2017 – 2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 

 1. Կազմել պատմական սկզբնաղբյուրների վարկանիշային աղյուսակ: Պատասխանը հիմնավորել:
 2. Սահմանել «Հայկական լեռնաշխարհ» հասկացությունը և նրա հետ սերտորեն կապված 10 հասկացություններ:
 3. Համեմատել մարդու առաջացման վարկածները:
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հնագիտությունը որպես անցյալի իմացության միջոց», «Գրավոր աղբյուրներ. հավատա՞լ, թե՞ ոչ», «Ազգագրական գիտելիքները բացում են անցյալի վարագույրները», «Հայկական լեռնաշխարհ», «Մարդու առաջացման հիմնախնդիրը. անպատասխան մնացած հարցեր», «Երեխաները նախնադարյան հասարակությունում», «Homo sapiens-ից առաջ. Հիպերբորեա, Լեմուրիա, Ատլանտիդա…»

 

Աղբյուրները`

Պատմական աղբյուրներ

Աղբյուրագիտություն

Ժայռապատկեր

Գեղամա լեռների ժայռապատկերները

Ուղտասարի ժայռապատկերները

Հնագիտություն

Ազգագրություն

Աղբյուրագիտություն

Հայկական լեռնաշխարհ: Տարածքը և սահմանները

Մարդու ծագման առեղծվածը

Մարդու ծագման առեղծվածքը

Վ/Ֆ «Հայկական լեռնաշխարհ»

ՁայնԱրարատի – 35. Հայկական լեռնաշխարհ

Ու/Ֆ «Մարդու առաջացման տեսությունները»

Պատմական աղբյուրներ

Մարդու, հասարակության և մշակույթի առաջացումը. տեսություններ և վարկածներ

«Որտեղի՞ց է հայտնվել մարդը, երբ մարդիկ դեռ չկային»

Վ/Ֆ «Դարերի խորքում պատմական հուշարձաններ»

Վ/Ֆ «Մարդու առաջացման պատմությունը»

Վ/Ֆ «Որտեղից և ինչպես հայտնվեց մարդը Երկրի վրա. 5 վարկած»

Գ/Ֆ «Միլիոն տարի մեր թվարկությունցից առաջ»

Գ/Ֆ «Բանական մարդ»

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

                       Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Համեմատել նախնադարյան իրականության երեք փուլերը:
 2. Կազմել Եգիպտոսի, Շումերի և Աքքադի գաղտնիքների վարկանիշային աղյուսակ: Պատասխանը հիմնավորել:
 3. Սահմանել «Արատտա» հասկացությունը և նրա հետ սերտորեն կապված 10 հասկացություններ:
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Նախնադարի ավարտը», «Հայ ժողովրդի ձևավորումը», «Արատտա», «Կուտիական աշխարհակալություն», «Հիքսոսներ», «Արմենիա-Շուպրիա», «Եգիպտական բուրգեր», «Եգիպտական գիրը և գրավոր աղբյուրները»,  «Շումերական մշակույթը», «Աքքադի ռազմական պատմությունը»:

 

Աղբյուրները`

Քարի դարը Հայկական լեռնաշխարհում

Հայ Ժողովրդի ծագումը

Հայկական առաջին պետական կազմավորումը. Արատտա

Հայոց նախնիները` հիքսոսներ

Հայաստանը Ք.ա. 3-րդ հազարամյակում

Հին Եգիպտոս

Շումերերենի հայկական գաղտնիքները

Աքքադ

Վ/Ֆ «Հայերը. ծագում»

Ձայն Արարատի – 9 Արատտա

Ձայն Արարատի — 10 Հայասա

Վ/Ֆ «Հայերը. հիքսոսներ»

Հին Եգիպտոս

Շումերներ. համաշխարհային պատմության ամենահանելուկային ժողովուրդը

Շումեր

Աքքադական տերությունը և Ուրի III արքայատոհմը

Վ/Ֆ «Հին Եգիպտոս. կյանք»

Վ/Ֆ «Հին Եգիպտոս. մահ»

Վ/Ֆ «Շումեր. պահապանների երկիր»

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

     Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Կազմել Հին Արևելքի պետությունների հզորության վարկանիշային աղյուսակ (պատասխանը հիմնավորել);
 2. Սահմանել «Հին Արևելք» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 3. Համեմատել դասագրքի և այլ աղբյուրների տվյալներն արիացիների մասին;
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Խեթական տերության արտաքին քաղաքականությունը», «Փյունիկյան քաղաքակրթություն», «Առևտուրն Առաջավոր Ասիայի ժողովուրդների կյանքում», «Արիական քաղաքակրթություն», «Աշոկա. զարմանալի արքա», «Ցին կայսրության հաջողությունները և ձախողումները», «Ճապոնական քաղաքակրթության գաղտնիքները», «Կորեական քաղաքակրթության առանձնահատկությունները»:

 

Աղբյուրները`

Խեթական պետությունը և Հայկական լեռնաշխարհի երկրները մ. թ. ա. XV դարում

Հայերը. Խեթեր (մաս 1, մաս 2)

Ձայն Արարատի – 16 Խեթեր, Խեթական թագավորություն

Ո՞վ էին արիացիներն իրականում

Արարիչը Արարատում արարել է առաջին երկրային Արիին

Ամեն ինչ Հնդկաստանի մասին

Ցին կայսեր հետմահու պահակազորը

Հետաքրքիր փաստեր Չինաստանի մասին

Ճապոնիան և նրա մշակույթը

Հետաքրքրաշարժ և քիչ հայտնի փաստեր Ճապոնիայի մասին

Վաղորդյան զովության երկիրը. Կորեա

Խեթեր, Խեթական թագավորություն

Վ/Ֆ «Խեթական քաղաքակրթության հզոր կայսրության պատմությունը»

Վ/Ֆ «Փյունիկացիների որոնումներում»

Առևտրի պատմությունը հնագույն ժամանակներից

Հին քաղաքակրթությունների պատմություն: Արիացիներ

Վ/Ֆ «Արիական քաղաքակրթության գաղտնիքները»

Աշոկա արքան

Գ/Ֆ «Կայսր Աշոկա»

Հին Չինաստանի քաղաքակրթությունը

Վ/Ֆ «Ցին Շիհուանդի: Չինաստանի առաջին կայսրը»

Վ/Ֆ «Ինչ գիտեին հները. Ճապոնիա»

Վ/Ֆ «Պատմության արգելված թեմաները: Բացեր Ճապոնիայի հին պատմությունում»

Կորեական քաղաքակրթություն

Հին Կորեա

Կորեացիների ազգային բնավորության մասին

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Կազմել Հին Արևելքի կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրությունը: Պատասխանը հիմնավորել;
 2. Համեմատել Հին Արևելքի 5 տիրակալների գործունեություները: Տիրակալների ընտրությունը պետք հիմնավորել;
 3. Սահմանել Վանի թագավորության պատմությանը վերաբերող 10 հասկացություն;
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Արարատյան թագավորության արքաները», «Նախամաշտոցյան գիր», «Մուսասիր», «Արարատյան թագավորության քաղաքները», «Արարատյան թագավորության արվեստը», «Արարատյան թագավորության դիցարանը», «Արարատյան թագավորության տնտեսությունը», «Հեթանոսական կրոններ», «Ասորեստանի պատմության էջերից», «Բաբելոն. վերելք և անկում», «Աքեմենյան Իրանը որպես կայսրության տիպիկ օրինակ», «Գրի առաջացումն ու զարգացումը Հին Արևելքում», «Հին Արևելքի արվեստը», «Հին Արևելքի գիտությունը»:

 

Աղբյուրները`

Վանի թագավորություն

Պատմական համառոտ ակնարկ: Ուրարտու

Նախամաշտոցյան գրային համակարգեր

Վանի թագավորության պետական կրոնը

Ձայն Արարատի 11 Վանի հայկական թագավորություն

Վ/Ֆ «Վանի բերդ, Խորխոր քարանձավ»

Վ/Ֆ «Արարատ-Ուրարտու թագավորությունը»

Բաբելոն և Ասորեստան

Գիրը Հին Արևելքի երկրներում

Հին Արևելքի գիրը

Հին Արևելքի արվեստը

Հին Արևելքի մշակույթը և գիտությունը

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Ասորեստանցիներ. սարսափի և պատերազմի վարպետներ»

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Բաբելոն»

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Պարսկաստան»

 

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Կազմել Կրետե-միկենյան քաղաքակրթության կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը: Իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորել;
 2. Համեմատել Հին Հունաստանի արխաիկ, հոմերոսյան և քաղաք-պետությունների դարաշրջանները;
 3. Սահմանել հոմերոսյան Հունաստանի 10 կարևոր հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորել;
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հունական քաղաքակրթության առաջացման բնակիմայական պայմանները», «Կրետեի ծովապետությունը», «Լաբիրինթոսը տարբեր քաղաքակրթություններում», «Հին Հունաստանի արխաիկ դարաշրջանի տնտեսությունը», «Հերակլես. հերոս և աստված», «Հոմերոս. կյանքը և գործը», «Իլիական. առասպել և իրականություն», «Ոդիսևսի կերպարը կինոյում», «Օլիգարխիան հին Հունաստանում և նոր Հայաստանում», «Ժողովրդավարության հայրենիքի որոնումներում», «Սպարտա», «Անտիկ ժամանակաշրջանի Աթենքը», «Հույյն-պարսկական պատերազմները»:

 

Աղբյուրները`

Եգեյան մշակույթ

Միկենյան քաղաքակրթւթյուն

Կիկլադյան քաղաքակրթություն

Կրետեի ծովապետություն

Լաբիրինթոս

Հոմերոս

Գ/Ֆ «Ոդիսևս»

Կրետե-միկենյան դարաշրջան. մշակույթ

Կրետեի ծովապետությունը և նրա կործանումը

Օլիգարխիա

Հույն-պարսկական պատերազմները

ՈՒ/Ֆ «Կրետե-միկենյան քաղաքակրթություն»

Մուլտֆիլմ «Լաբիրինթոս: Թեսևսի սխրանքները»

Գ/Ֆ «Հերակլես. լեգենդի սկիզբը»

Գ/Ֆ «Հերակլեսի սխրանքները»

Գ/Ֆ «Ոդիսևս»

Մուլտֆիլմ «Ոդիսևս»

Գ/Ֆ «Ոդիսևսի արկածները»

Սերիալ «Ոդիսևսի արկածները»

ՈՒ/Ֆ «Հին Աթենքը»

Փ/Ֆ «Սպարտայի ծաղկումը և անկումը»

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ մարտ

 1. Կազմել մ. թ. ա. VII-II դարերի Հայաստանի կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը: Իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորել:
 2. Բնութագրել Արտաշես Ա-ին և վերլուծել նրա գործունեությունը;
 3. Սահմանել «Հելլենականություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություն;
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները՝ «Վահագնի ապստամբությունը», «Տիգրան Երվանդյան», «Հելլենականություն», «Ալեքսանդր Մակեդոնացու կյանքը և գործը», «Հայոց թագավորությունները մ. թ. ա. 3-րդ դարում», «Ալեքսանդր Մակեդոնացու կերպարը կինոյում», «Գավգամելայի ճակատամարտը», «Արտաշես Ա. Հանճարեղ արքա», «Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը»

 

Աղբյուրները՝

Տիգրան և Աժդահակ

Տիգրան Երվանդյան

Հայ հանճարներ. Տիգրան Երվանդյան

Վահագն Երվանդյան

Հելլենականության դարաշրջան

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը

Հետաքրքիր փաստեր Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Ալեքսանդր III Մակեդոնացի

Փ/Ֆ «Ալեքսանդր Մակեդոնացի. կենսագրություն»

Փ/Ֆ «Ալեքսանդր Մակեդոնացի. Գավգամելայի ճակատամարտը»

Գ/Ֆ «Ալեքսանդր Մեծ»

Արտաշես առաջին

Արտաշես Առաջին. երևելի ու փառապանծ գործիչ

Մեծ Հայքը Արտաշես Ա-ի գահակալության շրջանում

Հայաստանի հզորացումը Արտաշեսյանների օրոք

Ձայն Արարատի 25. Ովքեր էին Արտաշեսյանները

Մեր մեծերը. Արտաշես Ա

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Թվարկել Արտաշեսյան արքայատոհմի կառավարման ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն իրադարձությունները: Իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորել;
 2. Սահմանել Արտաշեսյան Հայաստանի պատմության 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորել;
 3. Վերլուծել Սերվիոս Տուլիոսի բարենորոգումները;
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայկական աշխարհակալություն», «Տիգրան Մեծ. կայսրապաշտությունից հայրենապաշտություն», «Արտաշեսյանների ռազմական գործունեությունը», «Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը», «Արտավազդ II. հայրենանվեր արքան», «Արտաշես II. վրեժխնդիր արքան», «Էրատո. կինը հայոց գահին», «Հռոմի հիմնադրումը. առասպել և իրականություն», «Թագավորական Հռոմ», «Պատրիկների և պլեբեյների պայքարի էջերից», «Հռոմեական ստրկատիրական հանրապետությունը»

 

Աղբյուրները`

Հայ ռազմական արվեստի պատմություն (գլուխ 4, 5)

Տիգրան Բ Մեծ

Տիգրան Մեծ

Մեր մեծերը. Տիգրան Մեծ

Հայկ Խաչատրյան. «Տիգրան Մեծ» (պատմավեպ)

Հայաստանի կայսր Տիգրան Մեծ

Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը

Արտավազդ Բ. հմուտ դիվանագետն ու տաղանդավոր մտածողը

Ու/Ֆ «Արտավազդ Բ. պատիվը` կյանքից վեր»

Մեր մեծերը. Արտավազդ Բ

Հայկ Խաչատրյան. «Արտավազդ» (պատմավեպ)

Արտաշես Բ. Արտաշեսյան թագավորական հարստության վերջին հզոր գահակալը

Տիգրան Դ և Էրատո

Տիգրան Պետրոսյանց. «Էրատո» (պատմավեպ)

Հռոմի հիմնադրումը

Հին Հռոմի համառոտ պատմությունը

Ու/Ֆ «Հռոմի հիմնադրման պատմությունը»

Արքաների ժամանակաշրջանի Հին Հռոմը

Սերվիոս Տուլիոս

Սերվիոս Տուլիոսի բարենորոգումները

Սերվիոս Տուլիոս. կյանքը և գործունությունը

Պատրիկների և պլեբեյների պայքարը

Ստրուկները Հին Հռոմում

Ու/Ֆ «Ի՞նչ մենք չգիտենք հին հռոմեացիների մասին»

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ մայիս

 1. Թվարկել I-III դարերի հայոց պատմության կարևորագույն իրադարձությունները: Իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորել;
 2. Համեմատել մ. թ. ա. II-I և մ. թ. I-III դարերի հայկական իրականությունները;
 3. Վերլուծել անհատի դերը պատմության մեջ որևէ պետական կամ մշակութային գործչի օրինակով;
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները՝ «Հռոմեական պատմության առանձնահատկություն՝ եռապետություններ», «Հին աշխարհի կայսրությունները», «Հռոմեական կայսրեր. հանճարեղ և հիվանդ», «Ստրուկների պայքարի գագաթնակետը. Սպարտակի ապստամբությունը», «Կրոնը Հին աշխարհում», «Քրիստոնեության ակունքները և առաքյալները», «Հին Հռոմի ճարտարապետությունը և շինարարական տեխնոլոգիաները», «Վերգիլիոսը և նրա «Էնեական» պոեմը», «Քվինտոս Հորացիոս Փլակոս. Հռոմեական գրականության գագաթներից մեկը», «Ճարտասանական արվեստն անտիկ աշխարհում», «Պլինիոս Ավագ. Հանրագիտակ գիտնականը», «Պարթև Արշակունիները հայոց գահին», «III դարի հայ-պարսկական պատերազմները», «Տրդատ և Գրիգոր. առասպել և իրականություն»

 

Աղբյուրները՝

Եռապետություն

Գայոս Հուլիոս Կեսար: Եռապետություն

Գ/Ֆ «Հուլիոս Կեսար»

Օկտավիանոս Օգոստոս. Ամենահետաքրքիր փաստերը կայսեր մասին

Գ/Ֆ «Հռոմեական կայսրություն. Օգոստոս»

Ֆիլմեր Սպարտակի մասին

Գայոս Տրանքվիլլոս Սվետոնիոս. «12 կեսարների կյանքը»

Գ/Ֆ «Հռոմեական կայսրության անկումը»

Հին աշխարհի կրոնները

Հին աշխարհի դիցաբանությունը և կրոնը

Հին աշխարհի կրոնները

Քրիստոնեություն

Քրիստոնեության առաջացումը

Փ/Ֆ «Քրիստոնեության առաջացումը»

Ֆիլմեր Հիսուս Քրիստոսի մասին

Փ/Ֆ «Հին Հռոմի տեխնոլոգիաները»

Պուբլիոս Վերգիլիոս. «Էնեական»

Փ/Ֆ «Հորացիոս»

Մարկոս Տուլիոս Ցիցերոն

Փ/Ֆ «Սպանություն Հռոմում»

Պլինիոս Ավագ. «Բնական պատմություն»

Արշակունիներ

Ձայն Արարատի-29 Արշակունիներ

Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան. Առասպե՞լ, թե՞ իրականություն

Մեծ Հայքի թագավորության վերելքը Տրդատ 3-րդ Մեծի օրոք

Տնային առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Սեպտեմբեր

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայոց աշխարհի իմ անկյունը», «Ժայռապատկերներ», «Իմ հասակակցի կյանքը նախնադարում», «Արատտա», «Երևանի տարածքում գտնվող նախնադարյան հուշարձանները»;
 2. Համեմատել մարդու ծագման վարկածները;
 3. Ապացուցել, որ մարդու ծագման հիմնախնդիրը լուծված չէ;
 4. Բեմադրել նախնադարյան հասակակցի կյանքի մեկ օրը;
 5. Ապացուցել, որ պետության առաջացումն անխուսափելի էր;
 6. Համեմատել Արատտան և մեր այսօրվա պետությունը:

Հոկտեմբեր

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Բուրգերի գաղտնիքները», «Շումերական էպոսը», «Իմ հասակակցի կյանքը Հին Արևելքում», «Հնդկական էպոսները», «Չինական մշակույթը»;
 2. Համեմատել Հին Արևելքի պետություններից առնվազն երեքը;
 3. Ապացուցել, որ բնությունը կարևոր դեր ունի պետության առաջացման և զարգացման գործընթացում;
 4. Բեմադրել Հին Արևելքի հասակակցի կյանքի մեկ օրը;
 5. Բնութագրել Հին Արևելքի նշանավոր մարդկանցից առնվազն երկուսին;
 6. Ապացուցել, որ Հին Արևելքում ստրկությունն անխուսափելի էր;
 7. Թվարկել Հին Արևելքի հինգ կարևորագույն իրադարձությունները (պատասխանը հիմնավորել);
 8. Բացատրել տարբեր տեսակետները եգիպտական բուրգերի մասին;
 9. Ապացուցել, որ փարավոնի իշխանությունն անսահմանափակ էր:

Նոյեմբեր

 1. Նկարագրել հայաստանյան թանգարանների` Վանի թագավորությանը վերաբերող նյութերը;
 2. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Վանի թագավորության ռազմաքաղաքական պատմության էջերից», «Վանի թագավորության տնտեսությունը», «Բաբելոնի գաղտնիքները», «Պերսեպոլիսը Աքեմենյան աշխարհակալության խորհրդանիշ», «Գրի պատմության էջերից»;
 3. Համեմատել Հին Արևելի ժողովուրդների կրոնները;
 4. Բնութագրել Վանի թագավորության, Բաբելոնի, Ասորեստանի և Աքեմենյան Իրանի նշանավոր մարկանցից երեքին;
 5. Բացատրել Համմուրապիի օրենքները;
 6. Ապացուցել, որ արևելյան քաղաքակրթություններն են մարդկային քաղաքակրթւթյան հիմքը:

Դեկտեմբեր

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հին Արևելքի արվեստը», «Գիտությունը Հին Արևելքում», «Հին Հունաստանի նշանավոր մարդիկ», «Հոմերոսը և նրա ստեղծագործությունները», «Սպարտայի և Աթենքի երեխաները»;
 2. Ապացուցել, ուսումնական ձեռնարկի § 14-ում առկա են սխալներ;
 3. Կատարել Հին Հունաստանի իրադարձությունների և անհատների մասին պատմող նվազագույնը երկու գեղարվեստական և մեկ փաստագրական ֆիլմերի համեմատական վերլուծություն:

Փետրվար

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Դասական դարաշրջանի հունական դիցարանը», «Դասական դարաշրջանի հունական արվեստը», «Օլիմպիական խաղեր», «Ալեքսանդր Մակեդոնացին որպես պատմություն կերտող անհատ», «Հելլենիստական աշխարհ. միասնական էություն և առանձնահատկություններ», «Հայոց պատմության 500 տարվա` մ.թ.ա.VII-II դարեր, նշանավոր անհատները», «Հայաստանն ըստ Քսենոփոնի», «Մակեդոնական աշխարհակալությունը և չնվաճված Հայաստանը»;
 2. Վերլուծել Հայկ Խաչատրյանի «Երվանդ Սակավակյաց» պատմավեպը;
 3. Մ.թ.ա. VII-II դարերի իրադարձությունների օրինակով ապացուցել, որ անկախության վերականգնման գործում ամենակարևորը հայրենասեր անհատի կամ անհատների կողմից ղեկավարվող ժողովրդի հետևողական պայքարն է:

Մարտ

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Աշխարհակալ Տիգրան», «Տիգրան Մեծի կերպարը պատմավեպերում և օպերաներում», «Արտաշեսյան Հայաստանի անկման ճանապարհը», «Էրատո. երիցս գահին», «Հին Հռոմ. արքայական ժամանակաշրջան», «Հին Հռոմ. հանրապետության վերելքն ու վայրէջքը», «Եռապետերի կյանքն ու գործը»;
 2. Ապացուցել, որ հայկական երկրորդ աշխարհակալության կործանումն անխուսափելի էր;
 3. Համեմատել եռապետերի քաղաքական գործունեությունները;
 4. Վերլուծել Արտավազդ Բ-ի և Արտաշես Բ-ի ձախողումների պատճառները:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ «Երեխաների համաշխարհային պատմություն» ծրագրով

 1. Համառոտ շարադրել հին բաբելոնական և ասորական աղբյուրների նյութերը երեխաների դաստիարակության, կրթության ու իրավունքի մասին;
 2. Կազմել և լուծել Հին Միջագետքի երեխաներին հանձնարարվող որևէ թվաբանական խնդիր
 3. Համեմատել Հին Եգիպտոսի և Հին Միջագետքի երեխաների առօրյան;
 4. Թվարկել պեղումների ժամանակ հայտնաբերված, երեխաներին վերաբերող նյութերը;
 5. Ապացուցել, որ Հին Միջագետքի դպրոցական ծրագրում կար «Մաթեմատիկա» առարկա:

 

Ապրիլ

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հաննիբալ. օլիգարխներից պարտված զորավարը», «Հռոմեական ժողովրդի ձևավորումը», «Սպարտակի կերպարը ֆիլմերում», «Ֆիլմեր Հռոմեական կայսրության մասին», «Կիկերոնի հռետորական արվեստը», «Քրիստոնեության առաջին երեք դարերը», «Հռոմեական դպրոցը», «Պլինիոս Ավագ», «Հռոմեական ճարտարապետությունը»;
 2. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետն ըստ որի հռոմեական կայսրության անկումը կախված չէր կայսրերի անհատականություններից;
 3. Համեմատել հռոմեական կայսրերին (նվազագույնը երեքին);
 4. Վերլուծել հռոմեական գրականության որևէ ստեղծագործություն:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ «Երեխաների համաշխարհային պատմություն» ծրագրով-2

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաներ` «Ստրուկ երեխաներ», «Սպորտը հույն երեխաների կյաքում», «Ընտանիքը հայ երեխայի առաջին դպրոց», «Երեխաների մասնակցությունը ծեսերին և տոներին», «Երեխաների դաստիարակությունը Հին Հռոմում»;
 2. Պատրաստել տեսանյութ «Հին Հայաստանի երեխաների խաղերը» թեմայով
 3. Համեմատել Հին Հնդկաստանի և Հին Հունաստանի երեխաների առօրյան;
 4. Թվարկել Հին Չինաստանում երեխաների պաշտամունքի պատճառները և հետևանքները;
 5. Վերլուծել «Ռազմական դաստիարակությունը Սպարտայում» տեսանյութը:

 

Մայիս

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայոց թագավորությունն անցումային շրջանում», «Արշակունիների և Սասանյանների հակամարտությունը», «Հայկական իրականությունը և քրիստոնեությունը. Աբգար V-ից մինչև Տրդատ III», «Անիշխանության ժամանակաշրջանի դասերը», «ՀԻն Հայաստանի բանակը», «Հին Հայաստանի սոցիալական կառուցվածքի փոփոխությունները մ.թ.ա. II դարից մինչև մ.թ. IV դարն ընկած ժամանակահատվածում», «Հայկական դիցարանները», «Հին Հայաստանի ձեռքբերումներն արվեստի ոլորտում»;
 2. Բնութագրել Արշակունի արքաներից երկուսին;
 3. Արշակունի արքաների օրինակով ապացուցել կամ հերքել պատմության մեջ անհատի էական դերի մասին վարկածը:

Տնային առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

https://haykazmargaryan.wordpress.com/2013/08/22/276/

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

 1. Սահմանել դասարանական աշխատանքի հիմնական հասկացությունները;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Հայոց աշխարհի իմ անկյունը,, թեմայով:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել քրիստոնեական, բուդդայական և իսլամական տոմարները;
 2. Թվարկել ժողովուրդների տոմարների միասնականացման կարևոր և երկրորդական պատճառները:

ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել մարդու ծագման վարկածները;
 2. Ապացուցել, որ մարդու ծագման հիմնախնդիրը լուծված չէ;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք նվիրված Հայկական լեռնաշխարհի որևէ նախնադարյան հուշարձանի:

 

ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Ժայռապատկերներ,, կամ ,,Իմ հասակակցի կյանքը նախնադարում,, թեմայով:

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Բուրգերի առեղծվածները,, թեմայով:

 

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Բեմադրել եգիպտացի երեխայի կյանքի մեկ օրը:

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Բացատրել Համմուրապիի օրենքները;
 2. Ապացուցել, որ Հին Միջագետքում ստրկությունն անխուսափելի էր:

 

ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համառոտ շարադրել հին բաբելոնական և ասորական աղբյուրների նյութերը երեխաների դաստիարակության, կրթության ու իրավունքի մասին;
 2.  Լուծել Հին Միջագետքի երեխաներին հանձնարարվող որևէ թվաբանական խնդիր:

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել Հին Չինաստանի և Հին Հնդկաստանի մշակույթները;
 2. Բացատրել Բուդդայի ուսմունքը:

 

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Բեմադրել Հին Չինաստանի կամ Հին Հնդկաստանի երեխայի մեկ սովորական օրը:

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հին Արևելքի ժողովուրդների առանձնահատկությունները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Շարադրել Հին Արևելքի ժողովուրդներից որևէ մեկ էպոսի համառոտ բովանդակությունը:

 

ՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները,, թեմայով:

ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 08.12.2014 — 24.01.2015

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հին աշխարհի երեխաների խաղերը,, թեմայով:

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 02-06.02

 1. Համեմատել հայ ժողովրդի ձևավորման ավանդազրույցները:

ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 09-13.02

1. Պատմել Արմենիա-Շուպրիայի մասին:

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16.02-09.03

 1. Համեմատել հայկական աշխարհակալությունները;
 2. Նկարագրել հայաստանյան թանգարանների` Վանի թագավորությանը վերաբերող նյութերը:

ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 10.03-05.04

 1. Նկարագրել հայաստանյան թանգարանների` Արտաշեսյան ժամանակաշրջանին վերաբերող նյութերը:

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06.04-31.05

 1. Նկարագրել հայաստանյան թանգարանների` Արշակունյաց ժամանակաշրջանին վերաբերող նյութերը;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Արշակունյաց Հայաստանի մշակույթը» թեմայով: