Ամառային ճամբար

              (մայիսի 30- հունիսի 10)

 1. 12-րդ դասարանի «Պատմություն» առարկայի այլընտրանքային ծրագրի խմբային հեղինակում և հանձնում մասնագիտական փորձաքննության;
 2. 11-րդ դասարանի «Պատմություն» առարկայի այլընտրանքային ծրագրի լրամշակում և հանձնում մասնագիտական փորձաքննության;
 3. 12-րդ դասարանի «Փիլիսոփայություն» դասընթացի այլընտրանքային ծրագրի լրամշակում և հանձնում մասնագիտական փորձաքննության;
 4. «Պատուհան դեպի գիտություն», «Կրթական ինքնավարություն» և «Ինքնակրթություն» նախագծերի բովանդակությունների շրջանակներում նոր քայլերի իրականացում, աշխատանքային խմբերի համալրում ու շահառուների ավելացում;
 5. Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 4-րդ դասարանների սովորողների խմբի հետ 2022-2023 ուստարվա «Ես և իմ Հայրենիքը» դասընթացի նախապատրաստական փուլի, այդ թվում` ծրագրի լրամշակման, իրականացում;
 6.  Նախաքննական խորհրդատվություն 9-2 դասարանի սովորողների համար մայիսի 30-ից հունիսի 3-ը, հունիսի 6-ին և 7-ին;
 7. «Հայոց պատմություն» առարկայի քննական հարցատոմսերի համահեղինակային կազմում;
 8. Քննություն «Հայոց պատմություն» առարկայից 9-րդ դասարաններում հունիսի 8-ին:

15-25.05.2022           ©             Աշոտ Տիգրանյան

Մանկավարժական ճամբար

                     (հոկտեմբերի 25-29)

 1. Հասարակագիտական, քաղաքացիական նախաձեռնությունների լաբորատորիայի առցանց պարապմունք. հոկտեմբերի 25, 27, ժամը 12:00-13:00;
 2. Մասնակցություն Հունիսի 14-ին նվիրված գրախոսությունների մրցույթի մրցանակների հանձնման արարողությանը. հոկտեմբերի 26, ժամը 16:00-ից;
 3. Մասնակցություն մանկավարժական աշխատողների ժողովին. հոկտեմբերի 27;
 4. Աշխատանքային հանդիպումներ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկանի և ՈւԳԸ ղեկավարության հետ համագործակցության օրացույցը կազմելու նպատակով, սվորողների երեք խմբերի հետ` սովորողների համահեղինակությամբ գրված առարկայական ծրագրերի կատարման շրջանակներում, 9-րդ դասարանցիների մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրին համապատասխան, տարատարիք սովորողներին հետաքրքրող թեմաներով քննարկումներ. շաբաթվա ընթացքում;
 5. Նախագծային հեռավար աշխատանք. շաբաթվա ընթացքում;
 6. Հեռավար քննարկումներ «Աշխատանք հրավիրյալ մասնագետների հետ» թեմայով. հոկտեմբերի 28-29;
 7. Հանդիպումներ առարկայական ծրագրերի համահեղինակ, ուսուցչի օգնական սովորողների խմբերի հետ նոյեմբեր-դեկտեմբերի ընթացքում ծավալելիք գործունեության համակարգման նպատակով. հոկտեմբերի 27, ժամը 10:00-11:00 (11-րդ դասարան), հոտեմբերի 28, ժամը 14:30:15:00 (10-րդ դասարան), , հոկտեմբերի 29, ժամը 11:55-12:35 (9-րդ դասարան);
 8. Ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման ամփոփում, հոկտեմբերի 28, ժամը 11:15-12:00:

19.10.2021                     ©                    Աշոտ Տիգրանյան

Ձմեռային ճամբար – 2018

 1. «Ձմեռային ինտելեկտուալ մրցաշար» կարճաժամկետ նախագծի իրականացում;
 2. Համալրված կազմով «Բռնադատվածներ» և «Այլընտրանքային պատմություն» երկարաժամկետ նախագծերի իրականացման շարունակում;
 3. Քննարկումներ փետրվար-մայիս ժամանակահատվածի անհատական աշխատանքային պլանը բոլոր շահառուների շահերի հաշվառմամբ ձևակերպելու շուրջ:

 

09.12.2017                             Աշոտ Տիգրանյան

Ստուգատեսային շաբաթվա տնային առաջադրանք

Հետազոտական աշխատանք հետևյալ թեմաներից որևէ մեկի մասին

1. Իմ ընտրած մարզաձի պատմությունը

2. Իմ ընտրած բնական գիտության պատմությունը

3. Տեխնիկայի պատմությունից

«Կրտսեր ընկեր» նախագիծ (Հունվարյան ճամբար — 2017)

Նպատակը` կրթահամալիրի հիմնական դպրոցների հինգերորդ դասարանցիների համար կազմակերպել ինտելեկտուալ խաղ-մրցույթներ միջին դպրոցի գիտակների թիմի` Արամ Բարսեղյան, Արամ Պետրոսյան, Հայկ Մկրտչյան, Նարեկ Արշակյան, Գոռ Բարխուդարյան, Տիգրան Արզումանյան, Դավիթ Տեր-Թորոսյան, ուժերով:

Խնդիրներ` 1. Սովորողների` և´ կազմակերպիչների, և´ խաղացողների համագործակցային կարողությունների զարգացում; 2. Մտավոր կարողությունների աճին նպաստող խաղերի ներառում կրտսեր դպրոցականների ուսումնական կենցաղ; 3. Ավագների մոտ կրտսերների նկատմամբ գործուն հոգատարություն դրսևորելու պատրաստակամության և պատրաստականության ձևավորում:

Քայլերի հերթականությունը` 1. Հարցաշարերի կազմում; 2. Յուրաքանչյուր դպրոցի ներքին առաջնության անցկացում; 3. Հարցաշարերի բովանդակության փոփոխություն անցկացված խաղերի արդյունքները հաշվի առնելով; 4. Եզրափակիչ խաղի անցկացում բոլոր հիմնական դպրոցների հաղթող թիմերի մասնակցությամբ:

Շահառուներ` Խաղ-մրցույթների կազմակերպիչներ և խաղացողներ, նրանց ծնողներ և դասավանդողներ:

Ակնկալվող արդյունքներ` 1. Հիմնական դպրոցների գիտակների կայուն թիմերի ստեղծում; 2. Միջին դպրոցի գիտակների թիմի խաղային մակարդակի բարձրացում:

Սովորողների հրապարակումները նախագծի իրականացման մասին

 1. Արամ Բարսեղյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 2. Հայկ Մկրտչյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 3. Արամ Պետրոսյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 4. Հայկ Մկրտչյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 5. Նարեկ Արշակյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 6. Արամ Բարսեղյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 7. Գոռ Բարխուդարյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 8. Հարություն Ասատրյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 9. Հայկ Մկրտչյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 10. Դավիթ Տեր-Թորոսյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 11. Արամ Բարսեղյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 12. Նարեկ Արշակյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 13. Նարեկ Արշակյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 14. Հայկ Մկրտչյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 15. Նարեկ Արշակյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 16. Արամ Բարսեղյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում
 17. Արամ Պետրոսյանի հրապարակումը միջին դպրոցի ենթակայքում

Հետազոտական արշավային ճամբար

Նպատակները՝ կատարել հետազոտություններ ներկայիս Սյունիքի մարզի Ողջի գետի ափին գտնվող Բաղաբերդ բերդի տարածքում, փորձելով պարզել 1170 թ.-ի բերդի կործանումից հետո այնտեղ գտնվող մոտ 10.000 ձեռագրերի ճակատագիրը: Հաշվի առնելով այն, որ մասնագետների կարծիքները այդ ձեռագրերի նշանակության, կարևորության և հետագա ճակատագրի մասին նշանակալիորեն տարբերվում են, իսկ դեռևս լուրջ հետազոտություններ այդ խնդրի լուծմանը ուղղված դեռ չեն արվել, մեր հետազոտական արշավային ճամբարը խոստանում է լինել հետաքրքրիր:

Աշխատանքի սկիզբը՝ կապվել Կապանի Երկրագիտական Թանգարանի (այսուհետ ԿԵԹ) հետ, նրանց հետ քննարկել ճամաբարի անցկացվելու կոնկրետ վայրը, հետազոտությունների ուղղությունները և այլն: Մինչև ծրագրավորված ճամբարի սկիզբը ժամանել Կապան, կազմել արշավախմբի երթուղու քարտեզը: Նախապես ապահովել արշավախմբի գործունեության պայմանները և անվտանգությունը: Սկսել տեղացիներից և ԿԵԹ-ի աշխատակիցներից  բաղկացած արշավախումբը հավաքագրումը:

Աշխատանքի ընթացքը՝ արշավախմբով տեղակայվել նախապես որոշված կայանում: Պատրաստվել տեղանքի ուսումնասիրությանը: Անցնել որոշված երթուղիով, մանրակրկիտ ուսումնասիրել տեղանքը և նրա մասին  և կազմել համապատասխան արձանագրություն նրա հայտնաբերման և ուսումնասիրության ավանդությունները: Գտածոներ հայտնաբվերելու պարագայում ԿԵԹ-ի աշխատակիցների հետ կատարել գտածոյի նախնական ուսումնասիրություն վերաբերյալ: Նման գտածոնների բացակայության պարագայում հավաքել Բերդաշենի և ձեռագրերի մասին բոլոր ավանդությունները և պատրաստել (հնարավոր է անգամ տեղում) համապատասխան հոդված, հետագա խմբերի և հետազոտողների ուսումնասիրությունները հեշտացնելու նպատակով:

Նախահաշիվ՝ սնունդը կազմելու է 14.000 դրամ 1 հոգու համար ողջ ճամբարի ընթացքում: Փոխադրամիջոցը երկու ուղղությամբ 1 հոգու համար 10000 հազար դրամ:

Աշխատանքի նկարագրություն

Համագործակցություն՝ Կապանի երկրագիտական թանգարանի և Սյունիքի մարզի Ծավի միջնակարգ դպրոցի հետ:

Օրվա ռեժիմ՝ վերկացը ժամը 7:00-ին, անձնական հիգիենա 7:00-7:20, մարմնամարզություն 7:20-7:50, նախաճաշ 8:00-8:15, դաշտային աշխատանք 8:30-14:30, ճաշ 15:00-15:45, հանգիստ, 15:45-16:15, դաշտային աշխատանք 16:30-19:00, հանգիստ 19:00-20:00, ընթրիք 20:00-20:30, օրվա ամփոփում 20:30-…., քուն 23:00: