ՍՅՈՒՆԻՔ

      (Երկարաժամկետ նախագիծ)

Իրականության նկարագրություն

 • Էթնիկական ընկճախտի և հասարակության ատոմացման պայմաններում առավել է կարևորվում սովորողների ու դասավանդողների ստեղծարար համագործակցությունը։ Ինտերակտիվ կրթության դաշտն ընդլայնվում է և մղում գործունեության նոր ոլորտների ներառման։

Նպատակներ

 • Սյունիքի և սյունեցիների մասին համապարփակ ու համակարգված գիտելիքների յուրացում
 • Սյունիքի և սյունեցիների, այդ թվում՝ առանձին ընտանիքների և անհատների, հիմնախնդիրների լուծմանը նպաստող միկրոնախագծերի իրականացում

Խնդիրներ

 • Նախագծի մասնակիցների համագործակցային, գործարարական և արշավային կարողությունների ու հմտությունների զարգացում
 • Համագործակցության ծավալում ազգագրագետների, հոգեբանների, ընկերաբանների և քաղաքագետների հետ
 • Կրթահամալիրում նախագծային գործունեության կուտակված փորձի յուրացում և ստեղծված կապերի օգտագործում ու հավելում
 • Արշավային ջոկատների և դաշտային աշխատանքների նյութատեխնիկական ապահովում
Շարունակել կարդալ

Ես և իմ Հայրենիքը (դասընթացի ծրագիր Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-1 դասարանի սովորողների համար)

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

                   Իրավիճակի նկարագրություն

Վերոհիշյալ դասարանի սովորողների իմացաբանական ներուժը, կամային որակները, հետաքրքրությունների բազմաբովանդակությունը, ինքնաճանաչման կենսականությունը, ինչպես նաև ՀՀ կրթական համակարգում կատարվող փոփոխությունները պարտադրում են ԵՍ-ի բոլոր շերտերի բացահայտմանը և հայրենաճանաչությանը նպաստող նոր դասընթացի ներառում արևմտյան դպրոց-պարտեզի ուսումնական պլանում: Ենթադրվող դասընթացի բովանդակային նյութերը ստեղծվում են դասավանդողի և ընտանեկան դպրոցների համագործակցությամբ, իսկ մեթոդաբանական սկզբունքները և հնարքները փորձարկվում են հիմքում ունենալով երեխայակենտրոնությունը և անհատական ու խմբային առաջընթացի պարբերական արձանագրումը:

Շարունակել կարդալ

Զարգացման ծրագիր

Միջին դպրոցի հրաշալիքներից մեկը` ինքնավարություն:

Կրթական ինքնավարություն` զարգացում մինչև ուսուցչի օգնական աշակերտի կարգավիճակի սահմանում կրթահամալիրի խորհրդում:

Սոցիալ-քաղաքական ինքնավարություն` քաղաքագիտական ակումբից մինչև պատանեկան խորհրդարան:

Մշակութային ինքնավարություն` « ՈԻԳԸ — ԱԳԸ. կրթական կամուրջներ» նախագծի վերակենդանացում և զարգացում:

Նոյեմբերյան նախագծեր

 1. Շարունակել «Այլընտրանքային պատմություն» նախագծի իրականացումը;
 2. Հարստացնել ԱԳԸ բլոգի բովանդակությունը;
 3. Մասնակցություն նոյեմբերի 12-ի ծառատունկին;
 4. Մխիթար Սեբաստացու օրեր. Վահրամ Թոքմաջյանի հետ միասին տեսադասի (թեման` «Մխիթարյանների հայագիտական գործունեության էջերից») անցկացում;
 5. Հերթական հաղորդումը դասավանդողի մեդիա պորտալում (թեման` «Նյուտոնն ընդդեմ Սկալիգերի»);
 6. Մանկավարժական փորձի հերթական գրավոր վերլուծություն:

Հոկտեմբերյան նախագծեր

Հոկտեմբեր

 1. Շարունակվում է «Այլընտրանքային պատմություն» նախագիծը;
 2. Մեկնարկում են գիտությամբ հետաքրքրված սովորողների ակումբի (աշակերտական գիտական ընկերության) աշխատանքները;
 3. Անհատական աշխատանքային պլանով և «Հետազոտական արշավային ճամբար» նախագծով նախատեսված ուսումնական ճամփորդություն Սյունիք;
 4. Կարճատև` 03-10.10.2016, կազմակերպչական-ստեղծագործական արձակուրդ;
 5. «Երեխաների համաշխարհային պատմությունը Հին աշխարհի պատմության համատեքստում»ծրագրով նախատեսված ուսումնական ճամփորդություն «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան:

Հայրենագիտական նախագիծ

«Մեր թաղը» նախագիծ

Նախագծի հիմնավորում

Անհատի ձևավորման և զարգացման գործընթացում ինքնաճանաչումը կարևորագույն գործոն է, իսկ ինքնաճանաչման առանցքային բաղադրիչներից է շրջակա միջավայրի` բնականից մինչև սոցիալական, ճանաչումը:

 

Նպատակները

Ա) Հանրամատչելի տարբերակ

Նախագծի մասնակիցների գործնական հայրենասիրության` իմացություն + արարող գործունեություն փոքր քայլերի արժևորմամբ, կարողությունների ամրակայում:

 

Բ) Գիտահետազոտական տարբերակ

Ա տարբերակին հավելվում է դաշտային աշխատանքի հմտությունների ձևավորումը և գիտա-հետազոտական աշխատանքի կարողությունների սաղմնավորումը:

 

Խնդիրները

Ա) Հանրամատչելի տարբերակ

Նախագծի մասնակիցների`

 1. Շրջապատող իրականության` բնականից մինչև սոցիալական, մանրամասնությունները և նրբերանգները նկատելու կարողության ձևավորում;
 2. Խմբային աշխատանքի ուղղությունների բազմազանեցում;
 3. Անհատական և խմբային աշխատանքների արդյունքների համադրման կարողության ձևավորում;
 4. Բանավոր և գրավոր խոսքի բառապաշարային հարստացում ու տեքստ կառուցելու ունակության զարգացում;
 5. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքներում թվային տեխնիկայի օգտագործման արդյունավետության բարձրացում:

 

 

Բ) Գիտահետազոտական տարբերակ

Ա տարբերակին հավելվում է գիտական տեքստերն օգտագործելու կարողության և գիտնականների հետ որպես կրտսեր գործընկեր համագործակցելու պատրաստակամության ձևավորումը:

 

Աշխատանքի ուղղությունները

 1. Թեմատիկ ֆոտոշարքերի կազմում;
 2. Նկարագրական տեքստերի շարադրում;
 3. Ձայնային և տեսանյութերի ստեղծում;
 4. Հետազոտական աշխատանքների իրականացում;
 5. Նախագծի կատարողականի էլեկտրոնային ամսական ամփոփում:

 

 

Ակնկալվող արդյունքները

Ա) Հանրամատչելի տարբերակ

 1. Նախագծի յուրաքանչյուր մասնակից կարող է մանրամասն ներկայացնել իր թաղը, ինչպես նաև իր աշխատանքային խմբի անդամների թաղերը;
 2. Անընդհատ հարստացվող հայրենագիտական շտեմարանի ստեղծում:

 

Բ) Գիտահետազոտական տարբերակ

Ա տարբերակին հավելվում է հայրենագիտական և էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություններին մասնակցելու հմտությունը:

 

Ժամկետ

Սույն նախագիծն անժամկետ է, քանզի հարափոփոխ է իրականությունը:

Շահառուները

Ա) Ակտիվ շահառուներ` նախագծին մասնակից սովորողներ, դասավանդողներ, ՀՀ այլ քաղաքացիներ:

Բ) Պասիվ շահառուներ` ՀՀ բնակչությունը և ՀՀ-ով հետաքրքրվող օտարները:

 

05.08.2016                      ©                     Աշոտ Տիգրանյան

Հ. Գ. «Թաղ» հասկացությունը սույն նախագծում կիրառվում է նաև «բակ», «բնակավայր», «համայնք» իմաստներով: «Մեր թաղը» լայն իմաստով բոլոր թաղերի հանրագումար հանրապետությունն է:

Ճամբարային առաջին շաբաթը և ջոկատի կազմը

Ճամբարային առաջին շաբաթը

Մայիսի 30

 1. 00-09.20 Ընդհանուր պարապմունք
 2. 25-10.55 Նախագծային աշխատանք
 3. 00-12.00 Մասնակցություն «Անտիվիրուս Կոմիտաս 2016» նախագծի փորձին
 4. 00-12.30 Ջոկատի անդամների հետ ճամբարում նրանց հետագա աշխատանքների բովանդակության և ժամանակացույցի վերջնական ճշգրտում
 5. 30-13.00 Ընդմիջում
 6. 00-14.00 Նախագծային աշխատանք

 

Մայիսի 31

 1. 00-09.20 Ընդհանուր պարապմունք
 2. 25-10.25 Նախագծային աշխատանք
 3. 30-11.30 Մասնակցություն ռազմա-մարզական խաղերին
 4. 35-12.30 Նախագծային աշխատանք
 5. 30-13.00 Ընդմիջում
 6. 00-14.00 Նախագծային աշխատանք

 

Հունիսի 1

 1. 00-09.20 Ընդհանուր պարապմունք
 2. 25-10.25 Մասնակցություն շրջակա միջավայրի խնամքի նախագծերին
 3. 25-10.55 Ռազմամարզական ջոկատի կազմի ճշտում և հրահանգավորում-խորհրդատվություն
 4. 00-12.00 Մասնակցություն «Անտիվիրուս Կոմիտաս 2016» նախագծին
 5. 00-12.30 Ընդմիջում
 6. 35-14.00 Նախագծային աշխատանք

 

Հունիսի 2-3

Իմ ջոկատի մեծագույն մասը «Ժայռ»-ում է:

 

Ջոկատի կազմը

 1. Ասրյան Սուրեն
 2. Ավետիսյան Ալեն
 3. Ավետյան Արման
 4. Գրիգորյան Վանիկ
 5. Դավթյան Արամ
 6. Եղիազարյան Հրաչ
 7. Հովհաննիսյան Մնացական
 8. Ղազարյան Ալբերտ
 9. Ղազարյան Հարություն
 10. Ղարագյոզյան Միքայել
 11. Սարգսյան էրիկ

 

Ճամբարային նախագիծ

 1. Մարզական պարապմունք
 2. Երաժշտական պարապմունք
 3. Հանրօգուտ աշխատանք
 4. Ռազմագիտության ժամ
 5. Այցելություն Հայաստանի պատմության թանգարան
 6. Նախագծային գործունեություն («Պատմության վերակառուցում» նախագծի սցենարային և ուսումնական ֆիլմի նկարահանման փուլեր)

Նախագծային գործունեության փուլային ամփոփում

Կլոր սեղան

 1. Քննարկման բացում (նախագծային գործունեություն. հասկացություն, մասնակիցներ, օժանդակողներ, շահառուներ);
 2. Իրականացվող նախագծերի` «Պատմության վերակառուցում», «Այլընտրանքային պատմություն», «Բռնադատվածներ», ներկայացում (նպատակներ և փուլային արդյունքներ);
 3. Քննարկում (հարցադրումներ, առաջարկություններ, բանավեճ);
 4. Ամփոփում – եզրակացություն (թերությունների և ուժեղ կողմերի հաշվառում, գործունեության նոր ուղղությունների նախանշում):

 

Կլոր սեղանը մայիսի 6-ին ժամը 11:00-ից վարելու են Սամվել Բալախչյանը և Մերի Շահբազյանը (7-րդ դասարան)

«Կրտսեր ընկերներ» նախագիծ

Նպատակը` հինգերորդ դասարանցիների ներառում միջին դպրոցի նախագծային գործունեությունում;

Խնդիրներ` 1. Հինգերորդ դասարանցիների դասարանական և անհատական առանձնահատկությունների իմացություն; 2. Իրականացվող նախագծերի ադապտացում հինգերորդցիների համար; 3. Նոր նախագծերի ձևակերպում;

Քայլերի հերթականություն` 1. Ծանոթություն (1.1. Ներկայություն դասերին; 1.2. Մասնակցություն դասերին); 2. Հինգերորդցիների խմբավորում ըստ նախագծերի; 3. Հինգերորդցիների ներառում նախագծային գործունեությունում;

Ժամկետ` Առաջին փուլ (18.04-19.06.2016);

Շահառուներ` Հինգերորդ դասարանցիներ, նրանց ծնողներ, կրթահամալիր;

Իրականացնողներ` Հասարակագիտական նախագծերի աշխատանքային խումբ, մայիսի 16-ից նաև հինգերորդցիներ;

Իրականացման անհրաժեշտ պայման` Նախագիծն իրականացնողների նոր և հրամանագրված անհատական աշխատանքային պլաններ:

 

13.04.2016           ©                          Աշոտ Տիգրանյան