ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի առաջարկած թեմաները

  • HR, աշխատակազմի մոտիվացիա, ագրեսիայի դրսևորումները կախված կիսագնդերի ասիմետրիայից:
  • Կառավարման հոգեբանություն:
  • Մասնագիտական/հուզական այրում: Այս թեմայի շրջանակում հետաքրքրված է և ուսումնասիրել է սթրես, հուզական այրմանը նպաստղ գործոնները, հաղթահարումը:
  • Ընտանիքում առկա հոգեբանական բռնության ազդեցությունը երեխայի զարգացման վրա:
  • Ինքնիրացում :
  • Կրոն, աթեիզմ, հինդուիզմ, բուդդիզմ, էքզիստենցիալիզմ(Քամյու, Նիցշե)
  • Մոտիվացիա, կրթական մոտիվացիա, երազներ, հույզեր:
  • Ազատության հիմնախնդիր, իդեալիզմի ու մատերիալիզմի պատմական փոխհարաբերություն, աստծո գոյության հիմնախնդիր (թեիզմ,դեիզմ,պանթեիզմ,աթեիզմ), գրականության ու փիլիսոփայության փոխհարաբերության խնդիր, գերմանական դասական փիլիսոփայություն:
  • Էթնոհոգեբանություն:
  • Գենդեր

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s