Հեռավար դպրոց

7-րդ դասարան

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետըմարտ

 1. Վերլուծել Կիլիկիայի հայ արքաների գործունեության պատճառները և հետևանքները;
 2. Թվարկել X-XIV դարերի հայկական մշակույթի 5 կարևորագույն ստեղծագործությունները (ընտրությունը հարկ է հիմնավորել);
 3. Համեմատել Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու ստեղծագործությունները:

Աղբյուրներ`

Փ/Ֆ «Կիլիկյան Հայաստանի ֆենոմենը» (մաս առաջինմաս երկրորդ)

Գրիգոր Նարեկացին և «Հայկական Վերածնության» հարցը

Գրիգոր Նարեկացի

Մեր մեծերը. Գրիգոր Նարեկացի

Մեր մեծերը. Գրիգոր Տաթևացի

Մեր մեծերը. Գրիգոր Մագիստրոս

Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասեր

Մարդու և բնության փոխհարաբերության հարցը Հովհաննես Սարկավագի «Բան իմաստութեան» քերթվածում

Մխիթար Գոշի դատաստանագիրք

Մեր մեծերը. Մխիթար Գոշ

Վարդան Այգեկցի

Մխիթար Հերացի

Մեր մեծերը. Ներսես Շնորհալի

Մեր մեծերը. Թորոս Ռոսլին

Մեր մեծերը. Սարգիս Պիծակ

Մերմեծերը. Ֆրիկ

Մեր մեծերը. Ասողիկ Ստեփանոս Տարոնեցի

Մեր մեծերը. Կիրակոս Գանձակեցի

Փ/Ֆ «Համալսարաններ»

8-րդ դասարան

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետըմարտ

1. Բնութագրեք XIX դարում ազգային հիմնախնդրի լուծմանը լծված անհատականություններին;

2. Վերլուծեք ազգային հիմնախնդրի լուծման համաշխարհային փորձը;

3. Թվարկեք XIX դարի II կեսի և XX դարի սկզբի հայոց ազատագրական պայքարի  դասերը:

Աղբյուրները`

Երկաթյա կանցլերի մտքերն ու ասույթները

Այսպես խոսեց … Բիսմարկը

Գերմանիան 1871-1896 թվականներին

Օտտո ֆոն Բիսմարկ

Օտտո ֆոն Բիսմարկ. ասույթներ

Փ/Ֆ «Օտտո ֆոն Բիսմարկ. Գերմանական կայսրություն

արարողը»

Իտալիայի ազգային հեղափոխության ղեկավարներ

Սարդինայի թագավորությունն ու Իտալիայի միավորումը

Իտալիայի ազգային-ազատագրական պայքարի

առաջնորդները հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ

Ջուզեպպե Գարիբալդի

Ազգայնականությունը և ազատական արժեքները

Ինչպես Ջուզեպպե Գարիբալդին միավորեց Իտալիան

Գարիբալդի: Իտալական հեղափոխության առաջնորդը

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

 Հայ հայդուկային շարժում

Ֆիդայիներ

Ձայն Արարատի – 51. Հայ ֆիդայական-ազատագրական

պայքարը 1860-1910 թթ.

Մեր մեծերը. Արաբո

Մեր մեծերը. Մախլուտո

Մեր մեծերը. Հրայր Դժոխք

9-րդ դասարան

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետըմարտ

 1. Ներկայացրեք մարդկային քաղաքակրթությունների հիմնախնդիրների լուծման Ձեր տեսլականները և ճանապարհային քարտեզը;
 2. Ներկայացրեք Հայկական հեղափոխության զարգացման Ձեր տեսլականները և ճանապարհային քարտեզը:

Աղբյուրներ`

Համամոլորակային հիմնախնդիրներ

Քաղաքակրթության տեսությունը աշխարհաքաղաքական հայեցակարգերում

Նոր հազարամյակի հումանիստական պարադիգմայի հարցի շուրջ

Մարդկության հիմնախնդիրները XXI դարում

XXI դարի սպառնալիքները

Տեղեկատվական հասարակություն

Ստեփան Գրիգորյան. «Հայկական թավշյա հեղափոխություն»

«Թավշյա հեղափոխության» ծագումնաբանությունը

Մի քանի տարրական փաստեր «հեղափոխությունների» մասին

«Գունավոր հեղափոխություններ»

Գունավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգիաները և դրանց դրսևորումները հետխորհրդային տարածաշրջանում

Ինչու և ինչպես թավշյա հեղափոխություն

Թավշյա հեղափոխություն

Սովետը, ջինսի սերունդը և թավշյա հեղափոխությունը

Գունավոր հեղափոխությունները հոգեբանական ահաբեկչության տեսակ են

Հայաստանյան «թավշյա» հեղափոխության միֆերը

Թավշյա հեղափոխություն

Հայկական հեղափոխության առանձնահատկությունները

Թավշյա հեղափոխության արձագանքներն Իրանում

Հայկական հեղափոխության դասերի մասին

30 քայլ դեպի թավշյա հեղափոխություն

Փ/Ֆ «Թավշյա հեղափոխության» խրոնիկան»

Փ/Ֆ «Թավշյա հեղափոխության» հայկական մոդելը

Հայկական թավշյա հեղափոխության հաջողության բանալիներից մեկը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն էին

Առաջին տաղավար (Հ1). Թավշյա հեղափոխություն

Թավշյա հեղափոխություն

Ինչ է թավշյա հեղափոխությունը

Հայկական «թավշյա հեղափոխություն». նպատակներ, ուժեր և հնարավոր հետևանքներ

Փ/Ֆ «Հայկական «թավշյա հեղափոխությո՞ւն»

10-րդ դասարան

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Վերլուծել Վաչագան Բարեպաշտի Սահմանադրությունը;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Անհատի դերը վաղ միջնադարում» թեմայով;
 3. Ապացուցեք, որ ուսումնական ձեռնարկներում առկա են բովանդակային թերություններ:

 

Աղբյուրներ`

Ժողովուրդների մեծ գաղթ

Կառլոս Մեծ

Ավատատիրություն

Ավատատիրություն. սահմանումներ տարբեր գաղափարախոսական տեսանկյուններից

Արևմտյան Եվրոպայի ավատատիրության ընդհանուր բնութագիրը և առանձնահատկությունները

Ժողովուրդների մեծ գաղթը. պատմության մեծագույն առեղծված

Փ/Ֆ «Ժողովուրդների մեծ գաղթը»

Փ/Ֆ «Ֆրանսիայի արքաները: Կառլոս Մեծ»

Գ/Ֆ «Կառլոս Մեծ»

Մամիկոնյաններ (կենսագրական ակնարկ)

Սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանի հորդորն իր զորագնդին` Ավարայրի ճակատամարտ մեկնելու առաջ

Վարդանանց պատմությունը Եղիշեի և Փարպեցու հակընդդեմ մեկնությամբ

Արշակ Բանուչյան. «Եղիշեի «Վարդանանց պատերազմի» հնագույն պատառիկի նոր վերծանությունը»

Եղիշե. «Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին»

Ղազար Փարպեցի. «Հայոց պատմություն»

Թովմա Արծրունի. «Պատմություն Տանն Արծրունյաց»

Վահանանց պատերազմի մարտավարությունը

Վահանանց պատերազմը

Ձայն Արարատի 62 Մարզպանական Հայաստանը. Վասակ Սյունի, Վարդան Մամիկոնյան

Ձայն Արարատի – 64 Վարդանանց պատերազմ

Վաչագան Բարեպաշտի Սահմանադրությունը

Հուստինիանոս Ա

Արցախահայության հակաարաբական ապստամբությունները

Թեոդորոս Ռշտունի

Սովորենք պատմությունից` Թեոդորոս Ռշտունի

Արմինիա կուսակալություն

Արմինիայի ապստամբություն (850-855)

2019 – 2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 9-3 ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ  ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.09.2019

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ առաջին աշխարհամարտն անխուսափելի էր;
 2. Նկարագրեք առաջին աշխարհամարտի առաջին փուլի կարևոր ճակատամարտերից մեկը;
 3. Վերլուծեք ռուսական բանակի գործողությունները Արևմտյան Հայաստանում:

Երկրորդ խումբ

 1. Թվարկեք առաջին աշխարհամարտի պատճառները;
 2. Պատմեք համաշխարհային պատերազմի կովկասյան ճակատում ծավալված ռազմական գործողությունների մասին;
 3. Սահմանեք Մեծ պատերազմի 5 առանցքային հասկացությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 112-116, Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 136-142

 

   ԵՐՐՈՐԴ  ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ առաջին աշխարհամարտի տարիների հայկական կամավորական շարժումը մեր պատմության հերոսական էջերից է և պատմականորեն արդյունավետ էր ու անխուսափելի;
 2. Համեմատեք Դիլմանի և Արարայի ճակատամարտերը;
 3. Վերլուծեք Մեծ պատերազմի դասերը:

Երկրորդ խումբ                  

 1. Թվարկեք հայկական կամավորական շարժման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք Դիլմանի ճակատամարտի մասին;
 3. Թվարկեք առաջին աշխարհամարտի հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 116-121, Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 143-149

 

         ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 23-27.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Հայոց ցեղասպանությունն անխուսափելի էր;
 2. Կազմեք Հայոց ցեղասպանության մեղավորների վարկանիշային աղյուսակը: Պատասխանը հիմնավորեք;
 3. Վերլուծեք Մեծ Եղեռնի դասերը:

Երկրորդ խումբ

 1. Սահմանեք «Ցեղասպանություն» հասկացությունը;
 2. Թվարկեք Հայոց ցեղասպանության պատճառները և հետևանքները;
 3. Պատմեք երիտթուրքերի ցեղասպանական ծրագրերի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 122-128

ՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 30.09-04.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Հայոց ցեղասպանության ընթացքում ինքնապաշտպանական կռիվներն անհատների գործունեության արդյունք են;
 2. Վերլուծեք համընդհանուր ինքնապաշտպանության իրականացման հնարավորությունները և նրանց չիրականացման պատճառները;
 3. Վերլուծեք Ինքնապաշտպանության դասերը:

 

Երկրորդ խումբ                            

 1. Սահմանեք «Ինքնապաշտպանություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 9 հասկացություն;
 2. Թվարկեք Ինքնապաշտպանության կենտրոնները և ղեկավարներին;
 3. Ձեր ընտրությամբ պատմեք Ինքնապաշտպանության որևէ դրվագի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 129-133

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 07-11.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Հայոց առաջին հանրապետությունը պատմական հանգամանքների նպաստավոր զուգակցման արդյունք էր;
 2. Վերլուծեք առաջին հանրապետության իշխանությունների ներքին քաղաքականությունը;
 3. Համեմատեք առաջին հանրապետության տարիների հակապետական զինված ելույթները:

 

Երկրորդ խումբ                             

 1. Սահմանեք «Անկախ պետություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 9 հասկացություն, որոնք առնչվում են հայոց պատմությանը;
 2. Թվարկեք հայոց առաջին հանրապետության 4 վարչապետերին և նրանց կառավարման ժամանակահատվածները;
 3. Պատմեք հայոց առաջին հանրապետության ներքին դրության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 6-21

 

         ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 14-18.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Սևրի պայմանագիրը և Վիլսոնի իրավարար վճիռն ընդամենը թղթի կտորներ են;
 2. Վերլուծեք առաջին հանրապետության իշխանությունների արտաքին քաղաքականությունը;
 3. Բնութագրեք առաջին հանրապետության գործիչներից երեքին Ձեր ընտրությամբ:

 

Երկրորդ խումբ                             

 1. Կազմեք առաջին հանրապետության արտաքին քաղաքական քայլերի ժամանակագրությունը;
 2. Բնութագրեք առաջին հանրապետության գործիչներից որևէ մեկին Ձեր ընտրությամբ;
 3. Պատմեք հայոց առաջին հանրապետության` հարևան պետությունների հետ ունեցած հարաբերությունների մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 25-36

 

       ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 21-25.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հայոց առաջին հանրապետության կործանումն անխուսափելի էր;
 2. Վերլուծեք առաջին հանրապետության պատմական դասերը;
 3. Համեմատեք Փետրվարյան և Մայիսյան ապստամբությունները:

 

Երկրորդ խումբ                         

 1. Կազմեք Խորհրդային Հայաստանի 1920-1922 թվականների ժամանակագրությունը;
 2. Բնութագրեք Ալեքսանդր Մյասնիկյանին;
 3. Պատմեք 1920 թվականի հայ – թուրքական պատերազմի և փետրվարյան ապստամբության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 37-42, 46-49

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 04-08.11

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Խորհրդային Հայաստանում արդյունաբերության զարգացման այլ տարբերակ, բացի իրականացվածից, չկար;
 2. Վերլուծեք «ՆԷՊ» երևույթը;
 3. Համեմատեք Խորհրդային Հայաստանի 1920-1941 և 1945-1990 թվականների սոցիալական և տնտեսական իրականությունները:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք Խորհրդային Հայաստանի տնտեսության ձեռքբերումները և հիմնախնդիրները;
 2. Բնութագրեք ՀԿԿ ղեկավարներից որևէ մեկին Ձեր ընտրությամբ;
 3. Պատմեք գյուղատնտեսության կոլեկտիվացման ընթացքի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 58-63, 103-107

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 11-15.11

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ ամբողջատիրությունը պատմական անխուսափելիություն է;
 2. Վերլուծեք «Ամբողջատիրություն» պատմական երևույթը;
 3. Համեմատեք ֆաշիզմը և նացիոնալ-սոցիալիզմը:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Շարադրեք ամբողջատիրության բովանդակությունը;
 2. Բնութագրեք Ադոլֆ Հիտլերին;
 3. Պատմեք Իտալիայում և Գերմանիայում ամբողջատիրության դրսևորումների մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 29-34 («Զանգակ» հրատարակչություն), էջ 27-32 («Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն)

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18—22.11

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ ԽՍՀՄ-ը ամբողջատիրական պետություն էր;
 2. Վերլուծեք խորհրդային ամբողջատիրության առանձնահատկությունները;
 3. Համեմատեք Հիտլերին, Մուսոլինիին և Ստալինին:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք խորհրդային ամբողջատիրության պատճառները;
 2. Բնութագրեք Իոսիֆ Ստալինին;
 3. Պատմեք Խորհրդային Միությունում ամբողջատիրության դրսևորումների մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 35-40 («Զանգակ» հրատարակչություն), էջ 33-42 («Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն)

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 25-29.11

Առաջին խումբ

 1. Բնութագրեք Աղասի Խանջյանին;
 2. Վերլուծեք Խորհրդային Հայաստանում հակաամբողջատիրական պայքարի դրսևորումները նախաաշխարհամարտային ժամանակաշրջանում և դրանց հետևանքները;
 3. Համեմատեք աղբյուրների բովանդակությունները և բացահայտեք հակասությունները:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք Խորհրդային Հայաստանում հակաամբողջատիրական պայքարի տեսակները;
 2. Փուլաբաժանեք հակաամբողջատիրական պայքարը Խորհրդային Հայաստանում 1921-1941թթ.-ին;
 3. Պատմեք Խորհրդային Հայաստանում ամբողջատիրության դրսևորումների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 61-68 («Զանգակ» հրատարակչություն), էջ 61-67 («Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն)

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 02-06.12

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք Խորհրդային Հայաստանում քաղաքական բռնությունների էությունը բացահայտող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք 1949 թվականի հունիսի 14-ի աքսորը որպես պատմական երևույթ;
 3. Համեմատեք 30-ական և 40-ական թվականների բռնությունները Խորհրդային Հայաստանում:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք 1949 թվականի հունիսի 14-ի աքսորի պատճառները;
 2. Համեմատեք ներքոհիշյալ ուսումնական ձեռնարկների նյութերը Խորհրդային Հայաստանում ամբողջատիրության դրսևորումների մասին;
 3. Պատմեք Խորհրդային Հայաստանում ամբողջատիրության ակտիվացման նոր փուլի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 108 («Զանգակ» հրատարակչություն), էջ 113-115 («Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն)

 

         ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.12

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի էությունը բացահայտող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք «Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ» երևույթը;
 3. Համեմատեք առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերը:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք երկրորդ աշխարհամարտի պատճառները և հետևանքները;
 2. Կազմեք երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակագրությունը;
 3. Պատմեք երկրորդ աշխարհամարտի որևէ կարևորագույն ճակատամարտի մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 62-73

 

         ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.12

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հայերի մասնակցության էությունը բացահայտող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք «Հերոս» ֆենոմենը;
 3. Համեմատեք հայերի մասնակցությունն առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերին:

 

Երկրորդ խումբ                  

 1. Թվարկեք երկրորդ աշխարհամարտին մասնակցած հայկական դիվիզիաները և նրանց անցած ուղին;
 2. Շարադրեք երկրորդ աշխարհամարտին հայերի մասնակցության Ձեր գնահատականը;
 3. Պատմեք երկրորդ աշխարհամարտի մասնակից հայ զորավարներից կամ հերոսներից մեկի (ընտրությունը Ձերն է) մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 73-78

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 03-07.02.2020

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք սառը պատերազմի էությունը բացահայտող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք Չերչիլի ֆուլտոնյան ճառը;
 3. Համեմատեք ՆԱՏՕ-ի և Վարշավյան պայմանագրի ներուժը:

Երկրորդ խումբ                         

 1. Թվարկեք սառը պատերազմի պատճառները;
 2. Շարադրեք Մարշալի պլանի Ձեր գնահատականը;
 3. Պատմեք սառը պատերազմի ժամանակաշրջանի պետական գործիչներից որևէ մեկի (ընտրությունը Ձերն է) մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 80-89

 

ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 10-14.02

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք ԽՍՀՄ գոյության վերջին հնգամյակի էությունը բացահայտող հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք անհատի դերը ԽՍՀՄ գոյության հետստալինյան ժամանակաշրջանում;
 3. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ                         

 1. Թվարկեք սառը պատերազմում ԽՍՀՄ պարտության պատճառները;
 2. Շարադրեք ԽՍՀՄ-ում ազգային հարցի սրման Ձեր մեկնաբանությունը;
 3. Պատմեք լճացման և վերակառուցման ժամանակաշրջանների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 90-99

 

  ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 17-21.02

Առաջին խումբ

 1. Կազմեք հայոց պատմության 1985-1991 թվականների իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակ;
 2. Վերլուծեք հայոց պատմության 1985-1991 թվականների հիմնական բովանդակությունը;
 3. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ                     

 1. Թվարկեք ղարաբաղյան շարժման պատճառները;
 2. Շարադրեք ԽՍՀՄ-ում վերակառուցման քաղաքականության Ձեր մեկնաբանությունը;
 3. Պատմեք համազգային շարժման վերելքի և զինված պայքարի սկզբի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 113-124

 

  ԵՐԵՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 24-28.02

Առաջին խումբ

 1. Համեմատեք ներհայաստանյան իրավիճակը 1988 և 1991 թվականներին;
 2. Վերլուծեք հայոց պատմության 1990-1991 թթ.-ի կարևորագույն փաստաթղթերը;
 3. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք ՀՀ անկախության հռչակման պատճառները;
 2. Շարադրեք ՀՀ-ում 1990-1991 թթ.-ին տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների Ձեր մեկնաբանությունը;
 3. Պատմեք նորանկախ Հայաստանի առաջին տարիների տնտեսական և հասարակական-քաղաքական կյանքի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 125-129,142-152

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.03.2020

Առաջին խումբ

 1. Կազմեք արդի աշխարհի հիմնախնդիրների վարկանիշային աղյուսակը և հիմնավորեք առաջին ու վերջին տեղերի ընտրությունը;
 2. Վերլուծեք միջազգային դրությունը;
 3. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ                      

 1. Թվարկեք արդի աշխարհի հիմնախնդիրները և նրանցից մեկի (Ձեր ընտրությամբ) լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները;
 2. Շարադրեք ԱՄՆ և ՌԴ նախագահների վարած արտաքին քաղաքականության Ձեր մեկնաբանությունը;
 3. Պատմեք հետխորհրդային երկրներում կատարված փոփոխությունների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 132,138-139,144-153

 

ԵՐԵՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.03

Առաջին խումբ

 1. Ձեր ընտրությամբ պատմեք որևէ գիտության վերջին հարյուրամյակի պատմությունը;
 2. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ                     

 1. Թվարկեք արդի դարաշրջանի գիտության գլխավոր նվաճումները;
 2. Ձեր ընտրությամբ պատմեք մեր ժամանակների որևէ գիտնականի գործունեության մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 154-158

 

 ՔԱՌԱՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 23-27.03

Առաջին խումբ

 1. Իրականացրեք Հայկական հեղափոխությունների համեմատական վերլուծություն;
 2. Շարադրեք հայկական հեղափոխությունների առաջնորդների համեմատական բնութագրերը:

 

Երկրորդ խումբ                              

 1. Սահմանեք «Հայկական հեղափոխություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 2. Կազմեք հայկական որևէ հեղափոխության առանցքային իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակը:

Առաջադրանքների կատարման համար անհրաժեշտ աղբյուրների ընտրությունը Ձեր իրավունքի ոլորտում է:

2019 – 2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 9-3 ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ  ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Սահմանեք «Աշխարհամարտ» և «Ցեղասպանություն» հասկացություններն ու հիմնավորեք այլ սահմանումների խոցելի ձևակերպումները;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ համաշխարհային պատերազմներն անխուսափելի են;
 3. Ձևակերպեք մեղադրական ակտ հայոց ցեղասպանության մեղավորների դեմ:

 

Աղբյուրներ՝

Առաջին աշխարհամարտի տխուր արդյունքները Հայաստանի համար

Համաշխարհային պատերազմ

Համաշխարհային պատերազմ. ռազմական տերմինների բառարան

Առաջին համաշխարհային պատերազմի հիմնական իրադարձությունները

Փ/Ս «Առաջին համաշխարհային»

Պատմությունը և «Ցեղասպանություն» հասկացությունը

Ցեղասպանությունը և նրա տեսակները

ՅՈԹԵՐՈՐԴՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Կազմեք 20-րդ դարի առաջին քառորդի հայ քաղաքական և պետական գործիչների վարկանիշային աղյուսակը (պատասխանը հարկ է հիմնավորել);
 2. Կազմեք հայոց առաջին հանրապետության կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 3. Ձևակերպեք մեղադրական ակտ հայոց առաջին հանրապետության կործանման մեղավորների դեմ:

 

Աղբյուրներ`

Հանրապետություն. հասկացություն, հատկանիշներ, տեսակներ

Առաջին հանրապետությունը` վերածնված պետականության նախակարապետ

Հայոց պետականության վերականգնումը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետություն

Առաջին Հանրապետության դասերը

Հայաստանի Առաջին Հանրապետություն

Առաջին Հանրապետության դասերը

Հայաստանի Հանրապետության անկումը

Առաջին հանրապետության դասերը

Ձայն Արարատի – 55 Հայաստանի առաջին հանրապետություն

Ուսումնական տեսաֆիլմ. «Հայաստանի առաջին Հանրապետություն»

Ուսումնական տեսաֆիլմ. «Հայաստանի հանրապետություն. փոփոխվող սահմանները 1918-1920 թթ.»

Տեսանյութ. «Առաջին հանրապետության անկումը»

Տեսանյութ. «Առաջին Հանրապետության ոդիսականը»

Խորհրդային Հայաստանը 1920-1945 թվականներին

Թեմա (Շողակաթ Հ/Ը). «Խորհրդային Հայաստանի պատմության լույսն ու ստվերը»

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Խորհրդային Հայաստանում տեղի է ունեցել սոցիալ-տնտեսական զարգացում;
 2. Սահմանեք «Ամբողջատիրություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 3. Ձևակերպեք մեղադրական ակտ ամբողջատիրական համակարգի և նրա խորհրդանիշների դեմ:

 

Աղբյուրներ`

Սոցիալ-տնտեսական և կառավարման վերափոխումների ուղիներում

Երկիր հնամյա. նորօրյա շրջան

Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը` գյուղի սոցիալիստական վերափոխման կազմակերպիչ (1920-1933)

Խորհրդային Հայաստան

Թեմա (Շողակաթ Հ/Ը). «Խորհրդային Հայաստանի պատմության լույսն ու ստվերը»

Ամբողջատիրություն

«Ամբողջատիրություն» նախագիծ

Հաննա Արենդտ. Ազատություն և ամբողջատիրություն

Տոտալիտարիզմը որպես պատմական ֆենոմեն

Ամբողջատիրություն (տոտալիտարիզմ)

Խորհրդային տարիներին բռնադատվածների հիշատակին նվիրված կայք

«Բռնադատվածներ» նախագծի բլոգ

Ի՞նչ է ամբողջատիրությունը

Ամբողջատիրություն. հասկացություն, բնութագիր, հատկանիշներ, վարչակարգի տիպեր

Ամբողջատիրություն

Ամբողջատիրության հատկանիշները և ձևերը

Ամողջատիրական վարչակարգ

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ 1949 թվականի հունիսի 14-ի աքսորը ցեղասպանական դրսևորում էր;
 2. Կազմեք երկրորդ աշխարհամարտի առանցքային իրադարձությունների ժամանակագությունը (իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորեք);
 3. Ձևակերպեք մեղադրական ակտ երկրորդ աշխարհամարտի հանցագործների դեմ:

 

Աղբյուրներ`

Ստալինյան բռնաճնշումները Հայաստանում. պատմություն, հիշողություն, առօրյա (էջ 177-183)

Ղարաբաղից` Ալթայ

Հայաստանից` Ալթայ

1949 թ. հայկական բռնաքսորը. Էթնիկ դեպորտացիա, թե՞…

1949 Աքսոր

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ

Համաշխարհային հրդեհ. 10 փաստ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին

Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին

Պարզաբանում. Հայերը Երկրորդ աշխարհամարտում

Երկրորդ աշխարհամարտը հայ ժողովրդին որևէ էական ձեռքբերում չտվեց

Նյուրնբերգյան դատավարություն. ոճիրները վաղեմության ժամկետ չունեն

Տոկիոյի դատավարություն

Վ/Ս «Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ»

Գ/Ֆ «Նյուրնբերգյան դատավարություն»

Վ/Ֆ «Տոկիոյի դատավարություն: Շեշտադրված արդարադատություն»

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Սահմանեք «Սառը պատերազմ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 2. Կազմեք հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի վերջին փուլի առանցքային իրադարձությունների ժամանակագությունը (իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորեք);
 3. Շարադրեք արցախյան շարժման առաջնորդների համեմատական բնութագրերը:

 

Աղբյուրներ`

Ինչու սկսվեց սառը պատերազմը

Սառը պատերազմի «երկաթե վարագույրները»

Սառը պատերազմ. հայրենադարձները և կյանքի ապասովետականացումը

Ուինսթոն Չերչիլի ֆուլտոնյան ճառը, լիբերալիզմը ու «Մարդու իրավունքների» հռչակագիրը` որպես գործիք գլոբալ քաղաքականության կառուցման հարցում

Ուինստոն Չերչիլի ֆուլտոնյան ճառը

Սառը պատերազմ. Չերչիլի ճառը, Կարիբյան ճգնաժամը և հանդիպում Մալթայում

Չերչիլի ֆուլտոնյան ճառը

Փ/Ֆ «Սառը պատերազմ»

Ղարաբաղյան շարժում. Ամեն ինչ սկսվեց փետրվարի 12-ին Հադրութի հանրահավաքից

Ղարաբաղյան շարժման սկիզբը և «Ղարաբաղ» կոմիտեի կազմավորումը

Մտորումներ արցախյան շարժման մասին

Ղարաբաղյան ազատագրական շարժում

Ղարաբաղյան շարժման ստվերոտ կողմերը

Փ/Ֆ «Ղարաբաղյան շարժում 30/88-ի արձագանքները»

Ինչպե՞ս է սկսվել ղարաբաղյան շարժումը

Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի առաջացման ժամանակագրություն: Ադրբեջանը 1985-1990 թթ.-ին

Աղետի պատմություն: Ինչպես սկսվեց կոնֆլիկտը Լեռնային Ղարաբաղում

Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ. ադրբեջանական հայացք

Առաջինից երրորդ հանրապետություն

Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմությունը

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Ներկայացրեք մարդկային քաղաքակրթությունների հիմնախնդիրների լուծման Ձեր տեսլականները և ճանապարհային քարտեզը;
 2. Ներկայացրեք Հայկական հեղափոխության զարգացման Ձեր տեսլականները և ճանապարհային քարտեզը:

Աղբյուրներ`

Համամոլորակային հիմնախնդիրներ

Քաղաքակրթության տեսությունը աշխարհաքաղաքական հայեցակարգերում

Նոր հազարամյակի հումանիստական պարադիգմայի հարցի շուրջ

Մարդկության հիմնախնդիրները XXI դարում

XXI դարի սպառնալիքները

Տեղեկատվական հասարակություն

Ստեփան Գրիգորյան. «Հայկական թավշյա հեղափոխություն»

«Թավշյա հեղափոխության» ծագումնաբանությունը

Մի քանի տարրական փաստեր «հեղափոխությունների» մասին

«Գունավոր հեղափոխություններ»

Գունավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգիաները և դրանց դրսևորումները հետխորհրդային տարածաշրջանում

Ինչու և ինչպես թավշյա հեղափոխություն

Թավշյա հեղափոխություն

Սովետը, ջինսի սերունդը և թավշյա հեղափոխությունը

Գունավոր հեղափոխությունները հոգեբանական ահաբեկչության տեսակ են

Հայաստանյան «թավշյա» հեղափոխության միֆերը

Թավշյա հեղափոխություն

Հայկական հեղափոխության առանձնահատկությունները

Թավշյա հեղափոխության արձագանքներն Իրանում

Հայկական հեղափոխության դասերի մասին

30 քայլ դեպի թավշյա հեղափոխություն

Փ/Ֆ «Թավշյա հեղափոխության» խրոնիկան»

Փ/Ֆ «Թավշյա հեղափոխության» հայկական մոդելը

Հայկական թավշյա հեղափոխության հաջողության բանալիներից մեկը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն էին

Առաջին տաղավար (Հ1). Թավշյա հեղափոխություն

Թավշյա հեղափոխություն

Ինչ է թավշյա հեղափոխությունը

Հայկական «թավշյա հեղափոխություն». նպատակներ, ուժեր և հնարավոր հետևանքներ

Փ/Ֆ «Հայկական «թավշյա հեղափոխությո՞ւն»

2018 – 2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 9-2 ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ  ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Սահմանեք «Աշխարհամարտ» և «Ցեղասպանություն» հասկացություններն ու հիմնավորեք այլ սահմանումների խոցելի ձևակերպումները;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ համաշխարհային պատերազմներն անխուսափելի են;
 3. Ձևակերպեք մեղադրական ակտ հայոց ցեղասպանության մեղավորների դեմ:

 

Աղբյուրներ՝

Առաջին աշխարհամարտի տխուր արդյունքները Հայաստանի համար

Համաշխարհային պատերազմ

Համաշխարհային պատերազմ. ռազմական տերմինների բառարան

Առաջին համաշխարհային պատերազմի հիմնական իրադարձությունները

Փ/Ս «Առաջին համաշխարհային»

Պատմությունը և «Ցեղասպանություն» հասկացությունը

Ցեղասպանությունը և նրա տեսակները

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Սահմանեք «Պետություն» և «Հանրապետություն» հասկացություններն ու հիմնավորեք այլ սահմանումների խոցելիությունը;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Խորհրդային Հայաստանում տեղի է ունեցել սոցիալ-տնտեսական զարգացում;
 3. Ձևակերպեք մեղադրական ակտ հայոց առաջին հանրապետության կործանման մեղավորների դեմ:

 

Աղբյուրներ`

«Պետություն» հասկացությունը

Պետություն. սահմանում և հատկանիշներ

Հանրապետություն. հասկացություն, հատկանիշներ, տեսակներ

Առաջին հանրապետությունը` վերածնված պետականության նախակարապետ

Հայոց պետականության վերականգնումը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետություն

Առաջին Հանրապետության դասերը

Հայաստանի Առաջին Հանրապետություն

Առաջին Հանրապետության դասերը

Հայաստանի Հանրապետության անկումը

Առաջին հանրապետության դասերը

Ձայն Արարատի – 55 Հայաստանի առաջին հանրապետություն

Ուսումնական տեսաֆիլմ. «Հայաստանի առաջին Հանրապետություն»

Ուսումնական տեսաֆիլմ. «Հայաստանի հանրապետություն. փոփոխվող սահմանները 1918-1920 թթ.»

Տեսանյութ. «Առաջին հանրապետության անկումը»

Տեսանյութ. «Առաջին Հանրապետության ոդիսականը»

Խորհրդային Հայաստանը 1920-1945 թվականներին

Սոցիալ-տնտեսական և կառավարման վերափոխումների ուղիներում

Երկիր հնամյա. նորօրյա շրջան

Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը` գյուղի սոցիալիստական վերափոխման կազմակերպիչ (1920-1933)

Խորհրդային Հայաստան

Թեմա (Շողակաթ Հ/Ը). «Խորհրդային Հայաստանի պատմության լույսն ու ստվերը»

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Սահմանեք «Ամբողջատիրություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Խորհրդային Հայաստանում պայքար է ծավալվել կոմունիստական ամբողջատիրության դեմ;
 3. Ձևակերպեք մեղադրկան ակտ ամբողջատիրական համակարգի և նրա խորհրդանիշների դեմ:

 

Աղբյուրներ`

Ամբողջատիրություն

«Ամբողջատիրություն» նախագիծ

Հաննա Արենդտ. Ազատություն և ամբողջատիրություն

Տոտալիտարիզմը որպես պատմական ֆենոմեն

Ամբողջատիրություն (տոտալիտարիզմ)

Խորհրդային տարիներին բռնադատվածների հիշատակին նվիրված կայք

«Բռնադատվածներ» նախագծի բլոգ

Ի՞նչ է ամբողջատիրությունը

Ամբողջատիրություն. հասկացություն, բնութագիր, հատկանիշներ, վարչակարգի տիպեր

Ամբողջատիրություն

Ամբողջատիրության հատկանիշները և ձևերը

Ամողջատիրական վարչակարգ

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 

 1. Սահմանեք «Աշխարհամարտ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 2. Կազմեք երկրորդ աշխարհամարտի առանցքային իրադարձությունների ժամանակագությունը (իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորեք);
 3. Ձևակերպեք մեղադրական ակտ երկրորդ աշխարհամարտի հանցագործների դեմ:

 

Աղբյուրներ`

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ

Համաշխարհային հրդեհ. 10 փաստ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին

Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին

Պարզաբանում. Հայերը Երկրորդ աշխարհամարտում

Երկրորդ աշխարհամարտը հայ ժողովրդին որևէ էական ձեռքբերում չտվեց

Նյուրնբերգյան դատավարություն. ոճիրները վաղեմության ժամկետ չունեն

Տոկիոյի դատավարություն

Վ/Ս «Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ»

Գ/Ֆ «Նյուրնբերգյան դատավարություն»

Վ/Ֆ «Տոկիոյի դատավարություն: Շեշտադրված արդարադատություն»

 

ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 

 1. Սահմանեք «Սառը պատերազմ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 2. Կազմեք հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի վերջին փուլի առանցքային իրադարձությունների ժամանակագությունը (իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորեք);
 3. Ներկայացրեք մարդկային քաղաքակրթության հիմնախնդիրների լուծման Ձեր տեսլականները և ճանապարհային քարտեզը:

 

Աղբյուրներ`

Ինչու սկսվեց սառը պատերազմը

Սառը պատերազմի «երկաթե վարագույրները»

Սառը պատերազմ. հայրենադարձները և կյանքի ապասովետականացումը

Ուինսթոն Չերչիլի ֆուլտոնյան ճառը, լիբերալիզմը ու «Մարդու իրավունքների» հռչակագիրը` որպես գործիք գլոբալ քաղաքականության կառուցման հարցում

Ուինստոն Չերչիլի ֆուլտոնյան ճառը

Սառը պատերազմ. Չերչիլի ճառը, Կարիբյան ճգնաժամը և հանդիպում Մալթայում

Չերչիլի ֆուլտոնյան ճառը

Փ/Ֆ «Սառը պատերազմ»

Ղարաբաղյան շարժում. Ամեն ինչ սկսվեց փետրվարի 12-ին Հադրութի հանրահավաքից

Ղարաբաղյան շարժման սկիզբը և «Ղարաբաղ» կոմիտեի կազմավորումը

Մտորումներ արցախյան շարժման մասին

Ղարաբաղյան ազատագրական շարժում

Ղարաբաղյան շարժման ստվերոտ կողմերը

Փ/Ֆ «Ղարաբաղյան շարժում 30/88-ի արձագանքները»

Ինչպե՞ս է սկսվել ղարաբաղյան շարժումը

Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի առաջացման ժամանակագրություն: Ադրբեջանը 1985-1990 թթ.-ին

Աղետի պատմություն: Ինչպես սկսվեց կոնֆլիկտը Լեռնային Ղարաբաղում

Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ. ադրբեջանական հայացք

Առաջինից երրորդ հանրապետություն

Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմությունը

Համամոլորակային հիմնախնդիրներ

Քաղաքակրթության տեսությունը աշխարհաքաղաքական հայեցակարգերում

Նոր հազարամյակի հումանիստական պարադիգմայի հարցի շուրջ

Մարդկության հիմնախնդիրները XXI դարում

XXI դարի սպառնալիքները

Տեղեկատվական հասարակություն

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 

 1. Սահմանեք «Հայկական հեղափոխություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 2. Կազմեք հայկական հեղափոխության առանցքային իրադարձությունների ժամանակագությունը (իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորեք);
 3. Ներկայացրեք հայկական հեղափոխության զարգացման Ձեր տեսլականները և ճանապարհային քարտեզը:

 

Աղբյուրներ`

Ստեփան Գրիգորյան. «Հայկական թավշյա հեղափոխություն»

«Թավշյա հեղափոխության» ծագումնաբանությունը

Մի քանի տարրական փաստեր «հեղափոխությունների» մասին

«Գունավոր հեղափոխություններ»

Գունավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգիաները և դրանց դրսևորումները հետխորհրդային տարածաշրջանում

Ինչու և ինչպես թավշյա հեղափոխություն

Թավշյա հեղափոխություն

Սովետը, ջինսի սերունդը և թավշյա հեղափոխությունը

Գունավոր հեղափոխությունները հոգեբանական ահաբեկչության տեսակ են

Հայաստանյան «թավշյա» հեղափոխության միֆերը

Թավշյա հեղափոխություն

Հայկական հեղափոխության առանձնահատկությունները

Թավշյա հեղափոխության արձագանքներն Իրանում

Հայկական հեղափոխության դասերի մասին

30 քայլ դեպի թավշյա հեղափոխություն

Փ/Ֆ «Թավշյա հեղափոխության» խրոնիկան»

Փ/Ֆ «Թավշյա հեղափոխության» հայկական մոդելը

Հայկական թավշյա հեղափոխության հաջողության բանալիներից մեկը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն էին

Առաջին տաղավար (Հ1). Թավշյա հեղափոխություն

Թավշյա հեղափոխություն

Ինչ է թավշյա հեղափոխությունը

Հայկական «թավշյա հեղափոխություն». նպատակներ, ուժեր և հնարավոր հետևանքներ

Փ/Ֆ «Հայկական «թավշյա հեղափոխությո՞ւն»

 

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 

 1. Գրեք էսսե «XX դարի և XXI դարասկզբի գրականության հանճարներն ու տաղանդները» թեմայով;
 2. Կազմեք վերջին հարյուրամյակի հայկական մշակույթի ձեռքբերումների վարկանիշային աղյուսակը (ձեռքբերումների առաջին եռյակի ընտրությունը հիմնավորեք);
 3. Ներկայացրեք հայկական Սփյուռքի ապագայի Ձեր տեսլականը:

 

Աղբյուրներ`

Տեսադասախոսություն. «XX դարի արևմտյան գրականությունը. դեկադանսից մինչև պոստմոդեռնիզմ»

XX դարի գրականության առանձնահատկությունները

XX դարի ռուս գրականությունը. ընդհանուր բնութագիրը

XX դարի 100 լավագույն գրքերը

XXI դարի արտասահմանյան գրականությունը

XXI դարի Նոբելյան մրցանակակիր գրողները

XXI դարի գրականությունը Ռուսաստանում. հիմնական միտումներ

Մուշեղ Իշխան. «Արդի հայ գրականություն»

Արթնացման ևս մի պատեհ առիթ

21-րդ դարի արվեստը ավելի «պրակտիկ խնդիրների հետ է կապված»

Մեր մեծերը. Կոստան Զարյան

Երվանդ Քոչար. արվեստագետ, որ տակնուվրա արեց աշխարհը, բայց մնաց չբացահայտված

17 հիշարժան փաստ Փարաջանովի մասին

Վանուհի Թովմասյան. «Լեռ Կամսարն ու Խորհրդային մտայնությունը»

Փ/Ֆ «Պարույր Սևակ. դարը և բանաստեղծը»

Տեսաֆիլմ. «Խնկի ծառեր»

Մեր մեծերը. Ավետ Տերտերյան

Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունները 1918 թվականից մինչև մեր օրերը

Հայկական ինքնությունը սփյուռքում. արդիականության և հայապահպանման միջև

 

 

ՀԻՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մայիս

 

 1. Նախաքննական պատրաստություն:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-9 դասարաններ

 

 

2018 – 2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 9-2 ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

03-07.09.2018

Նախագծային շաբաթ

 1. «Բռնադատվածներ»նախագծի քննարկում;
 2. Նախագծի իրականացման 2018-2019 ուստարվա աշխատանքային փուլերի հաստատագրում:

 

ԵՐՐՈՐԴՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 10-14.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ առաջին աշխարհամարտն անխուսափելի էր;
 2. Նկարագրեք առաջին աշխարհամարտի առաջին փուլի կարևոր ճակատամարտերից մեկը;
 3. Վերլուծեք ռուսական բանակի գործողությունները Արևմտյան Հայաստանում:

Երկրորդ խումբ

 1. Թվարկեք առաջին աշխարհամարտի պատճառները;
 2. Պատմեք համաշխարհային պատերազմի կովկասյան ճակատում ծավալված ռազմական գործողությունների մասին;
 3. Սահմանեք Մեծ պատերազմի 5 առանցքային հասկացությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 112-116, Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 136-142

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 17-20.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ առաջին աշխարհամարտի տարիների հայկական կամավորական շարժումը մեր պատմության հերոսական էջերից է և պատմականորեն արդյունավետ էր ու անխուսափելի;
 2. Համեմատեք Դիլմանի և Արարայի ճակատամարտերը;
 3. Վերլուծեք Մեծ պատերազմի դասերը:

Երկրորդ խումբ                  

 1. Թվարկեք հայկական կամավորական շարժման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք Դիլմանի ճակատամարտի մասին;
 3. Թվարկեք առաջին աշխարհամարտի հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 116-121, Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 143-149

 

         ՅՈԹԵՐՈՐԴՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 24-28.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Հայոց ցեղասպանությունն անխուսափելի էր;
 2. Կազմեք Հայոց ցեղասպանության մեղավորների վարկանիշային աղյուսակը: Պատասխանը հիմնավորեք;
 3. Վերլուծեք Մեծ Եղեռնի դասերը:

Երկրորդ խումբ

 1. Սահմանեք «Ցեղասպանություն» հասկացությունը;
 2. Թվարկեք Հայոց ցեղասպանության պատճառները և հետևանքները;
 3. Պատմեք երիտթուրքերի ցեղասպանական ծրագրերի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 122-128

 

         ԻՆՆԵՐՈՐԴՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 01-05.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Հայոց ցեղասպանության ընթացքում ինքնապաշտպանական կռիվներն անհատների գործունեության արդյունք են;
 2. Վերլուծեք համընդհանուր ինքնապաշտպանության իրականացման հնարավորությունները և նրանց չիրականացման պատճառները;
 3. Վերլուծեք Ինքնապաշտպանության դասերը:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Սահմանեք «Ինքնապաշտպանություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 9 հասկացություն;
 2. Թվարկեք Ինքնապաշտպանության կենտրոնները և ղեկավարներին;
 3. Ձեր ընտրությամբ պատմեք Ինքնապաշտպանության որևէ դրվագի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 129-133

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 08-12.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Հայոց առաջին հանրապետությունը պատմական հանգամանքների նպաստավոր զուգակցման արդյունք էր;
 2. Վերլուծեք առաջին հանրապետության իշխանությունների ներքին քաղաքականությունը;
 3. Համեմատեք առաջին հանրապետության տարիների հակապետական զինված ելույթները:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Սահմանեք «Անկախ պետություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 9 հասկացություն, որոնք առնչվում են հայոց պատմությանը;
 2. Թվարկեք հայոց առաջին հանրապետության 4 վարչապետերին և նրանց կառավարման ժամանակահատվածները;
 3. Պատմեք հայոց առաջին հանրապետության ներքին դրության մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 6-16

 

         ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 15-19.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Սևրի պայմանագիրը և Վիլսոնի իրավարար վճիռն ընդամենը թղթի կտորներ են;
 2. Վերլուծեք առաջին հանրապետության իշխանությունների արտաքին քաղաքականությունը;
 3. Բնութագրեք առաջին հանրապետության գործիչներից երեքին Ձեր ընտրությամբ:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Կազմեք առաջին հանրապետության արտաքին քաղաքական քայլերի ժամանակագրությունը;
 2. Բնութագրեք առաջին հանրապետության գործիչներից որևէ մեկին Ձեր ընտրությամբ;
 3. Պատմեք հայոց առաջին հանրապետության` հարևան պետությունների հետ ունեցած հարաբերությունների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 17-31

 

       ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 22-26.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հայոց առաջին հանրապետության կործանումն անխուսափելի էր;
 2. Վերլուծեք առաջին հանրապետության պատմական դասերը;
 3. Համեմատեք Փետրվարյան և Մայիսյան ապստամբությունները:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Կազմեք Խորհրդային Հայաստանի 1920-1922 թվականների ժամանակագրությունը;
 2. Բնութագրեք Ալեքսանդր Մյասնիկյանին;
 3. Պատմեք 1920 թվականի հայ – թուրքական պատերազմի և փետրվարյան ապստամբության մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 31-36, 40-47

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 05-09.11

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Խորհրդային Հայաստանում արդյունաբերության զարգացման այլ տարբերակ, բացի իրականացվածից, չկար;
 2. Վերլուծեք «ՆԷՊ» երևույթը;
 3. Համեմատեք Խորհրդային Հայաստանի 1920-1941 և 1945-1990 թվականների սոցիալական և տնտեսական իրականությունները:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք Խորհրդային Հայաստանի տնտեսության ձեռքբերումները և հիմնախնդիրները;
 2. Բնութագրեք ՀԿԿ ղեկավարներից որևէ մեկին Ձեր ընտրությամբ;
 3. Պատմեք գյուղատնտեսության կոլեկտիվացման ընթացքի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 58-63, 103-107

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 12-16.11

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ ամբողջատիրությունը պատմական անխուսափելիություն է;
 2. Վերլուծեք «Ամբողջատիրություն» պատմական երևույթը;
 3. Համեմատեք ֆաշիզմը և նացիոնալ-սոցիալիզմը:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Շարադրեք ամբողջատիրության բովանդակությունը;
 2. Բնութագրեք Ադոլֆ Հիտլերին;
 3. Պատմեք Իտալիայում և Գերմանիայում ամբողջատիրության դրսևորումների մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 29-34 («Զանգակ» հրատարակչություն), էջ 27-32 («Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն)

 

         ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 19-23.11

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ ԽՍՀՄ-ը ամբողջատիրական պետություն էր;
 2. Վերլուծեք խորհրդային ամբողջատիրության առանձնահատկությունները;
 3. Համեմատեք Հիտլերին, Մուսոլինիին և Ստալինին:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք խորհրդային ամբողջատիրության պատճառները;
 2. Բնութագրեք Իոսիֆ Ստալինին;
 3. Պատմեք Խորհրդային Միությունում ամբողջատիրության դրսևորումների մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 35-40 («Զանգակ» հրատարակչություն), էջ 33-42 («Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն)

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 26-30.11

Առաջին խումբ

 1. Բնութագրեք Աղասի Խանջյանին;
 2. Վերլուծեք Խորհրդային Հայաստանում հակաամբողջատիրական պայքարի դրսևորումները նախաաշխարհամարտային ժամանակաշրջանում և դրանց հետևանքները;
 3. Համեմատեք աղբյուրների բովանդակությունները և բացահայտեք հակասությունները:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք Խորհրդային Հայաստանում հակաամբողջատիրական պայքարի տեսակները;
 2. Փուլաբաժանեք հակաամբողջատիրական պայքարը Խորհրդային Հայաստանում 1921-1941թթ.-ին;
 3. Պատմեք Խորհրդային Հայաստանում ամբողջատիրության դրսևորումների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 61-68 («Զանգակ» հրատարակչություն), էջ 61-67 («Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն)

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 03-07.12

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք Խորհրդային Հայաստանում քաղաքական բռնությունների էությունը բացահայտող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք 1949 թվականի հունիսի 14-ի աքսորը որպես պատմական երևույթ;
 3. Համեմատեք 30-ական և 40-ական թվականների բռնությունները Խորհրդային Հայաստանում:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք 1949 թվականի հունիսի 14-ի աքսորի պատճառները;
 2. Համեմատեք ներքոհիշյալ ուսումնական ձեռնարկների նյութերը Խորհրդային Հայաստանում ամբողջատիրության դրսևորումների մասին;
 3. Պատմեք Խորհրդային Հայաստանում ամբողջատիրության ակտիվացման նոր փուլի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 108 («Զանգակ» հրատարակչություն), էջ 113-115 («Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն)

 

         ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 10-14.12

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի էությունը բացահայտող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք «Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ» երևույթը;
 3. Համեմատեք առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերը:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք երկրորդ աշխարհամարտի պատճառները և հետևանքները;
 2. Կազմեք երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակագրությունը;
 3. Պատմեք երկրորդ աշխարհամարտի որևէ կարևորագույն ճակատամարտի մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 62-73

 

         ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 17-21.12

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հայերի մասնակցության էությունը բացահայտող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք «Հերոս» ֆենոմենը;
 3. Համեմատեք հայերի մասնակցությունն առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերին:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք երկրորդ աշխարհամարտին մասնակցած հայկական դիվիզիաները և նրանց անցած ուղին;
 2. Շարադրեք երկրորդ աշխարհամարտին հայերի մասնակցությա Ձեր գնահատականը;
 3. Պատմեք երկրորդ աշխարհամարտի մասնակից հայ զորավարներից կամ հերոսներից մեկի (ընտրությունը Ձերն է) մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 73-78

 

ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 21-25.01.2019

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք սառը պատերազմի էությունը բացահայտող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք Չերչիլի ֆուլտոնյան ճառը;
 3. Համեմատեք ՆԱՏՕ-ի և Վարշավյան պայմանագրի ներուժը:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք սառը պատերազմի պատճառները;
 2. Շարադրեք Մարշալի պլանի Ձեր գնահատականը;
 3. Պատմեք սառը պատերազմի ժամանակաշրջանի պետական գործիչներից որևէ մեկի (ընտրությունը Ձերն է) մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 80-89

 

ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 29.01-01.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք ԽՍՀՄ գոյության վերջին հնգամյակի էությունը բացահայտող հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք անհատի դերը ԽՍՀՄ գոյության հետստալինյան ժամանակաշրջանում;
 3. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք սառը պատերազմում ԽՍՀՄ պարտության պատճառները;
 2. Շարադրեք ԽՍՀՄ-ում ազգային հարցի սրման Ձեր մեկնաբանությունը;
 3. Պատմեք լճացման և վերակառուցման ժամանակաշրջանների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 90-99

 

  ԵՐԵՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 04-08.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Կազմեք հայոց պատմության 1985-1991 թվականների իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակ;
 2. Վերլուծեք հայոց պատմության 1985-1991 թվականների հիմնական բովանդակությունը;
 3. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք ղարաբաղյան շարժման պատճառները;
 2. Շարադրեք ԽՍՀՄ-ում վերակառուցման քաղաքականության Ձեր մեկնաբանությունը;
 3. Պատմեք համազգային շարժման վերելքի և զինված պայքարի սկզբի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 113-124

 

  ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 11-15.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Համեմատեք ներհայաստանյան իրավիճակը 1988 և 1991 թվականներին;
 2. Վերլուծեք հայոց պատմության 1990-1991 թթ.-ի կարևորագույն փաստաթղթերը;
 3. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք ՀՀ անկախության հռչակման պատճառները;
 2. Շարադրեք ՀՀ-ում 1990-1991 թթ.-ին տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների Ձեր մեկնաբանությունը;
 3. Պատմեք նորանկախ Հայաստանի առաջին տարիների տնտեսական և հասարակական-քաղաքական կյանքի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 125-129,144-152

 

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ-ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 18-22.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Կազմեք արդի աշխարհի հիմնախնդիրների վարկանիշային աղյուսակը և հիմնավորեք առաջին ու վերջին տեղերի ընտրությունը;
 2. Վերլուծեք միջազգային դրությունը;
 3. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք արդի աշխարհի հիմնախնդիրները և նրանցից մեկի (Ձեր ընտրությամբ) լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները;
 2. Շարադրեք ԱՄՆ և ՌԴ նախագահների վարած արտաքին քաղաքականության Ձեր մեկնաբանությունը;
 3. Պատմեք հետխորհրդային երկրներում կատարված փոփոխությունների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 132,138,144-153

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 25.02-01.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Ձեր ընտրությամբ պատմեք որևէ գիտության վերջին հարյուրամյակի պատմությունը;
 2. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք արդի դարաշրջանի գիտության գլխավոր նվաճումները;
 2. Ձեր ընտրությամբ պատմեք մեր ժամանակների որևէ գիտնականի գործունեության մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 154-158

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 04-07.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Իրականացրեք Հայկական հեղափոխությունների համեմատական (ներքին և արտաքին) վերլուծություն;
 2. Շարադրեք հայկական հեղափոխությունների առաջնորդների համեմատական բնութագրերը:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Սահմանեք «Հայկական հեղափոխություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 8 հասկացություն;
 2. Կազմեք հայկական որևէ հեղափոխության առանցքային իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակը:

Առաջադրանքների կատարման համար անհրաժեշտ աղբյուրների ընտրությունը Ձեր իրավունքի ոլորտում է:

 

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 11-15.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք ներքոհիշյալ ուսումնական ձեռնարկի էջ 159-ի առաջին պարբերությունում շարադրված տեսակետը;
 2. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Պատմեք վերջին հարյուրամյակում համաշխարհային արվեստի Ձեր նախընտրած ճյուղի զարգացման մասին;
 2. Կազմեք XX դարի գրողների վարկանիշային աղյուսակը, հիշատակելով նվազագույնը 10 անուն:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 159-162

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 18-22.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Պատմեք XX դարում հայկական գիտության նվաճումների մասին;
 2. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Պատմեք խորհրդային ժամանակաշրջանում կրթական համակարգի զարգացման մասին;
 2. Կազմեք XX դարի հայ գիտնականների վարկանիշային աղյուսակը, հիշատակելով նվազագույնը 10 անուն:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 79-84, 130-132

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 01-05.04.2019

Առաջին խումբ

 1. Պատմեք XX դարում հայկական արվեստի նվաճումների մասին;
 2. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Պատմեք խորհրդային ժամանակաշրջանի հայ գրականության մասին;
 2. Կազմեք XX դարի արվեստի հայ գործիչների վարկանիշային աղյուսակը, հիշատակելով նվազագույնը 10 անուն:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 85-90, 133-140

 

ՀԻՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 08-12.04.2019

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Հայրենադարձություն» երևույթի խորհրդային և անկախության ժամանակաշրջանների դրսևորումները;
 2. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Պատմեք հայկական սփյուռքի ձևավորման մասին;
 2. Սահմանեք «Սփյուռք» պատմական երևույթի հետ կապված առանցքային հասկացությունները:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 69-72, 169-173

 

ՀԻՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 15-19.04.2019

Առաջին խումբ

 1. Կազմեք հայոց պատմության 1991-2019 թթ.-ի իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակը և հիմնավորեք առաջին և վերջին եռյակների ընտրությունը;
 2. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Պատմեք ԼՂՀ ռազմա-քաղաքական պատմության հիմնական իրադարձությունների մասին;
 2. Սահմանեք «Անկախություն» պատմական երևույթի հետ կապված առանցքային հասկացությունները:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 153-168

 

  ՀԻՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՎԱԹՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 22.04-24.05.2019

Նախաքննական կրկնություն

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-9-րդ դասարան

2016 – 2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ- ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Իրականացնել «Առաջին աշխարհամարտ» նախագիծը կամ կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայոց ցեղասպանություն» թեմայով:
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի երեք գլխավոր հանցագործներին /պատասխանը հիմնավորել/;
 3. Նկարագրել ռազմաճակատի և թիկունքի մեկ օրը;
 4. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 5. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն անխուսափելի էին:
 6. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտը կանխորոշեց երկրորդ աշխարհամարտը:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Առաջին հանրապետության դասերը», «Ամբողջատիրություն. արմատներ, բուն և ճյուղեր», «Անհատի դերը 20-րդ դարում» թեմայով;
 2. Իրականացնել «Բռնադատվածներ» նախագիծը կամ ձևակերպել ու սկսել համարժեք նոր նախագիծ;
 3. Մանրամասն նկարագրել ռազմաճակատի և թիկունքի մեկ օրը (տարին, ամիսը, օրը, ռազմաճակատը, թիկունքի բնակավայրը նշելը պարտադիր է):

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ–ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմ. իրականություն և հաղթահարում», «Գարեգին Նժդեհ. առասպել և իրականություն», «Խորհրդային Հայաստանի տնտեսական զարգացումը 20-30-ական թվականներին», «Համաշխարհային գրականությունը աշխարհամարտից աշխարհամարտ ընկած ժամանակահատվածում», «Հայկական նշակույթը միջաշխարհամարտային ժամանակաշրջանում» ;
 2. Ապացուցել, որ սոցիալ-տնտեսական և մշակութային զարգացումներն ուղիղ համեմատական չեն;
 3. Թվարկել ՀԽՍՀ այն բնակավայրերը, որտեղ Մեծ Ահաբեկչության տարիներին տուժածներ չեն եղել: Բացատրել այդ բացառիկության պատճառները:

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Աշխարհամարտեր. անցյալ, ներկա, ապագա», «Սփյուռքը երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին», «Անհատը և պատերազմը», «Հայկականություն-Արիականություն» գրքի դերը հայ ժողովրդի ճակատագրում», «Հայկ Ասատրյան»;
 2. Վերցնել հարցազրույցներ երկրորդ աշխարհամարտի նվազագույնը երկու մասնակցից;
 3. Ապացուցել, որ երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում շարունակվում էր հայոց ցեղասպանությունը:

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «20-րդ դարի 60-ական թվականների հայկական զարթոնքը», «Խորհրդային Հայաստան. զարգացող տնտեսություն և ահագնացող հիմնախնդիրներ», «Ազգային Միացյալ Կուսակցությունը. հայկական բացառիկությո՞ւն, թե՞ անհատների խիզախում», «Խորհրդային ամբողջատիրություն և շարունակվող ցեղասպանություն. ողբերգական 1949»;
 2. Ապացուցել, որ «սառը պատերազմը», նրա ընթացքում դրսևորված երևույթները և հետևանքներն անխուսափելի էին,
 3. Վերլուծել «սառը պատերազմի» իրադարձությունների և անհատների մասին պատմող որևէ գեղարվեստական ստեղծագործություն:

 

Պետական ավարտական քննության նախապատրաստություն

2016 – 2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ– ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`01-09.09

 1. Սահմանել «Աշխարհամարտ»  հասկացությունը;
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի գլխավոր, երկրորդական և երրորդական պատճառները;
 3. Թվարկել պատերազմող կողմերի հայտարարված և չհայտարարված նպատակները;
 4. Մանրամասն նկարագրել առաջին աշխարհամարտի առիթը;
 5. Ապացուցել, որ միայն Սերբիան էր մղում արդարացի պատերազմ:
 6. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 116-117

Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 150-154

Համաշխարհային պատերազմ

Առաջին համաշխարհային պատերազմի պատճառները

ԵՐՐՈՐԴ– ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-16.09

 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի փուլերը;
 2. Կազմել և ներկայացնել առաջին աշխարհամարտի ժամանակագրությունը;
 3. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի ժամանակ կիրառված

ռազմական նորույթները;

 1. Ներկայացնել թվական տվյալներ առաջին աշխարհամարտին հայերի մասնակցության մասին;
 2. Նկարագրել որևէ ճակատամարտ, որտեղ հայերը էական դեր են խաղացել;
 3. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի մասնակից հայ զորահրամանատարներին:

    Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 117-125

Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 154-160

Առաջին համաշխարհային պատերազմը և հայերը

Հայկական լեգէոնի Արարայի գրոհը

Առաջին աշխարհամարտի արևելյան ռազմաճակատը

Առաջին աշխարհամարտի ավարտական փուլերը

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-24.09

 1. Սահմանել «Ցեղասպանություն»  հասկացությունը;
 2. Թվարկել հայոց ցեղասպանության պատճառները, մեղավորներին և փուլերը;
 3. Նկարագրել հայոց ցեղասպանության ընթացքը;
 4. Ապացուցել, որ ցեղասպանությունն անխուսափելի չէր:

   Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 126-132

Հայոց ցեղասպանությունը որպես միջազգային հանցագործություն

Հայոց ցեղասպանություն. ակնարկ

Գերմանացի գիտնականը`հայոց ցեղասպանության մասին

Հայոց ցեղասպանությունը National Geographic-ի եթերում

ՅՈԹԵՐՈՐԴ– ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26-30.09

 1. Թվարկել ինքնապաշտպանության օջախները և հրամանատարներին;
 2. Նկարագրել որևէ ինքնապաշտպանական կռիվ;
 3. Կազմել և ներկայացնել ինքնապաշտպանության ու Նեմեսիսի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ ,,Նեմեսիս,, գործողությունն ահաբեկչական գործունեություն չէ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 133-137

Հայերի ինքնապաշտպանական կռիվները 1915-1916 թթ.

Ինքնապաշտպանության ֆենոմենը հայոց ցեղասպանության տարիներին

Նեմեսիս գործողություն-Ազգային դատավարություն

ԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03 – 07.10

 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի երեք գլխավոր հանցագործներին /պատասխանը հիմնավորել/;
 3. Սահմանել առաջին աշխարհամարտին առնչվող հինգ հասկացություն:

Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 8 – րդ դասարան, էջ 157 –160

Առաջին աշխարհամարտ. պատճառներ և հետևանքներ

Մեծ պատերազմ

Համաշխարհային առաջին պատերազմը և հայերը

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10 – 14.10

 1. Թվարկել հայոց առաջին հանրապետության ստեղծման պատճառներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Սահմանել առաջին հանրապետությանն առնչվող յոթ հասկացություն;
 3. Ապացուցել, որ առաջին հանրապետության կործանումն անխուսափելի չէր;
 4. Կազմել առաջին հանրապետության ժամանակագրությունը:

Աղբյուրներ` հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 6 – 40

Հայաստանի առաջին հանրապետություն

Առաջին հայկական հանրապետությունը. հաղթահանդես և ողբերգություն

Առաջին հանրապետության դասերը

Առաջին այրեր – Արամ Մանուկյան

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17 – 21.10

 1. Սահմանել ,,Բռնապետություն,, և ,,Ամբողջատիրություն,, հասկացությունները;
 2. Թվարկել Եվրոպայում ամբողջատիրական վարչակարգերի առաջացման պատճառները;
 3. Համեմատել ֆաշիզմը և նացիոնալ-սոցիալիզմը;
 4. Ապացուցել, որ ԱՄՆ-ը 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին ամբողջատիրական պետություն էր;
 5. Սահմանել ,,Արևելք,, և ,,Արևմուտք,, հասկացություները 20-րդ դարի միջաշխարհամարտային ժամանակաշրջանի համատեքստում;
 6. Թվարկել Արևելքի տեխնոլոգիական լճացման պատճառները:

Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 29 – 34, 41 – 50

Ինչ է նացիոնալ-սոցիալիզմը

Ամբողջատիրություն

Ֆաշիզմ

Քեմալիզմը և նորացման գործընթացները Թուրքիայում 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին

Ճապոնիան երկու աշխարհամարտերի միջև

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 31.10-04.11

 1. Թվարկել Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմի պատճառները;
 2. Կազմել 1936-1939 թթ.-ի իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 3. Ապացուցել, որ իսպանական պատերազմը երկրորդ աշխարհամարտի նախերգանքն է:

Աղբյուրներ`

Քաղաքացիական պատերազմն Իսպանիայում և դրա հետևանքները

Քաղաքացիական պատերազմն Իսպանիայում

1939 թ.-ի ֆիլմ Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմի մասին

Ողջ ճշմարտությունն ինտերնացիոնալ բրիգադների մասին

Իսպանիա. կաթոլիկությունն ընդդեմ կոմունիզմի

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.11

 1. Թվարկել Խորհրդային Հայաստանի տարածքային հիմնախնդրի պատճառները;
 2. Նկարագրել Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը;
 3. Բնութագրել Խորհրդային Միության ազգային քաղաքականությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 51-60 էջեր

Կարսի պայմանագիրը

Գարեգին Նժդեհ. չպղծված ֆիլմ

Խորհրդային պետության ազգային քաղաքականությունը 20-30-ական թվականներին

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.11

 1. Սահմանել ,,Սոցիալ-տնտեսական զարգացում,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական նվաճումները 20-30-ական թվականներին;
 3. Ապացուցել, որ 20-30-ական թվականներին Խորհրդային Հայաստանում իրականացվում էր ազգի և անհատի բարոյազրկման գործընթաց:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 42-48, 61-72 էջեր

Հայաստանի խորհրդայնացումը և բռնաճնշումները

Խորհրդային Հայաստանը սոցիալիստական շինարարության ժամանակաշրջանում

Բռնադատվածներ. Հայոց պատմության հերոսական և ողբերգական կերպարներ

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.11

 1. Թվարկել համաշխարհային մշակույթի նվաճումները 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին;
 2. Բնութագրել որևէ մշակութային գործչի ստեղծագործությունները;
 3. Ապացուցել, որ միջաշխարհամարտային ժամանակահատվածում համաշխարհային մշակույթը ծաղկում է ապրել:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 51-55

    20-րդ դարի մշակույթը որպես ընդհանուր պատմական տիպ

   ԽՍՀՄ մշակույթը 192-30-ական թվականներին

Կրթություն, գիտություն և տեխնիկա

  Չարլզ Չապլին. «Փոքրիկը»

 Չարլզ Չապլին. «Մեծ բռնապետը»

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 28.11-02.12

 1. Թվարկել հայկական մշակույթի նվաճումները 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին;
 2. Համեմատել 20-րդ դարի 20-30-ական թվականների հայկական և համաշխարհային կինոարվեստը;
 3. Ապացուցել, որ միջաշխարհամարտային ժամանակահատվածում հայ գրականությունը մնացել է որպես համաշխարհային գրականության բաղկացուցիչ մասը;
 4. Ապացուցել, որ հայկական մշակույթի զարգացումն արգելակված էր բռնապետությամբ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 83-94 էջեր

 Գ/Ֆ «Հովազաձորի գերիները»

   Գ/Ֆ «Զանգեզուր»

Եղիշե Չարենց. Մահվան տեսիլ

Գուրգեն Մահարի. «Ծաղկած փշալարեր»

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05- 09.12

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի պատճառները;
 2. Վերլուծել հակամարտող խմբավորումների նպատակները;
 3. Կազմել ռազմա-քաղաքական դաշինքների ռեսուրսների համեմատւթյան աղյուսակը:

Աղբյուրները` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 58 – 63

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ

Աշխարհամարտերի պատճառները

Երկրորդ աշխարհամարտի պատճառները

Երկրորդ աշխարհամարտի կողմերի ռեսուրսները

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12- 16.12

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի փուլերը (պատասխանը հիմնավորել);
 2. Կազմել երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակագրությունը, ընդգծելով երեք կարևորագույն իրադարձությունները;
 3. Նկարագրել որևէ վճռորոշ ճակատամարտ;
 4. Ձևակերպել այդ ժամանակաշրջանում առանցքային դեր խաղացած երեք անհատների համեմատական բնութագրերը:

Աղբյուրները` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 64 – 73

Երկրորդ աշխարհամարտի ճակատամարտերը

Հիտլեր: Ստալին: Չերչիլ

Երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքը

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19- 23.12

 1. Թվարկել հայկական դիվիզիաները և նրանց անցած մարտական ուղին;
 2. Ապացուցել, որ երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում Դրոյի և Հայկ Ասատրյանի ծավալած գործունեությունն արդյունավետ էր;
 3. Գնահատել հայ ժողովրդի դերը երկրորդ աշխարհամարտում:

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 77 – 82

Հայկական դիվիզիաների կազմակերպումը և մարտական ուղին

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ

Հայկ Հովակիմյան. Խորհրդային ատոմային ռումբի ակունքներում

Հայկ Ասատրյան

Հայկ Ասատրյան. «Հատընտիր»

Դրո (Դրաստամատ Կանայան)

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.01- 03.02.2017

 1. Թվարկել «սառը պատերազմի» պատճառները և նպատակները;
 2. Ապացուցել, որ երկբևեռ աշխարհն ապահովում էր մարդկությանը նոր «տաք» աշխարհամարտից;
 3. Պատմել «սառը պատերազմի» դարաշրջանում Արևմուտքի երկրների ներքին և արտաքին քաղաքականության մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 79-91

Սառը պատերազմի «երկաթե վարագույրները»

Սովետական «Բիզոնը» և ԱՄՆ ռմբակոծիչային հետամնացության միֆը

Փ/Ս «Սառը պատերազմ» (ֆիլմ 1-8)

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.02.2017

 1. Համեմատել մշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման մակարդակը «սառը պատերազմի» դարաշրջանում;
 2. Բացահայտել դասագրքի տեքստում առկա վրիպումները;
 3. Պատմել «սառը պատերազմի» դարաշրջանի գիտության նվաճումների մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 158-165

Սառը պատերազմի պլյուսները

20-րդ դարի գիտական հայտնագործությունները

20-րդ դարի գիտական հայտնագործությունների թոփ-25-ը

20-րդ դարի գիտությունը և արվեստը. լոգոսի և առասպելի միջև

20-րդ դարի արվեստը. Արևմտյան Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի գեղարվեստական ուղղությունները սահմանումներում և սխեմաներում

20-րդ դարի կինոյի գլուխգործոցները

Փոփոխություններ 20-րդ դարում

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.02.2017

 1. Նկարագրել Երրորդ աշխարհի ձևավորման և քայքայման ընթացքը;
 2. Թվարկել Երրորդ աշխարհի պետությունների ընտրած զարգացման մոդելներն ու վերջիններիս դրական և բացասական կողմերը;
 3. Պատմել գաղութային համակարգի փլուզման գործընթացի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 107-112

Երրորդ աշխարհ

Երրորդ աշխարհի ձևավորում

Երրորդ աշխարհի մասին

Տնտեսական բառարան. Երրորդ աշխարհ

Երկրների տեսակավորումը

Երրորդ աշխարհ

«Երրորդ աշխարհի երկիր» եզրույթը հնացել է

Վ/Ս «ԱՄՆ-ի չպատմված պատմությունը» (հինգերորդ սերիա` 50-ականներ. Էյզենհաուերը, Ռումբը և Երրորդ աշխարհը)

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.02.2017

 1. Նկարագրել ՀԽՍՀ տնտեսության վերականգնումը և զարգացումը 1945-1985 թվականներին;
 2. Պատմել 60-ական թվականներին վերսկսված ազգային զարթոնքի մասին;
 3. Ապացուցել, որ 1949 թվականի հունիսի 14-ի բռնաքսորը հայոց ցեղասպանության նոր փուլ էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 103-112

Հոդվածներ խորհրդային բռնաճնշումների մասին

Ազգային միացյալ կուսակցության ծրագիրը

Հայաստանի ազգային միացյալ կուսակցություն

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.02-03.03.2017

 1. Թվարկել հայկական մշակույթի ձեռքբերումները 1945-1991 թվականներին;
 2. Պատմել 1945-1991 թվականների հայկական գիտության և կրթության զարգացման մասին;
 3. Ապացուցել, որ նշված ժամանակաշրջանի հայկական մշակույթի ամենազարգացած ճյուղը գիտությունն էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 130-140

Խորհրդային Հայաստանի կրթությունը, գիտությունը, գրականությունը և արվեստը 1945-1991 թվականներին

Ակնարկ Խորհրդային Հայաստանի գիտության զարգացման վերաբերյալ (1945-1965 թթ.)

Փ/Ֆ «Հրաչյա Ներսիսյան»

Հեռուստաթատրոն. «Մովսես ապերը»

Հեռուստաթատրոն. «Իմ տունը քո տունն է»

Գ/Ֆ «Մենք ենք, մեր սարերը»

Գ/Ֆ «Սարոյան եղբայրներ»

Գ/Ֆ «Ասք Ռոստամի մասին»

Հայաստանի արվեստը: 20-րդ դար: Կերպարվեստ և քանդակ Տրետյակովյան պատկերասրահի ֆոնդերից

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.03.2017

 1. Պատմել հետպատերազմյան շրջանում հայկական հարցի վերաբացման մասին;
 2. Թվարկել Մեծ Հայրենադարձության դրական և բացասական հետևանքները;
 3. Համեմատել հետպատերազմյան և արդի սփյուռքը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 94-102, 169-173

Հայկական սփյուռք

Մեծ հայրենադարձությունը. հիմնահարցեր և խնդիրներ 1946-1948

Հայկական սփյուռքի արդի հիմնախնդիրների շուրջ

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.03.2017

 1. Ապացուցել, որ Խորհրդային Միությունը պատմականորեն դատապարտված էր;
 2. Պատմել Խորհրդային Միության կործանման գործընթացի մասին;
 3. Համեմատել ԽՍՀՄ վերջին երեք ղեկավարներին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 97-106

ԽՍՀՄ փլուզման հիմնական պատճառները

Համակարգային փլուզում. պատճառները և հետևանքները

ԽՍՀՄ փլուզումը` որպես դարի առեղծված

Ամենաառեղծվածային գլխավոր քարտուղարը

Միխայիլ Գորբաչով

Գորբաչովի դերը ԽՍՀՄ փլուզման մեջ

Վ/Ֆ «Գորբաչով: ԽՍՀՄ փլուզման պատմությունը»

Վ/Ֆ «Ով և ինչպես կործանեց ԽՍՀՄ-ը»

Վ/Ս «ԽՍՀՄ: Կործանում»

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.03.2017

 1. Կազմել արցախյան շարժման ժամանակագրությունը;
 2. Պատմել արցախյան շարժման ռազմական փուլի մասին;
 3. Համեմատել արցախյան շարժման գործիչներին (առնվազն երեքին);
 4. Ապացուցել, որ արցախյան շարժումն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 113-124

Ղարաբաղյան շարժում. Ամեն ինչ սկսվեց փետրվարի 12-ին Հադրութի հանրահավաքից

Արցախյան շարժում. փետրվարի 20

Ղարաբաղյան ազատագրական շարժումը

Ղարաբաղ կոմիտե

1991-1994 թթ. պատերազմը

Վ/Ֆ «Միացում»

Վ/Ֆ «Ղարաբաղ» կոմիտե»

Սպիտակի երկրաշարժը և Ղարաբաղի հարցը. ինչպես է դա եղել

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Պատմել Երրորդ հանրապետության արտաքին քաղաքանության մասին;
 2. Համեմատել Երրորդ հանրապետության նախագահների գործունեության արդյունքները;
 3. Վերլուծել ՀՀ Սահմանադրության բովանդակությունը;
 4. Շարադրել Արցախի հիմնախնդրի լուծման Ձեր տարբերակը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 144-168

ՀՀ Սահմանադրություն

Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մի քանի հայեցակարգային հիմքեր

Արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրներ

ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան

Ուրվագիծ 28.03.2017 Լևոն Տեր-Պետրոսյան

Ռոբերտ Քոչարյան. 2-րդ նախագահի ոչ պաշտոնական վեբ կայք

Երկրի ուժը. Ֆիլմ ՀՀ 2-րդ նախագահ Ռոբորտ Քոչարյանի և իր ընտանիքի մասին

Սերժ Սարգսյան, ՀՀ նախագահ

Մարդկության բոլոր չարիքների արմատը տգիտության մեջ է. Սերժ Սարգսյան

Արցախյան հիմնախնդիր

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր

ՀՀ նախագահի ընտրություններ, 1991-2008 թթ.

Ինչ պետք է իմանալ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի մասին

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Պատմել Երրորդ հանրապետության արտաքին քաղաքանության մասին;
 2. Համեմատել Երրորդ հանրապետության նախագահների գործունեության արդյունքները;
 3. Վերլուծել ՀՀ Սահմանադրության բովանդակությունը;
 4. Շարադրել Արցախի հիմնախնդրի լուծման Ձեր տարբերակը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 144-168

ՀՀ Սահմանադրություն

Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մի քանի հայեցակարգային հիմքեր

Արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրներ

ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան

Ուրվագիծ 28.03.2017 Լևոն Տեր-Պետրոսյան

Ռոբերտ Քոչարյան. 2-րդ նախագահի ոչ պաշտոնական վեբ կայք

Երկրի ուժը. Ֆիլմ ՀՀ 2-րդ նախագահ Ռոբորտ Քոչարյանի և իր ընտանիքի մասին

Սերժ Սարգսյան, ՀՀ նախագահ

Մարդկության բոլոր չարիքների արմատը տգիտության մեջ է. Սերժ Սարգսյան

Արցախյան հիմնախնդիր

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր

ՀՀ նախագահի ընտրություններ, 1991-2008 թթ.

Ինչ պետք է իմանալ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի մասին

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ–ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Պետական ավարտական քննության նախապատրաստություն

2015 – 2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տնային առաջադրանքներ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Իրականացնել «Առաջին աշխարհամարտ» նախագիծը կամ կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայոց ցեղասպանություն» թեմայով:
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի երեք գլխավոր հանցագործներին /պատասխանը հիմնավորել/;
 3. Նկարագրել ռազմաճակատի և թիկունքի մեկ օրը;
 4. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 5. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն անխուսափելի էին:
 6. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտը կանխորոշեց երկրորդ աշխարհամարտը:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Առաջին հանրապետության դասերը,, թեմայով;
 2. Իրականացնել ,,Բռնադատվածներ,, նախագիծը կամ կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Արվեստ և ամբողջատիրություն,, թեմայով;
 3. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտը կանխորոշեց երկրորդ աշխարհամարտը:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ–ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Գարեգին Նժդեհ. առասպել և իրականություն» թեմայով;
 2. Ապացուցել, որ սոցիալ-տնտեսական և մշակութային զարգացումներըն ուղիղ համեմատական չեն;
 3. Թվարկել ՀԽՍՀ այն բնակավայրերը, որտեղ Մեծ Ահաբեկչության տարիներին տուժածներ չեն եղել: Բացատրել այդ բացառիկության պատճառները:

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Պատերազմը և արվեստը» թեմայով;
 2. Վերցնել հարցազրույցներ երկրորդ աշխարհամարտի նվազագույնը երկու մասնակցից;
 3. Ապացուցել, որ երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում շարունակվում էր հայոց ցեղասպանությունը:

 

Առցանց ստուգողական աշխատանք

Կատարման ժամկետը` 22.01 — 25.01.2016

 1. Շարադրեք Ձեր տեսակետը պատմության մեջ անհատի դերի մասին (10-15 նախադասությամբ): 20 — րդ դարի պատմությունից բերեք Ձեր տեսակետը հիմնավորող երեք օրինակ (հիմնավորման նվազագույն ծավալը յուրաքանչյուր օրինակի համար` 5 նախադասություն);
 2. Ձևակերպեք 20 — րդ դարի որևէ հիմնախնդիր և շարադրեք նրա լուծման Ձեր տարբերակը;
 3. Թվարկեք 20 — րդ դարի առաջին կեսի յոթ կարևոր իրադարձությունները և հիմնավորեք առաջին եռյակի Ձեր ընտրությունը;
 4. Կազմեք պատմական վարժություն կամ խնդիր, որոնք ունենան լուծման մեկից ավելի տարբերակ (ներկայացրեք տարբերակներից մեկը);
 5. Համեմատեք առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերը (նվազագույնը երեքական նմանություն և տարբերություն);
 6. Ապացուցեք, որ հայ ժողովուրդը զգալի դեր է խաղացել 20- րդ դարում (պատասխանը պետք է ընդգրկի մարդկային կենսագործունեության բոլոր ոլորտները):

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Կազմել Խորհրդային Հայաստանի տնտեսական ժամանակագրությունը;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «60-ականների դասերը» թեմայով;
 3. Համեմատել Խորհրդային Հայաստանի 1945-1991թվականների ղեկավարների գործունեությունը:

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Համեմատել համաշխարհայնացման (գլոբալացման) փուլերը;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Արցախը 20-րդ դարում» թեմայով;
 3. Ապացուցել, որ ԽՍՀՄ կործանումն անխուսափելի էր:

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ-ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ-մայիս

 1. Նախաքննական անհատականացված կրկնություն

2015 – 2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Դասարանական առաջադրանքներ

ԱՌԱՋԻՆ– ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`01-07.09

 1. Սահմանել «Աշխարհամարտ»  հասկացությունը;
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի գլխավոր, երկրորդական և երրորդական պատճառները;
 3. Թվարկել պատերազմող կողմերի հայտարարված և չհայտարարված նպատակները;
 4. Մանրամասն նկարագրել առաջին աշխարհամարտի առիթը;
 5. Ապացուցել, որ միայն Սերբիան էր մղում արդարացի պատերազմ:
 6. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 116-117

Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 150-154

http://www.dasaran.am/apps/wiki/view/id/12156

http://www.slideshare.net/JannaSar/ss-30996084

https://www.youtube.com/watch?v=HJzetUZCwYE

ԵՐՐՈՐԴ– ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08-14.09

 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի փուլերը;
 2. Կազմել և ներկայացնել առաջին աշխարհամարտի ժամանակագրությունը;
 3. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի ժամանակ կիրառված

ռազմական նորույթները;

 1. Ներկայացնել թվական տվյալներ առաջին աշխարհամարտին հայերի մասնակցության մասին;
 2. Նկարագրել որևէ ճակատամարտ, որտեղ հայերը էական դեր են խաղացել;
 3. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի մասնակից հայ զորահրամանատարներին:

    Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 117-125

Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 154-160

http://www.hayzinvor.am/26796.html

http://www.aztagdaily.com/archives/30154

https://www.youtube.com/watch?v=_qmHD0PATlE

https://www.youtube.com/watch?v=IITDZwK6Zvc

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-21.09

 1. Սահմանել «Ցեղասպանություն»  հասկացությունը;
 2. Թվարկել հայոց ցեղասպանության պատճառները, մեղավորներին և փուլերը;
 3. Նկարագրել հայոց ցեղասպանության ընթացքը;
 4. Ապացուցել, որ ցեղասպանությունն անխուսափելի չէր:

   Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 126-132    http://genocide.am/article/armenian_genocide_as_an_international_crime.html?armenian

https://www.youtube.com/watch?v=eSvmND9I94k

https://www.youtube.com/watch?v=58yTywTD2FE

https://www.youtube.com/watch?v=aauyNceeWxk

ՅՈԹԵՐՈՐԴ– ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-28.09

 1. Թվարկել ինքնապաշտպանության օջախները և հրամանատարներին;
 2. Նկարագրել որևէ ինքնապաշտպանական կռիվ;
 3. Կազմել և ներկայացնել ինքնապաշտպանության ու Նեմեսիսի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ ,,Նեմեսիս,, գործողությունն ահաբեկչական գործունեություն չէ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 133-137  http://masters.armeniansgenocide.am/content_images/file/Yndunelutyun/12_.pdf

http://akunq.net/am/?p=38833

https://www.youtube.com/watch?v=FRN2C7hsCUE

ԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30 – 05.10

 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի երեք գլխավոր հանցագործներին /պատասխանը հիմնավորել/;
 3. Սահմանել առաջին աշխարհամարտին առնչվող հինգ հասկացություն;
 4. Նկարագրել ռազմաճակատի և թիկունքի մեկ օրը:

Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 8 – րդ դասարան, էջ 157 –160

https://www.youtube.com/watch?v=EF1eP68V0tc

https://www.youtube.com/watch?v=HU5H80Kz8Uk

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06 – 12.10

 1. Թվարկել հայոց առաջին հանրապետության ստեղծման պատճառներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Սահմանել առաջին հանրապետությանն առնչվող յոթ հասկացություն;
 3. Ապացուցել, որ առաջին հանրապետության կործանումն անխուսափելի չէր;
 4. Նկարագրել 1918-1920թթ.-ի Երևանի մեկ օրը;
 5. Կազմել առաջին հանրապետության ժամանակագրությունը:

Աղբյուրներ` հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 6 – 40

https://www.youtube.com/watch?v=lG5ebJl0cqI

http://www.asparez.am/news-hy/hanrapetutyanhrchakum_merprkutyunne-hy/

http://www.yerkirmedia.am/wap.php?act=news&lan=hy&id=14400

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13 – 18.10

 

 1. Սահմանել ,,Բռնապետություն,, և ,,Ամբողջատիրություն,, հասկացությունները;
 2. Թվարկել Եվրոպայում ամբողջատիրական վարչակարգերի առաջացման պատճառները;
 3. Համեմատել ֆաշիզմը և նացիոնալ-սոցիալիզմը;
 4. Ապացուցել, որ ԱՄՆ-ը 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին ամբողջատիրական պետություն էր;
 5. Սահմանել ,,Արևելք,, և ,,Արևմուտք,, հասկացություները 20-րդ դարի միջաշխարհամարտային ժամանակաշրջանի համատեքստում;
 6. Թվարկել Արևելքի տեխնոլոգիական լճացման պատճառները:

Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 29 – 34, 41 – 50

https://www.youtube.com/watch?v=azakEOQ_K1A

http://www.idmedina.ru/books/materials/turkology/1/turk_izmailov.htm

http://miuki.info/2011/08/yaponiya-mezhdu-pervoj-i-vtoroj-mirovymi-vojnami/

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`  26-30.10 

Ստուգողական աշխատանք` առաջինից տասնչորսերորդ դասերի թեմաներով:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.11

 1. Սահմանել ,,Սոցիալ-տնտեսական զարգացում,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական նվաճումները 20-30-ական թվականներին;
 3. Ապացուցել, որ 20-30-ական թվականներին Խորհրդային Հայաստանում իրականացվում էր ազգի և անհատի բարոյազրկման գործընթաց:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 42-48, 61-72 էջեր

https://www.youtube.com/watch?v=xksZvrmtzPk

http://www.istorya.ru/referat/7587/1.php

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.11

 1. Թվարկել Խորհրդային Հայաստանի տարածքային հիմնախնդրի պատճառները;
 2. Նկարագրել Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը;
 3. Բնութագրել Խորհրդային Միության ազգային քաղաքականությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 51-60 էջեր

http://www.1in.am/48472.html

http://www.aniarc.am/2015/10/13/treaty-of-kars-armenian-text/

https://www.youtube.com/watch?v=lzvDNKQ4X_Q

https://www.youtube.com/watch?v=5QhP_H6TZMQ

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.11

 1. Թվարկել համաշխարհային մշակույթի նվաճումները 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին;
 2. Բնութագրել որևէ մշակութային գործչի ստեղծագործությունները;
 3. Ապացուցել, որ միջաշխարհամարտային ժամանակահատվածում համաշխարհային մշակույթը ծաղկում է ապրել:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 51-55

http://www.countries.ru/library/twenty/general.htm

https://www.youtube.com/watch?v=lExK2NI1V30

http://ukrmap.su/ru-wh10/1284.html

https://www.youtube.com/watch?v=GfcK7hZpQF0

https://www.youtube.com/watch?v=DwRAvINE4XU

  ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.11

 1. Թվարկել հայկական մշակույթի նվաճումները 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին;
 2. Համեմատել 20-րդ դարի 20-30-ական թվականների հայկական և համաշխարհային կինոարվեստը;
 3. Սահմանել 20-րդ դարի 20-30-ական թվականների հայկական մշակույթին առնչվող 10 հասկացություն;
 4. Ապացուցել, որ միջաշխարհամարտային ժամանակահատվածում հայ գրականությունը մնացել է որպես համաշխարհային գրականության բաղկացուցիչ մասը;
 5. Ապացուցել, որ հայկական մշակույթի զարգացումն արգելակված էր բռնապետությամբ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 83-94 էջեր

https://www.youtube.com/watch?v=TN8I8ACyc_E

https://www.youtube.com/watch?v=X42vm9V-E94

https://www.youtube.com/watch?v=0s3nXUEYS_A

https://www.youtube.com/watch?v=Riq_-IiClug

Ծաղկած փշալարեր

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.11- 04.12

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի պատճառները;
 2. Վերլուծել հակամարտող խմբավորումների նպատակները;
 3. Կազմել ռազմա-քաղաքական դաշինքների ռեսուրսների համեմատւթյան աղյուսակը:

Աղբյուրները` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 58 – 63

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ

Աշխարհամարտերի պատճառները

https://www.youtube.com/watch?v=GbaLtmehGRo

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07- 11.12

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի փուլերը (պատասխանը հիմնավորել);
 2. Կազմել երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակագրությունը, ընդգծելով երեք կարևորագույնները;
 3. Նկարագրել որևէ վճռորոշ ճակատամարտ;
 4. Բնութագրել այդ ժամանակաշրջանում առանցքային դեր խաղացած որևէ անհատի:

Աղբյուրները` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 64 – 73

http://historykratko.com/osnovnye-etapy-vtoroy-mirovoy-voyny

https://www.youtube.com/watch?v=zmTGKE8u3DI

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14- 18.12

 1. Թվարկել հայկական դիվիզիաները և նրանց անցած մարտական ուղին;
 2. Պատմել 21-րդ դարում բացահայտված հայ հերոսի մասին;
 3. Գնահատել հայ ժողովրդի դերը երկրորդ աշխարհամարտում:

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 77 – 82

http://www.findarmenia.com/arm/history/28/640/641

https://www.youtube.com/watch?v=uHdUXeZo-ck

http://www.aysor.am/am/news/2012/12/24/hayk-hovakimyan/529591

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21- 25.12

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամատի անմիջական և հետաձգված հետևանքները;
 2. Համեմատել առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերի արդյունքները;
 3. Ապացուցել, որ պատերազմի այդպիսի ավարտը կանխորոշված էր:

http://armsociology.com/?p=331

https://www.youtube.com/watch?v=C5JBdHIlNks

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1603243

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01 – 05.02.2016

 1. Սահմանել «Սառը պատերազմ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել «Սառը պատերազմ»- ի նպատակները և հիմնական իրադարձությունները;
 3. Ապացուցել, որ «Սառը պատերազմ»- ը համաշխարհային պատերազմ է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 80-84

http://www.diplomat.am/publ/conflicts/informacion_paterazmner/20-1-0-93

https://www.youtube.com/watch?v=vKipSOHxspc

 

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08 – 12.02

 1. Սահմանել «Սառը պատերազմի մշակույթ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել «Սառը պատերազմ»- ի ժամանակաշրջանի կարևոր գիտական հայտնագործությունները և գրականության ու արվեստի նշանավոր ստեղծագործությունները;
 3. Ապացուցել, որ «Սառը պատերազմ»- ը նպաստեց մշակույթի զարգացմանը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 153-162

http://protown.ru/information/hide/3731.html

http://akadem-nauki.ru/nauchno-texnicheskaya-revolyuciya-2-polovina-20-nachalo-21-stoletiya/

http://knowhistory.ru/833-razvitie-kultury-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka.html

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15 – 19.02

 1. Սահմանել «Երրորդ աշխարհ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել «Երրորդ աշխարհ»-ի պետությունների ընդհանրությունները և առանձնահատկությունների գլխավոր պատճառները;
 3. Ապացուցել, որ «Երրորդ աշխարհ»- ը միջազգային հարաբերությունների երրորդ կողմ չէր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 107-110

Երրորդ աշխարհի ձևավորում

http://historial.ru/Events/24-Strany-tretego-mira.html

http://pan-sapunov.livejournal.com/29608.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/4285/%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%99

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22 – 26.02

 1. Սահմանել «Ազգային զարթոնք» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել Խորհրդային Հայաստանի տնտեսական հաջողությունները և դրանցից ծագող մարտահրավերները 1945-1991թվականներին;
 3. Ապացուցել, որ 20-րդ դարի 60-ական թվականների ազգային զարթոնքն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 107-115

https://www.youtube.com/watch?v=Szh7ctLD_Ds

http://imyerevan.com/hy/society/view/2263

http://yerkirmedia.am/?lan=hy&act=prog&id=12 (գաղտնի թղթապանակ № 105)

 

 

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ Կատարման ժամկետը` 29.02-04.03

 1. Սահմանել «Հայկական մշակույթ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայկական մշակույթի ձեռքբերումները և անհաջողությունները;
 3. Պատմել 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայկական մշակույթի որևէ գործչի մասին (Ձեր ընտրությամբ):

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 130-139

 20-րդ դարի հայ մշակույթ

Պարույր Սևակ

Մինասի առեղծվածը

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ Կատարման ժամկետը` 09-12.03

 1. Սահմանել «Հայկական սփյուռք» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել հայկական սփյուռքի ձեռքբերումները և անհաջողությունները, դրանց պատճառները;
 3. Պատմել հայկական սփյուռքի որևէ գործչի մասին (Ձեր

ընտրությամբ):

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 98-106,

169-173

Հայկական սփյուռք

Հայկական սփյուռք.մարտահրավերներ և հնարավորություներ

ՀՀ ազգային հերոս. Ալեք Մանուկյան

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ Կատարման ժամկետը` 14-18.03

 1. Սահմանել «Համաշխարհայնացում» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել համաշխարհայնացման պատճառները և պատմական փուլերը;
 3. Պատմել հակագլոբալիստական պայքարի ներկա փուլի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, էջ 95-101, 148-150

Համաշխարհայնացում

Ի՞նչ է համաշխարհայնացումը

Հակահամաշխարհայնացում

 

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ Կատարման ժամկետը` 21-25.03

 1. Սահմանել « Հայկական ազատագրական պայքարի նոր փուլ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել հայկական ազատագրական պայքարի նոր փուլի նախադրյալմերը, ռեսուրսները և նվիրյալներին;
 3. Պատմել հայկական ազատագրական պայքարի նոր փուլի առաջին ենթափուլի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 116-125

1988-1994թթ. Արցախի պատմություն. մաս առաջին

Մոնթե Մելքոնյան. «Սա մեր վերջին պայքարը չի»

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.03-02.04

 1. Սահմանել «Երրորդ հանրապետություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել Երրորդ հանրապետության հիմնախնդիրները և նրանց լուծման ուղիները;
 3. Կազմել Երրորդ հանրապետության ժամանակագրությունը իրադարձությունների վարկանիշային հերթականությամբ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 144-161

Հայաստանի անկախության հռչակագիրը

Երրորդ հանրապետության վարչապետերը

Հայ ազատագրական պայքարը, հանուն Հայաստանի անկախության, ընդդեմ ռուս-թուրքական դավադիր դաշինքի

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04.04-27.05

 1. Նախաքննական կրկնություն