2017 – 2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

04-08.09.2017

Նախագծային շաբաթ

 1. նախագծերի քննարկում
 2. Նախագծերի աշխատանքային խմբերի համալրում

 

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

       Կատարման ժամկետը` 11-15.09

 1. Թվարկեք պատմական սկզբնաղբյուրները;
 2. Պատմեք հնագիտության մասին;
 3. Համաձա՞յն եք այն տեսակետին, թե գրավոր սկզբնաղբյուրներն առավել կարևոր են (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ ազգագրագետի և նախնադարյան ցեղի մարդկանց հանդիպման երկրորդ օրվա մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 3-4

Հնագիտություն

Պատմական սկզբնաղբյուրներ

 

           ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

       Կատարման ժամկետը` 19-20, 22-23.09

 1. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի հիմնական աշխարհագրական օբյեկտները;
 2. Պատմեք Հայկական լեռնաշխարհի օգտակար հանածոների մասին;
 3. Համաձա՞յն եք «Հայրենիք» հասկացության դասագրքային սահմանման հետ (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Մասիս սարը բարձրանալու նախօրյակի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 6-16

Գարեգին Նժդեհը` Հայրենիքի մասին

 

            ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

         Կատարման ժամկետը` 25-29.09

 1. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի նախնադարյան հուշարձանները;
 2. Պատմեք Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում նախնադարյան հասարակության զարգացման մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ նոր քարի դարում տեղի է ունեցել հեղափոխություն (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ նախնադարյան գյուտարարի դժվար օրերի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 17-24

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 5-13

Ուսումնական մուլտֆիլմ «Նախնադարյան մարդը»

 

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.10

 1. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզեդարյան բնակչության ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք պետության առաջացման մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ մետաղամշակության զարգացումն ունեցավ նաև բացասական հետևանքներ (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ առաջին դարբնի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 25-28

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 14-17

Վ/Ֆ «Մեծամոր»

 

      ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.10

 1. Թվարկեք հայերի մասին պատմող գրավոր աղբյուրները և ավանդազրույցները;
 2. Պատմեք հայերի ծագման մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ դրախտը գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհում (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Անմահության Երկրի Ձեր հասակակցի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 29-33

Հայերը` քաղաքակրթության ակունքներւմ

Հայերենը` առաջին գիտության լեզու

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.10

 1. Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի վաղ պետական կազմավորումները, նշելով նրանց գոյության դարերը;
 2. Պատմեք Արատտայի մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ Արատտան Հայասայից հզոր էր (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Արատտայի Ձեր հասակակցի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 34-37

Ու/Ֆ «Արատտա»

Ձայն Արարատի 10 Հայասա` հայոց հնագույն պետություն

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.10

 1. Թվարկեք Եգիպտոսում, Շումերում և Աքքադում պետությունների առաջացման պատճառները;
 2. Պատմեք Շումերական պետությունների մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ փարավոնի իշխանությունն անսահմանափակ էր (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Հին Եգիպտոսի Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 21-26

Ուսումնական մուլտֆիլմ «Հին Եգիպտոս»

Վ/Ֆ «Հին կայսրությունների գաղտնիքները. առաջին քաղաքակրթությունները»

 

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.11

 1. Թվարկեք փյունիկացիների ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք Խեթական տերության մասին;
 3. Համաձա՞յն եք, որ եգիպտա-խեթական «Հավերժական բարեկամության» պայմանագիրն իրավահավասար է (պատասխանը հիմնավորեք);
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ տյուրոսցի Ձեր հասակակցի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 33-36

Խեթական պետություն

Վ/Ֆ «Փյունիկիա» (մաս I, մաս II)

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.11

 1. Թվարկեք հնդկական և չինական քաղաքակրթությունների ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք արիացիների մասին;
 3. Համեմատեք Աշոկայի և Ցին Շի Հուանդիի գործունեությունները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ արիացի Ձեր հասակակցի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 37-40

Երբ հայ պատմաբանները պատմաանբաններ են, հայերը կարող են եկվոր էլ լինել ու …

Գ/Ֆ «Կայսրը և մարդասպանը»

 

 ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.11

 1. Թվարկեք ճապոնական և կորեական քաղաքակրթությունների ձեռքբերումները;
 2. Պատմեք Վաղ Ճապոնիայի կամ հին Կորեայի հիմնական իրադարձությունների մասին;
 3. Կազմել Ճապոնիայի հին պատմության ժամանակագրությունը կամ թվարկել կորեական առասպելաբանության 3 գլխավոր կերպարներին;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ ճապոնացի կամ կորեացի Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ`

Ճապոնիայի պատմություն

Կորեա

Ճապոնիայի հին պատմությունը (իրադարձություններ)

Կորեական առասպելաբանություն

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.11-01.12

 1. Թվարկեք Վանի թագավորության հզորացման պատճառները;
 2. Պատմեք Վանի թագավորության հիմնադրման մասին;
 3. Համեմատեք Իշպուինի, Մենուա և Արգիշտի I արքաների գործունեությունները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Տուշպա (Վան) քաղաքի հիմնադրման մասին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 42-51

Ուսումնական ֆիլմ. «Վանի թագավորությունը. Բիայնիլի, Ուրարտու, Արարատ»

Իշպուինի

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 04-08.12

 1. Թվարկեք Վանի թագավորության անկման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք չորս ծովերի տերության մասին;
 3. Համեմատեք Արգիշտի I, Սարդուրի II և Ռուսա II արքաների գործունեությունները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Էրեբունիում ապրող հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 51-59

Սարդուրի 2-րդ: Չորս ծովերի տերությունը

Ռուսա 2-րդ

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-15.12

 1. Թվարկեք Արարատյան թագավորության և Ասորեստանի հարաբերությունների դրական և բացասական կողմերը;
 2. Պատմեք Աքեմենյան Իրանի մասին;
 3. Համեմատեք Բաբելոն, Ասորեստան և Աքեմենյան Իրան պետությունները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ մ.թ.ա. III դարում Պերսեպոլիսում ապրած Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 26-32, 41-44

Աքեմենյան Պարսկաստան

Ուսումնական ֆիլմ. «Բաբելոնի աշտարակ»

 

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18-25.12

 1. Թվարկեք գիտության առաջացման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք Հին Արևելքի գրի և գրականության մասին;
 3. Համեմատեք աշխարհաստեղծման առասպելները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ Հին Արևելքի դպրոցականի մասին:

 

Աղբյուրները` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-57

Հին Արևելքի գիրը

Դաստիարակությունը և ուսուցումը Հին Արևելքի քաղաքակրթություններում

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.01-02.02.2018

 1. Թվարկեք Տրոյական պատերազմի հերոսներին;
 2. Պատմեք արխաիկ դարաշրջանի Հունաստանի մասին;
 3. Համեմատեք կրետե-միկենյան, հոմերոսյան և արխաիկ դարաշրջանները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ հոմերոսյան դարաշրջանի Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 61-71

Եվրոպական առաջին քաղաքակրթության ներկայացուցիչները Հայկական լեռնաշխարհից էին

Մուլտֆիլմ «Տրոյայի կործանումը և Ոդիսևսի արկածները»

 

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.02

 1. Թվարկեք հին Սպարտայում և հին Աթենքում կիրառված պետական կառավարման ձևերը;
 2. Պատմեք հին Սպարտայի և հին Աթենքի մասին
 3. Համեմատեք Լիկուրգոսին և Սոլոնին ու նրանց բարեփոխումները;
 4. Գրեք հեքիաթ կամ ֆենտեզի` վերնագրված «Իմ զրույցը սպարտացի հասակակցի հետ»:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 72-77

Լիկուրգոս

Սոլոն

 

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-16.02

 1. Պատմեք հույն-պարսկական պատերազմների մասին;
 2. Բնութագրեք Պերիկլեսին;
 3. Վերլուծեք Թեմիստոկլեսի տեսակետը, որը շարադրված է 6-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» դասագրքի էջ 83-ում;
 4. Համեմատեք ժողովրդավարությունը և ամբոխավարությունը:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 78-83

Ի՞նչ է ամբոխավարությունը

Հույն-պարսկական պատերազմները

 

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.02

 1. Պատմեք դասական դարաշրջանի հունական մշակույթի մասին;
 2. Համեմատեք հին Հունաստանի և հին Արևելքի կրթության բովանդակությունները;
 3. Թվարկեք օլիմպիական խաղերի առաջացման պատճառները;
 4. Գրեք ֆենտեզի «Ես և օլիմպիական աստվածները» թեմայով:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 84-88

Անտիկ օլիմպիական խաղեր

Հին Հունաստանի աստվածները

 

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26.02-02.03

 1. Պատմեք մ. թ. ա. VII-IV դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 2. Բնութագրեք Տիգրան Երվանդյանին;
 3. Թվարկեք համահայկական երկրորդ թագավորության ձևավորման պատճառները;
 4. Վերլուծեք Բեհիսթունյան արձանագրությունը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 60-67

Տիգրան և Աժդահակ

Դարեհ I-ի Բեհիսթունյան արձանագրությունը

 

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 05-07.03

 1. Պատմեք մ. թ. ա. IV-II դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 2. Սահմանեք մ. թ. ա. VII-II դարերի Հայաստանին առնչվող կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք;
 3. Թվարկեք Ալեքսանդր Մակեդոնացու Հայաստան չարշավելու պատճառները;
 4. Գրեք պատմվածք կամ ֆենտեզի մ. թ. ա. IV դարում Մեծ Հայքում ապրած Ձեր հասակակցի մեկ օրվա մասին:

 

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 68-75

Մեր պատմության դասերը. Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը

Ձայն Արարատի-41 Մակեդոնացու արշավանքները և Հայաստանը

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-17.03

 1. Պատմեք Ալեքսանդր Մակեդոնացու գործունեության և հելլենիստական աշխարհի մասին;
 2. Բնութագրեք Ալեքսանդր Մակեդոնացուն;
 3. Թվարկեք Ալեքսանդրի աշխարհակալության տրոհման պատճառները;
 4. Համեմատեք Ալեքսանդրի աշխարհակալության տրոհման արդյունքում ստեղծված պետությունները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 91-102

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Հելլենիստական դարաշրջան

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.03

 1. Պատմեք Արտաշես Ա-ի գործունեության մասին;
 2. Բնութագրեք Արտաշես Մեծին;
 3. Թվարկեք Արտաշեսյան Հայքի հզորացման պատճառները;
 4. Համեմատեք Ալեքսանդր Մակեդոնացուն և Արտաշես Աշխարհակալին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 76-84

Արտաշեսյան արքայատոհմի հաստատումը: Արտաշես Ա

Արտաշես Ա-ի բարենորոգումները

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04

 1. Պատմեք Տիգրան II-ի գործունեության մինչհռոմեական շրջանի մասին;
 2. Կազմեք Տիգրան Մեծի նվաճումների ժամանակագրությունը;
 3. Թվարկեք Տիգրան Մեծի կայսրության ստեղծման պատճառները;
 4. Համեմատեք Ալեքսանդր Մակեդոնացուն և Տիգրան Մեծին ու նրանց նվաճումների ընթացքը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 85-97

Տիգրան Մեծ արքա

Ու/Ֆ «Տիգրան Մեծ»

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.04

 1. Պատմեք Տիգրան II-ի հզորագույն և հայրենապաշտական ժամանակաշրջանների մասին;
 2. Բնութագրեք Տիգրան Մեծին;
 3. Թվարկեք Տիգրան Մեծի աշխարհակալության կործանման պատճառները;
 4. Համեմատեք Արտաշես Բարեպաշտին և Տիգրան Մեծին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 98-104

Հայ-հռոմեական պատերազմը

Տիգրան II Մեծ

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.04

 1. Պատմեք Արտաշեսյան Հայաստանի վերջին գահակալների մասին;
 2. Շարադրեք Արտավազդ Բ-ի և Արտաշես Բ-ի համեմատական բնութագրերը;
 3. Թվարկեք Մեծ Հայքում Արտաշեսյան թագավորության կործանման պատճառները;
 4. Սահմանեք Արտաշեսյան Հայաստանի պատմության 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-112

Հայաստանի պայքարն ընդդեմ Հռոմի ծավալապաշտական քաղաքականության: Արտավազդ Բ 

Նաիրի Զարյան. «Արտավազդ և Կլեոպատրա»

 

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.04

 1. Պատմեք Հին Հռոմի թագավորական և հանրապետական ժամանակաշրջանների մասին (մինչև հանրապետական կարգերի ճգնաժամը);
 2. Թվարկեք Հին Հռոմի հզորացման պատճառները;
 3. Համեմատեք պունիկյան և հայ-հռոմեական պատերազմները;
 4. Սահմանեք Հին Հռոմի հանրապետական ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-119

 «Հռոմի համառոտ պատմությունը. վաղ հանրապետություն» (տեսանյութ)

Գ/Ֆ «Հաննիբալ»

 

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-05.05

 1. Պատմեք Հին Հռոմում հանրապետական կարգի ճգնաժամի և կայսրության ժամանակաշրջանի մասին;
 2. Թվարկեք Հռոմեական կայսրության անկման պատճառները;
 3. Համեմատեք Հին աշխարհի կայսրությունները;
 4. Սահմանեք Հին Հռոմի կայսերական ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբոյւրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ120-134

Հուլիոս Կեսար

Գայոս Հուլիոս Կեսար Օկտավիանոս Օգոստոս. Հայրենիքի Հայր

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.05

 1. Պատմեք հռոմեական մշակույթի մասին;
 2. Թվարկեք քրիստոնեության առաջացման և տարածման պատճառներն ու անմիջական հետևանքները;
 3. Համեմատեք Հին աշխարհի կրոնները;
 4. Սահմանեք հռոմեական մշակույթին առնչվող կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 135 -145

Քրիստոնեություն

Հին Հռոմի մշակույթը

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.05

 1. Պատմեք հայոց թագավորության անցումային շրջանի և Տրդատ Առաջինի գահակալման մասին;
 2. Թվարկեք հայկական պետության վերականգնման նախադրյալները;
 3. Համեմատեք առաջին դարի հայ-պարթևական և հայ-հռոմեական հարաբերությունները;
 4. Բնութագրեք Աբգար V-ին:

 

Աղբյուրներ՝Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 113-122

Տրդատ Ա Արշակունի. նա Հռոմ մտավ հաղթահանդեսով

Աբգար Ե

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 21-25.05

 1. Պատմեք I-III դարերի հայկական իրականության մասին;
 2. Թվարկեք «Ժամանակ անիշխանության» պատճառները և հետևանքները;
 3. Շարադրեք Տրդատ Ա և Տրդատ Գ արքաների համեմատական բնութագիրը;
 4. Սահմանեք I-III դարերի հայոց պատմության հիմնական հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ123-130

Տրդատ Գ

Գրիգոր Լուսավորիչ

Դասարանական առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01-09.09

 1. Հիմնավորել անցյալն իմանալու անհրաժեշտությունը;
 2. Թվարկել անցյալի ուսումնասիրման աղբյուրները;
 3. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի հիմնական օբյեկտները;
 4. Թվարկել Մեծ Հայքի աշխարհները;
 5. Հաշվել, թե ինչքան ժամանակ է անցել հայոց պատմության երեք կարևորագույն իրադարձություններից:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 7-17

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 3

Պատմական աղբյուրներ

Պատմության աղբյուրների համառոտ բնութագիրը

ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-16.09

 1. Բացատրել մարդու ծագման վարկածները;
 2. Թվարկել մարդու հնագույն բնակատեղիները Հայկական լեռնաշխարհում;
 3. Թվարկել նախնադարյան մարդկանց զբաղմունքները և գործիքները
 4. Բացատրել մեծ սառցապատման հետևանքները;
 5. Ապացուցել, որ ժայռապատկերներն անցյալի իմացության կարևորագույն աղբյուր են;
 6. Թվարկել «նեոլիթյան հեղափոխության» պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 18-25

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 5-11

 Հայկական ժայռապատկերներ  

Ուղտասարի ժայռապատկերները

  Մեծ սառցապատում

Նեոլիթյան հեղափոխություն

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-24.09

 1. Նկարագրել բրոնզի դարի իրականությունը;
 2. Պատմել Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզեդարյան հուշարձանների մասին;
 3. Թվարկել նախնադարյան հասարակության շերտավորման պատճառները;
 4. Համեմատել քարի դարի և բրոնզի դարի հասակակցիդ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 26-30

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 11-17

 Բրոնզի դարը Հայկական լեռնաշխարհում

Նախնադարի երեխաները

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26-30.09

 1. Պատմել հայերի ծագման մասին ավանդազրույցները;
 2. Ապացուցել, որ հայերը հնագույն ժողովուրդ են;
 3. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի վաղ պետական կազմավորումները;
 4. Համեմատել Արատտան և Հայասան:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 31-40

 Հայեր

Հայերը — Արատտա

Հայաստանը Ք.Ա. 3-րդ հազարամյակի առաջին կեսին

Հայասա` հայոց հնագույն պետություն

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.10

 1. Թվարկել Եգիպտոսի, Շումերի և Աքքադի նշանավոր մարդկանց;
 2. Կազմել Եգիպտոսի, Շումերի և Աքքադի ժամանակագրությունը;
 3. Պատմել շումերական էպոսի բովանդակությունը;
 4. Համեմատել եգիպտական և շումերական պետությունները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 21-26

Հին Եգիպտոս

Հետաքրքիր փաստեր Հին Եգիպտոսի մասին

Շումերական քաղաքակրթություն. գրավոր վկայություններ

«Գիլգամեշ» դյուցազնավեպը

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.10

 1. Պատմել հայ-խեթական հարաբերությունների մասին;
 2. Համեմատել խեթական և փյունիկյան պետությունները;
 3. Ապացուցել, որ հայկական պետությունները կարևոր դեր էին խաղում Հին Արևելքում:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 33-36

Հայասայի պայքարը խեթական պետության դեմ

 Խեթական թագավորության կապը Հայկական լեռնաշխարհի հետ

Փյունիկիա

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.10

 1. Թվարկել Հին Հնդկաստանի և Հին Չինաստանի նշանավոր մարդկանց;
 2. Կազմել Հին Հնդկաստանի և Հին Չինաստանի ժամանակագրություները;
 3. Համեմատել հին հնդկական և հին չինական պետությունները;
 4. Պատմել հնդկական էպոսների բովանդակությունը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 37-40

 Հին Չինաստան. մեծ կայսրության պատմությունը

Ռամայանա

Հին Հնդկաստանի քաղաքակրթությունը

Արիացիներ (արիներ)

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 31.10-04.11

 1. Թվարկել Արարատյան թագավորության հզորացման պատճառները;
 2. Համեմատել Վանի արքաներից երկուսին;
 3. Պատմել Իշպուինիի և Մենուայի բարեփոխումների մասին;
 4. Ապացուցել, որ Արարատյան թագավորությունն աշխարհակալ տերություն էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-57

Արարատյան թագավորություն

Վանի թագավորություն

Վանի թագավորություն (ռուսերեն)

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.11

 1. Թվարկել Արարատյան թագավորության անկման պատճառները;
 2. Համեմատել Վանի թագավորության ռազմաքաղաքական իրավիճակը 8-րդ և 6-րդ դարերում;
 3. Պատմել արտաքին թշնամու դեմ մղված պայքարի մասին;
 4. Ապացուցել, որ Վանի թագավորությունը կարևոր նշանակություն ունի հայոց և Մերձավոր Արևելքի պատմության համար:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 58-64

Վանի թագավորության վերելքն ու անկումը

 Վանի թագավորությունը վերջին գահակալների օրոք

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.11

 1. Թվարկել գյուղատնտեսության և արհեստագործության ճյուղերը;
 2. Համեմատել բնակչության հիմնական խավերին;
 3. Պատմել համահայկական թագավորությունների պետական կառուցվածքի մասին;
 4. Ապացուցել, որ Վանի թագավորությունը ստրկատիրական պետություն էր:

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 139-144, 147-153

Վանի թագավորության տնտեսության հիմնական գծերը

Վանի թագավորության հասարակարգը և տնտեսությունը

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.11

 1. Թվարկել Ասորեստանի կործանման պատճառները;
 2. Համեմատել Ասորեստանը, Եգիպտոսը և Աքեմենյան Իրանը;
 3. Պատմել Համմուրապիի օրենսգրքի մասին;
 4. Ապացուցել, որ Աքեմենյան Իրանն աշխարհակալություն էր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 26-32, 41-44

Մուլտֆիլմ. «Բաբելոն»

Ասորեստանյան աշխարհակալություն

Պարսկական կայսրություն

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 28.11-02.12

 1. Թվարկել բազմաստվածության առաջացման պատճառները;
 2. Համեմատել գրի տեսակները;
 3. Պատմել նվազագույնը երեք առասպել աշխարհի և մարդու արարման մասին;
 4. Ապացուցել, որ գիրը քաղաքակրթության անկյունաքարն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-49

Աննունակներ. առեղծվածներ և գաղտնիքներ

Հին ժողովուրդների առասպելներն ու լեգենդները

Գրի պատմությունը

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.12

 1. Թվարկել գիտության առաջացման պատճառները;
 2. Համեմատել հին աշխարհի պետություններն ըստ գիտության մակարդակի;
 3. Պատմել Հին Արևելքի ճարտարապետության ու քանդակագործության մասին;
 4. Ապացուցել, որ գիտության առաջացումն ու զարգացումն անխուսափելի էին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 50-57

Հին Արևելքի պատմություն

Հին Արևելքի մշակույթը և գիտությունը

Մաթեմատիկայի պատմությունը

Հին Արևելքի արվեստը

Բուրգեր. Հին քաղաքակրթությունների ժառանգությունը

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-16.12

 1. Թվարկել հոմերոսյան պոեմներում նկարագրված հիմնական իրադարձությունները;
 2. Համեմատել օլիգարխիան, տիրանիան և դեմոկրատիան;
 3. Պատմել հունական մեծ գաղութացման մասին;
 4. Ապացուցել, որ պարտային ստրկությունը ստրկության ամենաանբարոյական ձևն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 61-71

Հոմերոս

Մուլտֆիլմ «Հին Հունաստան»

Հունական մեծ գաղութացումը

Հին Հունաստանի անհատները

Տիրանիա

Օլիգարխիա

Պարտային ստրկություն

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.12

 1. Թվարկել Աթենքում կատարված բարեփոխումները;
 2. Համեմատել Սպարտայի և Աթենքի պետական կառավարումը;
 3. Պատմել օստրակիզմի և նրա հետևանքների մասին;
 4. Ապացուցել, որ ժողովրդավարությունը լի է վտանգներով, բայց անխուսափելի է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 72-77

Հին Սպարտա

Օստրակիզմ կամ խեցիների դատարան

Օստրակիզմ

Հին Սպարտա. զանգվածային մշակույթի առասպելները և պատմական իրականությունը

Ինչո՞վ է տարբերվում Աթենքը Սպարտայից

Փ/Ֆ «Արգելված պատմություն Սպարտայի մասին»

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.01- 03.02.2017

 1. Թվարկել դասական դարաշրջանի հունական մշակույթի նշանավոր գործիչներին հիշատակելով նրանց գործունեության ոլորտները;
 2. Համեմատել հին հայկական և հին հունական դիցարանները;
 3. Պատմել օլիմպիական խաղերի մասին;
 4. Ապացուցել, որ կրթությունը նպաստում էր հունական մշակույթի զարգացմանը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 84-88

Արիստոտել. Մեծ ուսուցչի դասերը

Էսքիլես. քաղվածքներ

Եվրիպիդես

Հին Հունաստան: Թատրոն: Ողբերգություն

Հին Հունաստանի թատրոնը: Կատակերգություն

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.02.2017

 1. Համեմատել Երվանդունի արքաների գործունեությունը;
 2. Պատմել մ.թ.ա. V դարում Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին;
 3. Ապացուցել, որ Բեհիսթունյան արձանագրությունը շատ կարևոր աղբյուր է հայոց պատմության համար:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 60-67

Երվանդունիների հայկական թագավորությունը

Ձայն Արարատի-23 Երվանդունի Հայկազունիների հայկական թագավորություն

Երվանդունիներ

Բեհիսթունյան արձանագրություն. հաղորդագրություն անցյալից

Տիգրան Երվանդյան

Բեհիսթունյան արձանագրության տեքստը

Քսենոփոն. «Անաբասիս»

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.02.2017

 1. Թվարկել անկախության վերականգնման ներքին և արտաքին պատճառները;
 2. Պատմել մ.թ.ա. III դարի հայոց թագավորությունների մասին;
 3. Ապացուցել, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին չի նվաճել Հայաստանը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 68-75

Ալեքսանդրի վեպը

Մակեդոնացու կտակը` հին հայերենով

«Ալեքսանդրի վարք»

Այսպես խոսեց… Ալեքսանդր Մակեդոնացին

Հայկական զենքն ընդդեմ մակեդոնական փաղանգի

Ստրաբոն. «Աշխարհագրություն». հատվածներ Հայաստանի մասին

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.02.2017

 1. Թվարկել Արտաշես Ա արքայի իրականացրած բարեփոխումները;
 2. Պատմել Արտաշես Ա արքայի միավորիչ գործունեության և բարեփոխումների բովանդակության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Արտաշես Ա-ն հանճարեղ արքա էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 76-84

Արտաշես Առաջին. երևելի ու փառապանծ գործիչ

Արտաշես Ա-ի բարենորոգումները

Հայոց պատմական դրոշները

Արտաշես Ա Բարի

Ձայն Արարատի – 25. Ովքեր էին Արտաշեսյանները

Արտաշես I. Մեծ Հայքի արքան

Աշխարհի մեծ զորավարները. Արտաշես I

Փ/Ֆ «Արտաշես I Նվաճող»

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.02-03.03.2017

 1. Թվարկել Տիգրան Մեծի կայսրության ստեղծման պատճառները;
 2. Պատմել հայկական երկրորդ աշխարհակալության ստեղծման մասին;
 3. Համեմատել հայկական առաջին և երկրորդ աշխարհակալությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 85-97

Արտակ Մովսիսյան. «Տիգրան Մեծ. թագավորներից մեծագույնը»

Առաջին աշխարհակալությունը

Հայկ Խաչատրյան. «Տիգրան Մեծ» (պատմավեպ)

Փ/Ֆ «Տիգրան Մեծ»

Հայաստանի կայսր Տիգրան Մեծ

Տեսախաղ. «Տիգրան Մեծն ընդդեմ Սելևկյանների»

Անտոնիո Վիվալդի. «Տիգրան» (օպերա)

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.03.2017

 1. Թվարկել Տիգրան Մեծի կայսրության կործանման պատճառները;
 2. Պատմել հռոմեա-հայկական պատերազմների մասին;
 3. Ապացուցել, որ Տիգրան Մեծը հայրենապաշտ արքա էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 98-104

Հայ-հռոմեական պատերազմը

Տիգրան Մեծը ջախջախում է հռոմեացիների բանակը

Տիգրան Բ Մեծի «Արքայից արքա» տիտղոսի մասին

Արտաշատի պայմանագիրը

Ձայն Արարատի-26 Տիգրան Մեծ

Հայաստանն ընդդեմ Հռոմի

Մեծ Հայքի մեծ արքայի մասին

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.03.2017

 1. Թվարկել Արտաշեսյան Հայաստանի անկման պատճառները;
 2. Պատմել Արտավազդ II-ի և Արտաշես II-ի գործունեության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Հայաստանի անկախության կորուստը I դարում հնարավոր էր կանխել:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-112

Արտավազդ Բ. հմուտ դիվանագետն ու տաղանդավոր մտածողը

Արտավազդ Երկրորդ

Արտավազդ Բ-ի գահակալությունը

Արտաշես Բ. Արտաշեսյան թագավորական հարստության վերջին հզոր գահակալը

Մեր մեծերը. Արտավազդ Բ

Ձայն Արարատի – 25, Ովքեր էին Արտաշեսյանները

Ձայն Արարատի – 52 Արտաշեսյան հարստություն, Արտավազդ Բ

Մեծ Հայքի Արտաշիսյան թագավորության թուլացումն ու անկումը

Արտավազդ երկրորդ

Առաջին հայ դրամատուրգը

Արտաշես II

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.03.2017

 1. Թվարկել արքայական Հռոմի առաջացման և կործանման պատճառները;
 2. Պատմել թագավորական դարաշրջանի Հռոմի մասին;
 3. Ապացուցել, որ Հռոմում հանրապետության հաստատումն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-109

Էտրուսկների հայկական ծագումը

Սերվիոս Տուլլիոս

«Սենատ և հռոմեական ժողովուրդ»

Հռոմի առաջացումը: Սերվիոս Տուլլիոսի բարեփոխումները

Արքաների դարաշրջանի Հին Հռոմը

Սենատ

Կ/Հ «Ճշմարտության ժամ» (Հին Հռոմ: Սենատ և սենատորներ)

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Թվարկել պատրիկների և պլեբեյների պայքարի պատճառներն ու հետևանքները;
 2. Համեմատել Հին Հռոմի և Հին Հունաստանի բանակները;
 3. Պատմել Հին Հռոմի արտաքին քաղաքականության մասին;
 4. Բնութագրել Հաննիբալին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 110-119

Պատրիկների և պլեբեյների պայքարը Հին Հռոմում

Հռոմեական բանակ

Պունիկյան պատերազմներ

Հաննիբալ

Պատրիկների ու պլեբեյների պայքարը

Հին Հռոմի բանակը

Հռոմի արտաքին քաղաքականությունը մ.թ.ա. 800-390 թթ.

Պունիկյան պատերազմներ

Վ/Ֆ «Պատրիկների և պլեբեյների պայքարը»

Վ/Ֆ «Հին Հռոմ: Հանրապետության ծնունդը»

Վ/Ֆ «Հին Հռոմի լեգիոներները»

Վ/Ֆ «Հռոմեական բանակի կառուցվածքը»

Վ/Ֆ «Կարթագենի պատմությունը»

Վ/Ֆ «Հաննիբալ: Հռոմի թշնամին»

Վ/Ֆ «Հաննիբալ. լեգենդար զորավար»

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.04.2017

 1. Պատմել Սպարտակի և նրա ղեկավարած ապստամբության մասին;
 2. Վերլուծել Գրաքոս եղբայրների պայքարը;
 3. Թվարկել հանրապետական կարգի ճգնաժամի պատճառները և հետևանքները;
 4. Բնութագրել Սպարտակին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 120-124

Լուցիոս Կոռնելիուս Սուլլա

Սպարտակ

Սպարտակ

Անհատը պատմության մեջ. Սպարտակ

Սպարտակ: Կենսագրություն

Գրաքոս եղբայրներ

Վ/Ֆ «Գրաքոս եղբայրներ»

Վ/Ֆ «Հռոմ: Մարիուսը և Սուլլան»

Վ/Ֆ «Սպարտակի ապստամբությունը»

Վ/Ֆ «Սպարտակ. լեգենդի դիմակի տակ»

Գ/Ֆ «Սպարտակի ապստամբությունը»

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.04.2017

 1. Պատմել Հռոմեական կայսրության ծաղկման և անկման մասին;
 2. Համեմատել Օկտավիանոս և Դիոկղետիանոս կայսրերին;
 3. Բնութագրել Կոնստանդինոս Մեծին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 125-134

Հռոմեական կայսրություն

Օգոստոս Օկտավիանոս

Օկտավիանոս Օգոստոս

Դիոկղետիանոս

Կոնստանտինոս Ա Մեծ

Հռոմի կայսրերի ցանկ

Հռոմեական կայսրություն

Հին Հռոմ

Գայոս Հուլիոս Կեսար Օկտավիանոս Օգոստոս. Հայրենիքի Հայր

Դիոկղետիանոս. Եկեղեցու հալածիչը, կայսրության փրկիչը

Կոնստանտինոս I Մեծ

Սուրբ կայսր Կոնստանտինոս Մեծ

Վերջին Օգոստոսիկը: Ինչպես էր «փակվում» Հռոմեական կայսրությունը

Վ/Ֆ «Հռոմեական կայսրություն. մեծ Կայսրության ստեղծման պատմությունը» (մաս առաջին, մաս երկրորդ)

Վ/Ֆ «Օկտավիանոս Օգոստոս. հին հռոմեական քաղաքական գործիչ, Հռոմեական կայսրության հիմնադիր»

Վ/Ֆ «Դիոկղետիանոս»

Վ/Ֆ «Կոնստանտինոս I Մեծ»

Գ/Ֆ «Կոնստանտինոս Մեծ»

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25-28.04.2017

 1. Պատմել քրիստոնեության առաջացման և տարածման մասին;
 2. Թվարկել Հին Հռոմի մշակութային գործիչներին և նրանց ստեղծագործությունները;
 3. Համեմատել հունական և հռոմեական կրոնները;
 4. Նկարագրել Հին Հռոմի ճարտարապետական գլուխգործոցները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 135-143

Քրիստոնեություն

Քրիստոնեությունը Հռոմում. առաքելական շրջան

Հին Հունաստանի և Հռոմի դիցարանները

Հորացիոս. ասույթներ

Վերգիլիոս

Կիկերոն

Պլինիոս Ավագ

Կոլիզեում

Պանթեոն անտիկ տաճարը

Քրիստոնեության առաջացումը

Քրիստոնեության զարգացումը և տարածումը

Հին Հռոմի կրոնը

Հորացիոս

Մարկոս Տուլլիոս Կիկերոն. «Հռետոր»

Պլինիոս Ավագ

Վ/Ֆ «Հռոմեական կայսրությունը և քրիստոնեությունը»

Վ/Ֆ «Հորացիոս»

Վ/Ֆ «Վերգիլիոս»

Վ/Ֆ «Մարկոս Տուլլիոս Կիկերոն»

Վ/Ֆ «Կոլիզեյ»

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.05.2017

 1. Պատմել Տրդատ I գործունեության մասին;
 2. Թվարկել «Ժամանակ անիշխանության» պատճառները և հետևանքները;
 3. Համեմատել Տրդատ III և Արտաշես I արքաների ներքին ու արտաքին քաղաքականությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն,6-րդ դասարան, էջ 118-130

Տրդատ Ա Արշակունի. նա Հռոմ մտավ հաղթահանդեսով

Արշակունիների արքայատոհմի հաստատումը Հայաստանում

Տրդատ Գ Մեծ

Ձայն Արարատի – 29. Արշակունիներ

Ձայն Արարատի – 31. Հայոց Արշակունի արքաներ

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-12.05.2017

 1. Պատմել Հին Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի մասին;
 2. Թվարկել տնտեսության զարգացման պատճառները և հետևանքները;
 3. Համեմատել հայկական պետությունների բանակները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն,6-րդ դասարան, էջ 131-146

Թագավորը և պետական կառավարման համակարգը

Գահնամակ

Պետական կարգը և տնտեսության զարգացումը Արշակունիների օրոք

Հայաստանը հին շրջանում. գյուղատնտեսության, արհեստագործություն, առևտուր, բնակավայրեր

Զորանամակ

Հայկական պետականության «Զորանամակը»

Արշակունյաց Հայաստանի ռազմական ուժերը` ըստ Զորանամակի

Տեսաֆիլմ «Արտագերս և Պապ Արշակունի»

Ձայն Արարատի-60 «Հայաստանը 5-րդ դարում»

 

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-20.05.2017

 1. Պատմել հայկական լեռնաշխարհի ժայռապատկերների մասին;
 2. Համեմատել հայկական դիցարանները;
 3. Պատմել նախաքրիստոնեական գրավոր մշակույթի մասին;
 4. Թվարկել Հին Հայաստանում գիտության ու արվեստի զարգացման պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 147, 154-168

Ժայռապատկերները որպես պատմության սկզբնաղբյուր

Ուղտասար

Համլետ Մարտիրոյան. «Հայկական ժայռապատկերների և հին աշխարհի գրային համակարգերի ծագումնաբանական առնչությունները»

Սարգիս Հարությունյան. «Հայ հին վիպաշխարհը», երկրորդ մաս` «Աստվածներ և հերոսներ»

Թե ինչպես վերացվեցին նախամաշտոցյան հայոց գրերը

Արտակ Մովսիսյան. «Մինչև Մաշտոցը Հայկական լեռնաշխարհւմ 4 տեղական և 7 ներմուծված գրային համակարգ ենք ունեցել»

Հին շրջանի հայկական մշակույթի զարգացումը

Փ/Ֆ «Ժայռապատկերներ»

Փ/Ֆ «Սյունիքի ժայռապատկերներ»

Ձայն Արարատի-12 Հայոց հնագույն դիցարաններ, հին հավատք

Ձայն Արարատի – 24 Հայոց տիեզերական այբուբեն

Արսեն Համբարյան. Տիր

 

 

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-26.05.2017

Անհատական և խմբային բանավոր ու գրավոր ամփոփում

Դասարանական առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

https://haykazmargaryan.wordpress.com/2013/08/22/276/

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

 1. Հիմնավորել անցյալն իմանալու անհրաժեշտությունը;
 2. Թվարկել անցյալի ուսումնասիրման աղբյուրները;
 3. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի հիմնական օբյեկտները;
 4. Թվարկել Մեծ Հայքի աշխարհները:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Հաշվել, թե ինչքան ժամանակ է անցել հայոց պատմության

երեք կարևորագույն իրադարձություններից;

 1. Սահմանել ,, Տոմար,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել օգտագործվող բոլոր տոմարները:

ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Բացատրել մարդու ծագման վարկածները;
 2. Թվարկել մարդու հնագույն բնակատեղիները Հայկական լեռնաշխարհում:

 

ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել նախնադարյան մարդկանց զբաղմունքները և գործիքները;
 2. Բացատրել մեծ սառցապատման հետևանքները;
 3. Ապացուցել, որ ժայռապատկերները անցյալի իմացության կարևորագույն աղբյուր են:

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հին Եգիպտոսի հինգ կարևորագույն իրադարձությունները;
 2. Բացատրել տարբեր տեսակետները եգիպտական բուրգերի մասին;
 3. Ապացուցել, որ փարավոնի իշխանությունն անսահմանափակ էր:

 

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել եգիպտացի երեխայի կյանքը նախնադարում և Հին ու Նոր թագավորությունների ժամանակ;
 2. Թվարկել եգիպտացի երեխայի պարտականությունները և իրավունքները;
 3. Ապացուցել, որ Հին Եգիպտոսում կային դպրոցներ:

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Կազմել Հին Միջագետքի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել Հին Միջագետքի հինգ կարևորագույն իրադարձությունները;
 3. Համեմատել Հին Միջագետքի պետությունները:

 

ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել Հին Եգիպտոսի և Հին Միջագետքի երեխաների առօրյան;
 2. Թվարկել պեղումների ժամանակ հայտնաբերված, երեխաներին վերաբերող նյութերը;
 3. Ապացուցել, որ Հին Միջագետքի դպրոցական ծրագրում կար ,,Մաթեմատիկա,, առարկա:

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հին Չինաստանի հզորացման պատճառները;
 2. Կազմել Հին Չինաստանի և Հին Հնդկաստանի ժամանակագրությունը;
 3. Ապացուցել, որ կաստայական կարգերի հաստատումն անխուսափելի էր:

 

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել Հին Չինաստանի և Հին Հնդկաստանի երեխաների առօրյան;
 2. Ապացուցել, որ Հին Չինաստանում երեխաներին պաշտում էին:

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հին Արևելքի ձեռքբերումները;
 2. Համեմատել Հին Արևելքի և նախնադարի երեխաների կյանքը;
 3. Կազմել Հին Արևելքի ժամանակագրությունը:

 

ՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Սահմանել ,,Դեմոկրատիա,, և ,,Օլիմպիական խաղեր,, հասկացությունները;
 2. Պատմել հունական դիցաբանության մասին;
 3. Շարադրել ,,Իլիական,, և ,,Ոդիսական,, պոեմների բովանդակությունը;
 4. Թվարկել հունական մշակույթի նվաճումները;
 5. Բնութագրել Ալեքսանդր Մակեդոնացուն:

 

ՏԱՍՆՉՈՐԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ դեկտեմբերի 8-15

 1. Թվարկել Հին Հունաստանի երեխաների խաղերը;
 2. Համեմատել Աթենքի և Սպարտայի երեխաների կրթությունը;
 3. Ապացուցել, որ Հին Հունաստանում կար բարձրագույն կրթություն:

 

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ դեկտեմբերի 15-30

 1. Սահմանել ,,Հանրապետություն,, և ,,Կայսրություն,, հասկացությունները
 2. Պատմել հռոմեական դիցաբանության մասին;
 3. Շարադրել ,,Էնեական,, պոեմի բովանդակությունը;
 4. Թվարկել հռոմեական մշակույթի նվաճումները;
 5. Բնութագրել Հուլիոս Կեսարին:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 2015թ.-ի հունվարի 12-16

,,Ես կարողանում եմ,, ստուգատես

ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 26.01-01.02

Ստուգատեսային շաբաթ

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 02-06.02

 1. Պատմել հայ ժողովրդի ծագման ավանդազրույցները;
 2. Կազմել հայ ժողովրդի ձևավորման ժամանակագրությունը;

    3. Թվարկել լեզվով հնդեվրոպական և քաղաքակրթությամբ արիական ժողովուրդներին:

 

ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 09-13.02

 1. Թվարկել հայկական արիադավան պետությունները;
 2. Համեմատել Արատտան և Հայասան;
 3. Պատմել կուտիների և հիքսոսների արշավանքների մասին:

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ՝ 36-38

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%AB%D6%84%D5%BD%D5%B8%D5%BD%D5%B6%D5%A5%D6%80

https://www.youtube.com/watch?v=UypJ5QtQyBU

http://www.hayagitaran.info/2013/05/2020/

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16.02-06.03

 1. Թվարկել Վանի թագավորության ստեղծման պատճառները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Կազմել Վանի թագավորության ժամանակագրությունը;
 3. Համեմատել Վանի թագավորության արքաներից ցանկացած երեքին;
 4. Նկարագրել Վանի թագավորության քաղաքներից կամ ամրոցներից որևէ մեկը;
 5. Ապացուցել, որ հնագիտական պեղումների արդյունքները վկայում են Վանի

թագավորության հզորության մասին;

 1. Սահմանել Վանի թագավորությանն առնչվող հինգ հիմնական

հասկացությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-64

https://www.youtube.com/watch?v=5VR3XmHxuRI

ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը; 09.03-03.04

 1. Թվարկել Արտաշես արքայի բարենորոգումները;
 2. Նկարագրել Արտաշատ մայրաքաղաքը:
 3. Համեմատել Արտաշեսյան երեք արքաների գործունեությունը:
 4. Ապացուցել, որ Տիգրան Մեծի արտաքին քաղաքականությունն անսխալական էր;
 5. Կազմել Արտաշեսյան Հայաստանի ժամանակագրությունը;
 6. Սահմանել Արտաշեսյան Հայաստանին առնչվող յոթ կարևոր հասկացություն:

Աղբյուրներ`Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 82-119

https://uniarm.wordpress.com/%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B7%D5%A5%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%A1/

https://www.youtube.com/watch?v=Duin_jrsqAM

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-17.04

 1. Կազմել Հայաստանի առաջինից երրորդ դարերի ժամանակագրությունը;
 2. Բնութագրել Տրդատ Ա-ին;
 3. Նկարագրել Հռանդեայի ճակատամարտը;
 4. Սահմանել և բացատրել «Ժամանակ անիշխանության» հասկացությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 120-135

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-30.04

 1. Սահմանել «Արքունիք», «Գործակալություն», «Հազարապետություն», «Սպարապետություն», «Աշխարհաժողով», «Քուրմ», «Բանակ», «Զորանամակ», «Աշխարհազոր» հասկացությունները;
 2. Նկարագրել արքունիքի կառուցվաքն ու գործառույթները:
 3. Ապացուցել, որ այրուձին է բանակի գլխավոր հարվածային ուժը:
 4. Համեմատել համահայկական պետությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 139-146 http://www.haykino.ru/am/movies/%D5%8F%D5%AB%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%B6+%D5%84%D5%A5%D5%AE+-+%D5%80%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF+%D5%BF%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%A8/?movie=487

http://armyansky.narod.ru/index/0-67

https://www.youtube.com/watch?v=Qn_P2kOeZ90

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը` 04-08.05

 1. Պատասխանել դասագրքի էջ 150-ի և 153-ի հարցերին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 147-154

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-22.05

 1.  Համեմատել հայկական ավանդազրույցների հերոսներին;
 2. Մանրամասն պատմել «Տիգրան և Աժդահակ» վիպասքը:
 3. Բնութագրել հայոց հին հավատքի երկու ամենաբնորոշ կողմերը;
 4. Ապացուցել, որ եղել է նախամաշտոցյան գիր;
 5. Ներկայացնել հայկական արեգակնային օրացույցը;
 6. Թվարկել թատրոնի տեսակները հին Հայաստանում:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 155-177

   http://blognews.am/arm/news/35387/asq-tigrani-ev-azhdahaki-masin.html

   https://hayaryakanch.wordpress.com/2013/08/04/%D5%B4%D5%A5%D5%BD%D6%80%D5%B8%D5%BA-%D5%B4%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D6%81%D5%B6-%D5%B8%D6%82-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D6%81%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B5-%D5%A3/

 

                                           ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը` 25-29.05

ԱՄՓՈՓԻՉ ԴԱՍ