1+40 արևելյան ասույթ կամ ես գալիս եմ Արևելքից

 1. Գայլին ոչխարի տեղ մի´ դիր, բայց և առյուծի հետ մի´ շփոթիր: (Ա. Տիգրանյան)
 2. Քաղցր է նույնիսկ ծուխն հայրենի օջախի:
 3. Դժվար չէ ոսկորափորագրի համար, բայց չի կարելի ցանկացած ոսկորից թագուհի փորագրել:

Շարունակել կարդալ

1+20 ասույթ դեկտեմբերի 10-ի մոտիվներով-12

 1. Արարչագործության պսակը մարդու խիղճն է գոտեպնդված կամքով: (Ա. Տիգրանյան)
 2. Բոլոր հայեցողական դատողությունները իրավունքի, ազատության, անհատի մասին անկախ մարդուց, նրանից դուրս և նույնիսկ` վեր, դատողություններ են առանց միասնության, անհրաժեշտության, էության, հիմքի, իրականության: Մարդն ազատության, անձնավորության, իրավունքի գոյն է……(Լ. Ֆոյերբախ)
 3. Անհատի անօտարելի իրավունքների յուրաքանչյուր հռչակագիր կարող է դառնալ հետագա քաղաքական զարգացման արգելակ, եթե նրա բովանդակությունը համարվի մեկընդմիշտ հաստատված: (Մ. Կովալևսկի)

Շարունակել կարդալ

1+20 ասույթ դեկտեմբերի 10-ի մոտիվներով-11

 1. Իրավունքի և բարոյականության հակամարտությունից ծնվում է քաոսը, որի սիրելի զավակը համաշխարհայնացումն է: (Ա. Տիգրանյան)
 2. Ինչքան ավելի շատ է ապահովվում անվտանգության սրբազան և անխախտ իրավունքը, ինչքան ավելի հուսալի է քաղաքացիների ազատության երաշխիքը պետության կողմից, այնքան պատիժն ավելի արդարացի է: (Չ. Բեկկարիա)
 3. Որպիսի հնարավոր լինի ազատություն ունենալը, նրան նույնպես պետք է սահմանափակել: (Է. Բյորկ)

Շարունակել կարդալ

1+20 ասույթ դեկտեմբերի 10-ի մոտիվներով- 10

 1. Շատերի համար ստրկության շղթաները գերադասելի են պատասխանատվության երկսայրի սրից: (Ա. Տիգրանյան)
 2. Յուրաքանչյուր մարդ, ով ուրիշներին գերազանցում է մտածողական ընդունակությամբ և բարոյական  որակներով, իր կամքից կան ցանկություններից անկախ պատասխանատու է նրանց համար: (Ժ. Վեռն)
 3. Ցանկացած տեսակի արտոնությունները ազատության և արդարության գերեզմաններն են: (Ի. Զեյմե)

Շարունակել կարդալ

1+20 ասույթ դեկտեմբերի 10-ի մոտիվներով- 9

 1. Օրենքն իրավունքի ապօրինի զավակն է: (Ա. Տիգրանյան)
 2. Երբ պետությունում իշխում է ոչ միայն օրենքը, վերջինիս նկատմամբ սկսում են ավելի քիչ հարգանք տածել: (Կ. Հելվեցիուս)
 3. Օրինականության ծայրահեղ պահպանումից կարող է ստացվել ծայրահեղ անօրինականություն: (Տերենտիոս)

Շարունակել կարդալ

1+20 ասույթ դեկտեմբերի 10-ի մոտիվներով- 8

 1. Աստվածային արդարությունը չի հաստատվի առանց մարդկային       արդարության: (Ա. Տիգրանյան)
 2. Ամենագործուն օրենքները չգրված օրենքներն են: (Վ. Շվեբել)
 3. Ստեղծեք միայն փոքրաթիվ օրենքներ, բայց հետևեք, որ նրանք ճշտությամբ կատարվեն: (Ջ. Լոկ)

Շարունակել կարդալ

1+20 ասույթ դեկտեմբերի 10-ի մոտիվներով-7

 1. Ազատությունն ու Հայը հոմանիշներ են: (Ա. Տիգրանյան)
 2. Որտեղ չկա հարգանք մարդու նկատմամբ, այնտեղ հազվադեպ են ծնվում և ապրում իրենց հարգելու ընդունակ մարդիկ: (Մ. Գորկի)
 3. Որտեղ չկա քաղաքացիական լայն ազատություն, այնտեղ քաղաքական ազատությունը միշտ օդից կախված կլինի: (Բ. Չիչերին)
 4. Որտեղ իրավունք, այնտեղ նրա պաշտպանության միջոցը: (Լատինական ասույթ)

Շարունակել կարդալ

1+20 ասույթ դեկտեմբերի 10-ի մոտիվներով – 6

 1. Իրավունքների չօգտագործման իրավունքի համատարած օգտագործումը կհանգեցնի կամ քաղաքակրթության համլետյան վախճանի, կամ բարոյականության պյուռոսյան հաղթանակի: (Ա. Տիգրանյան)
 2. Լավագույն պետությունն այն է, որտեղ ավելի շատ լսում են օրենքներին, քան հռետորներին: (Քիլոն)
 3. Ցանկացած պատիժ, որը չի թելադրված ծայրահեղ անհրաժեշտությամբ, բռնության գործողություն է: (Շ. Մոնտեսքյու)

Շարունակել կարդալ

1+20 ասույթ դեկտեմբերի 10-ի մոտիվներով-5

 1. ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ + իրավունք = Ազատություն: (Ա. Տիգրանյան)
 2. Մարդու ցանկացած իրավունք, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, հանգում է նրա պարտականությունների կատարման հնարավորությունների ապահովմանը: (Ս. Ֆրանկ)
 3. Մարդու վրա մարդու իշխանության ցանկացած դրսևորում, որը չի բխում ծայրահեղ անհրաժեշտությունից, բռնապետություն է: (Չ. Բեկկարիա)

Շարունակել կարդալ

1+20 ասույթ դեկտեմբերի 10-ի մոտիվներով-4

 1. Ազատության մի սանձը կրոնն է, մյուսը` մահը: (Ա. Տիգրանյան)
 2. Լռակյաց քաղաքացիները գերազանց հպատակներ են ավտորիտար տիրակալի և դժբախտություն ժողովրդավարության համար: (Ռ.Դալ)
 3. Դժվար չէ բարի լինել, դժվար է արդար լինել: (Վ. Հյուգո)

Շարունակել կարդալ