2017 – 2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Համեմատել Բագրատունյաց Հայաստանը և Կիլիկիայի հայկական պետությունը մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտներով;
 2. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ Կիլիկիայի հայկական պետությունը բացառիկ երևույթ է մարդկության պատմության մեջ;
 3. Վերլուծել Բագրատունյաց Հայաստանի կամ Կիլիկիայի հայոց թագավորության մասին պատմող որևէ գրական ստեղծագործություն;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Անհատի դերը պատմության մեջ Բագրատունի տիրակալների օրինակով», «Բագրատունյաց Հայաստանի տնտեսությունը», «Հայկական ռազմական ուժերի պայքարը օտար նվաճողների դեմ XI – XIV դարերում», «Կիլիկյան Հայաստանի առանձնահատկությունները», «Կիլիկիա. հայեր և խաչակիրներ», «Զաքարյանների իշխանապետությունը», «Կիլիկիայի հայոց պետության պատմական դասերը»:

 

Աղբյուրներ`

Բագրատունիներ

Բագրատունիների թագավորության սկզբնավորումը

Բագրատունյաց թագավորության սկզբնավորման թվագրության շուրջ

Աշոտ Բ Երկաթ. երկաթյա կամքով հայրենիքի նվիրյալը

Բագրատունյաց թագավորության հզորացումը Գագիկ Ա-ի օրոք

Բագրատունյաց Հայաստանի պետական կարգը և բանակը

Բագրատունյաց թագավորւթյան թուլացումը

Ձայն Արարատի – 38. Հայոց Բագրատունիների թագավորություն

Մեր մեծերը. Զաքարյաններ

  «Բագրատունյաց թագավորությունը Հայաստանում»(I մաս)

«Բագրատունյաց թագավորությունը Հայաստանում»(II մաս)

Ձայն Արարատի – 47. Զաքարյանների իշխանապետություն

«Կիլիկյան Հայաստանի ֆենոմենը»(I մաս)

«Կիլիկյան Հայաստանի ֆենոմենը»(II մաս)

Թեմա (Շողակաթ ՀԸ). Կիլիկիան և խաչակիրները

Թեմա (Շողակաթ ՀԸ). Կիլիկիայի հայոց թագավորության անհայտ էջերից

 

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ        — ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

            Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Սահմանեք «Հայկական Վերածնունդ» հասկացությունը և նրա հետ սերտորեն կապված 10 հասկացություն;
 2. Համեմատեք միջնադարյան Հայաստանի կրթական հաստատությունները;
 3. Վերլուծեք Գրիգոր Մագիստրոսի գործունեությունը;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Տիեզերական վարդապետ Գրիգոր Նարեկացին», «Գրիգոր Տաթևացի», «IX – XIV դարերի հայոց պատմագրությունը», «Մխիթար Գոշ», «Մխիթար Հերացի», «Հայկական ճարտարապետությունը X – XIV դարերում», «Հայկական խազեր», «Հայկական մանրանկարչություն», «Ռազմա-քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում XV դարում», «Թուրք-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը»:

 

Աղբյուրներ`

Հայկական վերածնունդ

Հայկական վերածնունդ

Գլաձորի համալսարան. հայ միջնադարյան մտքի կենտրոն

Գլաձորի համալսարան

Տաթևի համալսարան

Տաթևի համալսարանը, Հովհան Որոտնեցին և Գրիգոր Տաթևացին

Հայոց միջնադարյան համալսարանը

Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի

Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի (Բջնեցի)

Մեր մեծերը. Գրիգոր Մագիստրոս

Գրիգոր Նարեկացի

Մեր մեծերը. Գրիգոր Նարեկացի

Գրիգոր Տաթևացի

Գրիգոր Տաթևացի. «Ոսկեփորիկ»

Մեր մեծերը. Գրիգոր Տաթևացի

Հայ միջնադարյան պատմագիտություն

Մխիթար Գոշի գիտական ժառանգությունը. պատմություն և արդիականություն

Մեր մեծերը. Մխիթար Գոշ

Մխիթար Հերացի

Վ/Ֆ «Մատենադարան. Ձեռագրերի գաղտնիքները/Ջերմանց մխիթարություն/»

Հայկական մանրանկարչություն

Վ/Ֆ «Թորոս Ռոսլին»

Մեր մեծերը. Սարգիս Պիծակ

Միջնադարյան Հայաստանի ճարտարապետությունը

Վ/Ֆ «Մոմիկ»

Հաղպատի վանք

Սանահինի վանական համալիր

Վ/Ֆ «Հաղարծնի վանք»

Թուրքմենական տիրապետությունը Հայաստանում

Պարսկաթուրքական պատերազմներ

Թուրք-պարսկական պատերազմները Հայաստանում և նրանց հետևանքները (1590-1639 թթ.)

 

    ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

              Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների զարգացումն ուղիղ համեմատական է հասարակության սոցիալական զարգացմանը;
 2. Համեմատեք միջնադարի ավարտի և նոր ժամանակների սկզբի քաղաքները;
 3. Վերլուծեք լուսավորիչների գործունեությունը;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Աշխատանքի արտադրողականության փոփոխությունները նախնադարից մինչև նոր ժամանակներ», «Արդյունաբերական հեղաշրջում. պատճառներ և առաջին արդյունքներ», «Կապիտալը և նրա նախնական կուտակման փուլը», «Լուսավորական գաղափարախոսությունը», «Ջոն Լոկ», «Շառլ Մոնտեսքյու», «Մարի Ֆրանսուա Վոլտեր», «Ժան-Ժակ Ռուսո», «Լուսավորյալ արքաներ. նպատակներ և արդյունքներ»:

 

Աղբյուրներ`

Լուսավորականություն

Լուսավորականությունը որպես պատմա-մշակութային երևույթ

Ֆրանսիական լուսավորականությունը և մատերիալիզմը

Կապիտալ

Իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը. Ջոն Լոկ

Շառլ Լուի Մոնտեսքյու. մեջբերումներ

Շառլ Մոնտեսքյու. «Պարսկական նամակներ» (հատվածներ)

Ժան Ժակ Ռուսոյի հասարակական –քաղաքական հայցքները և ժամանակակից եվրոպական արժեհամակարգը

Հոգեպես անառողջ հանճարներ. Ժան Ժակ Ռուսո

Ժան Ժակ Ռուսո. «Հասարակական դաշինք»(համառոտ)

Ֆրանսուա-Մարի Արուե (Վոլտեր)

Լուսավորյալ արքաների դարաշրջան

Աշխատանքի արտադրողականություն

Արդյունաբերական հեղաշրջում

Կապիտալի նախնական կուտակում

Լուսավորականության դարաշրջան

Վ/Ֆ «Վոլտեր»

Վ/Ֆ «Մեծ իմաստասերներ. Ջոն Լոկ»

Սերիալ. «Գերմանացիներ» ( I սեզոն, VI սերիա. «Ֆրիդրիխ Մեծ և կայսրուհի Մարիա-Թերեզա»)

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Սահմանեք «Հեղափոխություն» հասկացությունից ածանցյալ 10 հասկացություններ;
 2. Համեմատեք անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխությունները;
 3. Վերլուծեք անհատի և ամբոխի դերերը հեղափոխությունների դարաշրջանում;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Նիդեռլանդական հեղափոխություն. առաջին եվրոպականի կրոնական, անկախական և տնտեսական շերտերը», «Անգլիական երկու հեղափոխությունների առանցքային իրադարձությունները և նշանավոր անձերը», «Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխություն. հերոսներ և հակահերոսներ», «Ամերիկյան հեղափոխություն. անկախությունից դեպի ազատություն», «Համաշխարհային գրականությունը հեղափոխությունների դարաշրջանի մասին», «Համաշխարհային կինոն հեղափոխությունների դարաշրջանի մասին», «Հայերը և եվրոպական հեղափոխությունները»:

 

Աղբյուրները`

Նիդերլանդական բուրժուական հեղափոխություն

Անգլիական բուրժուական հեղափոխություն

Օլիվեր Կրոմվել

Ապստամբելու իրավունքը

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը

Նիդեռլանդական հեղափոխություն. 17 պրովինցիաներն անկախության պայքարում

Անգլիական հեղափոխություն

ԱՄՆ անկախության պատերազմը. պատճառներ, ընթացք և հետևանքներ

Վ/Ֆ «Ջորջ Վաշինգտոն»

Գ/Ֆ «Լեգենդ Թիլի մասին» (առաջին սերիա, երկրորդ սերիա, երրորդ սերիա, չորրորդ սերիա, հինգերորդ սերիա)

Գ/Ֆ «Կրոմվել»

Գ/Ֆ «Ֆրանսիական հեղափոխություն: Լույսի տարիներ»

Գ/Ֆ «Ֆրանսիական հեղափոխություն: Սարսափի տարիներ»

 

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Սահմանեք XVIII դարի և XIX դարի առաջին կեսի Հայաստանի պատմությանն առնչվող կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորել;
 2. Համեմատեք նապոլեոնյան և հետնապոլեոնյան Եվրոպան;
 3. Վերլուծեք ռուսական կայսրության դերը մեր ժողովրդի կյանքում XIX դարի առաջին կեսին;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Դավիթ Բեկը և նրա ստեղծած պետությունը», «Մխիթար Սպարապետ. կյանքը և գործը», «XIX դարի առաջին կեսի ռուս-պարսկական պատերազմները», «XIX դարի առաջին կեսի ռուս-թուրքական պատերազմները», «Հայկական ազատագրական պայքարի դրսևորումները 1730-1830 թ.թ.-ին», «Նապոլեոն. հանրապետական կայսրը», «Ռուսական կայսրությունը և հայերը XIX դարի առաջին կեսին»:

 

Աղբյուրներ`

Մեր մեծերը. Դավիթ Բեկ

Մեր մեծերը. Մխիթար Սպարապետ

Ձայն Արարատի-65 Հայաստանը 16-18-րդ դարերում: Դավիթ Բեկ

Ռուս-պարսկական պատերազմներ

Ռուս-թուրքական պատերազմ (1828-1829)

Ռուս-պարսկական պատերազմները

Ռուսաստանի և Թուրքիայի 12 պատերազմները

Փ/Ֆ «Նապոլեոն Բոնապարտ»

Փ/Ֆ «Նապոլեոնյան պատերազմներ»

Սերիալ «Նապոլեոն»

Փ/Ֆ «Նապոլեոն Բոնապարտ: Նշանավոր մարդկանց կյանքը»

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Համեմատեք նոր ժամանակների ավանդական հասարակությունները;
 2. Համեմատեք հայերի վիճակը Օսմանյան և Ռուսական կայսրություններում 19-րդ դարում;
 3. Համեմատեք հայ ազգային-հասարակական շարժումները;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Օսմանյան կայսրությունը 19-րդ դարում», «Շահական Պարսկաստանը 19-րդ դարում», «Չինաստանը 19-րդ դարում», «Հնդկաստանը 19-րդ դարում», «Ճապոնիան 19-րդ դարում», «Արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը», «Չեյթունի 1862 թվականի ապստամբությունը», «Ավանդական հասարակության դրական և բացասական կողմերը»

 

Աղբյուրներ`

Ազգային սահմանադրություն 1860

Ազգային սահմանադրություն

Արևմտահայերի ազգային ժողովի հոգևոր գործառույթները

Ազգային սահմանադրություն հայոց

Դարձյալ արևմտահայերի ազգային սահմանադրության մասին

Զեյթունի ինքնապաշտպանությունը

Զեյթունի 1862 թ. ապստամբությունը

Օսմանյան կայսրությունը 19-րդ դարում

Իրանը 19-րդ դարում

Հնդկաստանը 19-րդ դարի առաջին կեսին

Հնդկաստանը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին

Չինաստանը 19-րդ դարում

Ճապոնիան 19-րդ դարում

Ճապոնիայի տնտեսությունը 19-րդ դարում

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Համեմատեք հայ ազգային կուսակցությունների ծրագրերը;
 2. Թվարկեք համիդյան կոտորածների պատճառները և հետևանքները (պատասխանը հիմնավորեք);
 3. Սահմանեք արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլի առանցքային հասկացությունները;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայ ազգային կուակցությունների գործունեությումը մինչև առաջին աշխարհամարտը», «Ֆիդայական շարժում. հերոսներ և արդյունքներ», «Համաժողովրդական պայքարը ցարիզմի դեմ», «Ինքնապաշտպանական կռիվներ. ընթացք և դասեր», «ՀՅԴ-ն և երիտթուրքերը», «Պանթյուրքիզմ», «Արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլը. օրինաչափություններ և առանձնահատկություններ»:

 

Աղբյուրներ`

Արմենական կուսակցություն: Ծրագիրը և կառուցվածքը

Սոցիալ դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցություն

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն

Պանթյուրքիզմ

Աբդուլ Համիդ

Սուլթան Աբդուլ Համիդի օրագիրը

Ֆիդայական շարժում

Հայ հայդուկային շարժում

Հայ-ադրբեջանական/թաթարական բախումները. 1905-06 թթ.

Հայերը` Օսմանյան կայսրությունում, ցարական Ռուսաստանում և Պարսկաստանում

Դաշնակցությունը, մասոնականությունը և երիտթուրքականությունը

Անդրանիկ. «Առաքելոց վանքին կռիւը»

Երիտթուրքեր

Երիտթուրքեր. փաստաթղթեր

Ֆաշիստական իշխանության առաջին փորձը XX դարում. երիտթուրքեր

Դյոնմեների մասին առասպելը ժամանակակից Թուրքիայում

Արդյունաբերական հասարակություն. հասկացություններ և կատեգորիաներ

Արդյունաբերական հասարակություն

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մայիս

 1. Վերլուծեք անհատի դերի փոփոխությունները նոր ժամանակների տարբեր փուլերում;
 2. Համեմատեք միջնադարի և նոր ժամանակների ձեռքբերումները ;
 3. Սահմանեք նոր ժամանակների իրականության 10 կարևորագույն հասկացությունները (հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք);
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Գերմանիայի միավորման գործընթացը և նրա դրսևորած առանձնահատկությունները», «Օտտո ֆոն Բիսմարկ. առասպելներ և իրականություն», «Միասնական Իտալիայի հերոսները և հակահերոսները», «Բալկանյան ժողովուրդների ուղին դեպի աշխարհամարտ», «XX դարասկզբի թուրքական իրականությունը», «Պարսկական հեղափոխությունը և հայերը», «Բզկտվող Չինաստան», «Մեյձի. խոնարհում XXI դարից», «Րաֆֆի. հայրենասիրության ջահակիրը», «Խաչատուր Աբովյան Գողգոթան», «Հայկական մշակույթը երկու ցեղասպանությունների արանքում», «Հայկական կրթության ոդիսականը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին», «Նոր ժամանակների յուրացված և չյուրացված դասերը»

 

Աղբյուրները`

Գերմանիայի միավորումը

Օտտո ֆոն Բիսմարկ. 60 մեջբերում

Գ/Ֆ «Օտտո ֆոն Բիսմարկ»

Փ/Ֆ «Օտտո ֆոն Բիսմարկ. Գերմանական կայսրության հիմնադիրը»

Գերմանիայի և Իտալիայի միավորումը. ընդհանուրը և առանձնահատուկը

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

Բալկանյան թերակղզու պետությունները XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին

Բալկանյան պատերազմներ. Առաջին աշխարհամարտի նախաբանը

1905-1911 թվականների պարսկական հեղափոխությունը

Հրաչիկ Սիմոնյան. «1905-1912 թթ. պարսկական հեղափոխությունը և հայերը»

Երիտթուրքեր

1908 թ. երիտթուրքական հեղաշրջումը և խորհրդարանի ձևավորումը Օսմանյան կայսրությունում

ՀՅԴ-Երիտթուրքեր շփումներից. 1914, Կարին

Հեղափոխությունների պատմություն: Երիտթուրքեր

Սուն Յաթ Սեն

Փ/Ֆ «Ճապոնիան 1869-1912 թվականներին: Մեյձի դարաշրջան»

Րաֆֆի

Խաչատուր Աբովյան

Փ/Ֆ «Խաչատուր Աբովյան»

Հայորդիներ. Խաչատուր Աբովյան

2016 – 2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Համեմատել տարբեր քաղաքակրթությունների ավատատիրական հասարակությունները;
 2. Ապացուցել, որ հայկական ավատատիրությունը ինքնատիպ է;
 3. Բագրատունիների արքայատոհմի օրինակով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր ունի պատմության մեջ;
 4. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Բագրատունյաց Հայաստանի բանակը», «Հայկական վերածնունդ», « Հայկական ավատատիրության արևելյան բաղկացուցիչը» թեմաներից որևէ մեկով:
 5. Ապացուցել, որ մշակույթի զարգացումն ուղիղ համեմատական է պետության հզորությանը:
 6. Վերլուծել հայ — բյուզանդական հարաբերություններին նվիրված որևէ գրական ստեղծագործություն:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Ապացուցել, որ Բագրատունիների Հայաստանը հայկական պետականության պատմության կարևոր փուլ է:
 2. Ապացուցել, որ քոչվորների արշավանքները Հայաստան քաղաքակրթական բախման դրսևորումներ են;
 3. Թվարկել հայերի՝ քոչվորներից յուրացրած դրականն ու բացասականը կյանքի բոլոր ոլորտներում /պատասխանը հիմնավորել/:
 4. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Կիլիկիայի իրավական համակարգը» թեմայով:

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ–ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Թվարկել խաչակրաց արշավանքների ձեռքբերումները և ողբերգությունները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Ապացուցել, որ խաչակիրների և իսլամական Արևելքի քաղաքակրթական բախման հետևանքները վերացված չեն;
 3. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայերը և խաչակիրները», «Հայկական միջնադարի լույսն ու ստվերը», «Հարյուրամյա պատերազմի հերոսները և հակահերոսները», «Բյուզանդական կայսրության դասերը», «Իվան Ահեղը ռուսական պատմության համատեքստում» ;
 4. Ծանոթանալ Ֆրիկի ստեղծագործությանը և ներկայացնել միջին դպրոցի ենթակայքում հոդվածի կամ աուդիոձայնագրության /Բանաստեղծությունների կատարման/ ձևով;
 5. Ապացուցել, որ սոցիալական և մշակութային փոփոխություններն ուղիղ համեմատական չեն:

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Համեմատել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների և խաչակրաց արշավանքների քաղաքակրթական հետևանքները;
 2. Ապացուցել, որ եվրոպական վերածնունդը արևմտյան քրիստոնեության վերջի սկիզբն է;
 3. Համեմատել տարբեր քաղաքակրթությունների Վերածնունդները;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայ – ռուսական հարաբերությունները միջնադարում», «Հայ – եվրոպական հարաբերությունները միջնադարում», «Հայկական Վերածնունդ», «Գրիգոր Մագիստրոս», «Աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունների հերոսները և հակահերոսները», «Վերածնունդը համաշխարհային կինոարվեստում», «Ռեֆորմացիա և Հակառեֆորմացիա», «Մարտին Լյութեր», «Ճիզվիտների օրդեն»:

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Նոր ժամանակների հեղափոխությունների պատճառները և գործոնները», «Պատմական անհատը և հեղափոխությունը», «Անհայտ մնացած անհատը (սովորական մարդը) և հեղափոխությունը», «Նիդերլանդական հեղափոխությունը որպես առաջին բուրժուական հեղափոխություն», «Արդյո՞ք հեղափոխությունը խժռում է իր զավակներին», «Հեղափոխությունը որպես ազգի ձևավորման խթան»,
 2. Համեմատել անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխությունները;
 3. Վերլուծել Նոր ժամանակների հեղափոխական իրադարձությունների և անհատների մասին պատմող որևէ գեղարվեստական ստեղծագործություն:

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Իսրայել Օրի. Աստրախանում ընդհատված ճանապարհի հանգրվանները», «Դավիթ Բեկի գիտա-գեղարվեստական գնահատականը», «Դավիթ Բեկի դասերը», «Նապոլեոն Բոնապարտ. հանճարեղ չարագո՞րծ, թե՞ չհասկացված ազատարար», «XIX դարի ֆրանսիական հեղափոխությունների հերոսները և հակահերոսները», «XIX դարի Ֆրանսիան և XXI դարի Հայաստանը»;
 2. Թվարկել նապոլեոնյան պատերազմների պատճառները, առանձնահատկությունները և հետևանքները (պատասխանը հիմնավորել);
 3. Ապացուցել, որ ֆրանսիական հեղափոխությունների շարքն անխուսափելի էր;
 4. Ապացուցել, որ Գարեգինը Նժդեհը Դավիթ Բեկի գործի շարունակողն էր:

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Նոր ժամանակների գիտությունը», «Անհատի դերը պատմության մեջ նոր ժամանակների գործիչների օրինակով», «Ներսես Աշտարակեցի. ի հեճուկս հալածանքների», «Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպը և պատմական իրականությունը», «Նոր ժամանակների մանկավարժության նորամուծությունները», «Գիտության առաջընթացը նոր ժամանակներում», «Ռուսական գաղութատիրության դրսևորումները Հայաստանում»;
 2. Տալ նոր ժամանակների մշակույթի բաղկացուցիչներից որևէ մեկի բնութագիրը;
 3. Համեմատել նոր ժամանակների և միջնադարի գրականությունները;
 4. Ապացուցել, որ օտարի տիրապետության ցանկացած տարբերակ հանգեցնում է էթնիկական ինքնության կորստի:

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` Մայիս

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Զեյթուն, 1862 թվական. ապստամբությո՞ւն, թե՞ ինքնապաշտպանություն», «Հայկական հարց. բովանդակություն և լուծումներ», «Ֆիդայական շարժում», «Աշխարհը դեպի աշխարհամարտ տանող մայրուղում», «Հայ ժողովուրդը ցեղասպանությունից ցեղասպանություն տանող ճանապարհին, թե՞ չընդհատվող ցեղասպանություն», «Քաղաքական պայքարը Թուրքիայում XIX դարի II կեսին և XX դարի սկզբին և հայկական գործոնը»;
 2. Համեմատել հայկական կուսակցությունները գաղափարախություններն ու մարտավարությունները;
 3. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, հայկական հարցի միջազգայնացումը չարիք դարձավ հայ ժողովրդի գլխին:

2015 – 2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ՏՆԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Համեմատել տարբեր քաղաքակրթությունների ավատատիրական հասարակությունները;
 2. Ապացուցել, որ հայկական ավատատիրությունը ինքնատիպ է;
 3. Բագրատունիների արքայատոհմի օրինակով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր ունի պատմության մեջ;
 4. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Բագրատունյաց Հայաստանի բանակը», «Հայկական վերածնունդ», « Հայկական ավատատիրության արևելյան բաղկացուցիչը» թեմաներից որևէ մեկով:
 5. Ապացուցել, որ մշակույթի զարգացումն ուղիղ համեմատական է պետության հզորությանը:
 6. Վերլուծել հայ — բյուզանդական հարաբերություններին նվիրված որևէ գրական ստեղծագործություն:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Ապացուցել, որ Բագրատունիների Հայաստանը հայկական պետականության պատմության կարևոր փուլ է:
 2. Ապացուցել, որ քոչվորների արշավանքները Հայաստան քաղաքակրթական բախման դրսևորումներ են;
 3. Թվարկել հայերի՝ քոչվորներից յուրացրած դրականն ու բացասականը կյանքի բոլոր ոլորտներում /պատասխանը հիմնավորել/:
 4. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Կիլիկիայի իրավական համակարգը,, թեմայով:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ–ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Թվարկել խաչակրաց արշավանքների ձեռքբերումները և ողբերգությունները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Ապացուցել, որ խաչակիրների և իսլամական Արևելքի քաղաքակրթական բախման հետևանքները վերացված չեն;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Միջնադարի լույսն ու ստվերը» կամ «Գրիգոր Տաթևացի»թեմայով;
 4. Ծանոթանալ Ֆրիկի ստեղծագործությանը և ներկայացնել միջին դպրոցի ենթակայքում հոդվածի կամ աուդիոձայնագրության /Բանաստեղծությունների կատարման/ ձևով;
 5. Ուսումնասիրել Ժաննա դ’Արկի կյանքն ու գործը:

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Համեմատել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների և խաչակրաց արշավանքների քաղաքակրթական հետևանքները;
 2. Ապացուցել, որ եվրոպական վերածնունդը արևմտյան քրիստոնեության վերջի սկիզբն է;
 3. Համեմատել տարբեր քաղաքակրթությունների Վերածնունդները;
 4. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայ – ռուսական հարաբերությունները միջնադարում» կամ «Հայ – եվրոպական հարաբերությունները միջնադարում» թեմայով:

Առցանց ուսուցում

Ութերորդ դասարան

 1. Կազմել քառամակարդակ` հեշտ, միջին, դժվար, դժվարագույն, առաջադրանքներ (քանակը չի սահմանափակվում) «Ռեֆորմացիա» թեմայից և տեղադրել բլոգում;
 2. Մյուս ութերորդ դասարանցիների բլոգներից ընտրել մեկական առաջադրանք յուրաքանչյուր մակարդակից, կատարել և կատարած աշխատանքն ուղարկել ուսուցչին մինչև հունվարի 24-ը, ժամը 18:00;
 3. Աղբյուրներ` http://www.crossnews.am/2014/09/05/ays-oreh-patmuthyan-mej-shveycarakan-reformacia-ev-henrix-loretti/, http://wol.jw.org/hy/wol/d/r44/lp-rea/2003686, Ժան Կալվին, https://www.youtube.com/watch?v=C3T8ggHXENw, https://www.youtube.com/watch?v=h4K9lluawG0, այլ աղբյուրներ սովորողի ընտրությամբ:

 

Ծանոթություն. սույն առաջադրանքի կատարումը էական (նվազագույնը` 50%) նշանակություն ունի 2016 թվականի հունվարը գնահատելիս:

Առցանց ուսուցում. պարտադիր առաջադրանք – 2 (8-րդ դասարան)

Կատարման ժամկետը` 25-27.01.2016

 1. Թվարկել նիդերլանդական հեղափոխության պատճառները;
 2. Բնութագրել նիդերլանդական հեղափոխության որևէ գործչի;
 3. Համառոտ շարադրել /10-15 նախադասությամբ/ լեգենդը Թիլ Ուլենշպիգելի մասին;
 4. Ապացուցել, որ նիդերլանդական հեղափոխության հաղթանակն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Նիդերլանդական հեղափոխություն, http://www.history-names.ru/n/niderlandskaya_revoluciya.shtml, https://www.youtube.com/watch?v=caVVO8Qa4IQ, Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 141-142

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Համեմատել նիդերլանդական, անգլիական, ամերիկյան և ֆրանսիական հեղափոխությունները;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Հեղափոխություն. աղետ, թե՞ որակական թռիչք» թեմայով;
 3. Վերակառուցել 16-17-րդ դարերի հայոց պատմության որևէ իրադարձություն:

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Համեմատել 18-19-րդ դարերի նշանավոր երեք գործիչների;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Թերագնահատված ժամանակաշրջան. 1722-1730թթ. հայկական պետությունը» թեմայով;
 3. Ապացուցել, որ ազգային պետությունների առաջացումն անխուսափելի էր:

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ-ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Նոր ժամանակների մշակույթի գլուխգործոցները» թեմայով;
 2. Համեմատել հայ ժողովրդի վիճակը 18-րդ և 19-րդ դարերում;
 3. Սահմանել նոր ժամանակների 10 գլխավոր հասկացությունները:

ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ-ՅՈԹԱՆԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մայիս

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայ ժողովուրդը ցեղասպանությունից ցեղասպանություն տանող ճանապարհին» թեմայով;
 2. Համեմատել Օսմանյան և Ռուսական կայսրությունները 1878-1914 թվականներին;
 3. Ապացուցել, որ 19-րդ դարն ավարտվում է 1914 թվականին: