“Համաշխարհային պատերազմ” նախագիծ

Քայլերի հերթականությունը՝
1. Սահմանել <<Պատերազմ>> և <<Համաշխարհային պատերազմ>> հասկացությունները;
2. Թվարկել այն պատերազմները, որոնք համարում եք համաշխարհային, և հիմնավորել նրանց համաշխարհային լինելը;
3. Շարադրել համաշխարհային պատերազմների պատճառները, ընթացքը և հետևանքները, մանրամասն անդրադառնալով հայերի դերին այդ պատերազմներում;
4. Նկարագրել և հիմնավորել աշխատանքային խմբի ու նրա առանձին անդամների գործունեությունը համաշխարհային պատերազմի ընթացքում: