2016 – 2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ- ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Իրականացնել «Առաջին աշխարհամարտ» նախագիծը կամ կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայոց ցեղասպանություն» թեմայով:
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի երեք գլխավոր հանցագործներին /պատասխանը հիմնավորել/;
 3. Նկարագրել ռազմաճակատի և թիկունքի մեկ օրը;
 4. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 5. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն անխուսափելի էին:
 6. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտը կանխորոշեց երկրորդ աշխարհամարտը:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Առաջին հանրապետության դասերը», «Ամբողջատիրություն. արմատներ, բուն և ճյուղեր», «Անհատի դերը 20-րդ դարում» թեմայով;
 2. Իրականացնել «Բռնադատվածներ» նախագիծը կամ ձևակերպել ու սկսել համարժեք նոր նախագիծ;
 3. Մանրամասն նկարագրել ռազմաճակատի և թիկունքի մեկ օրը (տարին, ամիսը, օրը, ռազմաճակատը, թիկունքի բնակավայրը նշելը պարտադիր է):

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ–ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմ. իրականություն և հաղթահարում», «Գարեգին Նժդեհ. առասպել և իրականություն», «Խորհրդային Հայաստանի տնտեսական զարգացումը 20-30-ական թվականներին», «Համաշխարհային գրականությունը աշխարհամարտից աշխարհամարտ ընկած ժամանակահատվածում», «Հայկական նշակույթը միջաշխարհամարտային ժամանակաշրջանում» ;
 2. Ապացուցել, որ սոցիալ-տնտեսական և մշակութային զարգացումներն ուղիղ համեմատական չեն;
 3. Թվարկել ՀԽՍՀ այն բնակավայրերը, որտեղ Մեծ Ահաբեկչության տարիներին տուժածներ չեն եղել: Բացատրել այդ բացառիկության պատճառները:

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Աշխարհամարտեր. անցյալ, ներկա, ապագա», «Սփյուռքը երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին», «Անհատը և պատերազմը», «Հայկականություն-Արիականություն» գրքի դերը հայ ժողովրդի ճակատագրում», «Հայկ Ասատրյան»;
 2. Վերցնել հարցազրույցներ երկրորդ աշխարհամարտի նվազագույնը երկու մասնակցից;
 3. Ապացուցել, որ երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում շարունակվում էր հայոց ցեղասպանությունը:

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «20-րդ դարի 60-ական թվականների հայկական զարթոնքը», «Խորհրդային Հայաստան. զարգացող տնտեսություն և ահագնացող հիմնախնդիրներ», «Ազգային Միացյալ Կուսակցությունը. հայկական բացառիկությո՞ւն, թե՞ անհատների խիզախում», «Խորհրդային ամբողջատիրություն և շարունակվող ցեղասպանություն. ողբերգական 1949»;
 2. Ապացուցել, որ «սառը պատերազմը», նրա ընթացքում դրսևորված երևույթները և հետևանքներն անխուսափելի էին,
 3. Վերլուծել «սառը պատերազմի» իրադարձությունների և անհատների մասին պատմող որևէ գեղարվեստական ստեղծագործություն:

 

Պետական ավարտական քննության նախապատրաստություն

2015 – 2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տնային առաջադրանքներ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Իրականացնել «Առաջին աշխարհամարտ» նախագիծը կամ կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայոց ցեղասպանություն» թեմայով:
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի երեք գլխավոր հանցագործներին /պատասխանը հիմնավորել/;
 3. Նկարագրել ռազմաճակատի և թիկունքի մեկ օրը;
 4. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 5. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն անխուսափելի էին:
 6. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտը կանխորոշեց երկրորդ աշխարհամարտը:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Առաջին հանրապետության դասերը,, թեմայով;
 2. Իրականացնել ,,Բռնադատվածներ,, նախագիծը կամ կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Արվեստ և ամբողջատիրություն,, թեմայով;
 3. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտը կանխորոշեց երկրորդ աշխարհամարտը:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ–ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Գարեգին Նժդեհ. առասպել և իրականություն» թեմայով;
 2. Ապացուցել, որ սոցիալ-տնտեսական և մշակութային զարգացումներըն ուղիղ համեմատական չեն;
 3. Թվարկել ՀԽՍՀ այն բնակավայրերը, որտեղ Մեծ Ահաբեկչության տարիներին տուժածներ չեն եղել: Բացատրել այդ բացառիկության պատճառները:

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Պատերազմը և արվեստը» թեմայով;
 2. Վերցնել հարցազրույցներ երկրորդ աշխարհամարտի նվազագույնը երկու մասնակցից;
 3. Ապացուցել, որ երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում շարունակվում էր հայոց ցեղասպանությունը:

 

Առցանց ստուգողական աշխատանք

Կատարման ժամկետը` 22.01 — 25.01.2016

 1. Շարադրեք Ձեր տեսակետը պատմության մեջ անհատի դերի մասին (10-15 նախադասությամբ): 20 — րդ դարի պատմությունից բերեք Ձեր տեսակետը հիմնավորող երեք օրինակ (հիմնավորման նվազագույն ծավալը յուրաքանչյուր օրինակի համար` 5 նախադասություն);
 2. Ձևակերպեք 20 — րդ դարի որևէ հիմնախնդիր և շարադրեք նրա լուծման Ձեր տարբերակը;
 3. Թվարկեք 20 — րդ դարի առաջին կեսի յոթ կարևոր իրադարձությունները և հիմնավորեք առաջին եռյակի Ձեր ընտրությունը;
 4. Կազմեք պատմական վարժություն կամ խնդիր, որոնք ունենան լուծման մեկից ավելի տարբերակ (ներկայացրեք տարբերակներից մեկը);
 5. Համեմատեք առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերը (նվազագույնը երեքական նմանություն և տարբերություն);
 6. Ապացուցեք, որ հայ ժողովուրդը զգալի դեր է խաղացել 20- րդ դարում (պատասխանը պետք է ընդգրկի մարդկային կենսագործունեության բոլոր ոլորտները):

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Կազմել Խորհրդային Հայաստանի տնտեսական ժամանակագրությունը;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «60-ականների դասերը» թեմայով;
 3. Համեմատել Խորհրդային Հայաստանի 1945-1991թվականների ղեկավարների գործունեությունը:

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Համեմատել համաշխարհայնացման (գլոբալացման) փուլերը;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Արցախը 20-րդ դարում» թեմայով;
 3. Ապացուցել, որ ԽՍՀՄ կործանումն անխուսափելի էր:

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ-ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ-մայիս

 1. Նախաքննական անհատականացված կրկնություն