Կրթական ինքնավարություն

Նպատակը`Նոր սոցիալական կարգավիճակին համապատասխան կրթական հմտությունների ձևավորում և մարդկային որակների ամրակայում:

Խնդիրները` 1. Տարատարիք սովորողների համագործակցության նոր ուղղությունների ստեղծում;

  1. Հռետորական արվեստի տարրերի ուսուցում;
  2. Սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման ոլորտների բացահայտում:

Բովանդակությունը` 1. Սովորողների կողմից դասավանդողի պարտականությունների մի մասի (ուսումնական փաթեթի` այդ թվում` առաջադրանքների, ստեղծում, թեմայի բացատրություն, դասավանդվող սովորողների հարցերի պատասխանում, գնահատման գործընթացի կազմակերպում) կատարում;

  1. Դասավանդող և դասավանդվող սովորողների ինքնագնահատում;
  2. Աշխատանքային գործընթացի և նրա արդյունքների եռակողմ վերլուծություն:

Սպասվող արդյունքները` Նախագծում ընդգրկված սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում (դրսևորումները` տարբեր ձևաչափերի հանդիպումներում և բազմոլորտ հրապարակումներում):

19.12.2018                  ©                    Աշոտ Տիգրանյան

2021-2022 ուստարում «Պատմություն» առարկայի այլընտրանքային, հեղինակային ծրագրի համահեղինակ աշակերտների բլոգների համապատասխան բաժինները`

9-րդ դասարան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s