Համաշխարհային պատմություն 7-րդ դասարան. Հատուկ կրթական ծրագրով սովորողների համար

https://mskh-my.sharepoint.com/personal/gradaran_mskh_am/Documents/Email%20attachments/Hamashxarhayin%20patmutyun%207.pdf

Համաշխարհային պատմություն 8-րդ դասարան. Հատուկ կրթական ծրագրով սովորողների համար

https://mskh-my.sharepoint.com/personal/gradaran_mskh_am/Documents/Email%20attachments/Hamashxarhayin%20patmutyun%208.pdf