Ցեղն արիականության սնուցիչ աղբյուրն է, իսկ Ուխտագիրքը` հիմնասյունը: Հայացք Ուխտագրքին

…արդեն մոտենում է Տիեզերական Գարունը, որը Երկրի վրա արտահայտում է Տիեզերական հուրի` Էներգիայի առավել կուտակումով:…

Տիեզերական Գարունը, միևնույն է, գալու է, Վահագնը, միևնույն է, ծնվելու է. և Արի Ազգս Հայոց, Վահագնի Զորությամբ օծված, միևնույն է, ծաղկելու է Արարատում…

Առաջնորդվենք ՈՒԽՏԱԳՐՔՈՎ, սնվենք Կենաց Խորհրդով, զորանանք և պատրաստվենք դիմավորելու ՎԱՀԱԳՆԻՆ…

Ուխտագիրք (արիական ավետարան)

Շարունակել կարդալ