Դասավանդողի իրավական վերապատրաստման պարապմունքների համառոտ բովանդակություն

Ա/ՀՀ Սահմանադրություն և Երեխայի իրավունքների մասին օրենքը

1Տեսական պարապմունք /1 ժամ/-Հայկական Սահմանադրությունների պատմություն /«Որոգայթ փառացից մինչև մերօրյա Սահմանադրություն/, Սահմանադրության առանցքային դրույթներ, դասավանդողի գործունեությանն ուղղակիորեն առնչվող հոդվածներ

2Գործնական պարապմունք /1 ժամ/-Դասավանդողի գործունեությանն ուղղակիորեն առնչվող հոդվածների քննարկում՝ դրանց գործնականացման նպատակադրմամբ

3Ստուգում /1 ժամ/-Գրավոր աշխատանք՝ որքանո՞վ է համապատասխանում Երեխայի իրավունքների մասին օրենքը Սահմանադրության պահանջներին

Բ/․Հանրակրթության մասին օրենքը

Շարունակել կարդալ

Դասավանդողի իրավական վերապատրաստման ծրագիր

Ներածություն՝

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվում է հեղինակային մանկավարժություն, որի հեղինակ դասավանդողի մասնագիտական ուսուցումը, անընդհատ մանկավարժական զարգացումն ու դրան ներկայացվող պահանջները շուրջտարյա են։

Հեղինակային մանկավարժություն իրականացնող դասավանդողի համար պարտադիր է հանրակրթության իրավական ոլորտի փաստաթղթերի ստեղծական յուրացումը և դրանց ամենօրյա գործնական կիրառումը։

Շարունակել կարդալ

Չորրորդ ուսումնական շրջան

                     (31.05-11.06.2021)

 1. «Կրթական ինքնավարություն» նախագծի շրջանակներում 9-րդ և 11-րդ դասարանների «Պատմություն» առարկայի 2021-2022 ուստարվա հեղինակային ծրագրի ստեղծում սովորողների աշխատանքային խմբերի հետ (9-րդ դասարանի ծրագրի աշխատանքային խումբ` 8-րդ դասարանի սովորողներ` Հայկ Ղազարյան, Իռեն Կարապետյան, Էդուարդ Սարգսյան, Էլիզա Ղարիբյան, Ալեն Կոշկարյան; 11-րդ դասարանի ծրագրի աշխատանքային խումբ` 10-րդ դասարանի սովորողներ Մարկ Միկաիլ, Հայկ Մկրտչյան, Յուրի Հարությունյան);
 2. «Պատմության վերակառուցում» նախագծի ուրարտական փուլի ավարտ և Արտաշեսյանների ժամանակաշրջանի նախապատրաստական շրջանի մեկնարկ;
 3. «Սյունիք» նախագծի ամառային շրջանի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում;
 4. 10-րդ դասարանի «Պատմություն» առարկայի այլընտրանքային ծրագրի սովորողների մասնակցությամբ լրամշակված տարբերակի քննարկումներ 9-րդ դասարանցիների հետ:

17.05.2021                        ©            Աշոտ Տիգրանյան

Ինքնակրթություն

                          2021-ի մայիս

Ինքնակատարելագործման փոխարեն շատերը չգիտես ինչու փորձում են կատարելագործել մարդկությանը:

  Հերոսները ոչ միշտ են հաղթում, նրանք երբեմն պարտվում են, բայց շարունակում են մարտնչել, չեն հանձնվում: Ահա թե ինչն է նրանց դարձնում հերոսներ:

                           Հոդվածներ

Քաղաքական

Շարունակել կարդալ

Պատմություն (10-րդ դասարան, այլընտրանքային ծրագիր, լրամշակված տարբերակ)

 1. Իրավիճակի նկարագրություն

Արժևորելով պետությունը որպես ազգի ինքնակազմակերպման բարձրագույն ձև և նրա հարատև առաջընթացի անփոխարինելի գործիք,  վերջին պարտության գլխավոր պատճառներից մեկը համարելով պետության նկատմամբ հասարակության տարբեր շերտերի անհամարժեք վերաբերմունքը, կարևորելով պատանիների արժեհամակարգի վերնամասում «Պետություն» արժեքի ամրակայումը, հաշվի առնելով հանրակրթական առարկաների ծրագրերում կատարվող փոփոխությունների հարացույցը, հարկ ենք համարում ներկայացնել սույն այլընտրանքային, փորձարարական ծրագիրը, որի իրականացմանը ներառվելու են նաև այլ մասնագետներ, իսկ ուսումնական ձեռնարկը գրվելու է բոլոր շահառուների, առաջին հերթին` սովորողների, մասնակցությամբ:

Շարունակել կարդալ

Գնահատման համապարփակ և համապիտանի համակարգ

                  (մանկավարժական աֆորիզմներ)

 1. Գիտելիքն իրականության որևէ բաղկացուցչի համարժեք արտացոլումն է անհատի բանականությունում և կարողության ձևավորման համապիտանի միջոցը;
 2. Կարողությունն անհատի մտային, հոգևոր, բարոյական և ֆիզիկական գործողություն կատարելու պատրաստականությունն է և հմտության ձևավորման համապիտանի միջոցը;
 3. Հմտությունը կարողության բարձրագույն աստիճանն է, ցանկացած իրավիճակում այն իրացնելու անհատի համապարփակ հնարավորությունը և կրթության նպատակին հասնելու համապիտանի միջոցը;
 4. Կրթության նպատակն անհատի հնարավորինս բարձր ազգային և սոցիալական արդյունավետությունն է հանուն ապագայամետ պետության;
 5. Գնահատումն անհատի կենսագործունեությունն ուղղորդելու գործառույթ է իրականացնում և ունի վերաբերմունքային, խոսքային ու թվային դրսևորումներ;
 6. Սովորողի գնահատումը դեպի կրթության նպատակի իրականացումն ուղղորդող գործողությունների համակարգ է և գիտելիքների ձեռքբերմանն ու կարողությունների ամրակայմանը, այսինքն` հմտությունների ձևավորմանը, նպաստող միջոց;
 7. Սովորողների ուսումնական հնարավորությունները եռաստիճան են` միջինից ցածր, միջին, միջինից բարձր, հետևաբար իրատեսակն է գիտելիքների և հմտությունների դրսևորման եռաստիճան գնահատում, որի թվային համարժեքներն են` 1. 4-5, 2. 6-7, 3. 8-9;
 8. Գիտելիքի յուրացման եռաստիճան դրսևորումներն են` վերարտադրություն, նոր գիտելիքի ստեղծում, գիտելիքների համակարգի ստեղծում;
 9. Հմտության եռաստիճան դրսևորումներն են` հիշելու հմտություն, տարբերակելու հմտություն, հիմնավորելու հմտություն;
 10. Մայրենիի եռաստիճանը` բառապաշարի հարստացում, շարադրության կամ գրական բնույթի այլ տեքստի հեղինակում, բառաստեղծում;
 11. Գրականության եռաստիճանը` գրական տեքստի բովանդակության ներկայացում, նաև` անգիր պոեզիա, ուսումնասիրվող ստեղծագործությունը հեղինակի ստեղծագործությունների համատեքստում (վերլուծություն), բացահայտել ուսումնասիրվող հեղինակի տեղը հայ և համաշխարհային գրականության համատեքստում;
 12. Օտար լեզուների եռաստիճանը` նվազագույն բառապաշարի և քերականական կառուցվածքի իմացություն, տեքստի կազմում, հաղորդակցություն լեզվակրի հետ;
 13. Մաթեմատիկայի եռաստիճանը` վարժության լուծում, պարզ խնդրի լուծում, բարդ խնդրի լուծում;
 14. Բնագիտական եռաստիճանը` փորձի վերարտադրություն, տրված նախապայմաններով փորձի իրականացում, տրված արդյունքով փորձի արդյունավետ կատարում;
 15. Հասարակագիտական եռաստիճանը` առանցքային հասկացությունների, երևույթների, կարևորագույն իրադարձությունների, մեծ անհատների համառոտ կենսագրության իմացություն; իրադարձությունների և պատմական անհատների գործունեւոթյան վերլուծություն; հասկացությունների սահմանումների հեղինակում, երևույթների, իրադարձությունների, սոցիալական խմբերի և անհատների գործունեության մասին սեփական տեսակետների հիմնավորում:

Ծանոթություններ. 1. Եռաստիճան համակարգի առաջին աստիճանը պարտադիր է բոլոր սովորողների համար; 2. «Նոր գիտելիք» կամ «Գիտելիքների համակարգի ստեղծումը» պետք է հասկանալ ոչ թե որպես հայտնագործություն, այլ նորություն կոնկրետ տարիքի  սովորողների համար; 3. Բացառիկը հայտնագործության գնահատականն է, օժտված սովորողների համար հնարավոր չորրորդ աստիճանը:

26.04.2021                ©               Աշոտ Տիգրանյան

Ազատվելով հիվանդության ճիրաններից

                (ապրիլյան հաշվետվություն)

 1. «Ինքնակրթություն» նախագծի անհոգնել իրականացում;
 2. Հերթական ուսումնական ճամփորդությունը «Ես և իմ Հայրենիքը» դասընթացի շրջանակներում. Ֆիոլետովո, մոլոկանների համայնք;
 3. «Իրականություն» ակումբի համահիմնադիրների կազմի, հանդիպումների պարբերականության և քննարկման առաջին թեմայի` «Համակարգ», ճշգրտում;
 4. Նախագծային գործունեության հանրայնացում` Առցանց հավաք «Գագարին» նախագծի դպրոցների հասարակագետ մանկավարժների խմբի հետ, «Ես և իմ Հայրենիքը» դասընթացի շրջանակում արտագնա պարապմունք Դվինում, Պատմության վերակառուցում. Վանի թագավորություն, Հանդիպում Աշոտ Տիգրանյանի հետ, Մարդկությունը` հեղափոխությունների շրջապտույտում, Նիցշե և միֆեր Ղարաբաղի մասին, Պատմության վերակառուցում. Վանի թագավորություն — 2, Գուրգեն Յանիկյան. մտորումներ;
 5. Մանկավարժական հոդվածի` «Գնահատման համապարփակ և համապիտանի համակարգ», հեղինակում;
 6. 2021-2022 ուստարվա նախապատրաստություն` 6-րդ դասարանի «Պատմություն» առարկայի այլընտրանքային ծրագրի քննարկման մեկնարկ բոլոր դպրոց-պարտեզների ղեկավարների և միջին դպրոցի ղեկավարի հետ; 9-11-րդ դասարանների «Պատմություն» առարկայի նոր ծրագրերի ստեղծման գործում համապատասխան դասարաններ փոխադրվող սովորողների աշխատանքային խմբերի ներառում;
 7. «Պատմության վերակառուցում» նախագծի ներկայացում հյուսիսային և հարավային դպրոց-պարտեզներում, աշխատանքային նոր խմբերի ձևավորում;
 8. «Պատմության դասագրքերի էջերից այն կողմ» հաղորդաշարի նոր հաղորդման ձայնագրում:

26.04.2021               ©                  Աշոտ Տիգրանյան

Ինքնակրթություն

                          2021-ի ապրիլ

Վիճել մեծությունների հետ կարելի է և պետք է, եթե դու քո գիտելիքների, փորձի, մտորումների և ընդհանրացումների հիման վրա կարող ես այլ բան առաջարկել:

  Եթե մարդը ծնվել է բացառիկ նախասահմանմամբ, չի պատկանում ինքն իրեն: Նա պատկանում է այդ նախասահմանմանը:

                           Հոդվածներ

Քաղաքական

Շարունակել կարդալ

Մարտյան հաշվետվություն

 1. Պարտադիր հանրակրթությանը անբացակա ներկայություն առաջադրանքների նոր փաթեթով և դասարանների առանձնահատկությունների շեշտադրմամբ;
 2. «Իրականություն» ակումբի մեկնարկ (նպատակների և բովանդակության մասին հայտարարությունը համահիմնադիրները մշակում են և կհրապարակեն մինչև գարնան առաջին ամսվա ավարտը);
 3. Ակտիվ մասնակցություն հասարակագիտական ստուգատեսին (այս ոլորտում իրականացրածի մասնակի դրսևորումները` Հանդիպում պրոֆեսոր Ներսիսյանի հետ, Հանդիպում քաղաքագետ Բենիամին Մաթևոսյանի հետ, Հանդիպում Ալեքսան Հակոբյանի հետ, Ապրիլի 15. Վերադարձ Ուրարտու, Ուրարտուի ու հայերի ծագման վերականգնումը, Քաղաքական մտորումներ. մաս 1, Հայրենագիտության արտագնա պարապմունքը Աշնակ գյուղում, Թալինում և Դաշտադեմում);
 4. Ուշադրության բևեռացում «Գնահատում» հիմնախնդրի վրա;
 5. Մարտի 22-28 ի անհատական պլանի բազմաբովանդակ իրականացում:
 6. Ինքնակրթության բովանդակության հետևողական հարստացում և շահառուների որակական աճ:

24.03.2021                    ©                          Աշոտ Տիգրանյան

Անհատական աշխատանքային պլան

                        (22-28.03.2021)

 1. Գնահատման համապարփակ և համապիտանի համակարգի նախագծի ձևակերպում «Գնահատման համակարգ» հոդվածում շարադրված սկզբունքների համաձայն;
 2. «Ես և իմ Հայրենիքը» դասընթացի «Ես և իմ Հայրենիքի էթնիկական գույները» թեմայի շրջանակներում այցելություններ ազգային փոքրամասնությունների բնակավայրեր;
 3. «Ինքնակրթություն» նախագծի շահառուների ցանցի ընդլայնում;
 4. Մասնակցություն կրթահամալիրի օրացույցով նախատեսված պարտադիր բաղադրիչների իրականացմանը:

16.03.2021                        ©             Աշոտ Տիգրանյան