարչություն

Վ/Ֆ «Թորոս Ռոսլին»

Մեր մեծերը. Սարգիս Պիծակ

Միջնադարյան Հայաստանի ճարտարապետությունը

Վ/Ֆ «Մոմիկ»

Հաղպատի վանք

Սանահինի վանական համալիր

Վ/Ֆ «Հաղարծնի վանք»

Թուրքմենական տիրապետությունը Հայաստանում

Պարսկաթուրքական պատերազմներ

Թուրք-պարսկական պատերազմները Հայաստանում և նրանց հետևանքները (1590-1639 թթ.)

 

    ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

              Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների զարգացումն ուղիղ համեմատական է հասարակության սոցիալական զարգացմանը;
 2. Համեմատեք միջնադարի ավարտի և նոր ժամանակների սկզբի քաղաքները;
 3. Վերլուծեք լուսավորիչների գործունեությունը;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Աշխատանքի արտադրողականության փոփոխությունները նախնադարից մինչև նոր ժամանակներ», «Արդյունաբերական հեղաշրջում. պատճառներ և առաջին արդյունքներ», «Կապիտալը և նրա նախնական կուտակման փուլը», «Լուսավորական գաղափարախոսությունը», «Ջոն Լոկ», «Շառլ Մոնտեսքյու», «Մարի Ֆրանսուա Վոլտեր», «Ժան-Ժակ Ռուսո», «Լուսավորյալ արքաներ. նպատակներ և արդյունքներ»:

 

Աղբյուրներ`

Լուսավորականություն

Լուսավորականությունը որպես պատմա-մշակութային երևույթ

Ֆրանսիական լուսավորականությունը և մատերիալիզմը

Կապիտալ

Իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը. Ջոն Լոկ

Շառլ Լուի Մոնտեսքյու. մեջբերումներ

Շառլ Մոնտեսքյու. «Պարսկական նամակներ» (հատվածներ)

Ժան Ժակ Ռուսոյի հասարակական –քաղաքական հայցքները և ժամանակակից եվրոպական արժեհամակարգը

Հոգեպես անառողջ հանճարներ. Ժան Ժակ Ռուսո

Ժան Ժակ Ռուսո. «Հասարակական դաշինք»(համառոտ)

Ֆրանսուա-Մարի Արուե (Վոլտեր)

Լուսավորյալ արքաների դարաշրջան

Աշխատանքի արտադրողականություն

Արդյունաբերական հեղաշրջում

Կապիտալի նախնական կուտակում

Լուսավորականության դարաշրջան

Վ/Ֆ «Վոլտեր»

Վ/Ֆ «Մեծ իմաստասերներ. Ջոն Լոկ»

Սերիալ. «Գերմանացիներ» ( I սեզոն, VI սերիա. «Ֆրիդրիխ Մեծ և կայսրուհի Մարիա-Թերեզա»)

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Սահմանեք «Հեղափոխություն» հասկացությունից ածանցյալ 10 հասկացություններ;
 2. Համեմատեք անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխությունները;
 3. Վերլուծեք անհատի և ամբոխի դերերը հեղափոխությունների դարաշրջանում;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Նիդեռլանդական հեղափոխություն. առաջին եվրոպականի կրոնական, անկախական և տնտեսական շերտերը», «Անգլիական երկու հեղափոխությունների առանցքային իրադարձությունները և նշանավոր անձերը», «Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխություն. հերոսներ և հակահերոսներ», «Ամերիկյան հեղափոխություն. անկախությունից դեպի ազատություն», «Համաշխարհային գրականությունը հեղափոխությունների դարաշրջանի մասին», «Համաշխարհային կինոն հեղափոխությունների դարաշրջանի մասին», «Հայերը և եվրոպական հեղափոխությունները»:

 

Աղբյուրները`

Նիդերլանդական բուրժուական հեղափոխություն

Անգլիական բուրժուական հեղափոխություն

Օլիվեր Կրոմվել

Ապստամբելու իրավունքը

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը

Նիդեռլանդական հեղափոխություն. 17 պրովինցիաներն անկախության պայքարում

Անգլիական հեղափոխություն

ԱՄՆ անկախության պատերազմը. պատճառներ, ընթացք և հետևանքներ

Վ/Ֆ «Ջորջ Վաշինգտոն»

Գ/Ֆ «Լեգենդ Թիլի մասին» (առաջին սերիա, երկրորդ սերիա, երրորդ սերիա, չորրորդ սերիա, հինգերորդ սերիա)

Գ/Ֆ «Կրոմվել»

Գ/Ֆ «Ֆրանսիական հեղափոխություն: Լույսի տարիներ»

Գ/Ֆ «Ֆրանսիական հեղափոխություն: Սարսափի տարիներ»

 

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Սահմանեք XVIII դարի և XIX դարի առաջին կեսի Հայաստանի պատմությանն առնչվող կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորել;
 2. Համեմատեք նապոլեոնյան և հետնապոլեոնյան Եվրոպան;
 3. Վերլուծեք ռուսական կայսրության դերը մեր ժողովրդի կյանքում XIX դարի առաջին կեսին;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Դավիթ Բեկը և նրա ստեղծած պետությունը», «Մխիթար Սպարապետ. կյանքը և գործը», «XIX դարի առաջին կեսի ռուս-պարսկական պատերազմները», «XIX դարի առաջին կեսի ռուս-թուրքական պատերազմները», «Հայկական ազատագրական պայքարի դրսևորումները 1730-1830 թ.թ.-ին», «Նապոլեոն. հանրապետական կայսրը», «Ռուսական կայսրությունը և հայերը XIX դարի առաջին կեսին»:

 

Աղբյուրներ`

Մեր մեծերը. Դավիթ Բեկ

Մեր մեծերը. Մխիթար Սպարապետ

Ձայն Արարատի-65 Հայաստանը 16-18-րդ դարերում: Դավիթ Բեկ

Ռուս-պարսկական պատերազմներ

Ռուս-թուրքական պատերազմ (1828-1829)

Ռուս-պարսկական պատերազմները

Ռուսաստանի և Թուրքիայի 12 պատերազմները

Փ/Ֆ «Նապոլեոն Բոնապարտ»

Փ/Ֆ «Նապոլեոնյան պատերազմներ»

Սերիալ «Նապոլեոն»

Փ/Ֆ «Նապոլեոն Բոնապարտ: Նշանավոր մարդկանց կյանքը»

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Համեմատեք նոր ժամանակների ավանդական հասարակությունները;
 2. Համեմատեք հայերի վիճակը Օսմանյան և Ռուսական կայսրություններում 19-րդ դարում;
 3. Համեմատեք հայ ազգային-հասարակական շարժումները;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Օսմանյան կայսրությունը 19-րդ դարում», «Շահական Պարսկաստանը 19-րդ դարում», «Չինաստանը 19-րդ դարում», «Հնդկաստանը 19-րդ դարում», «Ճապոնիան 19-րդ դարում», «Արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը», «Չեյթունի 1862 թվականի ապստամբությունը», «Ավանդական հասարակության դրական և բացասական կողմերը»

 

Աղբյուրներ`

Ազգային սահմանադրություն 1860

Ազգային սահմանադրություն

Արևմտահայերի ազգային ժողովի հոգևոր գործառույթները

Ազգային սահմանադրություն հայոց

Դարձյալ արևմտահայերի ազգային սահմանադրության մասին

Զեյթունի ինքնապաշտպանությունը

Զեյթունի 1862 թ. ապստամբությունը

Օսմանյան կայսրությունը 19-րդ դարում

Իրանը 19-րդ դարում

Հնդկաստանը 19-րդ դարի առաջին կեսին

Հնդկաստանը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին

Չինաստանը 19-րդ դարում

Ճապոնիան 19-րդ դարում

Ճապոնիայի տնտեսությունը 19-րդ դարում

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Համեմատեք հայ ազգային կուսակցությունների ծրագրերը;
 2. Թվարկեք համիդյան կոտորածների պատճառները և հետևանքները (պատասխանը հիմնավորեք);
 3. Սահմանեք արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլի առանցքային հասկացությունները;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայ ազգային կուակցությունների գործունեությումը մինչև առաջին աշխարհամարտը», «Ֆիդայական շարժում. հերոսներ և արդյունքներ», «Համաժողովրդական պայքարը ցարիզմի դեմ», «Ինքնապաշտպանական կռիվներ. ընթացք և դասեր», «ՀՅԴ-ն և երիտթուրքերը», «Պանթյուրքիզմ», «Արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլը. օրինաչափություններ և առանձնահատկություններ»:

 

Աղբյուրներ`

Արմենական կուսակցություն: Ծրագիրը և կառուցվածքը

Սոցիալ դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցություն

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն

Պանթյուրքիզմ

Աբդուլ Համիդ

Սուլթան Աբդուլ Համիդի օրագիրը

Ֆիդայական շարժում

Հայ հայդուկային շարժում

Հայ-ադրբեջանական/թաթարական բախումները. 1905-06 թթ.

Հայերը` Օսմանյան կայսրությունում, ցարական Ռուսաստանում և Պարսկաստանում

Դաշնակցությունը, մասոնականությունը և երիտթուրքականությունը

Անդրանիկ. «Առաքելոց վանքին կռիւը»

Երիտթուրքեր

Երիտթուրքեր. փաստաթղթեր

Ֆաշիստական իշխանության առաջին փորձը XX դարում. երիտթուրքեր

Դյոնմեների մասին առասպելը ժամանակակից Թուրքիայում

Արդյունաբերական հասարակություն. հասկացություններ և կատեգորիաներ

Արդյունաբերական հասարակություն

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մայիս

 1. Վերլուծեք անհատի դերի փոփոխությունները նոր ժամանակների տարբեր փուլերում;
 2. Համեմատեք միջնադարի և նոր ժամանակների ձեռքբերումները ;
 3. Սահմանեք նոր ժամանակների իրականության 10 կարևորագույն հասկացությունները (հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք);
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Գերմանիայի միավորման գործընթացը և նրա դրսևորած առանձնահատկությունները», «Օտտո ֆոն Բիսմարկ. առասպելներ և իրականություն», «Միասնական Իտալիայի հերոսները և հակահերոսները», «Բալկանյան ժողովուրդների ուղին դեպի աշխարհամարտ», «XX դարասկզբի թուրքական իրականությունը», «Պարսկական հեղափոխությունը և հայերը», «Բզկտվող Չինաստան», «Մեյձի. խոնարհում XXI դարից», «Րաֆֆի. հայրենասիրության ջահակիրը», «Խաչատուր Աբովյան Գողգոթան», «Հայկական մշակույթը երկու ցեղասպանությունների արանքում», «Հայկական կրթության ոդիսականը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին», «Նոր ժամանակների յուրացված և չյուրացված դասերը»

 

Աղբյուրները`

Գերմանիայի միավորումը

Օտտո ֆոն Բիսմարկ. 60 մեջբերում

Գ/Ֆ «Օտտո ֆոն Բիսմարկ»

Փ/Ֆ «Օտտո ֆոն Բիսմարկ. Գերմանական կայսրության հիմնադիրը»

Գերմանիայի և Իտալիայի միավորումը. ընդհանուրը և առանձնահատուկը

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

Բալկանյան թերակղզու պետությունները XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին

Բալկանյան պատերազմներ. Առաջին աշխարհամարտի նախաբանը

1905-1911 թվականների պարսկական հեղափոխությունը

Հրաչիկ Սիմոնյան. «1905-1912 թթ. պարսկական հեղափոխությունը և հայերը»

Երիտթուրքեր

1908 թ. երիտթուրքական հեղաշրջումը և խորհրդարանի ձևավորումը Օսմանյան կայսրությունում

ՀՅԴ-Երիտթուրքեր շփումներից. 1914, Կարին

Հեղափոխությունների պատմություն: Երիտթուրքեր

Սուն Յաթ Սեն

Փ/Ֆ «Ճապոնիան 1869-1912 թվականներին: Մեյձի դարաշրջան»

Րաֆֆի

Խաչատուր Աբովյան

Փ/Ֆ «Խաչատուր Աբովյան»

Հայորդիներ. Խաչատուր Աբովյան

2016 – 2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Համեմատել տարբեր քաղաքակրթությունների ավատատիրական հասարակությունները;
 2. Ապացուցել, որ հայկական ավատատիրությունը ինքնատիպ է;
 3. Բագրատունիների արքայատոհմի օրինակով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր ունի պատմության մեջ;
 4. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Բագրատունյաց Հայաստանի բանակը», «Հայկական վերածնունդ», « Հայկական ավատատիրության արևելյան բաղկացուցիչը» թեմաներից որևէ մեկով:
 5. Ապացուցել, որ մշակույթի զարգացումն ուղիղ համեմատական է պետության հզորությանը:
 6. Վերլուծել հայ — բյուզանդական հարաբերություններին նվիրված որևէ գրական ստեղծագործություն:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Ապացուցել, որ Բագրատունիների Հայաստանը հայկական պետականության պատմության կարևոր փուլ է:
 2. Ապացուցել, որ քոչվորների արշավանքները Հայաստան քաղաքակրթական բախման դրսևորումներ են;
 3. Թվարկել հայերի՝ քոչվորներից յուրացրած դրականն ու բացասականը կյանքի բոլոր ոլորտներում /պատասխանը հիմնավորել/:
 4. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Կիլիկիայի իրավական համակարգը» թեմայով:

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ–ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Թվարկել խաչակրաց արշավանքների ձեռքբերումները և ողբերգությունները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Ապացուցել, որ խաչակիրների և իսլամական Արևելքի քաղաքակրթական բախման հետևանքները վերացված չեն;
 3. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայերը և խաչակիրները», «Հայկական միջնադարի լույսն ու ստվերը», «Հարյուրամյա պատերազմի հերոսները և հակահերոսները», «Բյուզանդական կայսրության դասերը», «Իվան Ահեղը ռուսական պատմության համատեքստում» ;
 4. Ծանոթանալ Ֆրիկի ստեղծագործությանը և ներկայացնել միջին դպրոցի ենթակայքում հոդվածի կամ աուդիոձայնագրության /Բանաստեղծությունների կատարման/ ձևով;
 5. Ապացուցել, որ սոցիալական և մշակութային փոփոխություններն ուղիղ համեմատական չեն:

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Համեմատել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների և խաչակրաց արշավանքների քաղաքակրթական հետևանքները;
 2. Ապացուցել, որ եվրոպական վերածնունդը արևմտյան քրիստոնեության վերջի սկիզբն է;
 3. Համեմատել տարբեր քաղաքակրթությունների Վերածնունդները;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայ – ռուսական հարաբերությունները միջնադարում», «Հայ – եվրոպական հարաբերությունները միջնադարում», «Հայկական Վերածնունդ», «Գրիգոր Մագիստրոս», «Աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունների հերոսները և հակահերոսները», «Վերածնունդը համաշխարհային կինոարվեստում», «Ռեֆորմացիա և Հակառեֆորմացիա», «Մարտին Լյութեր», «Ճիզվիտների օրդեն»:

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Նոր ժամանակների հեղափոխությունների պատճառները և գործոնները», «Պատմական անհատը և հեղափոխությունը», «Անհայտ մնացած անհատը (սովորական մարդը) և հեղափոխությունը», «Նիդերլանդական հեղափոխությունը որպես առաջին բուրժուական հեղափոխություն», «Արդյո՞ք հեղափոխությունը խժռում է իր զավակներին», «Հեղափոխությունը որպես ազգի ձևավորման խթան»,
 2. Համեմատել անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխությունները;
 3. Վերլուծել Նոր ժամանակների հեղափոխական իրադարձությունների և անհատների մասին պատմող որևէ գեղարվեստական ստեղծագործություն:

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Իսրայել Օրի. Աստրախանում ընդհատված ճանապարհի հանգրվանները», «Դավիթ Բեկի գիտա-գեղարվեստական գնահատականը», «Դավիթ Բեկի դասերը», «Նապոլեոն Բոնապարտ. հանճարեղ չարագո՞րծ, թե՞ չհասկացված ազատարար», «XIX դարի ֆրանսիական հեղափոխությունների հերոսները և հակահերոսները», «XIX դարի Ֆրանսիան և XXI դարի Հայաստանը»;
 2. Թվարկել նապոլեոնյան պատերազմների պատճառները, առանձնահատկությունները և հետևանքները (պատասխանը հիմնավորել);
 3. Ապացուցել, որ ֆրանսիական հեղափոխությունների շարքն անխուսափելի էր;
 4. Ապացուցել, որ Գարեգինը Նժդեհը Դավիթ Բեկի գործի շարունակողն էր:

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Նոր ժամանակների գիտությունը», «Անհատի դերը պատմության մեջ նոր ժամանակների գործիչների օրինակով», «Ներսես Աշտարակեցի. ի հեճուկս հալածանքների», «Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպը և պատմական իրականությունը», «Նոր ժամանակների մանկավարժության նորամուծությունները», «Գիտության առաջընթացը նոր ժամանակներում», «Ռուսական գաղութատիրության դրսևորումները Հայաստանում»;
 2. Տալ նոր ժամանակների մշակույթի բաղկացուցիչներից որևէ մեկի բնութագիրը;
 3. Համեմատել նոր ժամանակների և միջնադարի գրականությունները;
 4. Ապացուցել, որ օտարի տիրապետության ցանկացած տարբերակ հանգեցնում է էթնիկական ինքնության կորստի:

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` Մայիս

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Զեյթուն, 1862 թվական. ապստամբությո՞ւն, թե՞ ինքնապաշտպանություն», «Հայկական հարց. բովանդակություն և լուծումներ», «Ֆիդայական շարժում», «Աշխարհը դեպի աշխարհամարտ տանող մայրուղում», «Հայ ժողովուրդը ցեղասպանությունից ցեղասպանություն տանող ճանապարհին, թե՞ չընդհատվող ցեղասպանություն», «Քաղաքական պայքարը Թուրքիայում XIX դարի II կեսին և XX դարի սկզբին և հայկական գործոնը»;
 2. Համեմատել հայկական կուսակցությունները գաղափարախություններն ու մարտավարությունները;
 3. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, հայկական հարցի միջազգայնացումը չարիք դարձավ հայ ժողովրդի գլխին:

2016 – 2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`01-09.09

 1. Սահմանել ,,Ավատատիրություն,, հասկացությունը;
 2. Բացատրել միջնադարի ժամանակագրական պարբերացումը:
 3. Ներկայացնել Բագրատունյաց Հայաստանի տնտեսության ճյուղերից որևէ մեկը:

 Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 3-4, 102-104

Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 45-46

Ավատատիրական կարգերի հաստատումը Հայաստանում

Ավատատիրական համակարգն արևմտյան Եվրոպայում

ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-16.09

 1. Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հաջողությունները և անհաջողությունները;
 2. Համեմատել Բագրատունի արքայատոհմի երկու արքաների /Ձեր ընտրությամբ/ ներքին քաղաքականությունը:
 3. Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի նշանավոր մշակութային գործիչներին;
 4. Ներկայացնել Բագրատունյաց Հայաստանի որևէ մշակութային գործչի կյանքն ու գործը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 146-158

Աշոտ Ա Բագրատունի

Հովհաննես – Սմբատ թուլակամ, անփառունակ գահակալը

Հայոց Բագրատունիների թագավորություն

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-24.09

 1. Սահմանել ,,Հայկական վերածնունդ,, հասկացությունը;
 2. Բացատրել հայկական վերածննդի պատճառները:

Աղբյուրներ` Վերածնունդ

Հայկական վերածնունդ

Մեր մեծերը. Գրիգոր Նարեկացի

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26-30.09

 1. Թվարկել ավատատիրական Արևելքի առանձնահատկությունները;
 2. Ներկայացնել և համեմատել ավատատիրության ժամանակագրությունը Արևելքում և Արևմուտքում:

Աղբյուրներ`

Ֆեոդալիզմ

Ավատատիրություն

ԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03 – 07.10

 1. Թվարկել Բագրատունիների պետության ստեղծման և կործանման նվազագույնը երեքական պատճառ;
 2. Բագրատունիների օրինակով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր է խաղում պատմության մեջ;
 3. Համեմատել 5-րդ և 10-րդ դարերի հայկական մշակույթը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 84 — 89, 98, 100 –102

Բագրատունյաց Հայաստան

Աշոտ Բ Երկաթ. երկաթյա կամքով հայրենիքի նվիրյալը

Բագրատունյաց թագավորությունը Հայաստանում

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10 – 14.10

 1. Թվարկել քոչվորական արշավանքները Հայաստան 11-13-րդ դարերում;
 2. Ապացուցել, որ հնարավոր էր ետ մղել քոչվորական ասպատակությունները;
 3. Համեմատել սելջուկյան և մոնղոլական տիրապետությունները Հայաստանում:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 107 – 110, 116 –119

Սելջուկ-թուրքերի արշավանքները

Սելջուկ թուրքերի արշավանքները Հայաստան

Մոնղոլական նվաճումները և Հայաստանը

Մոնղոլների տիրապետությունը Հայաստանում

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17 – 21.10

 1. Թվարկել Կիլիկիայում հայկական պետության առաջացման գործոնները;
 2. Համեմատել Բագրատունյաց Հայաստանի և Կիլիկիայի հայկական պետության տնտեսությունները;
 3. Սահմանել Կիլիկիայի հայկական պետության պատմությանն առնչվող յոթ հասկացություն;
 4. Նկարագրել Կիլիկիայի հայկական պետության մշակույթի մակարդակը;
 5. Կազմել Կիլիկիայի հայկական պետության ժամանակագրությունը;
 6. Թվարկել Կիլիկիայի հայկական պետության արտաքին քաղաքականության ձեռքբերումները և ձախողումները;
 7. Բնութագրել Մլեհին և նրա քաղաքականությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 121 – 145

Հայոց հնագույն Կիլիկիան

Կիլիկիայի հայկական պետության առաջացումը

Հայոց Կիլիկյան Թագավորություն

Կիլիկյան Հայաստանը և խաչակրաց արշավանքները

Կիլիկիայի հայոց թագավորության անհայտ էջերից

Մլեհ Ռուբինյան

Սովորենք պատմությունից` Մլեհ Ռուբինյան

Կիլիկիայի մանրանկարչության դպրոց

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 31.10-04.11

 1. Թվարկել խաչակրաց արշավանքների իրական և քարոզչական պատճառները;
 2. Բնութագրել խաչակիր ասպետներին;
 3. Կազմել խաչակրաց արշավանքների ժամանակագրությունը;
 4. Համեմատել խաչակրաց արշավանքներից ցանկացած երեքը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 51-56

Խաչակիրներ, խաչակրաց արշավանքներ. տեղեկատվական նյութ

Ինչպես խաչակիրները գրավեցին Երուսաղեմը

Հայերը և խաչակիրները

Գ/Ֆ «Երկնային թագավորություն»

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.11

 1. Սահմանել 14-17-րդ դարերի հայոց պատմության ութ հիմնական հասկացությունները;
 2. Բնութագրել 14-17-րդ դարերի մշակութային գործիչներից երեքին;
 3. Կազմել 14-17-րդ դարերի հայոց պատմության ժամանակագրությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 162-182

Մեր մեծերը. Գրիգոր Տաթևացի

  Քարոզ` մեղքերի մասին (Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի)

 Սիմեոն Լեհացի

Առաքել Դավրիժեցի

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.11

 1. Թվարկել Հարյուրամյա պատերազմի պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ Հարյուրամյա պատերազմն անխուսափելի էր;
 3. Սահմանել Հարյուրամյա պատերազմին առնչվող հինգ հասկացություն;
 4. Բնութագրել Հարյուրամյա պատերազմի ժասմանակաշրջանի որևէ գործչի:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 83-89

Հարյուրամյա պատերազմի առանձնահատկությունները

Հարյուրամյա պատերազմ

Ժաննա դ’Արկի հակասական պատմությունը

Սև արքայազնը սպիտակ ձիու վրա

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.11

 1. Թվարկել Արևելահռոմեական կայսրության կործանման պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ Բյուզանդական կայսրության կործանումն անխուսափելի էր;
 3. Սահմանել 15-րդ դարի եվրոպական պատմության կարևորագույն հասկացությունները;
 4. Կազմել Եվրոպայի 14-15-րդ դարերի պատմության ժամանակագրությունը, ընդգծելով 5 կարևորագույն իրադարձությունները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 88-92

Բյուզանդական կայսրության պատմություն (քարտեզ)

Կոնստանդնուպոլսի և Բյուզանդական կայսրության անկումը

Բյուզանդիայի անկումը

Կայսրության կործանումը: Բյուզանդական դաս

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 28.11-02.12

 1. Կազմել ռուսական պետության ժամանակագրությունը մինչև 17-րդ դար;
 2. Բնութագրել ուսումնասիրված ժամանակաշրջանի որևէ ռուս գործչի;
 3. Ռուսական պատմության օրինակներով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր ունի մարդկության երթի ճանապարհին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 93-99

Ռուսաստանի պատմություն

Ռուսաստանի պատմությունը երեխաների համար

Իվան Ահեղ. դիմանկար առանց մշակման

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05- 09.12

 1. Թվարկել աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունները;
 2. Բնութագրել աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանի որևէ գործչի;
 3. Ապացուցել, որ աշխարհագրական Մեծ հայտնագործություններն անխուսափելի էին;
 4. Համեմատել տարբեր ճանապարհորդությունների ընթացքը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ124-130

Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններ

Աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունների դարաշրջանը

Հերոսներ և հակահերոսներ. Քրիստափոր Կոլումբոսը, Ամերիգո Վեսպուչչին և Ամերիկայի հայտնագործումը

Աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունները. նախադրյալներ և հետևանքներ

Ֆերնան Մագելան. ճանապարհորդություն աշխարհի շուրջը

Վասկո դա Գամայի առեղծվածային առաքելությունը

Գ/Ֆ «Կոնկիստադորներ»

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12- 16.12

 1. Թվարկել եվրոպական վերածննդի պատճառները;
 2. Բնութագրել Վերածննդի տարբեր ոլորտների մեկական գործչի;
 3. Կազմել եվրոպական վերածննդի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ Լեոնարդո դա Վինչին եվրոպական վերածննդի խորհրդանիշն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ131-135

Վերածնունդ կամ Ռենեսանս. ընդհանուր բնութագիր

Վերածննդի դարաշրջանը

Վերածննդի դարաշրջանի մշակույթը

Սերիալ «Դա Վինչիի հրեշները»

Վ/Ֆ «Միքելանջելոյի գաղտնիքները»

Լույս և ստվեր: Կարավաջոյի առեղծվածը

Գրիգոր Մագիստրոս

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19- 23.12

 1. Թվարկել Ռեֆորմացիայի պատճառները և հետևանքները;
 2. Բնութագրել Ռեֆորմացիայի և Հակառեֆորմացիայի մեկական գործչի;
 3. Կազմել Ռեֆորմացիայի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ Ռեֆորմացիան հայկական արմատներ ունի:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ136-140

Պավլիկյաններ. քարկոծված դեմոկրատիա և ազատություն

Թոնդրակեցիներ

Վահագն Դավթյան. «Թոնդրակեցիներ» (հատվածներ պոեմից)

Ռեֆորմացիա

Հակառեֆորմացիա

Վ/Ֆ «Փնտրեք և կգտնեք». սուրբ Իգնատիոս Լոյոլա

Ճիզվիտներ

Ռեֆորմացիայի ժառանգները

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.01- 03.02.2017

 1. Համեմատել տեխնիկայի ներդրման տեմպերը տնտեսության տարբեր ճյուղերում;
 2. Թվարկել արդյունաբերական զարգացման արդյունքները;
 3. Պատմել Նիդերլանդական հեղափոխության մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 7-17

Նիդերլանդական հեղափոխություն

Գ/Ֆ «Հողմաղաց և խաչ»

Արդյունաբերական հեղաշրջում

Տեխնիկայի զարգացումը XVII-XVIII դարերում

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.02.2017

 1. Համեմատել անգլիական հեղափոխության ժամանակաշրջանի գործիչներին;
 2. Ապացուցել, որ անգլիական հեղափոխությունն անավարտ հեղափոխություն է;
 3. Պատմել անգլիական հեղափոխության ընթացքի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 25-30

Պատմության 10 ամենադաժան բռնապետերը

Մարդկության պատմության 10 ամենաարյունռուշտ բռնապետերը

Անգլիական հեղափոխություն

Փ/Ֆ «Անգլիական հեղափոխության պատճառները և սկիզբը»

Փ/Ֆ «Անգլիական հեղափոխություն: Կրոմվել»

Գ/Ֆ «Կրոմվել»

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.02.2017

 1. Համեմատել ամերիկյան հեղափոխության գործիչներին;
 2. Ապացուցել, որ հյուսիսամերիկյան նահանգների անկախության պատերազմը նաև հեղափոխություն էր;
 3. Պատմել ամերիկյան հեղափոխության ընթացքի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 31-35

ԱՄՆ-ի Սահմանադրության մշակումն ու ընդունումը

ԱՄՆ Սահմանադրությունը

ԱՄՆ-ը 18-րդ դարում

Թոմաս Ջեֆերսոն. կենսագրություն

ԱՄՆ անկախության հռչակագիրը

ԱՄՆ Սահմանադրությունը

Փ/Ֆ «ԱՄՆ. կայսրության ծննդի պատմությունը»

Գ/Ֆ «Ջեֆերսոն»

Փ/Ֆ «Պատմության գաղտնիքները. Ջորջ Վաշինգտոն»

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.02.2017

 1. Համեմատել ուսումնասիրված հեղափոխությունների պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ ֆրանսիական հեղափոխությունն իսկապես մեծ էր;
 3. Պատմել 18-րդ դարի Ֆրանսիական հեղափոխության ընթացքի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 36-43

Ֆրանսիական հեղափոխություն

Կանայք 18-րդ դարի ֆրանսիական մեծ հեղափոխության ընթացքում

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունն ու ժամանակակից հայերը

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության արձագանքները «Ազդարարում»

Ա. Լևանդովսկի. «Ռոբեսպիեր» (փաստագրական վեպ)

Փ/Ֆ «Բարքերի պատմություն: Ֆրանսիական մեծ հեղափոխություն»

Գ/Ֆ «Ֆրանսիական հեղափոխություն. սարսափի տարիներ»

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.02-03.03.2017

 1. Պատմել Իսրայել Օրու գործունեության կամ Արցախում XVIII դարի առաջին կեսին մղված ազատագրական պայքարի մասին;
 2. Կազմել XVIII դարի առաջին կեսի հայ ազատագրական պայքարի ժամանակագրությունը;
 3. Ապացուցել, որ Իսրայել Օրու ծրագրերը դատապարտված էին ձախողման:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 7-16

Արցախի ազատագրական պայքար (1724-1731)

Ազատագրական պայքարը 18-րդ դարու 20-30-ական թուականներուն

Հասան Ջալալյաններ

Իսրայել Օրին և հայ ազատագրական շարժումը

Փ/Ֆ «Իսրայել Օրի»

Հայորդիներ. Իսրայել Օրի

Փ/Ֆ «Եսայի Հասան-Ջալալյան»

Ձայն Արարատի – 65 Հայաստանը 16-18-րդ դարերում

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.03.2017

 1. Պատմել Դավիթ Բեկի և Մխիթար սպարապետի ղեկավարած ազատագրական պայքարի մասին;
 2. Պատմել Հովսեփ Էմինի գործունեության մասին;
 3. Ապացուցել, որ մադրասահայ խմբակի գործունեությունն արդյունավետ էր;
 4. Ապացուցել, որ 18-րդ հայ ազատագրական շարժման ծրագրերն իրատեսական էին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 17-28

Դավիթ Բեկ

Գ/Ֆ «Հուսո աստղ»

Գ/Ֆ «Դավիթ Բեկ»

Սովորենք պատմությունից` Դավիթ Բեկ

Վերընթերցելով պատմության դասագիրքը. Դավիթ Բեկի իշխանությունը որպես պետության կայացման մոդել

Մխիթար Սպարապետ

Րաֆֆի. «Խամսայի մելիքությունները»

Հայորդիներ. Հովսեփ Էմին

Հայոց հարց. Շահամիր Շահամիրյան

Շահամիր Շահամիրյան. «Որոգայթ փառաց»

Հայաստանի ազատագրության Հյուսիսային ծրագիրը

Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղության

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.03.2017

 1. Համեմատել Նապոլեոն Բոնապարտին Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխության գործիչների հետ;
 2. Պատմել նապոլեոնյան պատերազմների մասին;
 3. Ապացուցել, որ ֆրանսիական կայսրությունը ժամանակավրեպ էր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 44-50

Նապոլեոն Բոնապարտ

10 փաստ Նապոլեոն Բոնապարտի մասին

Նապոլեոն Բոնապարտ (հետաքրքրաշարժ փաստեր)

Մեծն և անհաղթ Նապոլեոն Բոնապարտի 25 հանճարեղ ցիտատները

Փ/Ֆ «Նապոլեոն Բոնապարտ»

Նապոլեոն Բոնապարտ

Նապոլեոն Բոնապարտ: Արշավանքներ և նվաճումներ

Վ/Ֆ «Նապոլեոն Բոնապարտ»

Վ/Ֆ «Ֆրանսիական կայսրության պատմություն: Նապոլեոն»

Գ/Ֆ «Նապոլեոն» (1-4 սերիա)

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.03.2017

 1. Համեմատել XIX դարի ֆրանսիական հեղափոխությունները;
 2. Բնութագրել XIX դարի որևէ հեղափոխական կամ հակահեղափոխական գործչի;
 3. Պատմել Փարիզի Կոմունայի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմւթյուն, 8-րդ դասարան, էջ 51-54, 58-59, 119-120

Ֆրանսիական հեղափոխություն (1830, 1848-49 թվականներ)

Փարիզի Կոմունա (1871 թվական)

19-րդ դարի ֆրանսիական հեղափոխությունները

Ֆրանսիան 19-րդ դարում

1830 թվականի հուլիսյան հեղափոխությունը Ֆրանսիայում

Փ/Ֆ «1848 թվականի հեղափոխությունը Ֆրանսիայում»

Փ/Ֆ «1871 թվականի Փարիզի Կոմունան»

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Համեմատել Գերմանիայի և Իտալիայի միավորման գործընթացները;
 2. Պատմել բալկանյան ժողովուրդների անկախության գործընթացի մասին;
 3. Բնութագրել Օտտո ֆոն Բիսմարկին և Ջուզեպպե Գարիբալդուն:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 124-133

Գերմանիայի վերամիավորում

Այսպես խոսեց Բիսմարկը

Իտալիայի վերամիավորում

Գարիբալդի Ջուզեպպե

Օտտո ֆոն Բիսմարկ.մարդկային դեմքով երկաթյա կանցլերը

Գարիբալդի, Ջուզեպպե

Վ/Ֆ (2 մասանոց). «Բիսմարկ.կանցլեր և դև»

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.04.2017

 1. Պատմել ԱՄՆ քաղաքացիական պատերազմի մասին;
 2. Բնութագրել Աբրահամ Լինքոլնին;
 3. Թվարկել ստրկության վերացման հետևանքները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 116-118

Ամերիկայի քաղաքացիական պատերազմ

Աբրահամ Լինքոլն

Աբրահամ Լինքոլնի նամակը` ուղղված իր տղայի ուսուցչին

Քաղաքացիական պատերազմն ԱՄՆ-ում

Ամերիկյան լեգենդ: 7 գլխավոր առասպելներ ԱՄՆ-ի քաղաքացիական պատերազմի մասին

Աբրահամ Լինքոլնի ասույթներից

Վ/Ֆ «Քաղաքացիական պատերազմն ԱՄՆ-ում»

Փ/Ֆ «Պատմության գաղտնիքները. Աբրահամ Լինքոլն»

Վ/Ֆ «Աբրահամ Լինքոլն.առասպելներ և իրականություն»

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.04.2017

 1. Պատմել նոր ժամանակների կրթության և գիտության մասին;
 2. Վերլուծել նոր ժամանակների որևէ գրական ստեղծագործություն;
 3. Թվարկել նոր ժամանակների մշակույթի ձեռքբերումները;
 4. Պատմել նոր ժամանակների գրականության և արվեստի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 82-93, 162-167

Նոր ժամանակաշրջանը Եվրոպայում

17-րդ դարի գեղարվեստական ուղղությունները Եվրոպայում

Ռուս գրականություն

Ֆրանսիական գրականությունը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին

Լուսավորության դարաշրջանը

Դպրոցը և մանկավարժությունն Արևմտյան Եվրոպայում XVII-XIX դարերում

Գիտության պատմությունը

XIX դարի տեխնիկան, գիտությունը, փիլիսոփայությունը, գրականությունը և արվեստը

Նոր ժամանակի արվեստը

Օպերան XVII դարում

Նոր ժամանակի մշակույթը

17-րդ դարի գրականության առանձնահատկությունները

18-րդ  դարի գրականությունը (ուսումնական տեսաֆիլմ)

Ու/Ֆ (2 մասանոց). «Գիտության և տեխնիկայի զարգացման պատմությունը»

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25-28.04.2017

 1. Պատմել XIX դարի առաջին կեսի ռուս-պարսկական և ռուս-թուրքական պատերազմների և նրանց հետևանքների մասին;
 2. Համեմատել հայ ժողովրդի երեք հատվածների վիճակը 19-րդ դարի առաջին կեսին;
 3. Բնութագրել Ներսես Աշտարակեցուն:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 29-42

Ռուս-պարսկական պատերազմներ

1826-28 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմը: Շուշու պաշտպանությունը

Թուրքմենչայի պայմանագիրը` օրիգինալ տեքստ

Ռուս-թուրքական 13 պատերազմները և նրանց վիճակագրրությունը

Ռուս-թուրքական պատերազմ (1806-1812)

Ռուս-թուրքական պատերազմ (1828-1829)

Ադրիանապոլսի պայմանագիրը

Ներսես Ե Աշտարակեցի

Ներսես Ե Աշտարակեցի

Ներսես Աշտարակեցի` պաշտպան հայրենյաց

Ներսես Ե Աշտարակեցի կաթողիկոս և Կարապետ արքեպիսկոպոս Բագրատունի. կենսագրական զուգահեռներ

Հայորդիներ. Ներսես Աշտարակեցի

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.05.2017

 1. Համեմատել հայ ժողովրդի վիճակը Օսմանյան և Ռուսական կայսրություններում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին;
 2. Պատմել հայկական միջավայրում ձևավորված հասարակական-քաղաքական հոսանքների մասին;
 3. Վերլուծել արևմտահայերի ազգային սահմանադրության բովանդակությունը;
 4. Թվարկել Զեյթունի 1862 թվականի ապստամբության պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 55-72

Դարձյալ արևմտահայերի ազգային սահմանադրության մասին

Հայ հասարակական հոսանքները XIX դարի 50-70-ական թվականներին

Զեյթունի 1862 թվականի ապստամբությունը (ապստամբության 100-ամյակի առթիվ)

Զեյթունի 1862 թվականի ապստամբությունը

Տեսաֆիլմ «Ալեքսանդր Մանթաշյանց»

Գ/Ֆ «Գիշերվա մեջ առկայծող կրակը (Միքայել Նալբանդյան)»

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-12.05.2017

 1. Թվարկել հայկական հարցի միջազգայնացման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմել 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի մասին;
 3. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ հայ ազատագրական կազմակերպությունները և խմբակները կուսակցությունների ստեղծման հիմքում էին;
 4. Համեմատել հայկական ազգային կուսակցությունները;

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 73-87

Հայկական հարց

Հայկական հարց

Հայկական հարց

Հայկական հարցի միջազգայնացման խնդիրը հասարակական մտքի և պատմագիտության մեջ

Հայկական հարցի միջազգայնացումը 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմից հետո

Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները

Հայ ազգային կուսակցությունների ստեղծումը

Հայ ազգային կուսակցությունները

Հայ ազգային կուսակցությունների կազմավորումը

Արմենական կուսակցություն

Փ/Ֆ «Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը 128 տարեկան է»

Փ/Ֆ «ՀՅԴ պատմությունը»

Փ/Ֆ «Հայկական հարցը և հայ ազգային կուսակցությունները»

 

 

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-20.05.2017

 1. Պատմել հայդուկային շարժման մասին;
 2. Համեմատել նշանավոր հայդուկապետերին;
 3. Թվարկել համիդյան կոտորածների պատճառները և հետևանքները;
 4. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ Առաքելոց վանքի կռիվը էական իրադարձություն է հայ ազատագրական պայքարի պատմության մեջ;
 5. Վերլուծել XX դարասկզբի հայկական հակացարական պայքարը;
 6. Պատմել հայ-թաթարական ընդհարումների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 88-105

Հայ ֆիդայական շարժում

Հայ հայդուկային շարժում

Ֆիդայական շարժումները 1880-1907 թթ.

Ֆիդայական շարժում (թեստ)

Հայկական կոտորածներ (1894-96)

Հայերի բռնի իսլամացումը 1894-96 թթ. կոտորածների տարիներին

Անդրանիկ. «Առաքելոց վանքին կռիւը»

Առաքելոց վանքի կռիվը

Եկեղեցական գույքի բռնագրավման օրենք (1903)

Հայ-թաթարական ընդհարումներ

Ազգամիջյան հակամարտությունը որպես էթնիկ ինքնության ձևավորման գործոն (1905-1906թթ. ընդհարումների օրինակով)

Ձայն Արարատի-51 Հայ ֆիդայական-ազատագրական 1860-1910 թթ.

Վ/Ֆ «Գևորգ Չաուշ»

Վ/Ֆ «Հրայր Դժոխք»

Վ/Ֆ «Զորավար Անդրանիկ. Առաքելոց վանքի կռիվը»

Այս օրը 06.02 «Հայ-թաթարական ընդհարումներ»

 

 

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-26.05.2017

Անհատական և խմբային բանավոր ու գրավոր ամփոփում

2015 – 2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ՏՆԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Համեմատել տարբեր քաղաքակրթությունների ավատատիրական հասարակությունները;
 2. Ապացուցել, որ հայկական ավատատիրությունը ինքնատիպ է;
 3. Բագրատունիների արքայատոհմի օրինակով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր ունի պատմության մեջ;
 4. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Բագրատունյաց Հայաստանի բանակը», «Հայկական վերածնունդ», « Հայկական ավատատիրության արևելյան բաղկացուցիչը» թեմաներից որևէ մեկով:
 5. Ապացուցել, որ մշակույթի զարգացումն ուղիղ համեմատական է պետության հզորությանը:
 6. Վերլուծել հայ — բյուզանդական հարաբերություններին նվիրված որևէ գրական ստեղծագործություն:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Ապացուցել, որ Բագրատունիների Հայաստանը հայկական պետականության պատմության կարևոր փուլ է:
 2. Ապացուցել, որ քոչվորների արշավանքները Հայաստան քաղաքակրթական բախման դրսևորումներ են;
 3. Թվարկել հայերի՝ քոչվորներից յուրացրած դրականն ու բացասականը կյանքի բոլոր ոլորտներում /պատասխանը հիմնավորել/:
 4. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Կիլիկիայի իրավական համակարգը,, թեմայով:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ–ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Թվարկել խաչակրաց արշավանքների ձեռքբերումները և ողբերգությունները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Ապացուցել, որ խաչակիրների և իսլամական Արևելքի քաղաքակրթական բախման հետևանքները վերացված չեն;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Միջնադարի լույսն ու ստվերը» կամ «Գրիգոր Տաթևացի»թեմայով;
 4. Ծանոթանալ Ֆրիկի ստեղծագործությանը և ներկայացնել միջին դպրոցի ենթակայքում հոդվածի կամ աուդիոձայնագրության /Բանաստեղծությունների կատարման/ ձևով;
 5. Ուսումնասիրել Ժաննա դ’Արկի կյանքն ու գործը:

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Համեմատել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների և խաչակրաց արշավանքների քաղաքակրթական հետևանքները;
 2. Ապացուցել, որ եվրոպական վերածնունդը արևմտյան քրիստոնեության վերջի սկիզբն է;
 3. Համեմատել տարբեր քաղաքակրթությունների Վերածնունդները;
 4. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայ – ռուսական հարաբերությունները միջնադարում» կամ «Հայ – եվրոպական հարաբերությունները միջնադարում» թեմայով:

Առցանց ուսուցում

Ութերորդ դասարան

 1. Կազմել քառամակարդակ` հեշտ, միջին, դժվար, դժվարագույն, առաջադրանքներ (քանակը չի սահմանափակվում) «Ռեֆորմացիա» թեմայից և տեղադրել բլոգում;
 2. Մյուս ութերորդ դասարանցիների բլոգներից ընտրել մեկական առաջադրանք յուրաքանչյուր մակարդակից, կատարել և կատարած աշխատանքն ուղարկել ուսուցչին մինչև հունվարի 24-ը, ժամը 18:00;
 3. Աղբյուրներ` http://www.crossnews.am/2014/09/05/ays-oreh-patmuthyan-mej-shveycarakan-reformacia-ev-henrix-loretti/, http://wol.jw.org/hy/wol/d/r44/lp-rea/2003686, Ժան Կալվին, https://www.youtube.com/watch?v=C3T8ggHXENw, https://www.youtube.com/watch?v=h4K9lluawG0, այլ աղբյուրներ սովորողի ընտրությամբ:

 

Ծանոթություն. սույն առաջադրանքի կատարումը էական (նվազագույնը` 50%) նշանակություն ունի 2016 թվականի հունվարը գնահատելիս:

Առցանց ուսուցում. պարտադիր առաջադրանք – 2 (8-րդ դասարան)

Կատարման ժամկետը` 25-27.01.2016

 1. Թվարկել նիդերլանդական հեղափոխության պատճառները;
 2. Բնութագրել նիդերլանդական հեղափոխության որևէ գործչի;
 3. Համառոտ շարադրել /10-15 նախադասությամբ/ լեգենդը Թիլ Ուլենշպիգելի մասին;
 4. Ապացուցել, որ նիդերլանդական հեղափոխության հաղթանակն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Նիդերլանդական հեղափոխություն, http://www.history-names.ru/n/niderlandskaya_revoluciya.shtml, https://www.youtube.com/watch?v=caVVO8Qa4IQ, Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 141-142

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Համեմատել նիդերլանդական, անգլիական, ամերիկյան և ֆրանսիական հեղափոխությունները;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Հեղափոխություն. աղետ, թե՞ որակական թռիչք» թեմայով;
 3. Վերակառուցել 16-17-րդ դարերի հայոց պատմության որևէ իրադարձություն:

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Համեմատել 18-19-րդ դարերի նշանավոր երեք գործիչների;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Թերագնահատված ժամանակաշրջան. 1722-1730թթ. հայկական պետությունը» թեմայով;
 3. Ապացուցել, որ ազգային պետությունների առաջացումն անխուսափելի էր:

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ-ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Նոր ժամանակների մշակույթի գլուխգործոցները» թեմայով;
 2. Համեմատել հայ ժողովրդի վիճակը 18-րդ և 19-րդ դարերում;
 3. Սահմանել նոր ժամանակների 10 գլխավոր հասկացությունները:

ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ-ՅՈԹԱՆԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մայիս

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայ ժողովուրդը ցեղասպանությունից ցեղասպանություն տանող ճանապարհին» թեմայով;
 2. Համեմատել Օսմանյան և Ռուսական կայսրությունները 1878-1914 թվականներին;
 3. Ապացուցել, որ 19-րդ դարն ավարտվում է 1914 թվականին: